TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do království nebeského.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                ... Kapitál má strach z nedostatku zisku ... Zajistěte mu 10% a můžete ho použít všude; ...

                při 100% pošlape všechny lidské zákony; ... při 300% nebude zločinu, jehož by se neodvážil ... T. J. Dunning

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

STARŠÍ ČLÁNKY

STARŠÍ Z ARCHIVU

ZAJÍMAVÁ VIDEA

PUBLIKACE

 

     

          

     Základní body programu:    

 

 

 

           1.  ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

           2.  ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.

           3.  ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a zrušení církevních restitucí.

 

           1.  NE ilegální imigraci.

           2.  NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.

           3.  NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

 

    

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

HLAVIČKA

NOVÉ ČLÁNKY :

 

 

 

Bezpečnostná stratégia SR nemôže byť postavená na záujmoch USA

 

 27.2. 2020 Autor je bývalý diplomat.  Bezpečnostná stratégia vlády, ktorá bola pôvodne spracovaná v roku 2017 nepotrebuje len kozmetické zmeny. Potrebuje úplne novú, súčasnú filozofiu. Vychádza z nesprávneho poňatia bezpečnosti ako takej. Chce bezpečnosť iba v rámci istého euroatlantického priestoru. To je zásadná chyba. Je postavená v mnohých ohľadoch na akejsi našej ochote podporovať záujmy USA. Takými sú napríklad udržanie ich hegemónie vo svete ... Ale bezpečnosť je nedeliteľná v rámci celého sveta, nemôže byť ohraničená Európou a USA. Ak budeme trvať na tom, že vytvárame obranu jednej skupiny štátov, proti druhej skupine štátov, tak to nie je bezpečnosť, ale vojenský pakt.

     Stratégia hovorí, že Ruská federácia je našim nepriateľom. Ale odôvodňovanie tohto výroku je založené na nepravdivých tvrdeniach a nedostatočnej analýze právnej podstaty vzniknutej medzinárodnej situácie. Materiál je poznačený ignorovaním faktov napríklad pri hodnotení slobodného a dobrovoľného návratu Krymu do Ruskej federácie rozhodnutého v referende. NATO sa stále viac približuje k hraniciam Ruska. Pripravovalo sa rozdrobenie Ruska na množstvo malých štátikov, ktoré by bolo možné ľahko ovládať. A dnes sa čudujeme, že nová generácia ruských politikov si po týchto skúsenostiach bráni vlastný štát? Rusko odstúpilo od  potupných dohôd a postavilo sa opäť na nohy. Dnes s ním treba počítať ako s jedným z tvorcov globálnej politiky.

     Extrémistami a nepriateľmi štátu nie sú občania, ktorí vyjadrujú svoje názory. Nepriateľom štátu a demokracie sa ale môžu stať práve štátne štruktúry, ktoré sledujú svoje mocenské ciele, v snahe o čoraz väčšiu kontrolu vlastného obyvateľstva. Žiadne označovanie informácií za „hoaxy“, či nepravdivé správy, nie je Ústavou SR a zákonom nikomu dovolené. Útoky na slobodu slova a informácií sú koordinované a vedené z viacerých smerov, s priamou účasťou niektorých liberálnych politikov, mimovládnych organizácií a dokonca i niektorých štátnych inštitúcií. Pripomeniem, že ide o vážne porušenie ústavou garantovaných práv a slobôd občanov. Dôležité je, aby každý občan mal dostatok právnych a všeobecných informácií na to, aby mohol samostatne a bez nátlaku hodnotiť, čo je pre nás dobré a čo je nebezpečné a škodlivé.

 

      Odkaz:     https://zemavek.sk/bezpecnostna-strategia-sr-nemoze-byt-postavena-na-zaujmoch-usa/

      Celý text:      Bezpecnostna-strategia.doc

 

 

 

Číňané vědí, jak udržet lidi při životě. Tak to ale nebude ve všech zemích.“

 

28.2. 2020     Expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Bruce Aylward na tiskové konferenci v Ženevě hovořil o svých zkušenostech po pracovní cestě po Číně věnované léčení a zvládání koronaviru. „Číňané mobilizovali obrovské množství lidí pro kooperaci, aby dali odpovídající odpověď této situaci. Lidé tohle komentují, říkají, že v takovém politickém systému a společnosti je to vždy snadné. Není to snadné. To nikdy není snadné (…) dostat od lidí pocit povinnosti k zastavení tohoto viru,“ řekl ... Expert také uvedl, že všechny státy by se měly učit od Číny, jak ona nemoc zvládla, protože ta má nyní jedinečné zkušenosti s tím, jak nemoc zvládnout ve velkém měřítku. Varoval také před tím, aby se státy uzavíraly do sebe a nesdílely mezi sebou navzájem své zdroje a možnosti při boji s nemocí. To ukázal na příkladu čínských provincií, které odesílají do nejvíce zasažených oblastí zdravotníky i s materiálem, aby bojovali s nemocí tam, kde je to nejvíce potřeba. Bruce Aylward také podtrhl, že pokud by trpěl koronavirem, tak by chtěl být ošetřován v Číně. Slova o tom, že čínské zdravotnictví je zastaralé a chybí mu prostředky a přístroje, označil za nesmysl. Čína ví, jak udržet lidi při životě před koronavirem. Jsou tomu naprosto oddaní a dávají do toho gigantické investice. To nebude stejný případ všude po světě,“ zmínil expert WHO.

 

      Odkaz:     https://ac24.cz/-/-cinane-vedi-jak-udrzet-lidi-pri-zivote-tak-to-ale-nebude-ve-vsech-zemich-expert-who-promluvil-o-koronaviru

      Celý text:      Cinane-vedi.doc

 

 

 

Co nebude v dějepise

 

 Kniha Bedřicha Golombka „Co nebude v dějepise“ vyšla v roce 1945. Současník a redakční kolega Karla Čapka, brněnský – a po válce pražský novinář v ní za dobré paměti zachycuje vývoj událostí od roku 1937: „Často myslím na to, jak se mohlo stát, že v našem lidu bylo skálopevné přesvědčení, že Hitler není řádně vyzbrojen, že jeho tanky jsou jenom plecháče, kterých je hojně co do počtu, ale v bojích nebudou mít žádného významu, protože budou rychle rozstříleny. O jeho letadlech se mluvilo jako o strojích s krátkou životní dobou.  ... všichni jsme byli přesvědčeni, že vydržíme delší dobu jako dokonalá pevnost. Vydržíme tak dlouho, že to bude stačit spojencům, aby zmobilisovali a porazili je. V létě se objevil v Praze lord Runciman ... Brzy jsme se dovídali, že Runciman vyhledává o svých weekendech německé zámky a německou společnost, totiž bývalé aristokraty, kteří nejsou spokojeni s pozemkovou reformou, jak byla v Československé republice provedena. ... Když své poslání ukončil, byl všem jasno, jak je ukončil, ovšem nikdo neměl tušení, co z toho vzejde a kdy se jeho poznatky sdělené anglické vládě uplatní. Hovořil jsem o tom s jedním Angličanem a ten mně řekl: Pamatujte si jedno! Angličan věří jenom Angličanovi! Ostatním projevuje jenom zdání jako by jim věřil!“

     (z periodika Národní osvobození, přišlo e-mailem)

 

      Celý text:      Co-nebude-v-dejepise.doc

 

 

 

Německý ústavní soud a nacistická minulost

 

 27.2.2020      Německý Spolkový ústavní soud bude nyní – 75 let od porážky Německa a jeho nacistického režimu – zkoumat vlastní minulost a nacistické kariéry prvních ústavních soudců. Jde o to, říká Andreas Vosskuhle, od roku 2010 roku předseda tribunálu, „abychom měli více jistoty ohledně naší minulosti“. Ukazuje se, že s denacifikací v západní části Německa a později ve Spolkové republice Německo to bylo oproti propagandistickým tvrzením poněkud jinak. Netýká se to přitom jen rezortu spravedlnosti, ale také armády, bezpečnostních a tajných služeb, ale dokonce i lékařů podílejících se na německých zvěrstvech.Již delší dobu je známo, že v případě dvou až třech soudců Spolkového ústavního soudu je jejich  minulost nacismem potřísněná.  

     Vyniká mezi nimi  Willi Geiger, působící v Karlsruhe  v letech 1951-1977. V roce 1933 vstoupil do oddílů SA a v roce 1937 do NSDAP a od roku 1943 byl žalobcem v Bamberku.  Geiger v roce 1940 v rámci obhajoby doktorátu odůvodňoval zákaz  výkonu povolání levicových a židovských novinářů a psal o „eliminaci ohromné, škodlivé a mající zhoubný vliv židovské rasy na kulturu“. Připojil potom názor, že každý novinář by měl být „árijského původu“. Jako žalobce nebo soudce se podílel na vynesení nejméně pěti rozsudků smrti a účastnil se poprav odsouzených. Po válce byl v roce 1946 v průběhu tzv. denacifikace zbaven obvinění a   v roce 1949 se stal šéfem ústavního departmentu ministerstva spravedlnosti a asistentem prvního ministra spravedlnosti   Thomase Dehlera.  Již o rok později se stal soudcem ústavního soudu v Karlsruhe.

 

      Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/nemecky-ustavni-soud-nacisticka-minulost

      Celý text:      Nacisticka-minulost.doc

 

 

 

Štrougal se mlátí smíchy: profízlovaný komunistický stát? Tak si to porovnejte!

 

 27. 2. 2020     V roce 1989 řvali studenti: policejní stát, policejní stát! Nově nastupující "policejní stát" zvedl počet bezpečnostních složek v průběhu roku 1948 na 45.200 příslušníků, z toho bylo 8.130 příslušníků StB. Přepočítáme-li tento počet na obyvatele, dostaneme na jednoho policistu 277 obyvatel. ČSSR totiž mělo 15 miliónů obyvatel - patřilo k nám i Slovensko. Dnes je to "neprofízlovaný stát" a počet policistů? Máme kolem 40.000 policistů, k tomu 5.000 "měšťáků" a STB se přeměnila v BIS,  s počtem cca 1.000 . Bratru 46.000 členů "ochrany občanů" a policie žádá o další 3 - 4 tisíce. A perlička? (Ne)policjení stát bude mít počet skoro 50.000 příslušníků a přitom už je nás o třetinu méně - bez Slovenska. Asi proto klesla objasněnost z 80% "za komunistů" na 40% dnes.

     Lubomír Štrougal, předseda vlády ČSSR: Počet „státních“ policistů dnešní České republiky o několik tisíc pře­vyšuje počet policistů (dokonce včetné členů Státní bezpeč­nosti) celé bývalé federativní ČSSR. A to nepočítám pracovníky Bezpečnostní informační služby a rozvědky, další tisícovky příslušníků městských policií a soukromých či podnikových ochra­nek. Jejich počet údajně převyšuje už tak vysoký počet státních policistů. Policie za bývalého režimu byla daleko efektivnější a úsporněj­ší také co se týče počtu objasněných případů, a to bez supermo­derní výpočetní a jiné techniky.

 

      Odkaz:     http://skrytapravda.cz/domaci/3081-strougal-se-mlati-smichy-profizlovany-komunisticky-stat-tak-si-to-porovnejte

      Celý text:      Policejni-stat.doc

 

 

 

Vyradili v Sýrii Rusi z prevádzky elekroniku amerického F-22 a izraelského F-35?

 

 Hmeimim 23. februára 2020     Americký portál Nationalinterest publikoval článok v ktorom sa zaoberá možnosťou, že Rusi v Sýrskom vzdušnom priestore vyradili z prevádzky elektroniku amerického F-22 a izraelského F-35. K poškodeniu elektroniky F-22 a F-35 prišlo podľa informácie amerického portálu počas  náletu trojice dronov-kamikadze na ruskú leteckú základňu Hmeimim. Nervozita amerických i izraelských pilotov ostáva pochopiteľná, rovnako ako ostáva pochopiteľná nervozita amerických vojenských námorníkov, ktorým systém Chibiny vyradil z prevádzky svojho času elektroniku bojovej lode Donald Cook. V prípade útoku dronov a preletu F-22 a F-35 zapracovala ruská aparatúra rádioelektronického boja 1RL257 Krasucha 4, tá  je vo výzbroji ruskej armády od roku 2011. Vďaka ruským systémom rádioelektronického boja prišlo k značnému poškodeniu palubných operačných systémov a elektroniky oboch lietadiel, takže tie sa s obrovskými problémami vrátili na materské letiská, ak nereagovala Krasucha, tak majú americké stroje F-22 a F-35 značné technické problémy. Podľa National Interest lietadlá reagovali po nasadení Krasuchy veľmi zle a piloti pristali so značnými problémami a z incidentu ostali značne frustrovaní.

 

      Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/vyradili-syrii-rusi-prevadzky-elekroniku-americkeho-f-22-izraelskeho-f-35/2061989

      Celý text:      Vyradila-Krasucha.doc

 

 

Politické strany a Únor

 

 Po osvobození si lidé v Československu přáli po letech okupačních útrap, nesvobody i národního útlaku a ponížení budovat poválečnou republiku na nových základech. Nechtěli a ani nemohli bezprostředně navázat na předmnichovskou republiku. Její vnitropolitická a zahraničně politická koncepce se zhroutila v Mnichově. První poválečné parlamentní volby v květnu 1946 ukázaly, že nejpřitažlivější program i reálný vliv a podporu v národě mají komunisté. Získali v českých zemích dokonce 40,1 % hlasů. Druzí se ve volbách umístili národní socialisté s 23,6 %, třetí lidovci s 20,2 % a poslední byli sociální demokraté s 15,5 %. S odlišnými výsledky však dopadly volby na Slovensku, kde v podstatě soupeřily pouze dvě hlavní strany. Komunisté zde získali jenom 30 %. S 62 % zvítězila Demokratická strana, ve které dostávali důrazné slovo i bývalí luďáci, orientující stranu ještě více doprava.

     Na základě výsledků voleb se stal u nás poprvé předsedou vlády komunista K. Gottwald. V duchu svého Vin. sjezdu z března 1946 rozvíjela KSČ, tehdy již více než milionová, linii dalšího přerůstání národní a demokratické revoluce v revoluci socialistickou. Budovatelský program nové vlády navazoval na Košický vládní program a byl koncipován tak, aby byl přijatelný pro všechny politické strany a stal se vhodnou platformou jejich další spolupráce. Nekomunistické strany se ocitly od počátku v defenzívě. Počítaly, že vládní krize bude řešena praktikami buržoazního parlamentarismu, spoléhaly na různá kabinetní jednání a především na prezidenta Beneše. Přijetím demise 12 odstoupivších ministrů a jmenováním nových členů vlády obrozené Národní fronty 25. února 1948 naplnil prezident Beneš vůli většiny národa. Na jednoznačné porážce pravice v únoru před 65 lety nic nemohou změnit stále opakovaná tvrzení dnešních vládnoucích politiků a jim poplatných novinářů o komunistickém puči.

     Hana Kráčmarová, Haló noviny, 25.2. 2013, str. 6

 

      Celý text:      Strany-a-Unor.doc

 

 

 

Jsou v Česku potraviny s porovnání s dřívějškem a s ohledem na kvalitu opravdu levné?

 

 Šizení potravin není v Česku nic nového pod sluncem. Již za středověku byli nepoctiví pekaři máchaní ve Vltavě, proti podvodníkům byly prováděny i drastičtější tresty včetně trestu smrti. Prvorepublikový potravinový kodex platil do roku 1948, kdy byl zrušen a začaly platit státní normy, které stanovily složení potravinářských výrobků. Tyto např. zakazovaly přidávat do masných výrobků jakékoli cizorodé látky s výjimkou soli, koření, vody v povoleném množství při solení nastřikováním, vitaminů či minerálních látek. Od 1. 1. 1995 byly tyto normy zrušeny a výrobci si mohou do svých produktů dávat vše, co uznají za vhodné. Prakticky jediným předpokladem je to, že to musí být zdravotně nezávadné. V červenci 2009 pak byly dále zrušeny i některé obchodní normy platné pro prodej ovoce a zeleniny v rámci EU.

     Vzpomínám si na dětství, kdy velký výběr jogurtů nebyl, snad tři čtyři druhy. Byl jogurt bílý 200 ml za 1.50.- Kčs a jogurty s marmeládou za 2,- Kčs. Jednalo se o výrobky, které moc dlouho nevydržely, protože šlo o živé jogurty, které se brzy kazily.  Byly hustší, protože dle normy musely obsahovat 22 procent sušiny. Marmeláda v těchto jogurtech byla skutečná ovocná marmeláda. Dnes je v obchodech nepřeberné množství těchto výrobků, ovšem spíše nevalné kvality. Tyto rádoby jogurty obsahují zahušťovadla, a to zejména bramborový škrob nebo želatinu, příp. obojí. Tato zahušťovadla však pro tělo žádnou zdravotně prospěšnou hodnotu nemají. Obsah sušiny činí u současných jogurtů zhruba 12-13 procent.

     Kvalitní potraviny nebyly, nejsou a nebudou levné! O naší zemi se mluví jako o popelnici Evropy, do naší země se od nich dováží šmejdy, které by si u nich nikdo nekoupil. V Česku bohužel téměř neexistují silné spotřebitelské organizace, které by prosazovaly zájmy spotřebitelů, poukazovaly na nekvalitu výrobků a hledalo důvody, proč jsou v Česku nekvalitní a přitom tak drahé potraviny.

 

      Odkaz:     https://kvalitapotravin.webnode.cz/mame-levne-potraviny-/

      Celý text:      Potraviny-porovnani.doc

 

 

 

Únor 1948 a fakta!

 

 Co se stalo v únoru 1948?! „Únor 1948 byl v každém případě přes úsilí současných zaprodanců Vítězstvím pracujících nad vydřiduchy a vykořisťovateli a nejvýznamnější pokrokovou událostí našich novodobých dějin. To, že komunisti oprávněně získanou důvěru pracujících postupně „prošustrovali“ a pracující si své vítězství nechali ukrást v listopadu 1989, na tom nemůže nic změnit.“ (Severočeská pravda – číslo 2 – únor 2018)

     Prezident Beneš se zachoval jako demokrat a realista. V situaci, kdy naprostá většina národa jednoznačně podporovala požadavky komunistů, jak o tom svědčí obrovské akce s masovou účastí, jako manifestace na Staroměstském náměstí a další akce v mnoha městech, sjezd závodních rad a další, nemohl tato fakta ignorovat.

     O den dříve došlo k vraždě Jana Masaryka, který měl být v nové vládě ministrem zahraničí. Jeho smrt byla na počátku vyšetřovaná jako vražda. Od toho se ale odešlo, protože smrt Jana Masaryka nebylo možno přičíst komunistům. Účast Jana Masaryka, mezinárodně uznávaného diplomata v nové vládě byla trumfem v rukou komunistů a jejich úspěchem. Jejich zájmem bylo, aby se Jan Masaryk představil jako člen nové vlády.

 

      Odkaz:     http://severoceskapravda.cz/index.php/historie/1617-%C3%BAnor-1948-a-fakta

      Celý text:      Unor-1948.doc

 

 

 

Otevřený dopis panu A. Babišovi, předsedovi vlády ČR ze dne 7. února 2020

 

 26. únor 2020 ,  aliancenarodnichsil.cz   

     Vážený pane předsedo vlády,

     jsme velmi rádi, že držíte, nebo se snažíte držet, slovo, které jste nám kdysi dal. „Ujišťuji Vás“, napsal jste hned na počátku svého dopisu, „že naše vláda rozhodně nehodlá vést se Sudetoněmeckým krajanským sdružením žádná jednání.“ (dopis ze dne 29. ledna 2018, Čj.: 2069/2018-POU). Rádi konstatujeme, že k takovým jednáním, na rozdíl od sobotkovské vlády, skutečně nedošlo. K přepisování naší historie dochází, poněvadž celá léta jsme nedbali o dějinnou pravdu. Kolem nás jdoucí roky hromadily jednu lež za druhou, aniž bychom jim kladli náležitý odpor. Když odcházel T.G. Masaryk v roce 1915 za hranice, aby zvedl prapor odboje proti Rakousku-Uhersku, již věděl o tom, že po vítězné válce pro Centrální mocnosti má dojít ke germanizaci českého národa.

Domníváme se, že MZV ČR by mělo činit kroky, které by více odrážely naše státní a národní zájmy. Pokud to nedokáže, pak by vláda ČR jeho kroky měla náležitě korigovat, a o to prosíme. Již nejednou nás naši diplomaté v terénu i naše MZV nehezky překvapili. Vážený pane předsedo vlády, velmi Vás prosíme o prošetření námi uvedených skutečností a o případnou jejich nápravu. Velmi Vám děkujeme za vše, co učiníte. Přejeme Vám hodně zdaru při obhajobě našich státních i národních zájmů.

 

      Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/otevreny-dopis-panu-a-babisovi-predsedovi-vlady-cr-ze-dne-7-unora-2020.html

                      https://aliancenarodnichsil.cz/otevreny-dopis-panu-a-babisovi-predsedovi-vlady-cr-ze-dne-7-unora-2020/

      Celý text:      Dopis-Babisovi.doc

 

 

 

O ceně masa a hospodářské politice

 

 20.2.2020 , Karel Žďárský píše o vztahu mezi zvýšením cen masa (především vepřového) a hospodářskou politikou. V celkovém přehledu nejrychleji rostoucích cen si pak zaslouží největší pozornosti vzestup cen vepřového masa o 18,9 % tedy bezmála o pětinu oproti lednu 2019. Jak je známo, dosahuje naše soběstačnost ve výrobě vepřového masa jen kolem 45- 46 % a tedy více než polovinu naší spotřeby vepřového masa – nebo chcete-li každý druhý řízek – musíme dovážet. Za prvé – v minulých letech se podařilo zlikvidovat většinu našich kapacit na výkrm vepřů. Vybudovat nové – to jsou nemalé investice – a kdo je dnes bude riskovat. Za druhé, nemáme ani chov selat – často jich velkou část dovážíme. Za třetí – vepřové nikde na trhu není v dostatečném množství. Ono spoléhání na trh, že vždy se nějaké chybějící zboží podaří získat odněkud z dovozu, je velmi ošidné. Kde vzít chybějící zboží, když ho nikdo nemá? Stará lidová moudrost říká něco o tom, že peněz se člověk nenají. V případě potravin to platí dvojnásob.

 

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2020/02/20/o-cene-masa-a-hospodarske-politice/

      Celý text:      O-cene-masa.doc

     ( Pozn. spr. webu: Nesoběstačnost národní ekonomiky v životně důležité potřebě, ve které by mohla být snadno dosažena, je jedním ze zločinů globalizace - Je to potenciální potravinová zbraň hybridního válčení globálních elit proti většině lidstva. )

 

 

 

Parlament definitívne odmietol Istanbulský dohovor.

 

Bratislava 25. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Slovenská národná strana (SNS) vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby neodkladne a urýchlene konala a oznámila Rade Európy, že Istanbulský dohovor na Slovensku účinný a platný nebude. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal podpredseda SNS Jaroslav Paška. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) 10. februára požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby udelila splnomocnencovi vlády SR možnosť stiahnuť podpis z ratifikačnej zmluvy dohovoru. Prezidentka premiérovi navrhla, aby sa vláda obrátila na Ústavný súd SR s tým, že bude rozhodnutie poslancov rešpektovať, pokiaľ o pristúpení alebo nepristúpení k Istanbulského dohovoru rozhodne ústavne predpísaným spôsobom.

 

      Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/sns-vyzvala-prezidentku-aby-oznamila-rade-europy-ze-istanbulsky-dohovor-slovensku-ucinny-nebude/2064879

      Celý text:      Odmietnuty-dohovor.doc

 

     K tématu:

     PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.     Kromě užitečných pasáží se do tohoto dokumentu propašovala spousta parazitních odstavců,  je příliš obecná, příliš extrémní a příliš jednostranná. Proto je třeba ji odmítnout a napsat jinou, pořádnou.     Istambulska-umluva.doc

     Ing. Peter Kohút, CSc.      Budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.“ Áno, okrem iných desivých skutočností, presne toto nám hrozí, ak dovolíme, aby prevzali moc liberálni fašisti. Kým zatiaľ sme hlavne ekonomickými vazalmi a otrokmi centrálnych bankárov     Istambulsky-dohovor.doc

     Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů:     Nejde o právo, ale o ideologii. Stačí obava, klidně i bez důkazů. Bude vyloučeno „alternativní řešení sporů včetně mediace a smírčího řízení“.      IstambulskaUmluva.doc

 

 

 

Před převratem bylo Československo vysoce rozvinutou zemí.

 

 24.2. 2020, P. Rejf      Za rok 1983 vyrobil československý průmysl např. 15.000.000 tun surové oceli, 2.500 jeřábů, 655 rypadel, 34.000 traktorů, 1.000 silničních motorových válců, 950 tramvajových vozů, 136.000 motocyklů nad 100 ccm, 51.000 motocyklů do 100 ccm, 177.000 osobních a nákladních automobilů, 650 lokomotiv, 278.000 rozhlasových přijímačů, 146.000 magnetofonů, 493.000 náramkových hodinek, 1.900.000 budíků, 115.000.000 žárovek, 415.000 televizních přijímačů, 402.000 chladniček a mrazniček, 454.000 vysavačů, 7.700.000 m2 fotografických papírů, 32.000 tun mýdla, 185.000 tun chemických vláken, 106.000.000 párů punčoch a ponožek, 127.000.000 párů obuvi, 67.000 tun kompotů, 11.000 tun čokolády, 145.000 tun sušeného mléka, 123.000 tun sýrů, 26.000 tun droždí, 47.000 tun těstovin,  86.000 tun trvanlivého pečiva, 666.000.000 litrů limonád, 18.000 tun zmražených ovocných výrobků.

     Československý průmysl vyráběl typově 90% sortimentu, od říčních lodí, po letadla, od počítačů po přístroje pro kosmonautiku, od kloubních protéz po průmyslové investiční celky a to převážně na základě vlastního výzkumu a vývoje. Zahraniční dluh celého Československa byl kolem 5 miliard $ přičemž půjčky do zahraničí poskytlo Československo zhruba v dvojnásobné výši. … A bylo by možné pokračovat ještě mnoha dalšími doklady vysoké úrovně československé ekonomiky před převratem v r. 1989.

 

      Celý text:      PredPrevratem.doc

 

 

 

Co napsala Lenka

 

 24.2. 2020 Od mlok     17. listopadu 1989 mi bylo 28 let. Byla jsem toho dne na Albertově, na Vyšehradě, i na Národní, a prožívala jsem tu euforii. Fandila jsem pak chvíli i Havlovi a jeho družině... Dnes bych si za to nafackovala. Lituji, že jsem nevěřila své babičce, která tehdy plakala a říkala, že tu zase bude hrstka bohatých, kteří budou mít za prachy vše, včetně práv, a zbytek lidí bude místo života bojovat o finanční přežití.

     Já tedy neoslavuji třicet let svobody. Je to 30 let svobody tunelářů, exekutorských mafií, podvodníků, Havlem amnestovaných zločinců, likvidátorů fabrik, podniků a zemědělství. 30 let ničitelů našeho školství, zdravotnictví, kultury a tradic, rozkradačů státu a rozdavačů peněz z našich daní. Je to 30 let svobody silných zemí EU, které v naší zemi řádí svými kvótami a diktáty. 30 let svobody developerů, kteří ničí Prahu a další města a vesnice. Nikdo nečekal, že se budeme muset plazit pod nesmyslnými a bezbřehými diktáty EU. Nikdo nečekal ani to, že nebudeme smět chránit své hranice. Nečekali jsme, že soudy budou pracovat ve prospěch šlechty, kterou zrušil a zakázal už Masaryk, že budou vydávat majetky kolaborantům, a že se tu začnou vyzdvihovat sudeťáci. Myslím, že nikdo z nás nečekal ani to, že tu bude pátá kolona rozvracečů státu, kteří beztrestně sprostě uráží nejdemokratičtěji (protože přímou volbou) zvoleného prezidenta republiky.

 

      Odkaz:     http://www.rudyprapor.cz/2020/02/24/co-napsala-lenka/#more-2106

      Celý text:      Co-napsala-Lenka.doc

 

 

 

Jak se žilo za první republiky?

 

 Zdeněk Štefek     Za I. republiky byly v některých početných rodinách příjmy na člověka a den 1,72 Kč. V roce 1931 bylo v Československu 909 milionářů s ročním příjmem alespoň jeden milion korun. Na straně druhé taková textilačka měla roční příjem 4.000 až 5.000 Kč.

V roce 1937 trpělo 60 % všech dětí v pražské čtvrti Libeň tuberkulózou. Na každých tisíc osob připadalo v roce 1925 u nás 170,4 zemřelých na tuberkulózu! Při prohlídkách za první republiky bylo 81,3 % dětí shledáno s nálezem podvýživy... Téměř 90 % dětí bylo podle ministra zdravotnictví Czecha chudokrevných. Také fungovalo jen 200 dětských lékařů, v roce 1953 již 900. V roce 1938 existovalo na porodnických odděleních 1.225 lůžek, v 1952 již 9.384 a porodné bylo 500 korun, k tomu 150 korun na výbavičku. Z tisíce novorozenců zemřelo v roce 1937 48 dětí, v roce 1953 jen 19. Úmrtnost na záškrt klesla v roce 1953 proti roku 1937 dvanáctkrát.

Z celkového počtu sociálně potřebných rodin mělo v roce 1937 58,5 % jen jednu místnost; 5,5 % bytů bylo v boudách nebo vagónech; 10 % ve sklepě nebo v suterénu; 22,9 % nemělo tekoucí vodu; 11,8 % bylo polotemných či temných; 40 % bylo vlhkých... Mnozí žili v bytových koloniích, např. v Hliníku u Motola byly byty čtyři krát čtyři metry s nájemným 40 korun měsíčně přeplněné rodinami. Již v roce 1950 bylo postaveno 22.216 bytů a bytová výstavba pokračovala razantně i roky následující...

Studovaly pouze 4 % z dělnických a malorolnických rodin (v roce 1953 již 39 %). V roce 1938 bylo k dispozici 19 kolejí, které byly ale drahé. Na příklad Masarykova kolej stála 360 až 550 korun měsíčně. V roce 1936 se vyplatilo na stipendiích devět milionů korun. V roce 1953 již existovalo 92 kolejí, 56 % vysokoškoláků dostávalo stipendia - celkem 109 milionů korun.

Není divu, že v první republice bujelo i vystěhovalectví. Za 15 let první republiky opustilo Československo 453.982 lidí, z toho 30.917 zemědělců.

 

      Celý text:      Jak-se-zilo.doc

 

 

 

Britská okultisticky založená profesorka feminismu vyzývá k vyhynutí lidstva, aby se tak bojovalo proti klimatické změně

 

 24.2.2020 , Elizabeth Johnston     Zatímco většina jestřábů klimatické hysterie vykřikuje ze střech, že jejich cílem je vyhnout se vyhynutí lidstva, tak jiní už hrdě prohlašují, že jediným způsobem záchrany planety je minimalizace lidské rasy. Profesorka kontinentální filosofie na Angelia Ruskin University Patricie Mac Cormack nabízí čtenářům naprosto tutové řešení pro globální oteplování - „zaškrcení rozmnožování“ a umožnění lidstvu, aby vyhynulo. Mac Cormac ve své knize, která je bezpochyby hrozným gulášem osvícených kraso-slovíček, sloganů a "pokrokových" zaklínadel jako její popis, prezentuje „apokalypsu jako konečně začátek optimismu“ pro všechny ostatní druhy, která pak budou na Zemi osvobozené od lidských bytostí, když jim tito škůdci nebudou překážet, konečně prosperovat.

     Můžeme celkem s jistotou konstatovat, že by se na Mac Cormack nemělo nahlížet jako studnici moudrosti a věrohodnosti. To však nezabránilo tomu, aby „pokrokoví“ akademici celého světa nezačali na její knihu pět chválu: „Tato kniha je nádhernou provokací a pozváním, abychom si představili svět bez lidí a abychom se zamysleli nad tím, co můžeme udělat, abychom se k němu dostali,“ píše v revizi Christine Daigle, profesorka filosofie a ředitelka Institutu výzkumu post-humanismu na Brock University v Kanadě.

 

      Odkaz:     https://www.euportal.cz/Articles/42375-britska-okultisticky-zalozena-profesorka-feminismu-vyzyva-k-vyhynuti-lidstva-aby-se-tak-bojovalo-proti-klimaticke-zmene.aspx

      Celý text:      Vyzva-k-vyhynuti.doc

 

     ( Pozn. spr. webu:    Západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších, usilují o "zabetonování" svých majetko-mocenských pozic nastolením NWO. Pro jejich "Nový světový řád" (NWO) potřebují „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %  viz Morris-Prelidneni.doc . Raketojadernou válkou by si poničily planetu. Proto o genocidu většiny lidstva usilují tzv. měkkými - hybridními - metodami. Všelijaké bezuhlíkaté, LGBT, veganské, ... kampaně, orwellovské převracení pojmů i migrační údery, patří mezi tyto "nástroje". )

 

 

 

Sloučená dávka Maláčové může sebrat desetitisícům lidí bydlení

 

 22.2. 2020 , Jakub Svoboda, Právo     Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje změny u sociálních dávek. U bydlení by je chtěla sloučit do jediné. Resort práce navrhuje, aby se dávka stanovovala podle prvního decilu tzv. hodnotové mapy nájemného. Jinými slovy, dávka by se odvozovala od deseti procent nejnižších cen na trhu. Desítky tisíc domácností budou vystaveny riziku ztráty bydlení,“ řekl Právu ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček. Pokud by byl návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) schválen, tak by se podle analýzy Centra pro společenské otázky dávky snížily až v téměř polovině obcí, a to zejména v chudších regionech. „Ze 160 tisíc současných příjemců dávky na bydlení může nově dostávat od státu méně skoro sto tisíc rodin nebo seniorských domácností. A nikdo neví, jak v době rostoucích nájmů to pro tyto lidi může být kritické.

     MPSV se brání, že se ve svém návrhu řídí hodnotovými mapami, které si vyžádalo od MMR. Ovšem ty jsou podle Lesáka spíše jen orientačním nárysem a firma Deloitte, která je vytvořila, podle něj sama navrhuje celou řadu možností a kroků, jak je zdokonalit. Možnost individuální žádosti o navýšení dávky ale není systémové řešení. „Jednak není předvídatelný výsledek ani čas, jak dlouho proces může trvat, mezitím už člověk může přijít o bydlení.

 

      Odkaz:     https://www.novinky.cz/domaci/clanek/sloucena-davka-malacove-muze-sebrat-desetitisicum-lidi-bydleni-40314199

      Celý text:      Sloucena-davka.doc

 

 

 

Krizová připravenost

(Běžný vzorec krize - výňatek)

 

Většina lidí předpokládá, že jsou nezranitelní. V této fázi se setkáváme jednak s nečinností, jednak s odmítáním. Kolik lidí, například, si doma udělá nějaká preventivní opatření proti ohni, přestože požáry se stávají neustále? Psychologové hovoří o kognitivní disonanci, což znamená, že o hrozbě víte, ale nereagujete na ni. Nejednáte podle informací, které máte k dispozici. Nečtete signály. Takto vypadá třeba diskuse o možné ekonomické krizi.Tento nesoulad mezi tím, co víme a co děláme, vede k tomu, že se díváme, co dělají ostatní lidé, a pokud nedělají rovněž nic, tak se uklidníme. Není to souboj faktů, ale psychologických postojů. Mnoho lidí si na věc vytvořilo svůj názor a nechce se trápit nějakými údaji. Proč se lidé nechtějí na krizi připravit (?) - je to drahé a časově náročné, máme toho tolik, že se spolehneme na „úřad“, který má věc na starost.

     Když se objeví první, nezvratné příznaky krize, tak je stále ještě bude odmítat 80-90 % lidí, kteří vzápětí začnou podléhat neúčinnému pobíhání a pokřikování. Většina lidí není schopna nebezpečí rozeznat, takže na něj nereagují. Zhruba čtvrtina lidí odmítá jakékoliv varovné signály. Zhruba třetina lidí se však začne ptát, co se děje, a hledá další informace. Kromě toho existuje menší skupina lidí, kteří jsou připraveni, rychle se v situaci orientují a někdy se stávají vůdci a zachránci. V zásadě je hlavní a zcela převládající reakcí na nebezpečí jeho odmítání. To je opět doprovázeno nečinností. Odmítnutí i nečinnost mají ten dopad, že se velmi pravděpodobně lidé budou považovat za oběť situace a to zhorší jejich vyhlídky na úspěšné přežití.

     Výňatek z knihy V. Cílka, F. Šmikmátora: „Ruka noci podaná

 

      Celý text:      Krizova-pripravenost.doc

 

 

 

V Německu se rozhořela diskuse o návratu k jaderné energetice

 

 18.2.2020 by admin     Od začátku letošního roku se v německých médiích téměř každý den objevují hlasy volající po dalším využívání jaderné energetiky. Hlavním důvodem je ochrana klimatu. Reaktory jsou považovány za jediný velký zdroj elektřiny, který není závislý na počasí a zároveň neprodukuje skleníkové plyny. 37 % respondentů považuje další využívání jaderné energie za smysluplné; u východních Němců je to dokonce 48 %. Spolkový výbor pro hospodářství, pracovní místa a daně navrhuje, aby se jako „možná varianta výroby energie bez emisí CO2“ přezkoumaly projekty zaměřené na jadernou fúzi a malé modulární reaktory. Profesor ekonomie na univerzitě v Mnichově, poradce spolkového ministra hospodářství a bývalý ředitel prestižního Ústavu pro ekonomický výzkum Hans-Werner Sinn vyzývá, aby lidé uvažovali o návratu k jádru.

     Proti tomu, aby se debata o současné německé energetické politice znovu otevírala, se naopak v průběhu prvních týdnů tohoto roku veřejně vyslovil předseda SPD v Bundestagu Matthias Miersch. Předseda Zelených v bavorském parlamentu Ludwig Hartmann považuje odpojení jaderných a uhelných elektráren za důležité a je rád, že k němu zanedlouho dojde. Angela Merkelková o politice energiewende, jež ročně stojí Německo dvanáct miliard dolarů, stále mluví jako o jediné alternativě a na Světovém ekonomickém fóru v Davosu podle vlastních slov hovořila „s hrdostí“ o tom, že se Německo do roku 2022 vzdá jaderné energie a do roku 2038 uhlí.

 

      Odkaz:     http://atominfo.cz/2020/02/v-nemecku-se-rozhorela-diskuse-o-navratu-k-jaderne-energetice/

      Celý text:      Navrat-k-jaderne.doc

 

 

 

Nadužívání slova "neomarxismus"

 

 22. 2. 2020 , Stanislav A. Hošek      U mnohých publicistů se to pak dneska doslova hemží slovy marxista, euromarxista, neomarxista a jinými tvary odvozenými od Marxova jména. Přídomek „marxismus“ se používá naprosto nepatřičně. Jakékoliv spojení s marxismem by bylo možné tehdy a jen tehdy, kdyby jeho charakteristickým rysem byla dominance celospolečenského vlastnictví produkčních prostředků, zdrojů a naprosto nevyhnutelně bank. Marxovou vizí byl svět bez principu vlastnění. Tvrzení, že EU je neomarxistický nadstát, je nesmysl. Jde přece nepochybně o prvek globálního kapitalismu, útvar kapitálového imperialismu a dokonce o superstát nadvlády korporací.

     Předpony neo- a post- jsou dokladem toho, že jejich pisatel neumí najít ani jeden charakteristický rys, jímž by daný jev odlišil od jeho okolí. Nechápu proto pojmy jako postsocialistický stát, když přece jeho charakteristikou je kapitalismus.

     Všechny výše uvedené jevy jsou z dílny odpůrců marxismu, socialismu či levice. Byrokratismus do státní správy zavedly politické síly ještě v dobách, kdy Marx, socialismus a ani levicové ideologie neexistovaly. Migraci spustili teprve mocnáři kapitalistických států, stejně jako homoaktivismus, genderismus, feminismus a další módnosti. Marxismus, socialismus a levicovost je svými odpůrci spojován s progresivismem. Ony jsou ovšem progresivní, ve smyslu opravdového pokroku, ne módnosti. Ti, kdo dneska jiným podsouvají (neo, euro) marxismus, levicovost, či socialismus, jsou skoro výlučně nesmiřitelnými antimarxisty, antisocialisty a pravicově orientovanými aktivisty, čehož oni mylně využívají k potupě svých odpůrců.

 

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2020/02/naduzivani-slova-neomerxismus.html

      Celý text:      Naduzivani-neomarxismu.doc

 

     ( Poznámka správce: Jedná se v těchto případech o orwellovské převracení pojmů, o informačně-psychologické válčení na straně superloupežníků a supervrahů - západních superelit, dlouhodobě realizujících genocidy národů - genocidu většiny lidstva. )

 

 

 

Západ spatřil "nové hrozby" v Rusku a Číně

 

 18.2. 2020 , Petr Akopov     Západ zaměňuje Rusofobii za Sinofobii a představuje Čínu jako hlavní hrozbu pro každého. Takováto kombinace je mimo jiné zaměřena na vrážení klínu mezi Rusko a Čínu. Ale „mazanost“ atlantistů není schopna oklamat ani Moskvu, ani Peking. Hlava Pentagonu ministr Esper označil ČLR za hlavní hrozbu pro Spojené státy a vyzval všechny, aby spojili své síly k tomu, aby čelili „čínské hrozbě“ - „svět se musí probudit a bránit Číně, která zneužívá mezinárodní instituce ke svým nekalým cílům“. Ačkoli Spojené státy již dlouhou dobu považovaly Čínu za svého hlavního protivníka, takové agresivní útoky tu už dlouho nebyly.

     Moskva dokonale chápe cíl Atlantistů: boj proti Rusku a Číně je nepopiratelnou prioritou. Diskuse mezi atlantisty jsou pouze o tom, kdo je v současné době největší hrozbou pro Západ - Rusko nebo Čína. A jak je nejlépe potlačit - společně se stejnou silou, nebo popořadě. V Mnichově označil ministr zahraničí Wang Yi všechna obvinění USA proti Číně za lživá, přičemž poznamenal, že pokud v těchto prohlášeních zaměníte Čínu za USA, „pak se z těchto lží stane pravda založená na faktech.“ To znamená, že Wang Yi přesměroval všechna obvinění proti Číně zpět proti samotným Američanům. Američané opět demonstrovali nejen dispozici démonizovat Čínu, ale také absolutní neochotu brát v úvahu základní pravidla mezinárodní slušnosti - útočit na zemi, na kterou dopadly takové obtížné zkoušky. Nejde zde ani jen o morálku, ale o to, že je to i krátkozraké, protože to bude mít extrémně negativní dopad na americko-čínské vztahy. Američané však nejsou první, kteří se „střílejí do nohy“. S takovým „neumětelstvím“ je směšné doufat, že se podaří vrazit klín mezi Rusko a Čínu, a že se oslabí strategické spojenectví obou zemí.

 

      Odkaz:     https://vz.ru/world/2020/2/18/1024283.html

      Celý překlad:      Nove-hrozby.doc

 

 

 

Mníchovská bezpečnostná konferencia o oslabovaní Západu

 

 20. 2. 2020 , František Škvrnda  VašeVěc     V Mníchove sa 14. – 16. februára konala už 56. tradičná bezpečnostná konferencia, ktorej špecificky zameranie určil dokument pripravený skupinou odborníkov so stručným, ale komplikovaným názvom Westlessness. Autori správy uviedli, že „bezzápadnosť“, znamená nielen to, že svet sa stáva menej západným, horšie je podľa nich to, že menej západným sa stáva aj samotný Západ. Stávame sa svedkami rozpadu Západu ako relatívne jednotnej geopolitickej konfigurácie. Pozdvihnutie v kuloároch spôsobila aj poznámka politológa z USA I. Bremera (*1969, zakladateľa a prezidenta Eurasia Group, poradenskej organizácie zaoberajúcej sa politickými rizikami). O pocitoch z konferencie sa vyjadril lakonicky v tweete: „Globálny poriadok na čele s USA sa skončil. A už sa nevráti.“ Záverom – svet sa dáva na cestu multipolarity.

     Otázkou je, či západní politici na tieto pohyby vedia reagovať primerane. Rozpoltenosť spoločnosti v USA, problémy, ktoré vznikli v súvislosti s brexitom, ale aj ťažkosti, ktoré sa v poslednom čase rôzne prejavujú vo vnútornej politike Nemecka i Francúzska a i. vyžadujú veľa invencie, nadhľadu i schopnosti konať. Patríme k tým, ktorým v týchto pohyboch ide najmä o to, aby sa zlepšovalo samostatné fungovanie EÚ, ale iným ako doterajším neoliberálnym smerom a viac na prospech jej obyvateľov.

 

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2020/02/frantisek-skvrnda-mnichovska.html

      Celý text:      Mnichovska-konferencia.doc

 

 

 

Amerika se přibližuje krachu

 

 20. 2. 2020 , Michael Dorfman líčí v nejčernějších barvách, kam směřuje západní „Bullshit economy“, a prorokuje totální kolaps volného trhu a zhroucení demokratických států. Označení provařená ekonomika (nebo také „zhovadilá ekonomika“ – v originále „Bullshit economy“) lze vztáhnout na stav celého tržního hospodářství Západu založeného na stínových finančních machinacích, účetních manipulacích, spekulativních statistikách a reklamní propagandě. Amerika se dosud plně nevzpamatovala z finančního zhroucení v roce 2008, které bylo založeno na nesmyslných tvrzeních, že ceny nemovitostí mohou růst donekonečna. Finanční sektor přináší provařené ekonomice USA polovinu korporátních příjmů. Profit korporací není určován úspěšnými produkty pro lidi, ale manipulací s cenami za akcie... „Bullshit economy“ je ovládána akcionáři, kteří se nejméně starají o firemní byznys. Na rozdíl od zaměstnanců, dodavatelů, spotřebitelů a místních obyvatel mohou investoři rychle své akcie prodat, jít o dům dál a zanechat všechny ostatní zúčastněné strany u rozbitého koryta.

     Miliardy dolarů se tisknou na burzách ve formě počítačových záznamů. Peníze tam dělají peníze, aniž by vytvářely jakoukoli přidanou hodnotu. A tyto jalové peníze pak pronikají do reálné ekonomiky, ničí ji, zvyšují životní náklady a vytvářejí obrovskou ekonomickou propast hrozící společenskou katastrofou. Až provařenou ekonomiku postihne dalším kolaps, připraví to lidi o víru v základy tržní ekonomiky, o víru, že za své peníze dostáváme odpovídající hodnotu, že firmy pracují s poctivými úmysly poskytovat kvalitní služby. „Bullshit economy“ v politice ničí víru lidí v systém a bez důvěry lidí se státy zhroutí, navzdory jejich vojenské a policejní moci.

 

      Odkaz:     https://www.protiproud.cz/politika/4938-amerika-se-priblizuje-krachu-zlodej-bloomberg-ktery-chce-do-bileho-domu-zachvacuje-vse-jako-virus-amazon-a-jeho-padelky-hillary-a-jeji-demokrate-pracuji-pro-wall-street-kdy-se-to-cele-zhrouti.htm

      Celý text:      Amerika-ke-krachu.doc

 

 

 

Elity, přelidnění a virus

 

 19.2.2020 , Jan Vítek     V květnu tomu bude rok, co se v New Yorku setkali Bill Gates, Warren Buffet, David Rockefeller, Eli Broad, Ted Turner, Michael Bloomberg a další miliardáři, elita elity, aby si popovídali o svých dobročinných plánech, jak servilně oznámil Chronicle of Philalntropy. Kočku z pytle vypustil londýnský Times, když pod titulkem Miliardářský klub navrhuje omezit světové obyvatelstvo napsal, že účastnící přísně tajného jednání věnovali kromě zdravotní péče největší pozornost přelidnění planety. Na počátku let devadesátých uveřejnil Římský klub knihu „První globální revoluce.“ Citujme: „Hledajíce společného nepřítele, proti němuž bychom se měli sjednotit, přišli jsme na myšlenku, že znečištění ovzduší, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad a podobné bědy jsou pro tento účel vhodné a platné. V souhrnu a vzájemném umocňování tyto jevy představují obecnou hrozbu, které musí čelit všichni společně….. Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidskými zásahy do přírodních procesů, a jediný způsob, jak to překonat je změnou postojů a chování. Skutečný nepřítel je tudíž lidstvo samo.

     Loni v říjnu skupiny, které spojuje zájem o zavedení NWO, společně uspořádaly „pandemickou simulaci“ nazvanou „Event 201“... Výsledkem „Event 201“ bylo zjištění, že vlády nebyly zdaleka připraveny čelit tak obrovské zdravotní výzvě a na stupnici připravenosti dosáhly ze sto možných bodů pouze čtyřicet. Podle této simulace by zemřelo na pandemii šedesát pět milionů lidí. Je velmi znepokojivé, že situace v Číně se v mnohém podobá scénáři „Event 201“ s tím rozdílem, že naštěstí Čína není Latinská Amerika.

 

      Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/elity-prelidneni-virus

      Celý text:      Prelidneni-a-virus.doc

 

 

 

Alena Vitásková: Otevřený dopis poslancům.

 

Praha, dne 16. 2. 2020    

     Vážení předsedové poslaneckých klubů parlamentních stran poslanecké sněmovny, vážení nezařazení poslanci, zasíláme informace v níže uvedené věci: „Solární tunel a škody páchané na občanech a podnikatelích“.  Dovolujeme si Vás požádat o předání této informace Vaším členům klubu a věnování pozornosti škodám, které v této oblasti narůstají. Občanská veřejnost, které není lhostejné, jakým směrem se společnost vyvíjí, žádá poslance o nápravu. Stát připravil nesmyslně „štědré“ finanční pobídky pro investory do obnovitelných zdrojů – FVE. Z veřejných financí umožnil neomezené čerpání neodhadnutelných finančních prostředků, nejen na dotace do výkupních cen energie, ale další různé souběhy investičních podpor, garancí.

     Dodatečná solární daň, měla a má napravit špatně nastavené výkupní ceny. Do jaké míry je to legální cesta se občané dozvědí, jakmile budou ukončeny arbitráže. Již nyní víme, že i v této arbitráži stát může opět prohrát a není to poprvé. Likvidace slušných podnikatelů, živnostníků a investorů dosáhla v České republice nevídaného rozměru. Místo toho, aby stát řešil, co napáchal, tak nastaly restrikce. Za restrikcemi chce schovat svoji neschopnost vykonávat službu pro občana, která mu byla veřejnosti svěřena. Kdo jednou uhradí všechny škody, které zcela vadným rozhodováním, nejen politiků, ale i orgány činné v trestním řízení, justici, státních úředníků, nám občanům, podnikatelům a celé společnosti vznikly s tímto „pravděpodobně úmyslně“ špatně nastaveným byznysem? Poškozeni jsme nakonec byli my všichni, byli jsme poškozeni a to v řádech stovek miliard korun.

 

      Odkaz:     https://www.arfa.cz/alena-vitaskova-otevreny-dopis-poslancum-solarni-tunel-a-miliardove-skody-zpusobene-na-obcanech-a-podnikatelich/#.XkxMHohCer8

      Celý text:      Vitaskova-poslala.doc

 

 

 

Lidické trauma se vrací po 78 letech. Do sporu o udavačku promluvil nový svědek

 

 17.2. 2020 Jan Gazdík     Obec Lidice, kterou vyvraždili nacisté, prožívá napjaté období. Lidé sepisují protestní petice; rezignovala ředitelka Památníku Lidice i s deseti zaměstnanci s tím, že se vrací léta normalizace; válčí spolu i historici. Velitel četnické stanice v Buštěhradu Evžen Ressl sepsal 11. prosince 1945, tedy sedm měsíců po skončení druhé světové války, hlášení, podle něhož obyvatelka Lidic Alžběta Doležalová měla udat 2. června 1942 svou podnájemnici Štěpánku Mikešovou (rozenou Löwingerovou), protože se snažila zatajit svůj židovský původ.

     Před pár dny zcela nový svědek - pamětník z Buštěhradu (redakce jeho totožnost zná), který se velmi dobře pamatuje na působení protektorátního četníka Evžena Ressla. "Za protektorátu se ho každý bál. Ten člověk dokonce po vyvraždění Lidic gestapu doporučoval, aby v Buštěhradu zatkli několik dalších rodin, protože pocházejí z Lidic," svěřil se pamětník historikům. "Zásadní otázkou proto je, zda Evžen Ressl své ´hlášení´ v prosinci 1945 nesepsal ze zcela prozaického důvodu - chránit sám sebe," říká k tomu Eduard Stehlík. A jak dodává, tou dobou totiž probíhalo intenzivní vyšetřování zločinu, který nacisté na Lidicích spáchali, včetně důvodů, které gestapo nasměřovaly právě do Lidic. Leckdo by tak podle historika mohl dojít k závěru, že za vyvraždění obce může právě Evžen Ressl ... Lidická žena Židovku neudala, svědectví četníka neobstojí, nenáviděl ji, říká archivář Vojtěch Šustek. Dokazovat má ten, kdo obviňuje. Důkaz o tom, že Alžběta Doležalová udala Štěpánku Mikešovou, měl předložit četník, který ji sám zatkl, říká archivář.

 

      Odkaz:     https://zpravy.aktualne.cz/trauma-vyvrazdenych-lidic-se-vraci-po-78-letech-meli-lidicti/r~ef537648473411ea9b40ac1f6b220ee8/

      Celý text:      Lidicke-trauma.doc

 

 

 

Jak se dojí voda

 

 14.2.2020 , Milan Vidlák, časopis Šifra     Dvanáct let. Tak dlouho trvalo, než Vrchní soud v Olomouci 22. listopadu 2016 potvrdil, že „privatizace“ městské vodárny ve Zlíně a převedení provozní části podniku do rukou nadnárodního koncernu Veolia v roce 2004 bylo nejen nemravné, ale též protiprávní. Zjednodušeně řečeno šlo o to, že se politici s francouzskou firmou dohodli na tom, že jí přihrají tu část podniku, která inkasuje od lidí peníze za vodné a stočné, a městu nechají jen infrastrukturu, jejíž opravy a údržbu, o investicích nemluvě, bude platit město. Během oněch 12 let, po které běžel soud, odtekly do zahraničí miliardy.

     Namísto toho, aby se ukradená část vodárny zase vrátila městské společnosti VaK Zlín, její vedení provedlo jen stěží uvěřitelnou věc. Napadlo toto soudní rozhodnutí žalobou, v níž soud požádalo, aby určil, že celá transakce byla platná (!). Jinými slovy, poškozená firma se brání tomu, že je poškozená, a požádala soud o to, aby uznal, že poškozená není a že by vše mělo zůstat při starém. Byli jsme sice okradeni, ale nechte nás nechat se okrádat dál. Přesto, že jde de facto o přiznání ke korupci v přímém přenosu, právně je takový postup zřejmě v pořádku.

 

      Odkaz:     https://www.casopis-sifra.cz/jak-se-doji-voda/

      Celý text:      Jak-se-doji-voda.doc

 

     ( Poznámka správce: Žijeme tedy zřejmě nejen v "době" Post-truth (post pravdivé), ale i Post-juridical (post právní), Post-moral (post morální ) ... Tedy v civilizaci lží, bezprávnosti, nemorálnosti, atd. )

 

 

Méně masa i za cenu vyššího zdanění, nabádají vědci Evropskou komisi

 

18. září 2018      Institut pro evropskou enviromentální politiku vydal studii, podle které se do roku 2050 musí produkce masa na starém kontinentu snížit na polovinu. Organizace zároveň vyzvala Evropskou komisi, aby zavedla opatření, která zemědělce přimějí snížit produkci. Doporučuje i vyšší zdanění. Chov dobytka v Evropě produkuje příliš mnoho skleníkových plynů a ničí biodiverzitu, píše se ve vědecké práci, na níž se podílel odborník na zemědělskou ekonomiku Allan Buckwell.

     Nápad zdražit maso, aby v Evropě poklesla jeho konzumace, dospěl už i k českým uším. „Žerte brouky a jinou havěť, shánějte recepty jak vařit tuřín, kopřivy, kůru stromů,“ varoval europoslanec SPD. A ozvaly se i hlasy, že se jedná o další důvod pro czexit. A už jsou známa i čísla, o kolik by se mělo co zdražit. Hovězí by bylo dražší o 117 Kč za kilogram, vepřové o 90 Kč a drůbeží 42 Kč. Tyto cíle by se podle nich měly zakomponovat do tzv. Zelené dohody EU, ke které už se také europarlament vyjádřil pozitivně. „Ještě pořád Vám přijde CZEXIT jako nesmyl? Jaká daň přijde příště? Daň z uhlíkové stopy Vašeho dítěte? Nesmysl? Ve fašistické dystopii pod vládou genderově nevyhraněných ekoteroristů a levicových psychopatů multikulturalismu? A analytik Štěpán Kotrba už žádal vysvětlení: „Můžete mi, prosím, říct, že to není pravda, že je to fake news a sociální demokraté zůstali nejen sociální ale také zdravého rozumu vůči lidem i vůči zemědělství? Kdo z českých poslanců souhlasí s takovým zdaněním masa a nápadem svých kolegů? Přiznejte se!“

 

      Odkaz:     https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/evropa-jidlo-bez-masa-flexiterian.A180917_112323_eko-zahranicni_svob     ,     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zerte-brouky-Zdrazeni-masa-kvuli-EU-Krik-na-CSSD-velmi-neprijemne-613311

      Celý text:      Mene-masa.doc

 

 

 

Globální kapitalismus je krádež

 

 31. ledna 2020,  Richard Wolff  Ekonom a profesor University of Massachusetts, Amherst.     V moderním kapitalismu si vlády běžně půjčují peníze pro financování rozpočtových deficitů, protože získávají méně z daní, než utrácejí. Vlády si také půjčují, aby investovaly do dlouhodobých projektů rozvoje. K podvodům dochází, když věřitelé a vypůjčovatelé, obvykle soukromí finančníci a kariérní politici, sjednávají půjčky, které slouží jejich vlastním zájmům na úkor daňových poplatníků, kteří nakonec kryjí náklady na splácení vládních půjček plus úrok z nich. Předivo podvodů skrytá za vládními půjčkami je příliš jemným mechanismem, kdy nejbohatší odvětví moderního kapitalismu se daním vyhýbají nebo je nahrazují z nich placenými úročenými půjčkami téže vládě.

     K podobnému druhu podvodů dochází, když si vlády, zejména „rozvíjejících se ekonomik“ (Asie, Afriky, Latinské Ameriky atd.), půjčují od bank a jiných věřitelů ve „vyspělých západních ekonomikách“. Zde jsou pachateli na jedné straně bankéři a další půjčovatelé, kteří touží po výhodných půjčkách zahraničním vládám. Na druhé straně jsou to vládní politici, kteří si chtějí půjčit. Vzhledem k vysoké ziskovosti, mohou tyto půjčky často běžet roky, než se místní občané vzbouří a odmítají je nadále platit. Poté země vyhlásí bankrot uprostřed hrozeb a nářků na všech stranách. To, co zbývá z půjčky, je nakonec částečně nebo zcela odpuštěno. Žádný problém: zisky věřitelů již byly bohatě sklizeny, kariérní výhody byly dosaženy. Brzy začne celý proces znovu.

 

      Odkaz:     https://www.truthdig.com/articles/richard-wolff-global-capitalism-is-theft/

      Celý překlad:      Globalizace-je-kradez.doc

 

 

 

Tajemství ponorky HMS Conqueror a útok na SSSR

 

 1.1. 2020     Necelé dva měsíce po válce o Falklandy se Conqueror, ponorka která potopila starý argentinský křižník General Belgrano, blížila k sovětským teritoriálním vodám tak blízko jak jen to šlo. A podle všeho dokonce několikrát tuto hranici britská ponorka překročila. Cílem ponorky byla loď s polskou vlajkou, která vytáhla zařízení, po kterém Američani a Britové dlouho pátrali. Více než tři kilometry kabelů s hydrofony, tedy cosi jako vlečené pasivní detekční pole. Od okamžiku, kdy Sověti toto zařízení nasadili na lodích a ponorkách, rovnováha pod mořem se rázem vytratila. Z ponorek NATO se staly cíle sovětských podvodních gigantů. HMS Conqueror měl za úkol poslední vychytávku sovětské technologie ukrást. Američané a Britové odpočívali na vavřínech a byli přesvědčeni o své nadřazenosti, ale v sedmdesátých letech tato důvěra pomalu erodovala. Sovětské ponorky nebyly jen tišší a rychlejší, dokázaly „najít“ své údajně pokročilejší odpůrce ze Západu.

     Snímač vlečeného pole je jiný. Je pasivní a nevydává signál. Plave v předepsané hloubce, za lodí nebo ponorkou, a poslouchá nepřátelské ponorky. Vzhledem k tomu, jak jsou hydrofony rozmístěny, může docilovat vícerozměrné fixace cíle a je méně vystavený hluku z hostitelské lodi. Americké a britské námořnictvo si představovali, že jsou v této technologii daleko vepředu a byly velmi znepokojeni, když zjistili, že jsou Rusové před nimi. Conqueror se svou kořistí zmizel z pobřežních vod SSSR a potápěči již v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných vod zajistili odstřižené lano s technologickým pokladem. Ihned poté, co Conqueror dosáhl své domovské základny na Clyde, bylo zařízení naloženo do letadla a posláno k analýze do Spojených států.

 

      Odkaz:     https://www.securitymagazin.cz/historie/tajemstvi-ponorky-hms-conqueror-a-utok-na-sssr-1404059879.html

      Celý text:      Tajemstvi-ponorky.doc

 

 

 

Drážďany - nejzbytečnější smrticí bombardování 2. sv. války

 

14.2. 2020 - Břetislav Olšer     V době, kdy si 2. světová válka vyžádala v Sovětském svazu již skoro 27 milionů obětí, začaly v noci z 13. na 14. února 1945 nejkontroverznější a nejzbytečnější smrtící nálety této války... Spojenecké bombardování americkými a britskými bombami německého města Drážďan, které bylo městem velkých uměleckých děl a sanitárním městem, silně přelidněným uprchlíky; válka byla prakticky u konce; scházely tři měsíce… Na ploše 15 čtverečních kilometrů zbyly ze „saské Florencie“ jen zříceniny, v nichž zahynulo 25 až 35 tisíc lidí. kromě půl milionu stálých obyvatel tam byly statisíce anonymních uprchlíků z východních území, především ze Slezska, a lidí nasazených na nucené práce.

     Únorové bombardování Prahy je navíc označováno jako tragický omyl. Ne náhodou je proto mnozí považují za zločin, který nesnese žádnou omluvu. Za jasného počasí totiž padaly bomby na místa, kde nebyla žádná vojenská technika ani žádný průmysl důležitý pro skomírající nacistickou armádu. Masakr, o kterém se nesmí mluvit: 701 mrtvých Pražanů. Aby těch údajných omylů nebylo málo, znovu začaly americké bomby padat na Prahu 25. března 1945. Velice krátce před koncem války byly zasaženy hlavně strojírenské objekty v Libni a Vysočanech, aby se do rukou SSSR nedostal žádný československý průmysl. Bombardéry způsobily Praze přes 700 mrtvých a skoro 1200 zraněných...

 

      Odkaz:     http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/9976-drazdany-nejzbytecnejsi-smrtici-bombardovani-2-sv-valky-mesto-velkych-umeleckych-del-a-sanitarnim-mistem-silne-prelidnenym-uprchliky-valka-byla-prakticky-u-konce-schazely-tri-mesice

      Celý text:      Smrtici-bombardovani.doc

 

     ( Poznámka správce: Jako je zločinem vykonání popravy bez řádného odsouzení, stejně tak je válečným zločinem záměrné zabíjení civilního obyvatelstva ve válce. )

 

 

 

Rodina jako základ zdraví; Stárnutí společnosti a jeho sociokulturní souvislosti

 

 16. 2. 2020   Autor článku: MUDr. Zornitza Petrova Markantová     Na Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky, kde se konal mezioborový seminář „Stárnutí společnosti a jeho sociokulturní souvislosti.“ Byla představena nová publikace „Aktivní gerontologie aneb jak dobře stárnout.“ Tým autorů ze Studia dlouhověkosti Fakulty humanitní studií tam naprosto věcně poukazuje na možnosti zlepšení pohledu na stáří a stárnutí mezi běžnou populací.

    Mimo jiné bylo informováno o pozorování enkláv, kde bylo sociální pravidlo, mít jen jedno dítě v rodině. Bez výjimek, za jakoukoliv cenu. Výsledkem bylo vymizení obyvatelstva, pokles v ekonomice a náhrada obyvatelstva přistěhovalými rodinami. Na tomto příkladu je vidět, co se stane se společností, pokud se zřekne svých dětí. Prostě nenávratně zmizí a je nahrazena přistěhovalci, kteří vyplní prázdné místo. K tématu jak zůstat zdraví a mladí potřebujeme své rodiče, aby nám předávali moudrost, své životní zkušenosti z minulosti, ale také k tomu potřebujeme své děti, aby naopak tvořily naší budoucnost. Shrnuto závěrem: Abychom byli zdraví, mladí a svěží, tak potřebujeme své tradiční více generační rodiny. Tak žila společnost po staletí a tak jedině se přenese z minulosti do budoucnosti.

 

      Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=246295

      Celý text:      Rodina-jako-zaklad.doc

 

 

 

Koho vlastně reprezentují naši europoslanci v Bruselu?

 

 Jaroslav Tichý • 12./15.  února 2020     A asi nejsem sám, kdo si přitom klade alespoň následující otázky:  1. Koho mají naši europoslanci v Bruselu vlastně zastupovat?  2. Je vůbec ve vládě a parlamentu v ČR zájem o hájení našich národních zájmů v EP?  3. Usilují naši europoslanci vůbec o to, aby zastupovali ČR v EP a hájili tam naše národní zájmy?  4. Jaké možnosti k výkonu své funkce v EP europoslanci (obecně) mají?  5. Má přítomnost našich europoslanců v EP vůbec nějaký smysl? Na počátku pod názvem Evropské sdružení uhlí a oceli (Montánní unie), a to se šesti členskými zeměmi (Francie, Německo, Belgie, Holandsko, Lucembursko a Itálie), které bylo založeno v r. 1952 jako předchůdce EU. Jeho prvním předsedou byl (nikoliv náhodou) zasloužilý nacista Walter Hallstein. Toto sdružení se postupně přetransformovalo do EHS, pak do ES a nakonec do dnešní EU.

     Většina našich občanů žije v domnění, že naši europoslanci jsou voleni do EP proto, aby nás v tomto orgánu zastupovali. Realita je ale bohužel taková, že EP je cíleně uspořádán tak, aby národní princip v něm byl od počátku potlačen. Zásadní chyba spočívá již v tom, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádné české národní zájmy napříč politickým spektrem dodnes neprojednala a tedy ani neformulovala. Většina našich europoslanců chápe své „bruselské angažmá“ jako svoji soukromou záležitost, nadstandardní osobní hmotné zajištění ... Přítomnost našich europoslanců v EP svůj význam má či mít může, i při jejich velmi omezených možnostech a roli v EP. To ukázali na konkrétním příkladu právě britští europoslanci. Závisí to na jejich jednotném postupu a snaze hájit národní zájmy země svého původu.

 

      Odkaz:     https://outsidermedia.cz/koho-vlastne-reprezentuji-nasi-europoslanci-v-bruselu-1-dil/

                       https://outsidermedia.cz/koho-vlastne-reprezentuji-nasi-europoslanci-v-bruselu-2-dil/

      Celý text:      Koho-reprezentuji.doc

 

 

 

Vzpomínky na SSSR

 

14. únor 2020 , Daniel Novák    

Článek doktora technických věd a profesora Valerije Torgaševa, který vzpomíná na každodenní život ve stalinském SSSR. 

>> Stalinský SSSR a Chruščovská parodie na něj <<

     Má se za to, že v Rusku ve 20. století proběhly tři revoluce: v únoru a říjnu 1917 a roce 1991. Jindy se poukazuje i na rok 1993. Kromě výše označených revolucí byla ještě jedna, o které dodnes není napsána ani řádka - revoluce let 1956-1960, provedená Chruščovem. Politická komponenta této revoluce spočívala v tom, že po patnáctileté pauze vracela moc partijnímu aparátu na všech úrovních, počínají partkomy (stranickými komisemi) podniků a konče CK KSSS. V roce 1956-1960 byl likvidován nestátní sektor ekonomiky (průmyslová družstva a záhumenky) zabezpečující produkci značné části zboží (oděvy, obuv, nábytek, hračky, apod.), potravin (ovoce, mléčné výrobky, maso, vejce, ryba) a služeb. V roce 1957 byl likvidován Státní plán a ministerstva odvětví (kromě obranných). Takto zmizela efektivní kombinace plánované a tržní ekonomiky a nebyla nahrazena ani jednou, ani druhou. V roce 1965 po odstranění Chruščova od moci byly ministerstva i Státní plán obnoveny, avšak s podstatně zmenšenými pravomocemi.

     Do roku 1960 SSSR zaujímal v oblastech jako zdravotní péče, vzdělání, věda a inovační oblasti průmyslu (atomový průmysl, kosmický, obranný, elektronika, číslicová technika, automatizace výroby) vedoucí pozici ve světě. Pokud brát ekonomiku jako celek, to SSSR byl pozadu jen za USA, ale s velkým náskokem na libovolné další země. Při tom SSSR do roku 1960 aktivně doháněl USA a stejně aktivně utíkal ostatním zemím. Po roce 1960 se tempa růstu ekonomiky trvale snižují, vedoucí pozice ve světě je ztrácena.

 

      Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/rusko/vzpominky-na-sssr.html 

      Celý text:      Vzpominky-na-SSSR.doc

 

 

 

Zní zrady (euro)zvon...

 

 Autor: Jiří Kobza | Publikováno: 15.2.2020     Jednoho dne se možná probudíme do noční můry. Z našeho fondu pojištění vkladů budou zachraňovány zahraniční banky. A v parláči si hlasujte o obojcích pro kočky. Dne 18. prosince 2013 dosáhli ministři financí na mimořádném zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci EU dohody o obecném přístupu k návrhu nařízení o jednotném rezolučním mechanismu (SRM), který tvoří jeden z klíčových pilířů tzv. bankovní unie. Smlouvu podepsaly všechny členské státy EU kromě (tehdy ještě člena EU) Velké Británie a Švédska, což znamená států, které odmítají euro, respektive mají z něj vyjednanou výjimku. Británie se může chechtat.

     Klaus, 2013: „Projekt bankovní unie lze vnímat jako pokus o vytvoření doplňku měnové unie a další krok na cestě k dotvoření unie fiskální. Teď vážně hrozí, že budou z našeho fondu pojištění vkladů zachraňovány zahraniční banky.“ Stanislava Janáčková, ekonomka VŠE a ČNB: „V této vysoké politické hře je obsažen další obrovský hazard – hazard s důvěrou občanů evropských zemí. Ti mají být ‚salámovou metodou‘, bez reálné možnosti spolurozhodovat, zataženi do projektu politické unie.“ (Euro)vydírání slavilo úspěch. Každým škubnutím se zařezávají hlouběji. Česká republika se dostala do komplikované situace, kdy v rétorické rovině sice členství v bankovní unii odmítá, zatímco v ní, minimálně částečně, už je. Za tohoto stavu je tedy nepřijatelným hazardem hlasovat pro ratifikaci této dohody.

 

      Odkaz:     https://www.euportal.cz/Articles/42354-zni-zrady-euro-zvon-.aspx 

      Celý text:      Zni-zrady-zvon.doc

 

 

Máme detailní rozpočet jednoho projektu Člověka v tísni

 

14.2. 2020 , autor: B. Richterová a T. A. Nový      O spolupráci mezi Českou rozvojovou agenturou a „českou humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní organizací“ Člověk v tísni jsme již informovali. Spoluzakladatelem a výkonným ředitelem je někdejší poslanec Federálního shromáždění Šimon Pánek. Jen pro připomenutí, o co konkrétně šlo. Jedná se o projekt, skrz který má naše republika "pomoci" Moldavsku a na tento jednotlivý projekt obdrží 13,5 milionu Kč.

     Dopodrobna zpracovaný rozpočet, který se skrývá pod jednou z mnoha příloh smlouvy:  Na výplaty je vymezeno 5.497.620 korun českých. Přesně 300.300 korun dostane za necelé čtyři měsíce práce regionální ředitelka, jde tedy o zhruba 77 tisíc korun měsíčně.  Dalších 756.250 korun dostane manažer pro Moldavsko, ten bude pracovat téměř 14 měsíců. Projekt bude mít dále koordinátorku projektu a projektovou manažerku, s tím, že každá obdrží částku 623.200 korun. Ředitelka mise dostane vyplaceno 678 900 tisíc korun. Ještě můžeme zmínit asistenta projektu, který se zapojí na necelých 13 měsíců a dostane 418.200 korun nebo finančního manažera za 541.200 tisíc.

 

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Regionalni-reditelka-za-300-300-korun-reditelka-mise-za-678-900-proplacene-kaficko-o-pauzicce-nebo-asistent-za-418-200-Mame-detailni-rozpocet-jednoho-projektu-Cloveka-v-tisni-613498 

      Celý text:      Clovek-v-T.doc

 

     ( Poznámka správce: Je zřejmé, že činnost v diverzních "neziskovkách" je velmi dobře honorována. Jak západní globální supermafií, tak bohužel i z rozpočtu našeho státu. )

 

 

 

NATO obkličuje a plánuje: Válka

s Ruskem do roku 2028!

 

12.2. 2020 Vladislav Šurygin     ... vypočítává masivní přesuny armád NATO na hranice s Ruskem a nenechává nikoho na pochybách, že USA hodlají rozpoutat velký válečný konflikt dřív, než Rusko uzavře pakt s Čínou. Na ruských hranicích v těchto dnech začínají nejmohutnější manévry za posledních třicet let s přesunem vojsk z USA do Evropy. Cvičení se budou konat současně v Polsku, Gruzii a pobaltských zemích. Rusko tak obklíčí dohromady více než 36 tisíc vojáků a důstojníků. Do Evropy bude z USA (nově) převezeno 500 tanků, samohybných děl a těžkých pěchotních vozidel, což je ekvivalent těžké divize. Aktivní fáze manévrů proběhne v dubnu až květnu. Cvičení se také zúčastní okolo 8 tisíc vojáků z celkem patnácti evropských zemí NATO.

     Poválečná dopravní infrastruktura v Evropě se s tak velkými pohyby vojenské techniky dosud nesetkala. Po evropských silnicích proběhne přesun více než 30 tisíc kusů kolových a pásových vozidel, které by měly z přístavů vylodění dorazit po vlastní ose do míst aktivní fáze cvičení. Účel cvičení i rozsah zapojených vojsk jasně potvrzují slova náčelníka generálního štábu Ruské federace armádního generála Valerije Gerasimova: v pobaltských zemích a v Polsku, v Černém i Baltském moři se zintenzivňuje vojenská aktivita a sílí vojenská cvičení bloku. Jejich scénáře poukazují na cílenou přípravu NATO k rozmístění svých sil za účelem velkého vojenského konfliktu.

 

      Odkaz:     https://www.protiproud.cz/politika/4923-nato-obklicuje-a-planuje-valka-s-ruskem-do-roku-2028-prave-v-tuto-chvili-to-zacina-nove-zbrane-a-nova-taktika-nejvetsi-manevry-za-tricet-let-s-nemeckem-i-s-nami-americane-zesileli-odveta-nas-vymaze-z-mapy.htm 

      Celý text:      NATO-planuje.doc

 

 

 

USA v šoku: Krvaví zabijáci z Majdanu jmenovali zadavatele

 

Všechny podrobnosti vrahové z Majdanu sdělili autorům dokumentárního filmu, který byl vysílán americkou televizí, což způsobilo skutečný rozruch ve Washingtonské politické elitě, a lidé byli sledováním ohromeni. Film s drsným názvem „Impeachment. Bidenovy peníze. Masová vražda.“ natočil uznávaný americký autor - bývalý poradce prezidenta Trumpa Michael Caputa. Operaci přímo řídili Sergej Pašinskij a Michail Saakašvili, který později obdržel Oděsu - zjevně za své „ kvalitní služby“. Tuto skutečnost naznačuje také telefonát Victorie Nuland, která bez obalu řekla, kdo by měl být jmenován a na které pozice. A to v době, kdy byl Janukovyč stále u moci. Účast Spojených státech na tomto převratu samozřejmě nebyla žádným tajemstvím, ale množství faktů se každým rokem zvětšuje. Je mnohem podivnější, že to byli američtí novináři, kteří se rozhodli odhalit tuto drsnou pravdu, novináři ze země, která přímo řídila tyto krvavé události.

      Video:     https://youtu.be/AvWddGJJtE4     https://youtu.be/M0FZlobHPQQ

 

      Odkaz:     http://www.nwoo.org/2020/02/12/usa-v-soku-krvavi-zabijaci-z-majdanu-jmenovali-zadavatele/ 

      Celý text:      USA-v-soku.doc

 

 

 

Investice do vodíku rostou. Cílem je

dramaticky snížit cenu

 

28.10.2019 by admin     Investice do vodíkových technologií v posledních letech rostou. V loňském roce dosáhly v Evropě rekordní výše téměř 22 miliard korun a dál se zvyšují. Hlavním cílem je snížit jejich cenu, což by souběžně s budováním infrastruktury mělo urychlit energetické využití vodíku především v dopravě. Ministerstvo energetiky USA v rámci programu Nice Future, který podporuje výzkum a zavádění ekologicky přívětivých energetických technologií, věnuje velkou pozornost také výrobě vodíku pomocí elektrolýzy v jaderných elektrárnách. Deset tisícimegawattových jaderných reaktorů by dokázalo pokrýt celou pětinu současné roční spotřeby vodíku v USA. Vodíkové osobní automobily již představily například Toyota, Honda, Mercedes nebo jihokorejská automobilka Hyundai, která se začátkem října dohodla se společností Doosan Fuel Cell ze skupiny Doosan Group na vývoji nové technologie palivových článků. V ČR začal zkušebně jezdit první autobus s vodíkovým pohonem už v roce 2009 v Neratovicích. Vyvinuli jej v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, v jehož areálu také byla postavena první plnící stanice.

 

      Odkaz:     http://atominfo.cz/2019/10/investice-do-vodiku-rostou-cilem-je-dramaticky-snizit-cenu/ 

      Celý text:      Vodik.doc

 

     ( Poznámka správce: Vodíková energetika, s vodíkem levně a ve velkém množství vyráběném jadernými bloky s množivými reaktory, je řešením budoucnosti lidské civilizace. )

 

 

 

Nechceme nový Mariánský sloup na Staroměstském náměstí

 

 11. únor 2020 ,  Prof. PhDr. Stanislava Kučerová     Bílá hora – 8. 11. 1620.   Den smutku – 21.6. 1621.   Poprava české státnosti. "Znovupostavení sloupu nemá s patriotismem nic společného. Naopak. Bylo by projevem hrubé necitlivosti k dějinám a znovu pokořujícím symbolem českého národního ponížení. Kam až se máme vrátit po převratu 1989? Opravdu až k Bílé hoře?" Česká šlechta, většinou po husitech protestantská, vyhlásila spolu s měšťany odboj proti panovníkovi. Odboj začal svržením, defenestrací panovníkovi věrných pražských místodržících, Martinice a Slavaty, do hradního příkopu. Pokračoval vojenskými šarvátkami a skončil nešťastnou bitvou na Bílé hoře ( 8.11.1620). 21. června 1621 bylo veřejně na Staroměstském náměstí popraveno 27 vůdců stavovského povstání. Byli to 3 páni, 7 rytířů, 14 měšťanů. Sloup byl vztyčen r.1650 z vůle panovníka Ferdinanda III. na počest vítězství katolické ligy nad českou reformací a českým stavovským státem.

     Největší zisk z výsledků třicetileté války měla u nás církev katolická. Dvě stě let neúspěšně usilovala o vyhubení „ kacířů“, a tu se dostavilo nečekané vítězství. Tři sta let trvalo, než se podařilo vlastencům, buditelům, obrozencům, v závěru i legionářům vrátit bezprávné, všestranně zdecimované etnikum, odsouzené k zániku, mezi evropské národy.

 

     Jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co den. Horo Bílá, horo kletá… .

 

      Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/podoteky/nechceme-novy-mariansky-sloup-na-staromestskem-namesti.html 

      Celý text:      Mariansky-sloup.doc

 

 

 

T. N. Baramzinová byla jednou z řady úspěšných sovětských snajperek.

 

 9.2. 2020     Narodila se v roce 1919 jako páté dítě ze šesti. V roce 1934 absolvovala pedagogický institut a strávila dva roky jako učitelka v mateřské škole. V roce 1940 se zapsala na univerzitu v Permu, o rok později však vpadly nacistické hordy do Sovětského svazu a Baramzinová začala navštěvovat ošetřovatelské kurzy, poté se rozhodla "přesedlat" na snajperku. Baramzinová se hned na začátku osvědčila. Během tří měsíců dokázala zneškodnit 16 nepřátelských vojáků, dohromady pak 36. Vše se vyvíjelo dobře, ale protože Baramzinovou trápily čím dále více problémy se zrakem, byla ze snajperských řad posléze stažena a našla uplatnění jinde - v opravě telefonních spojení.

     V červenci 1944 sama utrpěla zranění. Při zběsilé německé dělostřelecké palbě upadla do zajetí a nepřítel ji podrobil krutému mučení, které zahrnovalo i vypíchnutí očí. Její tělo následně zohavili, a to tak, že  z ní v podstatě zbyly jen zbytky vlasů a uniforma. Její spolubojovníci měli následně problémy s identifikací  jejího těla.

 

      Odkaz:     https://www.securitymagazin.cz/historie/zapomenute-pribehy-sovetska-snajperka-terorizovala-nacisty-ti-dokonali-ukrutnou-pomstu-1404064645.html 

      Celý text:      TBaramzinova.doc

 

 

Krize švédského sociálního státu

 

 Na začátku nového desetiletí čelí Švédsko v důsledku nadměrné migrace a neúspěšné integrační politiky radikálním kulturním a ekonomickým změnám, které zemi zásadně změní. Ačkoliv se mnoho dětí narodilo migrantům už ve Švédsku, tyto děti mají potíže naučit se pořádně mluvit švédsky, protože v některých mateřských a základních školách je již nedostatečný počet jejich vrstevníků, pro které je švédština mateřštinou. Tempo této změny je ohromující. Za deset let nebude vypadat radikálně odlišně jen švédská společnost. V roce 2015 bylo Švédsko zaplaveno uprchlíky ze Sýrie žádajícími o azyl, a v důsledku toho nyní Švédsko čelí sociální krizi, která ohrožuje celý švédský model sociálního státu. Existují již tři švédské municipality, v nichž převažují lidé zahraničního původu: Botkyrka, Södertälje a Haparanda. Otázkou je, jak je vůbec možné cizince integrovat, pokud je většina lidí ve městě zahraničního původu. 51 % žáků základních škol v Malmö je zahraničního původu a během jedné generace budou v Malmö lidé zahraničního původu tvořit většinu obyvatel. Mezi těmito dvěma kulturami existují významné rozpory, takže expanze islámské kultury ve Švédsku nepochybně vyvolá různé třenice. Dnes je mezi islámskou a švédskou kulturou více protikladů než toho, co je spojuje. V březnu 2018 bylo 58 % registrovaných nezaměstnaných zahraničního původu, přestože podíl této skupiny v celkové populaci je pouze 23 %.

 

      Odkaz:     http://berossos.blog.cz/2002/krize-svedskeho-socialniho-statu 

      Celý text:      Krize-Svedska.doc

 

 

Dobíjení e-aut zdražuje

11.2. 2020 , David Dvořák     Už jste si položili aspoň otázku, proč se s ekologií nezačíná u největších znečišťovatelů, ale u těch nejmenších? Začneme tím, že drahé je to, čeho je málo, co je nedostupné. V Německu za velkého budovatelského nadšení zelených hňupů budou vypínat elektrárny - nejdříve jaderné, následovat budou uhelné. Takže se můžeme připravit na slušné zdražování. Elit odtržených od běžného života se to ale vůbec nedotkne. Možná by stálo za to si např. přečíst, jak se vyrábí baterie, že ono slavné lithium se nelouhuje v pitné vodě s bio jarem, ale brutálně pomocí kyseliny sírové. A to je jen jedna fáze. Při studiu na těžké kovy narazíte častěji, stejně tak jako na fakt, že se zatím moc neví, co s auty, kde je baterie kaput. Tady bude necelých 6 miliónů e-aut. No, ať nežeru, řekněme, že kvůli drahotě se to zredukuje na polovinu - 3 mil os. e-aut. A znovu ... nezapomeňte, počet e-aut má direktivně růst, ale současně se mají odstavovat jaderné a uhelné elektrárny ... to jen tak mimochodem. Průměrný počtář si pak může zjistit v hrubých číslech průměrný současný nájezd těch fuj aut a průměrnou spotřebu bio-eko e-aut a možná dojde k tomu, že bude třeba postavit druhou stejně výkonnou přenosovou soustavu, aby se elektrika dostala do té zásuvky, kde bude zapojeno e-auto. A dostáváme se do finále - co by jste řekli, pro začátek, na cenu cca 21,- Kč za kWh nebo chcete až 120,- Kč pro Vašeho e-mazlíčka?

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8193-dobijeni-e-aut-zdrazuje.htm 

      Celý text:      Dobijeni-e-aut.doc

 

 

 

Přepisování dějin nebere konce!

 

 6.2.  2020 , -VK-   Šéfredaktor AE News     Nejprve usnesení EU o podílu SSSR na vzniku II. sv. války a teď nově prý Češi byli spolupachateli nacistů a iniciátory plánu židovského holokaustu, který byl v Protektorátu Čechy a Morava saturovaný hlubokým antisemitismem v českém národě! Skandál za bílého dne, když německé velvyslanectví v Praze a české velvyslanectví v Berlíně představily novou knihu, za jejímž vznikem a propagací stojí na Sudetskou otázku napojená a německou vládou financovaná neziskovka Adalbert Stifter Verein z Mnichova!

     V centru procesů v Bruselu i v Praze na přepisování dějin okolo II. sv. války je německá vláda a na ní napojené neziskovky a ambasády. Prezentaci knihy na velvyslanectví totiž pořádalo Collegium Carolinum a německá neziskovka z Mnichova s názvem Adalbert Stifter Verein. Dokonce i česká ambasáda v Berlíně měla v ten samý den, tedy 5.2. , prezentaci této knihy. Náš národ bude tahán a vláčen v knize jako spolupachatel holokaustu, když to byl právě český národ, který byl vyhlazován a od 17. listopadu 1939 poněmčován poté, co byly uzavřeny české školy na území Protektorátu! Hlavní autorkou a editorkou knihy je česká historička Kateřina Čapková, pracovnice Ústavu soudobých dějin AVČR, zároveň ale dlouhodobě zaměstnaná v New York University in Prague pod vedením Jiřího Peheho.

 

      Odkaz:     https://aeronet.cz/news/prepisovani-dejin-nebere-konce-nejprve-usneseni-eu-o-podilu-sssr-na-vzniku-ii-sv-valky-a-ted-nove-pry-cesi-byli-spolupachateli-nacistu-a-iniciatory-planu-zidovskeho-holokaustu/ 

      Celý text:      Prepisovani-dejin.doc

 

 

 

Nedovolte, aby zvěsti a předsudky podkopaly prevenci a kontrolu epidemie

 

 9.2. 2020 , cri  , Bruno     Generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus dne 8. února prohlásil, že jeho organizace usiluje o prevenci nového typu koronavíru, také bojuje s komunikátory falešných zvěstí na internetu a konspiračními teoretiky. Od začátku epidemie zápalu plic způsobené novým typem koronavíru Čína za rekordní co nejkratší dobu rozpoznala patogen, včas sdělila Světové zdravotnické organizací a ostatním zemím DNA koronavíru, také transparentně vysílá informace o vývoji epidemie. Podnikla včasná opatření k omezení šíření epidemie, za to získala pro sebe souhlas a podporu mezinárodního společenství. Tedros poukázal na to, že Čína efektivně omezila šíření epidemie, ze všech sil kontroluje situaci v centru epidemie, což přispěje k ochraně svých občanů, také to zpomalilo šíření epidemie do ostatních zemí. To vše odráží odpovědnost, sebedůvěru a schopnost Číny.

     V globální vesnici je virus nepřítelem lidstva. Čína podnikla nejvšestrannější a nejpřísnější preventivní opatření, jak pro ochranu svých obyvatel, tak i obyvatel na celém světě. Stojíme před stejnou hroznou, různé země by měly správně hodnotit situaci vývoje epidemie, vysílat korektní zpravodajství o epidemii, společně bojovat proti diskriminačním slovům a předsudkům.

 

      Odkaz:     http://czech.cri.cn/811/2020/02/09/284s188804.htm 

      Celý text:      Kontrola-epidemie.doc

 

 

 

Miliony hladových a s nejistotou, zda budou jíst, v USA

 

 Stephen Lendman , www.intrepidreport.com/archives/28392

 překlad Vladimír Sedláček    

     Miliony domácností v nejbohatší zemi světa, USA, jsou zasaženy chudobou, nezaměstnaností nebo zaměstnáním, jež nestačí, částečnou nezaměstnaností, hladem, nejistotou, kdy se nají, a všeobecnou nouzí. Většina amerických domácností, kde jeden nebo víc členů má zaměstnání, má malé nebo žádné úspory, takže jim s každým zameškáním placení účtů hrozí hlad a bezdomovectví. Podle serveru www.feedingamerica.org (zabývajícím se hladem v Americe, pozn. překl.) 79 procentům hospodyněk v USA organizace Feeding America (FA) pomáhá spoléhat na „levné nezdravé potraviny, aby nakrmily své rodiny“, a celkem takto funguje 84 % domácností s dětmi.

     Server Do Something.org prodiskutoval „11 faktů o hladu v USA a uvedl : - Nejméně 15 milionů amerických domácností žije v nejistotě, zda bude mít co jíst. - Kolem 45 milionů Američanů spoléhá na potravinové lístky, děrovatý program, poskytující nedostatečnou pomoc. - „Každé šesté americké dítě neví, kde dostane příští jídlo.“ - Potravinová nejistota zasahuje celonárodně městské i venkovské oblasti. Údaje ze sčítání obyvatel v USA ukazují, že přibližně polovina domácností v USA žije v bídě nebo na její hranici, čímž tvoří trvale deklasovanou nejnižší třídu v nejbohatší zemi světa, s malými dětmi a starými lidmi jako nejvíce zasaženými.

 

      Odkaz:          http://www.halonoviny.cz/articles/view/53185254

      Celý text:      Miliony-hladovych-v-USA.doc

 

 

 

 

Klauzule věčnosti: Česká ústava je vůbec nejméně legitimní evropskou ústavou

 

9. 2. 2020 , Ivan David     Závěr, že česká ústava fakticky odsunuje demokracii na druhou kolej a zajišťuje, že jakýkoli (!) demokratickým způsobem přijatý zákon může být Ústavním soudem zrušen, dokazuje Marek Pavka ve své eseji v časopisu Argument!. Ústava České republiky ve svém článku číslo 9 vloženém 4 dny před schvalováním Ústavy Václavem Havlem totiž říká: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná."

     Ústavní soud při tom opakovaně a zjevně záměrně odmítl definovat, co je "podstatnou náležitostí". To mu umožňuje cokoli označit jako "podstatné" a zrušit zákon. S odkazem na článek 9 například může Ministerstvo vnitra kohokoli označit jako extrémistu, aniž by to bylo přezkoumatelné. Nelze tedy nijak omezit zřejmou zvůli. Ne náhodou neziskovky prosazují nezávislost justice na principech demokracie.

 

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2020/02/klauzule-vecnosti-ceska-ustava-je-vubec.html 

      Celý text:      Klauzule-vecnosti.doc

 

 

Psychopati v zamestnaní: Toto je 7 povolaní, v ktorých je ich najviac

 

 8.2. 2020 , Ivana Kladivíková Miháliková     Predstava, že psychopatmi sú len násilníci a vrahovia, pričom väčšina z nich sedí vo väzení, je celkom mylná. Množstvo psychopatov je práve naopak mimoriadne spoločensky i kariérne úspešných... Na prvý a často aj na druhý či x-tý pohľad môžu byť psychopati naozaj ťažko odhaliteľní. Dokonca s tým majú niekedy problém aj personalisti či neskúsenejší psychológovia. A prečo môže byť kariéra psychopatov závratná a napredovať raketovým tempom? Dalo by sa povedať, že im praje i súčasná doba, keď sa práve najmä od riadiacich pracovníkov vyžaduje taký psychologický profil, ktorým disponujú práve oni. Sú mimoriadne cieľavedomí, sebavedomí, neboja sa riskovať, konajú rýchlo, nemajú trému (ani súcit)... K tomu možno dodať, že do kariet im nahráva aj schopnosť, že vedia presne, čo chcú druhí ľudia počuť a rovnako vedia prirodzene a pohotovo reagovať.

     7 pracovných pozícií, v rámci ktorých je výskyt psychopatov zvýšený: Generálny riaditeľ a vrcholový manažér;  Politik;  Právnik;  Predajca;  Novinár;  Policajt;  Chirurg. Navázání pracovního nebo osobního vztahu s takovým člověkem se nazývá psychopatické pouto, zatímco Vy si myslíte, že jste navázali vztah, pro psychopata nic neznamenáte a je schopen kdykoliv od vás bez emocí odejít, necítí vinu nebo lítost. Neřiďte se tím, co se ukazuje ve filmech; psychopata v běžném životě na první pohled vůbec nepoznáte!

 

      Odkaz:     https://www.kamzakrasou.sk/psychopati-v-zamestnani-toto-je-7-povolani-v-ktorych-je-ich-najviac/20835?position=hs_footer 

      Celý text:      Psychopati.doc

 

 

 

Koronavirus – jaká hra se hraje?

 

 7.2.2020 , Michal Brand     Koronavirus 2019-nCoV je biologická zbraň – uvádí americký expert, autor americké legislativy na domácí implementaci Konvence o biologických zbraních Francis Boyle. Všichni „experti“ WHO (Světová zdravotnická organizace) a podobných mezinárodních organizací a institucí jsou fakticky lobbyisté nadnárodních farmaceutických koncernů. Podle zprávy magazínu Lancet poměrně vysoké procento původních případů vůbec nepřišlo do styku s lokálním trhem, který je uváděn jako zdroj primární nákazy. Koronavirus, verze nCoV (nikoli dnešní nCoV-2019), tedy virus, který byl ukraden z kanadské laboratoře a měl být údajně přetransformován na nCoV-2091, tedy původní nCoV se objevilv roce 2013 právě v Saudské Arábii: zde, zde, zde.

     Po tom, co USA vědomě způsobily smrt půl milionu iráckých dětí bezdůvodnými sankcemi, poté, co USA způsobily smrt minimálně jednoho a půl milionu dalších Iráčanů během a po válce na základě vědomě vylhaných důvodů (Downing Street Memos jasně dokazují, že politické špičky Západu věděly velice přesně, že Irák žádné zbraně hromadného ničení nemá), poté, co USA roky financují a dokonce i dodávkami zbraní podporují teroristy z Islámského státu a AlKajdy – už jen po tomhle bych se nedivil vůbec ničemu. A po tom, co Deep State naplánoval a zrealizoval zabití 3.000 vlastních občanů jednoho zářijového dne, to se nedivím ničemu už ani náhodou nebo omylem. Kdyby šlo o útok biologickými zbraněmi proti Číně, čínská vláda musí mlčet. Nelze to totiž prokázat. I kdyby si byla čínská vláda téměř stoprocentně jista, nemůže nikoho obvinit, aby se celé obvinění jen neobrátilo proti ní samotné.

 

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2020/02/8189-koronavirus-jaka-hra-se-hraje.htm 

      Celý text:      Koronavirus.doc

 

 

Ruská ekonomika, která již několik let podléhá západním sankcím, je dnes mnohem stabilnější než kdykoli předtím.

 

 31.01.2020     Podrobněji o tom s odkazem na experty napsal anglický mezinárodní deník o světové ekonomice The Financial Times. Příkladem je vytvoření Fondu národního blahobytu (FNB) ve výši 124 miliard dolarů (2,8 bilionů Kč). Zároveň „vývozci dokázali najít nové trhy a dovozci domácí alternativy“. Deník naznačuje, že jen malá část ekonomů se snaží zpochybnit skutečnost, že celkový ekonomický stav Ruska je dnes lepší právě v důsledku zavedení západních sankcí. Země reagovala na omezení ve třech klíčových oblastech:   Zaprvé Rusko „utáhlo své opasky“, omezilo vládní výdaje a „donutilo své banky a velké korporace, aby vyčistily rozvahy“.   Druhý důležitý krok souvisí s vynaložením bilionů rublů na dovozní substituční programy a se zákazem dovozu potravinářských výrobků z Evropské unie za účelem stimulace domácí produkce. Kromě toho země přezkoumala vynakládání zisků z prodeje ropy a plynu a poslala příjmy nad stanovenou úroveň do FNB. Ruský veřejný dluh je kolem 15 procent HDP, zatímco průměrný podobný ukazatel v EU dosahuje 80 procent.

 

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/byznys/2020013111340150-the-financial-times-napsal-o-uspesich-ruske-ekonomiky-po-zavedeni-sankci/ 

      Celý text:      Rusko-ekonomika.doc

 

 

 

Coronavirus: Epidemie, nebo hysterie?

 

2.2. 2020     Svět se děsí tzv. coronaviru, na který podle oficiálních informací zemřelo za poslední měsíc více než 300 Číňanů, většinou z provincie Chu-pej. Z Číny se stává zakázaná zóna bez spojení se světem... Základní fakta, jak je prezentují mainstreamová média nasvědčují tomu, že jde spíše o příběh, než o realitu epidemie. Podle výpočtů je coronavirus nejen zlomkem počtu úmrtí v provincii Chu – pej, kde údajně vznikla epidemie, ale nedosahuje ani rozměrů předchozích onemocnění (například SARS). Výzkum coronaviru dlouhodobě platí vláda Spojených států amerických a nadace Billa Gatese. Izolovaný kmen coronaviru si nechala vláda USA patentovat v roce 2003. Později s tímto patentem začala obchodovat tak, aby získala kontrolu i nad lékem proti tomuto viru. Genetika je již na takové úrovni, že zřejmě lze vyvinout a použít genetické zbraně zaměřené na určité skupiny obyvatelstva.

     Ročně umírá v Číně (má 1,5 miliardy obyvatel) na zápal plic přibližně 375 tisíc Číňanů. Měsíčně tedy asi 31 tisíc Číňanů. Proč tedy taková panika kvůli “pouhým” 300 zemřelým? Souvisí s tím, že virus 2019-nCoV není dostatečně prozkoumán. Počet obětí je u coronaviru menší než u viru SARS v roce 2002, kdy zemřelo v Číně 348 lidí. Nabízí se také srovnání s virem MERS, při kterém v roce 2015 zemřelo 450 lidí.Výrazně větší počet lidí zemřelo v roce 2009 například na tzv. “Prasečí chřipku”: Více než 150 tisíc. Na nemoc Ebola (krvácivá horečka) zemřelo 11 tisíc lidí v letech 2014 – 16. Sezonní chřipka je de facto více infekční než tento coronavirus. Běžně zemře v důsledku zápalu plic přibližně 0,5 procenta nakažených. Příčina smrti bývá většinou vyčerpání organismu a celkové sehnání orgánů. Každý rok v ČR na zápal plic zemřou 3 tisíce lidí, to je 250 za měsíc. To je zhruba tolik, kolik zemřelo za měsíc v Číně po údajném nakažení coronavirem.

 

      Odkaz:     https://www.arfa.cz/coronavirus-epidemie-nebo-hysterie-300-cinanu-zemrelo-na-zapal-plic-a-dal-statistika-hovori-jasne-cinsky-prezident-pod-tlakem-liberalu-muze-dostat-mobil-kasel/#.Xjc814hCer8 

      Celý text:      Epidemie-hysterie.doc

 

 

 

Soros v Davosu zavelel k útoku

 

3.2. 2020 Vladimír Malyšev     komentuje novou Sorosovu iniciativu předávání těch jedině pravých liberálních hodnot příštím generacím v rámci celosvětové univerzitní sítě pro přípravu mládeže na NWO. Pokud přeložíme jeho květnatá prohlášení do jazyka konkrétních plánů, mluví otevřeně o opětovné snaze zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí, o vytvoření nové generace intelektuálů v rámci jeho již známého projektu na vytvoření globální společnosti, kterou by spravovali liberální loutkáři nejen z Washingtonu. Podle časopisu Forbes dosahuje Sorosovo bohatství téměř 25 miliard dolarů. Podle zdrojů Financial Times investoval Soros v posledních letech nejméně 32 miliard dolarů na šíření "liberálních ideálů" prostřednictvím univerzit po celém světě.

     „S ohledem na mimořádnou situaci klimatu a nepokoje po celém světě,“ domnívá se Soros, „nebude přehnané říci, že rok 2020 a nadcházející roky se stanou rozhodujícími nejen pro osud Trumpa a Si Ťin-pchinga, ale také pro osud celého světa.“ Soros hodlá napadat především ty rychle se rozvíjející země, které nemají v úmyslu jít cestou globalizace v souladu s jeho strategií, a rovněž Donalda Trumpa, který se prý příliš stará o vnitřní záležitosti USA, je připraven „srovnat to s Putinem“ a nesdílí názory amerických bažin (Deep State). V Rusku se již také hodně psalo o Sorosových machinacích, jimiž se v devadesátých letech pokusil ovládnout vzdělávací systém.

 

      Odkaz:     https://www.protiproud.cz/politika/4905-soros-v-davosu-zavelel-k-utoku-sit-univerzit-na-vychovu-globalizacnich-kadru-znicit-diktatory-trumpa-orbana-salviniho-sorosaci-na-ukrajine-sardinky-v-italii-liberasti-v-rusku-stare-monstrum-ma-tez-syna.htm 

      Celý text:      Soros-v-Davosu.doc

     ( Poznámka správce:  Soros je výkonným "bílým koněm" amerického "Deep State" a jemu podřízených eurounistických elit - viz jeho větší výdaje na světovou podvratnou činnost, než je jeho majetek.)

 

 

 

Nigel Farage a jeho skvostný projev o svobodě a štěstí z vlastní hymny po odhození okovů Evropské unie.

 

 1.2. 2020     Farage: “Lidé zaplnili ulice a ano, všude je Union Jack (vlajka Velké Británie) a víte proč? Je to naše národní vlajka! Nechceme ten evropský pohvězdičkovaný banner. Nechceme jejich hymnu, nechceme jejich prezidenta, nechceme jejich policejné síly, jejich armádu. Je to jeden z největších dnů v moderní britské historii.”     Moderátor televize Fox: “Nigele, přečtu vám titulek v New York Times. Brexit je tu, nyní se věci opravdu zkomplikují. Elitám se to nelíbí. Jaký je váš úhel pohledu?” Farage: “Samozřejmě jsou tací, kteří se budou snažit nám věci zkomplikovat. Opouštíme tuto politickou linii a nikdy se nevrátíme. Ano jsou tu ještě nějaké detaily a ano, na detailech záleží.”

     Samozvaná protektorka Evropské unie Němka Ursula von der Leyen, která si nechává říkat “prezident”, se už nechala slyšet, že Velká Británie bude mít velké potíže, pokud nebude dodržovat pravidla. Jaká pravidla to budou, určuje právě Německo a jeho mocenský nástroj Evropská unie. Zájem EU je vše Británii co nejvíc zkomplikovat, protože hladký průběh by znamenal, že opustit EU je snadné, což je nežádoucí vzor pro ostatní země. Vlastenecké strany posilují ve všech zemích Evropské unie. Úspěšná Británie bez EU by znamenala konec nebo zásadní ohrožení tohoto německého projektu. Německo, převlečené za Evropskou unii, chce vybudovat vlastní armádu vyzbrojenou vlastní zbraněmi z produkce především Německa a Francie. Projekt EU se zdá oslaben a množí se předzvěsti jeho krachu.

 

      Odkaz:     https://www.arfa.cz/brexit-uzasne-nigel-farage-a-jeho-skvostny-projev-o-svobode-a-stesti-z-vlastni-hymny-po-odhozeni-okovu-evropske-unie-video-titulni-stranky-dnesnich-britskych-novin/#.Xjc5NIhCer8 

      Celý text:      Brexit-uzasne.doc

 

 

 

Nyhetsbanken varuje: Bruselský revizionismus druhé světové války!

 

 1.2. 2020 , kou, prvnizpravy.cz, nehetsbanken.se,      Lennart Palm, emeritní profesor historie na univerzitě v Göteborgu, vysvětluje, proč usnesení, které Evropský parlament přijal k paměti druhé světové války, představuje hrubou revizionistickou verzi dějin. V budoucnu se díky ní může objevit celá řada školních učebnic dějepisu, díky nimž bude mladší generace vychovávána ve lži. Paměť je složitý jev. Člověk se snaží racionalizovat a uspořádat historii často z ideologických důvodů. Politici Evropského parlamentu se snaží vybudovat kolektivní paměť, hlavní myšlenkou je, že nacistické Německo a Sovětský svaz společně rozpoutaly druhou světovou válku. Druhá světová válka byla do značné míry pokračováním té První, ve které evropské politické elity v boji o kolonie a trhy poslaly své národy na nejničivější porážku v historii.

     Sovětský svaz se ve 30. letech energicky pokusil vytvořit obranné spojenectví s Francií, Británií, Spojenými státy, Rumunskem, Polskem, Jugoslávií a dokonce fašistickou Itálií. Všechny jeho návrhy byly zamítnuty a Polsko se až do samotné války aktivně snažilo těmto snahám čelit na mezinárodní úrovni. 29. září 1938 se britský premiér Chamberlain a francouzský prezident Daladier setkali s Hitlerem a Mussolinim v Mnichově. Západ chtěl donutit Hitlera, aby šel na východ. Moskva ztratila veškerou naději na spojenectví se západními zeměmi, proto  byl podepsán Pakt Molotov-Ribbentrop. Smlouva poskytla Sovětskému svazu trochu času posílit obranu před německým útokem, k čemuž by, jak vědělo sovětské vedení, došlo. Díky tajnému protokolu získal SSSR „sféru zájmů“, která mohla sloužit jako nárazníková zóna.

 

      Odkaz:     https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/nyhetsbanken-varuje-bruselsky-revizionismus-druhe-svetove-valky/ 

      Celý text:      Nyhetsbanken.doc

 

STARŠÍ ČLÁNKY

 

HLAVIČKA

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

 

  

 

 

Německý orloj české politiky

 

      15.6. 2018 , -VK- Šéfredaktor AE News      Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády! Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je podporován již od roku 1989. Jedná se propojení politiků, činovníků, jednatelů a zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a zejména zahraniční politiky.

     Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu: “Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

 

       Odkaz:     https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-i-cast-zmapovali-jsme-alarmujici-prorustani-chapadel-moci-berlina-a-nemecke-lobbisticke-chobotnice-do-nejvyssich-struktur-ceske-politiky-ale-i-na-vsech-urovnich/

       Celý text:    Nemecky-orloj.pdf

 

  

 

 

Sudety sobě: Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení

 

16.10. 2018     Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení Praha sobě na extrémistickou sudetoněmeckou skupinu Witikobund. Ta je v hledáčku BIS jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku! Voliči v Praze si zvolili na magistrát trojského koně ortodoxního křídla "Sudetoněmeckého" landsmančaftu, které vzniklo jako projekt bývalých esesáků a důstojníků Wehrmachtu po II. sv. válce! "Sudetská" lobby je vítězem komunálních voleb v Praze! Dne 9. září 2016 se v plzeňském hotelu Marriot konal velký „komunální kongres“ "Sudetoněmeckého" landsmanschaftu financovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Na toto jednání se dostavil vedle ostatních i tehdejší starosta sedmého pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský [1]. Jan Čižinský je bývalým asistentem Mariána Jurečky (KDU-ČSL) a také Cyrila Svobody. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se sám dříve účastnil sjezdů Sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Starší bratr Jana Čižinského - Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá na Šumavě. Jenže v tomto objektu sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci Witikobund sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Firma Pavla Čižinského má za společníky přímo osoby z Witikobundu, Horsta Löfflera ze Stuttgartu ...

 

       Odkaz:        https://aeronet.cz/news/sudety-sobe-rozkryli-jsme-napojeni-cizinskeho-sdruzeni-praha-sobe-na-extremistickou-sudetonemeckou-skupinu-witikobund-ktera-je-v-hledacku-bis-jako-bezpecnostni-hrozba-pro-ceskou-republiku/

       Celý text:    Sudety-sobe.pdf

 

  

 

 

                      Kapitalismus je mrtvola!

   Аleksej Anpilogov , 19.1.2018 (Volný překlad P. Rejf)   V tomto roce 2018 jeden z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub vyprodukoval zprávu „Pojďme na to! (Come On!)". Jubilejní zpráva 43. v pořadí byla sepsána oběma prezidenty této organizace - Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu. Je popřením všech receptů pro budoucnost, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Její neúprosná logika říká - globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. V první zprávě z doby před padesáti lety (slavné "Limity růstu") viděli základní problém v populační explozi a základní řešení v jejím obrácení. Nyní tvrdí, že je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.)

"Nezbytný" scénář pro svět podle myšlení autorů "Pojďme na to!" je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku - Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě - nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti? Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: „Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!".

 

     Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup  

     Překlad:    Kapitalismus-mrtvola.doc

 

  

 

 

Bilderbergský klub: světová vláda, nebo anachronismus?

 

9.06.2018 , Vаlentin Katasonov  (Volný překlad P. Rejf)    Jednou za rok světová média určitě vzpomenou  Bilderbergský klub. Zpravidla se to děje na začátku června. Jeho pravidelné 66. zasedání se konalo od 7. do 10. června v Itálii v Turíně. Existuje názor, že Bilderberg Group je jedním z nástrojů, jak Washington řídí Evropu, a vznikl z iniciativy CIA. Projekt takového klubu byl schválen v roce 1954 americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Na těchto schůzkách jsou údajně každoročně přijímána rozhodnutí, která jsou pak prostřednictvím „delegátů" přenášena příslušným vládám. Například na loňském setkání v Chantilly (USA, Virginie) byla hlavním tématem otázka migrace do Evropy. V roce 2018 byla podle zpráv navrhována témata: „populismus v Evropě“, „světová dominance USA“, „nerovnost“, „zaměstnanost“, „kvantové počítače“, „umělá inteligence“, „volný obchod“, „post-pravda v moderním světě", situace v Rusku, Saúdské Arábii a Íránu, stejně jako určité "aktuální události"... zpravidla se však na setkáních neprojednávají více než dvě nebo tři klíčová témata.

     Domnívám se, že dnes má humbuk ve světových elitních médiích kolem událostí, jako jsou (již sledovaná)  každoroční setkání Bilderbergského klubu, odvést pozornost od institucionalizovaných setkání dalších vlivových skupin, na kterých vládci peněz přijímají pro osud světa opravdu důležitá rozhodnutí.

 

     Odkaz:      https://www.fondsk.ru/news/2018/06/09/bilderbergskij-klub-mirovoe-pravitelstvo-ili-anahronizm-46274.html

     Překlad:    Clanek.doc

 

 

 

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět

 

 5.9. 2008 , režisér Jones: "Boháči chtějí zabít až 98 % lidstva"     Šokující plány asi 130 nejbohatších a nejvlivnějších lidí světa, kteří jsou sdruženi do tajné elitářské organizace Bilderberg Group, na vyhlazení 90-98 % lidstva odkryl ve svém dokumentu pro nezávislá média americký filmař Alex Jones. Do plánu jsou podle něj namočeni kromě jiných i magnát David Rockefeller, bankéřská rodina Rothschildů a třeba nizozemská královna Beatrix. Plán boháčů na zotročení lidstva má podporovat OSN i EU. Elita po 2. světové válce vytvořila OSN podle Jonese proto, aby sloužila jako regulátor odbojného třetího světa.

     Americký filmař, který se těší obrovské oblibě mezi antiglobalisty, dál uvedl, že stavebními pilíři budoucí vězeňské planety mají být EU, Severoamerická unie (Kanada, USA, Mexiko) a Asijská unie. Plán na sjednocení Evropy se zkoušel mnohokrát, ale byl vždycky velice nepopulární. Tam, kde ztroskotali Napoleon a Hitler se svými zbraněmi, uspějí globalisté v utajení, uvedl Jones. Cílem globalistů je podle něj nyní vytvořit evropský superstát , kde národní vlády budou postupně předávat většinu důležitých pravomocí Bruselu. Informace, že elity připravují eliminaci značné části světové populace, podpořil Alex Jones faktem, že ještě apartheidní JAR vyvinula rasově selektivní biologické zbraně... V kopii konceptu Konvence OSN o biodiverzitě se velmi jasně říká, že musíme zredukovat lidskou populaci ze současné úrovně šesti miliard lidí na jednu miliardu.

 

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html    

     Celý text:     Elitari-z-Bilderbergu.doc

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

HLAVIČKA

SNÍMKY Z AKCÍ :   

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

 

HLAVIČKA

  Víte že ?:

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 

Archiv víte že

HLAVIČKA

Publikace:

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

HLAVIČKA

Zajímavá videa :

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

HLAVIČKA

Kulturní akce :

 

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

 

 

HLAVIČKA