TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do království nebeského.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                ... Kapitál má strach z nedostatku zisku ... Zajistěte mu 10% a můžete ho použít všude; ...

                při 100% pošlape všechny lidské zákony; ... při 300% nebude zločinu, jehož by se neodvážil ... T. J. Dunning

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

STARŠÍ ČLÁNKY

STARŠÍ Z ARCHIVU

ZAJÍMAVÁ VIDEA

PUBLIKACE

 

     

          

     Základní body programu:    

 

 

 

           1.  ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

           2.  ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.

           3.  ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a zrušení církevních restitucí.

 

           1.  NE ilegální imigraci.

           2.  NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.

           3.  NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

 

    

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

HLAVIČKA

NOVÉ ČLÁNKY :

 

 

Václav Klaus ml. na tiskovce Trikolory odpálil bombu, ze které se poslanci SPD a KSČM doslova obsypou! ...

 

 24. leden 2020     Výzva na bojkot a odpor proti “zbytečnému” Hamáčkovu zákonu proti domobranám a na omezení zbraní leží na stole, a teď se ukáže, kdo z poslanců to podepíše! Právníci Trikolory našli v klíčových smlouvách o Evropské unie paragrafy, které prostě odhalují, že celý slavný zbraňový zákon z dílny Jana Hamáčka je od začátku až do konce naprostý podvod na voliče mnoha stran, protože ten zákon je vylhaný. Není totiž potřeba ten zákon přijímat, protože národní bezpečnost ponechávají Smlouvy o Evropské unii je ve výlučném a výhradním rozhodování jednotlivých států, do kterých EU nesmí a nemůže zasahovat! Ve sněmovně se zákon o domobranách bude projednávat zbytečně, stačilo se podívat do smluv o fungování a založení EU. Evropská komise může přijímat směrnice jak chce, ale pokud jsou v rozporu se zakládajícími listinami EU, potom ty směrnice komise jsou neplatné!

     Ve sněmovně leží petice navržená Trikolorou, která vzhledem na nově zjištěné skutečnosti vyzývá poslance, aby bojkotovali zbraňový a domobranecký zákon z dílny Jana Hamáčka. Poslanci, kteří ji nepodepíší, přiznají barvu a odkopou se jako užiteční idioti. Politické strany ve sněmovně mají přece k dispozici právní odborníky, poradce, znalce na evropské právo, kteří poradí poslancům, pod jaké návrhy se mají podepsat, kam se mohou připojit.

 

      Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/video-vaclav-klaus-ml-na-tiskovce-trikolory-odpalil-bombu-ze-ktere-se-poslanci-spd-a-kscm-doslova-obsypou.html

      Celý text:      Hamackuv-zakon.doc

 

 

Kdo jsou v RF zahraniční agenti a čeho se bojí, mnozí s povolením k pobytu?

 22.12. 2019 , Galina Тuvik     V síti se objevil seznam ruské, takzvané, „elity“ : členů vlády, členů Rady Federace, členů Státní dumy s doklady cizích států v kapse. Není třeba říkat,  že od „bratrské Venezuely“ nemá mezi nimi doklady žádný, zato majitelů dokladů „nepřátelských“ zemí NATO spousta. Komentář RI: Tento materiál je zveřejněn na internetu na mnoha stránkách, ale nepodařilo se nalézt zdroj seznamu, aby se byl ověřitelný ‒ takže správnost není zaručena. Možná, že autoři seznamu někoho z vysoce postavených „zahraničních agentů“, bohužel obešli. Tím spíše, že ve vládních úřadech Ruské federace je nemálo Židů, a podle zákonů "Šulchan Arucha" Židé žijící v diaspoře jsou povinni řídit se zájmy svého lidu, a podle zákonů státu "Izrael" každý Žid může kdykoli získat židovské občanství, a mnozí ho získali tajně.

     Získání občanství jiné země je podmíněno přísahou nebo slibem v té či oné podobě být loajální tomuto státu a vlastenecky jej bránit v případě vojenských konfliktů. Status povolení k trvalému pobytu naznačuje v tomto státě možnost mít nemovitosti a peněžních účty, a to znamená, že takový člověk pracující pro "veřejný zájem" v Ruské federaci, se nemůže současně starat o blaho toho státu, kde jsou jeho úspory, nemovitosti a žijí členové jeho rodiny. Jak říkal Březinský „ještě popřemýšlejte, čí je tato elita – vaše nebo naše?".

      Odkaz:     https://cont.ws/@galtuv/1537321

      Celý překlad:      Zahranicni-agenti.doc

 

     ( Poznámka správce webu:     Nyní už chápete, proč Putin, mimo jiné, nezbytně musel navrhnout změny v ústavě -  Nadřazenost ruského práva nad mezinárodními právem; Zákaz cizího občanství pro prezidenta, premiéra, hlavy federálních subjektů apod.?     Nyní už chápete, proč se Stalin vyjádřil o společenské "elitě" jako o prokleté kastě?

(z knihy Jiří Šifrin: Bůh synergie, str. 353))

 

 

 

Přelidnění - Devadesát procent musí pryč! (???)

 

 Strach z přelidnění naší planety je prastarý. Jako jeden z prvních jej písemně vyjádřil anglický ekonom a anglikánský pastor Thomas Robert Malthus. Podle demografa Colina Clarka můžeme dnes pohodlně uživit 28 miliard lidí.  Předpokladem toho je ovšem bezválečný stav, že se nebude ničit orná půda, používání chemikálií se zredukuje na nutné minimum a potraviny se budou spravedlivěji rozdělovat. Všichni ti, kteří se domnívají, že je nás na Zemi příliš mnoho, vycházejí vždy z toho, že je přespříliš „těch druhých“, k nimž oni nepatří. Eugenika je politický postoj, který má vylidnění podporovat. Rockefellerova nadace začala v šedesátých letech také stále otevřeněji hovořit o tom, že podporuje „očkování proti plodnosti“ a prosazuje používání takto účinkujících léků.

     „Za účelem udržení moci bude světové obyvatelstvo redukováno na minimum. Stane se tak prostřednictvím uměle vytvořených nemocí. Použití biologických zbraní bude označováno jako epidemie a přidají se i účelové hladomory a války. Jako důvod se bude uvádět, že si většina lidí nedokáže zajistit vlastní obživu.“ - Carl Friedrich von Weizsäcker.

     Moderní globalizace a komputerizace vedou k tomu, že ubývá stále víc pracovních míst. Je nás prostě tolik, že z (kapitalistického - poz.spr.) ekonomického hlediska je nepotřebných stále více lidí. Karel Marx nazval masu dělníků, kteří musí pracovat pro udržení vlastního života, ale přesto nenajdou práci, jako průmyslovou rezervní armádu a za viníka této situace označil kapitalistický systém. Naší planetu ničí arogance a chamtivost horních deseti tisíc. A ti se snaží dostat na kobylku i nám. Elita chce redukovat světové obyvatelstvo asi o 30 až 90 procent. Ted Turner požaduje redukovat počet světového obyvatelstva o 95 procent!     Z knihy    Michael Morris :  CO neSMÍTE VĚDĚT! 2

 

      Celý text:      Morris-Prelidneni.doc

 

 

 

Lživot

 

 22.1. 2020  Autor článku: Lenka Procházková      Lživot. Tento novotvar znamená žití ve lži. Jenomže nutit bližní k přemýšlení bylo a zůstalo riskantní činností. Přesto světlo ze spálených knih nasvěcovalo stezky pro další a další průzkumníky. Postupná přeměna kvality v kvantitu je v českých dějinách zaznamenána jako opakující se jev. Zřejmě proto chtějí čučkaři škrtnout kapitoly o národním obrození. Humor je specifická metoda, jejíž pomocí si náš nevelký národ udržuje i schopnost snít, například o přesahu lidského života. Tedy o koloběhu generací a smyslu předávání nějakého společného kódu. Pro ty, co úkolují čučkaře, je ale předávání národního kódu zavrženíhodnou tradicí, kterou je nutné zrušit.

     Domobrana má různé formy. Sokrates býval v mládí zdatným vojákem, sám si zaplatil svou zbroj, aby mohl bránit athénskou polis proti nepřátelům, tak jak zákony obce kázaly mu. Později mužně bojoval slovem ve jménu vyššího zákona. To už ale byl boj jedince proti degenerujícímu systému. Zástupy zlhostejněných a lživořících lze snadno ovládat vnějšími příkazy a zákazy, protože vnitřní hlas v sobě zbaběle umlčely jako nebezpečný. Démon souhlasu se strachem davů počítá, zatímco odvahy jedinců se leká. A tak se rebely proti lživoření snaží korumpovat nabídkami. Když to nevyjde, označí je za obecné nepřátele a využije všech možností, jak je zostudit nebo zdecimovat. Občas se ani toto nezdaří a zjevná pravda začne fascinovat a probouzet svědomí a schopnost kritického myšlení i u těch, co donedávna v houfu řvali Ukřižuj!

 

      Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=244918

      Celý text:      Lzivot.doc

 

 

 

Koněv pryč? A co za něj? Odpor sílí, ještě bude veselo...

 

 22.1. 2020     Otevřený dopis, který zaslal české vládě bývalý poslanec KSČM Josef Skála, získal podporu v zahraničí. Ve slovech o nutnosti odmítnutí historického revizionismu ho podpořila Mezinárodní federace partyzánů, FIR. „FIR se ztotožňuje s touto iniciativou a žádá členské federace i další o podporu.“ Dopis se týká v kostce historického revisionismu. „Lhaní o II. světové válce překročilo únosné meze. Napadá společná rozhodnutí protifašistických mocností. Uráží české vlastence i zahraniční přátele. Škodí renomé naší země ve světě. Pošlapává její mezinárodní závazky. Nestoudná demagogie se příčí většině našich lidí. Prokázal to i průzkum veřejného mínění,“ tvrdí v dopise Skála a další signatáři. Zmíněný dopis podepsala například Ludmila Hájková nebo Emil Šneberg, oba účastníci Pražského povstání, či Emil Kulfánek, ředitel Památníku Pečkárna, nebo bývalý komunistický poslanec EP Kohlíček

     Na závěr se v otevřeném dopise píše: „Mrzačení pravdy o době, kdy hrozila genocida i českému lidu, není jen exhibicí nedouků a nevychovanců. Nahrává jak zpupným nárokům sil, které se nesmířily s politickými výsledky druhé světové války, tak dobrodruhům, kteří si zahrávají s ohněm dnes. Naši zemi ohrožují jedni i druzí. Tím rozhodněji je třeba čelit demagogii, kterou si pořizují lživé alibi. IR vznikla ve Vídni v roce 1951 jako organizace sdružující veterány protinacistického odboje, partyzány a členy protihitlerovské koalice. Jejím mottem je: „Nikdy víc!“ Mezi jejími členy je i český Svaz bojovníků za svobodu.

 

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Konev-pryc-A-co-za-nej-Odpor-sili-jeste-bude-veselo-610612

      Celý text:      Konev-otevreny-dopis.doc

 

 

 

Rusko má novou vládu. Lavrov a další ostřílení ministři ve funkci zůstali

 

 Ruský prezident Vladimir Putin dnes jmenoval členy nové ruské vlády premiéra Michaila Mišustina. Ta se bude skládat z 21 ministrů, osm z nich tvoří nově příchozí. V čele ruské diplomacie zůstává Sergej Lavrov. Změna se nakonala ani na ministerstvu obrany, kterému bude nadále šéfovat Sergej Šojgu. Oba výše zmínění platí za politické těžké váhy a mezi Rusy se těší velké důvěře. „Úkoly nejsou snadné, ale vyvineme veškeré úsilí, abychom je splnili," slibuje nový premiér Mišustin. Složení nového kabinetu si Putin pochvaloval. „Nová vláda je vyvážená, přestože prošla velkou reorganizací. Vše, čeho bylo dosaženo nadlidským úsilím, jak říkám se špetkou ironie, musíme dobře využít,“ řekl ruský prezident s odkazem na předchozí kabinet. Ten skončil poté, co předchozí premiér Dmitrij Medveděv 15. ledna překvapivě podal demisi. Někdejší ruský premiér tak reagoval na návrh ústavních změn, které Putin přednesl ve svém tradičním poselství o stavu země.

 

      Odkaz:     https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/rusko-ma-novou-vladu-lavrov-a-dalsi-ostrileni-ministri-ve-funkci-zustali

      Celý text:      Ruska-vlada.doc

 

 

 

Učitelské noviny, islamizace a multikulturní aktivistka

 

 18. 01. 2020 , Autor článku: Petr Hampl     V lednovém čísle Učitelských novin mi vyšel delší rozhovor. Teze, které jsem v rozhovoru vyjádřil, lze shrnout takto: - Počet muslimů v evropských zemích, včetně České republiky roste;  - Neexistuje žádná hranice, u které bychom mohli předpokládat, že se tento růst zastaví;  - Muslimové v Evropě vytvářejí oddělené komunity. Nesplývají s domácím obyvatelstvem;  - Zároveň se muslimové radikalizují;  - Úřady v evropských zemích ztrácí schopnost prosazovat vůči muslimské komunitě vlastní zákony; - Stejná tendence se projevuje i v českém školství. Po vydání rozhovoru vystoupil s velmi podobným prohlášením Gérard Collomb, donedávna francouzský ministr vnitra. Podle něj dokonce zbývá pouhých pět let do úplného ovládnutí Evropy muslimy.

     Dalo by se tedy očekávat, že vznikne diskuze, ale opak je pravdou. Následovala reakce opačná. Umlčet. Slečna Schreiberová, dnes již neblaze proslulá ředitelka Multikulturního centra Praha, tak v první fázi iniciovala nátlak na redakci. Když tento fašizující postup vzbudil jednoznačně negativní reakci veřejnosti, sepsala konečně odpověď. Ve své odpovědi se ovšem slečna Schreiberová uvedenými tezemi vůbec nezabývá. Snaží se vlastně jen rozbít diskuzi. Rozmělnit ji na sérii osobních útoků a na spory o okrajové marginálie. Slečna Schreiberová, dnes již neblaze proslulá ředitelka Multikulturního centra Praha, tak v první fázi iniciovala nátlak na redakci. Když tento fašizující postup vzbudil jednoznačně negativní reakci veřejnosti, sepsala konečně odpověď. Ve své odpovědi se ovšem slečna Schreiberová uvedenými tezemi vůbec nezabývá. Snaží se vlastně jen rozbít diskuzi. Rozmělnit ji na sérii osobních útoků a na spory o okrajové marginálie. Slečna Schreiberová ví stejně dobře jako já, že situace je nesmírně vážná. Přesto se snaží zabránit, aby se o ní diskutovalo. Tím se také snaží zabránit v nalezení řešení.

 

      Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=244647

      Celý text:      Ucitelske-noviny.doc

 

 

 

Giraldi (ex-CIA) o sestřelení letu 752 u Teheránu

 

 22.1.2020     Bývalý agent CIA Philip M. Giraldi ve svém textu v „American Herald Tribune“ píše, že příčinou sestřelení ukrajinského letadla u Teheránu mohla být skutečnost, že někdo úmyslně ingeroval do systému íránské protivzdušné obrany a také do transpondéru letadla. V současnosti je výkonným ředitelem „Council for the National Interest“. Podle jeho soudu je raketový systém země-vzduch používaný Íránem náchylný na kybernetické útoky. Armáda USA potom prý disponuje odpovídajícími technologiemi. Ostatně již loni napsal britský „The Guardian“, že Američané pracují na systému, který je schopný proniknout do činnosti íránských obranných systémů.

     Technologii je podle Giraldiho možné použít k poškození vysílače v civilním letadle tak, aby vysílal falešné identifikační informace a údaje o lokalizaci. „Spojené státy mají schopnost vést kybernetickou válku, aby blokovaly nebo měnily vysílané signály. Týká se to vysílače v letadle i íránské armády.“ Jak se „Rich Kids“ ocitly 8. ledna v 6 hodin ráno v chudinské čtvrti Teheránu s kamerkami nasměrovanými na trasu letu ukrajinského Boeingu? Na jejich  instagramovém profilu „Rich Kids of Teheran se nejprve objevily videozáznamy sestřelení ukrajinského letadla. Propojení možného kybernetického útoku a „pohotové“ pořízení videozáznamů vyvolává podle agenta myšlenku, že mohlo jít o pečlivě připravenou operaci, které zavraždění Kásima Sulejmáního bylo jen dílčí součástí.

 

      Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/giraldi-ex-cia-o-sestreleni-letu-752-u-teheranu

      Celý text:      Giraldi-o-sestreleni.doc

 

 

 

Atomy pro mír vs. Atomy pro válku: Jediné řešení pro íránsko-americké vztahy

 

 21.1.2020 , Matthew Ehret     Prezident Dwight D. Eisenhower přednesl 8. prosince 1953 na půdě OSN projev, který se stal známý pod názvem Atomy pro mír (Atoms for Peace). Prezident uvedl několik oblastí, v nichž by mírové použití atomu mělo pro lidstvo velký význam:   „Odborníci by byli mobilizováni, aby použili atomovou energii pro potřeby zemědělství, medicíny a dalších pokojných aktivit. Zvláštním účelem by bylo zajistit hojnou elektrickou energii v těch oblastech na světě, kde je nedostatek energie.“ Ukončil svůj projev šokujícím konceptuálním sdělením, které otřáslo základy nově vznikajícího deep state, neboť vyzval ke vzniku společné aliance USA a Ruska, která by spolupracovala na rozmístění této nové technologie po celém světě v duchu dobré vůle a vzájemného ujištění o přežití. Dřívější pokus o vybudování americko-ruského spojenectví učinil Stalin, který se v prosinci 1952 setkal s nově zvoleným prezidentem. Stalinova smrt v březnu 1953 však tuto možnost ukončila.

     Tendence proti využití jaderné energie se v roce 1992 začaly pomalu obracet ve prospěch Íránu, když Čína začala do Íránu dodávat jaderné palivo, a když Rusko začalo v roce 1995 pomáhat při dostavbě nedokončených reaktorů. V roce 2011 byl uveden do provozu první reaktor o výkonu 1 000 MW a druhý reaktor byl spuštěn nanovo v roce 2019 pod vedením agentury Rosatom. Výstavba dalších reaktorů byla naplánována na další desetiletí. Rusko oživuje Atomy pro mír. Podepsalo dohody s Jihoafrickou republikou, Egyptem, Zambií, Ghanou, Rwandou, Ugandou, Súdánem, Keňou, Etiopií, Kongem a Nigérií.

 

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2020/01/8168-atomy-pro-mir-vs-atomy-pro-valku-jedine-reseni-pro-iransko-americke-vztahy.htm

      Celý text:      Atomy-pro-mir.doc

 

 

 

Čína chce technologicky porazit Spojené státy

 

 21.1.2020 VSa     Čína připravuje 14. pětiletý plán na roky 2021 až 2025, který bude zaměřen na rozvoj technologií. O nových plánech Pekingu napsal pro noviny Asia Times Gordon Watts. Vyspělé technologie budou na prvním místě. V listopadu 2019 byl spuštěn megafond 21 miliard dolarů, který má směřovat do výroby jako součást výzkumného a rozvojového rozpočtu v celkové hodnotě 110 miliard dolarů. V plánu pro vědu a technologie se ocitlo celkem šest průmyslových oblastí, zejména energetika, IT a biofarmarceutika. Všechny technologie by měly sloužit národním strategiím, technologické konkurenceschopnosti a národní bezpečnosti.

     Podle studie Fitch Solutions je to právě státní financování a půjčky, které umožní čínským firmám vstoupit na nové trhy a nabídnout na nich výrobky za často dotované ceny. V případě telekomunikací se tak daří porazit konkurenty jakými jsou firmy Ericsson a Nokia. Na rozvojových trzích spojených s iniciativou Jedno pásmo, jedna stezka přebijí nízké ceny jakékoliv obavy před tím, že by pak Čína mohla svoje telekomunikační sítě zneužít jako zbraň.

 

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2020/01/21/cina-chce-technologicky-porazit-spojene-staty/

      Celý text:      Cina-chce-porazit.doc

 

 

 

Americký hi-tech nateraz prišiel v Indii o zákazku v prospech realistického ruského hi-tech

 

 Moskva 21. januára 2020 (HSP/Sputnik)     Úrady indického štátu Maháraštra sa vzdali plánu na výstavbu transportného systému Hyperloop. (Transport budúcnosti Elona Muska (pretlakové kapsule s cestujúcimi na magnetickom vankúši sa pohybujú v podtlakovom trubkovom tuneli nadzvukovou rýchlosťou viac ako 1.200 km za hodinu). Tento vysokorýchlostný dopravný systém by sa stal veľkou podporou v boji s negatívnymi účinkami preľudnenia. Uviedli aj stavebné náklady: desať miliárd dolárov. Niečo sa, ale zvrtlo. Nový minister financií a vicepremiér štátu Ajit Pawar vyhlásil, že samozrejme projekt úplne neruší. Lenže preto, že „tento Hyperloop ešte nikde nepostavili, jednoducho na svete neexistuje„, štát počká, kým „niekde postavia aspoň desať kilometrov„. „Keď uvidíme, že to funguje, budeme o tom uvažovať,„ povedal minister.

     Do popredia vystupujú otázky oveľa reálnejšie pre nepokojné nové dvadsiate roky. V tomto zmysle je symbolické, že súčasne so správou o zrušení indického Hyperloopu informujú miestne médiá o tom, že Rusko už spustilo výrobu systému S–400 pre Indiu v rámci transakcie za 5,6 miliardy dolárov. India má tiež dostať automaty Kalašnikova a dve stovky vrtuľníkov. Keď nastáva doba realizmu, vyzerá drsný ruský hi–tech občas atraktívnejšie než magnetická kapsula vo vákuovom tuneli.

 

      Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/americky-hi-tech-nateraz-prisiel-zakazku-velkou-krajinou-ruskych-zbrani/2024048

      Celý text:      Americky-hi-tech.doc

 

 

 

Když ptáčka lapají?

 

 14.1. 2020     Hybridní vozidla, na jejichž koupi lákají politici dotacemi, daňovými úlevami či parkováním zdarma, mají vyšší spotřebu než obyčejné diesely. Hybridy k jízdě využívají kombinaci spalovacího motoru a elektromotoru. Spalovací motor může sloužit pouze k dobíjení elektromotoru (sériový hybrid), nebo je zkombinovaný s elektromotorem tak, že se na provozu podílejí oba. Teorie se od praxe liší stejně jako zelený strom v parku od uschlé vertikální zahrady v Bubenči. Trik je totiž v tom, jak Evropská unie počítá spotřebu a emise hybridních motorů.

     Automobilka udává, že s vybitou baterií je auto schopno jezdit se spotřebou 5,8 l/100 km, avšak já bych se spíše přikláněl k hodnotám kolem osmi až deseti litrů, alespoň tedy ve městě. Totéž platí o situacích, kdy se rozhodnete baterii dobíjet spalovacím motorem na místě, což by měl zvládnout za 40 minut do 80 procent plné kapacity. Jenomže udělejte to a spotřeba bude ještě rapidně vyšší.“ Spotřeba je vyšší hlavně proto, že je hybridní auto kvůli elektromotoru a akumulátoru mnohem těžší a složitější. Pokud by si někdo takový vůz – čistě teoreticky – hodlal pořídit kvůli úspoře, na místě by bylo spíš doučování z matematiky. Úspora peněz, energie ani emisí ale dle dostupných indicií nebude ... jde ale o pravý opak – utrácení a plýtvání peněz daňových poplatníků a přesouvání zdrojů z mnoha úzkých kapes do několika málo kapes bezedných.

 

      Odkaz:     https://www.casopis-sifra.cz/kdyz-ptacka-lapaji-hybridni-vozidla-na-jejichz-koupi-lakaji-politici-dotacemi-danovymi-ulevami-ci-parkovanim-zdarma-maji-vyssi-spotrebu-nez-obycejne-diesely/

      Celý text:      Hybridni-vozidla.doc

     ( Poznámka správce webu: agenda oteplování klimatu způsobeného člověkem je především v ekonomickém zájmu nadnárodních koncernů, které tím mají získat - prostřednictvím států vymahatelných obřích investic do alternativních technologií - snadnou "těžbu (klimatické) renty". Dále má tato agenda, za pomoci "neziskovek", sloužit k posilování moci západních superelit - k přesouvání pravomocí národních vlád na nadnárodní instituce jimi ovládané. Dalším motivem je odvádění pozornosti aktivní části společnosti od nejožehavějších problémů západní civilizace - odstranění rizika světové války a odstranění záhubného extenzivního kapitalismu. Agenda oteplování klimatu způsobeného člověkem je především jednou z hybridních zbraní západních superelit proti většině lidstva, za nastolení jejich New World Order !!!)

 

 

 

Jak president Beneš odsoudil pakt Poláků s Hitlerem - aneb - Co se stalo v Evropě roku 1934

 

 12.1. 2020 , Jiří Jaroš Nickelli     V současnosti Evropská unie vyhlásila superblábol o tom, že II. světovou válku zavinili Rusové a Němci společně – paktem Molotov–Ribbentrop. Pravdou je opak. Prolog II. světové války zahájily dvě mezinárodní události ve stejném roce. Británie se stáhla do ostrovní isolace a snažila se paktovat s Hitlerem námořními dohodami. Francie otevřeně fašisovala po porážce Lidové fronty. Bývalí spojenci ČSR v tzv. Malé Dohodě,Rumuni a Jugoslávci, se po zavraždění krále Alexandra postavili proti Benešově politice – a začali mohutně kolaborovat s Hitlerem a Mussolinim. Bulharsko s Maďarském stálo na straně Hitlera již od počátku. A Poláci? Polská vláda nenáviděla SSSR ještě více, nežli předtím Rusko. Nakonec jí Hitler připadal jako "Evropan a muž pořádku". Nakonec polský národ strašlivě doplatil na Hitlerův pořádek.

     President Beneš řekl vyslanec Grzybowskemu: "Pokládám podpis vaší smlouvy s Německem za velkou ránu dnešní evropské politice. Znamená to, že pomůžete Německu, aby o odzbrojení už vůbec nejednalo a přešlo definitivně k volnému zbrojení. Znamená to, že opouštite frontu Ženevy a dáváte možnost Německu odůvodňovat jeho expansivní politiku protiženevskou. Dostanete se tímto spojení s Německem velmi daleko, neboť tím je celý tzv. francouzský systém evropské bezpečnosti znehodnocen a naše společná východní fronta proti německé útočnosti znemožněna."

     Ubohý dvojí metr a nepřípustné selektivní hodnocení spolku zvaného Evropská unie jasně prokazuje padělání dějin se strany Evropské unie vůči SSSR.

 

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2020/01/jak-president-benes-odsoudil-pakt.html

      Celý text:      Benes-odsoudil.doc

 

 

 

O Putinově poselství Federálnímu shromáždění

 

 17. ledna 2020 , Michail Chazin     Už jsem vysvětloval a znovu opakuji, že liberální parta v ruské společnosti  hlavní vytýčený úkol (nikoli bez inspirace ze zahraničí), a to kompromitovat maximálně ruskou politickou moc, přesněji patriotickou část ruské elity před společností, prakticky plní. Po penzijní reformě (jejím vyhlášení prezidentem – pozn. překl.) se veřejnost vnitřně rozhodla, že Putin a liberální parta jsou bratři a dvojčata. Zlodějna pokračuje i teď, jen v 90. letech privatizovali majetek a nyní státní funkce. Fungování elitních skupin je velmi stabilní a nelze ho tak snadno vyměnit. Putin přišel už do tohoto systému. Jemu se podařilo v některých místech liberální partu odsunout, ale v ekonomické kontrole hospodářství se mu to nepodařilo. Hlavním problémem ruské ekonomiky je to, že prakticky realizujeme ten ekonomický program, který nám diktuje MMF. Například Sergej Glazjev je po řadu let ve funkci prezidentova poradce, ale bez fyzického přístupu k němu. Nemohl mu položit na stůl svoje zprávy, předával je administraci, kde úspěšně mizely, protože tam sloužící zástupci liberální skupiny je nepropouštěli.

     Putin prakticky nejenže trochu zamíchal systémem politického řízení, ale stanovil systém umožňující vytvoření skupin alternativních liberálnímu elitnímu seskupení. Kromě toho se posiluje ústavní soud, rovněž ve věci tlaku na vládu. Ústavní soud není zcela v moci liberálů, protože, a to je nutno přiznat k dobru Putinovi z první části jeho prezidentství, jelcinovské figury, které v 90. letech ústavní soud kontrolovaly, z funkcí uvolnil. Je nutné odklidit z ústavy to, co tam zakotvuje prioritu cizí legislativy před vnitřní. Pokud jde o systém řízení, tak Putin v maximální míře zavádí systém kontroly nad vládou a společenské struktury, které nejsou přímo kontrolovány liberální elitní skupinou. Bohužel to, o čem mluvil prezident, nebude fungovat, dokud nebudou vyměněni členové liberální party. Veřejnost nevěří, že to bude provedeno, a že se s touto skupinou lze vypořádat evoluční cestou. Takže, obecně řečeno, zda bude to, co jsem nazýval obratem doleva, alespoň částečně uděláno, závisí na tom, jak tvrdá kádrová rozhodnutí prezident učiní.

 

      Odkaz:     https://outsidermedia.cz/o-putinove-poselstvi-federalnimu-shromazdeni/

      Celý text:      O-Putinove-poselstvi.doc

 

 

 

„Evropa se chce zničit.“ Znalec energetiky Paukner promluvil o zelené budoucnosti kontinentu

 

 18.1. 2020 Expert na energetiku Petr Paukner:     Vychází se z toho, že ať už se bude dělat cokoli, tak elektřina tady vždycky bude a nebudeme s tím mít žádný problém. Ono se pak může stát, že tu nebude a my s tím můžeme mít vážný problém. Proto je nesmírně důležité, aby byla co nejobjektivněji provedena analýza, abychom přesně zjistili, co si můžeme dovolit v rámci klimatického balíčku a v rámci úkolů, které dává Evropská unie. Zmínil, že v Německu se ze zelené politiky stala politická ideologie, která vede k tomu, že po Evropě zaznívají hlasy o tom, že budou vyřazeny nejen uhelné elektrárny, ale i ty jaderné. I v Německu se říká: My skončíme s jádrem. My skončíme s uhlím. Ale jde o to, zdali se to zvládne. „Jestliže všichni spoléhají na to, že budou dovážet elektrickou energii, musím dát automatickou otázku: A kdo ji bude vyrábět? A jak ji budou vyrábět,“ uvedl expert. Evropa spěje k tomu, pokud bude tímto způsobem pokračovat, že si zničí svůj vlastní průmysl. Není to problém jenom tohoto regionu, není to problém jedné země, ani to není problém jednoho kontinentu. Je to problém celosvětový. Když vidím, co se děje v jiných zemích, tak si říkám: My se vlastně sami jako Evropa chceme zničit,“ dodal.

 

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020011811271920-evropa-se-chce-znicit-znalec-energetiky-paukner-promluvil-o-zelene-budoucnosti-kontinentu/

      Celý text:      Zniceni-Evropy.doc

 

 

 

Polská profesorka o zdroji polské nenávisti k Rusku

 

 17. ledna 2020 , (kou, prvnizpravy.cz, mysl-polska.pl, foto: arch.)     Polsko, podporující puč v Kyjevě a ozbrojený konflikt na východní Ukrajině, se náhle stalo nepřítelem Moskvy, konstatovala Anna Raźnyová, profesorka Jagellonské univerzity. V článku v polské publikaci Myśl Polska poznamenala, že až do roku 2014 byly polsko-ruské vztahy docela dobré. Autorka se domnívá, že od puče na Ukrajině byly všechny akce Varšavy na mezinárodní scéně podřízeny boji proti Rusku. Známkou polského vlastenectví se stala rusofobie a ukrajinofilie. Polští „atlantisté“ se na úkor vlastní země rozhodli implementovat globální zájmy transatlantických hráčů. Jako nepřátelská gesta vůči Moskvě Raźnyová označila polské protiruské sankce o kterých Polsko neustále hovoří, blokování plynovodu „Nord Stream 2“, i demolici památek k rudoarmějcům, což je v rozporu s dohodou z roku 1994 o ochraně památných míst.

 

      Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/polska-profesorka-o-zdroji-polske-nenavisti-k-rusku/

      Celý text:      Polska-profesorka.doc

 

 

 

V Liberci na mě dýchl duch Konráda Henleina!

 

 14.1. 2020 , Antonín Suk, člen ANS     Jak jsem k tomu došel? 1. října 2017 jsme totiž (Klub českého pohraničí, Český svaz bojovníků za svobodu a další spřátelené organizace) umístili po dlouhých tahanicích s úřady na zeď hlavního nádraží v Liberci pamětní desku na odsun nebo spíš útěk českých vlastenců, židů a německých občanů-antifašistů v roce 1938 z Liberce do vnitrozemí budoucího Protektorátu Böhmen und Mähren. Potom, co tam nějací útlocitní Liberečané připevnili stejně velkou tabulku se srdceryvným textem o odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 z Liberce do Reichu (kam ale vlastně všichni stejně chtěli už před II. světovou válkou).

     Ale ta deska tam už NENÍ !!! K jejímu umístění jsme se pokusili obdržet souhlas od Magistrátu města Liberec, dostali jsme však hodně vyhýbavou odpověď, že to není v zájmu dobrých vztahů. S kým, to si domyslete. A tak nás nakonec spasily České dráhy, které povolily naši stejně velkou plaketu umístit na jeden ze dvou sloupů průčelí nádraží – kousek od té „německé“. Brali jsme to i jako upřímný důkaz naší tolerance a postoje k vyrovnání se s minulostí, udělání tlusté čáry za nepřátelstvím českého a německého obyvatelstva Liberce. My jsme respektovali emoce těch, kteří zde umístili desku o odsunu Němců, který nařídily vítězné velmoci v Postupimi v roce 1945 a nikoho z nás ani nenapadlo tento jejich “pomník” ničit nebo jen poškodit. Naše pamětní deska byla ale “neznámým pachatelem” v úterý 7. ledna 2020 stržena a málem i zničen. Prý jen díky včasnému zásahu nějakého člena ochranky nádraží byla naše pamětní tabulka zachráněna.

     Na liberecké radnici je vitrína, kde jsou mezi čestnými občany Liberce uvedeni i Konrád Henlein a jeho soukmenovci, tak bych neměl být asi zaskočen drzostí sudeťáckých pohrobků, že?

 

      Odkaz:     https://aliancenarodnichsil.cz/v-liberci-na-me-dychl-duch-konrada-henleina/

      Celý text:      Duch-Henleina.doc

 

 

 

Prezident Putin vrací Rusko Rusům. Závidíme...


 17. leden 2020 , Svatopluk Otava    
Avizované změny ruské ústavy, odstoupení vlády a změny na premiérském postu šokovaly všechny předvídatele hlavně na západ od ruských hranic. Vladimír Putin jasně demokratizuje ruský politický systém. Zvyšuje suverenitu Ruska následujícími návrhy:

     Za prvé: Nadřazeností ruského práva nad mezinárodními právem. Za druhé: Zákazem cizího občanství pro prezidenta, premiéra, hlavy federálních subjektů apod. Za třetí: Zahrnutím do ústavy základních principů veřejné moci a sjednotit spolupráci mezi státem a samosprávou. Aby – slovy zkušeného právníka – „všichni nedělali všechno, a nic pořádně“. Za čtvrté: Parlamentarismus. Premiéra i vládu bude vybírat parlament, jako u nás. Za páté: Možnost Rady federace sesadit soudce nejvyššího a ústavního soudu za zločiny apod. V podstatě možnost impeachmentu pro nejvyšší soudce.

     Stoupenci „hodnot“ a „našeho způsobu života“ marně dumají, jak jej za to ve zcela zaběhnutém duchu „informací“ o Rusku ostouzet.

 

      Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/rusko/prezident-putin-vraci-rusko-rusum-zavidime.html

      Celý text:     Rusko-Rusum.doc

 

 

 

Byl íránský raketový operátor oklamán za účelem sestřelení ukrajinského letadla nad Teheránem?

 

 16.1.2020 , Joe Quinn     Celá íránská armáda byla v pohotovosti a úroveň stresu byla obzvláště vysoká. Hodně se debatovalo o pravděpodobné reakci USA na íránské rakety a náš člověk má za úkol sestřelit cokoli, co se objeví na obrazovce radaru a bude to odpovídat určitému profilu. Írán zakoupil na konci roku 2005 od Ruska 29 systémů protivzdušné obrany Tor-M1. Uniklé interní e-maily americké zpravodajské agentury Stratfor, datované do roku 2009, které zveřejnil web WikiLeaks v roce 2012, odhalily, že tyto systémy byly zřejmě rychle kompromitovány. Rusové pak vyvinuli systém Tor-M2E, který je výrazně modernizovaný, a je také vybaven „ochranou před spoofingem“. „Radarový spoofing“, zahrnující zachycení radarových signálů nepřítele a jejich odeslání zpět v pozměněném formátu, aby byl operátor radaru zmaten ohledně toho, co vidí. Před několika lety začali američtí výrobci zbraní zavádět tyto jednotky EW pro americké námořnictvo a letectvo. Technologie elektronického boje (EW) od společnosti Mercury Systems Inc., dokáže oklamat nepřátelské radarové systémy falešnými a klamně se pohybujícími cíli.“ Hackeři mohou do systému ATC vložit „přízrak letounu“, a stejně tak je pro hackery možné vložit údaje přímo do ADS-B letadla, které pak vysílá falešné údaje o své identitě, lokaci, rychlosti a směru. V roce 2012 vědci z vojenského technologického institutu (AFIT) předvedli, že lze snadno zakódovat různé „vkládání falešných údajů“ na komerční softwarově definované rádiové platformě a vyslat je ze země nebo ze vzduchu za pomoci obyčejné antény.

 

     Odkaz:   http://www.zvedavec.org/komentare/2020/01/8162-byl-iransky-raketovy-operator-oklaman-za-ucelem-sestreleni-ukrajinskeho-letadla-nad-teheranem.htm

     Celý text:      Operator-oklaman.doc

 

 

 

USA roky lžou o válce v Afghánistánu. Přiznal to už i šéf vládní agentury

 

 17.1. 2020 , Jolana Humpálová     Americký list The Washington Post poukázal na to, že Spojené státy nejspíš v mnohém ohledně války v Afghánistánu lhaly. Okolo afghánské otázky se nese odér lží… lží a krutosti,” řekl podle listu The Washington Post vysoce postavený úředník John F. Sopko ve středu v americkém Kongresu. Vypovídal před sněmovním výborem pro zahraniční věci... Podle Sopka úřady Spojených států posledních osmnáct let pravidelně lhaly mimo jiné o tom, jaké pokroky v zemi dělají, a nadnášely výsledky statistik kvůli vytvoření iluze úspěchu. Opřel se i do Trumpovy vlády – ta měla zatajit informace, jež poukazovaly na nepříznivé výsledky války. Například ty o počtu obětí mezi americkými vojáky nebo hodnocení vlivu teroristické organizace Tálibán v regionu. Ukázalo se, že všechny špatné zprávy posledních let byly zatajeny,” dodal. Podle listu američtí úředníci celé roky veřejnosti předávali informace, o nichž věděli, že nejsou pravdivé. A skrývali důkazy toho, že válku nemohou vyhrát. Je to zatracující záznam. Zdůrazňuje nedostatek upřímné, veřejné komunikace mezi Američany a jejich lídry o tom, co jsme v Afghánistánu dělali,” řekl například republikán a předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů Eliot L. Engel.

 

     Odkaz:   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/usa-roky-lzou-o-valce-v-afghanistanu-priznal-to-uz-i-sef-vladni-agentury-86582

     Celý text:      USA-v-Afghanistanu.doc

 

 

 

Putin vystoupil před Federálním shromážděním ... dojde ke změnám ústavy

 

 15.01. 2020     Letos ruský prezident poprvé s poselstvím vystupuje již na začátku roku. Příčinou podle něj je velké množství úkolů, které je nutné v tomto roce splnit. Většina projevu ruského prezidenta se letos týkala především sociálních a ekonomických otázek. Putin prozradil, jak Rusko odpoví na pokusy o přepisování historie ve 2. světové válce. Jako jeden z nástrojů pro zachování úcty k historické paměti prezident navrhl vytvoření největšího komplexu archivních materiálů o 2. světové válce. Spolu s tím ale přiznal i demografické problémy. Ty se mají řešit zvýšením příspěvků rodičům a zlepšení dostupnosti hypoték pro rodiny s dětmi.

     Putin varuje před globální válkou - národy musí odstranit předpoklady pro globální válku, vytvořit obnovené přístupy pro zajištění stability. Uvedl, že Rusko vyvinulo zbraně, které jiné země zatím nemají. Proto ruská obrana je zajištěna na desítky let dopředu. Díky tomu se může Rusko soustředit na domácí rozvoj. Zdůraznil, že země má stabilní makroekonomický základ a oproti mnoha zemím se může pochlubit přebytkovým rozpočtem a suverénními fondy, které převyšují ruský dluh. Nicméně vyzval, že je nutné dosáhnout transformace ruské ekonomiky. Té je nutné zajistit prostřednictvím „průlomu“ v nových technologiích. Uvedl, že navrhuje zásadní změny ruské ústavy. Rusko však i nadále má být zachováno jako prezidentská republika. To mimo jiné znamená, že prezident bude mít i nadále v rukou přímé velení ozbrojenými silami a systémem vymáhání práva. Hlavy silových resortů bude jmenovat prezident. Ústavní změny mají být schváleny prostřednictvím hlasování občanů.

 

     Odkaz:   https://cz.sputniknews.com/politika/2020011511253065-putin-prednasi-tradicni-poselstvi-federalnimu-shromazdeni/

     Celý text:      Putin-vystoupil.doc

 

 

 

Žijeme v období negativní utopie, říká filosof Michael Hauser

 

 15.1.2020 Redakce Argumentu     Je možné dosiahnuť ideálny stav spoločnosti? Otázka, ktorú si ľudia kladú od nepamäti. Je projekcia spravodlivej spoločnosti realizovateľná globálne alebo iba lokálne? Slovo utopie dnes slouží jako pohodlný způsob diskreditace. Pokud žijeme v době, kdy utopie je nadávka, pak to svědčí o nás samých, o tom, že doopravdy nevěříme ani ve stávající řád, ani v jeho alternativu.“ Slovinský filozof Slavoj Žižek v jednom zo svojich videí v zjednodušenej forme prehlásil, že budúcnosť bude buď utopická, alebo skrátka nebude. V USA sa zas začína diskutovať o sociálnom štáte (Sanders), čo chápu ako socializmus.

     Negativní utopií je představa, jaký by svět být neměl. Neměl by ničit přírodu, neměl by vytvářet extrémní sociální nerovnosti, neměl by omezovat práva a svobody jiných apod. Na této představě o budoucí společnosti se dnes shodnou téměř všichni, nejen levicoví a enviromentální aktivisté, ale  většina politiků všude po světě. Problém je, že se neshodneme na pozitivní utopii, tedy na konkrétním modelu budoucí společnosti. Představa, že hlavní věcí je propracovaná vize budoucí společnosti, je v zásadě projev myšlenkového idealismu.  Tímto způsobem kritizoval utopismus už Marx.

     V současné době jsou v zásadě jenom dvě základní možnosti. První - evoluční cestou (následkem technologického a sociálního vývoje) se dostaneme do postkapitalistické společnosti. Druhá - Marx mluví o tom, že kapitalismus je určitou diktaturou bohaté menšiny a socialismus se kvůli této okolnosti nemůže prosadit jinak než jako politické odstavení této oligarchické diktatury. Tento rozhodující okamžik přechodu k postkapitalismu je právě to, co chybí v utopických vizích.

     Přímá demokracie má dnes dvojznačný význam. Její posílení může podnítit formování lidu jako politického aktéra, ale zároveň tím vznikají podmínky pro vznik toho, čemu Platón říkal tyranie. Přímá demokracie se dá uskutečnit bez této pasti až v postkapitalistické společnosti.

 

     Odkaz:   http://casopisargument.cz/2020/01/15/utopia-ako-filozoficky-argument-v-meniacom-sa-svete-rozhovor-s-ceskym-filozofom-michaelom-hauserom/

     Celý text:      Negativni-utopie.doc

 

 

 

Když se kácí les, tak se třískají civilní letadla

 

 12.1.2020  Autor: Václav Umlauf     K sestřelování civilních letadel v oblastech lokálních proxy-válek. K sestřeleníž, jímž je íránský let 655 z Teheránu do Dubaje. Raketa vypálená z vojenského křižníku USS Vincennes v roce 1988 zabila 290 lidí, včetně mnoha dětí. Vláda USA odmítla jakoukoli vinu. George Bush, tehdejší viceprezident Spojených států, řekl: "Nikdy se nebudu omlouvat - je mi jedno, co jsou fakta ... nejsem ten typ, který se bude pořád omlouvat za postoje USA." Viz článek s citacemi ZDE. Navzdory „chybě“ byla posádce křižníku udělena medaile a kapitán byl vyznamenán Legií za zásluhy „za mimořádně záslužné chování při výkonu vynikající služby velícího důstojníka“. Připomeňme přesně opačnou reakci hlavního velitele íránských gard, který prohlásil, že by raději zemřel sám na místě obětí.

     Dne 8. ledna 2020 byl sestřelen íránskými ozbrojenými silami krátce po vzletu z mezinárodního letiště v Teheránu let 752. Zemřelo všech 176 lidí na palubě. Írán dne 11. ledna 2020 přiznal odpovědnost za sestřelení letadla. Několik hodin předtím Írán bombardoval raketami dvě vojenské základny USA v Íránu jako odvetu za zavraždění generála Kásima Sulejmáního dne 3. ledna, který byl na oficiální návštěvě Iráku. Společně s ním byl zavražděn Abú Mahdí al-Muhandis, což byl předseda parlamentní frakce íránské strany Popular Mobilization Forces. Co se Solejmánímu nepodařilo za života, totiž spojit Iráčany proti Američanům, to se mu podařilo jeho smrtí.

     Máme dva incidenty formálně stejné povahy, ale dva úplně opačné přístupy. Přiznání chyby na straně Íránu, a to relativně rychle. Armádě trvalo jeden den, než zjistila všechny okolnosti a jeden den muselo zasedat politické vedení země, které rozhodlo zveřejnit fakta. To máme dva dny horečného jednání a na třetí den vychází prohlášení vlády. Írán navíc předal francouzským zástupcům vyšetřování černé skříňky, takže se možná dozvíme, co se stalo na palubě letadla a proč se posádka najednou nečekaně rozhodla změnit kurz. Obrat letadla jistě vyvolal alarm v situaci, kdy armáda byla ve válečném stavu s USA a právě střílela rakety na dvě irácké základny USA.

 

     Odkaz:   https://news.e-republika.cz/article4252-Kdy%C5%BE-se-kaci-les-tak-se-t%C5%99iskaji-civilni-letadla

     Celý text:      Kdyz-se-kaci.doc

 

 

 

POSTOJ ZEMSKÉ DOMOBRANY K PŘIPRAVOVANÉMU

ZÁKONU PROTI DOMOBRANÁM

 

 11. leden 2020 , Zemská domobrana     Významným vnitropolitickým tématem se v prvních dnech nového roku stal návrh Zákona o nakládání se zbraněmi ... Nikdo z nás nechce, aby se nám tady nelegálně vyzbrojovaly různé teroristické skupiny, které se následně budou snažit o zavedení jiného zřízení, například dle práva šaría. Jenže – pravá podstata části návrhu zákona jednoznačně směřuje k zákazu stávajících domobraneckých skupin. Domobrany jsou pro současný liberálně – demokratický režim nebezpečnější než Al-Kajda.

     Hamáčkova ďábelská lest. Protože se ukázalo, že přímý zákaz domobraneckých organizací by mohl v Poslanecké sněmovně narazit a u části poslanců vyvolat negativní postoje, podařilo se ministrovi vnitra v novém návrhu zákona změnit formulace paragrafů, které mají postihovat domobrany tak, aby zde domobrana již nebyla přímo citována. Místo pojmu „domobrana“ se zde hovoří o „ozbrojené skupině, která :   1) má určitou vnitřní hierarchickou organizační strukturou – domobrany mají vlastní velitelskou strukturu;  2) musí se jednat o organizace paravojenského, popř. „parapolicejního“ či obecněji „parabezpečnostního“ typu - podle dříve publikovaných vyjádření MV a BIS jsou domobrany „paravojenský, popř. „parapolicejní“ subjekt;  3) tyto pojmy odkazují ke konkrétním příkladům ozbrojených skupin, které na území republiky vznikaly a vyvíjely činnost v minulosti, ať již byl jejich název jakýkoli ... Abychom se nesoustředili jen na existující domobranecká uskupení. Podle navrhovaného zákona budou naplňovat skutkovou podstatu přestupku například i takové občanské hlídky, jejichž vzniku jsme v současnosti svědkem v obcích na jižním okraji Prahy. Tyto skupiny sousedů, chránících si svoje domy před gangem zlodějů.

     Všem zaslepencům bychom chtěli připomenout jeden příběh z Německa po nástupu fašismu:  „Nejdřív přišli pro komunisty, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro Židy, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře, a já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář. Pak přišli pro katolíky, a já jsem se neozval, protože jsem byl protestant. Pak přišli pro mě a tehdy už nezbýval nikdo, kdo by se mohl ozvat“. 

 

     Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/postoj-zemske-domobrany-k-pripravovanemu-zakonu-proti-domobranam.html

     Celý text:      Postoj-domobrany.doc

 

 

 

National Interest: Ruská „Struna-1“ je zabiják „neviditelných“ letadel!

 

 11. ledna 2020 , (kou, prvnizpravy.cz, nationalinterest.org, foto: arch.)     Ruská radarová stanice „Struna-1 / Barrier-E“ není v žádném případě univerzálním řešením pro detekci „stealth“ letadel, píše publicista Charlie Gao. Mezitím, jak autor zdůrazňuje, může ale tento systém v případě konfliktu představovat vážné ohrožení letectva NATO. Od doby, kdy byla technologie „stealth“ vyvinuta pro letectvo, existuje mnoho systémů, které byly nabízeny jako „zabijáci neviditelných letadel“. Jedním z nejinovativnějších řešení v této oblasti je bistatická radarová stanice „Struna-1 / Barrier-E“ vyvinutá Výzkumným ústavem radiotechniky Nižnij Novgorod (NNIIRT). Posledně jmenovaný je součástí Obrany protivzdušné obrany Almaz-Antey OJSC. „Struna-1“ se liší od ostatních radarových systémů v tom, že se jedná o bistatický radar, tj. jeho vysílač a přijímač jsou na různých místech. To umožňuje odhalit „stealth“ letadla(mimochodem charakteristika připomíná československý rada Věra či Tamara - pozn. red.). Pokud je tato stanice používána v tandemu s jinými radarovými systémy, může poskytnout „protivníkovi“ Severoatlantické aliance mimořádně důležité informace o poloze a pohybu „neviditelných“ letadel NATO.

 

     Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/national-interest-ruska-struna-1-je-zabijak-neviditelnych-letadel/

     Celý text:      Ruska-Struna-1.doc

 

 

 

Trudeau: Havárie Boeingu v Íránu je výsledkem napětí, vyvolaném USA

 

14. ledna 2020 , (rp,prvnizpravy.cz,lefigaro,foto:arch.)     Cestující zabití při havárii ukrajinského Boeingu náhodně sestřeleného Íránem ve středu by byli naživu, kdyby nebylo nedávné eskalace napětí v regionu, uvedl kanadský premiér Justin Trudeau. „Věřím, že kdyby v regionu v poslední době nedošlo k eskalaci napětí, byli by tito Kanaďané v tuto chvíli doma se svými rodinami," dodal kanadský předseda vlády s odkazem na 57 jeho krajanů zabitých při havárii letadla.

     Írán v sobotu připustil, že „omylem“ sestřelil ve středu Boeing 737-800 Ukrajinské mezinárodní letecké společnosti krátce po startu z Teheránu. Írán: Sestřelení letadla byla lidská chyba a americké dobrodružství  Chronické napětí mezi Íránem a Spojenými státy se 3. ledna zrychlilo tím, že Washington v Iráku zavraždil důležitého íránského generála Kásima Sulejmáního, 8. ledna následovaly íránské raketové odvety  na dvě americké vojenské základny v Iráku, několik hodin před sestřelením Boeingu.

 

     Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/trudeau-havarie-boeingu-v-iranu-je-vysledkem-napeti-vyvolanem-usa/

     Celý text:      Havarie-v-Iranu.doc

 

 

 

Tajný projekt Zebra: Stalinova a Rooseveltova misia na výcvik sovietskych letcov v USA si pripomína smutné výročie

 

 Filadelfia, 11.1.2020 – Prísne tajný projekt Zebra bol jediný prípad v histórii, kedy boli sovietski letci v Amerike trénovaní Američanmi. Ich poslaním bolo – lietať s najmodernejšími obojživelnými bojovými lietadlami vyrobenými vo Filadelfii. Jedenásť vybraných námorných dôstojníkov USA vyškolilo viac ako 300 sovietskych letcov v období 18 mesiacov predtým, ako boli lietadlá vyslané do Atlantiku a Tichomoria, kde ničili početné nacistické a japonské ponorky a lode bez straty jediného lietadla. Projekt Zebra bol viac ako vojenská misia. Stala sa historickou ľudskou udalosťou. Sovietske a americké tímy sa delili o skúsenosti, ktoré vytvorili putá dôvery a vzájomného rešpektu napriek jazykovým bariéram a kultúrnym rozdielom.

     11. januára 1945 o 10:05 hod. v oblasti leteckej základne Elizabeth City v Severnej Karolíne v USA došlo k leteckej nehode, ktorá mala za následok pád námorného hliadkového bombardéra PBY Catalina (dodaného do ZSSR v rámci programu Lend-Lease) na rieku Paskvotank a úmrtia piatich členov posádky. Príčina katastrofy nebola objasnená. V súčasnosti sa rieši otázka inštalovania pamätníka na pamiatku pilotov, ktorí zahynuli pri dokončovaní oficiálnych misií na presun lietadiel do ZSSR počas druhej svetovej vojny.

 

     Odkaz:   https://www.armadnymagazin.sk/2020/01/12/projekt-zebra-rooseveltova-a-stalinova-tajna-misia-na-vycvik-300-sovietskych-letcov-v-amerike-75-si-pripomina-aj-smutne-vyrocie/

     Celý text:      Zebra.doc

 

 

 

Nacházíme se už ve studené válce

 

9.1. 2020 , Monika Hoření     Rozhovor Haló novin s vnučkou maršála I. S. Koněva Jelenou Koněvovou.     Ano, domnívám, že je to naposledy, kdy jsem viděla sochu dědy na náměstí Interbrigády, na místě zamýšleném autory, kde byl památník odhalen. Nerozumím tomu, kam sochu uklidí, kde ji postaví či vystaví. Víte, já stále ještě doufám, že zvítězí zdravý rozum a socha zůstane na tom místě, kde se nyní nachází. Vlasovci dvakrát zradili: zradili Rudou armádu a zradili i hitlerovce. Takže to bude památník zrádcům. Víte, vlasovci nechtěli pomoci českému lidu v Pražském povstání, ale především si vybojovat body, aby se dostali do amerického zajetí a tam žili v pohodě. A když pochopili, že se jim to nepodaří, tak Prahu a Pražany opustili. Pro mě je toto téma naprosto jednoznačné. Pokud se výstavba památníku vlasovcům uskuteční, tak budete mít v Praze památník zrádcům.

     Film o maršálu Koněvovi by měli zhlédnout ti, kteří se o toto téma zajímají. A rozhodně lidé v zemích, které osvobodila Rudá armáda. Vnímám ho jako film pravdivý, popisující historickou skutečnost. (Film se nachází na YouTube na adrese https://www.youtube.com/watch?v=ZV7aPr3cIss  – pozn. aut.) Organizátoři skupiny »Za pravdivou historii« Jiří Horák a Vladimír Klofáč zvou veřejnost na další akci Květiny pro Koněva. Přijďte s kytičkou nebo svíčkou v pondělí 27. ledna od 17 do 18 hodin k soše maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Praze.

 

     Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/52888567

     Celý text:      Ve-studene-valce.doc

 

 

 

Das Erste: Kde byl americký protiraketový obranný systém?

 

9. ledna 2020 , (kou, prvnizpravy.cz, tagesschau.de ) Situace okolo íránských raketových úderů na vojenské základny v Iráku vyvolala nepochopení německé televize Das Erste. Proč rakety dokázaly dosáhnout svého cíle, přestože tam existuje americký systém protiraketové obrany? „Je zvláštní, že tolik íránských raket dokázalo zasáhnout americké cíle v Iráku. Američané mají velmi dobré ( ? ) systémy protiraketové obrany. Buď nebyli upozorněni, nebo nepracovali. Vznikají zde otázky,“ uvedl Alexander Stezel, dopisovatel Das Erste z Bagdádu. Na íránský raketový útok na základny reagoval premiér Iráku, aby jak USA tak Írán repektovaly suverenitu země a zachovaly zdrženlivost. Varoval, že v opačném případě může být oblast zavlečena do plnohodnotné války.
     Americká televize Fox News s odvoláním na zdroj Pentagonu uvedla, že u obou napadených základen Assad a Irbíl nebyly rozmístěny protiraketové systémy "Patriot" či "Avenger". Neboť armáda v Iráku byla zaměřena na boj s IS a nikoliv na útoky balistických raket. Američané mají tyto obranné systémy umístěny v dalších místech Blízkého východu. Ale jako uspokojivá odpověď to nezní.
 

     Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/das-erste-kde-byl-americky-protiraketovy-obranny-system/

     Celý text:      Kde-byl-Patriot.doc

 

 

 

Blaha připomněl, jak v roce 1988 Američané sestřelili íránské letadlo, a vysvětlil, jaký je rozdíl mezi USA a Íránem

 

 11.1. 2020 , slovenský politolog Ľuboš Blaha     na svém facebookovém profilu:      „Ano, v Íránu se stala strašná tragédie. Civilní letadlo omylem zasáhla íránská raketa, zemřeli nevinní lidé. Írán se omluvil, nebyl to záměr“. Blaha připomíná, že když se něco takového stalo v roce 1988 a Američané sestřelili civilní letadlo se stovkami lidí, americký tisk to tehdy ututlával a vymlouval se. Blaha si ale myslí, že hlavním důvodem strašné havárie je vražda íránského generála. „Íránci byli přesvědčeni, že USA zaútočí i na cíle v Teheránu – proto zpanikařil ten, kdo pravděpodobně přepnul bezpečnostní systémy a ty jako cíl automaticky detekovaly civilní letadlo,“ pokračuje Blaha. Podle politika je to příklad toho, jaké tragické důsledky může mít americká agrese. A to není první tragický důsledek americké politiky. Írán podle něj čelí už let tolika přísným sankcím, že v zemi nedokázali renovovat letadla. Blaha je přesvědčen, že k leteckému neštěstí došlo kvůli sankcím a kvůli americké ekonomické válce. „Tragédie mají své příčiny. Někdy je to nenažranost kapitálu, jako v případě amerického Boeingu. Někdy je to nezodpovědnost amerických úřadů – opět případ Boeingu. Někdy jsou to americké sankce. Jindy americké vojenské útoky na představitele jiných států. Příčiny bývají různé. Ale bohužel až příliš často kolem smrdí Amerika,“ uzavírá politik.

     (V generálním štábu dodali, že sestřelili letadlo, protože se přiblížilo k důležitému vojenskému objektu. Jak se poznamenává v prohlášení, došlo k tomu „za podmínek zvýšené bojové pohotovosti“ spojené s možnou reakcí USA na raketové útoky na americké základny v Iráku. )

 

     Odkaz:   https://cz.sputniknews.com/svet/2020011111236126-blaha-pripomnel-jak-v-roce-1988-americane-sestrelili-iranske-letadlo-a-vysvetlil-jaky-je-rozdil/

     Celý text:      Blaha-pripomel.doc

 

 

 

USA a Írán: začátek konce

 

 Rostislav Iščenko 11. 1. 2020 ,  ukraina     Připomeňme si vývoj událostí. USA nejenom zavraždily generála Sulejmáního. Drze a neomaleně porušily všechny normy mezinárodního práva ještě i podrazili iráckého premiéra, který jej pozval. Kásim Sulejmání přicestoval do Iráku na pozvání premiéra této země. To znamená, že přijímající strana garantovala jeho bezpečnost. Americká vojska jsou v Iráku na pomoc místní vládě v boji s příznivci chalífátu. Ale de facto USA tuto zemi okupují. Takže vláda Iráku nemohla garantovat Sulejmánímu bezpečnost, aniž by to nekonzultovala s Američany. A tyto konzultace proběhly, sdělil to samotný premiér Iráku. Američané tedy nejenom věděli, že generál Sulejmání přijede do Iráku, ale dá se říci, sami povolili tuto návštěvu. Vlastně, proto se Američanům podařilo se tak snadno a přesně trefit právě do jeho auta - přesně věděli kdy, kam a jak přijede a, podle všeho, byli informováni o úplném protokolu setkání. Takže USA oficiálně a otevřeně podnikly akci, nazývanou mezinárodním terorismem. Hned po zavraždění Sulejmáního Irák oficiálně požádal o stažení amerických vojsk ze svého území.

     Saúdská Arábie a monarchie v zálivu učinily své závěry již dávno. Dostačující bylo pozorovat, jak vítali Putina v loňském roce, a srovnat podobná přivítání prezidenta USA. A protokol na Východě vždy hraje hlavní úlohu. Projevy úcty tam jsou připraveni odměřovat na miligramy a odvažovat je na lékárenských váhách, aby se, nedej bože, nepřehorlili. U Putina se očividně přehorlit nebáli, leda by ho nosili na rukách. Washington chtěl uvrtat Moskvu do řady drobných konfliktů s druhořadými státy, které by vysály z Ruska všechnu šťávu, a USA by to pozorovaly ze strany a zvyšovaly svou sílu. Dopadlo to avšak tak, že Američané sami vstoupili do řady konfliktů s druhořadými státy, neschopně v nich utratili všechny své zdroje. Ve Washingtonu se však ani na chvilku nezapomíná, kdo je jejich hlavní protivník, a americký vojenský rezort oficiálně soudí, že v globální atomové válce lze zvítězit !!!

 

     Odkaz:   http://www.novarepublika.cz/2020/01/usa-iran-zacatek-konce.html

     Celý text:      USA-a-Iran.do

 

 

 

Policie neuhlídá ani sochu Koněva a lidé žádají, aby chránila majetky a lidi ve středočeském kraji?

 

 Zveřejněno: 7. 1. 2020     Nejlepší by bylo, kdyby si domy lidé ohlídali sami, případně chytili pachatele a odvedli je na policejní úřad, kde příslušník do kolonky zapíše, že pachatel byl chycen. Ale pozor, nesmíte chytit menšinu, ani jinokrajového příslušníka, protože se může stát, že budete osočeni z rasismu, nebo dokonce terorismu vy! Pražské vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu na člověka, který podle něj svými diskusními příspěvky schvaloval smrt českých vojáků v Afghánistánu. Na webu to v pondělí uvedl státní zástupce Martin Bílý. Za podporu a propagaci terorismu hrozí obviněnému pět až 15 let vězení. A pachatelé, co přepadnou ženy, babičky, nebo vniknou do domů, dostanou rok vězení, či podmínku. Přece výkřik na facebooku je strašidelný zločin, zatímco loupežné přepadení babičky či znásilnění holčičky je jenom prkotina. Také se vám chce zvracet nad návratem šílených politických zvěrstev před rokem 1945?

     Vysvětlení: samozřejmě by policie sochu maršála Koněva uhlídala třeba i fotopastmi, ale politický zájem extrémního starosty Prahy 6 Koláře to není a žádost nepodal. Tímto se policii omlouvám za ironii. Pracuje, jak ministr z ČSSD a policejní prezident přikáže.

 

     Odkaz:   http://www.skrytapravda.cz/domaci/2964-policie-neuhlida-ani-sochu-koneva-a-lide-zadaji-aby-chranila-majteky-a-lidi-ve-stredoceskem-kraji

     Celý text:      Policie-neuhlida.doc

 

 

Studená, tvrdá fakta, která dokazují, že uplynulé desetiletí bylo ve skutečnosti pro americkou ekonomiku opravdu strašné

 

 1. ledna 2020 by Michael Snyder     Pokud je to nyní, jak vypadají „dobré časy“, jakou noční můrou budou „špatné časy“? V dnešní Americe je více než 500.000 lidí bez domova, asi 40 milionů z nás žije v chudobě, 50 procent všech pracovníků vydělává méně než 33.000 dolarů ročně a 70 procent z nás naříká na nedostatek peněz. Ale alespoň ekonomika „rostla“, že? V tomto článku bych se tím chtěl zabývat. I když věříte, že vysoce manipulovaná čísla hospodářského růstu, která vláda předkládá, jsou legitimní, stále ukazují, že jsme v jednom z nejhorších ekonomických úseků v celé americké historii. Federální rezervní systém vytvořil biliony dolarů z pouhého vzduchu a pumpoval tyto peníze na finanční trhy, a to samozřejmě bylo dobré pro ceny akcií. A tlačení úrokových sazeb na podlahu také pomohlo nafouknout obrovskou bublinu, kterou nyní vidíme na Wall Street.

     Životní náklady průměrných amerických rodin zároveň prudce stouply, ale naše výplaty nikoli. Výsledkem je, že s každým dalším měsícem je ze střední třídy vytlačováno více Američanů. Mileniálové jsou na dobré cestě, aby byli první generací v současné historii, která skončí chudší než jejich rodiče. Nezkoušejte mi prosím říci, že americká ekonomika je v dobré kondici. Poslední desetiletí bylo jedním z nejhorších úseků hospodářského růstu v naší historii a během desetiletí, který je přímo před námi, na nás čeká den zúčtování.

 

     Odkaz:   http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-cold-hard-facts-which-prove-that-the-past-decade-was-actually-quite-awful-for-the-u-s-economy

     Celý překlad:      Tvrda-fakta.doc

 

 

 

Zadlužení vůči cizině se opět zvýšilo

 

 Zahraniční dluh České republiky stoupl v loňském třetím čtvrtletí o 99,1 miliardy korun na 4,426 bilionu Kč ke konci září. Meziročně je vyšší o 87,1 mld. Kč. Dluh ČR vůči cizině odpovídá 79,3 procenta hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů České národní banky. Přibližně tři čtvrtiny zahraničního dluhu připadaly na konci 3. kvartálu na soukromý sektor. Zbývající část tvořily závazky veřejného sektoru, které zahrnují vládní sektor, závazky soukromých subjektů garantované vládou a firem s většinovým podílem státu. Podíl vládního sektoru na zahraničním dluhu činil 17,1 %. Podle ČNB se snížil v návaznosti na pokles množství dluhopisů ve vlastnictví zahraničních subjektů. Zahraniční zadlužení bankovního sektoru, včetně závazků centrální banky, tvořilo 41,8 % celkové zadluženosti. Závazky ostatních sektorů zaujímaly 41,1 % dluhu. Ve struktuře zahraničního dluhu jsou nejvíce rozšířeny formy dluhového financování vklady a dluhopisy. V souhrnu tvoří 53,4 % zahraničního dluhu.

 

     Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/52854359

 

 

Prednáška Vladimira Putina na neformálnom stretnutí hláv Spoločenstva nezávislých štátov v Petrohrade

 

 Petrohrad 5. januára 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin) , Preložil Andrej Rehák     V Petrohrade sa uskutočnilo 20. decembra 2019 neformálne stretnutie hláv štátov SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov). Na summite sa zúčastnili Vladimír Putin, prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev, predseda arménskej vlády Nikol Pashinyan, prezident Bieloruska Alexander Lukašenko, prvý prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev, prezident Kirgizska Sooronbaj Žeenbekov, prezident Moldavskej republiky Igor Dodon, prezident Tadžikistanu Emomali Rachmon, prezident Turkmenistanu Gurbanguli Berdymuchamedov. Hlava ruského štátu na stretnutí informovala účastníkov stretnutia o archívnych materiáloch týkajúcich sa predhistórie druhej svetovej vojny a potom ich pozvala na špeciálne usporiadanú výstavu.

     Putin: Nazdávam sa, že my spoločne s určitosťou nemôžeme zabudnúť a nikdy nezabudneme na hrdinstvo našich otcov. Bol by som veľmi rád, keby to mali na zreteli aj naši kolegovia na Západe a najmä v Európe. Ak nechcú počúvať nás, nech počúvajú vážených vodcov svojich krajín, ktorí pochopili, čo hovoria, a tieto udalosti poznali nie z počutia. Nazarbajev: S týmto je potrebné oboznámiť verejnosť. Vladimír Putin: Práve teraz a tu sme to už preniesli do verejnej sféry.

 

     Odkaz:   https://www.hlavnespravy.sk/prednaska-vladimira-putina-neformalnom-stretnuti-hlav-spolocenstva-nezavislych-statov-petrohrade/2005637

     Celý text:      Prednaska-Putina.doc

 

 

 

"TRAUMA" 1968

 

 8.1.2020 , Mgr. Petr Michalů, Čechoslovák žijící v Sankt-Petěrburgu, Od mlok     Otevřený dopis premiéru Babišovi a ministru Petříčkovi ohledně jejich vyjádření k přijetí zákona o dni památky obětí invaze 1968.      Český a slovenský národ (a věřím pevně, že je to většina jejich obyvatel), rozhodně NEMAJÍ žádné TRAUMA ze dne 21. srpna 1968, jak stále usilovně, cíleně, promyšleně, záměrně podsouváte lidem a snažíte se tak již desetiletí přiživovat, vzbuzovat a u jisté části populace (neschopné analyzovat geopolitické události a vývoj) udržovat při životě jejich vzdor, odpor a nenávist ke všemu nejen tehdy sovětskému, ale i k ruskému, k Rusku.

     To tak zvané trauma, tedy deprese a stálý psychický panický strach z tohoto dne, z této události, z příchodu vojsk Varšavské smlouvy a zachránění Československé socialistické republiky, mají v sobě stále právě všichni ti zloději, podvodníci, velezrádci a vlastizrádci Československé socialistické republiky, lokajové a kolaboranti západu a USA, ti, kteří svou podvratnou činností „pracovali“ na rozbití ČSSR, dále pak i „ukřivdění“ potomci v druhé světové válce poražených fašistů, potomci tehdejších fašistických a nacistických kolaborantů hitlerovského Německa, potomci spolupracovníků a udavačů gestapa, čekající a očekávající všichni tito jakousi satisfakci za tu jejich drtivou ponižující pro ně porážku sovětskou Rudou armádou ve druhé světové válce, dále pak i všichni ti staronoví globalizátoři, kteří cíleně vedou evropské národy a přivedli je a Evropu k zániku. Vstup vojsk VS na území Československa zcela zmařil a překazil stoupencům prozápadního režimu, tedy kontrarevolucionářům, pronásledování komunistů, jejich fyzickou likvidaci, vraždění a věšení na kandelábry u silnic, jak tyto živly měly naplánováno. Vstup vojsk VS na území Československa také pochopitelně narušil a o celá dvě desetiletí oddálil plán staronových globalizátorů.

     Kolaboranti a vlastizrádci jsou též všichni ti, kteří podporují a souhlasí s tím současným polistopadovým (1989) režimem bratříčkujícím se s fašismem!

 

     Odkaz:   http://www.rudyprapor.cz/2020/01/08/trauma-1968/#more-2022

     Celý text:      Trauma-1968.doc

 

 

 

Kdo přesvědčil Trumpa, aby zabil íránského vojenského stratéga

 

8.1. 2020 Vladimir Ovčinskij     V noci 3. ledna 2020 se stalo něco, k čemu Trumpa tlačila skupina amerických „jestřábů“ a čemu bránila vyvážovací část jeho okolí. Na příkaz prezidenta Spojených států byl zabit hlavní architekt íránské zahraniční politiky „vnější symbol Islámské republiky“, velitel íránského islámského revolučního gardového sboru (IRGS), generál Kassem Sulejmani. Tato akce Spojených států je postavila na pokraj skutečné války s Íránem.

     Každá válka má své žháře, kteří ji spustí. K posledně jmenovaným samozřejmě patří skupina Michaela Ledina - Johna Boltona (viz naše publikace - "Podtasovščiki (nájemní intrikáni)" a "Podtasovščiki 2.0". když se Bolton stal Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost, jeho komplic a „guru“ Ledin se na něj obrátil otevřeným dopisem, požadujícím, aby ovlivnil Trumpa, aby zaujal co nejtvrdší postoj k Íránu a dosáhl tam změnu režimu. Samozřejmě, nejen Bolton-Ledinova skupina měla vliv na Trumpovo rozhodnutí zničit Sulejmaniho. Zdá se, že neposlední role by měla být dána těm, kteří Trumpovi poradili atentát na íránského generála, aby znovu získal část voličů ztracenou v důsledku aféry s impíčmentem. „Obyčejní“ Američané opravdu milují kovboje, kteří vystřelí první a zabijí své nepřátele. Ale Bolton a Ledin jistě nezaujímají poslední linii v žebříčku válečných žhářů.

 

     Odkaz:   http://zavtra.ru/blogs/kto_ubedil_trampa_ubit_voennogo_stratega_irana

     Celý překlad:      Kdo-presvedcil.doc

 

 

 

„Letadlo navrhli klauni řízení opicemi.“

 

10.1. 2020 , ČTK, Redakce Seznam     Letadla 737 MAX byla po celém světě odstavena z provozu loni v březnu. Důvodem byly dvě tragické nehody, při kterých přišlo o život celkem 346 lidí. „Toto letadlo navrhli klauni, kteří jsou sami pod dohledem opic,“ uvedl ve zprávě z roku 2016 určené kolegům jeden z firemních pilotů. Firma už poskytla dokumenty zákonodárcům i lidem z amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), kteří vyšetřují okolnosti vývoje letadla i proces, při kterém byla těmto strojům udělena způsobilost k letu. Vyšetřování Boeingu: kabely v 737 MAX mohly způsobit další havárie. Nově zveřejněné e-maily (zaměstnanců a pilotů) vykreslují hluboce znepokojivý obraz toho, kam až byl Boeing zřejmě ochoten jít, aby se vyhnul kontrole ze strany regulačních orgánů, letových posádek i veřejnosti, i když jeho vlastní zaměstnanci interně bili na poplach, dodal DeFazio, demokratický poslanec, který předsedá výboru, jenž vyšetřuje Boeing i stroje MAX.

     Problémy s modelem 737 MAX poškozují Boeing i obchodně. Jeho evropský konkurent Airbus slaví vítězství. Evropský výrobce letecké techniky Airbus loni dodal na trh rekordních 863 letadel. Server The Telegraph zveřejnil mimo rekordní loňská čísla Airbusu také předběžnou kalkulaci na příští rok. Prozatím má výrobce údajně 718 objednávek. Naopak Boeing dodal od ledna do listopadu pouze 345 letadel a jeho konečný počet objednávek k listopadu 2019 se dostal do záporného čísla –84.

 

     Odkaz:   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/letadlo-navrhli-klauni-rizeni-opicemi-boeing-zverejnil-interni-zpravy-k-modelu-737-max-86042

     Celý text:      Letadlo-navrhli.doc

 

 

 

Proč USA potřebují válku

 

 9. 1. 2019 , Jacques R. Pauwels , globalresearch     Americký typ kapitalismu - funguje primárně k tomu, aby extrémně bohatí Američané, jako Bushova dynastie peněz, ještě více zbohatli. Bez teplých nebo studených válek však tento systém již nemůže přinést očekávaný výsledek ve formě stále vyšších zisků. Velká deprese (koncem dvacátých let min. stol) - jednalo se v podstatě o krizi nadprodukce. Sklady byly naplněny neprodanými komoditami, továrny propouštěly dělníky, nezaměstnanost prudce vzrostla, a tak se solventnost Američanů ještě více snížila, což dále prohloubilo krizi. Jak Amerika financovala válku (1939-1945)? částečně prostřednictvím zdanění - asi 45 procent - ale mnohem více prostřednictvím půjček - asi 55 procent. Z tohoto důvodu se veřejný dluh výrazně zvýšil, a to z 3 miliard USD v roce 1939 na ne méně než 45 miliard USD v roce 1945.    

     Během druhé světové války bohatí majitelé a vedoucí pracovníci velkých korporací se naučili velmi důležitou věc: během války se vydělávají peníze, hodně peněz. Jinými slovy, obtížný úkol maximalizace zisků - klíčová aktivita v americké kapitalistické ekonomice - může být vyřešen mnohem úspěšněji prostřednictvím války než prostřednictvím míru. Na rok 2020 dosáhl rozpočet USA na obranu 738 miliard USD. Nepřátelé americké říše jsou označeni- Čína, Rusko, Írán a samozřejmě „světový terorismus“. I dnes jako po většinu své existence Amerika potřebuje válku !

 

     Odkaz:   http://www.novarepublika.cz/2020/01/proc-usa-potrebuji-valku.html

     Celý text:      USA-potrebuji-valku.doc

 

 

 

Putin na procházce v Damašku, Trump zalezlý u počítače, EU jako kůl v plotě

 

 8.1.2020 , Jiří Vyvadil     Po roce 1989 si Západ vedený USA myslel, že může kdekoliv zabíjet a může cokoliv. Vlastně to platilo ještě před pěti lety, kdy tandem Merkelová – Obama chtěli zatlačit k zemi Rusko prostřednictvím ukrajinského dobrodružství. Celá EU se přidala k tomu jančení a celá EU dnes je v situaci, že sice může prodlužovat sankce proti Rusku, ale k ovlivňování světových dějin je naprosto bezmocná.

     Uprostřed vzrůstajícího napětí a statisícových protiamerických demonstrací si Vladimír, Vladimírovič vyrazil na procházku do Damašku spolu s ministrem obrany Šojguem a šéfem generálního štábu Gerasimovem a samozřejmě Bašárem al Asadem, ostentativně jezdil po městě, v umajjádské mešitě předal darem starý korán, v pravoslavném chrámu zase starou ikonu…a mohl chválit, jak se Damašek například na rozdíl od Bagdádu rapidně mění k lepšímu. Ani Putin zase nad akcemi Sulejmáního nejásal. Je známo, že ho Sulejmání kdysi přemluvil k vojenskému zásahu v Sýrii s tím, že jen Rusko může situaci změnit. Tak hlavně nepanikařme. Kdo má být spravedlivě oslaben, tedy USA a EU za své války v posledním  třicetiletí, bude na Blízkém východě  oslaben.  A to je dobře. Ne jak říká Babiš, že bychom se do toho měli vložit. Není kým.

 

     Odkaz:   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/putin-na-prochazce-v-damasku-trump-zalezly-u-pocitace-eu-jako-kul-v-plote

     Celý text:      Kazdy-chvilku.doc

 

 

 

Ruské aerolinky Aeroflot jsou nejdochvilnější na světě

 

 6. 1. 2020, mšv, Novinky     Nejdochvilnější leteckou společností uplynulého roku je Aeroflot. Ruský dopravce předčil japonské All Nippon Airways, které spadly na druhé místo, třetí jsou Delta Air Lines. Vyplynulo to z dat analytické společnosti Cirium, která každoročně žebříček nejdochvilnějších aerolinií a letišť sestavuje. Největší ruská společnost Aeroflot z analýzy vyšla se skóre 86,7 procenta. Japonské All Nippon Airways získaly jen o něco méně, a to 86,6 procenta. Delta Air Lines mají 85,7 procenta. Z evropských aerolinek v první desítce zabodovaly společnosti Alitalia, Air France a Scandinavien Airlines. Nejvíce dochvilnou nízkonákladovou leteckou společností jsou japonské aerolinky Star Flyer, které vypravily na čas 91,4 procenta svých letů. Japonsko má i další dvě příčky, první evropskou společností je na čtvrtém místě španělská Iberia Express.

     Rusko si připsalo prvenství i co se týče letišť. Moskevské Šeremeťjevo vypravilo 95,01 procenta letů na čas. Následují čínská letiště Kuang-čou Paj-jün, Šanghaj Pchu-tung či Kchun-ming Čchang-šuej. Teprve deváté místo má mimočínské letiště, a to Haneda International v Tokiu. První desítku uzavírá letiště v Salt Lake City v USA.

 

     Odkaz:   https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/ruske-aerolinky-aeroflot-jsou-nejdochvilnejsi-na-svete-40308787?seq-no=6&dop-ab-variant=&source=article-detail

     Celý text:      Aeroflot.doc

 

 

 

Rok 2019 byl ve znamení odpojení a rozvíjející se deglobalizace

 

 7.1. 2020 , Ilona Švihlíková     Ilona Švihlíková shrnula nejdůležitější trendy světové ekonomiky za rok 2019, který charakterizovaly především dva jevy deglobalizace a odpojování. Trump vrátil do hry neomerkantilismus. To, že se k nim vrací vyspělá země jako jsou Spojené státy, je jedním z mnoha znaků, že podle amerického prezidenta mají USA „zpoždění“. Instituce jako MMF či Světová banka si za svou krizi mohou samy. Jejich ordinování neoliberálních politik, udržování práva veta USA a neochota přijmout ekonomickou realitu. Liberální řád ve skutečnosti vždy podléhal tomu, co se zrovna USA hodilo...  Využívání extrateritoriálních sankcí proto povzbuzuje „decoupling“, odpojování i ve finanční oblasti. To bude zřejmě jeden z významných trendů roku 2020, neboť jediná obrana před americkými extrateritoriálními sankcemi je mít vlastní finanční systém (včetně alternativy ke SWIFTu) a používat jinou měnu než dolar, například čínský jüan.

     Odpojování je protiglobalizační krok, proto se také stále více skloňuje slovo „deglobalizace“. Mimochodem záporné úrokové sazby také ve Financial Times a článcích ke shrnutí minulého roku figurovaly jako slovo roku. Strategie „vysedět problémy“ dovedla Evropskou unii do pozice ekonomicky a technologicky zaostávajícího regionu.

 

     Odkaz:   http://casopisargument.cz/2020/01/07/rok-2019-byl-ve-znameni-odpojeni-a-rozvijejici-se-deglobalizace/

     Celý text:      Deglobalizace.doc

 

 

 

Ahojte, oni vám o Íránu lžou!

( Vytaženo z archivu )

 

 10. říjen 2018 , Napsal/přeložil:  Andre Vltchek     Zvažovali jste někdy možnost, že téměř cokoliv, co vám o světě říkají západní masmédia, je lež a smyšlenka? ... do jaké míry jste otráveni lží o Kubě, Venezuele, Rusku a Číně, Severní Koreji a ano – o Íránu? Právě jsem opustil Teherán, město s ohromnou historií a kulturou, přetékající muzei, divadly, nádherně udržovanými parky posázenými moderními uměleckými skulpturami. Je to město s moderní a plně dotovanou veřejnou dopravou, sestávající z high-tech metra, ekologických autobusových linek a příměstských vlaků. Město vysokých stromů, klidných náměstí, elegantních kaváren a mimořádně vzdělaných a laskavých lidí. Město, které by se jednoduše mohlo stát součástí „top ten“ měst na Zemi. Íránci neukazují „arogantní hrdost“, ukazují jen odhodlanou, slušnou a vlasteneckou hrdost národa s tisíciletou kulturou, který dobře ví, že je na správné straně historie. Jsem si jistý, že vám říkali, jak „Írán je náboženský“. Ale na rozdíl od Saúdské Arábie nebo Indonésie vás tady náboženství „nebije do tváře“; nevlaje tady jako vlajka. v Teheránu je rozmanitost myšlení naprosto pozoruhodná. Spolu s mými kolegy a kamarády diskutujeme o čemkoliv, počínaje válkou v Jugoslávii až po Latinskou Ameriku – a samozřejmě taky o samotném Íránu. Chtějí vědět o Rusku a Číně. Mám moc rád, když lidé jsou zvědaví a respektují jiné kultury, to je vždycky výborný začátek. Možná právě proto chce Západ nejdříve zruinovat a poté totálně zničit tuto zemi. Pro Západ je Írán „nebezpečný“. Írán je nebezpečný, možná i smrtelně, pro imperialistické uspořádání světa, stejně, jako jsou nebezpečné Čína, Rusko, Kuba, Venezuela, Sýrie či Bolívie.

 

       Celý text:    O-Iranu.pdf

 

 

 

Moje rozhodnutí vrátit válečná vyznamenání a odsoudit agresivní politiku NATO bylo opodstatněné…

 

 Od admin dne 30.12.2019 , M. Obrtel:     Smíšené pocity panovaly spíše z toho, co bude následovat… Nejen ve formě možných, ale domníval jsem se, že téměř jistých sankcí, na což jsem byl připraven a ochoten si za svou pravdou stát a dokázat ji do nejmenších detailů obhájit celou řadou velmi pádných a podložených argumentů. Následné reakce mne pak velmi překvapily a to převážně velmi pozitivně. Protistranu až na malá překvapení pak reprezentovaly samé profláknuté známé tváře, reprezentující cizí zájmy proti zájmům naší vlasti a jejích občanů. A jak to vypadá po dlouhých pěti letech?

     Soud, který jsem vynesl nad zločineckou organizací, kterou jsem poznal do hloubky a odmítl jí sloužit, jenž se zove NATO, se pomalu naplňuje a skutečnost je horší, než jsem ji tenkrát před pěti lety sám popsal. Na povrch se pozvolna derou další a další svědectví o zločinech proti mezinárodnímu právu na Balkáně, na Blízkém Východě i v severní Africe, ale i v dalších zemích, mnohé se máme ještě dozvědět o situaci ve Venezuele, jak je to s celou slavnou migrační krizí a situací v západní Evropě, jak je to vlastně s Brexitem a se souvisejícím protiruským tažením a proč se má Evropa znovu stát válčištěm korporátních fašistů v bezohledném boji o moc a peníze. Není pravdou, a ať se z toho přisluhovači cizích mocností a korporátních fašistů třeba zblázní vzteky, tak není pravdou, že se u Kábulu bojuje za Prahu nebo za kteroukoliv jinou západoevropskou metropoli. Tak jak „vylhaně“ afghánský konflikt začal, tak úplně stejně „vylhaně“ směrem k veřejnosti po celých těch osmnáct let probíhá. Sebereflexe naší politické reprezentace ve vztahu k zločinecké podstatě NATO, se neuskutečnila. Má tedy naše politická reprezentace nějaké svědomí ve vztahu ke statisícům mrtvých, jejichž krev má na rukou?

 

     Odkaz:   https://narodnidomobrana.cz/clanky/moje-rozhodnuti-vratit-valecna-vyznamenani-a-odsoudit-agresivni-politiku-nato-bylo-opodstatnene/

     Celý text:      Rozhodnuti-vratit.doc

 

 

 

Kdo ovládne Světový ostrov? Američané v zajetí staré doktríny.

 

5.1. 2020 , Petr Hájek vysvětluje, proč Spojené státy nebudou váhat hnát svět do další světové války, která podle jejich pomatených představ pomůže vyřešit především jejich vnitřní problémy. 11. září 2001 přičtené komicky agentovi CIA Bin-Ládinovi, odstartovalo plán na úplnou pacifikaci nejdůležitější oblasti. Té se v anglosaské strategické hantýrce říká „Světový ostrov“ Tahle geopolitická teorie je pro Spojené státy (a Velkou Británii) již sto let neměnnou konstantou.  Otcem anglosaské strategie (ostatně též autorem termínu geopolitika) je geograf Halford Mackinder a říká se jí teorie Heartlandu (Srdce světa). To podle něj leží v Rusku. Základní teze zní: Kdo ovládá Východní Evropu, ovládá Heartland. Kdo ovládá Heartland, ovládá Světový ostrov. Kdo ovládá Světový ostrov, ovládá svět. Po druhé světové válce se Spojené státy staly dominantní hospodářskou a vojenskou velmocí, jíž konkuroval pouze Sovětský svaz a jeho spojenci.
    
Souhlasem s vraždou generála Kásima Sulejmáního ukázal Trump, že je slabý prezident. Svým „podpisem“ pod státní terorismus vůči Íránu Trump překročil Rubikon. Poprvé v našich samostatných dějinách stojíme na straně potenciálního agresora vůči Srdci světa. Se všemi bezpečnostními i morálními důsledky z toho vyplývajícími. A právě z tohoto hlediska bychom měli hodnotit svou aktuální situaci, poté, co náš hlavní „spojenec“ odpálil rozbušku v podobě nesmyslné a šílené vraždy.

 

     Odkaz:   http://www.protiproud.cz/politika/4851-pred-infarktem-paraziti-nas-uklidnuji-iran-odpovi-na-vrazdu-dramaticky-kdo-ovladne-svetovy-ostrov-americane-v-zajeti-stare-doktriny-poprve-v-nasich-republikovych-dejinach-agresory-vuci-srdci-sveta-kdy-to-zacne.htm

     Celý text:      Svetovy-ostrov.doc

 

 

 

Kdo to byl Stepan Andrijovič Bandera?

 

Nacistické kukaččí vejce, jehož narozeniny si Ukrajina znovu připomněla oslavným pochodem s loučemi. Od mládí byl členem OUN (Organizacija ukrajinskich nacionalistiv). Poláci ho roku 1934 odsoudili k smrti za spoluúčast na pokusu vraždy polského ministra vnitra. Příznačné bylo, že samotný Stepan Bandera se dostal po skončení 2. světové války tajně na Západ do Bavorska. Po válce žil Bandera pod jménem Stephen Popiel v Mnichově, kde byl také v říjnu 1959 zabit sovětským agentem. Boje s banderovci, kteří se snažili projít a někdy i probít na Západ, probíhaly také v Polsku a v Československu. Petříček byl po pěti letech první český šéf diplomacie, který do Kyjeva zavítal a řečnil, že Ukrajina musí bojovat současně na dvou frontách, proti ruské agresi na východě a druhou frontou je potřeba modernizovat zemi. Počátkem ledna 2019 ( i 1. ledna 2020 ) šel Kyjevem opět ohnivý pochod Banderovců. Svět je infikován zločiny proti lidskosti. V Kyjevě, Dnětropetrovsku a ve Lvově se uskutečnily pochody s pochodněmi na počest Stephana Bandery. Účastníci si připomínali 106. výročí narození tohoto ukrajinského nacionalisty a zločince. Nejpočetnější bylo shromáždění v ukrajinském hlavním městě. Podle některých zdrojů se ho mělo účastnit několik tisíc Banderových pohrobků.

 

     Odkaz:   http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/9564-kdo-to-byl-stepan-andrijovic-bandera-nacisticke-kukacci-vejce-jehoz-narozeniny-si-ukrajina-znovu-pripomnela-oslavnym-pochodem-s-loucemi-1-ledna-2019

     Celý text:      Kdo-to-byl.pdf

     K tématu také:   https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/ukrajinci-pochodnemi-oslavovali-banderu-40308707 

 

 

 

Může někdo vysvětlit, na co máme…

 

 4.1. 2020 , Jiří Baťa     O jakou informaci jde? O Bruselskou dohodu z 2.12. 2019 o přerozdělování imigrantů do zemí EU bez výjimky avšak ne na principu kvót, ale prý „spravedlivého přerozdělování“, jak to údajně navrhl premiér Babiš! Dohoda je o tom, že ČR (stejně jako ostatní členské státy EU povinně) přijme 2-3% všech uprchlíků, kteří přišli do Evropy v r. 2019, což dělá odhadem cca 5.000 migrantů-sólistů, plus dodatečné přijetí členů jejich rodin, tedy odhadem dalších cca 15 tisíc osob! Kromě toho Brusel také nařídil, že sociální dávky pro zajištění pobytu imigrantů v ČR musí být na úrovni, resp. ve výši, jaké jsou vypláceny např. v Německu, Francii, Anglii atd.! Mimochodem, jedna taková dávka se rovná cca 21.000 Kč na měsíc pro jednoho imigranta (pro čtyř až pětičlennou rodinu cca 80 až 100 tisíc Kč měsíčně.

     Postup eurounijních úředníků lze považovat za naprosto nepřijatelné, odsouzení hodné, protože je to bezohledné, zvlčilé jednání samozvaných pánů Evropy! V praxi to znamená, že silnější státy především Německo, Francie, jako lídři EU, nám drobečkům berou nejen suverenitu, národní identitu a vlasteneckého cítění, ale i mezinárodní svrchovanost! Může tedy někdo racionálně vysvětlit, k čemu je nám dobrá EU a proč jsme (ještě) jejími členy?

 

     Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/jiri-bata/muze-nekdo-vysvetlit-na-co-mame.html

     Celý text:      Na-co-mame-EU.doc

 

 

 

Ostrý začátek roku: Svět opět na prahu velké války.

 

3.1. 2020 , Petr Hájek    Teroristický útok na bagdádském letišti může urychlit pád naší civilizace do zapomnění. Přesně takhle začínají „velké války“. Ceny ropy okamžitě letí vzhůru, Izrael uvedl do pohotovosti celou armádu, USA rychle evakuují své občany z oblasti. Irácký premiér označil útok za agresi a masívní porušení suverenity své země a předpovídá, že vyprovokuje v Iráku „zničující válku.“ Dávno nejsme v „bruselských okovech“ politicky suverénní zemí. Vojensky jsme už jenom „příštipek“ Spojených států, jimž jsme dosud sloužili za „křoví“ v Afghánistánu a na řadě dalších míst, kde slábnoucí světový hegemon vede vojenské operace a války.

     Velení naší armády, která se již dávno změnila v intervenční sbor pro zájmy USA, ostatně právě „dislokovalo“ tisíc vojáků do jednotek rychlého nasazení NATO. Dost možná dostanou příležitost padnout za cizí zájmy dřív, než tušili. Prastará Persie není uměle vytvořený Irák. Je to velká civilizace, kterou konvenčními zbraněmi není možné porazit. Nemluvě o tom, že má silné spojence – Rusko i Čínu. Na druhé straně stojí ovšem jadernými zbraněmi vybavený Izrael, který šíitští Peršané neuznávají… Dvacátá léta jedenadvacátého století začínají příznačně nebezpečně. To, co Donald Trump schválil, se mu snadno může vrátit v podobě prohraných prezidentských voleb na podzim. Jestli k nim ještě vůbec někdy dojde.

 

     Odkaz:   http://www.protiproud.cz/politika/4848-ostry-zacatek-roku-svet-opet-na-prahu-velke-valky-zaminka-stvorena-proc-to-trump-udelal-kdo-vladne-v-bilem-dome-jsme-v-tom-az-po-usi-kdo-padne-prvni-dusledky-nelze-dohlednout-budou-vubec-jeste-volby.htm

     Celý text:      Ostry-zacatek.doc

 

 

 

Akí zahraniční piloti bojovali v 2. svetovej vojne na strane Sovietskeho zväzu

 

 Na sovietskom nebi bojovali okrem spomínaných Francúzov notoricky známeho pluku Normandie-Niemen aj piloti iných krajín. V Sovietskom zväze sa pluk Normandie-Niemen nachádzal a bojoval na základe medzivládnej dohody. Za obdobie pôsobenia v ZSSR počas Veľkej vlasteneckej vojny v ňom slúžilo celkom 96 francúzskych pilotov, z nich 42 zahynulo. Pozemný personál tvorili sovietski občania. Menej známou je však už informácia, že tento slávny pluk existoval ešte donedávna. Až do 19. novembra roku 2009 bol súčasťou ozbrojených síl RF. 18. gardový „Vitebský“ pluk, ktorý sa zúčastnil bojov počas Veľkej vlasteneckej vojny spoločne s „Normandie-Niemen“ ako súčasť 303. stíhacej leteckej divízie a stal sa osobitým dedičom francúzskej jednotky. Prvými zahraničnými pilotmi na sovietsko-nemeckom fronte boli britskí piloti 151. krídla britského kráľovského letectva. Ich úlohou bolo kryť arktické konvoje. Poľské letecké jednotky sa v ZSSR začali vytvárať už v roku 1940. Ako prvá sa objavila stíhacia letka, potom stíhací a nočný bombardovací pluk a v októbri 1944 už operovali tri letecké divízie – bombardovacia, bitevná a stíhacia.

     1. česko-slovenský samostatný poľný prápor bol prvou zahraničnou jednotkou, ktorá sa zapojila do bojov (v januári 1942) ako súčasť Červenej armády. Začiatkom roku 1944 dorazilo z Veľkej Británie 20 česko-slovenských letcov, ktorí dovtedy bojovali v britskom kráľovskom letectve a v ZSSR sa preškolili na lietadlá Lavočkin La-5FN. Z nich bola vytvorená 1. česko-slovenská letka. Počiatok vytvorenia juhoslovanského letectva sa datuje do roku 1944. Vtedy, na základe medzivládnej dohody preleteli k partizánom dve sovietske letecké divízie, stíhacia a bitevná. V januári 1944 bola pripravená do boja a následne sa aj začala spoločne so sovietskym letectvom podieľať na bojových letoch. V jednotkách Červenej armády sa ale nachádzalo viacero španielskych pilotov. Spomedzi týchto „španielskych“ pilotov bol najúspešnejší José Pascual Santamaría, sovietsky pilot španielskeho pôvodu, rodák z Madridu, ktorý pilotoval stíhacie lietadlá MiG-3 a Jak-1.

 

     Odkaz:   https://www.armadnymagazin.sk/2019/12/29/aki-zahranicni-piloti-bojovali-v-2-svetovej-vojne-na-strane-sovietskeho-zvazu/

     Celý text:      Zahranicni-piloti.doc

 

 

 

Babiše nemám rád, Zemana taky zrovna nemiluju, ale...

 

 25.12. 2019 , Oldřich Rambousek     Nyní jde o všechny Čechy, naši vlast a naše majetky, o budoucnost naši a našich potomků. To není prosím strašení, to je holý fakt. Ve hře je budoucnost České republiky a Polska v návaznosti na Benešovy dekrety a Bierutovy dekrety, jež jsou si značně podobné. Babiš, ale i Zeman jsou na seznamu pro Německo nežádoucích politiků. Proč? Je všeobecně známé, že Zeman by zrušení Benešových dekretů nikdy nepodepsal... Ze zákulisí vím, že se prakticky vzato čeká na jeho smrt, čímž by se uvolnil prezidentský post. Zásadní odpor proti Babišovi je ryze praktického rázu. V České republice hospodaří Agrofert na značné výměře zemědělských ploch, o které mají sudetští Němci eminentní zájem.

     Je skutečně velice zajímavé, že v pozadí Milionu chvilek stojí nejvíce lidé, kteří se účastnili sudetoněmeckého školení v Mariánských Lázních. Hlavním tématem tohoto školení bylo, jak docílit toho, aby česká vláda sama a dobrovolně usilovala o zrušení Benešových dekretů, a jak v České republice nastolit pořádek ve smyslu nové Německé Evropy. Je zřejmé a doložitelné, že v ČR máme prodejné a kolaborující politiky, kteří by prodali i svou matku. Že v tom jede i německá vláda, je zřejmé, protože když se 28. srpna 2018 konala v Berlíně konference Den vlasti, tak byla založena v tento den i organizace se stejným názvem. Jejím programovým cílem je prosazování ideologie sudetoněmeckého ideologa Tilmana Asmuse Fischera, jenž je oním Fischerem, který v Mariánských Lázních ideologicky školil české "elity".

 

     Odkaz:   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Oldrich-Rambousek-Babise-nemam-rad-Zemana-taky-zrovna-nemiluju-ale-608203

     Celý text:      ZaB-nemiluju-ale.doc

 

 

 

Čína a Rusko plánují posílení vědecké spolupráce

 

 4.1.2020 VSa     Moskva a Peking se sbližují díky stále rostoucímu tlaku Západu. Vladimir Putin označil rok 2020 za rok rusko-čínské vědecké spolupráce se zaměřením na komunikaci, umělou inteligenci a internet věcí. Vzhledem k tomu, že Moskva stále podléhá americkým a evropským hospodářským sankcím uvaleným po anexi Krymu v roce 2014 a Peking čelí rostoucímu západnímu znepokojení nad jeho technologickým průmyslem, obě země si slíbily, že se příští rok zaměří na vědu a inovace. „Nyní není Rusko jen zdrojem technologie, ale máme skutečnou vzájemnou výměnu ve vědeckém rozvoji,“ řekl Pan Dawei a dodal, že Čína také potřebuje ruské znalosti v matematice, materiálových vědách a ve výrobních schopnostech, jako jsou raketové motory. „Kromě toho větší technologická spolupráce nevyhnutelně ještě více prohloubí hospodářské vztahy.“ Zatímco Čína ve vědě a technice dříve zaostávala za Ruskem, nyní v řadě oblastí Rusko předstihla. Myslím, že trend rozšiřování a prohlubování vědecko-technické spolupráce mezi Ruskem a Čínou bude pokračovat a pravděpodobně se zrychlí,“ cituje list SCMP ruského experta Lukina.

 

     Odkaz:   http://casopisargument.cz/2020/01/04/cina-a-rusko-planuji-posileni-vedecke-spoluprace/

     Celý text:      V-T-spoluprace.doc

 

 

 

Chtějí vládcové EU opravdu zničit evropskou ekonomiku?

 

 3. ledna 2020 , Petr Hampl, nezávislý sociolog , (rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)      Zákaz automobilů a přechod na elektromobily. Zákaz všech fungujících typů výroby elektřiny. Zákaz jedení masa, omezování domácích mazlíčků, komplikace stavby domů a tisíce dalších zákazů hrozí návratem životní úrovně kamsi před průmyslovou revoluci...Bude ten šílený plán opravdu naplňován? Existují dvě odpovědi.

     První možnost. Někteří věří, že je to součástí plánu nějaké skryté skupiny mocných. Je-li tomu tak, potom ty děsivé plány nejspíš realizovány nebudou. Mocní se spokojí s tím, že postraší obyvatelstvo, zvýší daně, získají pro sebe další výhody, zničí další část občanských svobod, a tím to skončí.

     Druhá možnost. Pár lidí skutečně pomohlo rozběhnout proces destrukce společnosti – nejspíš proto, že mysleli pouze na krátkodobý výdělek a nevěděli, jakého džina vypouštějí z lahve. V každém případě jsme ale v bodě, kdy se vývoj vymknul jakékoliv kontrole.

     Je to stejný mechanismus jako ten, který udržuje neustálý proud migrace do Evropy.

    

     Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/hampl-chteji-vladcove-eu-opravdu-znicit-evropskou-ekonomiku/

     Celý text:      Mechanismus-destrukce.doc

 

     ( Pozn. spr. webu: Několikero stejných destrukčních mechanismů v různých společenských oblastech není náhoda. Je to skutečně plán prosazovaný superelitami s cílem genocidy většiny lidstva a nastolení NWO. )

 

 

 

Vražda íránského generála Sulejmáního byla chybou: musíme chránit Českou republiku

 

 4.1. 2020     Nejedná se o finální podpis prezidenta Trumpa, ale o strategii. I prezident Trump občas musí podepsat rozkazy, se kterými bytostně nesouhlasí ale prostě jako prezident Pentagonu a fakticky NATO je donucen. USA už dávno nemají technologickou, ale stejně tak ekonomickou převahu, dolar se zoufale drží na své pozici. Dluhy je nemilosrdně požírají, ač se to USA snaží zoufale zastavit. V témže okamžiku chce rozpoutat stratég z USA opět další nesvár do horkého blízkovýchodního regionu. Válečný arsenál na to USA mají, ale to je tak vše. Ani jeden útok jim nevyšel: z břidlic a ropy vyšel jednoznačně vítěz Putin a Rusko, z napadení Sýrie vojsky USA, Británie a Francie vyšel vítězně Putin, V Libyi už Rusko připravuje plán, a naši agenti na školách v čele s Člověkem v tísni bojují minulou válku, aniž si všimli, že se geopolitický svět změnil a z USA se stal řadový stát.

     Vražda, kterou nemocné USA provedly může eskalovat k ještě většímu terorismu po všech západních zemích a my bychom měli dát razantně najevo, že teroristické útoky neschvalujeme. Nebo se může příště pomsta týkat i nás. To je největší strategická chyba - budeme zařazeni do válečné zóny a USA si myjí ruce - příští boje budou u nás. Vážně se naše rozvědky tímto nezaobírají, nebo už nesmí?

 

     Odkaz:   http://www.skrytapravda.cz/domaci/2959-vrazda-iranskeho-generala-sulejmaniho-byla-chybou-musime-chranit-ceskou-republiku

     Celý text:      Vrazda-generala.doc

 

 

EU přepsala evropské dějiny. Co nesou nám Čechům?

 

 Lubomir Man , 3. ledna 2020      A přepsala je zgruntu. Pouhých 85 řádků tzv. Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které na podnět nejvyšších hlav EU (a možná ještě kohosi ještě vyššího), sepsala česká komisařka Věra Jourová, a Evropský parlament toto Usnesení dne 18. 9. t.r. schválil. Čímž se Usnesení stalo právně závazným pro všechny země EU od Španělska až po Estonsko, podle něj budou vypracovány nové evropské učební školní osnovy a sepsány nové evropské učebnice dějepisu a všechny historické názory, které nebudou s názory v Usnesení uvedenými budou posuzovány jako neevropské a sjednocené Evropě tudíž nepřátelské.

     A co to znamená pro nás Čechy? Nic jiného než to, že současná EU zcela zřejmě považuje Mnichovskou dohodu, kterou jsme ztratili téměř třetinu území a pět milionu lidí, za řešení spravedlivé – a nic povážlivého se podle EU zřejmě nestalo. Jaké naděje se s takovýmto novým výkladem dějin otevírají sudetským Němcům a jaké problémy se otevírají nám Čechům, není asi třeba ani hloupému dvakrát vysvětlovat. Ale Jourová je v klidu. Stejně jako Kalousek, Schwarzenberg a vůbec celý náš slavný a normálním Čechům nepochopitelný demoblok. Ale Češi se svědomím jsou zděšeni. A právem.

 

     Odkaz:   https://outsidermedia.cz/eu-prepsala-evropske-deji/

     Celý text:      EU-prepsala-dejiny.doc

     K tématu také:   https://celostnivzdelavani.cz/evropskou-unii-zalozili-prominentni-naciste-a-kartely-ktere-vybudovaly-treti-risi

 

 

 

„Vládnou nám blázni. V Anglii zvítězil po půl století zdravý rozum.“

 

3.1. 2020     Komentátor a politolog Alexandr Tomský publikoval na portálu Novinky.cz text s názvem: „Co znamená brexit“. V něm říká, že v Anglii po desítkách let vlády „modernizátorů“ zvítězil patriotismus a „obnova národní nezávislosti“. Podle názoru politologa je brexit projevem dlouhodobého nesouhlasu značné části britských občanů s dosavadní politikou země. Obyčejní lidé jsou údajně ve své podstatě příznivci konzervativních hodnot a je to jen politická elita, jež z nich už „delší dobu dělá pitomce“. „To, že instinktivně obhajují základní věci života, svůj domov, rodinu, tradici, demokracii, bezpečnost a řád, důvěru mezi našinci a nedůvěru k cizincům, přece neznamená újmu rozumu. Celá desetiletí museli poslouchat kázání politiků, že muži utlačují ženy, manželství a erotika nejsou dané, pohlaví je volba a děti nemusejí poslouchat rodiče,“ myslí si Tomský a obratem dodal: „Tváří v tvář tragické zkušenosti jim byl vnucován názor, že je importovaný islám náboženství míru, imigrace vytváří lepší multikulturní společnost a láska k vlasti je xenofobní a dávno překonaná. Lidé v hlasování o brexitu odmítli nejen podřízenost Bruselu, ale rovněž „progresivismus“ místní oligarchie.

 

     Odkaz:   https://cz.sputniknews.com/svet/2020010311198360-vladnou-nam-blazni-v-anglii-zvitezil-po-pul-stoleti-zdravy-rozum-tomsky-nalozil-unijni-politicke/ 

     Celý text:      Vladnou-blazni.do

     ( Pozn. spr. webu:    Pro západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o východisko z krachu extenzivního západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily - http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html ), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují docílí (mimo jiné) vyvoláním co největšího chaosu. Dezorientované a zmatené většiny lidstva se pak snadněji (alternativními či krvavými metodami) lépe zbaví. )

 

 

 

Jak se USA v Iráku samy dostávají mimo hru…

 

 3.1. 2020 , Tereza Spencerová     Při promýšlení dalších kroků by stratégové ve Washingtonu měli mít na paměti důsledky, a především ty nezamýšlené. Už Bushova invaze proti Iráku přece měla původně dostat tamní bohaté ropné zdroje pod americkou kontrolu, místo toho ale vedla ke vzniku Daeše a posílení íránského vlivu nejen v Iráku, ale i v regionu jako takovém. Tento přístup sice umožňuje Washingtonu neustále zavalovat Írán dalšími a dalšími sankcemi, ale jinak žádné hmatatelné výsledky nepřináší. Politika „maximálního tlaku“ proti Íránu ve výsledku jen posílila vliv Ruska a Číny na Blízkém východě. A novoroční nálety proti základnám Katáíb Hizballáh ve svém důsledku jen dál posílily vliv Íránu, byť jen tím, že se americký vliv v Bagdádu omezil sám. 

     Pentagon a "deep state" se tak znovu ocitly v krizové situaci bez dobrých řešení. Trumpovi se přitom ale může nabízet mlhavá vyhlídka na splnění slibu o stahování vojáků domů. Je to snad všechno jedna velká sabotáž, kterou vymysleli „u Trumpů“, aby se před blížícími se dalšími volbami naplnily jeho sliby z před voleb minulých? Těch o návratu „amerických chlapců“ z Blízkého východu? Divoká spekulace.

 

     Odkaz:   https://prima.iprima.cz/komentare/komentar-terezy-spencerove-jak-se-usa-v-iraku-samy-dostavaji-mimo-hru 

     Celý text:      USA-mimo-hru.do

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY

 

 

HLAVIČKA

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

 

  

 

 

Německý orloj české politiky

 

      15.6. 2018 , -VK- Šéfredaktor AE News      Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády! Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je podporován již od roku 1989. Jedná se propojení politiků, činovníků, jednatelů a zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a zejména zahraniční politiky.

     Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu: “Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

 

       Odkaz:     https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-i-cast-zmapovali-jsme-alarmujici-prorustani-chapadel-moci-berlina-a-nemecke-lobbisticke-chobotnice-do-nejvyssich-struktur-ceske-politiky-ale-i-na-vsech-urovnich/

       Celý text:    Nemecky-orloj.pdf

 

  

 

 

Sudety sobě: Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení

 

16.10. 2018     Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení Praha sobě na extrémistickou sudetoněmeckou skupinu Witikobund. Ta je v hledáčku BIS jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku! Voliči v Praze si zvolili na magistrát trojského koně ortodoxního křídla "Sudetoněmeckého" landsmančaftu, které vzniklo jako projekt bývalých esesáků a důstojníků Wehrmachtu po II. sv. válce! "Sudetská" lobby je vítězem komunálních voleb v Praze! Dne 9. září 2016 se v plzeňském hotelu Marriot konal velký „komunální kongres“ "Sudetoněmeckého" landsmanschaftu financovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Na toto jednání se dostavil vedle ostatních i tehdejší starosta sedmého pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský [1]. Jan Čižinský je bývalým asistentem Mariána Jurečky (KDU-ČSL) a také Cyrila Svobody. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se sám dříve účastnil sjezdů Sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Starší bratr Jana Čižinského - Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá na Šumavě. Jenže v tomto objektu sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci Witikobund sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Firma Pavla Čižinského má za společníky přímo osoby z Witikobundu, Horsta Löfflera ze Stuttgartu ...

 

       Odkaz:        https://aeronet.cz/news/sudety-sobe-rozkryli-jsme-napojeni-cizinskeho-sdruzeni-praha-sobe-na-extremistickou-sudetonemeckou-skupinu-witikobund-ktera-je-v-hledacku-bis-jako-bezpecnostni-hrozba-pro-ceskou-republiku/

       Celý text:    Sudety-sobe.pdf

 

  

 

 

                      Kapitalismus je mrtvola!

   Аleksej Anpilogov , 19.1.2018 (Volný překlad P. Rejf)   V tomto roce 2018 jeden z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub vyprodukoval zprávu „Pojďme na to! (Come On!)". Jubilejní zpráva 43. v pořadí byla sepsána oběma prezidenty této organizace - Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu. Je popřením všech receptů pro budoucnost, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Její neúprosná logika říká - globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. V první zprávě z doby před padesáti lety (slavné "Limity růstu") viděli základní problém v populační explozi a základní řešení v jejím obrácení. Nyní tvrdí, že je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.)

"Nezbytný" scénář pro svět podle myšlení autorů "Pojďme na to!" je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku - Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě - nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti? Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: „Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!".

 

     Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup  

     Překlad:    Kapitalismus-mrtvola.doc

 

  

 

 

Bilderbergský klub: světová vláda, nebo anachronismus?

 

9.06.2018 , Vаlentin Katasonov  (Volný překlad P. Rejf)    Jednou za rok světová média určitě vzpomenou  Bilderbergský klub. Zpravidla se to děje na začátku června. Jeho pravidelné 66. zasedání se konalo od 7. do 10. června v Itálii v Turíně. Existuje názor, že Bilderberg Group je jedním z nástrojů, jak Washington řídí Evropu, a vznikl z iniciativy CIA. Projekt takového klubu byl schválen v roce 1954 americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Na těchto schůzkách jsou údajně každoročně přijímána rozhodnutí, která jsou pak prostřednictvím „delegátů" přenášena příslušným vládám. Například na loňském setkání v Chantilly (USA, Virginie) byla hlavním tématem otázka migrace do Evropy. V roce 2018 byla podle zpráv navrhována témata: „populismus v Evropě“, „světová dominance USA“, „nerovnost“, „zaměstnanost“, „kvantové počítače“, „umělá inteligence“, „volný obchod“, „post-pravda v moderním světě", situace v Rusku, Saúdské Arábii a Íránu, stejně jako určité "aktuální události"... zpravidla se však na setkáních neprojednávají více než dvě nebo tři klíčová témata.

     Domnívám se, že dnes má humbuk ve světových elitních médiích kolem událostí, jako jsou (již sledovaná)  každoroční setkání Bilderbergského klubu, odvést pozornost od institucionalizovaných setkání dalších vlivových skupin, na kterých vládci peněz přijímají pro osud světa opravdu důležitá rozhodnutí.

 

     Odkaz:      https://www.fondsk.ru/news/2018/06/09/bilderbergskij-klub-mirovoe-pravitelstvo-ili-anahronizm-46274.html

     Překlad:    Clanek.doc

 

 

 

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět

 

 5.9. 2008 , režisér Jones: "Boháči chtějí zabít až 98 % lidstva"     Šokující plány asi 130 nejbohatších a nejvlivnějších lidí světa, kteří jsou sdruženi do tajné elitářské organizace Bilderberg Group, na vyhlazení 90-98 % lidstva odkryl ve svém dokumentu pro nezávislá média americký filmař Alex Jones. Do plánu jsou podle něj namočeni kromě jiných i magnát David Rockefeller, bankéřská rodina Rothschildů a třeba nizozemská královna Beatrix. Plán boháčů na zotročení lidstva má podporovat OSN i EU. Elita po 2. světové válce vytvořila OSN podle Jonese proto, aby sloužila jako regulátor odbojného třetího světa.

     Americký filmař, který se těší obrovské oblibě mezi antiglobalisty, dál uvedl, že stavebními pilíři budoucí vězeňské planety mají být EU, Severoamerická unie (Kanada, USA, Mexiko) a Asijská unie. Plán na sjednocení Evropy se zkoušel mnohokrát, ale byl vždycky velice nepopulární. Tam, kde ztroskotali Napoleon a Hitler se svými zbraněmi, uspějí globalisté v utajení, uvedl Jones. Cílem globalistů je podle něj nyní vytvořit evropský superstát , kde národní vlády budou postupně předávat většinu důležitých pravomocí Bruselu. Informace, že elity připravují eliminaci značné části světové populace, podpořil Alex Jones faktem, že ještě apartheidní JAR vyvinula rasově selektivní biologické zbraně... V kopii konceptu Konvence OSN o biodiverzitě se velmi jasně říká, že musíme zredukovat lidskou populaci ze současné úrovně šesti miliard lidí na jednu miliardu.

 

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html    

     Celý text:     Elitari-z-Bilderbergu.doc

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

HLAVIČKA

SNÍMKY Z AKCÍ :   

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

 

HLAVIČKA

  Víte že ?:

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 

Archiv víte že

HLAVIČKA

Publikace:

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

HLAVIČKA

Zajímavá videa :

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

HLAVIČKA

Kulturní akce :

 

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

 

 

HLAVIČKA