TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do ráje.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                Mohou-li kapitalisté získat procenta zisku navíc, přestoupí zákon, mohou-li získat desítky procent spáchají zločin,

                mohou-li získat stovky procent, neexistuje zločin, jehož by se nedopustili.    K. Marx

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

PUBLIKACE

ZAJÍMAVÁ VIDEA

KULTURNÍ AKCE

 

 

     

          

     Základní body programu:

 

 

           1.   +      ANO míru - NE válce, nedopustit, aby byla naše země zatažena do války

           2.   +      Prosazení všeobecného referenda

           3.   +      Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, revize roku 1989

 

           1.    -      Vystoupení z EU a z NATO

           2.    -      STOP veškeré nelegální imigraci

           3.    -      Zrušení církevních restitucí a zabránění plánovaným restitucím sudetským

 

 

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

NOVÉ ČLÁNKY :

HLAVIČKA

 

         

     Základem každé americké strategie je provokace

 

26. 9. 2016 Eurasia24 Leonid Ivašov     Její provokativní základ vznikl již dávno – v okamžiku vzniku amerického státu. A s využitím provokací byly zničeny celé civilizace. A tímto způsobem probíhá celá historie USA – zinscenovat provokaci a potom porazit a zničit. . Je proto zapotřebí se zbytečně nevysilovat a Američanům nevěřit ani slovo. „Bohulibá“ lež ...   bude opět silnější než pravda, protože více než 70 % sdělovacích prostředků světa je řízeno americkými oligarchy ...

     Strategie národní bezpečnosti USA, přijatá loni v únoru ... je odporná věc – ani Hitler se neodvážil vyhlásit něco podobného! „ Vedoucí postavení USA ve světě nemá alternativu. Nebude žádný multipolární svět. Budeme vojenskou silou hájit svoje zájmy kdekoli na zemském povrchu i mimo něj. Nebudeme se ohlížet na mezinárodní normy, budeme jednat jednostranně a používat vojenskou sílu v oblastech, které to budou zpochybňovat.“ Chápete – to, z čeho byl obviňován Hitler, dnes dělají samy USA.

 

     Odkaz:  http://eurasia24.cz/nazory/885-zakladem-kazde-americke-strategie-je-provokace

     Celý text:  L-Ivasov.doc

 

 

              

 

Jak porazit Rusko - ale proč?

 

          Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění Ruské hrozby, začíná varianta přímého vojenského střetu. Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodenním slovníkem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučů radí zdebilizovaným masám nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Evropské mocenské elity nejsou schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. Tento spolek elitářů, žijících v jiné realitě, má svého vůdce ze zámoří. Pro světového četníka neplatí žádná pravidla, určuje je sám a stejně tak nám určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání zdrojů, se ve světové politice nedělo a neděje. Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím mocenských ekonomických elit. O žádná lidská práva a demokracii nejde! Jen zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně distribuce.

          Rusko není Libye a Putin je Rus a Slovan. A ty jeho jaderné zbraně, co s tím? Slušná armáda, velké území, vlastní zdroje a místo žoldáků národ vlastenců. Toho všeho jsou si Rusové vědomi. Sankce vydrží, armáda je připravena. Jak začít velkou válku a zbavit Rusko jednou provždy zdrojů? Plánů mnoho, klíčové jsou Ruské hranice a zážeh na Evropě. Osvědčená taktika z historie! Plán rozšiřování paktu NATO se ukazuje jasně. Stejně jako instalace Čecha, generála Pavla do vysoké funkce NATO, jako Tuska, Poláka do EU. Jen s pomocí Slovanských národů lze ublížit Rusku nejvíce. Ve vzduchu je další provokace, taková, která musí zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do války. Akce pod falešnou vlajkou jsou běžná praxe vojenské strategie. Neustálé obkličování Ruska paktem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry, hrotit napětí. Z toho dříve či později musí eskalovat střet. Válka mezi Ruskem a paktem NATO je nastartovaná a téměř nevyhnutelná. Aktualizovaný odhad na sílu jaderných zbraní a počet mrtvých je 60 -100 milionů okamžitě. Do 15. dnů následně, vlivem radiace a spadu, kontaminace prostředí 300-400 mil. lidí. Do půl roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení základních životních zdrojů.

 

     Odkaz:  http://ers-blog4.webnode.cz/news/jak-porazit-rusko/     Celý text:  Jak-porazit-Rusko.doc

 

 

              

     Chystají se další kroky k "bezpečné" nesvobodě.

 

     20. 9. 2016 cevroinstitut.cz Pod pláštíkem boje proti terorismu a současné migrační krizi připravila vláda, resp. Ministerstvo vnitra, další sérii návrhů na posilování pravomocí státu a tedy další omezování práv a svobod občanů. Tyto návrhy schválila již v dubnu Bezpečnostní rada státu (BRS) a nyní, jako rozloučení s prázdninami (dne 31. 8. 2016) i sama vláda.

     Podle těchto záměrů by tak např. policie měla mít k dispozici nejen údaje o elektronické komunikaci, kdy podnikatelé v této oblasti jsou povinni požadované údaje po stanovenou dobu uchovávat a následně je v souladu se zákonem poskytovat policii, ale nově by stejná povinnost měla platit i pro podnikatele podle zákona o některých službách informační společnosti. Takže kromě informací z našich telefonních hovorů či sms, by to nově měly být i údaje z internetu, jako třeba z mailové pošty, ze správy diskusního místa, atd. Obvinění tak však budou omezováni na svých právech, neboť podmínky pro získání zpravodajských informací jsou v zákonech mnohdy nastaveny významně šířeji a jednodušeji, než v případě podmínek policie v rámci trestního řízení. O tom, že nejen získat, ale rovnou „nechat vyrobit“ a následně uplatnit, operativní informaci, není pro žádnou ze zainteresovaných bezpečnostních složek problém, není třeba pochybovat.

     Má-li nám být už nadále bezpečná a zároveň svobodná Evropa zapovězena, o čemž jsme našimi politiky trvale přesvědčováni, pak bedlivě sledujme, kdy se nám poměrně nebezpečná svoboda začne rychle měnit v naoko bezpečnou, zato však totální, nesvobodu. Ten čas už nastává.

 

     Odkaz:  http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/8787-krok-bezpecna-nesvoboda-centrum-bezpecnostni-studia    

     Celý text:  Chystaji.doc

 

         

 

Přestaňme posluhovat planetárním magorům!

    

          Místopředseda školského výboru Miroslav Grebeníček interpeloval ve věci nedostatečné informace premiéra poskytnuté 21. 1. a 22. 3. sněmovně  k identifikaci a řešení skutečných příčin migrační krize.

          Expanzivní politika a státně teroristické silové metody vlád USA, ekonomické vydírání a drancování chudých zemí nadnárodními koncerny a spoluúčast nejen členů NATO včetně Německa, ale i podíl EU na krytí a podpoře těchto metod jsou stále zamlčovanou a neřešenou příčinou.

          Slepá a lokajská podpora expanzivní strategie NATO a lokajské postoje české vlády, jejích jednotlivých ministrů vůči vládě USA, ale i Bruselu, nás do budoucna zatahují do dalších ještě vážnějších problémů, než je současná migrační krize. Změna lokajského stylu a gumových páteří české zahraniční politiky je nezbytně nutná.

 

     Celý text:  Prestanme.doc

 

 

         

     Regionální konference Světové rady míru

          Praha  12. 9. 2016 , Vladimíra Vítová     Ve dnech 9. – 10. 9. 2016 se v Nicósii setkali zástupci dvou regionů – Evropy a Středního Východu. Konkrétně například Portugalska, Řecka, Bulharska, Rakouska, Turecka, Palestiny, Bahrajnu, Sýrie, Iráku, Iránu, Libanonu a dalších, samozřejmě včetně České republiky a Kypru - jako hostitelské země. Zástupci všech zúčastněných zemí se shodli na tom, že největším nepřítelem míru jsou USA. Použití ozbrojených sil se dnes stalo určujícím faktorem v současných mezinárodních vztazích, což je v rozporu s mezinárodním právem. Válka je nyní označována jako "boj proti terorismu", "humanitární mise", "poslání chránit protestující civilisty", "ochrana a podpora lidských práv a demokracie", "zajišťování bezletové zóny" atd.  Vždy to začíná destabilizací vlád a různými tzv. „jary“, což jsou fakticky státní převraty organizované USA, které se snaží stát vládci světa za každou cenu.

          Součástí jednání byly též informace o celosvětovém setkání Světové rady míru, které se uskuteční v listopadu v Brazílii, a na němž má být formulován (jiný – vložil správce stránky) Nový světový řád, založený na suverenitě lidu, mezinárodním právu, spravedlnosti a především na míru - jako jediném řešení pro lidstvo.

 

     Odkaz:  http://www.ceskemiroveforum.com/426587381     Celý text:  Konference-SRM.doc

 

         

        Na protestu proti Sudeťákům bylo dusno

         

          Příznivci levice i pravice, mladí lidé z Národních socialistů až po důchodce z KSČM se sešli na manifestaci proti konání tzv. komunitního či komunálního kongresu, který uspořádal sudetoněmecký landsmanšaft 9.-11.9. v Plzni. Manifestaci organizovala Aliance národních sil (ANS) a Český svaz bojovníků za svobodu z Plzně. Oldřich Lukáš z ANS konstatoval, že „poprvé vůbec se scházejí zástupci takzvaných extrémních stran, tedy levice na jedné straně a pravice na straně druhé". Kolem stovky lidí z Klubu českého pohraničí (KČP), Bojovníků za svobodu i náhodných kolemjdoucích si vyslechlo řadu projevů a stanovisek.

          Předseda Národní rady KČP, RSDr. Milan Richter, představil své sdružení: „Jsme jedna z nejsilnějších vlasteneckých organizací v naší zemi, která již čtvrt století bojuje s tím, proč jsme se tu dnes sešli – s revanšistickými požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu. Sudetští Němci přijali rasistickou teorii, ideologii Hitlerova Německa. Mají podíl na 360 000 obětech našeho lidu ve druhé světové válce. Více než milion sudetských Němců bylo vyznamenáno nejvyššími řády za rozbití Československé republiky. Krajská radní Hana Lišková odsoudila, že „sudetoněmecký landsmanšaft" požaduje kroky vedoucí k prosazení práva na domovskou půdu. Je to dlouhodobý tlak na Českou republiku. Od Čechů požadují sebekritiku a tento úkol velice dobře plní někteří naši politici, aniž by k tomu měli mandát našich občanů.

 

     Odkaz:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Merkelova-a-jeji-prisluhovaci-Cechy-patri-Cechum-nejnebezpecnejsi-zjisteni-pro-CT-Na-protestu-proti-Sudetakum-bylo-dusno-453013     Celý text:  Protest-proti-SL.doc

 

           

 

 

 

Kolaps dvojčat WTC

 

          Koncem roku 2014 vyšla v nakladatelství Scholars‘ Press kniha „Dynamics of Collapse of a High-Rise Building“ kolektivu autorů pod vedením docenta Ivana Němce z VUT Brno. Autoři představili obecnou diferenciální rovnici pádu výškové budovy a provedli  její numerické řešení pro parametry odpovídající budovám dvojčat WTC. Kniha se nezabývá příčinou kolapsu, ale studuje dynamiku pádu samotného, ​​zejména rychlost a rozsah kolapsu.

          Byly provedeny některé závěry týkající se pádu WTC Twin Towers. “ …(kniha) “Dokazuje  nemožnost mechanismu kolapsu,  který byl předložen v závěrečné zprávě NIST, z čehož  vyplývá potřeba dodatečného vyšetřování kolapsu Dvojčat WTC. “ Závěr autorů knihy – kolaps tak jak proběhl, nemohl být způsoben pouze gravitační silou. A byl dokonce ještě rychlejší, než v limitním případě, kdy by sloupy nekladly pádu vůbec žádný odpor.

 

     Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/09/08/odborna-studie-dynamiky-kolapsu-dvojcat-wtc-recenze-knihy-ceskych-autoru/     Celý text:  KolapsWTC.doc

 

          

     Centrální bankéři otevřeně o zrušení hotovosti

 

Autor: Květa Pohlhammer Lauterbachová - Publikováno: 31.08.2016     Na prvním místě produktivita, výkon a soutěž o co největší zisky. To ovšem společnost něco stojí. A vyžaduje celého, plně flexibilního člověka, jehož celoživotním hlavním úkolem je výroba nadhodnoty. Pro mezilidské vztahy a rodinu tu prostor není. Teď jsme tedy na konci. Kapitál začal požírat svůj vlastní ocas.

     Minulý týden se konalo zasedání bankéřů Fedu of Kansas City v Jacksone Hole. Centrální banky narazily na strop a neví kudy dál. Největší experiment v historii se vymkl z rukou a bezuzdný tisk nekrytých peněz a nulová úroková sazba ne a ne nastartovat hospodářské oživení. Jedinou cestou, kterou je možné jít při prosazování negativní úrokové sazby, má být zrušení hotovostních peněz. Návrh odstranit hotovost ukazuje, jak bezmocní a zbyteční jsou centrální bankéři v dnešním systému a jakou škodu jsou schopni způsobit.

 

     Odkaz:  http://news.e-republika.cz/article3693-Jackson-Hole-Centralni-banke%C5%99i-otev%C5%99en%C4%9B-o-zru%C5%A1eni-hotovosti     Celý text:  Zruseni-penez.doc

 

 

              

 

Fašistům začínají jít po krku

 

Už rok probíhá v Kyjevě soudní proces se členy dobrovolnické roty »Tornado«. Jsou viněni z vražd, sexuálního násilí, loupeží - zločinů, z nichž každý sám o sobě stačí na udělení trestu smrti. Rota Tornado vznikla z kriminálníků - kdo si ve vězení podal žádost o zařazení do dobrovolnických praporů, získal prominutí trestu. Nebylo rozlišováno, zda jde jen o zloděje či násilníka, nebo pachatele ozbrojené loupeže.

Soud vlastně ještě pořádně nezačal. Soudce vždy zahájí zasedání, z míst pro obecenstvo se zdvihnou příslušníci jiných dobrovolnických oddílů, slibují soudcům smrt a sápou se po nich. Cestu jim přehradí připravená policejní jednotka, dojde ke rvačce. Soudce odloží zasedání. A tak stále dokola. Fašisté si z nějakého důvodu, snad se svou zvráceností chtěli chlubit, všechny zločiny natáčeli na video. »Jakýmsi způsobem«, ale určitě k tiché radosti prokuratury, důkazy unikly. Viděla je třeba opoziční poslankyně Tatjana Černovolová, v minulosti blízká spolupracovnice bývalého premiéra Arsenije Jaceňuka. Zhrozila se a začala burcovat veřejnost. Videa viděla také Lylyja Bolbatová, sama členka dobrovolnických oddílů. Prohlásila, že mnozí Ukrajinci se nestali dobrovolníky, aby bojovali, ale aby získali prospěch. »Začaly krádeže, únosy lidí s cílem získání výkupného. Kdepak, oni neútočili na povstalce, ale na vlastní lidi,« uvedla v televizi a rozhořčeně pokračovala: »Mám vám vyprávět, jak vojáci unesli děvčátko, deset dní ho znásilňovali, až zemřelo? Chcete ten hnus podrobně slyšet? Dělo se to v téměř každé jednotce.«

 

     Odkaz:  http://www.halonoviny.cz/articles/view/44053697     Celý text:  Azovec.doc

 

              

 

          Brněnský »pochod smrti«

     

     Josef SEDLÁK, Haló noviny, 29.8.2016, str. 6      Po snůšce lží a obvinění, která se objevila v tisku kolem poválečného odsunu brněnských Němců, se okamžitě rázně ozval i přímý svědek. Zaslal redakci Práva dopis, kde vylíčil, jak to doopravdy probíhalo. Dnes již 88letý inženýr Radovan Poděl doprovázel celý transport až k rakouským hranicím. Byl příslušníkem vytvořené Národní stráže a především mu vadí název »pochod smrti«. Dříve se tento výraz neužíval, začalo se s tím až roku 2006, kdy zesílila celková kampaň landsmanšaftu vůči nám za pomoci českých nohsledů. Takové označení je výstižné u těch pochodu, kdy esesáci hnali za nelidských podmínek vězně z koncentračních táborů. Tam docházelo k bestiálním činům a nyní je snaha »naroubovat « onen termín na některé poválečné odsuny.

     Brněnská Němka K. M. v knize Slyšme i druhou stranu napsala, že »…30. května 1945 jsme byli večer o půl deváté vyrozuměni českými orgány, že během půl hodiny musíme opustit své domovy a vzít s sebou jen to, co uneseme v ruce«. Dále líčí průběh noci strávené v klášterní zahradě na Mandlově náměstí. Pan Poděl dále uvádí, že spolu s dalšími členy Národní stráže z pověření Národního zemského výboru v Brně obcházeli byty zdejších Němců tři dny předem. Všichni byli zároveň upozorněni, a to písemně, že v kanceláři na sběrném místě mohou požádat v rámci prověřování o vyškrtnutí z transportu. Týkalo se to zejména smíšených rodin. Objevila se i zpráva o zastřelení jednoho staršího Němce. Náš voják reagoval zbrkle, když Němec sáhl do kapsy, obával se, že vytáhne zbraň. Chyba, ale v tak napjaté situaci? Ostatně položme si otázku – jak by reagovali esesáci při oněch pochodech smrti? Ti stříleli »preventivně« zesláblé vězně, neschopné pohybu. A zajatecký tábor v Pohořelicích? Ten byl místem, kde lidé z transportu onemocněli tyfem. Naše oficiální údaje, s kterými souhlasí i pan Poděl, uvádějí, že tam a v okolí zemřelo 629 lidí, v Rakousku 1062 a cestou z Brna do Pohořelic tři osoby.

 

      Celý text:  Brn-poch-smrti.doc

 

         

 

 

     Cvičení »Vydatný úder« je provokací

         

     Uvedli to představitelé občanských iniciativ Ne základnám a Nezávislá média, kteří vojenské letecké cvičení Ample Strike (Vydatný úder) považují za nezákonné. Cvičení pořádá Armáda ČR ve dnech 30. srpna až 20. září pod hlavičkou NATO, má se ho zúčastnit 1500 vojáku ze sedmnácti členských a partnerských státu aliance. Jeho cílem je »sladění činnosti pilotů taktického a vrtulníkového letectva s činností předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních operací«. Zvažují i trestní oznámení.

     Jak zástupci Ne základnám zmínili, vláda hlasováním ve sboru přijala v loňském a letošním roce tři usnesení: rozhodnutí o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných státu přes naše území v roce 2016, účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účast ozbrojených sil jiných státu na vojenských cvičeních na našem území, a tato nepředala neprodleně k projednání zákonodárcům. »Ústava ČR ukládá vládě o takto přijatých usneseních vlády neprodleně informovat obě komory Parlamentu ČR. Tuto povinnost vláda ve smyslu výše uvedeného článku nesplnila. Je to tedy neústavní jednání vlády ČR a nezákonná činnost ministerstva obrany. »Lokajská politika, nahánějící nás do střetu s jadernou velmocí, se před lidmi skutečně všelijak tutlá. Tím naléhavější je dělat vše pro to, aby jí to tak snadno neprocházelo« . . .

 

     (mh, ici), Haló noviny, 29.8.2016, str. 2     Celý text:  Cviceni.doc

 

            

 

Symetrická odpověď: Rusko může

zničit USA za méně než půl hodiny

 

         Členové Vadajského klubu se zeptali Putina: „Vy snad můžete zničit Spojené státy do půl hodiny?“ Ruský prezident se na pár sekund zamyslel a řekl: „Ve skutečnosti rychleji...“ „Rusko je jedinou zemí, která může zničit Spojené státy, protože Rusové mají možnosti a jaderné zbraně, aby to to udělaly,“ cituje článek náčelníka štábu americké armády generála Marka Millyho.

          Ukázalo se, že Rusové byli schopni dovybavit svoji armádu a ochránit se před nepřátelskými raketami elektronickým bojem, které je oslepí a učiní z nich bezvýznamnou hromadu šrotu. V případě, že se USA náhle rozhodnou, že použijí takový preventivní nukleární útok na Rusko, naivně věří, že zůstanou bez trestu. Hluboký omyl. I když se z ničeho nic zničí všechna velitelská stanoviště ruské armády, spustí se systém Perimetr. Systém zahrnuje  hardware a software, který by umožnil za jakýchkoli podmínek, i těch negativních, odpálit rakety. Systém mohl provést přípravu a odpal raketových střel, a to i v případě, že by byli všichni z obsluhy mrtví a nebylo by komu dávat rozkazy.

         „Řeč je o systému Perimetr v minulém čase z toho prostého důvodu, že známe pouze jeho dřívější verzi. V současnosti je přísně tajný. Víme jen, že modernizovaná verze povede k nevyhnutelné odplatě,“ píše se v článku.

     Odkaz:  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/symetricka-odpoved-rusko-muze-znicit-usa-za-mene-nez-pul-hodiny/     Celý text:  Perimetr.doc

 

 

               Projekt Sever-Jih.

 aeronet.cz/news/  ,  Srp 25, 2016      Rusko zabránilo válečnému konfliktu a vstupuje do projektu Sever-Jih. Aneb více o tom, o čem hovoří V. V. Pjakin. Vytvoření koridoru Sever-Jih umožňuje Rusku stát se subjektem globální politiky. Snahy o odstavení Ruska co by evropského energetického zdroje jsou opět v tahu, jak si toho všímá i Forbes. Vstupem do Sýrie si získalo respekt nejen schopností jako jediné tento konflikt řešit bez hrozby celosvětové války, ale také zbraněmi, které předvedlo. Právě těmi totiž vyslalo zásadní vzkaz – „kdo chce rozkrást naše zdroje, ten ať se podívá, s čím se setká“. A byl to vzkaz nejen USA, ale i globalistům. Rusko se nenechalo vyšachovat ze světového dění přes Sýrii poté, co došlo k jaderné dohodě s Íránem (a o které já od začátku tvrdím, že tehdy začalo velké soupeření o přátelství/“přátelství“ s Íránem jak ze strany USA, tak Číny, tak globalistů), tak Rusko v tomto soupeření bodovalo už tím, že na své straně má spojence Íránu – Sýrii. Podstatná globalizační dění probíhají dlouhodobě a skrytě a pouze někteří (jako Putin a samozřejmě Pjakin) chápou, jak se jim bránit.

     Odkaz:  http://aeronet.cz/news/rusko-zabranilo-valecnemu-konfliktu-a-vstupuje-do-projektu-sever-jih-aneb-vice-o-tom-o-cem-hovori-v-v-pjakin/     Celý text:  Sever-Jih.doc

 

 

          Čech, který emigroval do Ruska

     www.parlamentnilisty.cz , 19. 8. 2016       Čech, který emigroval do Ruska, vysílá vzkazy k výročí srpna 1968. Mnohým z toho může prasknout hlava.

     „Tak jako mnohokrát v historii opět záchrana a svoboda pro opakovaně nevděčnou Evropu přijde z Východu, z Ruska.“ O tom je přesvědčen Petr Michalů, který emigroval z České republiky a teď žije v Moskvě. Tvrdí, že v přítomnosti ruských tanků nám bylo lépe, a domnívá se, že „RVHP fungovala a rozvíjela se, ale EU krachuje“, dokonce hovoří o hrozbě zániku České republiky. Lituje Američany, o kterých si myslí, že závidí Rusům jejich způsob života a historii. A že by se chtěl vrátit do rodného Česka? To ani náhodou.

 

     Odkaz:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cech-ktery-emigroval-do-Ruska-vysila-vzkazy-k-vyroci-srpna-1968-Mnohym-z-toho-muze-prasknout-hlava-449457     Celý text:  Emigroval-do-Ruska.doc

 

 

          

     P.C.Roberts: Puch nejohavnější propagandy

    

     Právě jsem z úst někdejšího presstituta Davida Sattera vyslechl tu nejprimitivnější odrůdu propagandy ... Za ta léta v politice už bych měl být obrněný, ale i tak se nedokáži ubránit údivu, když vidím a slyším, jak se agenti, pracující pro elitu, neštítí vypouštět z úst ty nejprimitivnější a nejprůhlednější lži. Možná už lidé zapomněli, že když washingtonský plán invaze do Sýrie zablokovaly britský parlament a ruská diplomacie, poslal Washington jednotky, použité proti Kaddáfimu v Libyi, do Sýrie, kde se tyto – po čase – vynořily na světlo světa jako Islamský stát (IS), páchající ty nejodpornější zločiny.

V 21. století lze všechny válečné zločiny připsat na účet USA a Izraele. A umožnila je i EU, vždy ochotná poskytnout jejich oficiálním lžím své krytí. Ať už se jednalo o lež o iráckých zbraních hromadného ničení, či o iránské atomové hrozbě, jichž Washington využil pro nevyprovokovanou agresi, vedoucí ke zpustošení sedmi zemí. Skutečným expertům je vlastní morální integrita, vyžadující, aby režimy Clintona, Bushe ml. a Obamy byli za své zločiny volány k soudní zodpovědnosti. A na oné lavici obžalovaných by neměl chybět ani David Satter.

 

     Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/08/13/p-c-roberts-puch-nejohavnejsi-propagandy/

     Celý text:  Puch.doc

 

 

              

                         Pátá kolona

     Ladislav ŠAFRÁNEK,  Haló noviny, 10.8.2016     Soudobé teroristické útoky jsou jen špičkami ledovce zastrašující veřejnost a odvádějící její pozornost od skutečného nebezpečí vyplývajícího z krachu multikulturalismu a selhání integrační politiky států Evropské unie. K radikalizaci a militantním postojům muslimských menšin ve státech Evropské unie totiž dochází již nejméně dvacet let a intenzita tohoto procesu neustále roste. Kupodivu zachvacuje imigranty druhé či dokonce třetí generace. Jde o to, že tito imigranti, jedno, které generace, se odmítají identifikovat se svou novou vlastí, avšak současně se nechtějí vrátit do země původu. Nedělejme si naděje, že imigranty a obecně ostatní civilizace přetvoříme k našemu pojetí hodnot, demokracie a kultury. Nemůže se to povést, neboť gravitace směrem k tradici u věřících a chudých překonává emancipační snahy sekulárních elit. Naivní snahy integrovat běžence pomocí otevřené náruče jsou, jak již víme, kontraproduktivní.

     Celý text:  Pata-kolona.doc

 

    

                   "Říše" se hroutí !

     4.8. 2016 , The Saker ,  Zvědavec

     Pachatelé (teroristických útoků) jsou naprosto směšní: pseudomuslimové ... Přesně tento typ lidí chtějí zvláštní služby (a náboženské sekty) ukořistit ... Položíme-li si otázku kdo má z toho prospěch (cui bono), ...  samozřejmě sionisté, ale také neokonzervativní elity v USA a EU. Jejich velkou nadějí bylo, že Rusko „vtrhne“ na Donbas. Potom by bylo možné svést všechny vnitřní problémy v Evropě na ruskou hrozbu. Pokud by se našlo hodně lidí, kteří by uvěřili této teorii „ruské hrozby“, museli by rovněž akceptovat větší vojenský rozpočet (ještě více vykrmit americký vojensko-průmyslový komplex) a rozmístit více amerických ozbrojených sil ve východní Evropě. Když si neokonzervativci uvědomili, že Rusové neskočili na návnadu, náhle prudce vzrostl stálý příval uprchlíků, přicházejících ze Středního východu a z Afriky, a to zásluhou zmatku a chaosu, který vytvořila neokonzervativní politika na Středním východě. Tato vlna uprchlíků vytváří řadu větších sociálních problémů, které by mohly být využity k tomu, aby odvedly pozornost od masivní krize a hospodářských strastí EU. Když jsou vládnoucí kompradorské elity EU ohroženy nespokojenou veřejností, uprchlická krize vytváří ideální záminku k tomu, aby byla přijala mimořádná legislativa a případně zavedeno stanné právo.

     Jestliže se nakonec v EU skutečně budou šířit nepokoje, povstání a chaos - hádejte, kdo se objeví, aby „ještě jednou zachránil Evropu?“ Ano, je to tak - strýček Sam a NATO. Docela dobrá mise pro jinak nelegitimní přežitek z dob studené války, ne? V ideálním případě by se evropská populace měla rozdělit na ty, kteří předstírají, že uprchlíci nejsou vůbec žádný problém, a na ty, kteří na ně všechno svalují. Čím více se společnost polarizuje, tím více bude „zapotřebí“ udržet zákon a pořádek. To, co po nás naši imperiální vládci opravdu chtějí, je, abychom buď bojovali proti sobě navzájem, nebo abychom alespoň bojovali proti větrným mlýnům. Podívejte se na americkou veřejnost - ta je naprosto posedlá nedůležitými otázkami, jako je např. homosexuální manželství, kontroly zbraní versus „aktivní střelci“, Black Lives Matter versus policajti a časem prověřené interrupce versus protesty proti interrupci. To je přesně to, jak nás naši vůdci chtějí vidět: vyděšené, zmatené a především roztěkané s rozptýlenou pozorností. Dobrou zprávou je, že bez ohledu na naši naivní pasivitu "Říše" se hroutí, sice možná ne tak rychle, jak by si někteří z nás přáli, ale dostatečně rychle na to, abychom si skutečně dělali obavy o naše vládce. V nadcházející době bude show „islámské hrozby“ nadále pokračovat, stejně jako „aktivní střelci“, Black Lives Matter a celý zbytek programu, který si pro nás "Říše" připravila. Falešné vlajky budou i nadále vlát v mnoha dalších prázdných slovech z "Říše".

 

     Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2016/08/jsem-presvedcen-ze-to-co-se-deje-je.html#more  

     Celý text:  Rise-se-hrouti.doc

 

              

Sbohem střední třído    

The Economic Collapse     Michael Snyder, dne 28. července 2016

     Podíl vlastníků obydlí v USA se dostal na rekordně nízkou úroveň. Důvodem toho samozřejmě je, že střední třída v Americe umírá. V minulém roce jsme se dozvěděli, že střední třída Američanů nyní tvoří minoritu v populaci vůbec poprvé. V dnešní Americe nemá nikdo práci  v každé páté rodině . 62 procent všech Američanů má uspořeno méně než 1,000 $ V roce 2007 žilo přibližně každé osmé dítě v Americe na potravinových lístcích. Dnes je to  každé páté. A co by mohlo brzy nastat je pro střední třídu mnohem horší , neboť nová světová hospodářská krize se urychluje. Vysoce uznávaný ekonom Peter Schiff je přesvědčen, že hlavní pokles v USA  je na spadnutí ...

     Odkaz:  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/bye-bye-middle-class-the-rate-of-homeownership-in-the-united-states-has-hit-the-lowest-level-ever          Překlad:  Stredni-trida.doc

 

 

               Proč Rusko nemá inovace?

     Prezident Ruské akademie věd Vladimír Fortov říká: „Ve vědě zůstali jen optimisté“. Akademik Oleg Figovskij mluví o tom, že oligarchové v Rusku investují do fotbalových klubů, ale ne do univerzit, a věda stojí na pokraji propasti. Nehledě na bohaté historické zkušenosti stále ještě není v Rusku přijato rozhodnutí, aby bylo vytvořeno prostředí  pro inovace a hledání přelomových objevů a inovací. V případě neexistence potřebného socio-ekonomického prostředí statisíce vědců odjely a odjíždějí jen proto, že zde nemohou realizovat své inovace. Ale na Rusko v posledních letech dopadla ještě další rána - kolaps (neboli  tzv. reorganizace) Ruské akademie věd. Vědci bijí na poplach... Co dala zemi parta, kterou vede Čubajs? Obrátí úřady pozornost k tomuto výkřiku zoufalství akademiků? Pokud ne, pak v několika letech může Rusko zůstat nejen bez inovací, ale celkově také bez vynálezů a vědy.

     Odkaz:  http://www.aif.ru/society/opinion/izobreteniya_v_stol_pochemu_v_rossii_net_innovaciy

     Překlad:  Vynalezy.doc

 

 

         

Putin oznámil ultimátum Ukrajině: nyní to bude po zlém

 

(Na serveru http://glsvet.ru znovuvyvěšený text z roku 2014)  

 

     Ruský prezident Vladimír Putin uspořádal veřejné setkání s členy vlády. Tentokrát bylo oznámeno skutečné ultimátum Ukrajině a orgánům EU.

     Co řekl Putin: 1. Evropě -  Dohoda o přidružení Ukrajiny s EU představuje hrozbu nejen pro ekonomiku Ukrajiny, ale také pro ruskou ekonomiku. Po podepsání dokumentu by nevyhnutelně začala nekontrolovatelná blokáda ruského trhu duty-free zbožím z Evropy a třetích zemí, což by způsobilo škodu ruským výrobcům. Kromě toho, Ukrajina by musela zrušit desítky a stovky dohod s Ruskem, odporujících legislativě EU. 2. Ukrajině - Přes všechny těžkosti ve vztazích jsme poskytovali průmyslu Ukrajiny objednávky za 15 miliard $ v hotovosti ročně. Nechcete-li po dobrém - nedostanete nic. 3. Evropě a trochu Ukrajině - Od této chvíle bude palivo proudit jen tehdy, když bude Kyjev platit jeden měsíc předem. Pokud Ukrajina nenajde tyto miliardy, bude na podzim Evropa bez plynu. 4. Ukrajině a trochu Evropě - Celková výše dluhu Ukrajiny, který může Rusko okamžitě požadovat je 16,6 miliard $. A budeme je požadovat. KOMPLETNĚ. Putin varuje: … Buďto Evropská unie, Spojené státy a Ukrajina okamžitě přijmou podmínky vyjádřené Ruským ministerstvem zahraničí a nyní přikročí k jejich realizaci ... Nebo: Rusko zruší veškeré průmyslové objednávky na Ukrajině,  uzavře Ukrajině plynový ventil, zavře své hranice pro ukrajinské zboží a zboží tranzitu přes Ukrajinu. Začne-li Evropa mrznout – nechť všechny reklamace pošle svým přátelům v Kyjevě.

 

     Odkaz:  http://glsvet.ru/putin-obyavil-ultimatum-ukraine-teper-budet-po-ploxomu/?yclid=4339790804681229349    

     Překlad:  Ultimatum-Ukrajine.doc

 

 

         

Muž za nezdařeným pokusem o převrat v Turecku?

     Copyright © Global Research News , 26. července 2016, (Michel Chossudovsky)     Podle konzervativního anglicky píšícího deníku  Yeni Savak,  "byl  bývalý americký velitel Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF), bezpečnostní mise pod vedením NATO v Afghánistánu, organizátorem vojenského pokusu o státní převrat 15. července v Turecku". Campbellovi se podařilo získat více než 2 miliardy dolarů, z peněžní transakce prostřednictvím UBA banky v Nigérii pomocí příkazů CIA, pro distribuci mezi pro-převratový vojenský personál v Turecku. Zpráva odhaluje, že generál Campbell spolupracoval s organizací Fethullah Gülen. Také odhaluje, že americké tajné služby a vojáci stáli za nezdařeným pokusem o převrat.

     Odkaz:  http://www.globalresearch.ca/the-man-behind-the-failed-coup-in-turkey-us-army-general-john-f-campbell-report/5538083     Překlad:  Campbell.doc

 

 

    

Kritikům bývalého režimu

    

          Z e-mailu upravil Jiří BAŤA, Haló noviny, 19.7.2016, str. 11     Nemusíte mít rádi komunisty, můžete být také zásadními odpůrci socialismu, můžete být proti Rusku, velebit USA, ale tohle prostě nemůžete popřít. Byli jsme průmyslově, ale i vzdělanostně vyspělá republika, velmi schopný, ve světě uznávaný národ. Republika, která byla i v tu dobu naprosto soběstačná v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí... atd., atd.

          Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme prakticky NIC. Ta česko-německá auta (Škoda, resp. VW) nás nespasí. Nepatří nám v naší milované zemičce ani rezavý hřebík ve zdi, ani příkop u cesty a pomalu ani kapka vody. Ba ani vzduch už není náš, když jej Američané záměrně otravují tzv. chemtrails.

      ... vy jste se tohoto národa zřekli, resp. jste ho zradili, když se vám naskytla vidina bezpracného zisku peněz za nic jiného, jen když podpoříte jejich tzv. západní demokracii, politiku, imperiální a válečnické zájmy ... . »Přijde den, zúčtujem spolu« (Petr Bezruč) a národ se postaví všem, kteří se nechali zlákat rádoby »(ne)přáteli«, kterým nejde o nic jiného než o peníze, vládu a moc ve světě.

 

     Celý text:  Kritikum.doc

 

 

          

 

“Pochopte to, ani my vám nedôverujeme”

 

     Moskva 23. júla 2016,  rozhovor pre časopis Spiegel     Sergej Karaganov, 63-ročný ruský politológ, ekonóm, je dekanom fakulty svetovej ekonomiky a svetovej politiky moskovskej elitnej Nacionálnej výskumnej univerzity „Vysoká školá ekonomická“. Je čestným predsedom Rady pre zahraničnú a obrannú politiku a taktiež aj osobným poradcom ruského prezidenta.

Christian Neef (Spiegel): Európania v súčasnosti nedôverujú Rusku, nechápu ho, považujú ho za čudnú krajinu. Nerozumejú cieľom vášho vedenia v Moskve.

          Nuž, pochopte, aj my vám dôverujeme presne na nula percent. Po nedávnych rozčarovaniach je to absolútne logické. Berte si to do úvahy. Robíme niečo, čo sa dá označiť ako taktické varovanie. Aký je náš cieľ? Musíte konečne pochopiť, že sme múdrejší, silnejší a rozhodnejší, ako si myslíte.

Christian Neef (Spiegel): Existujú šance, že Rusko v blízkej budúcnosti predsalen bude hľadať cesty ku spolupráci?

Chceli by ste počuť, že robíme chyby? Nedočkáte sa, pretože máme pravdu. V súčasnosti sa Rusko premenilo na ázijsko-európsku veľmoc. Bol som jedným z tých, ktorí vyznačili práve túto cestu – na Východ a myslím si, že je to správna cesta. Samozrejme, chceme spolupracovať aj so Západom. Na daný moment je to všetko, čo vám môžem povedať… Eugen Rusnák

 

     Odkaz:  http://www.hlavnespravy.sk/pochopte-to-ani-my-vam-nedoverujeme-osobny-poradca-vladimira-putina-poskytol-otvoreny-a-tvrdy-rozhovor-pre-casopis-spiegel/811194  

     Celý text:  Neduverujeme.doc

 

 

         

Gestapo America

     Paul Craig Roberts, 13.7.2016     Ředitel FBI James Comey  je pro tvrdý přístup ke všem internetovým aktivitám. Comey, který by skvěle zapadal do Hitlerova Gestapa, říká Kongresu, že Spojené státy nejsou v bezpečí, pokud FBI nebude vědět, komu každý Američan online odesílá e-maily a od koho je přijímá, a znát webové stránky každého Američana. Jinými slovy, Comey chce způsobit neplatnost čtvrtého dodatku ústavy USA a zcela zničit právo na soukromí. Většina Američanů dnes bohužel, na rozdíl od svých předchůdců, je příliš neznalá a nevzdělaná v hodnocení práv na ochranu soukromí, ne jako naši Otcové, kteří vytvořili americkou ústavu. Jen hlupáci říkají nesmysly, jako například: "Neudělal jsem nic špatného. Nemám se čeho bát." Bůh pomoz idiotům. Pokud by americký lid byl dostatečně sofistikovaný, divil by se, proč tak velká část amerického Senátu představuje spíše FBI než americký lid, jejich voliče, nikoliv policejní síly ve Washingtonu. Proč tolik amerických senátorů lépe reaguje na přání FBI, změnit policejní síly na gestapo, než na dodržování občanských svobod, zakotvených v americké ústavě? Média se skládají z lidí dobře placených za klamání a ti podporují nastolování policejního státu. Tomu, aby byli lidé zbaveni veškeré ústavní ochrany a byli ponecháni nechránění před policejním státem, slouží New York Times, Washington Post, Fox "News", CNN, a zbytek tiskových presstitutů, televizních médií a mnoho internetových stránek. Adolf Hitler je živ a zdráv ve Spojených státech a rychle stoupá k moci.

 

     Odkaz:  http://sputniknews.com/columnists/20160713/1042874888/us-fbi-patriot-act.html              

     Překlad:  Gestapo-America.doc

 

 STARŠÍ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

HLAVIČKA

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 DALŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ :   

HLAVIČKA

 

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

Petice proti pražskému Maidanu 22.11.            Protest proti politice USA 26.11.

    

Proti pražskému Maidanu u Rudolfina 29.11.             Protest proti politice USA 3.12.

   

Klárov 17.11.2014                                 Hradčanské náměstí 17.11.2014

 Podpora prezidentovi                           Hlupáci rozpoutávají pražský Maidan

   

Nebetyčná ostuda - stánek banderovců              Uctění památky obětí upálených

na Staroměstském náměstí (2.11.2014)               banderovci v Oděse (2.11.2014)

   

Demonstrace proti pochodu banderovců v Praze 5.10.2014

      

Slavnost k 70. výročí Dukelské operace v RSVK 1.10.1014

    

Setkání pod Kunětickou horou 6.9. 2014    Návštěva památníku Ležáků 6.9.2014

         

Z mítingu nezávislých iniciativ proti Západem rozpoutávané válce 24.8.2014

       

Z piety KČP u pomníku pohraničníka Soukupa,

zavražděného při výkonu služby, konané 23.8.2014

 

  Víte že ?:

HLAVIČKA

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 Archiv víte že

Publikace:

HLAVIČKA

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Havel  Havel.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

Zajímavá videa :

HLAVIČKA

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

 

Ve středu, 9. prosince 2015,  se v Praze, na Velkopřevorském náměstí, konala protestní demonstrace, proti šíření protiruské propagandy ve veřejnoprávních médiích, na středních školách a také proti přepisování historie.  Na shromáždění promluvil také MUDr. Marek Obrtel, vyjádřili jsme protest proti služebníčkování západním superteroristům, zazpívali jsme si i několik moravských a ruských písní :

    

 Protest1.avi     Protest2.avi

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

Kulturní akce :

HLAVIČKA

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

Podrobně v RSVK.doc

 

HLAVIČKA