TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do království nebeského.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                ... Kapitál má strach z nedostatku zisku ... Zajistěte mu 10% a můžete ho použít všude; ...

                při 100% pošlape všechny lidské zákony; ... při 300% nebude zločinu, jehož by se neodvážil ... T. J. Dunning

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

STARŠÍ ČLÁNKY

STARŠÍ Z ARCHIVU

ZAJÍMAVÁ VIDEA

PUBLIKACE

 

     

          

     Základní body programu:    

 

 

 

           1.  ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

           2.  ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.

           3.  ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a zrušení církevních restitucí.

 

           1.  NE ilegální imigraci.

           2.  NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.

           3.  NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

 

    

 

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

 

HLAVIČKA

NOVÉ ČLÁNKY :

 

 

 

Alena Vitásková: Otevřený dopis poslankyním, poslancům, senátorkám, senátorům, a členům vlády ČR – Praha dne 16. 1. 2019

 

Věc: Politicky pronásledována Ing. Alena Vitásková     ... politicko-lobbistické seskupení se mě, jako občana České republiky, pokouší trvale „zbavit“ od doby, kdy jsem nastoupila do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Důvody ... Krátce po nástupu do funkce (srpen 2011) jsem upozornila na připravovaný „tunel“ do veřejných financí prostřednictvím novely zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích ... pro nový zdroj (biometan). Celý tento „projekt“, až nápadně kopíroval rozhazovačnou podporu pro solární elektrárny. Pozměňovací návrh připravovali stejní lidé, kteří mají spoluzodpovědnost za solární boom. Nepřipustila jsem, aby za mého 6 letého úřadování na ERÚ tato podpora byla legalizována - (ušetřeny miliardy korun). Upozornila jsem na neznámé majitelé FVE a příjemce miliardových dotací ... Upozornila jsem na výkupní ceny pro FVE stanovené v rozporu se zákonem ... Odmítla jsem nastavit poplatky pro spotřebitele podle jističe ...

     Stala jsem se politicky pronásledovanou za svoji práci, kterou jsem odváděla celý život v souladu se zákony této země, ku prospěchu našich občanů, naší vlasti. Politici, policisté, státní zástupci a soudci, kteří jsou zapojeni do solárního byznysu, spojili síly, a snaha o moji likvidaci pokračuje.

 

     Odkaz:   http://www.rukojmi.cz/clanky/7467-alena-vitaskova-otevreny-dopis-poslankynim-poslancum-senatorkam-senatorum-a-clenum-vlady-cr-praha-dne-16-1-2019

     Celý text:      Vitaskova-dopis.doc

 

 

 

NEDŮVĚRA K CÍRKVÍM, TISKU, TELEVIZI...

 

 23.1. 2019 , Petr Žantovský     Prezident se ve svém svatoštěpánském projevu k národu kromě jiného zmínil také o skutečnosti, že Češi stále méně důvěřují třem veřejným institucím: církvím, neziskovým organizacím a médiím. Opíral se přitom o každoroční průzkum.

     Církve dopadly v tomto meziročním srovnávání zatím nejhůře. Obsadily poslední místo v důvěře občanů s pouhými 26%. Důvod poklesu důvěry je zřejmý. Církve silově prosadily zákon o navrácení jejich majetků. Staly se obchodními firmami nakládajícími s mnohamiliardovými prostředky způsobem, který by se možná leckdy dal nazvat poněkud nekřesťanským.

     Obdobně je to s neziskovkami. Původně dobře míněný princip se postupně proměnil v řádku politicky motivovaných i působících struktur, jejichž rolí není pomáhat slabším, nýbrž ideologicky indoktrinovat společnost a pomáhat národním, ale spíše nadnárodním elitám, aby ji politicky a mocensky ovládaly.

     A konečně tzv. mainstreamová média až na výjimky ztratila svou důvěryhodnost tím, že zapomněla na svou historickou roli: nezávisle a nestranně zapisovat události a komentovat je v souvislostech. Místo toho se stala namnoze služkou zájmů mocenských nebo ekonomických. Z novinářů se stali propagandisté. často propadají dojmu, že jsou vyvoleni nejen dějiny popisovat případně hodnotit, ale přímo tvořit. Ale respekt si vynutit nemohou.

 

  Odkaz: http://severoceskapravda.cz/index.php/ohlasy/2060-ned%C5%AFv%C4%9Bra-k-c%C3%ADrkv%C3%ADm,-tisku,-televizi

     Celý text:      Neduvera.doc

 

     ( Poznámka: Platí ono biblické - "ne podle slov, ale podle činů poznáte je" . Převrat v r. 1989 nebyl žádnou revolucí, ale zpátečnickou kontrarevolucí v zájmu západních superelit a domácích elit, kněžourů, feudálního panstva, bohatců. Jeho aktéři byli jejich "kanonfutrem". )

 

 

 

Němci vytvořili s Francouzi jeden velký superstát. Tajně

 

21.1.2019 , Milan Vidlák, časopis Šifra     Smlouva o francouzsko-německé kooperaci přinese například jednotné vystupování v zahraniční i obranné politice obou zemí a koordinaci jednotných postojů v otázkách EU či NATO. Ze smlouvy vyplývá, že si Němci a Francii vyrobili svoji verzi Unie, ze které se budou ještě víc snažit diktovat zbytku Evropy. Má dojít k těsné integraci obou zemí. Budou mít jednotnou obranu před vnitřními i vnějšími hrozbami, společnou obranu v případě napadení jednoho ze států či budou konzultovat jakéhokoliv důležité rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit společné cíle, a „jednat jednotně ve všech případech, kde to bude možné“. Smlouva též uvádí, že budou oba státy „vzájemně konzultovat na všech úrovních“ svůj postoj před každým důležitým hlasováním v Evropské unii, aby „nalezly společný postoj a shodly se na sladění ministerských výstupů“. Oba státy se také zavazují k prohloubení své ekonomické spolupráce za účelem vytvoření francouzsko-německé hospodářské zóny. Bude zajímavé sledovat, co tomu řeknou Francouzi v čele s hnutím žlutých vest, kteří mají prezidenta Macrona plné zuby. Co budou asi dělat, až zjistí, že jejich lídr zalezl ještě hlouběji do německého pozadí? Být vazalem státu, který vždy po nadějném restartu dokáže opakovaně zničit celu Evropu, to nejsou zrovna nadějné vyhlídky…

 

     Odkaz:   https://www.casopis-sifra.cz/evropa-dostava-dalsi-ranu-nemci-vytvorili-s-francouzi-jeden-velky-superstat-tajne/

     Celý text:      Evropa-dostava.doc

 

 

 

Ekonomická elita se bojí budoucnosti

 

23.1.2019 VSa      Nálada hlavních globálních manažerů se zhoršila, začíná článek pro Die Welt. Pohled je nejpesimističtější od roku 2009. Studie pravidelně zveřejňovaná před začátkem Davosu, je důležitým indikátorem nálady elit. Především ve Spojených státech, které jsou jinak známé svým optimismem, je vidět dramatické zhoršení. Jen třetina podnikatelů počítá s tím, že jejich firmy budou v průběhu tří let růst. Starosti se týkají nadměrné regulace a politické nejistoty jako dominantních rizik. Manažery trápí nedostatek odborných sil, obchodní konflikty, geopolitická nejistota a protekcionismus. Ke starostem mimo politiku patří kybernetické nebezpečí a technologické změny. Všichni jsou si jisti, že umělá inteligence změní svět, a to řádově víc než internet. Kdo bude v této oblasti zaostávat, zaplatí vysokou cenu. Boj o dominanci v této oblasti se vede především mezi USA a Čínou, Evropa je v poli poražených, píše se v článku. Ale i tak mají velmoci USA a Čína velké starosti, Německo dle výzkumů ztratilo potenciál atraktivity a nepřekvapivě i Británie kvůli chaotickému Brexitu. Indie už Britům utekla. Například jen 17 % čínských manažerů si myslí, že v USA budou moci udělat dobré obchody, atraktivitu pro ně ztrácí i Německo.

 

     Odkaz:   http://casopisargument.cz/2019/01/23/ekonomicka-elita-se-boji-budoucnosti/

     Celý text:      Ekonomicka-elita.doc

 

 

Ekonomická nerovnost může vést ke kolapsu kapitalismu

 

22.1. 2019 , Bruno Le Maire , AUTOR: ČTK     Francouzský ministr financí Bruno Le Maire varoval před možným kolapsem kapitalismu v případě, že se bude dál prohlubovat ekonomická nerovnost ve světě. Zároveň vyzval skupinu předních vyspělých zemí G7, aby zvážila stanovení jednotné minimální daně z firemních zisků a řešila sílu obrovských nadnárodních společností. "Kapitalismus se musí zcela proměnit, jinak nepřežije nárůst nerovností po celém světě," uvedl Le Maire v projevu k začátku francouzského prezidentství ve skupině G7. "Nemůžeme stále platit za další růst čím dál většími nerovnostmi," dodal. Vlády by nyní podle francouzského ministra měly věnovat velkou pozornost "výstražnému signálu vyslanému těmi, kteří říkají, že neprofitují z globalizace". Ekonomická nerovnost je podle agentury Reuters považována za hlavní důvod vzestupu populistických politických stran v bohatých zemích a přispěla ke vzniku protestního hnutí takzvaných žlutých vest ve Francii. Francouzský prezident Emmanuel Macron se po zrušení solidární daně z bohatství stal terčem obvinění, že je "prezidentem bohatých".

 

     Odkaz:   https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/ekonomicka-nerovnost-muze-vest-ke-kolapsu-kapitalismu_511132.html

     Celý text:      Ekonomicka-nerovnost.doc

 

 

 

CNBC: Zabrzdit Rusko se nepodařilo, americkým družicím hrozí nová vesmírná zbraň

 

 21.1. 2019 , Redakce AC24     Rusko provedlo další úspěšné zkoušky systému protiraketové a protidružicové obrany Nudol, píše CNBC s odkazem na své zdroje v americké rozvědce. Minulý měsíc Rusko provedlo další úspěšné zkoušky systému protidružicové obrany, píše CNBC s odkazem na dva zdroje obeznámené s obsahem tajné zprávy americké rozvědky. V přehledu se uvádí, že „Rusko vytváří nomenklaturu protidružicových systémů včetně pozemních raket a energetických zbraní a paralelně vysílá,experimentální‘ družice, které provádějí na oběžné dráze komplexní činnost s cílem zvýšení šancí na zasažení vesmírných cílů". Ruský Nudol bude, jak předpokládá americká vojenská rozvědka, určen především k boji proti družicím. V roce 2018 dvakrát úspěšně absolvoval zkoušky. Odborník připomněl například i zkoušky čínské protidružicové rakety v roce 2007. Tehdy Peking zničil jeden ze svých vlastních odepsaných meteorologických satelitů. Zkoušky proběhly úspěšně, ale družice se rozletěla na tisíce nebezpečných částic, které se dosud nacházejí v prostoru kolem Země. Podle názoru ředitele Federace kosmických letů Tommy Sanforda se během poslední doby USA příliš neposunuly kupředu v oblasti ochrany před zbraněmi podobného druhu.     Zdroj: snews.com, cnbc.com

 

     Odkaz:   https://ac24.cz/-/cnbc-zabrzdit-rusko-se-nepodarilo-americkym-druzicim-hrozi-nova-vesmirna-zbran?

     Celý text:      Zabrzdit-Rusko.doc

 

 

 

Okamura chce po SRN válčené reparace ve výši miliard

 

22. 01. 2019 , Autor článku: -piš-     Předseda SPD Tomio Okamura na svém Facebooku prohlásil, že otázka válečných reparací není promlčená. "Poslanci hnutí SPD interpelovali ministra zahraničí ve věci reparací Německa za škody způsobené Československu za druhé světové války. Z odpovědi jasně vyplývá, že tento nárok reálně existuje, ale vláda ho nepovažuje za vhodné vymáhat“, řekl. Předseda SPD říká, že se jeho strana přidá k pozici polského prezidenta a bude usilovat o projednání této otázky v českém parlamentu.

Hnutí SPD není podporováno Německem ani elitami z Bruselu a o jejich podporu ani nestojí. Jsme vlastenecké hnutí odpovědné pouze voličům. Nebojíme se prosazovat zájmy naší země. Německo musí začít opět reparace platit. Okamura ve svém postu také poukázal na směry, kde by se měly získané peníze použít. Hlavním adresátem od Německa získaných peněz by se měly stát projekty strategického významu.

 

     Odkaz:   http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=215042

     Celý text:      Nemci-by-meli.doc

 

 

 

Euro odráží podobu Evropské unie: je nedemokratické, nefunkční a ignoruje fakta

 

22.1.2019 , Ilona Švihlíková     Euro „slaví“ dvacet let od svého vzniku. Slovo „slaví“ je v uvozovkách, protože slavit dost dobře není co. Euro v sobě odráží to, do jaké podoby se vyvinula Evropská unie – snahu přemoci vhodným politickým jazykem socio-ekonomickou realitu. Proto se tlachá o tom, že euro je nástroj míru (politické napětí a obnovení šovinismu mezi zeměmi, zejména mezi Německem a jižní periferií se jaksi ignoruje). Z ekonomického hlediska je provedení neboli architektura hospodářské a měnové unie selháním. Unie není dokončena, což přiznává i guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi. Fiskální pravidla, která jsou v eurozóně pevně ukotvena, nazývá bývalý evropský zástupce, ekonom Ashoka Mody jako „ekonomicky negramotná“. Představa, že nadšení lídrů a květnaté projevy přebijí to, že italská ekonomika je setsakra jiná než irská, a ta je jiná než řecká či finská, je skutečně vlastní ideologii establishmentu EU. Na euru je nejhorší skutečnost, že je vrcholně nedemokratickým projektem, který zbavuje vlády členských zemí zbytků legitimity. Euro odráží současnou podobu EU velmi výstižně: nefunguje, rozkládá eurozónu, škodí občanům a je své podstatně nedemokratickým nástrojem pro to, aby Německo ovládlo celou Evropu.

 

     Odkaz:   http://casopisargument.cz/2019/01/22/euro-odrazi-podobu-evropske-unie-je-nedemokraticke-nefunkcni-a-ignoruje-fakta/

     Celý text:      Euro-odrazi.doc

 

 

 

Roskosmos na oběžnou dráhu vypraví ženský oddíl

 

 21.1. 2019     Agentura Roskosmos hodlá založit oddíl kosmonautek pro lety na oběžnou dráhu. Informují o tom ruská média s odkazem na zdroj z daného odvětví. Kandidátky mají být vybrány ze zaměstnankyň raketových a kosmických podniků. Korporace podle Lenty nehodlá čekat, až se ženy přihlásí, a vyhledá si budoucí členky oddílu sama. Jejich výcvik má být spojen také s budoucími výpravami k Měsíci. Skafandr Orlan ISS má být adaptován tak, aby ženy mohly pohodlně pracovat. Doplní ho prvky exoskeletu pro posílení rukou operátora. Kosmonautky tak budou moci vykonat těžší práci mimo palubu ISS, nejen to. Vývoj elektrického zařízení pro ruce již byl zahájen. V roce 2014 se na ISS vydala Jelena Serovová, byla to první ruská žena v kosmu za posledních 20 let. Kromě ní se v dějinách na oběžnou dráhu dostaly další tři ruské ženy: Valentina Těreškovová, Světlana Savická a Jelena Kondakovová. USA vyslaly do kosmu 48 žen, tři z nich zahynuly při katastrofách kosmických lodí.

 

     Odkaz:   https://cz.sputniknews.com/svet/201901218992031-zeny-vesmir-rusko/

     Celý text:      Zensky-oddil.doc

 

 

Necháme si ukrást duše našich dětí?!

 

Obdrželi jsme velmi závažné svědectví o probíhajícím, bezprecedentním vymýváním mozků naších dětí na středních školách a učilištích. Mohli jsme se dozvídat kupříkladu takové věci, že Rusko stojí s vyzbrojenou armádou na hranicích Pobaltských států a Ukrajiny a chystá se na vojenský vpád do Evropy. „Invaze Ruských vojsk do Ukrajiny za účelem rozpoutání války, svržení legitimní DEMOKRATICKÉ vlády na Ukrajině a získání nástupní zóny pro útok na NATO.“ Rusko údajně (naopak od NATA) porušuje všechny mezinárodní smlouvy ... Podle našich učitelů občanských věd byl útok nacistického Německa na SSSR roku 1941 na rozdíl od útoku na západ, plně oprávněný, protože stejně jako dnes, tehdy SSSR, stál plně vyzbrojen na hranicích s Německem a chystal se k útoku na Evropu. „Následná prohra Německých vojsk u Moskvy a Stalingradu zapříčinila Sovětskou invazi do Evropy, která měla za následek okupaci Polska, Maďarska a Československa. Tato invaze byla jasnou vojenskou agresí, která se rozhodně nedá chápat jako osvobození od Němců, protože Spojené státy americké se v té době již připravovali k osvobození západní Evropy a tudíž by bylo toto „osvobození“ Sověty zcela zbytečné“.  Nejhorší na tom ale je, že téměř polovina studentů této „pravdě“ skutečně věří a předchozí informace o osvobození Sověty považují pouze za lživou propagandu bývalého komunistického režimu. Doporučujeme ptát se svých dětí, co je učí na základních, středních a vysokých školách.

 

     Přišlo e-mailem

     Celý text:      Duse-deti.doc

 

 

 

Výzkum ukázal rekordní rozdíl mezi bohatými a chudými ve světě

 

  21.1. 2019 ,  Redakce AC24     Mezinárodní charitativní organizace Oxfam zveřejnila výsledky výzkumu bohatých a chudých vrstev obyvatelstva ve světě. Ukázalo se, že rozdíl je šokující. „Nové a přesné údaje o rozdělení bohatství ve světě, například v Indii a Číně, svědčí o tom, že méně zajištěná polovina lidstva má ještě menší jmění, než se předpokládalo dříve. Odborníci zdůrazňují, že osm miliardářů disponuje bohatstvím, které převyšuje jmění 3,6 miliard chudých lidí. Uvádí se, že 1 % bohatých lidí vlastní 50,8 % světového majetku, zatímco nejchudší část obyvatelstva má 0,16 % jmění ve světě. Ve zprávě se upřesňuje, že počet miliardářů se ve světě za deset let skoro zdvojnásobnil a v roce 2018 činil 2 208 lidí. Zdůrazňuje se, že celková nerovnost mezi bohatými a chudými lidmi vyvolává nerovnost ve vzdělání a zdravotnictví — chudé vrstvy obyvatelstva mají méně možností pro získání vzdělání a také chudí lidé mají menší délku života. Tempo snižování chudoby ve srovnání s údaji z roku 2013 zpomalilo dvojnásobně.     Zdroj: oxfamilibrary.com

 

     Odkaz:   https://ac24.cz/-/vyzkum-ukazal-rekordni-rozdil-mezi-bohatymi-a-chudymi-ve-svete

     Celý text:      Vyzkum-ukazal.doc

 

 

 

Evropská unie: ideál a reál

 

 21.1.2019 , Oskar Krejčí     Nejslavnější meziválečný projekt evropské integrace je idea Panevropy Richarda hraběte Coudenhove-Kalergiho. (Počítající s vytvořením odnárodněného, etnicky smíšeného obyvatelstva, jako nejvýhodnějšího služebního obyvatelstva pro panstvo Evropy. Zájem o tyto myšlenky projevili i Rothschildové. ) S ideami evropské federace byl spojen i Winston Churchill, ... Není divu, že dodnes někteří lidé pokládají Velkou Británii za trojského koně USA v Evropě. Ještě před filozofujícími vizemi vznikl na bourbonském panovnickém dvoře Velký plán. Jednalo se o projekt vévody ze Sully, ministra krále Jindřicha IV., vzniklý někdy na přelomu 16. a 17. století. Tento slavný plán předpokládal, že prezidentem evropské „křesťanské republiky“ by měl být papež, premiérem zástupce Francie.

     Po 2. světové válce vznikla (za přispění CIA) z Evropského společenství uhlí a oceli, EHS, nakonec Evropská unie. Neofunkcionální logika stavby Unie „kradla“ státům suverenitu, aniž mnozí z nadšených státníků tušili, co se děje. Během téměř sedmi desetiletí vznikla složitá stavba Evropské unie, při jejíž charakteristice se často mluví o byrokratismu a deficitu demokracie. Dnešní koncept Evropské unie mluví o evropském občanství opřeném o „evropské hodnoty“. Patří k evropským hodnotám filosof Aristoteles i jeho žák Alexandr Makedonský s dobyvačnými válkami? Patří k nim i Kladivo na čarodějnice, jedna z prvních v Evropě vytištěných knih? Patří k evropským hodnotám Goethe i Hitler? Patří. Evropské hodnoty jsou hluboce rozpornou umělou kategorií. Evropská unie není postmoderní organizací zajištující mír. Je jedním ze siamských dvojčat uskupení NATO/EU, které nahlíží na své okolí přes brýle klasických velmocenských zájmů.

 

     Odkaz:  http://casopisargument.cz/2019/01/21/evropska-unie-ideal-a-real/

     Celý text:      EU-ideal-a-real.doc

 

 

 

Czexit ano a jak dál - Část II.

 

 19.1. 2019 , Jaroslav Tichý     Lépe pozdě, než vůbec ne – avšak dále neodkládat.

 

Dlouhodobým cílem světových globalistů je: Dobýt Rusko, získat nerostné zdroje, přírodní bohatství a půdu náležející Rusku ; Zabránit užší spolupráci Evropy s Ruskem ; Snížit spotřebu na Zemi a v souvislosti s tím i životní úroveň v zemích s nejvyšší spotřebou, tedy zejména v Evropě. (Ale svou životní úroveň si sami chtějí nadále enormě zvyšovat!!!) Pokud jde ale o záměr srazit životní úroveň ve vyspělých západních zemích, rozcházejí se globalisté s neocony kvůli zarputilému setrvávání neoconů na kořistnické politice Pax americana, která je naprosto nešetrná k surovinovým zdrojům a k šetření životního prostředí. To je i jeden z důvodů „rozkolísání EU“, neboť dříve jednotné požadavky globalistů a USA (neokonů) na EU, plnící roli vazala vůči USA po skončení 2. sv. války, se začaly od obou zadavatelů různit.

     K samotným argumentům „pro Czexit“: 1/ Evropská unie je nástroj globalistů (i neokonů) k ovládnutí Evropy; 2/ EU se proto stále více odchyluje od své předchozí podoby; 3/ EU postupně odebírá členským zemím i zbytky jejich suverenity; 4/ Vedení EU tak prosazuje v členských zemích stále více agendu k její následné islamizaci; 5/ Stále více je zřejmé, že země mimo Německa na EU ekonomicky doplácejí; 6/ Vedení EU se profilovalo jako vazal USA (neokonů) a prosazuje cizí zájmy na úkor národních zájmů ve svých zemích. 7/ Činnost Evropského parlamentu je pak jen formální. 8/ Prostřednictvím naší účasti v EU se upevnilo a zakonzervovalo postavení ČR jako kolonie Západu; 9/ EU je smluvně propojena s NATO, které působí neslučitelně s principy mírové spolupráce a často i s Chartou OSN; 10/ Naši poslanci a vládní činitelé jsou vedeni ve stádečku politiků EU aniž by často měli pro řádnou činnost sebemenší odborné a morální předpoklady a znalosti. 11/ Je stále více zřejmé, že tento systém EU dále pokračovat nemůže.

 

     Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2019/01/czexit-ano-jak-dal-cast-ii.html#more

     Celý text:      Czexit-II.doc

 

     Poznámka: K roztržce mezi globalisty (superboháči Západu) a neokony (boháči Západu) v poslední době viz     Kapitalismus-mrtvola.doc

 

 

Dortmund vyzbrojuje své úředníky obušky a pepřovými spreji

 

 20.1. 2019     Německo je tak "bezpečná a klidná země", že Dortmund nyní vybavuje zaměstnance bezpečnostní služby obušky. Obušky jsou určeny jako ochrana proti agresivním  a nepřizpůsobivým „občanům“, kteří se mohou objevit náhle a mohou způsobit katastrofu ve městě. Kromě obušku dostanou i vestu odolnou proti propíchnutí, která je důležitou složkou osobních ochranných prostředků i pro pořadatelské služby. Dortmund zaplatil kolem 11.000 za 46 obušků.  „V Německu ze strany migrantů dochází k násilí stále, to není nic nového, ale přestalo se o tom psát, německá vláda se snažila  takové zprávy utajit,“ uvedl Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz. Vlna znásilnění v Německu pokračuje každý den, rozšířila se do měst ve všech 16 spolkových státech. Veřejný prostor pro ženy a děti je stále nebezpečný, jde například o setkání s migranty na plážích, cyklostezkách, hřbitovech, v nočních klubech, obchodech s potravinami, hudebních festivalech, parkovištích, hřištích, školách, nákupních centrech, taxíky, autobusy veřejné dopravy, tramvaje, vysokorychlostní vlaky a metro, ve veřejných parcích a náměstích, v bazénech a veřejných toaletách, tam všude dochází k napadeni. Nikde to není bezpečné.

 

        Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/dortmund-vyzbrojuje-sve-uredniky-obusky-a-peprovymi-spreji/

           Celý text:      Dortmund.doc

 

 

 

Prognóza neradostné budoucnosti 2

 

Ekologové, ekologisté a peníze

 

20. 1.  2019 , Martin Koller     Ekologistická korupční zlodějina v EU a u nás z velké části nahradila ekologii. Z hlediska pakování se penězi nás všech je opravdová ekologie ve srovnání s ekologistickými lobby solárníků a větrníkářů a pěstitelů řepky, doslova žebračkou. Musím zdůraznit, že odborná většina, která odmítá zásadní podíl člověka na oteplování, a hlavní příčinu vidí v historicky doložené cyklické změně teploty přece neříká, že se neotepluje. Odpůrci ekologistů, mezi které patřím i já, jsou většinou ekologové.

     Ekologové jsou rozhodně za čistší vzduch a vodu. Z tohoto hlediska ovšem není možné zdražovat neustále ekologická paliva elektřinu a plyn, která jsou potřebné na topení v našich zeměpisných šířkách. Lidé pak mnohdy topí kdejakým svinstvem, protože na dražší a ekologické topení nemají ani po třiceti letech "růstu HDP a blahobytu". Začít by se mělo omezením kamionové dopravy, především tranzitní. Kromě letadel jsou nejhoršími ničiteli ovzduší elektrárny spalující s podporou ekologistů fosilní paliva, místo využití jaderného a kamionová doprava. Značnou část z ní lze odstranit. Je třeba se zabývat především jadernou energetikou. Elektrárny stojí u nás. Jsou nejekologičtějším zdrojem elektrické energie, a především stálým zdrojem elektrické energie na rozdíl od zrcátek a větrníků.

 

        Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/01/prognoza-neradostne-budoucnosti-2.html

           Celý text:      Prognoza2.doc

 

 

 

Novinári v službách CIA a operácia Mockingbird

 

 20.1.2019 , Autor: Ratko Sudecký     „Bol som novinárom 25 rokov. Vzdelávali ma, aby som klamal, zrádzal verejnosť a zamlčoval pravdu. Podporovala ma americká CIA.“ Verejne to vyhlásil nemecký investigatívny novinár Udo Ulfkotte, bývalý redaktor Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tvrdil, že väčšina novinárov v USA a v Európe pracuje pre spravodajskú službu, ktorá ich platí, aby písali články v prospech NATO. Detaily odhalil v knihe Kúpení novinári. V podobnom čase to potvrdila aj námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová. V Kongrese 7. júna 2016 povedala, že Spojené štáty majú v európskych krajinách kempy, v ktorých cvičia novinárov, aby písali proti Rusku.

     Onedlho nato objavili Ulfkotteho mŕtveho. Vraj náhle zomrel na infarkt. Po afére Watergate, ktorá sa v USA skončila odstúpením prezidenta Nixona, začal Kongres vyšetrovať prácu tajných služieb. Okrem iného zistil, že CIA má špeciálnu pištoľ, ktorá dokáže spôsobiť obeti nevystopovateľný infarkt. Pištoľ vystreľovala otrávené ľadové projektily, ktoré dokázali prejsť cez oblečenie a kožu. V tele sa potom roztopili, čím spôsobili smrť, a projektil neexistoval.

 

        Odkaz:     https://zemavek.sk/novinari-v-sluzbach-cia-a-operacia-mockingbird/

           Celý text:      Novinari-v-sluzbach.doc

 

 

Je ČR rodeem pro nelegální uprchlíky?

 

 19.1. 2019     Počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z ČR do Německa, se loni zvýšil, uvedlo německé ministerstvo vnitra. České úřady to však popírají. Zatímco mezi lednem a listopadem 2017 spolková republika na svém území zachytila 3547 uprchlíků, kteří do země nelegálně vstoupili z ČR, loni jich za stejné období bylo už 3931. Výrazně větší počet migrantů než na české hranici Německo ovšem zaznamenalo na hranicích s Rakouskem, a sice 10 319. Druhá byla loni, co do počtu zachycených běženců, právě hranice s Českou republikou (3931) a třetí se Švýcarskem  3724 migrantů za 11 měsíců. Podle údajů českého ministerstva vnitra k žádnému dramatickému nárůstu běženců do Německa nedochází a problém je v rozdílném vedení statistiky českou a německou stranou.

     Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček se domnívá, že klid ministra Hamáčka je přehnaný. »Každá statistika je jen přesná hra s nepřesnými čísly. Nicméně věřil bych spíše údajům německých policistů. Chápu, že se ministr Hamáček snaží veřejnost uklidnit, je to jeho dlouhodobá strategie – přesvědčit, že žádný problém s migrací neexistuje. Ale kdo chodí po ulicích velkých českých měst, vidí úplně jinou skladbu obyvatel než před několika lety. Počet Neevropanů je zjevně větší a nevěřím, že jsou to jen turisté,« řekl Haló novinám Ondráček.     (ste), Haló noviny, 19.1. 2019, str. 1

 

        Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/49634324

           Celý text:      Je-CR-rodeem.doc

 

 

Nové hnutí  - LIST - J. Soukupa

 

 17.1.  2019     Šéf TV Barrandov zakládá nové politické hnutí s názvem “List Jaromíra Soukupa”, chce (prý) dělat vlasteneckou a pro-národní politiku. Má něco, co nemá nikdo z ostatních politiků, a to dokonce ani Andrej Babiš: vlastní celoplošnou televizi. Jaromír Soukup chce zastavit vyvádění zisků nadnárodních firem a řetězců z ČR, chce zarazit výplaty peněz solárním baronům, chce řešit nedostatek bytů v České republice a především chce zavést hmotnou a trestní zodpovědnost politiků. Jaromír Soukup – globalista, ale se slovy o národních zájmech a vlastenectví. Ten, kdo drží ochrannou ruku nad TV Barrandov, to nejsou Číňané, to je nesmysl. Jsou to Židé z okruhu Lauderova Světového židovského kongresu, který drží ochranu v ČR právě i nad Milošem Zemanem.

     Pokud Jaromír Soukup opravdu začne pracovat na svém politickém projektu tvrdě, může oslabit SPD a dokonce i vytěsnit KSČM z poslanecké sněmovny a rázem se po volbách stane možným koaličním partnerem pro Andreje Babiše. Berlusconi, Farage a Soukup? - Žoviální politici se schopností tlumočit politické problémy pomocí humoru, vtipů, nekorektnosti a vrchovaté žoviálnosti. Vlasteneckou variantu - vystoupení z EU i z NATO zatím v dnešní době na politické scéně v ČR nabízí pouze Národní demokracie a Aliance národních sil.

 

        Odkaz:     http://severoceskapravda.cz/index.php/radime/2056-nov%C3%A9-hnut%C3%AD-list-j-soukupa

           Celý text:      Hnuti-List.doc

 

 

 

Čučkař Koudelka z BIS nás táhne zpět do Protektorátu Böhmen und Mähren

 

 17.1. 2019 ,  Lubomir Man     Druhá republika (1.10.1938 – 14.3.1939) dějepisu a literární výchovy nepřepisovala, nezakazovala školám mluvit o národním obrození, všeho toho jsme se dočkali až v republice pohavlovské a to od naší oficiální zpravodajské organizace – Bezpečnostní informační služby (BIS). Ředitel BIS, zcela určitě v tuto chvíli podoben Reinhardu Heydrichovi, českému ministrovi školství, dále objasnil, že současné české učebnice a školní osnovy vykreslují německou kulturu a německý vliv v českých zemích neobjektivně a nepřátelsky, což je prý následek sovětského pohledu na věci. S tím je samozřejmě nutno co nejrychleji – a to už do začátku příštího školního roku – skoncovat. Mnichov, pane ministře, řekl představitel kontrarozvědky ministru školství dále, se už nebude žákům předkládat jako zrada, ... Boje u Dukly se napříště popíší jako úkladný masakr českých vojáků zosnovaný na příkaz sovětské vlády ... a květen 1945 se vykreslí tak, že Prahu mohli už dávno a dávno před 9. květnem osvobodit Američané, ale Stalin jim to zakázal. Tím pan Koudelka své expozé u ministra školství skončil, a ten jej, představte si to, z kanceláře nevykázal a nehnal ho svinským krokem z Malé strany až do Stodůlek, ale srazil paty a údajně prý prohlásil, že některé z požadavků BIS jsou oprávněné.

     Ale já vím i cítím jen jedno. Říká se tomu déja vu. Ta sprostota, ta blbost, ta faleš, ty jsou mi přece povědomé. Ano, vždyť jsem to všechno už jednou prožil. Před necelými osmdesáti lety. Za Protektorátu.

 

        Odkaz:     http://outsidermedia.cz/cuckar-koudelka-z-bisu-nas-tahne-zpet-do-protektoratu-bohmen-und-mahren/

           Celý text:      DejeBIS.doc

 

 

 

Kdyby byla prezidentkou Hillary, došlo by k velké válce s Ruskem.

 

19.1. 2019      REPORTÁŽ      Můžu říct zcela jasně, že kdyby Hillary vyhrála prezidentské volby, došlo by k válce s Ruskem,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalá členka americké Demokratické strany a spisovatelka Leni Friedman Valenta. Hillary a její manžel Bill získali postupně pochybné zdroje financování na mezinárodní úrovni. A to takového rázu, který je takřka nepředstavitelný. A zdůraznila bych obzvláště to, co se týká souvislostí s radikálním islámem.Kaddáfí se svých zbraní hromadného ničení zbavil a stal se rovněž sekulárním politikem, který společně s USA postupoval proti hnutí al-Káida. Hillary Clintonová ovšem přesto podpořila vyzbrojení takzvaných umírněných rebelů, kteří Kaddáfího v konečném důsledku zabili. Šaría je kult. Připomíná mi nacismus ... neusiluje o život, svobodu a štěstí. Ale o smrt skrze mučednictví, zotročení ženského pohlaví a diktaturu ve formě vlády nevolených kleriků, kteří rozhodují o každém aspektu vašeho života. To, co musíme udělat, je pokusit se oslovit ty muslimy, kteří uznávají vyšší sílu, než je jejich prorok, a tou je Bůh. Všechen život se vyvíjí podle vyššího řádu a měl by tak činit i islám. I on by se měl vyvíjet, případně reformovat.

 

        Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Kdyby-byla-prezidentkou-Hillary-doslo-by-k-velke-valce-s-Ruskem-Byvala-clenka-americke-Demokraticke-strany-ma-hororove-informace-o-Obamovi-i-o-Clintonovych-566650

           Celý text:      LFValenta.doc

 

 

 

Expert z Pekingu tvrdí, že čínský letoun páté generace snadno překoná F-35

 

 17.01.2019     Spojené státy pokračují s dodávkami letounů páté generace F-35 svým spojencům ve východní Asii. Jak ale uvádí média v Pekingu, čínský letoun J-20 je snadno předčí. Wei Dongsu, vojenský analytik z Pekingu, na stránkách čínského vládního listu Global Times uvedl, že Washington tímto Čínu obkličuje. Jak ale podotýká list, „Čína není kachna čekající na ránu v možném střetu s americkým bojovým letounem". Podle analytika domácí letoun páté generace J-20, který byl na začátku minulého roku zařazen do výzbroje, zajistí Číně dominanci ve vzduchu. Expert také podotkl, že nové radary dokážou odhalit americký letouny se stealth technologií a díky vyspělým střelám je J-20 dokáže i zničit. Dále čínský list vyjmenovává technické problémy, se kterými se F-35 poslední dobou potýkal. Přitom zdůraznil, že čínské ministerstvo obrany žádné poruchy u letounů J-20 nehlásilo.

 

        Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/svet/201901178957627-Cina-J20-nadrazenost-USA-F35/

           Celý text:      Cinsky-J-20.doc

 

 

 

Za likvidací Poldi Kladno stál závazek tehdejší české vlády vůči EU: zlikvidovat ocelářský průmysl v ČR.

 

16.1. 2019 , Vladimíra Vítová , předsedkyně Českého mírového fóra     Bývalý šéf kladenských hutí Poldi akademický architekt Doc. Vladimír Stehlík podal dne 15. 1. 2019 žalobu za náhradu škody na Obvodním soudu pro Prahu 2 a to ve výši 9 a půl miliardy korun. Podstatou jeho žaloby jsou důkazy, že likvidace světoznámé Poldi Kladno byla plánovaným organizovaným trestným činem v souvislosti s Přístupovými protokoly k EU (www.eur-lex.europa.eu ). Poldi tak byla zlikvidována tehdejším ministrem průmyslu V. Dlouhým a předsedou Fondu národního majetku R. Češkou prostřednictvím Komerční banky.

     Celková účetní hodnota celé ekonomické skupiny Poldi Kladno byla určena mezinárodní společností Lloyd ve výši 48 miliard korun a to u deseti fungujících výrobních závodů. Snahou oceláře Vladimíra Stehlíka ale je vyhnout se mezinárodnímu soudu s jasným cílem: zachránit výrobní tajemství patřící České republice a zachovat tak výrobu pro příští generace. V textu je celá žaloba, ze které jasně vyplývají mafiánské praktiky tehdejšího vedení naší země.

 

        Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/kauzy/za-likvidaci-poldi-kladno-stal-zavazek-tehdejsi-ceske-vlady-vuci-eu-zlikvidovat-ocelarsky-prumysl-v-cr.html

           Celý text:      Za-likvidaci-Poldi.doc

 

 

 

Toto je informace pro všechny, kteří se ukájejí přesvědčováním sami sebe i svých blízkých v jakém bezpečí a jistotě žijeme!

 

 18.1. 2019     NATO s jednou miliardou lidí, stojí proti 160 mil Rusů. Propaganda války dostatečně otupila vědomí populace a nyní už zbývá odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot národy do boje. Zdroje Ruska musí být rozděleny. Evropské mocenské elity mají svého vůdce ze zámoří. Pro světového četníka neplatí žádná pravidla, určuje je sám a stejně tak nám určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání zdrojů, se ve světové politice nedělo a neděje. Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím mocenských ekonomických aktech elit. Počátek války s Ruskem vzejde rychle. Bude to největší a poslední divadlo, které sehrají super elity s jejich politickými pěšáky. Všichni budou svorně volat, zničme Rusko a budou mít na to pár minut. A pak se superelity přemístí do svých, po mnoho let budovaných podzemních krytů. Jen v USA je těchto chodeb stovky kilometrů - pozor jen pro zasvěcené!

     Do půl roku 800 milionů mrtvých na souhrn všech devastujících následků zničení základních životních zdrojů, přestane fungovat infrastruktura, průmysl, zdravotní systém. Křehkost systému na denních dodávkách všech zdrojů je doslova děsivá. Pro mocenské elity jsou to postradatelné aspekty, příliš mnoho lidí, kteří ubírají zdroje. Rusko žádný stát ani Evropu nenapadne, má své zdroje na mnoho set let. Poslední největší světové zdroje a ke své obraně má jediného spojence - jaderné zbraně! Evropa musí najít odvahu odmítnout diktát elit.

 

        Odkaz:     http://berossos.blog.cz/

           Celý text:      Jak-porazit.doc

 

 

 

USA vytvořily ve světě více než 200 vojenských biolaboratoří!

 

17.1. 2019 Ruská bezpečnostní rada nevylučuje vývoj nové generace biologických zbraní v řadě zemí a Spojené státy k tomu vytvořily více než 200 biologických vojenských laboratoří po celém světě, včetně Ukrajiny a zemí SNS.  Uvedl to tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev. „Jejich aktivity mají jen málo společného s mírovou vědou. Největší obavu vyvolává fakt, že se provádí experimenty na lidech. Z tohoto pohledu je posílení celosvětového epidemiologického dozoru a vědeckého výzkumu v oblasti biologické bezpečnosti stále aktuálnější," dodal tajemník Rady bezpečnosti. Ruská strana opakovaně vyjádřila obavy z činností Pentagonu „při umisťování biomedicínských laboratoří v těsné blízkosti ruských hranic".

 

        Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/usa-vytvorily-ve-svete-vice-nez-200-vojenskych-biolaboratori/

           Celý text:      USA-vytvorily.doc

 

 

 

Ceny »Myslíte to vážně?« opět výživné

 

 Haló noviny, 17.1. 2019, str. 8, překlad Vladimír Sedláček     Server Dispatches From The Edge (Zprávy na hraně) každoročně uděluje "ocenění" jednotlivcům, společnostem a vládám. 

Zlatý klíč firmě Lockheed Martin za bojový letoun F-22 Raptor Stealth. Ve kterémkoli okamžiku bylo pouhých necelých 50 % strojů F-22 funkčních. Nemohly vzlétnout, a tak se z nich stal odpad, což stálo daňové poplatníky přibližně pět miliard dolarů. Titul Zlatí rodiče ministerstvu zahraničí USA za snahu o maření rezoluce Světového zdravotního shromáždění OSN, upřednostňující kojení před umělou mléčnou výživou. Takže pro Bílý dům je zjevně v pořádku, když je v prsech silikon, ale mléko ne. Ocenění Zlatá kuchyně - předsedovi Nadace pohraničních hlídek USA, který řekl zpravodajství TV Fox, že slzný plyn neškodí, protože pepřový sprej je »přírodní« produkt, jenž můžete použít k dochucování pokrmů a sníst.      Cenu Marie Antoinetty - Nikki Haleyové, bývalé velvyslankyni USA v OSN, která uvedla, že pro OSN je »samozřejmě absurdní« ukazovat na chudobu v USA, protože jsou »nejbohatší a nejsvobodnější zemí na světě«. A druhou Cenu Marie Antoinetty - ministrovi financí USA Stevenu Mnuchinovi , který vyslovil překvapení nad tím, že účastníci Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu byli považováni za elitu.    . . .   Cenu Gang, co nestřílí rovně výrobci zbraní Raytheon za antiraketu Patriot, která za 28 let používání sestřelila přesně jednu raketu (neohrabanou starou Scud).   . . .   Cenu Ztratila Mařenka ovečku  Pentagonu za nedávný audit, ukazující, že není zaúčtováno přibližně 21 milionu (!) dolarů.   . . .

 

        Odkaz:      http://www.halonoviny.cz/articles/view/49607837

           Celý text:      Myslite-to-vazne.doc

 

 

 

Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co

 

 17.1.2019 Ilona Švihlíková      Je to (tahanice kolem Brexitu) skutečně ukázka totálního úpadku bývalého impéria. Britové měli plné právo se rozhodnout, jak se rozhodli. To, co vidíme, je rozklad schopnosti určit si cíl a směřovat k němu, tedy nikoliv selhání voličů, ale totální a ve své podstatě až směšné selhání představitelů Konzervativní strany. Projevila se i podstata Evropské unie. Václav Bělohradský řekl, že EU je zde poháněna motorem strachu – boj se, boj se odejít! To má snad představovat nějaký evropský, společný étos? Corbyn jako názorově konzistentní radikální levičák moc dobře ví, že jeho program (skutečně levicový program) se v rámci EU nikdy realizovat nedá. Ekonomická politika EU byla totiž vyjmuta z demokratického rozhodování a je zcela podřízena „pravidlům“, která se orientují na velký kapitál. „Státnický postoj“ socdem, který podporuje vše, co z EU přijde, je katastrofou ... socdem se tak včlenila do establishmentu, že se prostě rozhodla „ustátotvornit se“ k smrti. Brexit je opravdu užitečná lekce, ale dost jinak, než nám tvrdí současný mainstream.

 

        Odkaz:      http://casopisargument.cz/2019/01/17/jdi-tam-nevim-kam-prines-to-nevim-co/

           Celý text:      Jdi-tam-nevim.doc

     ( Poznámka : I EU je jedním z hybridních organizačních nástrojů prosazování Nového světového řádu pro západní superboháče. )

 

 

 

Národní setkání k 60 letům Dělnicko-rolnických rudých gard

 

 Pchjongjang, 14.1. 2019 (KCNA) – V pondělí 14. ledna se uskutečnilo národní setkání v Lidovém paláci kultury k oslavě 60. výročí založení Dělnicko-rolnických rudých gard, revolučních ozbrojených sil Korejské strany práce. Soudruh Čche Rjong He přednesl pamětní zprávu. Uvedl, že když velký vůdce založil Dělnicko-rolnické rudé gardy, byl vytvořen všelidový a celonárodní obranný systém s Korejskou lidovou armádou jako jádrem a byla poskytnuta trvalá záruka pevné obrany suverenity a důstojnosti země a národa a mocného urychlení socialistické výstavby. Připomněl, že vedoucí funkcionáři a členové Dělnicko-rolnických rudých gard, kteří pevně třímali pušku v jedné ruce a kladivo, srp nebo štětec v druhé, vykonali skvělé zásluhy v boji za uskutečnění vlastenecké touhy velkého vůdce a velkého generála - vybudování mocné země. Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

        Odkaz:      http://www.kldr.info/2019/01/16/narodni-setkani-k-60-letum/

           Celý text:      Narodni-setkani.doc

 

 

 

Vatikán prikázal islamizáciu Európy a zmenu jej kultúry migrantami

 

 16. januára 2019 , Roman Bednar     V januári uplynulého roku vydal pápež príkaz predovšetkým pre Európu, ktorý ostal médiami nepovšimnutý preto, aby nevyvolal ešte väčšie pobúrenie Európanov proti utečeneckej politike Berlínu a Bruselu. Tento príkaz má 21 bodov  a je formulovaný rafinovane diplomaticky a nie vo forme imperatívu, ale naliehavo a dôrazne. Jezuita, pápež František svoje nariadenie adresoval anonymne, a to „len“ na svetovú politickú spoločnosť. Pápežov list (príkaz) zo 14.1. 2018 má názov  Migrantov a utečencov prijať, ochraňovať, podporovať a integrovať:

     Pápež žiada zabezpečiť :     1) vytvorenie možností bezpečného a legálneho príchodu utečencov do našich krajín ; 2) vytvorenie humanitných prístupových koridorov pre najviac ohrozených utečencov, aby nemuseli prichádzať ilegálne ; 3) žiadne svojvoľné vyhostenie utečencov a už vôbec nie do krajín, kde nie sú zaručené ľudské práva . . . . .

 

        Odkaz:      http://romanbednar.blog.pravda.sk/2019/01/16/vatikan-prikazal-islamizaciu-europy-a-zmenu-jej-kultury-migrantami/

           Celý text:      Vatikan-prikazal.doc

 

     ( Poznámka : Není divu, "nejvyšší patro" Vatikánu je uváděno jako jedna ze tří hlavních složek globálních superelit (západních superboháčů), vedle klanu Rothschildů a klanu Rockefellerů. Migrační zbraň se považuje za jeden z hybridních nástrojů prosazování jejich NWO (Nového světového řádu). )

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY

 

 

HLAVIČKA

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

 

  

 

 

Německý orloj české politiky

 

      15.6. 2018 , -VK- Šéfredaktor AE News      Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády! Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je podporován již od roku 1989. Jedná se propojení politiků, činovníků, jednatelů a zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a zejména zahraniční politiky.

     Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu: “Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

 

       Odkaz:     https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-i-cast-zmapovali-jsme-alarmujici-prorustani-chapadel-moci-berlina-a-nemecke-lobbisticke-chobotnice-do-nejvyssich-struktur-ceske-politiky-ale-i-na-vsech-urovnich/

       Celý text:    Nemecky-orloj.pdf

 

  

 

 

Sudety sobě: Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení

 

16.10. 2018     Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení Praha sobě na extrémistickou sudetoněmeckou skupinu Witikobund. Ta je v hledáčku BIS jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku! Voliči v Praze si zvolili na magistrát trojského koně ortodoxního křídla "Sudetoněmeckého" landsmančaftu, které vzniklo jako projekt bývalých esesáků a důstojníků Wehrmachtu po II. sv. válce! "Sudetská" lobby je vítězem komunálních voleb v Praze! Dne 9. září 2016 se v plzeňském hotelu Marriot konal velký „komunální kongres“ "Sudetoněmeckého" landsmanschaftu financovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Na toto jednání se dostavil vedle ostatních i tehdejší starosta sedmého pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský [1]. Jan Čižinský je bývalým asistentem Mariána Jurečky (KDU-ČSL) a také Cyrila Svobody. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se sám dříve účastnil sjezdů Sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Starší bratr Jana Čižinského - Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá na Šumavě. Jenže v tomto objektu sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci Witikobund sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Firma Pavla Čižinského má za společníky přímo osoby z Witikobundu, Horsta Löfflera ze Stuttgartu ...

 

       Odkaz:        https://aeronet.cz/news/sudety-sobe-rozkryli-jsme-napojeni-cizinskeho-sdruzeni-praha-sobe-na-extremistickou-sudetonemeckou-skupinu-witikobund-ktera-je-v-hledacku-bis-jako-bezpecnostni-hrozba-pro-ceskou-republiku/

       Celý text:    Sudety-sobe.pdf

 

  

 

 

                      Kapitalismus je mrtvola!

   Аleksej Anpilogov , 19.1.2018 (Volný překlad P. Rejf)   V tomto roce 2018 jeden z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub vyprodukoval zprávu „Pojďme na to! (Come On!)". Jubilejní zpráva 43. v pořadí byla sepsána oběma prezidenty této organizace - Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu. Je popřením všech receptů pro budoucnost, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Její neúprosná logika říká - globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. V první zprávě z doby před padesáti lety (slavné "Limity růstu") viděli základní problém v populační explozi a základní řešení v jejím obrácení. Nyní tvrdí, že je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.)

"Nezbytný" scénář pro svět podle myšlení autorů "Pojďme na to!" je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku - Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě - nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti? Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: „Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!".

 

     Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup  

     Překlad:    Kapitalismus-mrtvola.doc

 

  

 

 

Bilderbergský klub: světová vláda, nebo anachronismus?

 

9.06.2018 , Vаlentin Katasonov  (Volný překlad P. Rejf)    Jednou za rok světová média určitě vzpomenou  Bilderbergský klub. Zpravidla se to děje na začátku června. Jeho pravidelné 66. zasedání se konalo od 7. do 10. června v Itálii v Turíně. Existuje názor, že Bilderberg Group je jedním z nástrojů, jak Washington řídí Evropu, a vznikl z iniciativy CIA. Projekt takového klubu byl schválen v roce 1954 americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Na těchto schůzkách jsou údajně každoročně přijímána rozhodnutí, která jsou pak prostřednictvím „delegátů" přenášena příslušným vládám. Například na loňském setkání v Chantilly (USA, Virginie) byla hlavním tématem otázka migrace do Evropy. V roce 2018 byla podle zpráv navrhována témata: „populismus v Evropě“, „světová dominance USA“, „nerovnost“, „zaměstnanost“, „kvantové počítače“, „umělá inteligence“, „volný obchod“, „post-pravda v moderním světě", situace v Rusku, Saúdské Arábii a Íránu, stejně jako určité "aktuální události"... zpravidla se však na setkáních neprojednávají více než dvě nebo tři klíčová témata.

     Domnívám se, že dnes má humbuk ve světových elitních médiích kolem událostí, jako jsou (již sledovaná)  každoroční setkání Bilderbergského klubu, odvést pozornost od institucionalizovaných setkání dalších vlivových skupin, na kterých vládci peněz přijímají pro osud světa opravdu důležitá rozhodnutí.

 

     Odkaz:      https://www.fondsk.ru/news/2018/06/09/bilderbergskij-klub-mirovoe-pravitelstvo-ili-anahronizm-46274.html

     Překlad:    Clanek.doc

 

 

 

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět

 

 5.9. 2008 , režisér Jones: "Boháči chtějí zabít až 98 % lidstva"     Šokující plány asi 130 nejbohatších a nejvlivnějších lidí světa, kteří jsou sdruženi do tajné elitářské organizace Bilderberg Group, na vyhlazení 90-98 % lidstva odkryl ve svém dokumentu pro nezávislá média americký filmař Alex Jones. Do plánu jsou podle něj namočeni kromě jiných i magnát David Rockefeller, bankéřská rodina Rothschildů a třeba nizozemská královna Beatrix. Plán boháčů na zotročení lidstva má podporovat OSN i EU. Elita po 2. světové válce vytvořila OSN podle Jonese proto, aby sloužila jako regulátor odbojného třetího světa.

     Americký filmař, který se těší obrovské oblibě mezi antiglobalisty, dál uvedl, že stavebními pilíři budoucí vězeňské planety mají být EU, Severoamerická unie (Kanada, USA, Mexiko) a Asijská unie. Plán na sjednocení Evropy se zkoušel mnohokrát, ale byl vždycky velice nepopulární. Tam, kde ztroskotali Napoleon a Hitler se svými zbraněmi, uspějí globalisté v utajení, uvedl Jones. Cílem globalistů je podle něj nyní vytvořit evropský superstát , kde národní vlády budou postupně předávat většinu důležitých pravomocí Bruselu. Informace, že elity připravují eliminaci značné části světové populace, podpořil Alex Jones faktem, že ještě apartheidní JAR vyvinula rasově selektivní biologické zbraně... V kopii konceptu Konvence OSN o biodiverzitě se velmi jasně říká, že musíme zredukovat lidskou populaci ze současné úrovně šesti miliard lidí na jednu miliardu.

 

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html    

     Celý text:     Elitari-z-Bilderbergu.doc

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

HLAVIČKA

SNÍMKY Z AKCÍ :   

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

 

HLAVIČKA

  Víte že ?:

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 

Archiv víte že

HLAVIČKA

Publikace:

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

HLAVIČKA

Zajímavá videa :

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

HLAVIČKA

Kulturní akce :

 

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

 

 

HLAVIČKA