TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do království nebeského.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                ... Kapitál má strach z nedostatku zisku ... Zajistěte mu 10% a můžete ho použít všude; ...

                při 100% pošlape všechny lidské zákony; ... při 300% nebude zločinu, jehož by se neodvážil ... T. J. Dunning

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

STARŠÍ ČLÁNKY

STARŠÍ Z ARCHIVU

ZAJÍMAVÁ VIDEA

PUBLIKACE

 

     

          

     Základní body programu:    

 

 

 

           1.  ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

           2.  ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.

           3.  ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a zrušení církevních restitucí.

 

           1.  NE ilegální imigraci.

           2.  NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.

           3.  NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

 

    

 

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

 

HLAVIČKA

NOVÉ ČLÁNKY :

 

 

 

Uctili jsme památku obětí bestiality nacistického Německa, které vyvraždilo Lidice; Posselt lže!

 

 17. 06. 2019 , Jan Skopeček       Připomínáme si 77. výročí vyhlazení Lidic nacistickým Německem. Vyhlazení Lidic kromě stovek dospělých obětí neunikly ani děti. Pár dní po vypálení Lidic byly v Kladně vytrženy z náruče matek, které skončily v koncentracích (otcové byly popraveni okamžitě na místě). Kromě dětí do jednoho roka a několika málo dětí určených k převýchově v německých rodinách bylo více jak 80 lidických dětí usmrceno výfukovými plyny ve speciálním vyhlazovacím voze.

     Rozhodně odmítám dávat do souvislosti rozpoutání II. světové války a německého běsnění pod vlajkou národního socialismu s dnešní snahou národních států uchovat si alespoň nějakou míru suverenity v unifikované EU. Uvažovat o obojím pod stejnou negativní nálepkou nacionalismus a dělat z toho závěry pro dnešní EU, jak to dělá B. Posselt, je prostě nepřípustné a nepřijatelné. Stejnou logikou bychom museli odsoudit naše emancipační snahy vymanit se z rakouské monarchie a vybudovat moderní český stát. Není chybou našeho národa, ani žádného jiného, že si Německo zvolilo A. Hitlera a pod zvrácenou nacistickou ideologií likvidovalo jiné národy. Kvůli této jejich vlastní vině nemusíme likvidovat koncept národních států jako takových. Ostatní evropské národní státy dokázaly a jistě dokážou žít v míru. Konec konců byla to i zásluha konkrétních národních států, kteří se nacistickému Německu postavily a celý náš kontinent zachránily. Národní státy nejsou příčinou válek. Představa, že by v ČR probíhal sjezd sudetských Němců je pro mě naprosto nepředstavitelná a musí být českou politickou reprezentací rázně odmítnuta.

 

     Odkaz:   http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=225408

     Celý text:      Uctili-jsme.doc

 

 

 

Švýcarsko opět odmítlo rámcovou smlouvu s EU

 

 17.6.2019 , Richard Seemann     Švýcarsko opět odmítlo podepsat rámcovou dohodu o dvoustranných vztazích s Evropskou unii, kterou mělo uzavřít po desetiletém jednání v pondělí 17.června. Vztahy mezi EU a Švýcarskem se nyní řídí souborem sto dvaceti sektorových smluv, což se Brusel dlouhodobě snaží nahradit touto smlouvou. Maurer jako představitel nejsilnější populistické Křesťansko -lidové strany CVP, kritické ke spolupráci s Evropskou unii je současně předsedou departmentu financí a má v sedmičlenné spolkové radě, která o tom rozhoduje silnou pozici. Rámcová dohoda v nynější formě podle názoru švýcarské spolkové rady nemá ve Švýcarsku většinovou podporu a v případném referendu by byla občany odmítnuta, protože by jí považovala za „koloniální smlouvu“. Především proto, že unijní předpisy by byly podle ní automaticky přejímány, občané unie by měli nárok na švýcarské sociální dávky a by byli tak zbaveni ochrany své vysoké mzdové úrovně. Podle nepotvrzených informací by mohl být podpis dohody prodloužen do konce října, tedy dne kdy končí Jean-Claude Junckers ve své prezidentské funkci. Podle jednoho z komentátorů spolková rada vsadila tak na možný zázrak, že by nově složená evropská rada byla ochotna znovu otevřít jednání o rámcové smlouvě.

 

     Odkaz:   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/vip-blogy/svycarsko-opet-odmitlo-ramcovou-smlouvu-s-eu

     Celý text:      Svycarsko-odmitlo.doc

 

 

 

Jak se Česko stalo „kolonií“ aneb Když ptáčka lapali, nátlak na něj dělali…

 

 17.6. 2019 , Milan Vidlák, časopis Šifra     Když se člověk ohlédne do minulosti, může se někdy zhrozit či podivit, jak mohl kdysi některé věci nevidět, bagatelizovat či omlouvat. Před více než deseti lety do Prahy dorazila skupina poslanců Evropského parlamentu v čele s jeho tehdejším německým předsedou Hansem-Gertem Pötteringem, kvůli názorům českého prezident Klause na podobu Evropské unie i blížícímu se českému předsednictví EU. Diskutované byly problémy, které se v EU nedařilo uzavřít. Klimatický balíček, jakkoli Francie má ambici tuto otázku dojednat ještě před koncem roku, a potom Lisabonská smlouva, u které byl znám velký rozdíl mezi Klausovým názorem a stanoviskem EP. "Evropští socialisté budou bojovat o to, aby byla ratifikována. Lisabonská smlouva je nutná, nevyhnutelná, absolutně nezbytná. Vím, že v tomto ohledu máte poněkud kontroverzní názory, pane prezidente,“ začal známý německý eurofanatik zostra. Při "diskusi" ztratil „suverenitu“ i jindy suverénní Václav Klaus, který jen zaskočeně zopakoval, že nic takového nikdy nezažil a že je to neuvěřitelné. Neuvěřitelné to bylo, ale spíše z tehdejšího pohledu. Z toho dnešního je to bohužel již naprosto „samozřejmé“. Václav Klaus byl se svou kritikou přístupu Unie ke svým členům i nečlenům docela osamocen, a ač se bránil i podpisu Lisabonské smlouvy a před podpisem se obrátil na Ústavní soud, aby posoudil, zda je Lisabonská smlouva v souladu s českou ústavou. Soud však vynesl pozoruhodný rozsudek, že „udaných sedm sporných bodů naší Ústavě neodporuje“. Trošku to připomíná evropský přístup k mezinárodnímu právu – když se to hodí, ignoruje se (odtržení Kosova od Srbska), když je potřeba, tak se jím pro změnu argumentuje (Rusko a Krym). . Jako ukázka hry na demokracii to ale může posloužit dokonale. Čím víc slov o svobodě, právu, hodnotách či slušnosti, tím více je třeba se mít na pozoru.

 

     Odkaz:   https://www.casopis-sifra.cz/jak-se-cesko-stalo-kolonii-aneb-kdyz-ptacka-lapali-natlak-na-nej-delali/

     Celý text:      CR-kolonii.doc

 

 

 

Vláčeni osudem (K „umírání“ levice)

 

17.6.2019 Michael Kroh     Propadák levicových stran ve volbách do Evropského parlamentu podnítil odborníky a komentátory... Být dnes levičákem není vůbec jednoduché, protože se již nemůžeme omezit jen na sociální otázky. Mnohem větší úlohu ve „velkých“ (celostátních) volbách začíná hrát mezinárodní faktor. Jak se mají levicové subjekty stavět k Evropské unii s jejím závaznými „hodnotami“ pro členské státy, mezi něž patří právě moderní liberalismus (neoliberalismus) v podobě volného pohybu zboží, kapitálu a osob či kompletně privatizovaného ekonomického sektoru? A jak k NATO a jeho protiruské a protičínské politice v zájmu USA jako hegemona v rámci tohoto uskupení států, jak k jeho akcentu na rostoucí militarizaci společnosti?

     Pro část české levice je to o to složitější, že do výše uvedených mezinárodních společenství republiku sama dovedla. Vstup do EU i do NATO byl široce zdůvodňován jejich přínosem pro Českou republiku, jakkoli část ČSSD a celá KSČM se stavěly k těmto krokům rezervovaně či dokonce s otevřeným nesouhlasem. To, co někteří považují za nutné zlo, je ale pro mnohé liberální levičáky příležitost ke kariéře. Nelze se divit, že se tito ctižádostivci chovají papežštěji než papež a ochotně naskakují na vlnu zbožňování Evropské unie a transatlantického společenství v roli pasivního vykonavatele „příkazů shora“. Že tím táhnou stranu ke dnu, je jim v zásadě jedno. Pro ně se teplé místečko v Bruselu, Černínském paláci, na ambasádách či v soukromé sféře vždycky najde.

     Úlohu nositele autentických národních zájmů v této situaci přebírají populisté. Jsou to právě oni, kdo nazývají věci pravými jmény a odhalují nemilosrdně dvojí tvář, pokrytectví a licoměrnost současných elit. Mají výhodu, že nepředstavují hrozbu pro podnikatelské špičky. Levicové strany pozitivní stránku populistického nacionalismu okázale přehlížejí a jen hloupě papouškují nálepky z myšlenkového arzenálu pravicového politického mainstreamu. Levice ještě neumřela, jen to vypadá, že ji vlastní elita v sobeckém zájmu uchování zbytků ekonomicky realizovatelných pozic uvedla do umělého spánku.

 

     Odkaz:   http://casopisargument.cz/2019/06/17/vlaceni-osudem-k-umirani-levice/

     Celý text:      Vlaceni-osudem.doc

 

 

 

Šílená ostuda v Lidicích: Rusové, co osvobodili koncentrační tábory mají nosit ke vstupu říšský znak Adolfa Hitlera?

 

16. 6. 2019      K tragickému vyhlazení Lidic přijeli i ti, kteří nás osvobodili, zachránili tisíce, možná miliony životů občanů Československa a samozřejmě s jejich výsostným znakem: ruskou trikolórou. A jak se zachoval faktický nácek Filip Petlička? Ruské trikolory sem nepatří a snad by mohl dodat že nás osvobodila americká armáda s Adolfem Hitlerem v čele! Mají nosit snad Rusové říšskou, nebo US ARMY? Od kdy jsou v České republice zakázány znaky jiných států, než české? To je nový zákon, pane Petličko? Samozřejmě že ne. Kam až se dostane přepisování dějin? Ta pointa šmejdů, jak vygumovat Rusko je jinde: sovětské znaky neexistují, neb Sovětský svaz už není. Rusové nás pod trikolorou neosvobodili, takže se to nosit nesmí. (Ruská federace je mezinárodněprávně nástupnickým státem SSSR !!!) I Slováci budou mít zakázán přístup? Nebo si musí vzít slovenská prezidentka znak US ARMY a zatajit, že je Slovenka, protože tehdy byla "Českoslovenka"!? 

     Protestujeme proti postupu Filipa Petličky, který dne 15. 6. 2019 při pietním kladení věnců neumožnil Nočním vlkům položit věnce k památníku. Požadujeme jeho odvolání. Nesouhlasíme s přepisováním historie.     Irena Bartáková

 

     Odkaz:   http://www.skrytapravda.cz/domaci/2541-silena-ostuda-v-lidicich-rusove-co-osvobodili-koncentracni-tabory-maji-nosit-ke-vstupu-rissky-znak-adolfa-hitlera

     Celý text:      Silena-ostuda.doc

 

 

 

Tonkingský záliv v Persii

 

 15. červen 2019 , Vidlák       Pluje si takhle japonský a norský tanker, najednou začnou hořet zřejmě z důsledku nějakého útoku, připluje íránský člun, evakuuje posádku a hned se mluví o tom, jak Íránci podnikají bezprecedentní útoky proti civilním lodím. USA ústy Boltona a Pompea už mají jasno, zbytek světa je poněkud zdrženlivější.

     Vidlák mudruje: 1. Je to ale podivná náhoda, že dojde zrovna na japonský tanker ve chvíli, kdy v Íránu jedná japonský premiér; 2. USA se zvládly během několika málo let dopracovat do situace, kdy USA i jejich spojenci přestávají věřit i nos mezi očima; 3. Trumpovi se válčit očividně moc nechce, ale když už někdo dokázal poškodit tankery, jestlipak by to nešlo i s letadlovou lodí? 4. Všichni američtí prezidenti posledních let měli svoje problémy a když jim bylo nejhůř, rozjeli nějakou tu válku a rázem všechny domácí problémy skončily, dokonce jim to zajistilo znovuzvolení; 5. Kdyby do toho Amíci šli, cena ropy by stoupla úplně mimo představivost... a jediné co by fungovalo ... ropovod Družba a Síla Sibiře... 6. Bojovat za Prahu někde pod Teheránem proti osmdesáti milionům indoevropanů ... představte si, jak nám domů vozí vojenské mrtvoly každý týden a do toho generálové žvaní o nezbytném boji za demokracii? ... Zkrátka a dobře, někdo hodně moc o ten konflikt mezi Íránem a USA stojí...

 

     Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/asie-a-pacifik/tonkingsky-zaliv-v-persii.html

     Celý text:      Tonkinsky-v-Persii.doc

 

 

 

USA pronikly do ruské energetické sítě, dle New York Times. Přišla tvrdá reakce Trumpa

 

 16.6. 2019 , Redakce AC24     The New York Times vydaly v sobotu senzační zprávu, ale nevyvolala žádnou reakci ostatních médií. „Noviny novin“ uvádějí, že velení Cyber Warfare velitelství Pentagonu proniklo do ruské elektrické sítě a umístilo tam malware. Viry by měly být v kontrolních systémech ruských elektráren. To by mělo sloužit jako varování pro Moskvu, v případě války může Washington vypnout elektřinu v Rusku. Trump v tu noc, kdy byl informován o odhalení tohoto zásahu do ruské energetické sítě, tak na Twitteru  obvinil New York Times ze zrady. Dá se předpokládat, že Rusové, nejpozději teď, po této "nápovědě", zkontrolují počítače energetické sítě  před viry a zabrání jim v aktivaci, pokud tak dosud neučinili.

     Jako připomínka - v létě loňského roku, Trump udělil souhlas s kybernetickými útoky proti Rusku a tento úkol byl delegován na Cyber Command na základě Národního zákona o autorizaci obrany - zřízeného v roce 2008 Obamovou administrativou. „Elektrické rozvodné sítě jsou již několik let  bojištěm s nízkou intenzitou. Od roku 2012, podle současných i bývalých úředníků, instalovaly Spojené státy průzkumné sondy do řídících systémů ruské elektrické sítě. Nyní se americká strategie posunula více směrem k útoku.

 

     Odkaz:   https://ac24.cz/-/usa-pronikly-do-ruske-energeticke-site-dle-new-york-times-prisla-tvrda-reakce-trumpa

     Celý text:      USA-pronikly.doc

 

 

Putin promluvil o „bojích bez pravidel“ ve světové ekonomice

 

 15.6.2019     Rusko vyzývá ke sjednocení úsilí pro obnovení spravedlnosti ve světové ekonomice a ke zřeknutí se „bojů bez pravidel“. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin v průběhu konference o spolupráci a opatření pro vytvoření důvěry v Asii, která se v těchto dnech koná v Dušanbe v Tádžikistánu. „Jako první krok je alespoň nutno vyvést zpod obchodných a sankčních omezení sociální a humanitární sféru. Mám na mysli zboží denní potřeby, léky, lékařská zařízení. Myslím si, že je těžké s tím nesouhlasit,“ dodal. Co se týče celkového upevnění bezpečnosti v Asii, Putin promluvil o důležitosti snížení napětí na Korejském poloostrově. Reálné výsledky přináší koordinace Ruska, Íránu a Turecka. Spolu přispíváme k rozvoji syrského procesu, včetně formování a zahájení činnosti syrského ústavního výboru,“ poznamenal ruský prezident. Konference o spolupráci a opatřeních pro vytvoření důvěry v Asii je mezinárodní fórum pro upevnění spolupráce, které je namířeno na zabezpečení míru, bezpečnosti a stability v Asii. Letos probíhá v hlavním městě Tádžikistánu Dušanbe. Aby se nějaká země mohla stát účastnící konference, musí mít území v Asii. V současné době se skládá z 27 členských států.

 

     Odkaz:   https://cz.sputniknews.com/politika/2019061510146078-putin-promluvil-o-bojich-bez-pravidel-ve-svetove-ekonomice/

     Celý text:      Boje-bez-pravidel.doc

 

 

 

Jak to vidí (konzervativní pravičák) Petr Hájek

 

 15. 6. 2019 , Petr Hájek     pozoruje přípravy  Kavárny  na státní převrat  ve spolupráci  s Bruselem. Podivná občanská válka nabírá na intenzitě. Hon v ulicích  na relativně úspěšného premiéra střídá  jeho  permanentní mediální lynč  v podání médií služby,  která rozhodně není veřejná, ač si tak nechává říkat.  Veřejnost je totiž ve své valné většině  z produkce České televize a rozhlasu (které nedobrovolně „bruselsky luxusně“ platí)  znechucena, neboť ji ve svých prackách drží zástupci valné menšiny.  Ta je zase dlouhodobě frustrována z nemožnosti uspět ve volbách, a tak se pokouší provést státní převrat...  Spiklence právě neslýchaným způsobem podpořila cizí moc,  která vládne (nejen) naší zemi přesmyčkou z Bruselu. Co má v našich 'veřejnoprávních' médiích ruce a nohy,  pomáhá organizovat puč proti premiérovi zvolenému s obrovskou převahou.

     Sorosova „neziskovka“  a strana, kterou v Bruselu americký oligarcha a politický podnikatel v pozadí založil, vytvořila rámec. Novou metodu k odstranění Babiše z politiky. Cizí moc (liberálních pravičáků, zosobněná odcházejícím předsedou EK Junckerem) předběžně konstatuje, že český premiér je prý ve střetu zájmů. Změnila tak své předchozí stanovisko podle textu, který jí dodali Transparency International a Piráti. Pokud Okamura nepochopil, že Babiš nyní na domácí půdě hraje významnou protibruselskou operaci, pak nebojuje proti Bruselu, ale jen sám za sebe. A to je o mnoho větší zklamání než třeba u komunistů,  kteří ve skutečnosti jsou velmi bruselští. Jen to – tu lépe,  tu hůře – jejich současné vedení skrývá za velmi pofidérní „české zájmy“  typu dvojí kvalita potravin.

 

     Odkaz:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/aktuality/jak-to-vidi-petr-hajek.html

     Celý text:      Jak-to-vidi-PHajek.doc

 

 

 

Multikulturalismus zdola

 

 Výňatek z knihy Theodora Dalrympla, lékaře v chudinské čtvrti v Londýně.      Z toho, co se mi téměř každý den odehrává před očima, je mi jasné, že ne všechny kulturní hodnoty jsou slučitelné či mohou být uvedeny v soulad pronášením otřepaných frází. Představa, že spolu můžeme všichni vycházet, aniž by zákon diskriminoval jeden soubor kulturních hodnot vůči druhému, je horší než falešná, nedává totiž vůbec žádný smysl. Mezi jednotlivci a skupinami často dochází ke konfliktům kvůli odlišným kulturním návykům, vírám a očekávání. Západní pojetí individualismu a tolerance není v žádném případě koncepcí vyskytující se ve všech kulturách. Náboženská tolerance není univerzálně oblíbenou hodnotou. Nejenže ji lidé nenapodobují, ani se o ni nepokoušejí a uhlazená skepse, k níž vede, je mnohými naopak považována za prokletí. Například vztahy mezi hinduistickými sikhy a indickými muslimy jsou obzvlášť napjaté.

     V žádném případě tím nechci říct, že kultury, z nichž tito pacienti pocházejí, jsou bezcenné, že se od nich nemáme čemu naučit. Přesto tu zůstává onen bolestivý a nepominutelný fakt, že mnohé aspekty jejich kultur, které se snaží zachovávat, jsou neslučitelné nejen s mravy západní demokracie, ale rovněž s jejím právním a filozofickým předpokladem. Představa, že lze založit společnost bez kulturních či filozofických a historických předpokladů nebo že veškeré takové předpoklady lze považovat za rovnocenné, takže si mezi nimi není třeba vybírat, je prostě absurdní.

 

     Celý výňatek:      TDalrymple.doc

     ( Poznámka správce: Multikulturalismus = Migrační zbraň, je považovaný za jeden z hybridních nástrojů prosazování NWO (Nového světového řádu). Pro západní superelity usilující o východisko z konce západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují, docílí tak, že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod. )

 

 

 

Inteligentní dospělý člověk by klimatickému náboženství neuvěřil, proto cílí na děti.

 

15.6.2019 , ROZHOVOR     Vědec Vítězslav Kremlík se dlouhodobě zaměřuje na téma vlivu klimatu na lidské dějiny. Právě on má tedy co říct k apokalyptickým předpovědím šestnáctileté švédské školačky. Šestnáctiletá klimatická aktivistka Greta Thunbergová obdrží čestný doktorát, oznámila to univerzita v belgickém Monsu. Oceněna má být za svůj přínos ke zvýšení povědomí o potřebě udržitelného rozvoje. Udílení Nobelových cen a čestných doktorátů různým bláznům a lumpům je něco, na co jsme si už zvykli. Jediný důsledek je, že tato ocenění – kdysi známka prestiže – jsou dnes spíše pro smích.

     Mezi dospělými je klimatické náboženství dávno zdiskreditované. Je to cosi, o čem inteligentní člověk nemluví, aby se neztrapnil. Proto obrátili ideologové svou pozornost na děti, které jsou snadná kořist. Německý kancléř otevřeně řekl toto: „Když mi odpůrce řekne, že na naši stranu nikdy nepřejde, klidně odpovídám: ‚Vaše dítě už patří nám. Vy nebudete žít věčně. Ale vaši potomci už nyní pevně stojí v našem novém táboře. Zakrátko nebudou znát nic jiného než tuto novou komunitu.‘ Těmito slovy Adolfa Hitlera z listopadu 1933 se ekofašismus řídí dodnes. Klimatické změny tu byly i v dobách, kdy naši předkové lezli po stromech. Klimaticko-průmyslový komplex je symbióza mezi byrokraty, kteří chtějí více moci, a mezi byznysem, který chce státní dotace. Kdyby klimatičtí alarmisté brali snižování emisí vážně, tak by podporovali jadernou energetiku. Ta jediná dovede s emisemi rázně zatočit.

 

   Odkaz:   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Inteligentni-dospely-clovek-by-klimatickemu-nabozenstvi-neuveril-proto-cili-na-deti-Vedec-Kremlik-k-tomu-nasel-zajimavy-citat-kanclere-Hitlera-585441

     Celý text:      Klimaticke-nabozenstvi.doc

 

     Poznámka správce: Po potřeštěných představách že "Poručíme větru dešti" z doby před desítkami let, se dnes prosazuje ještě potřeštěnější agenda "Poručíme klimatu Zeměkoule". Tato agenda je především v ekonomickém zájmu nadnárodních koncernů, které tím mají získat - prostřednictvím států vymahatelných obřích investic do alternativních technologií - snadnou "těžbu (klimatické) renty". Dále má tato agenda, za pomoci "neziskovek", sloužit k posilování moci západních superelit - k přesouvání pravomocí národních vlád na nadnárodní instituce jimi ovládané. Dalším motivem je odvádění pozornosti aktivní části společnosti od nejožehavějších problémů západní civilizace - odstranění rizika světové války a odstranění záhubného extenzivního kapitalismu. Agenda oteplování klimatu způsobeného člověkem je jednou z hybridních zbraní západních superelit proti většině lidstva, za nastolení jejich New World Order !!!)

 

 

Uvěznění Golunova jako způsob, jak přebít Putinovo vystoupení na Petrohradském ekonomickém fóru

 

 Michail Chazin , 14.6. 2019, překlad: st.hroch      Putin v Sankt Petěrburgu řekl to, co bylo pro liberální organizátory naprostým překvapením. Světovému dolarovému systému je konec. Taková idea se těžko mohla líbit liberálům, ať už našim, nebo jiným. Bylo nutno přebít principiálně světově důležitý informační výstup, obsah Putinova vystoupení na Fóru, něčím jiným, co by zaujalo všechna masmédia. Taková záminka se objevila a zaplnila všechna masmédia. Bylo jím uvěznění Ivana Golunova. (Šestého června byl na moskevském Cvětném bulváru zadržen 36letý novinář portálu „Medúza“ Ivan Golunov, u kterého při prohlídce byly objeveny 4 gramy drogy 4-methylefedronu. Soud se, pod tlakem informační kampaně, omezil na domácí vězení. 11.června bylo vyšetřování zastaveno a Golunov byl propuštěn.)

     Hlavním beneficiářem této události se stala ruská (a nejen ruská) liberální elita, a proto není důvod k předpokladu, že ten blázinec neorganizovala. A Čubajs a spol., jakož i Vološin a spol. mají dostatek „přikrmovaných“ pracovníků silových orgánů (včetně těch v generálských hodnostech) k rozběhu takové kampaně. Teprve potom se připojily různé úřednické ambice a vnitrokorporátní kliky. Přece jen zopakuji základní princip římského práva: „Cui prodest?“, neboli „Komu to prospěje?“ Docela jistě Putin a jeho věrní silovici takový skandál nepotřebují. Výsledku ale bylo dosaženo: Putinovy revoluční projevy minuly široké publikum, nikdo je nekomentoval, protože se staly „dalším výkřikem krvavého satrapy“. A právě z toho důvodu naléhavě doporučuji si všechny ty projevy přečíst a zamyslet se nad tím, co skutečně znamenají, proč byly řečeny a kdo ve světě s nimi souhlasí.

 

   Odkaz:   http://outsidermedia.cz/uvezneni-golunova-jako-zpusob-jak-prebit-putinovo-vystoupeni-na-petrohradskem-ekonomickem-foru/

   Celý text:      Prebit-Putina.doc

 

 

 

Rekordman Filip! V debaklech a lžích. Ostrý nářez zevnitř KSČM


 12.06. 2019     Volební výsledky komunistů nejsou z nejlepších a o tom, kdo za to může, se vedou spory. Jeden takový probíhá mezi předsedou Vojtěchem Filipem a bývalým místopředsedou Josefem Skálou. Filip bývalého místopředsedu obvinil, že se kloní k „fašizující pravici“ a jeho výsledky ve volbách jsou tristní. A nyní od jeho soka přišla tvrdá odpověď: „Urážky padly veřejně. Jen proto tak musí zaznít i má odpověď,“ tvrdí bývalý místopředseda komunistů.

     Randál proti fašounům, vycucaným z palce, však klame tělem. Ministruje právě pražské kavárně. A tím, ať už to tuší nebo ne, i jejím cizím principálům. Silám, s nimiž přichází všechna velká nebezpečí dneška. Kdo tu hecuje ke konfrontaci s jadernou velmocí? Haraší zbraněmi na ruských hranicích? Nutí nám masochistické ‚sankce‘? Fabrikuje ‚obrazy nepřítele‘? Vede války za ‚změnu režimu‘? Povolává do nich i české vojáky? Uvádí do chodu stěhování národů, ohrožující i Evropu? Tahá za nitky zločinného spolčení, exportuje chaos a teror? A pak celé to dílo zkázy zkouší ‚rozepsat‘ i českému podhradí? Kdo drží ochrannou ruku nad nácky na Ukrajině, v Pobaltí či Kosovu? Nad verbeží, ostouzející památku hrdinů, kteří nacismu zlomili vaz? To vše padá na hrb ‚atlantických elit‘, rozvalených pod monstrancemi demokracie a lidských práv. Pod nimi panáčkují i české ‚demokratické‘ partaje, ponížené roztleskávačky všech ničemností.“
 

   Odkaz:   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rekordman-Filip-V-debaklech-a-lzich-Ostry-narez-zevnitr-KSCM-585152

   Celý text:      Rekordman-Filip.doc

    ( Poznámka správce: Strana, která není ( v západním systému ) principiálně antisystémová, posluhuje superelitám Západu, které se snaží řešit konec západního kapitalismu vyhubením velké většiny lidstva (dokonce i podstatné části "zlaté půlmiliardy") a nastolením NWO. Dalšího komentáře již netřeba - viz  http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html , Kapitalismus-mrtvola.doc )

 

 

 

Nový čínský radar uvidí „neviditelné letouny“ SS i za horizontem

 

 Autor článku: Anett Hoopskins • 14. 6. 2019 , PEKING     Čínští vědci vyvinuli radiolokační vysokofrekvenční systém, který bude moci zaznamenat přítomnost „neviditelných letounů“ i na velké vzdálenosti, píše portál Business Insider. Znamená to tedy, že ohrozí nejmodernější americké stíhačky páté generace (F-117 Stealth), informuje Business Insider. Liu Jun-tang za svůj vynález obdržel státní cenu, protože, podle vojenských expertů, jeho radar značně zvýšil schopnost Číny čelit vnějším hrozbám. Kromě toho již byl označen za přední obrannou linii země, avšak podle západních expertů, je daná technologie schopna odhalit neviditelné stíhačky, ale nedokáže zaznamenat americký stíhací bombardér F-35. Takové tvrzení lze považovat jen za propagandu, když vidí „neviditelné“ tak F-35, která je nepovedený zmetek bude vidět také, jelikož izraelské F-35 jsou viditelné i pro syrské S-125, což je PVO z dob Sovětského svazu. Podle mínění Todda Harrisona, tento radar nedokáže přesně určit místo objektu. Ono stačí vědět, že tam cosi je, to věděli i Srbové, když sestřelili „neviditelný“ Lockheed F-117 Nighthawk raketou SA-3 právě zastaralým sovětským S-125, který je však stále stejně výkonný jak nynější americký PVO Patriot.

 

   Odkaz:   http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=225105

   Celý text:      Cinsky-radar.doc

 

 

Skutečný důvod, proč je pšenice toxická 

a není to lepek ani šlechtění

 

 4.6.2017 by redakce , Autorem článku je Sarah, Healthy Home Economist    Se pšenicí, o které široká veřejnost neví téměř nic, očividně něco není v pořádku. Problém spočívá ve způsobu žně pšenice běžnými zemědělci. Podle protokolu o sklizni pšenice se pšeničné pole několik dní před sklizní polévá herbicidním přípravkem Roundup. Proč? Protože vysušená, mrtvá pšenice méně opotřebovává kombajny a zemědělské stroje a umožňuje rychlejší, snadnější a větší žeň. Přípravek Roundup a jiné herbicidy obsahují účinnou smrtící látku glyfosát. Lidé, kteří konzumují výrobky z pšeničné mouky, tak nepochybně konzumují i nepatrné dávky Roundupu. Je zajímavé, že ječný slad, který se používá při výrobě piva, je stažen z trhu, když se u něj zjistí postřik Roundupem před sklizní. Čočka a hrách jsou také staženy z trhu, pokud je u nich prokázán postřik Roundup před sklizní… ale u pšenice to neplatí.

     Uvedená praxe však není rozšířena jen v USA. Agentura pro Potravinové standardy ve Spojeném království informovala, že používání Roundupu jako exsikátoru pšenice má za následek pravidelný výskyt pozůstatků glyfosátu v různých druzích chleba. To, že vás Roundup nezabije okamžitě, ještě neznamená, že není jedovatý. Roundup výrazně poškozuje působení prospěšných střevních bakterií a vede k propustnosti stěny střeva, následkem čehož vznikají projevy autoimunitních onemocnění.

 

   Odkaz:   https://www.vylectese.cz/skutecny-duvod-proc-psenice-toxicka-neni-lepek-slechteni/

   Celý text:      Toxicka-psenice.doc

 

 

Demiurgové z Bilderbergu pokračují a prohrají

 

5. června 2019 Aleksej Anpilogov      30. května - 2. června, se na hradě Chillon, nedaleko malého švýcarského města Montreux, konalo pravidelné výroční setkání klubu Bilderberg, které bylo již 67. v řadě.  Klub Bilderberg je uzavřená neveřejná mezinárodní organizace, která spojuje velmi úzkou vrstvu světových elit. Klubová setkání nejsou nikdy zmiňována v tisku ani v komentářích jejich účastníků a program jednání nebyl nikdy veřejně vyhlášen. Pozvaným osobám je zakázáno uchovávat videozáznamy a audio nahrávky toho, co se dělo, stejně jako zveřejňovat obsah a průběh jednání.  Oficiálním posláním klubu je navázat dialog mezi představiteli elit různých zemí a s různými politickými názory a mluvit upřímně o jakémkoli , i nejnaléhavějším, tématu. Přibližně polovina členů klubu jsou Američané, další třetina jsou západní Evropané a zástupci z jiných zemí jsou pozváni na setkání pouze sporadicky. Ve skutečnosti klub v masovém vědomí přebírá funkci „zemřelého Boha“ Evropy a USA a snaží se vytvořit iluzi, že lidé, kteří do něj vstupují, plní funkce nejvyšší autority, v poloze někde mezi úrovněmi „obyčejných demiurgů“ (konstruktérů světa) a „mladších bohů“. Ano, jeho vliv a síla jsou stále dost velké. I když klub do svých úspěchů zapsal vítězství nad SSSR, nikdy se nestal absolutním „panovníkem nad myšlením a vládcem nad osudy“. Svět se skutečně ukázal být bohatší a komplexnější než myšlenky „demiurgů z Bilderbergu“, když v uplynulých desetiletích došlo k mnoha překvapením pro tyto samozvané navigátory světového rozvoje. A to je dobrá zpráva.

 

   Odkaz:   http://zavtra.ru/blogs/demiurgi_iz_bil_derberga_prodolzhayut_i_proigrivayut

   Celý překlad:      Demiurgy.doc

 

 

 

Poučení z kubánské revoluce

 

 Graham Harrington (pro měsíčník KS Irska Socialist Voice) 3. 6. 2019, Překlad Vladimír Sedláček      Kubánská revoluce nezačala jako socialistická; ve skutečnosti původní kubánská komunistická strana, PSP (People’s Socialist Party, pozn. aut.; Lidová socialistická strana, pozn. překl.), útok na kasárna Moncado v roce 1953 odsoudila coby „puč“, a, i když se spojila během partyzánských bojů s povstalci, nikdy se s nimi plně neztotožnila a místo něj věřila v budování masové podpory ve městech. Po svržení Batisty se PSP a Hnutí 26. července těsněji sblížily a nakonec zformovaly Komunistickou stranu Kuby. Komunistická strana Kuby, tehdy i teď, není volební stranou; nestaví kandidáty do národních, provinčních ani obecních voleb, na Kubě pravidelně pořádaných. Její členové ale pracují uvnitř masových organizací. Tím si Komunistická strana udržuje vedoucí úlohu ve společnosti, aniž by musela věřit ve volební úspěch, což je k zamyšlení pro ty v Irsku, kteří si udržují iluze o parlamentní cestě k socialismu.
    
Jedním z pilířů revoluce je vzdělání, veškeré poskytované coby právo všech občanů, bezplatně. Kuba vydává víc svého HDP na vzdělání - 13 % - než jakákoli jiná země světa. Agrární reforma, jedna z prvních významných politických akcí revoluce, se ukázala být něčím víc než pouhou reformou nebo fušováním do systému. Odstranila velké půdní državy a tak, cituji článek v komunistickém deníku Granma, „vedla k větším přeměnám v revoluci, a, pro některé badatele, nastolila svůj agrární, antiimperialistický, lidově demokratický charakter, protože přiřknutí půdy těm, kteří ji obdělávali, zasáhlo nejen kubánské latifundisty [velkostatkáře], ale i zahraniční vlastníky velkých statků, zvlášť ze Spojených států.“  To umožnilo revoluci zkombinovat politicko-ekonomické požadavky s vlasteneckými postoji. Byla to nedokončená činnost kubánské války za nezávislost, jež skončila v roce 1898, a po konci života José Martího. Úspěšné revoluce nikdy nekončí, a kubánská revoluce nemá v plánu se v dohledné době zmírňovat.

 

   Přišlo e-mailem   

   Celý text:      Z-kubanske-revoluce.doc

 

 

Fukušima -Three Mile Island – Černobyl

 

 11.6. 2019 |  Fakta      Co je na tom zajímavé?     To, že o Černobylu víme všechno. I viníky a jak se potrestali. Díky dokumentárnímu filmu víme i jak probíhá nemoc z ozáření a a jaké mají lidé bolesti. Všechny dokumenty, které byla natočeny jsem sledovala a je to opravdu hrůza. Ano, o Černobylu víme všechno a ví to celý svět. Proč tedy nevíme všechno i o Fukušimě a Three Mile Island. Nevíme, kdo byl potrestám a kdo za to může. Jen neurčité žvásty. Bylo by dobře měřit všem stejným metrem a to co víme o Čenobylu chceme vědět i o Fukušimě -Three Mile Islandu. To by byla spravedlivá cesta.

     Havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima je označena na stupnici INES nejvyšším stupněm 7. Katastrofa vznikla následkem zatopení elektrárny ničivou vlnou tsunami způsobenou mimořádně silným zemětřesením v oblasti Tóhoku. Příčiny havárie je nutné hledat v čase před samotnou havárií - nedostatečná připravenost personálu na možné havarijní stavy.

     K havárii Three Mile Island došlo 28. března 1979, kdy se částečně roztavil druhý jaderný reaktor atomové elektrárny a byla zamořena provozní budova a její blízké okolí. Za bezprostřední příčinu havárie byla označena závada na bezpečnostním ventilu. Zároveň pochybení personálu a jeho nedostatečný výcvik ve zvládání mimořádných situací.

     Černobylská havárie měla více příčin : typ použitého reaktoru RBMK, nevhodně provedený pokus a nedostatečná kompetence personálu. K rozsahu následků přispěly nepřipravenost a nevhodné kroky v krizovém postupu řešení následků havárie. Černobylská havárie je s Fukušimskou označena na stupnici INES nejvyšším stupněm 7.. Dva pracovníci elektrárny (Valerij Choděmčuk a Vladimir Šašenok) zemřeli v den havárie. 237 lidí bylo ihned po havárii hospitalizováno a u 134 z nich byl diagnostikován akutní radiační syndrom; z těchto 134 zemřelo (do 3 měsíců) 28. V následujících 10 letech z těchto 237 zemřelo 14 dalších (ne nutně v důsledku radiace). Na konci roku 1995 spojila Světová zdravotnická organizace téměř 700 případů rakoviny štítné žlázy u dětí a adolescentů s černobylskou havárií a mezi nimi asi 10 úmrtí připsala radiaci. Jak dokládají poznámky MAAE, přestože černobylská havárie uvolnila tolik radioaktivní kontaminace jako 400 bomb z Hirošimy, byla její celková velikost asi 100× až 1.000× menší než kontaminace způsobená atmosférickými testy jaderných zbraní v polovině 20. století. Lze proto tvrdit, že ačkoliv byla černobylská havárie obrovskou lokální katastrofou, nepřerostla v katastrofu globální.

 

   Odkaz:   http://berossos.blog.cz/1906/fukusima-three-mile-island-cernobyl

   Celý text:      Jaderne-havarie.doc

 

     Poznámka správce:      V automobilové dopravě zahyne ročně na celém světě asi 700.000 osob, z toho v zemích EU asi 50 000 osob a v české republice kolem 1000 osob ročně.

 

 

 

Jak si Američané otrávili chemickými zbraněmi vlastní vojáky: přísně střežené hrůzné tajemství z Bari

 

 12 / 06 / 2019 , Zdroje: Jaroslav Hrbek-Monte Cassino          2. světová válka se naštěstí na rozdíl od té první nestala - i díky Čechoslovákům - chemickou, přesto v ní ale na následky této zbraně hromadného ničení zemřela v příšerných bolestech minimálně stovka amerických vojáků a další stovky byly doživotně zmrzačeny. Ironií osudu je ale nezabil německý plyn, ale vlastní, tedy Made in US Army vyrobený yperit. K přísně tajné tragédii, do nedávna pečlivě střežené, došlo v noci na 3. prosince 1943 na „zapomenuté“ italské frontě v Bari, kde spojenecké loďstvo utrpělo druhé největší ztráty po japonském náletu na Pearl Harbor. Právě 3.12. 1943 večer do přístavu vplul další spojenecký konvoj, jehož součástí byla i nevinně vypadající, tuctová loď typu Liberty „John Harvey“. Aniž by to někdo v přístavu tušil, její podpalubí skrývalo kromě tisíců tun munice a výbušnin také 2000 stoliberních pum naplněných yperitem. Ju-88, Ju-288, Dorniery a další narychlo sesbírané bombardéry snadno pronikly nad zakotvené řady obchodních lodí a nastal doslova masakr. Už o několik minut později explodovala i Liberty „John Harvey“ a výbuch okamžitě na palubě zabil všechny, kdo mohl později uvědomit záchranáře o tom, co loď vezla. Záhy proudit kolony sanitek se skoro 800 zraněnými námořníky a vojáky z přístavu. Kromě popálenin a amputací bylo mezi spousta na první pohled jen lehce raněných, kteří vypadali jen jako v šoku: byli slabí, bledí, vyčerpaní,  tlak měli velmi nízký. Záhy ale začali kolabovat a na jejich kůži se začaly objevovat puchýře. Generála Eisenhower „Ike“ z Alžíru a poslal do Bari svého osobního specialistu na chemickou válku, podplukovníka Alexandera. Ten okamžitě po vstupu do nemocnice zaregistroval česnekovou vůni linoucí se z pokojů s raněnými a bylo mu vše jasné. Svůj úsudek si ověřil po vyšetření řady raněných námořníků a provedení několika pitev. Jednalo se o otravu chemickým bojovým plynem yperit. Následkem yperitu bylo zraněno 617 z 800 obětí německého náletu, z nichž téměř sto zemřelo. Stovky dalších si odnesly doživotní následky, včetně oslepnutí, impotence, rakoviny atd. Spojenecké velení zahalilo celý skandál přísnou pokličkou tajemství. O původu zranění nebyli dokonce informováni ani lékaři nemocnicí v Bari a jeho okolí, takže na následky působení amerického yperitu zemřelo zbytečně nejen mnoho vojáků a námořníků, ale také spousta obyvatel Bari. Jejich počet se nikdo nikdy ani nepokusil odhadnout.

 

   Odkaz:   https://www.securitymagazin.cz/historie/jak-si-americane-otravili-chemickymi-zbranemi-vlastni-vojaky-prisne-strezeni-hruzne-tajemstvi-z-bari-1404059002.html

   Celý text:      Tajemstvi-z-Bari.doc

 

 

 

Putin oznámil doktrínu globální konfrontace s USA.

 

10. 6. 2019 , Alexandr Chaldej ,   regnum      Konfrontace s Británií a USA byla vždy základem politického kurzu Ruska, ale pro postsovětskou politickou elitu bylo to, co Putin řekl druhý den Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra 2019, nepředstavitelnou drzostí. Bylo to ztroskotání všech kánonů a předchozích orientačních bodů. To, co Putin řekl z hlavní tribuny fóra v pátek 7. června, vejde do historie jako druhý mnichovský projev. Můžeme hledat analogie v Churchillově fultonském projevu, s jedinou výjimkou, že Putinův projev nebyl tak vášnivý a autoritářský. Putin si už dávno získal reputaci politika, jehož železná pěst má vždy sametovou rukavici.

     Putin v podstatě oznámil novou doktrínu globální konfrontace s USA, když přivedl Rusko do čela procesu globálních transformací. Přesněji řečeno, do jeho epicentra, neboť kdyby nebylo současné pozice Ruska, USA by dávno zlomily Čínu i ekonomicky, i vojensky, i politicky. Klíčem k Číně je Rusko. A proto v předvečer transferu-2024 nás očekávají pokusy o zorganizování velkých otřesů. Plány Ruska se však uskuteční, ale plány USA ne. Pak bude jasné, že svět se skutečně stal multipolárním.

     A to znamená, že smrt ohrožuje především Evropu, přičemž odtamtud, odkud si vždy zvykla přijímat zaopatření, i když se podřídila vůli vydržovatele. Nyní musí být všechny zkrmené vitamíny uhrazeny. Evropa se ocitla v pozici krávy, která vždy nevěřila, že ji nevykrmují proto, aby ji po celou dobu dojili, a pak snědli. Teď to začíná chápat a Vladimír Putin o tom nahlas a veřejně mluví na celý svět.

 

   Odkaz:   http://www.novarepublika.cz/2019/06/putin-oznamil-doktrinu-globalni.html

   Celý text:      Globalni-konfrontace.doc

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY

 

 

HLAVIČKA

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

 

  

 

 

Německý orloj české politiky

 

      15.6. 2018 , -VK- Šéfredaktor AE News      Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády! Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je podporován již od roku 1989. Jedná se propojení politiků, činovníků, jednatelů a zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a zejména zahraniční politiky.

     Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu: “Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

 

       Odkaz:     https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-i-cast-zmapovali-jsme-alarmujici-prorustani-chapadel-moci-berlina-a-nemecke-lobbisticke-chobotnice-do-nejvyssich-struktur-ceske-politiky-ale-i-na-vsech-urovnich/

       Celý text:    Nemecky-orloj.pdf

 

  

 

 

Sudety sobě: Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení

 

16.10. 2018     Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení Praha sobě na extrémistickou sudetoněmeckou skupinu Witikobund. Ta je v hledáčku BIS jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku! Voliči v Praze si zvolili na magistrát trojského koně ortodoxního křídla "Sudetoněmeckého" landsmančaftu, které vzniklo jako projekt bývalých esesáků a důstojníků Wehrmachtu po II. sv. válce! "Sudetská" lobby je vítězem komunálních voleb v Praze! Dne 9. září 2016 se v plzeňském hotelu Marriot konal velký „komunální kongres“ "Sudetoněmeckého" landsmanschaftu financovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Na toto jednání se dostavil vedle ostatních i tehdejší starosta sedmého pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský [1]. Jan Čižinský je bývalým asistentem Mariána Jurečky (KDU-ČSL) a také Cyrila Svobody. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se sám dříve účastnil sjezdů Sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Starší bratr Jana Čižinského - Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá na Šumavě. Jenže v tomto objektu sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci Witikobund sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Firma Pavla Čižinského má za společníky přímo osoby z Witikobundu, Horsta Löfflera ze Stuttgartu ...

 

       Odkaz:        https://aeronet.cz/news/sudety-sobe-rozkryli-jsme-napojeni-cizinskeho-sdruzeni-praha-sobe-na-extremistickou-sudetonemeckou-skupinu-witikobund-ktera-je-v-hledacku-bis-jako-bezpecnostni-hrozba-pro-ceskou-republiku/

       Celý text:    Sudety-sobe.pdf

 

  

 

 

                      Kapitalismus je mrtvola!

   Аleksej Anpilogov , 19.1.2018 (Volný překlad P. Rejf)   V tomto roce 2018 jeden z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub vyprodukoval zprávu „Pojďme na to! (Come On!)". Jubilejní zpráva 43. v pořadí byla sepsána oběma prezidenty této organizace - Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu. Je popřením všech receptů pro budoucnost, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Její neúprosná logika říká - globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. V první zprávě z doby před padesáti lety (slavné "Limity růstu") viděli základní problém v populační explozi a základní řešení v jejím obrácení. Nyní tvrdí, že je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.)

"Nezbytný" scénář pro svět podle myšlení autorů "Pojďme na to!" je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku - Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě - nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti? Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: „Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!".

 

     Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup  

     Překlad:    Kapitalismus-mrtvola.doc

 

  

 

 

Bilderbergský klub: světová vláda, nebo anachronismus?

 

9.06.2018 , Vаlentin Katasonov  (Volný překlad P. Rejf)    Jednou za rok světová média určitě vzpomenou  Bilderbergský klub. Zpravidla se to děje na začátku června. Jeho pravidelné 66. zasedání se konalo od 7. do 10. června v Itálii v Turíně. Existuje názor, že Bilderberg Group je jedním z nástrojů, jak Washington řídí Evropu, a vznikl z iniciativy CIA. Projekt takového klubu byl schválen v roce 1954 americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Na těchto schůzkách jsou údajně každoročně přijímána rozhodnutí, která jsou pak prostřednictvím „delegátů" přenášena příslušným vládám. Například na loňském setkání v Chantilly (USA, Virginie) byla hlavním tématem otázka migrace do Evropy. V roce 2018 byla podle zpráv navrhována témata: „populismus v Evropě“, „světová dominance USA“, „nerovnost“, „zaměstnanost“, „kvantové počítače“, „umělá inteligence“, „volný obchod“, „post-pravda v moderním světě", situace v Rusku, Saúdské Arábii a Íránu, stejně jako určité "aktuální události"... zpravidla se však na setkáních neprojednávají více než dvě nebo tři klíčová témata.

     Domnívám se, že dnes má humbuk ve světových elitních médiích kolem událostí, jako jsou (již sledovaná)  každoroční setkání Bilderbergského klubu, odvést pozornost od institucionalizovaných setkání dalších vlivových skupin, na kterých vládci peněz přijímají pro osud světa opravdu důležitá rozhodnutí.

 

     Odkaz:      https://www.fondsk.ru/news/2018/06/09/bilderbergskij-klub-mirovoe-pravitelstvo-ili-anahronizm-46274.html

     Překlad:    Clanek.doc

 

 

 

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět

 

 5.9. 2008 , režisér Jones: "Boháči chtějí zabít až 98 % lidstva"     Šokující plány asi 130 nejbohatších a nejvlivnějších lidí světa, kteří jsou sdruženi do tajné elitářské organizace Bilderberg Group, na vyhlazení 90-98 % lidstva odkryl ve svém dokumentu pro nezávislá média americký filmař Alex Jones. Do plánu jsou podle něj namočeni kromě jiných i magnát David Rockefeller, bankéřská rodina Rothschildů a třeba nizozemská královna Beatrix. Plán boháčů na zotročení lidstva má podporovat OSN i EU. Elita po 2. světové válce vytvořila OSN podle Jonese proto, aby sloužila jako regulátor odbojného třetího světa.

     Americký filmař, který se těší obrovské oblibě mezi antiglobalisty, dál uvedl, že stavebními pilíři budoucí vězeňské planety mají být EU, Severoamerická unie (Kanada, USA, Mexiko) a Asijská unie. Plán na sjednocení Evropy se zkoušel mnohokrát, ale byl vždycky velice nepopulární. Tam, kde ztroskotali Napoleon a Hitler se svými zbraněmi, uspějí globalisté v utajení, uvedl Jones. Cílem globalistů je podle něj nyní vytvořit evropský superstát , kde národní vlády budou postupně předávat většinu důležitých pravomocí Bruselu. Informace, že elity připravují eliminaci značné části světové populace, podpořil Alex Jones faktem, že ještě apartheidní JAR vyvinula rasově selektivní biologické zbraně... V kopii konceptu Konvence OSN o biodiverzitě se velmi jasně říká, že musíme zredukovat lidskou populaci ze současné úrovně šesti miliard lidí na jednu miliardu.

 

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html    

     Celý text:     Elitari-z-Bilderbergu.doc

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

HLAVIČKA

SNÍMKY Z AKCÍ :   

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

 

HLAVIČKA

  Víte že ?:

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 

Archiv víte že

HLAVIČKA

Publikace:

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

HLAVIČKA

Zajímavá videa :

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

HLAVIČKA

Kulturní akce :

 

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

 

 

HLAVIČKA