TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do ráje.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                Mohou-li kapitalisté získat procenta zisku navíc, přestoupí zákon, mohou-li získat desítky procent spáchají zločin,

                mohou-li získat stovky procent, neexistuje zločin, jehož by se nedopustili.    K. Marx

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

PUBLIKACE

ZAJÍMAVÁ VIDEA

KULTURNÍ AKCE

 

 

     

          

     Základní body programu:

 

 

           1.   +      ANO míru - NE válce, nedopustit, aby byla naše země zatažena do války

           2.   +      Prosazení všeobecného referenda

           3.   +      Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, revize roku 1989

 

           1.    -      Vystoupení z EU a z NATO

           2.    -      STOP veškeré nelegální imigraci

           3.    -      Zrušení církevních restitucí a zabránění plánovaným restitucím sudetským

 

 

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

NOVÉ ČLÁNKY :

HLAVIČKA

 

  

 

     „Zachraňte nás, bratři! Jsme na prahu pekla"

 

25. března 2017 , Maxim Rudenko    Minulý čtvrtek, 23. března, došlo ke dvěma velmi pozoruhodným událostem na Ukrajině: V noci došlo na území vojenských skladů Bakaleje v Charkovské oblasti k požáru, který způsobil detonaci munice, a v odpoledních hodinách byl v centru Kyjeva zabit bývalý poslanec státní dumy Ruské federace Denis Voroněnkov. Kyjevanka Polina Orlovská, vytvářející stránku o životě v ukrajinském hlavním městě  http://kiev.vgorode.ua/  , uvedla, jak její kolegové regovali na mimořádné události.

          Podle nich Kyjev nespěchá, aby zjistil, co se stalo. Podle místních politiků jsou obě události způsobeny  „rukou Kremlu“, jehož cílem je destabilizovat situaci v zemi. A je-li ve vraždě Voroněnkova „agent ruských speciálních služeb“, čemuž někdo na Ukrajině věří, je zde i nepřesvědčivá verze o „dronu armády Ruské federace s projektilem“. Kyjevanka je přesvědčena, že příprava a provádění takovýchto katastrof je nejpohodlnější způsob, jak skrýt krádeže a obchodování do stínu, stejně jako pohádkové obohacování vyšších vojenských hodností. Vražda bývalého poslance Státní dumy je podle Orlovské křiklavou provokací Kyjevského vedení, jejímž cílem je potvrdit „ruskou agresi.“ 

          Na konci svého uvažování se Polina Orlovská obrací k ruským lidem, žádajíce naši zem o pomoc: „Zachraňte nás, bratři. Jsme na prahu pekla!“, a lze ji pochopit. Ukrajina se utápí v korupci a lži, je na pokraji katastrofy. A to vše je důsledek „spolupráce“ se Západem, který vedl zemi k totální krizi. 

 

     Odkaz:   http://politobzor.net/show-126593-vazhnoe-pismo-kievlyanki-k-russkim-spasite-nas-bratya-my-na-poroge-ada.html

     Překlad:   Dopis-Kyjevanky.doc

 

 

 

          Čínská meritokracie (vláda nadaných)

 

22.3.2017     Doc. Marek Hrubec z Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR.     To, co se Číně podařilo zejména od 80. let dodneška, je bezprecedentní. Čínskému ekonomickému a politickému systému se říká „socialismus s čínskými charakteristikami“. Čína sama záměrně přijala různé prvky ze Západu. Zpočátku marxismus a jeho socialistickou verzi, která byla přejata ze Sovětského svazu, než ji později transformovali, v poslední době pak prvky tržního hospodářství atd. Jde o kombinaci různých prvků, měli bychom to v klasickém pojetí při jistém zjednodušení charakterizovat jako plánované hospodářství s převahou společenského vlastnictví, ať už státního, městského, provinčního nebo jiného, zatímco kapitalismus je definován trhem a převahou privátního vlastnictví. Z tohoto hlediska se tedy v Číně jedná o specifickou kombinaci těchto modelů. Jde o unikátní, specifický systém, který není kopií Západu, ani není regresem do starších modelů, které byly v Číně dříve, ať už to byl konfucianismus za císařství nebo marxismus-leninismus sovětského typu.

          Jedná se o specifický model, který využívá výhodné prvky z jiných modelů, ale zároveň navazuje na to, co se v Číně osvědčilo jako původní. Ke specifické kombinaci společenského a privátního vlastnictví, plánování s trhem, musíme připojit ještě třetí rys, a tím je konfuciánská kultura. Je to „harmonická společnost“, což je právě starý konfuciánský termín. Taková společnost se nesoustřeďuje jen na konkurenci, jak je to běžné na Západě, kde lidé jsou pod neustálým tlakem tržních mechanismů, ale hlavně na snahy o vytváření sociálně soudržných mezilidských vztahů, jinými slovy vzájemné soužití lidí, jež se snaží omezovat sociální rozpory. Socialistický princip říká „Každému podle jeho zásluh“, tedy hlavně podle toho, o co se svým výkonem a snahou zasloužil. Stejný prvek je užíván i v západních zemích, přinejmenším v podobě ideologie, která říká: „Každému podle jeho výkonu“. (I když tyto principy mohou být praxi dosti vzdálené.) Konfuciánská meritokracie je přitom také úzce spojena s tím, jaké vážnosti se tam přikládá vzdělání. Zásluhovost je velmi vyzdvihována už ve škole.

          Je možné hovořit i o demokratickém deficitu v Číně, ale demokratický deficit v Bruselu je také velice silné téma a v loňském roce dokonce Princetonská univerzita vydala studii, podle které Spojené státy nesplňují definiční kritéria pro demokracii a jsou oligarchií.

 

     Odkaz:   http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/23895-inska-meritokracie-od-vzdlani-po-politiku

     Překlad:   Meritokracie.doc

 

  

 

Současný vývoj globalizace a úskalí její budoucnosti

 

22.3.2017 Lubomír Civín ,  casopisargument.cz/     Po referendu o brexitu, obsahu předvolební kampaně a prvních krocích nového amerického prezidenta ve funkci vzniká atmosféra nejistoty. Nejčastěji se mluví o globalizaci a jejich perspektivách. Globalizace zpomaluje už delší dobu. Dějiny nás učí, že každý sociálně politický, či ekonomický  proces, tudíž i globalizace je vratný , tj. že se může zastavit, či dokonce  nabrat zpětný chod, a to jak objektivně vlivem tržních či přírodních faktorů, nebo následkem subjektivních (politických ) zásahů, či kombinací obojího. Rozpornost globalizace i nerovnováha mezi jejími jednotlivými rozměry se stávají zdrojem nemalého napětí mezi subjekty globalizace a rovněž objektivním základem pro rozdílná hodnocení globalizace.

          Subjektivní – politické zásahy do globálních ekonomických procesů (nedají se sice nazvat ucelenou formou globální hospodářské politiky, spíš se užívá název „global governance“ celosvětové vedení, či správa) se realizují na několika formalizovaných a neformalizovaných politických úrovních. Neformální setkávání (“kluby G” - G7, G8, G20, G77) nemají žádné oficiální místo v systému globálního řízení a ani nedisponují kompetencemi a nástroji takovéhoto řízení. Z tohoto úhlu pohledu jsou proto zatím  stále daleko od toho, abychom je mohli označit za „světovou vládu“. Druhou skupinu tvoří stávající institucionalizované klíčové globální instituce a jejich nástroje ve vazbě na “kluby G” (BIS, MMF, SB, WTO, část institucí systém OSN a pod.)  Specifické postavení v této skupině formalizovaných struktur systému globálního vedení mají integrační seskupení jako EU, NAFTA, ASEAN. Paralelně s nimi však existují rovněž mezinárodní neformální struktury, které využívá globální elita (Bildenberský klub, Trilaterální komise, Římský klub, Globální ekonomické fórum, Rada pro zahraniční politiku).

          To všechno nám ukazuje, že perspektivy globalizace jsou v současném stádiu vývoje značně nejasné, často protikladné a rozporuplné.   Bude proto možné očekávat určitý boj v politické, ale i ekonomické rovině,  o její budoucí vývoj i obsahové zaměření, které zdaleka není jednoznačné. Globální ekonomika dnes stojí na rozcestí, kde si bude vybírat budoucí orientaci. Buďme optimisti a věřme, že volba dopadne ku prospěchu celého lidstva.

 

     Odkaz:   http://casopisargument.cz/2017/03/22/soucasny-vyvoj-globalizace-a-uskali-jeji-budoucnosti/

     Překlad:   Uskali.doc

 

  

    

 

          Rusové brzy uvidí vyvlastnění oligarchů

 

03.03.2017, Michail Chazin, prezident Nadace pro ekonomický výzkum     Generální ředitel VCIOM se podělil o poznatky z celostátní ankety: Občané Ruska se domnívají, že by neměli existovat žádní oligarchové, že jejich majetek by měl být vrácen státu. Vztah k nim mají špatný a nemění se. Rusové přestali považovat podnikatele za "boháče a vykořisťovatele". Například 27% dotazovaných uvedlo, že sami chtějí začít podnikat. Ve vztahu k oligarchům jsou naši občané přesvědčeni, že si vysloužili svůj obrovský kapitál "nějakým zvláštním způsobem prostřednictvím privatizace", při kterém "se dostali k ohromným a drahým částem toho, čemu se říkalo veřejný majetek."

Před 20 lety se nás Jelcinova oficiální propaganda snažila přesvědčit, že řízení je zjevně neefektivní a rozumně nakládáno s majetkem může být jen v soukromém vlastnictví. Ale to je nesmysl. Všichni vždy chápali, že jsou to čistě propagandistická tvrzení, se kterými přišli "prichvatizátoři" a jejich američtí podporovatelé. Jejich cílem bylo – aby se proti nim nezasahovalo při loupení majetku lidu", řekl Chazin. Znárodnění, samozřejmě  v mírné formě, proběhne, protože podniky oligarchů se postupně stanou nerentabilní. Bez státní rozpočtové podpory nemohou existovat, takže v určitém okamžiku bude oligarchům učiněna nabídka - buď podporujte podnik z vašich peněz, nebo jej předejte státu", - navrhl.

 

     Odkaz:   https://www.pravda.ru/news/society/03-03-2017/1326277-0/          Překlad:   Vyvlastneni.doc

 

  

 

          Bratrovražedné války Slovanů

 

          Oskar Krejčí, profesor a politolog, 19. březen 2017      Slovanská myšlenka je součástí obrany proti politické a mediální manipulaci. Neexistují dobré a špatné národy. Jsou jen období, kdy jsou národy a státy vedeny dobrým, nebo špatným směrem, říká politolog Oskar Krejčí. Eskalace napětí na Ukrajině je účelová. V širším smyslu se jedná o pokus torpedovat případné zlepšení vztahů Washingtonu s Moskvou, jde o snahu vyprovokovat Rusko k jednání na podporu povstalců, které by bylo Západem odsouzené. Na válku v Jugoslávii můžeme pohlížet i jako na útok proti poslednímu státu v Evropě, který si zachoval prvky socialismu. Pak následovaly útoky Západu proti třem státům, které se hlásily k nějaké verzi arabského socialismu. V Iráku byla u moci strana Bass, Socialistická strana arabské obrody, Muammar Kaddáfí vládl Libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríji a v Sýrii je u moci strana Baas. Slované, Germáni, Arabové a podobně – to jsou superetnika, ze kterých se zformovaly národy. A je chybou přisuzovat superetniku mobilizační politickou sílu, kterou má národní idea.

          Dnes vidíme divoké aktivity ukrajinských nacionalistů, které nikterak nezajímá, že „Moskalové“ jsou také Slované. V roce 1919, když se Rudá armáda přiblížila k Varšavě, britský ministr zahraničí George Curzon navrhl hranici mezi sovětským Ruskem a Polskem, která byla na východ od válečné fronty (na základě jazykového rozhraní). Jenže pak došlo k „zázraku na Visle“ a Rudá armáda byla vytlačena daleko na východ od linie navržené Curzonem. Válka určila, že nové Polsko zahrnulo mimo jiné území s převážně ukrajinským a běloruským obyvatelstvem. Pakt Molotov-Ribbentrop stanovil východní hranici Sovětského svazu na Curzonově linii. A Jaltská konference stanovila polskou hranici  – také na Curzonově linii! Proč v období po studené válce mezi sebou převážně válčí právě Slované? Je tu strach z možné jednoty Slovanů. Těch je 300 až 450 milionů, což by mohla být síla, která někoho leká.

 

     Odkaz:   http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/oskar-krejci-bratrovrazedne-valky-slovanu/

     Celý text:   Bratrovrazedne.doc

 

  

    

          Lekce ekonomie pro silné žaludky

 

          Podle mezinárodního měnového fondu vzrostl globální dluh na nepředstavitelnou sumu 152 biliónů dolarů (v orig. krátké škále 152 trillion, pozn. PP). Jiné odhady dokonce hovoří o čísle mnohem blíže ke dvěma stům biliónů dolarů . Žijeme v největší dluhové bublině ve známé světové historii. A naši finanční inženýři stále nacházejí a musejí nacházet nové a nové způsoby, kterými budou dluh přifukovat mnohem větším tempem, než roste světový HDP. Jinak bublina praskne a zničí celý globální finanční systém. Ale tvorba dluhu má své limity. Pokud úroková míra příliš vzroste (a vzroste také procentuální podíl dluhu na HDP), pak celý systém zkolabuje, protože střadatelé, penzijní fondy a pojišťovací společnosti přestanou mít příjmy, jež by byly sto pokrýt jejich závazky.

          Ve Spojených státech bylo za Obamovy éry připočteno k dluhu více než devět biliónů dolarů. Namísto toho, aby si odbyli bolestivý krach hned, prodali budoucí generace Američanů do dlužního otroctví. Pokud se dluhový strop nezvedne, bude to téměř určitě znamenat, že je za dveřmi veliká politická krize a obrat ekonomiky ke katastrofě. Jenže těžko si vybrat. Pokud se opět zvedne, bude to znamenat, že se Donald Trump a Republikáni úmyslně účastní dalšího ničení ekonomické budoucnosti USA v dlouhodobém výhledu. Až praskne největší dluhová bublina lidské historie, následky opravdu nebudou triviální. Co bude následovat ve světě bez bubliny, je pro všechny totiž zatím absolutně nepředstavitelné.

 

     Odkaz:   http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3021-lekce-ekonomie-pro-silne-zaludky-kazda-ceska-rodina-dluzi-prumerne-dva-az-pet-milionu-polovina-lidstva-tone-v-chudobe-svetlo-na-konci-tunelu-zhaslo-co-bude-nasledovat-ve-svete-bez-bubliny.htm     Celý text:   Lekce-ekonomie.doc

 

  

 

          15. březen 1939

 

Prof. PhDr.Stanislava Kučerová, CSc.  Ten den byl nevlídný, studený, záblo a zalézalo za nehty, poletoval drobný bodavý sníh. Ulicemi našeho města se od rána valily motorizované jednotky německé armády. Šel z nich strach a hrůza. Lidé ochromeně strnuli na chodnících. My děti jsme se dověděly, že je to okupace. Zlověstnému 15.březnu předcházely události vynucené mnichovským diktátem 29.-30. září 1938. Postoupili jsme nacistickému Německu pohraničí, na které si činila nárok německá menšina. Ztratili jsme 1/3 území, 40% průmyslu, 250.000 Čechů přišlo v pohraničí o své domovy, president Beneš odešel do emigrace, místo něj byl zvolen JUDr. Emil Hácha.

          V „protektorátu“ zavládl fašistický teror, germanizace a drancování národního hospodářství ve službách válečného průmyslu Říše. „Cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace země a lidí.“ „Konečné řešení – všechny Čechy vystěhovat a jejich území osídlit Němci, nebo rasově vhodné Čechy ponechat v protektorátě a germanizovat je, zbytek vystěhovat za hranice říše nebo je fyzicky likvidovat.“ Takové byly projekty pověřených správců protektorátu, K.H.Franka, R.Heydricha a ostatních.

 

     Celý text:   15brezen.doc      Odkaz:   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1165933963530123&id=490810227709170&substory_index=0 

 

     Největší internetová "knihovna" vlasteneckých článků:     http://www.ceskenarodnilisty.cz/

 

  

 

          V Pekingu v tyto dny tvarují dějiny

 

Čína si stanovila cíl do roku 2020, tedy k výročí založení tamní komunistické strany, „učinit z Číny středně prosperující zemi“. Většina úspěchů v odstraňování chudoby ve světě, kterými se chlubí výroční hodnocení naplňování Mileniových cílů OSN, je dosažena díky Číně. Podle propočtů Mezinárodního měnového fondu (MMF) bude letos podíl Číny na světovém hrubém domácím produktu (podle parity kupní síly) 17,9 %. Čína prochází poměrně dramatickou restrukturalizací, i když zůstává továrnou světa, nejdůležitějším světovým ohniskem reálné ekonomiky. Čínské centrálně řízené státní podniky vykázaly za leden a únor meziroční souhrnný růst zisku o 29,1 %. Pro budoucnost ale je podstatné, zda bude pokračovat změna od „Vyrobeno v Číně“ na „Vymyšleno v Číně“.

          Už koncem 11. století severní Čína produkovala přibližně 125 tisíc tun železa, což bylo mnohem víc než produkce Velké Británie na počátku průmyslové revoluce o sedm století později. Podle propočtů historika a ekonoma Anguse Maddisona byl ještě v roce 1820 čínský HDP více než 1,4krát větší než HDP západní Evropy. Až do poloviny 19. století byl Peking největším městem na světě. Čína se svou jeden a půl miliardovou populací používá kontrolovanou meritokracii – tedy vládu odborníků, kteří podléhají několika kontrolám. Politici v Praze mají pocit, že ví lépe jak řídit Čínu, než to vědí Číňané. Neměli bychom podporovat žádné změny v Číně, které by tuto obrovskou zemi destabilizovaly. Ohrozilo by to kvalitu života tam i u nás. Peking nesdílí západní mesianismus, který je obsažen ve středověkém šíření křesťanství, rozpínání civilizace formou kolonizace, v sovětském prosazovaní socialismu či v dnešní snaze změnit svět šířením západní verze demokracie, a to třeba i silou. V současném světě, který má tendenci propadnout chaosu, je Čína stabilizujícím faktorem.

     Odkaz:   http://www.novarepublika.cz/2017/03/oskar-krejci-cina-jako-stabilizujici.html     Celý text:   O-Krejci.doc

 

  

 

          Osudy stovek irských dětí odhaleny

 

V bývalém katolickém sirotčinci v Irsku se našel hromadný hrob s ostatky mnoha malých dětí. O úmrtí nejméně 796 dětí v letech 1925-61 v sirotčinci řádu Sisters of Bon Secours ve městě Tuam a o existenci jejich neoznačených hrobů informovala v roce 2014 zpráva místní historičky Catherine Corlessové. Podle ní příčinou úmrtí mnoha dětí byla podvýživa a zanedbanost. Řada dětí zemřela na spalničky, křeče, tuberkulózu či zápal plic. Katolická církev provozovala ve 20. století v Irsku s finanční pomocí státu různé sociální služby. I domy, v nichž svobodné těhotné ženy včetně obětí znásilnění rodily a zanechávaly své děti.

          »Mohu si jen představit to ohromné citové utrpení z odloučení’ které zažívaly matky, když dávaly své malé děti k adopci či byly svědky jejich úmrtí. Bolest a rozpolcenost, kterou snášely, je nad naše chápání,« uvedl tehdy arcibiskup tuamský Michael Neary. Představitelka vládního výboru pro děti Katherine Zapponeová nyní řekla, že nalezení hromadného hrobu vyvolává smutek a znepokojení. Chce umožnit příbuzným někdejších obětí, aby jim uspořádali řádné pohřby: »Uctíme jejich památku a ujistíme se, že s jejich ostatky bude nyní správně naloženo.« (čtk) , Haló noviny, 11.3. 2017, str. 8

 

     Celý text:   Osudy.doc

 

  

 Naozaj nechcú Slováci pracovať ani za 1 300 eur,

 

 nerodia deti a preto treba podporovať migráciu?

 

Mikloš v blogu okrem špinenia na Sulíka doslova napísal: „Imigráciu je potrebné vnímať aj v súvislosti s demografickým vývojom, nízkou pôrodnosťou a starnutím populácie, takže by sme ju nie že nemali odmietať, ale mali by sme ju aktívne podporovať.“ Áno, toto doslova napísal človek, ktorý so svojimi kumpánmi rozkradol, rozpredal a ekonomicky položil tento štát na kolená, urobil z našej krajiny otrokársku dielňu s lacnou pracovnou silou, čím do biedy uvrhol státisíce Slovákov a ďalšie stovky tisíc ich vyhnal za prácou do zahraničia. A tento istý človek dnes vyzýva, aby sme aktívne podporovali migráciu smerujúcu do Európy, pretože je na Slovensku nízka pôrodnosť, starnúca populácia a údajne nedostatok pracovných síl! Tí sú v týchto závodoch do pracovného pomeru prijímaní väčšinou cez personálne agentúry, ktoré následne zhrabnú veľkú časť ich platu. Zamestnanec tak v trojsmennej prevádzke po zdanení a odvedení všetkých povinných odvodov zo mzdy reálne dostane okolo 600 eur a aj to niekedy až za asi 200 odpracovaných hodín! Priatelia, aj toto z našej krajiny a z našich občanov urobili všetky zapredané vlády, ktoré nám doposiaľ vládli.

 

     Odkaz:   http://www.zemavek.sk/articles/view/naozaj-nechcu-slovaci-pracovat-ani-za-1-300-eur-nerodia-deti-a-preto-treba-podporovat-migraciu          Celý text:   Naozaj-nechcu.doc

 

  

          Chorobná koncentrácia bohatstva

Organizácia Oxfam International, zverejnila v januári správu, podľa ktorej 8 najbohatších mužov vlastní dokopy toľko ako 3,6 miliardy ľudí, tvoriacich tú chudobnejšiu polovicu celosvetovej populácie. Analýza Oxfamu tiež vyvracia oficiálnymi médiami živenú predstavu, že väčšina miliardárov prišla k svojmu bohatstvu tvrdou prácou. Viac ako polovica svetových miliardárov svoje bohatstvo buď zdedila alebo nahromadila cez aktivity, spojené s klientelizmom a korupciou. Oxfam i IPS vychádzajú z rebríčkov magazínu Forbes, ktorý ako najväčšieho boháča uvádza zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa s majetkom v čistej hodnote 75 miliárd. Medzi ôsmich najbohatších sa zaraďujú aj finančný magnát Warren Buffett so 60,8 miliardami alebo spoluzakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg so 44,6 miliardami. Je pozoruhodné, že v rebríčkoch Forbesu sa málokedy objavujú osoby z rodiny Rothschildovcov. Bývalý dôstojník tajnej služby americkej armády ASA, ktorá je súčasťou štruktúry NSA, odhadol celkový majetok rodiny Rothshildovcov na neuveriteľných 100 biliónov dolárov. Je teda dosť možné, že bilionári už existujú a majetková nerovnosť medzi úzkou elitou a zvyškom sveta je ešte priepastnejšia, ako sa oficiálne priznáva.

     Odkaz:   http://www.zemavek.sk/articles/view/chorobna-koncentracia-bohatstva-existuju-uz-bilionari

     Celý text:   Chorobna.doc

 

   

                    Co dělat?

 

7.3.2017  Paul Craig Roberts   What Is To Be Done? vyšel 3. 3. 2017 na ICH.    

Otázka v názvu je otázkou, kterou položil V. I. Lenin. Jeho odpovědí bylo vytvoření revolučního „předvoje“, který šířil revoluční myšlenky mezi dělníky, ekonomickou třídu, o níž Karl Marx prohlásil, že je třídou, která se zhostí nadvlády politické moci. A konečně by se tak demokracie, kterou ve svých dřívějších projevech hatily zájmy horní třídy, stala realitou. Vládli by dělníci. Vzhledem k přítomnosti zla a lidského selhání to tímto způsobem nevyšlo. Ale Leninova otázka zůstává v platnosti.

          Američané, které korporace, umístěné v zahraničí, zbavily majetku, volili Trumpa. Oloupení Američané povstali. Ignorovali presstitutní média nebo je snad projevy nepřátelství v médiích dohnaly k tomu, aby podporovali Trumpa. Trump byl zvolen oloupenou Amerikou, dělnickou třídou. A tak dělnická třída a jí zvolený zástupce Donald Trump jsou plně pod palbou presstitutních médií. Jejich sloganem je: „Trump musí odejít“. Pokud nikde v populaci nezbude žádné porozumění ani uvědomění, a s největší pravděpodobností nejsou tyto kvality ani v západních vládách, západních médiích ani v politické totožnosti s liberální/progresivní/levicí, pak neočekávejte, že ještě dlouho zůstanete naživu. Svět se dostal zcela na hranu své existence kvůli aroganci, hlouposti a nadřazenosti neokonzervativní, americké světové hegemonie. Neokonzervativní ideologie je ideálním krytím pro hmotné zájmy armády/obrany „deep state“, který žene svět do zkázy.

 

     Odkaz:   http://www.zvedavec.org/komentare/2017/03/7202-co-delat.htm

     Celý text:   Co-delat.doc

 

  

          Padlé na Ukrajině už nikdo nespočítá

     7.3.2017 , Rozhovor Haló novin s Ivanem Kratochvílem     Jak to tam vypadá, obzvláště nyní, když se zase ve větším rozhořely boje? Na základě změny rovnováhy ve světové politice nástupem nového amerického prezidenta Donalda Trumpa se Porošenko (ukrajinský prezident - pozn. red.) rozhodl, že situaci zlomí silou. Doposud totiž platilo, že se střílí podle přítomnosti lidí z mise OBSE. Vědělo se, že lidé z OBSE vstávají kolem osmé hodiny ranní a do šesté odpolední už mají zase zavřené kanceláře, uklizená auta a sedí na hotelu nebo v restauraci. Alespoň v těchto hodinách se nestřílelo a Doněck podle toho žil. Sice je ostřelovali v noci, ale na to byli připraveni, přes den pak mohli normálně fungovat. Výbuchy byly slyšet zpočátku naší návštěvy pouze v noci, ale pak už to bouchalo i přes den, vlastně pořád. Slyšel jsem od místních, že mise OBSE je vlastně neoficiálním průzkumem Porošenkova dělostřelectva. Dohody z Minsku jsou podle mého názoru především dodržované už jenom jednou stranou, a to doněckou. Nedávno se v médiích objevila informace, že od začátku konfliktu na Ukrajině přišlo od roku 2014 o život zhruba 10 000 lidí. To je dost podhodnocené číslo, protože to jsou pouze prokázané ztráty, a to je tak třetina toho, co je tam ve skutečnosti. Porošenko se snaží prolomit linie a udělá pro to všechno, nicméně ti lidé, a to tam žije snad až 140 etnik - jsou tam lidé z Kavkazu, spousta kozáků, židů, muslimů, křesťanů - ti se nedají.

 

     Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/45134186      Celý text:   Na-Ukrajine.doc

 

  

 

          V Pardubickém regionu vyrostla

 

          výcviková základna cizích vojsk

 

          Rozhovor s plk. v. v. profesorem Ing. Bohumilem Svobodou, DrSc., J. Kojzar, Haló noviny, 6.3. 2017, str. 3     V Pardubickém kraji roste už dnes rozsáhlá vojenská základna cizích vojsk. Plíživě se vytváří už vlastně patnáct let. Jak zjistili reportéři časopisu Týden, obě země podepsaly tajnou dohodu, která Američanům de facto darovala Výcvikový prostor Brdy. V Česku podle ní vznikne první americká vojenská základna velká jako okresní město. Z Německa a přímo z USA sem má být převeleno na dvanáct tisíc vojáků! Na území, které česká armáda pro nadbytečnost opustila, vybudují Američané plnohodnotnou vojenskou základnu. Jejím centrem se stane podstatně rozšířená obec Jince.

          Dosavadní pravicové vlády i Sobotkova vláda národu lžou a záměry americké agresivní politiky proti Rusku uvádějí do života bez ohledu na rizika, která z toho pro národ vyplývají, bez ohledu na finanční prostředky, které to stojí naše daňové poplatníky. Dnes už je situace taková, že se vláda ani neschovává, protože takový rozsah kolaborace s USA a jimi ovládaným paktem NATO utajit nelze. Navíc počítají s tím, že za současné mezinárodní politické situace se stává dosažený výsledek nevratným.

 

     Celý text:   Zakladna.doc

 

  

Otázka budoucnosti Ukrajiny je rozhodnuta

 

5.3.2017       V posledních týdnech, po nástupu Trumpa do funkce se začala situace na Ukrajině vyvíjet přímo zběsilým tempem, pro pochopení dění je však třeba uvědomit si jednu veledůležitou věc: Ukrajinu řídí Spojené státy, žádná Ukrajinská státnost neexistuje, existují tam jen struktury, zajišťující zdání státnosti a realizaci funkcí státu v minimálním nutném objemu, aby nedošlo k rozpadu státnosti, chaosu a anarchii ("etiopizace státu" - divoké pole a boj všech proti všem). Rusko už aktivně počítá se stavem, kdy bude kyjevský režim minulostí a jeho aktéři budou sedět před obdobou norimberského tribunálu, a pracuje na stabilizaci Ukrajiny, její infrastruktury, strategických podniků. Pokud je úvaha výše správná, pak to znamená že dohoda Rusko-USA (partaj Trumpa) byla v dané otázce dosažena a USA dá ruce pryč, a kromě toho klan Trumpa patřičně přidusí regionální liberálně-fašistické "elity" USA, jejichž čistka ze státního aparátu USA se dá tak i tak čekat v blízké době a je nevyhnutelná, pokud má Trump splnit svou misi, ve které má podporu globálního zákulisí.

          Realita je taková, že bez podpory a bez pomoci liberálně-fašistických médií, by z principu nebylo možné aby se kyjevský režim udržel a páchal zločiny, které páchal na obyvatestvu Ukrajiny a hlavně v Doněcku a Lugansku. Ano, vy jste nedrželi v rukou kulomety, nenabíjeli jste vlastnoručně houfnice a minomety, jejichž granáty padaly na obytné čtvrti a trhaly na kusy civilní obyvatelstvo, včetně dětí, ale bez vaší aktivní podpory (vyplachování mozku většinové populaci) a krytí by se to z principu nemohlo dít.

          Pro všechny ty, kdo kryl zvěrstva kyjevského režimu a představoval účastníky tzv. "protiteroristické operace Kyjeva proti DLR/LLR" i zde v Evropě jako "ušlechtilé bojovníky za demokracii a svobodu", mám následující sdělení: jste spolupachatelé válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, máte na rukou krev, i krev dětí, roztrhaných dělostřeleckými granáty a reálně patříte na lavici obžalovaných vedle těch, kdo mačkal spoušť. I když chápu, že se tam nejspíš neocitnete, nežijeme v ideální společnosti.

 

     Odkaz:   http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-budoucnosti-ukrajiny-je-rozhodnuta/     

     Celý text:   OtBudoucnosti.doc

 

  

          Zločinné evropské hodnoty

 

28. únor 2017 Martin Koller     Když se podíváme na evropskou historii v posledních sto i více letech, vidíme nepřehlédnutelnou tendenci k pronásledování především Slovanů a Židů. V současnosti se rozšiřuje na všechny bílé, křesťanské a civilizované Evropany. Germánská rozpínavost se po staletí snažila zotročovat, případně vyhlazovat slovanské národy ve střední a východní Evropě. Snaha o zotročení a zničení národů Polska, Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Ukrajiny, Slovinska a Srbska pokračovala až do roku 1918, většinou ve formě německé či rakouské, případně maďarské okupace.

          Nelze se zbavit dojmu, že současná agresivní, multirasistická, islamizační a koloniální politika Německa a EU je pouze pokračováním této tendence, ovšem pod obzvláště odpornou pokryteckou maskou humanity a lidských práv.

Základem kolonizace a otrokářství je dlouhodobá propaganda a řízení politického vývoje. Je třeba zlikvidovat vlastenecké osobnosti a místo nich dosadit do vedení duševně průměrné, zkorumpované a zbabělé omezence, zbavit národ hrdosti a vazby na slavné předky, vytvořit novou protinárodní historii zdůrazňující na objednávku EU slovanskou zaostalost, hloupost, špatnost a malost. Paralelně probíhá destrukce školství a rodiny, včetně preference všeho co snižuje počet dětí. Ochuzování naší země a dlouhodobě stabilní nestabilita v oblasti zaměstnanosti vede k poklesu porodnosti ...

          Cílem nenávistné protiruské propagandy a sankcí nemusí být za všech okolností válka. Stačí zlikvidovat veškerou ekonomickou spolupráci Ruska se zeměmi především východní Evropy. Ty budou poté ekonomicky zcela závislými koloniemi Německa. Občané slovanských zemí budou dřít jako bezprávní otroci na blahobyt německého panstva a jeho rasové a ekologické experimenty. Můžeme to označit za evropské hodnoty té údajně nové Evropy propagované novým eurofýrerem Schultzem.

 

     Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/evropa/zlocinne-evropske-hodnoty.html     

     Celý text:   Zlocinne.doc

 

  

!Argument: Odbourávání mýtů, nebo přepisování dějin?

 

Jan Kadubec • 27. února 2017    Nový typ výkladu dějin. ... kdoví čeho se ještě dočkáme, ...  ale bude to určitě něco ve smyslu „protektorát byl nepěkný, ale to, co přišlo potom, to byla ta skutečná hrůza.“ Všichni někdejší spolupracovníci nacismu jsou dnes výkvětem demokracie a mají veškerou podporu (viz fašizující Albánce, Chorvaty, pobaltské elity, maďarské a ukrajinské nacionalisty), zato jejich oponenti (Rusové, Srbové, Bělorusové) jsou předmětem démonizace. Skoro se zdá, že kdyby se Adolf Hitler nezapletl s vyvražďováním Židů a nechal na pokoji britské a americké impérium a spokojil se jenom s likvidací Slovanů, Romů a dalších podlidí, byl by dneska oceňován jako zachránce civilizace a těch úžasných euroamerických hodnot. Nemyslím si, že to je nějaká náhoda či úlet, je to jen logický výsledek momentálního rozložení třídních sil po dočasném vítězství kapitálu ve studené válce včetně ovládnutí rozhodujících médií. Názorně tento obecně přijímaný postoj vystihl svým výrokem pro deník New York Times Jack N. Summe, velitel Čtvrté skupiny pro psychologické operace (PSYOP) Armády USA, když prohlásil: „Naše výstupy nazýváme informacemi, zatímco stejné materiály našich nepřátel jsou pro nás propagandou.“ ... některá česká periodika se snaží formou karikatur a „odbourávání mýtů“ prohlásit české dějiny za úchylku, její heroizované osobnosti za lupiče nebo blázny.

 

     Odkaz:   http://outsidermedia.cz/argument-odbouravani-mytu-nebo-prepisovani-dejin/     

     Celý text:   Prepisovani.doc

 

  

                 Diskuze o nemyslitelném –

    objeví se jaderné zbraně v EU a v Německu?

Německé noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung 6. února zveřejnily rozhovor s předsedou polské vládnoucí strany „Právo a spravedlnost“ J. Kaczyńským, v němž uvedl, že by uvítal transformaci EU v jadernou supervelmoc. Na počátku února možnost objevení se jaderných zbraní v EU nebo v Německu byla probírána na prvním kanále německé televize v pořadu „Panorama“.  Jejich základem je v první řadě pochopení odehrávajících se „tektonických posunů“ v mezinárodní politice a ekonomice a snaze Evropské unie aktivně – podporované i Německem – o dosažení „strategické autonomie“ a vstoupení do kategorie plnohodnotných světových velmocí. Držení vlastního jaderného potenciálu je důležitou součástí druhu „strategické autonomie“. Z tohoto pohledu otevření debaty o jaderných zbraních v EU nebo v Německu se zdá být nikoli výsledkem paniky, ale zcela racionálním krokem příznivců projektu „jaderné supervelmoci EU“. První krok byl učiněn a další zahraničně-politické tabu v Německu padlo.

     Odkaz:   http://www.nwoo.org/2017/02/28/diskuze-o-nemyslitelnem-objevi-se-jaderne-zbrane-v-eu-a-v-nemecku/

     Celý text:   Nemyslitelne.doc

 

 

 

Proč vlastenectví? Pro zachování nás i potomků!

 

Aliance národních sil, 18.2.2017     Národ je nejširší pospolitost, se kterou jsou lidé schopni se smysluplně ztotožnit, ať už vědomě, nebo nevědomě, a proto jej potřebují. Vlastenectví znamená hájit svůj národ. Zájmem národa je zachovat si svoji existenci, jak prosté fyzické přežití národní pospolitosti, tak specifické rysy etnické pospolitosti, proti vnějším vlivům, mezi nimi i tlakům jiných národů, považujících se za nadřazené. Nejúčinnějším prostředkem k takovému zajištění je vlastní rozvoj národa, organizovaný v současném světě politickou mocí.

     Rozpracovávat konkrétní realizaci obrany a rozvoje národa, zájmů národa, je nekončící složitý úkol všech, kteří se snaží zajistit kvalitní život sobě, svým potomkům i jiným příslušníkům národa. Bylo by zapotřebí, abychom dosáhli takové politické úrovně, abychom si své národní zájmy dost dobře uvědomovali a abychom na důležitých úsecích národního organismu měli většinou reprezentanty, kteří je budou hájit. Abychom  neustále byli schopni z těchto míst sesazovat politiky, úředníky, kteří pro své sobecké zájmy, či nekompetentnost, národní zájmy zaprodávají, zrazují. Doposud se tak neděje.

     Největší internetová "knihovna" vlasteneckých článků:     http://www.ceskenarodnilisty.cz/

 

     Odkaz:   https://www.aliancens.cz/odborne-komise-ans     Celý text:   ANS.doc

 

  

 

Paranoia studené války dovede Německo k sebevraždě!

 

25.únor 2017 , Jakob Augstein, Der Spiegel      „Německé tanky jedou na východ." Navíc do roku  2024 Němci budou utrácet na obranu 2% svého HDP. Dnes to činí 65 miliard dolarů, spočítal německý novinář. „Tato čísla nejsou z tweettu Trumpa, a nejsou fejkem. To my se chováme jako šílenci. Německá kancléřka osobně slíbila Američanům, že Německo dramaticky zvýší výdaje na obranu v takovém rozsahu,".  Na co jsou všechny ty peníze?" „Možná na jaderné zbraně,“ pokračuje Augstein. „Je to nesmyslné, ale za to drahé". „Je to návrat k paranoie studené války. Dosud platí věta bývalého německého kancléře Helmuta Schmidta, že Německo lze ochránit pouze za cenu „jeho úplného zničení". „A nyní zase musíme investovat miliardy na zbraně, které povedou pouze k naší sebevraždě. Měli bychom raději přemýšlet o tom, proč sověti nikdy nedobyli Západní Berlín. Oni to prostě nechtěli,“ uzavírá  Augstein svůj článek.

 

     Odkaz:   http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/der-spiegel-paranoia-studene-valky-dovede-nemecko-k-sebevrazde/     Celý text:   ParanoiaSV.doc

 

  

                      Svět je naruby:

 

     Hnědé košile, to jsou dnes antifašisté

 

23.únor 2017      Žijeme ve světě, ve kterém je všechno vzhůru nohama, jak to popsal George Orwell ve svém románu 1984. "Válka je mír - Svoboda je otroctví - Nevědomost je síla". Ti, kteří nejvíce vedli války a zabíjelí lidí dostali Nobelovu cenu za mír, jako ex-prezident Barrack Obama. I Angela Merkelová, během svého 11letého kancléřství nepřetržitě vedla válku,  konkrétně v Afghánistánu a v mnoha dalších zemích, kde nebyl Bundeswehr sice nasazen, ale podporoval válku.
     Proč pak aliance vedla mezinárodní  války, agrese, jako například proti Srbsku, proti Afghánistánu a proti Libyi, a proč vakuum ve východní Evropě naplnila svými vojáky, proč se posunula až k ruské hranici a je připravena k válce s Ruskem?
To by měla být obrana? Ve skutečnosti je NATO agresivní a vražedná válečná aliance!

Stínové síly v EU a v USA předstírají, že bojují za demokracii a lidská práva. Ve skutečnosti jdou do čela, do vedení, ale ignorují přitom demokratické volby, svrhávají legitimně zvolené vlády. Ideologie fašismu se skládá převážně z nesnášenlivosti vůči jiným a to je program liberální levice. Proto říkám že jsou projevem fašismu. Chtějí zavést svůj způsob myšlení a všechny ostatní  netolerovat. Mluví o svobodě projevu, ale potlačí každý  jiný názor. Oni nepřijmají rozhodnutí většiny, která jde proti jejich globalistickému programu Nového světového řádu.  Z tohoto důvodu jsou všichni vlastenci démonizováni a podporují se pouze zrádci jako je Hillary proti Trumpovi. Kapitalismus ve své podstatě spolupracuje s fašismem a využívá jej, dokud se neobrátí proti němu. Ten dělá za kapitalismus špinavou práci.

     Prezident Beneš varoval před zlehčováním viny nacistů během 2.sv.války: "Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto nové lži budou přednášet. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku," cituje pamětní deska Edvarda Beneše v Českém Krumlově.

 

     Odkaz:   http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/svet-je-naruby-hnede-kosile-to-jsou-dnes-antifasiste/    

     Celý text:   Svet-naruby.doc

 

  

 

          Vládnou proti České republice

 

Miroslav Grebeníček     Rozhádanost koaliční vlády bije do očí. Předseda vlády Bohuslav Sobotka kudy chodí, "okopává kotníky" místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi. A Babiš mu nezůstává nic dlužen. Za poslední tři roky se ale zdiskreditovalo i Babišovo ANO, když předvedlo, že jeho lidem jde přetahovaná o politické kšefty stejně dobře jako sociálním demokratům a lidovcům a že "makají" pro republiku stejně mizerně jako jejich koaliční partneři. A premiér Sobotka ještě nedávno prohlašoval, že Česká republika nutně potřebuje sudetské Němce typu Bernda Posselta, odmítl zdanění takzvaných církevních restitucí a ve vládě přicmrndává přednímu exponentovi sudetoněmeckého landsmanšaftu a majetkuchtivé římskokatolické církve. Až odpudivým způsobem poklonkuje jisté zločinecké organizaci, jíž je již řadu let Severoatlantický pakt.

 

     Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/45056205     Celý text:   Proti-CR.doc

 

  

          Trump a finančníci

 

19. únor 2017 , Michail Chazin , worldcrisis.ru     Proč a jak v současnosti probíhá proces rozdělení pomocníků globálních elit do dvou hlavních uskupení? Ke které skupině náleží americký prezident Donald Trump? Do roku 2011 byly elity jednotné, zdrojů bylo dost pro všechny. Ale pak se stalo zřejmým, že mechanismus bude muset být dříve či později (jak se během tří let ukázalo v praxi) opuštěn – byly vytvořeny dvě varianty východu z této situace.

     První – na nic nebrat ohled, prosadit svého člověka na post prezidenta USA a tupým pokračováním v emisích Fedu držet světové finanční instituce nad vodou. To byli budoucí „finančníci“(liberálové).

     Druhá skupina navrhuje odstranit ze světové ekonomiky dluhový „převis“, oživit reálnou poptávku a začít obnovu regionálních ekonomických uskupení.  To byli budoucí „izolacionisté“(konzervativci).

     Podřízení zástupci globálních elit rozkol cítí, ale nevědí, jak se rozhodovat. To není tak jednoduché, jde o dlouhodobé vztahy budované po generace, není jednoduché přijmout odpovídající rozhodnutí. Pro Trumpa je všechno jednodušší, protože tyhle lidi zná celá desetiletí. Proto jsou docela rozumné důvody se domnívat, že globální elity podpoří jako pomocníky spíše „izolacionisty“ než „finančníky“.

 

     Odkaz:   http://eurasia24.cz/analyzy/item/2323-trump-a-financnici     Celý text:   Rozkol.doc

 

  

Moc v Evropě chtějí přebrat Němci.

Usilování o evropský superstát.

(Neohitlerovskou - das neue Europa)

17. únor 2017 , Emil Kalabus     V minulém roce polská televize TVP tvrdila, že Francie a Německo připravují návrh tak zvaného evropského superstátu, který má vystřídat Evropskou unii, pokud by se Unie rozpadla. „Německo se snaží využít krizi EU po Brexitu k utužení své moci. Dokumenty německého ministerstva zahraničí potvrzují: Němci chtějí evropský superstát.

     Pozorujeme návrat národních států, které chtěla zničit globalizace. Vzpoura evropských národů proti elitám, které nikdo nevolil, trvá už deset let. Brexit a Trump jsou důsledky této vzpoury.

 

     Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/moc-v-evrope-chteji-prebrat-nemci-usilovani-o-evropsky-superstat.html          Celý text:   Moc-v-Evrope.doc

 

  

     Proč je Trump chytřejší než jeho kritici

Jak změní čtvrtá průmyslová revoluce svět? Bude znamenat konec globalizace, nebo její novou fázi? Jiří Malý, ředitel Institutu evropské integrace při Newton College, říká, že podle něj čtvrtá průmyslová revoluce posílí především přechod z fáze globalizace do fáze deglobalizace. Dojde k jakési ekonomické renacionalizaci, národní stát bude znovu klíčovou jednotkou, garancí řádu a pravidel. To také sníží potřebu mezinárodního obchodu, dohod o volném obchodu a velkých integračních uskupení typu Evropské unie. Podle Malého je zajímavé si všimnout, že nový americký prezident Donald Trump toto již ví a jedná podle toho – ruší zóny volného obchodu, zavádí protekcionistická opatření, omezuje migraci.

 

     Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/45041645          Celý text:   Trump-chytrejsi.doc

 

 

          Kdo chce vládnout Německu?

 

Autor článku: -vaz- • 17. 02. 2017 BERLÍN     Když se z evropské do německé politiky vrátil Martin Schulz, rázem jeho popularita v Německu předčila kancléřku Angelu Merkelovou a preference „jeho“ strany SPD se zvedly z úrovně mezi 20-22 procenty na 28-30, v jednom průzkumu na 31 bodů, informuje server ParlamentniListy.cz.

          A nyní životopis Marina Schulce, který se narodil jako syn policisty: Schulz se narodil ve vesničce Hehlrath, prakticky na hranicích Německa s Lucemburskem. Vyrůstal v bytě přímo nad místní policejní stanicí. Začal studovat místní katolické gymnázium, kde ovšem dvakrát propadl a ze školy jej vyloučili. Sám to prý vysvětluje tak, že školu zanedbával kvůli fotbalu, který hrál a snil o tom, že bude profesionálem v bundeslize. Po vyhazovu ze střední školy se začal učit na knihkupce. Výuční list má, maturitu nikoliv, a proto se nikdy nemohl ucházet o přijetí na žádnou vysokou školu.  Během dospívání Martin Schulz také propadl alkoholu a řetězily se další problémy. Vše vyvrcholilo tím, že se ve čtyřiadvaceti letech pokusil o sebevraždu. Pak se dal na politiku, byť zpočátku vzhledem ke všem svým handicapům jen komunální. Dotáhl to na starostu čtyřicetitisícového města Würselen. Z něj pak v roce 1994 přeskočil rovnou do Bruselu. V německé metropoli, ať to byl Bonn nebo Berlín, nikdy nevykonával žádnou funkci. Dnes toho využívá a tvrdí, že na rozdíl od Angely Merkelové a dalších, není zdeformován berlínskou bublinou. Je to trochu pikantní vzhledem k tomu, že Schulz je jeden ze služebně nejstarších eurokratů. V Evropském parlamentu, čili v bublině bruselské, strávil od roku 1994 do minulého měsíce přes 22 let. Jak ale poznamenává Daniel Kaiser, v Německu, jako snad v poslední zemi Evropy, je práce pro evropské instituce hodnocena jako bonus a pozitivní osvědčení.

 

     Odkaz:   http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=180746 

 

  

 

     Rozhovor s ruským rozvědčíkem v USA

 

1.2.2017      Andrej Olegovič Bezrukov, docent na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO) provedl interview s bývalým šéfem skupiny ilegálních ruských rozvědčíků ve Spojených státech.

          Ve Spojených státech je možné definovat šest elit: finanční, průmyslovou, vojenskou, mediální, intelektuální a administrativně-byrokratickou. Vedoucí elita která vládla “plesu” posledních 25 let, možná i trochu déle, je finanční elita. Její zájmy jsou globální. Je postavena na vývozu levného amerického kapitálu. Je levný, protože sami tisknou dolary. Trump zastupuje zájmy průmyslové elity. Mediální elita se krmí z peněz, které jim dává finanční elita. Proto samozřejmě hrála za finanční elitu. Vojenská elita plně podporuje Trumpa, včetně speciálních služeb. Ve skutečnosti celá armáda a zpravodajské služby, které k ní patří, jsou spíše patrioty než globalisty. Demokraté nejen že prohráli, ale krutě selhali.  Už začaly masové protesty proti Trumpovi. On jim vyhlásil válku a oni teď jemu. Tyto elity mobilizovaly všechny své příznivce, proto bude konfrontace mezi nimi a Trumpem pokračovat.

           Evropské elity u moci se utrhly od reality. Bylo jim velmi dobře, když byly peníze a všechno bylo v pořádku. Musí dojít k nějakému přeformátování, a to se stane. Evropa projde ještě přes jednu krizi. Přechod na nový způsob života bude dosažen prostřednictvím násilí. Vypadá to, že mobilizaci zdrojů budou provádět na úkor obyčejných lidí, zatímco zdroje bohatých a super bohatých jsou nedotknutelné. Pokud používáte jadernou zbraň, pak vám „zisk“ nezůstane. Jedná se o poslední tlačítko, a těžko je někdo zmáčkne. Všechny ostatní prostředky se použijí. Hlavní hra se přenesla z Evropy do Asie. Evropské jeviště zcela upadne ve své geopolitické váze. Číny se nelze dotknout, to by byly už tvrdé ekonomické rozhovory, Čína prostě nedovolí takovou rétoriku. Rusko by mělo hrát na Rusko. To znamená, že v tomto trojúhelníku USA-Čína-Rusko musíme hrát na sebe. Neobchodovat Čínou s Amerikou, a neobchodovat Amerikou s Čínou. V Evropě, stejně jako po celém světě, bude geopolitická agenda už velmi brzy úplně jiná.

 

     Odkaz:   http://euroasie.info/rozhovor-ruskym-ilegalni-rozvedcikem-usa-valce-elit-budoucnosti-evropy-i-nasich-usporach/          Celý text:   Rozhovor.doc

 

  

 

          Podívejte se, co na nás chystají

 

12.2.2017 Podívejte se, co na nás chystají Evropští super-bossové

 

Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předloží Frank-Walter Steinmeier devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu.

Členské státy se vzdají:

     1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny;

     2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů;

     3) bude vytvořen společný vízový systém, společná zahraniční politika, transformováno NATO.

 

     Odkaz:   http://www.zvedavec.org/prispevky/2017/02/7177-evropsti-super-bossove-podivejte-se-co-na-nas-chystaji.htm          Celý text:   Evropsti-S-B.doc

 

  

 

     Veľká časť sveta môže KĽDR závidieť

 

     Rozhovor s PhDr. Ivanom Draxlerom, predsedom Asociácie slovensko-kórejského priateľstva. V roku 2009 som založil Asociáciu slovensko-kórejského priateľstva, ktorej som predseda a odvtedy som bol v Kórei ešte štyrikrát, naposledy v októbri 2015. Dôležité je upozorniť, že iné je ísť do KĽDR ako turista a iné na pozvanie niektorej z vládnych agentúr. Snažíme sa sprostredkovať informácie o KĽDR bez senzácií a čo najviac objektívne, aby ľudia nemali predstavu o tejto zaujímavej krajine len cez hoaxy a polopravdy, ktoré sa šíria v médiách a na sociálnych sieťach.

     Najzákladnejšia téza je, že človek si je strojcom svojho šťastia a keď sa takíto ľudia spoja, vedia spolu vytvoriť šťastný sebestačný národ. Preto je aj samotný život v KĽDR vysoko organizovaný. Všetci ľudia pracujú na tom, aby sa ako národ mali dobre. Vnímam obrovský rozdiel vo vývoji v Európe a v KĽDR. Kým v Európe silnejú najrôznejšie extrémne nálady, ktoré sú častokrát protichodné a tým pádom deštrukčné, záleží len na tom, kto práve v tej chvíli najviac kričí a je teda vypočutý, v KĽDR je silný vodca, ktorý motivuje a inšpiruje svoj národ k lepším výkonom a krajšej budúcnosti. Kým v Európe sa dohadujeme kto, koho a ako bude obmedzovať, Maršál Kim Jong Un vo svojom novoročnom príhovore vyzval na väčší sebarozvoj a sebadôveru.  Je to krajina, ktorej veľká časť sveta môže závidieť.

 

     Odkaz:   http://www.kldr.info/2017/01/31/draxler-velka-cast-sveta-moze-kldr-zavidiet/

     Celý text:   IDraxler.doc

 

 

 

    Přehled o vojenské situaci v DLR za 7.- 8. únor

 

     Ostřelování z pozic VSU není ukončeno. Nepřítel pokračuje v ostřelování lidských sídlech republiky, především obytných oblastí. V průběhu uplynulého dne na ukrajinští narušitelé 775x znovu ostřelovaly území DLR. Z toho těžké dělostřelectvo bylo použito 6x, minomety různých ráží 195x, obrněná technika 83x, 23-mm protiletadlová děla, granátomety a ostatní palné zbraně – 492x. Pod nepřátelskou palbou byla civilní sídla: Dolomitnoje, Gorlovka, Širokaja Balka, Zajcevo, Michajlovka, Ozerjanovka, Jasinovataja, Jasnoje, Dokučajevsk, Novaja Marevka, Novolaspa, Kominternovo, Okťabr, Leninskoje, Spartak a oblast letiště Doněcka. Oběti místního obyvatelstva a ozbrojených sil jednotek DLR za uplynulý den nebyly zjištěny.

     Chci u pozornit svět na další, do očí bijící, fakt neochoty mise OBSE plnit své funkce, jakož i opomenutí, přijmout opatření k realizaci dohod z Minsku ukrajinskou stranou. Náš plán k normalizaci situace v plánu Donbasu, který zahrnuje odstranění zbraní a vytvoření zóny bez vojenských jednotek v jedné z "nejžhavějších" oblastí jsme připravili  4.února.

 

     Odkaz:   http://rusvesna.su/news/1486550678

     Překlad:   RusVesna-7-8unor.doc

 

  

 

     Přehled o vojenské situaci v DLR za 5.- 6. únor

 

     Za uplynulých 24 hodin narušitelé z Ukrajiny 1.229 krát vystřelili na území DLR. Z toho těžké dělostřelectvo 108x, minomety různého kalibru 435x, obrněnci 41x, další zbraně 569x. Ztráty armády DLR zahrnují dva mrtvé vojáky , jeden z nich byl zabit ukrajinským fašistickým snajperem, při podpoře opravářské brigády v oblasti DFS. Pozorně sledujeme pohyb děl a dalších zbraní, abychom je mohli při přechodu nepřítele do útoku okamžitě zničit. Všechny tyto skutečnosti potvrzují přípravu ukrajinských fašistů k zintenzivnění boje a ostřelování civilního osídlení Donbasu. podle zprávy mise OBSE za 3. února, potvrdili mezinárodní pozorovatelé úmyslný útok na město Doněck z RS30 "Ragan" z pozic VSU. To dokazuje flagrantní trestný čin ukrajinských orgánů proti civilistům Donbasu.

     Na území republiky působí horká linka Zvláštní komise - 071-320-39-90, který sbírá důkazy o zločinech ukrajinských orgánů. důkazy o trestné činnosti ukrajinských orgánů, proti obyvatelům Donbass, fakta o ostřelování obytných oblastí z pozic VSU, kontrolovaných ukrajinskými orgány, stejně jako údaje o důstojnících a vojácích, kteří se dopustí válečných zločinů proti lidu Donbasu. Společně budeme soudit tyto zločince kyjevské junty.

 

     Odkaz:   http://rusvesna.su/news/1486381910

     Překlad:   RusVesna5-6unor.doc

 

  

    

     Trump vymyslel, jak "řešit" ukrajinskou otázku

 

Aleksandr Sitnikov  , 4.2. 2017     V Bílém domě navrhují nabídnout pomoc Ukrajině na úkor jiných zemí, a ne v krátkodobém horizontu. Ještě předtím, než Trump nastoupil do úřadu, zveřejnil The National Interest seznam mezinárodních problémů, které bude muset jeho administrativa řešit. Na prvních místech jsou konfliktní vztahy se Severní Koreou a Íránem. V tomto seznamu  je Ukrajina zmíněna mimochodem, a někde na konci.

     Existuje shoda, že současná Ukrajina je země zvítězivší korupce. I pochybné statistiky Ukrajinského ministerstva obrany vypovídají o hrozném stavu armády. V roce 2016 zahynulo 256 vojáků a důstojníků při vnitřních hádkách VSU (vojenských sil Ukrajiny), sebevraždách, v důsledku alkoholu nebo drog, a v důsledku nehod. Jak napsal The National Interest - "Ukrajinská armáda se potýká se stejnými hluboce zakořeněnými problémy jako zbytek společnosti, bez jakéhokoli plánu na jejich řešení. 

     S ohledem na životaschopnost umírající Ukrajiny je tu názor, že USA, EU a Rusko "by měly společně posoudit" celkový balíček pomoci pro obnovu ukrajinské ekonomiky. Podle amerických odborníků, je politicky životaschopná Ukrajina důležitá v dlouhodobém zájmu všech zemí, včetně Ruska. Navzdory těmto iniciativám se zdá, že Washington nevěří v plán kolektivní spásy pro Ukrajinu. 

 

     Odkaz:   http://svpressa.ru/politic/article/165632/

     Překlad:   Trump-Ukrajina.doc

 

 

           Va-bank Porošenka

 

 Vladislav Šurigin  :  "Plíživý útok" Kyjeva může končit jeho odplazením po všech čtyřech.

Konec ledna byl poznamenán další a největší eskalací války v Donbasu od ledna 2015. Odborníci hledají odpověď na otázku, co způsobilo tak rozsáhlou eskalaci konfliktu? Porošenko má nyní několik velmi důležitých úkolů od svých nedávných patronů a kurátorů (především v USA). První z nich - v žádném případě neumožnit normalizaci vztahů mezi USA a Ruskem. Druhou výzvou pro Porošenka, je za každou cenu se zbavit dohod z Minsku. Kyjev „vynalezl" taktiku "plíživé války" - stálého vojenského tlaku na republiku Donbas, který by dříve nebo později vyvolal tvrdou reakci, která by byla "casus belli" pro začátek rozsáhlé ofenzívy Kyjeva, s odsuzováním republik a ruské agrese za vypuknutí války. Nicméně, s vytvořením "casus belli" utrpěl Kyjev neúspěch. Za těchto podmínek čelí Porošenko velmi obtížné volbě. Buď ukončit útok a vrátit se do formátu "Minsk 2", nebo jít na va-bank zvyšováním rozsahu války. "Gang čtyř" (Obama, Biden, Clinton, Nulandová) je připraven třeba vylézt z kůže, ale nedovolit normalizaci vztahů mezi novou vládou a Putinem. Do tohoto va-bank "gangu čtyř" je zapojena i německá kancléřka Merkelová. Proto můžeme říci s naprostou jistotou, že nadcházející týden bude určovat nejen výsledek další fáze vojenského konfliktu v regionu Donbasu, ale také globální politické klima pro celý rok 2017.

 

     Odkaz:   http://zavtra.ru/blogs/va-bank_poroshenko

     Překlad:   Va-bank-Porosenka.doc

 

 

 

     K Trumpovi, Sorosovi a záchodkům

 

Viktor DINKOV, Ostrava, Haló noviny, 3.2. 2017, str. 8     V posledních dnech se i Haló noviny zapojily do vášnivých diskusí na téma Trump. Zcela v souladu se svými novinářskými kolegy z informačních kanálů ovládaných buržoazií vystoupily na straně odpůrců nového prezidenta USA. (!!!) V jednom vydání se mihlo i označení George Sorose jako filantropa. Považovat spekulanta, který financuje kdejaký Majdan nebo barevnou revoluci, který se snažil ovlivnit zvolení nepříčetně militantní Clintonové prezidentkou USA, který porušoval americké daňové zákony, za lidumila, to je vpravdě levicový názor! (!!!)

          Myšlenkový chaos tak zvané moderní levice pokračuje. Jsme ochotni považovat globalizaci za prospěšný a objektivní jev, aniž bychom si uvědomili, kdo ho podněcuje a organizuje a komu přináší největší prospěch. Evropskou integraci považujeme za takřka levicový projekt, aniž bychom brali v úvahu, kdo se v této »čtvrté říši« znovu stal dominantní silou. Dojemným způsobem se zabýváme právy menšin, které o naši péči nestojí, protože jsou převážně zakotveny jasně napravo. V imigrantech vidíme přínos pro Evropu a strašně se bojíme paralely s třicátými léty, kdy světový kapitalismus nejdříve ožebračil a dostal na kolena Německo a pak s použitím značně primitivní ideologie, mystiky a demagogie vytvořil armádu nájezdníků, která měla dobýt svět.

 

     Celý text:   K-Trumpovi.doc

 

  

 

   Kozáci svolávají vojsko na pomoc Donbasu

 

1.2. 2017  ,  Dmitrij Rodionov     Ataman Velkého donského vojska Nikolaj Kozicin vyzval dobrovolníky k obraně Donbasu. Kozáci se jako organizovaná a bojeschopná síla osvědčili velmi dobře v postsovětském prostoru. Také v Podněstří, kde kozáci byli první, kdo poskytli podporu svým bratrským černomořským kozákům, i Abcházii a Jižní Osetii a Náhornímu Karabachu. Donbas - není pro kozáky prázdné slovo, a hlavní je motivace – stále říkají, že chrání svou historickou zemi  - zemi Velkého donského vojska.

     Již jsem mluvil o tom, že v roce 2017 s pravděpodobností 90 procent rozpoutá Ukrajina velkou válku v Donbasu. A opakuji to nyní. Není vyloučeno, že současné boje jsou začátkem ukrajinské bleskové války. A snad nejdůležitější věc. Pochybuji, že by Rusko nečinně přihlíželo, jestli Ukrajina znovu začne střílet z dělostřelectva a raketometů na města Donbasu. To by vedlo k obrovským ztrátám mezi civilním obyvatelstvem, desetitisícům obětí, statisícům uprchlíků na území Ruska.

 

     Odkaz:   http://svpressa.ru/war21/article/165431/

     Překlad:   Kazaki.doc

 

 

  

                 Stalingradská bitva

 

     Bitva u Stalingradu ( 17.7. 1942 –  2.2. 1943 ) byla nevětší bitvou a přelomem ve Druhé světové válce. 23. 11. bylo dokončeno obklíčení něm. vojsk, jež se marně snažila prorazit a dostat se ze „stalingradského kotle“. 10. 1. 1943 přistoupila Rudá armáda ke konečné likvidaci protivníka, dovršené 2. 2. 1943 kapitulací gen. Pauluse. Probíhala v prostoru velkého oblouku, Donu a mezi Donem a Volhou. Útok na stalingradském směru vedla fašistická vojska skupiny armád B (velitel generál von Bock; celkem 71 divizí) a vojska skupiny armád A (velitel polní maršál W. List; celkem 43 divizí). Zatímco pokračovaly úporné boje ve Stalingradu, soustřeďovalo velení Sovětské armády svěží zálohy na Dolním Donu a v prostoru na jih od Stalingradu. Pro útok připravilo vrchní velení celkem 14 armád vševojskových a jednu tankovou armádu, 17 000 děl a minometů, 1400 tanků a samohybných děl, 1267 letadel.

     19. listopadu 1942 byla zahájena útočná fáze stalingradské bitvy mohutnými údery Jihozápadního a Donského frontu. Stalingradská bitva byla dovršena jedinečným historickým vítězstvím Sovětské armády. V první a druhé fázi bitvy byly rozdrceny 32 nepřátelské divize a 3 brigády, dalších 16 divizí ztratilo svou bojeschopnost. Nepřítel ztratil v této mohutné bitvě přibližně 1,5 miliónu lidí padlých, raněných a nezvěstných, 3.500 tanků, 3.000 letadel, více než 12.000 děl a minometů a množství jiného vojenského materiálu.

Úryvek je z vyprávění amerického herce a moderátora Burta Lancastera k natáčení americko-sovětského televizního seriálu „Neznámá válka“.

 

     Celý text:   Stalingradska-bitva.doc

 

 STARŠÍ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

HLAVIČKA

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 DALŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ :   

HLAVIČKA

 

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

Petice proti pražskému Maidanu 22.11.            Protest proti politice USA 26.11.

    

Proti pražskému Maidanu u Rudolfina 29.11.             Protest proti politice USA 3.12.

   

Klárov 17.11.2014                                 Hradčanské náměstí 17.11.2014

 Podpora prezidentovi                           Hlupáci rozpoutávají pražský Maidan

   

Nebetyčná ostuda - stánek banderovců              Uctění památky obětí upálených

na Staroměstském náměstí (2.11.2014)               banderovci v Oděse (2.11.2014)

   

Demonstrace proti pochodu banderovců v Praze 5.10.2014

      

Slavnost k 70. výročí Dukelské operace v RSVK 1.10.1014

    

Setkání pod Kunětickou horou 6.9. 2014    Návštěva památníku Ležáků 6.9.2014

         

Z mítingu nezávislých iniciativ proti Západem rozpoutávané válce 24.8.2014

       

Z piety KČP u pomníku pohraničníka Soukupa,

zavražděného při výkonu služby, konané 23.8.2014

 

  Víte že ?:

HLAVIČKA

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 Archiv víte že

Publikace:

HLAVIČKA

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Havel  Havel.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

Zajímavá videa :

HLAVIČKA

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

 

Ve středu, 9. prosince 2015,  se v Praze, na Velkopřevorském náměstí, konala protestní demonstrace, proti šíření protiruské propagandy ve veřejnoprávních médiích, na středních školách a také proti přepisování historie.  Na shromáždění promluvil také MUDr. Marek Obrtel, vyjádřili jsme protest proti služebníčkování západním superteroristům, zazpívali jsme si i několik moravských a ruských písní :

    

 Protest1.avi     Protest2.avi

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

Kulturní akce :

HLAVIČKA

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

Podrobně v RSVK.doc

 

HLAVIČKA