TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do království nebeského.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                ... Kapitál má strach z nedostatku zisku ... Zajistěte mu 10% a můžete ho použít všude; ...

                při 100% pošlape všechny lidské zákony; ... při 300% nebude zločinu, jehož by se neodvážil ... T. J. Dunning

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

STARŠÍ ČLÁNKY

STARŠÍ Z ARCHIVU

ZAJÍMAVÁ VIDEA

PUBLIKACE

 

     

          

     Základní body programu:    

 

 

 

           1.  ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

           2.  ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.

           3.  ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a zrušení církevních restitucí.

 

           1.  NE ilegální imigraci.

           2.  NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.

           3.  NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

 

    

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

HLAVIČKA

 

 

 

Skála k odstranění sochy Ivana Koněva z nám. Interbrigády v Praze: Je mi na zvracení…

 

 3.4. 2020 , Vladimír Franta     Pod rouškou rána a koronavirové pandemie se radní Prahy 6 odhodlali ke kroku, který pan doktor Skála vnímá jako zbabělý. Co se odehrálo dnešního rána, je obludný skandál. Lidé, kteří to způsobili, se propadli na samotné dno cti, morálky, svědomí a všech hodnot vůbec, které se respektují mezi normálními lidmi. V minulosti jsme k soše Ivana Koněva, resp. u památníku, na tomto místě pronesli s různými mluvčími, i s vámi, mnoho slov. Konstatovali jsme mnoho souvislostí… Náš apel, tedy těch, kteří jsou za zachování památníků historie, nezabral. stát a jeho klíčové exekutivní orgány se nemohou vymlouvat na to, že jsme nepodnikali kroky, aby se takováto hanebnost nestala. Adresovali jsme otevřené dopisy panu premiérovi a vládě, navrhovali jsme jasné řešení – prohlásit pomník Koněva národní kulturní památkou, převzít do vlastnictví pozemek, na němž stojí. Potom by lidé bez cti a svědomí nemohli páchat takové zločiny.

     Součástí totální nápravy poměrů, o komplexních opatřeních si povíme jindy, musí být i embargo na sprosté lhaní o klíčových momentech našich dějin. Vezměte si příklad EU. Stále se nám vtlouká do hlavy, že je to naše spása, že by se bez ní zbořil svět. Jen co ale nastane krize jako dnes, bruselská eurokracie naprosto selhává. Chci říct, že lidé neobyčejně prohlédli v posledních dnech. Že si uvědomili, co z těch svatostánků, jež se jim předkládají desítky let, není pravda. Že je to vše úplně obráceně. Mohli bychom tím spíš najít masovou podporu pro to, aby socha maršála Koněva byla vrácena na své místo a to celé darebáctví bylo okamžitě napraveno. Vyzývám vládu a parlament, aby se o to neprodleně zasadily.

 

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/nazory/2020040311752012-skala-k-odstraneni-sochy-ivana-koneva-z-nam-interbrigady-v-praze-je-mi-na-zvraceni/

      Celý text:      K-odstraneni-sochy.doc

 

 

 

Virolog okomentoval pravděpodobnost návratu koronaviru po pandemii

 

4.4. 2020     Koronavirus se může vrátit jako chřipka, to znamená v období špatného počasí a hromadného snížení imunity, zároveň disponuje poměrně nízkou patogenitou (schopností vyvolat onemocnění). Tento názor pro Sputnik vyjádřil Viktor Zujev, virolog.  Domnívá se, že koronavirus se stejně jako chřipka bude vracet, protože jeho šíření je stejné. Podle něj si stejně jako na chřipku lidstvo zvykne i na koronavirus. Při odpovědi na otázku, jestli měsíc režimu samoizolace stačí na to, aby bylo zastaveno šíření koronaviru, Zujev poradil, aby lidé sledoval křivku nemocnosti. „Na ní se dnes všichni orientují. Teď, dnes máme více nemocných než včera, i když všichni věřili. Zatím se situace nestabilizovala. Ale karanténa je dobrý prostředek, odedávna je používána při různých infekčních epidemiích, nemusí být virusové,“ tvrdí expert.

     K dnešnímu dni se ve světě koronavirem nakazilo přes milion lidí, téměř 55 tisíc pacientů na nemoc zemřelo. Co se týče příznaků koronaviru, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění. „Myslím si, že se virus vrátí.

 

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/svet/2020040411750907-virolog-okomentoval-pravdepodobnost-navratu-koronaviru-po-pandemii/

      Celý text:      Koronavirus-po-pandemii.doc

 

 

 

Vlastenectví je záměrně znevažováno určitými silami

 

 4.4. 2020 , Monika Hoření     Rozhovor Haló novin s ústavním právníkem profesorem Václavem Pavlíčkem

Z hlediska právně historického je nepochybné, že v případě usnesení Evropského parlamentu o významu evropské paměti, které ztotožňuje podíl hitlerovského Německa a Sovětského svazu na vzniku druhé světové války, se jedná o zkreslování historické pravdy. To, jak oceňovali hrdinství Sovětského svazu a sovětského lidu vedoucí představitelé protiněmecké koalice Churchill, Roosevelt, de Gaulle ad., bylo všeobecně známo a je to obsaženo v jejich projevech a společných dokumentech. Nikdo o tom nepochyboval. Nikdo nepochyboval také o tom, že německá agresivní politika nezačala až útokem na Polsko, ale že byla zahájena již porušováním mezinárodních smluv od nástupu Hitlera k moci... V tomto usnesení chybějí některé historické události, které směrovaly evropské státy a celý svět k válce, např. občanská válka ve Španělsku, anšlus Rakouska, mnichovská dohoda. Antifašisté tehdy chápali, proč Sověti smlouvu podepsali a jaký byl hlavní cíl Německa: přepadení SSSR.

     Po listopadovém převratu se volalo po návratu k Masarykově republice, ale ve skutečnosti principy jeho politiky tj. pozemková reforma, oddělení církve a státu – byly postupně likvidovány. Zde platí ono biblické »Ne podle slov, ale podle skutků poznáte je«. Ty, kteří se oháněli a ohánějí Masarykem, je třeba konfrontovat s tím, jak se dnes chovají k Masarykovým cílům, například ohledně návratu církevního a šlechtického majetku. Většina toho, co tvrdil Masaryk v České otázce, Nové Evropě apod., je popírána a vracíme se v legislativě i judikatuře ještě před vznik republiky v roce 1918 a ruší se výsledky národní revoluce v roce 1945. Demokracie se musí bránit před restauračními změnami, proti kterým česká společnost uskutečnila revoluci v roce 1918 a v roce 1945.

     Haló noviny, 4.4. 2020, str. 3

 

      Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/53451734

      Celý text:      Vlastenectvi-znevazovano.doc

 

 

 

Článek Rockefellerovy nadace vydaný roku 2010 předpověděl, jak by šlo využít pandemii k ovládnutí světa

 

  2. dubna 2020 , Zdroj: https://journal-neo.org/       Rockefellerova nadace vydala v květnu 2010 ve spolupráci s futurologem Peter Schwartzem z Global Business Network zprávu. Ta se nazývala Scénáře pro budoucí technologický a mezinárodní rozvoj. První scénář nazvaný „Pochodem chod“ popisující kontrolu světové totalitní vlády a autoritářského vedení. Ten předjímal budoucnost, v níž pandemie umožní národním vůdcům posílit svou autoritu a uvalit tvrdá pravidla a restrikce, která přetrvají i po opadnutí pandemie. Ta první polovina onoho scénáře se už rozvinula. Bude to pokračovat tak, jak bylo předpovězeno?

     Pak ten scénář začíná být velice zajímavý: „... Aby se uchránili před šířením narůstajících globálních problémů – počínaje tou pandemií a mezinárodním terorismem, až po environmentální krize a nárůst chudoby – tak se vůdci celého světa chopí pevněji otěží moci. Je tedy na místě se ptát, zda určití nekalí hráči, a že jich v tomto světě je, oportunisticky nezneužijí strach šířící se z COVID-19, aby prosadili agendu, která bude obsahovat tvrdá omezení cestování, možná nahrazení hotovostí „hygienickými“ elektronickými penězi, povinným očkováním i přes dlouhodobé vedlejší účinky, které není prokazatelně bezpečné, neomezenou kontrolu a omezení osobních svobod jako politické protesty pod záminkou, která umožní „identifikaci lidí, kteří odmítají testování nebo očkování,“ a nesčetné další restrikce. Spousta toho Rockefellerova scénáře 2010 už na nás vykukuje. Strach není nikdy dobrým rádcem zdravému rozumu.

 

      Odkaz:     https://ac24.cz/-/clanek-rockefellerovy-nadace-vydany-roku-2010-predpovedel-jak-by-slo-vyuzit-pandemii-k-ovladnuti-sveta

      Celý text:      Rockefellerove-k-pandemii.doc

 

 

 

„Odstranění pomníku maršála Koněva nenecháme bez odezvy.“ V Rusku vyjádřili protest vůči demolici sochy na Praze 6

 

 3.4. 2020     Ruské velvyslanectví v České republice na sociálních sítích vyjádřilo své rozhořčení kvůli demontáži pomníku maršála Sovětského svazu I. S. Koněva, který se nacházel v městské části Praha 6. „Nepřehlédnutelný je zvláštní cynismus zúčtování s pomníkem v předvečer 75. výročí Vítězství nad nacismem. Není pochyb o provokativní podstatě kroků bojovníka s památníkem, starosty Prahy 6 O. Koláře. Potvrzuje to i jeho komentář na sociálních sítích, ve kterém se vysmívá paměti osvoboditele Prahy, Osvětimi a Terezína“ „Hodnotíme to jako krok, který není přátelský, a je v přímém rozporu se Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993. Jedná se zejména o porušení českou stranou závazků vyplývajících z ustanovení článků č. 18 a 21 této smlouvy, podle kterých má Česká republika zajišťovat ochranu historických a kulturních památek na svém území, jakož i ochranu ruských vojenských památek a jejich péči,“ zdůrazňuje se ve vyjádření. Ruská vojensko-historická společnost (RVIO) má v plánu obrátit se na Vyšetřovací výbor Ruské federace. Především jde o rouhání ve vztahu k maršálovi Koněvovi – muži, který osvobodil Prahu. Maršálovi, který vydal rozkaz nepoužívat při osvobozování Prahy těžké dělostřelectvo. Nedávno horní komora Federálního shromáždění Ruské federace Rada federace schválila prezidentův návrh zákona o trestní odpovědnosti za zničení nebo poškození válečných hrobů a pomníků, které se nachází na území Ruska nebo v zahraničí.

 

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020040311751707-odstraneni-pomniku-marsala-koneva-nenechame-bez-odezvy-v-rusku-vyjadrili-protest-vuci-demolici/

      Celý text:      Konev-3-4-2020.doc

 

 

 

Světová vláda

 

 Bilderbergští stratégové finanční krizi v zásadě vítají, protože:  - ničí současný politický řád a strukturu;  - ulehčuje a dokonce si vynucuje instalaci Nového světového řádu. V abstraktní rovině to znamená, že se má zrušit celulární (neboli národní) konstrukce světa a svět se má proměnit v jediný ekonomický, právní, kulturní a vojenský prostor. Ať už krize zachvátí jakékoliv buňky nebo svazky buněk, nemůže se tak snadno šířit, dokud existují hranice. V globalizovaném světě je to však úplně jinak. Hnutí homosexuálů a lesbiček, transsexualita a změna pohlaví, hubnutí a kulturistika žen, zglajchšaltování životního stylu a oblečení vede ke zrušení hranic mezi pohlavími a mimochodem i ke snižování porodnosti. Homosexuálové, lesbičky a další „gendery“, které se domnívají, že zažívají emancipaci, jsou ve skutečnosti zneužíváni jako užitečné nástroje tohoto programu smrti. Omlazováním, anti-agingem, plastickými operacemi, sjednocováním generačního oblečení se stírají a postupně ruší hranice mezi generacemi. Místo aby se rodiny posilovaly, tak se v důsledku ekonomického, kulturního a společenského tlaku rodiny rozpadají. Má padnout každá, ale opravdu každá hranice.

     Hranice jsou nutnou podmínkou života; bez hranic nelze přežít jak biologicky, tak sociálně, psychicky nebo ekonomicky. Jestliže zničíte membránu buňky, nemůže se buňka vůči svému okolí vymezit a zahyne, jelikož do ní mohou bez překážek pronikat vlivy z okolí a zničit tak její vnitřní organizaci. Nic jiného se neděje ani se společnostmi a životním prostorem organizovaným na základě národního státu. Ovšem „kvalitní krize“ se musí správně dávkovat. Proto jsou katastrofální následky globalizace tlumeny a publikum je kolébáno v pocitu bezpečí.  Tím, že si lidstvo zruší životně důležitou strukturu, zničí se samo nezaměstnaností, hladomorem, válkami a občanskými válkami. Zrušení hranic vede přímo k zániku.

     Z knihy Gerhard Wisnewski: „Bilderberg – Kdo tahá za nitky moci“

 

      Celý text:      New-World-Order.doc

 

 

 

Trump žádá Putina o pomoc v ropné válce

 

 3.4. 2020 ,  Mike Whitney     Donald Trump telefonoval v pondělí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a prodiskutoval s ním prudký pokles cen ropy, což je katastrofa pro americký ropný průmysl. Oba lídři krátce pohovořili o pandemii koronaviru, ale rychle přešli na to, co Trumpa skutečně sužuje, a tím je produkce ropy. Minulý měsíc Saúdská Arábie zaplavila trh ropou, aby donutila Rusko k souhlasu s výrazným omezením výroby. Putin, budiž mu to ke cti, vytrvale odolával nátlaku Saúdů a zachoval současnou úroveň výroby. Výsledkem je, že ceny prudce klesly, a to na 18leté minimum (na 20,09 dolarů za barel), což je výrazně pod hranicí rentability, kterou potřebují američtí frakeři, aby přežili.

     Stojí za zmínku, že Putin stoicky mlčel, když Trumpova vláda uvalila ekonomické sankce na Rusko za údajné aktivity na Ukrajině. Ruský prezident si nestěžoval ani tehdy, když se Washington vměšoval do Sýrie, ani na snahy USA blokovat ruský plynovod do Německa a Bulharska (Severní proud a Jižní proud). Ale nyní, když teče do bot Spojeným státům a americké obchodní zájmy jsou ohroženy, Trump se domnívá, že je maličkost požádat Moskvu o pomoc. V každém případě je velmi nepravděpodobné, že by Putin souhlasil se snížením produkce ropy výměnou za zrušení ekonomických sankcí. O tohle mu vůbec nejde. To, co chce Putin od Washingtonu, je mnohem komplexnější. Chce spojence, který bude respektovat zájmy ostatních, spolupracovat na otázkách společného významu a usilovat o vytvoření spravedlivější a více prosperující globální ekonomiky.

 

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2020/04/8263-trump-zada-putina-o-pomoc-v-ropne-valce.htm

      Celý text:      Trump-zada-o-pomoc.doc

 

 

 

Tak a dost! Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!

 

 2.4. 2020     Nenávist ke svobodě slova komisařky Jourové dosáhla vrcholu a celá společnost už nechce její "možné zločiny", jakožto výroky jejích kámošů, kdy se veřejně a neprozřetelně přiznala, že je korumpuje z veřejných prostředků nadále tolerovat. Zde je trestní oznámení:

     Oznamovatel : JUDr. Jiří Vyvadil , V Praze, dne 30. 3. 2020    Trestní oznámení - pro přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 TZ - zločin šíření poplašné zprávy podle § 357 odst. 1,4 TZ     Podezřelá coby eurokomisařka pronesla dne 27. Března 2020 ostré výpady a ničím nepodložené čili nepravdivé výroky proti Rusku a Číně s tím, že kůli pandemii nesmíme zapomínat na ruské dezinformace a užitečné idioty. Výhružný, ničím nevyprovokovaný tón vůči národům těchto supervemocí, zemí, které tak mohutně pomáhají v Itálii i po celé Evropě, a to jak materiálně, tak i vysíláním lékařů a zdravotníků je výrazem šíření předsudečné nenávisti založené na účelové politické motivaci, bez existence reálných podkladů. Podezřelá ovšem vůbec nedoložila existenci nějakých dezinformací z těchto zemí.

     Vše budí dojem, že šířením těchto nepravdivých informací se snaží podezřelá coby významná představitelka Evropské komise odvést pozornost od faktu, že uprostřed Evropské unie roste otevřená a ostrá kritika na fungování Evropské unie a neschopnost reálně řešit pomoc zejména nejpostiženějším zemím, Itálii, Španělsku.

 

      Odkaz:     http://www.skrytapravda.cz/domaci/3174-tak-a-dost-je-podano-trestni-oznameni-na-komisarku-jourovou-za-nenavist-ke-svobode-slova

      Celý text:      TrestniOznameni.doc

 

 

 

Pevnosť Rusko – ekonomika izolovaná od globálnej pohromy

 

 2.4. 2020 Marián Rigan     Covid-19 spôsobuje globálny pokles. Cena ropy klesla pod 30 dolárov za barel. Ruské hospodárstvo by malo byť v kríze, ale nie je. Napriek tomu, že najbohatšie krajiny sveta sa nachádzajú v nepokojoch, ruská ekonomika vykazuje len veľmi malé náznaky paniky. Nie je to tak preto, že by Rusko diverzifikovalo, porazilo korupciu, chránilo vlastnícke práva alebo posilnilo hospodársku súťaž, investície alebo rast. Nič z toho nebolo posledné roky prioritou. Ruské hospodárstvo je skôr na tento šok menej citlivé, pretože sa za posledných šesť rokov samoizoluje. Odkedy prezident Putin podporil navrátenie Krymu a jeho znovupripojenie k Rusku, Západ uvalil sankcie na Rusko a Rusko uvalilo sankcie na Západ. Cieľom ruskej makroekonomickej politiky od tej doby nie je podporovať rast, ale skôr budovať pevnostnú ekonomiku, ktorá by odolala silnému šoku. Základom tejto politiky je fiškálne pravidlo z roku 2017, ktoré vyžaduje vyrovnaný rozpočet s cenou ropy mierne nad 40 dolárov za barel. Čokoľvek nad týmto číslom je poslané do fondu na “zlé časy”, ktorý 1. marca dosiahol 7,3% HDP. Výsledkom je, že Rusko teraz sedí na jednej z najväčších svetových zlatých a devízových rezerv v hodnote takmer 570 miliárd dolárov. Vzhľadom na to, že väčšina ruského vývozu je pre ostatný svet fundamentálne dôležitá, tak je menej náchylná na prerušenia v zložitých globálnych dodávateľských reťazcoch. Prezident Putin už dlhšie hovorí o obnove sociálne orientovaného štátu v sovietskom štýle a už najbližšie mesiace preveria jeho víziu na plné obrátky.

 

      Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/pevnost-rusko-ekonomika-izolovana-globalnej-pohromy/2105644

      Celý text:      Pevnost-Rusko.doc

 

 

 

Ukrajinci majú prvú revoltu vojakov na frontovej línii v Donecku, ukrajinskí vojaci odmietli splniť rozkaz

 

 Doneck 2. apríla 2020     Portál Pik Inform prináša informácie - Včera odmietlo 14 vojakov 16. práporu 58. samostatnej motorizovanej pešej brigády splniť rozkaz svojich veliteľov, ktorý ich chcel vyslať na prieskum do zeme nikoho. Situácia na fronte začína byť napätá, ukrajinskí vojaci sa obávajú nákazy koronavírusom, obávajú sa o osudy svojich blízkych (ukrajinskí gastarbaiteri sa vracajú z Európy kvôli koronavírusu a ostávajú bez financií) a takisto sa ukrajinskí vojaci obávajú, že ich v katastrofálnej ekonomickej situácii ukrajinskí politici naženú do bojovej akcie s cieľom čo najviac preriediť ich rady.

     Dôvody, pre ktoré by ukrajinskí politici mohli k takémuto kroku siahnuť sú dva – v prvom rade menej vojakov znamená menej výdavkov (ušetrené peniaze ktoré nebudú musieť byť vyplatené padlým si môžu prerozdeliť) a v druhom rade sa ukrajinskí politici začínajú ukrajinských vojakov, ktorí získali bojové skúsenosti obávať, takže čím menej ukrajinských vojakov s bojovými skúsenosťami, tým menej možných problémov v budúcnosti. Okrem toho donecká rozviedka tvrdí, že  v ukrajinskej poľnej vojenskej nemocnici v Konstantinovke sa už nachádza viacero vojakov nakazených koronavírusom. Na frontovej línii a v prifrontovej línii nie je možné dodržiavať ani účinné hygienické pravidlá.

 

      Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/ukrajinci-maju-prvu-revoltu-vojakov-frontovej-linii-donecku-ukrajinski-vojaci-odmietli-splnit-rozkaz/2107221

      Celý text:      Revolta-Ukrajincu.doc

 

 

 

Z knihy „KRONIKA ochrany československých státních hranic v letech 1945 – 1990 v datech a heslech“:

 

 1. ledna 1949   V souladu se Zákonem o Národní bezpečnosti a zákonem, kterým se přenáší působnost Finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti, byl rozkazem ministra vnitra z 29. 12. 1948 vytvořen nový útvar - Pohraniční stráž SNB, který měl za úkol zabezpečovat ochranu státních hranic ČSR. Za rok 1949 zahynulo při plnění úkolů celkem 39 příslušníků SNB, z toho 12 příslušníků nově vytvořené Pohraniční stráže SNB. O život přišli: poručík in memoriam Václav Kočí (+10. 5. 1949), poručík Ludvík Kalousek (+13. 7. 1949), práporčík Bonifác Obdržálek (+11. 7. 1949) vrchní strážmistr Miloslav Mutínský (+16. 3. 1949), vrchní strážmistr in memoriam Jaroslav Kysilka (+21. 4. 1949), strážmistři Václav Cízler (+30. 1. 1949), Josef Pekař (+11. 3. 1949) a mladší strážmistr Rudouš Kočí (+7. 12. 1949). /Tito tři byli později Federálním ministerstvem vnitra ČSSR zapsáni na věčné časy do kmenového stavu jednotek/. Zemřeli i strážmistři Jaroslav Jirásek (+23. 5. 1949), František Tichý - Kohler (+21. 4. 1949) a čekatel SNB Karel Nechvátal (+23. 11. 1949). O život přišel i vrchní strážmistr Ľudovít Gregor (+11. 11. 1949) z pohraniční stanice SNB Číčov. Na OPK Česká Kubice přišel o život poručík SNB in memoriam Matěj Randa (+25. 7. 1949).

 

      Celý text:      Z-kroniky-PS-1949.doc

 

 

 

Pandemie, bezdomovci, nelegální (či EU podivně legalizovaní) imigranti

 

 1.4. 2020 ,  Jiří Kobza , PrvníZprávy     Máme v ČR, dle oficiálních údajů, reálně to pravděpodobně bude více, cca 25.000 bezdomovců, vesměs vždy lidí na hranici bídy či hluboko pod ní, lidí bez perspektivy - ale především bez adresy a bez domova. Tito lidé navíc často (až 30% podle britského výzkumu) trpí různými (mnohdy velmi závažnými) zdravotními problémy a mají tak oslabenou imunitu. Nemluvě o rozšířeném výskytu závislostí či psychickým poruch mezi nimi. A - v neposlední řadě - si samozřejmě nemůžeme dělat iluze o dodržování nezbytných hygienických postupů a nařízení nouzového epidemiologického v jejich řadách. K lednu 2020 bylo dle ČT v ČR cca 640.000 legálně (na povolení úřadů ČR) pobývajících cizinců. Když k nim připočteme nelegálně pobývající cizince, mezi které počítám i ty velmi podivně legalizované v zahraničních hotspotech, myslím, že nebudu daleko od čísla přesahujícího 1 milion lidí.

     Světem se šíří pandemie koronaviru, na který dosud není lék, a kterou v současnosti lze zastavit jenom tím, že se zastaví pohyb a sdružování lidí. To je ovšem možné pouze za splnění několika kritérií:   1. Stát musí být schopen toto omezení sdružování a pohybu lidí prosadit, kontrolovat a vymáhat;   2. Stát musí mít možnost a kapacitu uzavřít hranice;   3. Občané musí mít disciplínu, aby pochopili nutnost opatření;   4. Stát musí mít možnost sankcionovat ty občany, kteří neuposlechnou a svojí nekázní ohrožují své okolí.

 

      Odkaz:     https://www.euportal.cz/Articles/42511-pandemie-bezdomovci-nelegalni-ci-eu-podivne-legalizovani-imigranti.aspx

      Celý text:      Bezdomovci-imigranti.doc

 

 

 

Rusko posílá do USA další letadlo s pomocí proti koronaviru!

 

 1. dubna 2020 , (kou, prvnizpravy.cz, iz.ru, foto: arch.)    Rusko poslalo USA další letadlo na pomoc v boji proti koronaviru, oznámil tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Ruská strana dobrovolně nabídla pomoc na pozadí obtížné epidemiologické situace ve Spojených státech. Moskva je připravena poslat Washingtonu lékařské vybavení a osobní ochranné prostředky, informoval deník „Izvestija“. Ve Spojených státech se situace s epidemií koronaviru prudce zhoršuje. Do 31. března bylo potvrzeno více než 175 tisíc případů infekce koronavirem, zemřelo 3415 pacientů. Spojené státy tak předstihly Čínu v počtu obětí z COVID-19. Moskva předtím poslala do Washingtonu jedno letadlo s pomocí. Trump řekl, že dopravní letadlo bylo „velmi, velmi velké“ a gesto označil za „velmi milé“. „Nyní, když současná situace postihuje každého bez výjimky a má globální povahu, neexistuje jiná alternativa k jednání společně v duchu partnerství a vzájemné pomoci," uzavřel Peskov.

 

      Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/rusko-posila-do-usa-dalsi-letadlo-s-pomoci-proti-koronaviru/

      Celý text:      Rusko-posila.doc

 

      K tématu:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cnn-lekari-v-usa-pomalu-se-potapime-do-chaosu/   

 

 

 

Brusel je do půl roku mrtev. Babiše oceníte, až se bude sít. Roušky? Jsem blbec já, nebo Merkelová?

 

 31.3.2020 , Štěpán Kotrba     Jak si český stát stojí v boji s koronavirem po měsíci od prvního výskytu nákazy? Nejlépe ze všech evropských zemí. Umrtvení ekonomiky, a tím většiny sociálních kontaktů přišlo na poslední chvíli. Jako jedinou chybu vidím absenci dezinfekce vozidel MHD na konečných (a informací, které byly přitom přístupné v čínštině už od ledna) a absenci tvrdého zákazu pendlerství. Někteří sinologové jsou jedno smradlavé hnízdo pomluv, které nikdy nenechá na pevninské Číně nit suchou. Stejně tak flexibilní jako Číňané musí být i náš chemický průmysl. Musí být v první řadě náš, ne v zahraničních rukou. Musí mít zásoby – v tuto chvíli to jsou například zásoby alkoholu, glycerinu, peroxidu, chlornanů, kyseliny peroctové… Polyetylénových kanystrů. Velkoobjemových kontejnerů. A vyrobit pak na zakázku co nejrychleji, co bude právě potřeba... Británie už objednala ke svým příšerným privátním nemocnicím chladící návěsy od kamiónů jako improvizované márnice. Brusel je mrtev. Kdo to nepochopil, tomu to dojde za půl roku, až se sejde jediný orgán, který má mandát nakopat hloupé bruselské byrokraty do p..... – Rada premiérů zemí EU. Vítám informativní vstupy a vzdělávací pořady Daniela Stacha v ČT, ale nejnovější Dvořákovu drzost bych zfackoval. Říci si o 150 Kč v době nastupující stamiliardové ekonomické krize, když všichni, kteří mohou, dělají zadarmo pro druhé ... ???!!!

 

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Kotrba-Brusel-je-do-pul-roku-mrtev-Babise-ocenite-az-se-bude-sit-Rousky-Jsem-blbec-ja-nebo-Merkelova-CT-chvalim-ale-o-150-Kc-si-ted-rekne-jen-prase-tak-at-drzi-hubu-618934

      Celý text:      Kotrba-Koronavirus.doc

 

 

 

Bude po pandemii existovat nový multipolární svět?

 

 1.4. 2020 Turecký novinář Mehmet Ali Güller v rozhovoru se Sputnikem mluvil o tom, zda se krize způsobená rozšířením koronaviru může stát katalyzátorem pro vytvoření nového světového řádu v situaci, kdy USA a EU ve skutečnosti odmítají dodržovat dohody, které vytvořily. Zatímco USA a země EU si vzájemně uzavřely hranice, členu Evropské unie, Itálii, která je nejvíce zasažena pandemií, pomohly země jako Čína, Rusko a Kuba. V určitých kritických okamžicích se ukazuje, že země, které se považují za vyspělé, ve skutečnosti takové nejsou. Za druhé, existují zásadní rozdíly mezi Spojenými státy a zeměmi EU, které uvádějí, že "zisk je na prvním místě", a ostatními zeměmi, které kladou lidské zdraví na první místo. Čína a Kuba jsou socialistické země a Rusko, i když taková země již není, si zachovalo určité rysy zděděné od SSSR,“ uvedl.

     Epidemie znovu prokázala, že světové vedení USA je minulostí a neoliberální globalizmus se zhroutil. „Tato epidemie jasně ukázala, že svět, ve kterém světové vedení patřilo Spojeným státům, je minulostí. Proces vytváření multipolárního světového řádu právě probíhá. Současná epidemie tento proces pouze urychlí. Za těchto podmínek budou vlivní eurasijští hráči, jako je Rusko, Čína a Indie, schopni vytvořit novou rovnováhu sil a systém, který nahradí eurocentrický model,“ uzavřel.

 

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/svet/2020040111739205-bude-po-pandemii-existovat-novy-multipolarni-svet-turecky-novinar-srovnal-ciny-usa-eu-a-ruska-s/

      Celý text:      Novy-multipolarni-svet.doc

 

 

 

Vyšlo před třemi roky: Spojené státy daly zelenou vývoji smrtících virů.

 

 Článek vyšel ve Zdravotnickém deníku dne 26.12.2017     Spojené státy zrušily zákaz uvalený na výzkum mutace smrtících virů, která tyto organismy činí nebezpečnějšími. Zaznívají kritické hlasy, že doposud výzkum často znamenal větší rizika než přínos. Podle šéfa Národních institutů pro zdraví Francise S. Collinse může nyní tato práce pokračovat, nejdřív ovšem musí vědecký panel rozhodnout, zda jsou přínosy dostatečně velké na to, aby ospravedlnily rizika. Někteří vědci už se na pokračování výzkumu těší, protože by mohl ukázat například to, jak může ptačí chřipka mutovat a snáze se přenést na lidi. Kritici oponují, že vědci riskují vytvoření superviru, který může uniknout z laboratoře a způsobit pandemii.

     Vládní panel proto bude nyní požadovat, aby vědci nejprve dokázali, že jejich studie v této oblasti jsou skutečně vědecké a zároveň budou dělány v laboratoři s vysokým stupněm zabezpečení. Moratorium trvalo od října 2014, kdy bylo pozastaveno financování projektů zaměřených na vývoj nebezpečnějšího viru ptačí chřipky, MERS a SARS. Nová regulace se ale bude vztahovat na všechny patogeny, které mohou potenciálně způsobit pandemii. Podle Collinse tak bude zahrnuta například snaha vytvořit vir eboly přenosný vzduchem. Michael T. Osterholm, ředitel Centra pro výzkum infekčních onemocnění na minnesotské univerzitě: „ ... Fyzici se už před dlouhou dobou naučili rozlišovat mezi tím, co má být veřejné a co tajné. Některé z těchto věcí chceme udržet jen na úrovni toho nejnutnějšího, co je třeba vědět“.

 

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2020/03/vyslo-pred-tremi-roky-spojene-staty.html

      Celý text:      Zelenou-vyvoji.doc

 

     (Pozn. spr.:  V červnu roku 2019 USA nečekaně uzavřely základnu biochemických zbraní ve Fort Detricku. Tato základna je největší výzkumné centrum biochemických zbraní USA. List New York Times uvedl, že důvodem jejího zavření je to, že neměla dokonalý systém na čištění odpadní vody z laboratoře na nejvyšší bezpečnostní úrovni. Brzy po uzavření této základy došlo k sérii případů pneumonie nebo podobných případů - viz :  Tri-dotazy-k-epidemii.doc

 

 

 

Mária Zacharovová tvrdo skritizovala oligarchov, ktorí v panike sťahujú svoje rodiny zo zahraničia a žiadajú o pomoc vládu

 

 Moskva 30. marca 2020, Eugen Rusnák     V ťažkých časoch sa jasnejšie zisťuje, kto je kto. Na jednu z premien poukázala aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Mária Zacharovová. Podotkla, že dlhé roky, keď bolo všetko v poriadku a život bol ľahký, bezpečný a bezstarostný, mnohí (ruskí) zbohatlíci dlhšie obdobie žili v zahraničí, posielali tam deti na štúdium, tvrdili, že život na Západe je lepší ako v Rusku – prirodzene, s ich miliónmi. Situácia sa zmenila, celý svet atakuje pandémia koronavírusu a pre ruských oligarchov život na Západe hneď prestal byť bezstarostný, ľahký a hlavne bezpečný a momentálne si spomenuli aj na to, že majú nejakú vlasť, akési Rusko, krajinu ich pôvodu – a húfne začali utekať späť…

     A pritom žiadajú o pomoc ruské orgány, predovšetkým ministerstvo zahraničia. Mária Zacharovová zdôraznila, že najviac Rusov uteká z Veľkej Británie, volajú na ministerstvo zahraničia, rozprávajú hrôzostrašné historky a žiadajú o pomoc, prosia, aby im pomohli vrátiť sa do vlasti – hneď si spomenuli, že nejakú majú… „A teraz… teraz sú rady na svetových letiskách a všade krik: „Sme občania Ruska!“ Ozaj? „Podľa zákona, sme občania,“ vyhlasujú, sfukujúc prach z ruských pasov. Tak buďte takí láskaví a začnite si od základov – od úcty ku krajine a jej národu,“ podčiarkla v závere svojho ostrejšieho komentára hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Mária Zacharovová.

 

      Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/maria-zacharovova-tvrdo-skritizovala-oligarchov-ktori-panike-stahuju-svoje-rodiny-zo-zahranicia-ziadaju-pomoc-vladu/2101860

      Celý text:      Zacharovova-skritizovala.do

 

 

 

Místo prognózy na rok 2020

 

 Michail Chazin , 28. března 2020     Krize bude jeden a půl až dvakrát silnější než ta, která byla od března 1930 do prosince 1932. Ekonomický mechanismus krize zůstává stejný, klesá soukromá poptávka a v důsledku toho klesá HDP, ale postupuje podle jiného scénáře: místo likvidace finančních toků, které vytvořily nadměrnou poptávku, dochází k jejich inflačnímu zmenšení. Lze pouze dodat, že na rozdíl od situace v roce 1929 není strukturální nerovnováha mezi výdaji a příjmy domácností dnes 15%, ale 25%. To, co nyní probíhá, je obdoba situace v roce 1929, změněná kvůli emisi určené na podporu akciového trhu. Nyní soukromá poptávka prudce poklesla kvůli karanténním opatřením po celém světě a existovaly obavy, že časový odstup mezi kolapsem na trhu (který byl asi 5 měsíců v 29. roce 20 stol) může být značně snížen a hospodářská krize začne už nyní. Trump toto nebezpečí částečně zkorigoval svou podporou, ale růst akciového trhu (který je připraven se kdykoli proměnit v pokles, protože všichni držitelé akcií čekají, až se finanční částky dostanou na trh, aby začali prodávat), je natolik nestabilní, že úvěrový mechanismus podpory poptávky je zcela zničen. Z tohoto důvodu se mi zdá, že nejpravděpodobnějším mechanismem pro vývoj situace je poměrně rychlý (ještě na jaře) přechod k  reálné hospodářské krizi podle inflačního (a ne deflačního, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století) scénáře. 

 

      Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/mihail_hazin_vmesto_prognoza_na_2020_god

      Celý překlad:      Misto-prognozy-na-2020.do

 

 

 

Mor, anthrax, HIV, COVID19 a jedna (možná?) souvislost

 

 31.3. 2020 Ivo Šebestík     Kolem koronaviru, jeho náhlém zjevení, rychlém, ale nerovnoměrném šíření, vzniká celá řada nejasností, které budou rozluštěny teprve později. Jednou z nápadných stránek pandemie COVID19 a jejího šíření konkrétně v Evropě je skutečnost, že země, často dokonce sousední státy, vykazují výrazně rozdílné počty lidí nakažených, těžce nemocných a také mrtvých. Příčin tohoto rozdílu, je patrně několik a mohou spočívat například ve větší uzavřenosti těchto států vůči okolnímu světu nebo v etnické „homogenitě“ obyvatelstva, nebo v genetické mutaci CCR5 v Evropě, z morové epidemie středověku, patrně probíhající souběžně s masivní epidemií antraxu, která současným nositelům této mutace poskytuje např. i větší imunitu. S „přirozenou“ hrozbou pandemie souvisí i hrozba bioteroristického útoku. Poté, kdy Spojené státy použily atomových zbraní na likvidaci civilního obyvatelstva dvou měst, neexistuje na této planetě už žádná záruka humanity, takže potenciální hrozba byť jen „pouhé“ produkce biologických látek, možná zmutovaných virů, stále trvá. Vzhledem k historickým dokladům z doby poměrně nedávné, které ilustrují odhodlání některých vládních a mocenských struktur prosazovat své zájmy zcela bez ohledu na ztráty na životech, se může na Zemi zrodit Čapkův doktor Galén s přesně obráceným znaménkem.

 

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2020/03/31/mor-anthrax-hiv-covid19-a-jedna-mozna-souvislost/

      Celý text:      Mozna-souvislost.do

 

 

 

Pozadí virové pandemie - odstavování USA od moci ve světě.

 

 30.3. 2020     EU mezitím vítá koronavirus a migranty! Oba jsou váženými hosty a evropské obyvatelstvo hlavní chod! Virus a migrace se musí šířit bez omezování, rozhodli v Bruselu. Ve čtvrtek 26.3. spustila EU operaci ,,Irini", v rámci níž vyslala k Libyjským břehům lodě, které budou mj. vykládat migranty ve třech řeckých přístavech. O všem věděli od 3. ledna 2020, kdy v Evropě nebyl jediný nakažený. Dnes je v EU skoro 300 tisíc nakažených koronavirem a několik desítek tisíc mrtvých. Všichni mohou poděkovat Evropské unii a jejímu německému vedení, v čele s Uršulou von der Leyen, aristokratkou a podvodnicí, také členkou Bilderberg group. Je pravděpodobné, že SARS-CoV-2 vznikl jako projekt jedné z amerických vojenských laboratoří (například podle dr. Francise Boyleho, který z toho viní americký projekt na výrobu mezinárodně zakázaných biologických zbraní, který dostal po 11. září 2001 sto miliard dolarů a měl být využit proti Číně...

     Nastalo přechodné období, kdy se jednoduše vyčerpal potenciál a technicko - sociální parametry současného paradigma a USA jej nedokázaly dále ,,podržet" válkou a proto současně s nimi chtějí globální elity potopit i své zločiny, které rukama své neposlušné loutky USA prováděli. EU po čas krize zalezla kamsi do vlastních útrob, ale nikdy své plány neopustí. Pryč z unijního koncentráku, než se vzpamatuje a jeho řízení opět získá stabilitu! Se současným procesem a všemi hysteriemi okolo, běžní lide nic neudělají, ale lze využít okolnosti, které vytvoří k dosažení potřebných cílů a jako jednotlivci i společně můžeme své životy vyrvat že spárů nikým nevolených a nezvaných struktur
 

      Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/evropa/pozadi-virove-pandemie-odstavovani-usa-od-moci-ve-svete-eu-mezitim-vita-koronavirus-a-migranty-oba-jsou-vazenymi-hosty-a-evropske-obyvatelstvo-hlavni-chod.html

      Celý text:      Pozadi-pandemie.doc

 

 

 

Ruská elita půjde pod nůž jako první

 

 Andrej Fursov • 27. března 2020     V rozhovoru pro „Nakanune.RU“ se historik Andrej Fursov dělí o své prognózy budoucnosti, a podle jeho slov se krize kapitalistického systému může projevit na celém světě a změnit ho tak, jak si mnozí z nás ani nedovedou představit… Ruská elita půjde jako první pod nůž, situace ve světovém hospodářství se zhoršuje. Prohlubuje se propad na trzích, burzy a ropa obnovily svůj pád. Federální rezervní systém USA „Fed“ sáhl k mimořádným opatřením:  - Rekordně (od r. 2008) snížil procentní sazbu o 1 procento (na 0-0,25 %);  - spustil tiskárnu (čtvrté kolo „kvantitativního uvolňování“);  - Fed odkoupí státní dluhopisy za 500 mld dolarů a 200 mld. hypotéčních cenných papírů. Ekonomové hovoří o tom, že už-už začne krize. A nejspíš začíná právě takto. Je to kombinace koronaviru, ropy a skutečného, špatného stavu světového hospodářství – všechno dohromady.

     Na dnešní krizi, přesněji řečeno na jejím „ochočení“, mají zájem ti, které Benjamin Israeli nazýval „pány peněz“. To, že se dnešní vrchnost snaží vytvořit zásadně jiné zřízení než je toto, předpokládá i změnu sociobiologické podstaty člověka. Může to být v některých případech tzv. „elektronický koncentrák“, a v jiných forma měkčí – „chléb a hry“. Ale v každém případě se světová vrchnost vynasnaží, aby krizi obrátila ve svůj prospěch a odstřihla od budoucnosti značnou část této kapitalistické vrchnosti. Především jsou to „mladé peníze“, nakradené za poslední dvě až tři desetiletí. A právě ty pošlou jako první pod nůž - a nepůjde jen o ruskou „elitu“. Kapitalismus si už svoje odpracoval. Hovoří o tom různí lidé – například francouzský ekonom a spisovatel Jasques Attali, nebo organizátor Davoského fóra Klaus Schwab. Ten otevřeně prohlásil, že kapitalismus neodpovídá světu, jenž existuje dnes. Takže se domnívám, že nás čekají velmi zajímavé a tvrdé časy, to ale neznamená, že bychom měli panikařit. Za prvé je na to pozdě, a za druhé je to nesmyslné, protože panikařící člověk vždycky prohrává.

 

      Odkaz:     https://outsidermedia.cz/ruska-elita-pujde-pod-nuz-jako-prvni/

      Celý text:      Ruska-elita-prvni.doc

 

 

 

Koronavirus je monstrózní podvod elit

 

 30.3.2020 , David Icke   ,  video:  https://youtu.be/n4a29QYgXCo     Britský nezávislý novinář David Icke vysvětluje, jak je to s epidemií koronaviru. Podle Davida Icke se jedná o umělé vytvořenou epidemii, navíc značně zveličenou, s cílem vyvolávat mezi lidmi strach, svést na koronavirus hospodářskou krizi, která by přišla tak jako tak, a pod záminkou boje proti epidemii zavést omezení občanských práv a svobod, sledování lidí, zrušení peněz v hotovosti ve prospěch bankovních převodů a podobně. Konečným cílem je zavedení systému, jaký předpověděl George Orwel ve známém románu 1984. Icke neuvádí, jestli za tím stojí sionisté, svobodní zednáři, Bilderbergové či ilumináti, koneckonců tyto skupiny personálně splývají, ve videu jim říká pouze „Oni“ ale postupně uvádí několik jmen, které pro ty co se zajímají o světovou politiku nejsou nijak překvapivé: Rockefellerové, Rothschildové, Bill Gates, Britská královská rodina.

     Existují dva způsoby, jak těchto cílů dosáhnout: vytvořit problém a poté pomocí mainstreamových médií vytvořit paniku, tak že lidé sami budou požadovat, aby se něco s tím dělalo, a poté nabídnout veřejnosti řešení problémů které „oni“ sami úmyslně vytvořili. Druhý způsob je problém, který ani nemusí existovat, prostě vymyslet, jako například byly zbraně hromadného ničení v Iráku nebo dokonce i klimatická změny. Příkladem uměle vytvořeného problému je epidemie koronaviru. Vlastně nezáleží na tom, jestli koronavirus byl vytvořen uměle v laboratořích, nebo jestli vznikl náhodou v přírodě a tyto elity jen využily situace, je však pravděpodobnější že je uměle vytvořen.

     Volný přepis a překlad rozhovoru provedl JUDr. Norbert Naxera

 

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2020/03/8256-david-icke-koronavirus-je-monstrozni-podvod-elit.htm

      Celý text:      Monstrozni-podvod.doc

 

 

 

Putinovo poselství národu


 30.3. 2020 Autor: odjinud
      Využití síly protivníka je jedním z hlavních principů téměř všech bojových "umění", také např. juda.
O podobném principu by se dalo hovořit, pokud jde o opatření, která byla vyhlášena v Rusku v souvislosti s bojem proti koronaviru. Zjednodušeně by se dalo říci: "Chcete, aby se Rusko účastnilo toho "divadla" s koronavirem? Dobře, máte jej mít, ale občané Ruska nebudou trpět vaším divadlem, oni nebudou platit toto představení."

     Rusko reaguje takto:   Zdanění výnosu kapitálu a dividend - Všechny platby příjmů v podobě dividend odcházející do zahraničí byly doposud zatíženy pouze 2 % daní, zatímco občané platí 13 %. Nyní budou zdaněny 15 %. Občanům, u nichž objem bankovních vkladů nebo investic do dluhopisů překračuje 1 milion rublů, zatížit výnos 13% daní, dosud se nedanil. Malý a střední byznys a mikropodniky, zejména ve sféře služeb, budou podpořeny v době propadu poptávky. Další opatření jsou šestiměsíční odklad placení všech daní, kromě DPH, podobně u plateb sociálního pojištění; Šestiměsíční moratorium na vyhlašování bankrotů a vymáhání dluhů; Snížení pojistného sociálního pojištění ze 30 na 15 % příjmů zaměstnanců malých a středních podniků. Toto opatření se nevztahuje jen na přechodnou dobu, ale dlouhodobě jako stimul zvyšování mezd zaměstnanců.

 

      Odkaz:     https://www.euportal.cz/Articles/42517-putinovo-poselstvi-narodu.aspx

      Celý text:      Putinovo-poselstvi.doc

 

 

 

Překvapující zpráva o koronaviru

 

30.3.2020 , Jan Vítek     „Úmrtnost na koronavirus je mnohem nižší než se nám předkládá k věření,“ prohlašují tři uznávaní odborníci ve zprávě, která byla 26. března uveřejněna ve časopise New England Journal of Medicine. Zde je citát z jejich zprávy:   „Jestliže předpokládáme, že počet bezpříznakových nebo minimálně příznakových případů je několikrát větší než počet zjištěných případů, úmrtnost může být podstatně menší nežli 1%. To nasvědčuje, že celkové klinické následky Covid-19 se nakonec  mohou víc podobat následkům silné sezonní chřipky (která má míru úmrtnosti kolem 0.1%) nebo pandemické chřipce (podobné jako byly v roce 1957 a 1968) spíše než onemocnění SARS nebo MERS, z nichž první měla míru úmrtnosti 9-10% a druhá 36%.“

     Jako jeden z hlavních důvodů se uvádí vysoký věkový průměr Evropanů a statistická zjištění, že přímou příčinou smrti starších lidí jsou jejich chronické nemoci, které virus rozbouřil, nikoli Covid.  Jinou objektivní příčinou je, že jde o nový druh koronaviru, proti němuž nemáme vypěstovanou  obranu a nevyvinuli ještě očkovací látky. Jak vakcína, tak lék proti Covid-19 slibují být bonanzou pro velké farmaceutické firmy. Je z toho boj bez rukavic a bez pravidel. Příkladem za všechny je situace ve Francii, kde v nemocnicích a centrálních lékárnách byly všechny zásoby chloroquinu ukradeny.  Na vině neúměrné míry úmrtnosti na Covid-l9 není virus, ale současný zdravotní systém, který není ustrojen, aby sloužil člověku, ale zisku.

 

      Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jan-vitek-prekvapujici-zprava-o-koronaviru

      Celý text:      Zprava-o-koronaviru.doc

 

 

 

Co říkají statistiky o současné epidemii?

 

 Autor článku: Petr Hampl • 29.3. 2020     Jsme svědky zajímavého jevu. Na jedné straně vidíme záběry z přeplněných nemocnic. Kapacity zjevně nestačí. A oproti tomu čteme statistiky, podle nichž korona nepředstavuje srovnatelnou pohromu jako každoroční chřipka. Jak se v tom vyznat? Tak, že se naučíme pracovat se statistickým daty: 1. Nejdřív studujeme jednotlivé případy, a snažíme se jim porozumět. 2. Potom se obrátíme na statistiku. Tak nám řekne, zda jsou ty případy ojedinělé nebo zda se to děje masově.

     Ke koronaviru - minimálně v některých případech je za tím kombinace, jakou Evropa už 100 let nepoznala: 1. Vysoká nakažlivost (dlouhá inkubační doba, nakažlivost před vypuknutím příznaků, snadný přenos atd.) 2. Vysoké procento nakažených potřebuje intenzivní péči.

     Oproti tomu existuje řada dalších statistik. 1. Počet obětí za rok. Na chřipku umírá více lidí a na srdeční nemoci ještě více. Umírají hlavně ti, kdo trpí ještě dalšími problémy. Chřipka ani korona v tom nejsou výjimečné). 2. V kolika procentech je výsledkem prodělání nemoci vznik neplodnosti. Spalničky jsou na tom hůře než koronavirus. 3. Na kolik průměrně vyjde léčba. Leukémie je mnohem dražší než koronavirus. 4. Jak je nebezpečná pro děti. Černé neštovice, záškrt, tetanus i spála jsou pro děti mnohem horší.

     Korona v některých případech dokázal přehltit kapacity zdravotní péče. Oproti tomu nedošlo k přehlcení v Jižní Koreji. A je teoreticky možné, že k němu nedojde v Německu, Švédsku či jinde. Způsobila někdy chřipka srovnatelné přehlcení nemocnic? Nikoliv, ve vyspělém světě o žádném takovém případu nevíme. Oba druhy statistik jsou pravdivé. Jenže žádný z nich neodpovídá na otázku o překročení kapacit systému lékařské péče. Ukazatele mají nulovou validitu.

 

      Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=248610

      Celý text:      Co-rikaji-statistiky.doc

 

     (Pozn. spr.: Z dosavadních statistik zatím vyplývá, že koronavirus je v něčem nebezpečnější, než jiné přenosné choroby, v něčem méně. Nebezpečnější je zřejmě především v nenápadnosti, v záludnosti, svého šíření a tím ve schopnosti vyvolat zahlcení zdravotnických služeb. Z tohoto důvodu je nebezpečnější především pro nás, pro plebs, pro většinu obyvatel. Pro elity, které mají zajištěnu perfektní lékařskou péči, je nebezpečný méně než jiné nakažlivé choroby.

     Je také perfektním obětním beránkem, na kterého se dá svést současný přechod z latentní do otevřené fáze krize současného západního kapitalismu v jeho globalistické rentiérské podobě.)

 

 

 

Rusko je znepokojeno vojensko-biologickou aktivitou USA

 

 29.3. 2020     Ruská strana se znepokojením sleduje vojenské a biologické aktivity USA v blízkosti hranic Ruska a chtěla by, aby vyjasnily účel svých laboratoří v sousedních zemích Ruské federace a Číny, namísto „organizování propagandistických her kolem koronaviru“, uvedl zdroj v ruském ministerstvu zahraničí. V Pekingu říkají, že virus mohl být propašován do ČLR americkými jednotkami, které přišly do Wu-chanu na Světové vojenské hry v listopadu loňského roku, tj. těsně před vypuknutím infekce. „Abychom jednoznačně odpověděli na otázku o zdroji, o tom, kde se objevil první nemocný, je nutné vést velkou vědeckou práci. „Stačí si připomenout, že to byly Spojené státy, které byly po mnoho desetiletí hlavní hybnou silou globalizace a snažily se ji využít ve svých geopolitických a ekonomických zájmech“. Dodal, že nyní mohou obviňovat jen samy sebe, že nemyslely na negativní vedlejší účinek. Dále uvedl: „Dlouho jsme však se znepokojením sledovali vojenské a biologické činnosti USA prováděné v těsném sousedství s našimi hranicemi. V našich sousedních zemích Zakavkazska a Střední Asie a později u hranic s Čínou se nachází biologické laboratoře vytvořené z peněz Washingtonu a za účasti specialistů, kteří odtud cestují. otázky směrem ke Spojeným státům opravdu jsou. Bylo by dobré, kdyby místo organizování propagandistických her kolem koronaviru vyjasnily účel svých laboratoří,“ dodal.

 

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/svet/2020032911729976-zdroj-rusko-je-znepokojeno-vojensko-biologickou-aktivitou-usa/

      Celý text:      Rusko-je-znepokojeno.doc

 

 

 

Zprávě EU o integraci migrantů uniká podstata problému

 

 27. března 2020 , napsal(a) Judith Bergman     Nová zpráva Agentury EU pro základní práva věnovaná integraci uprchlíků zcela ignoruje, jak špatně se projekt multikulturalismu v Evropě doposud vyvíjí a to včetně integrace lidí ze Středního východu a Afriky. Za povšimnutí stojí, že Evropská komise přehazuje odpovědnost za integraci státních příslušníků třetích zemí výhradně na ramena jednotlivých členských zemí EU. Ohromujícím aspektem této zprávy je, že trvá na tom, že úspěšná integrace lidí ze Středního východu a Afriky záleží pouze na pečlivém zajištění a naplnění jejich práv podle místních (vnitrostátních) právních předpisů a právních předpisů EU. Pokud to bude splněno, tak budou všichni žít navěky šťastně.
     Takový závěr popírá mnoho faktů. Integrace muslimů probíhá hůře než integrace jiných skupin imigrantů. Muslimští imigranti ve Francii stále více odmítají francouzské hodnoty a identitu a místo toho se stále více ztotožňují s islámem, islámské právo šaría například na předměstích Paříže rychle vytlačuje francouzské občanské právo. "Problém s muslimskou menšinou na Západě... spočívá v tom, že se neodvažuje být nezávislá, pokud jde o náboženské otázky... protože ji ovládá silná náboženská a kulturní elita... která se staví do role samozvaných zástupců muslimů." Agentura EU pro základní práva se rozhodla ignorovat realitu.
 

      Odkaz:     https://cs.gatestoneinstitute.org/15809/zprave-eu-integraci-migrantu

      Celý text:      Zprava-o-integraci.doc

 

 

 

USA: impérium na kolenách?

 

 25. marca 2020 , peterszlen     Pred nedávnom sme boli svedkami historického momentu: Čína uverejnila správu o stave ľudských práv v Spojených štátoch amerických. Správa dokonca zaujala aj amerických disidentov a nezávislých investigatívnych žurnalistov, ktorí upozorňujú na skutočnosť, že ju nemožno len tak jednoducho odbiť ako produkt čínskej propagandy. Vychádza výlučne z verejne dostupných amerických zdrojov, či už vládnych inštitúcií, alebo nezávislých organizácií. Celú správu možno čítať v dvoch kritických rovinách – v rovine kritiky vnútorných pomerov v USA a v rovine kritiky zahraničnej politiky USA.

     V roku 2018 bolo v USA zaznamenaných celkovo 1 206 836 násilných zločinov, vrátane 16 214 vrážd. Viac než 39 000 000 ľudí žije v chudobe, z čoho 5 500 000 ľudí je vo veku nad 59 rokov a nemá dostatočný prísun potravín; 12 800 000 z tejto masy chudákov predstavujú deti. V dôsledku chudoby až 65 miliónov Američanov nevyhľadáva zdravotnícku starostlivosť, pretože si ju jednoducho nemôže finančne dovoliť. 

     Čo sa týka vonkajších prejavov krízy impéria, ideológia liberalizmu a ľudských práv je Američanmi a ich spojencami len mocenským nástrojom, ktorý pomáha euro-americkému korporátnemu komplexu udržiavať dominanciu nad suverénnymi národnými štátmi a ich ekonomikami.Taktiky a metódy, ktoré USA v zahraničnej politike využíva, sú v priamom rozpore s medzinárodným právom. Ak by boli inštitúcie medzinárodného práva funkčné, čelní predstavitelia ozbrojených síl USA by boli súdení za viaceré vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Ak sa severná Amerika stane epicentrom pandémie, ďalších prezidentských volieb – v ktorých mimochodom kandidujú polodementní starci – sa už nemusí impérium vôbec dožiť.

 

      Odkaz:     https://gpeterszlen.blog.pravda.sk/2020/03/25/usa-imperium-na-kolenach/

      Celý text:      Imperium-na-kolenach.doc

 

STARŠÍ ČLÁNKY

 

HLAVIČKA

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

 

  

 

 

Německý orloj české politiky

 

      15.6. 2018 , -VK- Šéfredaktor AE News      Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády! Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je podporován již od roku 1989. Jedná se propojení politiků, činovníků, jednatelů a zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a zejména zahraniční politiky.

     Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu: “Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

 

       Odkaz:     https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-i-cast-zmapovali-jsme-alarmujici-prorustani-chapadel-moci-berlina-a-nemecke-lobbisticke-chobotnice-do-nejvyssich-struktur-ceske-politiky-ale-i-na-vsech-urovnich/

       Celý text:    Nemecky-orloj.pdf

 

  

 

 

Sudety sobě: Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení

 

16.10. 2018     Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení Praha sobě na extrémistickou sudetoněmeckou skupinu Witikobund. Ta je v hledáčku BIS jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku! Voliči v Praze si zvolili na magistrát trojského koně ortodoxního křídla "Sudetoněmeckého" landsmančaftu, které vzniklo jako projekt bývalých esesáků a důstojníků Wehrmachtu po II. sv. válce! "Sudetská" lobby je vítězem komunálních voleb v Praze! Dne 9. září 2016 se v plzeňském hotelu Marriot konal velký „komunální kongres“ "Sudetoněmeckého" landsmanschaftu financovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Na toto jednání se dostavil vedle ostatních i tehdejší starosta sedmého pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský [1]. Jan Čižinský je bývalým asistentem Mariána Jurečky (KDU-ČSL) a také Cyrila Svobody. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se sám dříve účastnil sjezdů Sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Starší bratr Jana Čižinského - Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá na Šumavě. Jenže v tomto objektu sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci Witikobund sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Firma Pavla Čižinského má za společníky přímo osoby z Witikobundu, Horsta Löfflera ze Stuttgartu ...

 

       Odkaz:        https://aeronet.cz/news/sudety-sobe-rozkryli-jsme-napojeni-cizinskeho-sdruzeni-praha-sobe-na-extremistickou-sudetonemeckou-skupinu-witikobund-ktera-je-v-hledacku-bis-jako-bezpecnostni-hrozba-pro-ceskou-republiku/

       Celý text:    Sudety-sobe.pdf

 

  

 

 

                      Kapitalismus je mrtvola!

   Аleksej Anpilogov , 19.1.2018 (Volný překlad P. Rejf)   V tomto roce 2018 jeden z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub vyprodukoval zprávu „Pojďme na to! (Come On!)". Jubilejní zpráva 43. v pořadí byla sepsána oběma prezidenty této organizace - Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu. Je popřením všech receptů pro budoucnost, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Její neúprosná logika říká - globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. V první zprávě z doby před padesáti lety (slavné "Limity růstu") viděli základní problém v populační explozi a základní řešení v jejím obrácení. Nyní tvrdí, že je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.)

"Nezbytný" scénář pro svět podle myšlení autorů "Pojďme na to!" je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku - Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě - nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti? Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: „Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!".

 

     Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup  

     Překlad:    Kapitalismus-mrtvola.doc

 

  

 

 

Bilderbergský klub: světová vláda, nebo anachronismus?

 

9.06.2018 , Vаlentin Katasonov  (Volný překlad P. Rejf)    Jednou za rok světová média určitě vzpomenou  Bilderbergský klub. Zpravidla se to děje na začátku června. Jeho pravidelné 66. zasedání se konalo od 7. do 10. června v Itálii v Turíně. Existuje názor, že Bilderberg Group je jedním z nástrojů, jak Washington řídí Evropu, a vznikl z iniciativy CIA. Projekt takového klubu byl schválen v roce 1954 americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Na těchto schůzkách jsou údajně každoročně přijímána rozhodnutí, která jsou pak prostřednictvím „delegátů" přenášena příslušným vládám. Například na loňském setkání v Chantilly (USA, Virginie) byla hlavním tématem otázka migrace do Evropy. V roce 2018 byla podle zpráv navrhována témata: „populismus v Evropě“, „světová dominance USA“, „nerovnost“, „zaměstnanost“, „kvantové počítače“, „umělá inteligence“, „volný obchod“, „post-pravda v moderním světě", situace v Rusku, Saúdské Arábii a Íránu, stejně jako určité "aktuální události"... zpravidla se však na setkáních neprojednávají více než dvě nebo tři klíčová témata.

     Domnívám se, že dnes má humbuk ve světových elitních médiích kolem událostí, jako jsou (již sledovaná)  každoroční setkání Bilderbergského klubu, odvést pozornost od institucionalizovaných setkání dalších vlivových skupin, na kterých vládci peněz přijímají pro osud světa opravdu důležitá rozhodnutí.

 

     Odkaz:      https://www.fondsk.ru/news/2018/06/09/bilderbergskij-klub-mirovoe-pravitelstvo-ili-anahronizm-46274.html

     Překlad:    Clanek.doc

 

 

 

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět

 

 5.9. 2008 , režisér Jones: "Boháči chtějí zabít až 98 % lidstva"     Šokující plány asi 130 nejbohatších a nejvlivnějších lidí světa, kteří jsou sdruženi do tajné elitářské organizace Bilderberg Group, na vyhlazení 90-98 % lidstva odkryl ve svém dokumentu pro nezávislá média americký filmař Alex Jones. Do plánu jsou podle něj namočeni kromě jiných i magnát David Rockefeller, bankéřská rodina Rothschildů a třeba nizozemská královna Beatrix. Plán boháčů na zotročení lidstva má podporovat OSN i EU. Elita po 2. světové válce vytvořila OSN podle Jonese proto, aby sloužila jako regulátor odbojného třetího světa.

     Americký filmař, který se těší obrovské oblibě mezi antiglobalisty, dál uvedl, že stavebními pilíři budoucí vězeňské planety mají být EU, Severoamerická unie (Kanada, USA, Mexiko) a Asijská unie. Plán na sjednocení Evropy se zkoušel mnohokrát, ale byl vždycky velice nepopulární. Tam, kde ztroskotali Napoleon a Hitler se svými zbraněmi, uspějí globalisté v utajení, uvedl Jones. Cílem globalistů je podle něj nyní vytvořit evropský superstát , kde národní vlády budou postupně předávat většinu důležitých pravomocí Bruselu. Informace, že elity připravují eliminaci značné části světové populace, podpořil Alex Jones faktem, že ještě apartheidní JAR vyvinula rasově selektivní biologické zbraně... V kopii konceptu Konvence OSN o biodiverzitě se velmi jasně říká, že musíme zredukovat lidskou populaci ze současné úrovně šesti miliard lidí na jednu miliardu.

 

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html    

     Celý text:     Elitari-z-Bilderbergu.doc

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

HLAVIČKA

SNÍMKY Z AKCÍ :   

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

 

HLAVIČKA

  Víte že ?:

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 

Archiv víte že

HLAVIČKA

Publikace:

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

HLAVIČKA

Zajímavá videa :

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

HLAVIČKA

Kulturní akce :

 

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

 

 

HLAVIČKA