TOPlist

     Stránku spravuje:    Pavel Rejf 

Stránka informací, které se v hlavních sdělovacích prostředcích nevyskytují.

90% informačního "mainstreamu" podle odhadu ovládají a ovlivňují západní superboháči.

Motto:    Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.    Mistr J. Hus

                Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec do království nebeského.    Bible

                 Na počátku každého velkého majetku je zločin.   H. de Balzac

                ... Kapitál má strach z nedostatku zisku ... Zajistěte mu 10% a můžete ho použít všude; ...

                při 100% pošlape všechny lidské zákony; ... při 300% nebude zločinu, jehož by se neodvážil ... T. J. Dunning

 Věčné pravdy

 

NOVÉ ČLÁNKY

ČLÁNKY Z ARCHIVU

SNÍMKY Z AKCÍ

VÍTE ŽE?

STARŠÍ ČLÁNKY

STARŠÍ Z ARCHIVU

ZAJÍMAVÁ VIDEA

PUBLIKACE

 

     

          

     Základní body programu:    

 

 

 

           1.  ANO míru! Nedopustit, abychom byli zataženi do války! Vystoupit z NATO.

           2.  ANO vystoupení z EU a odpovídající změna Ústavy ČR.

           3.  ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a zrušení církevních restitucí.

 

           1.  NE ilegální imigraci.

           2.  NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a zničujícím exekucím.

           3.  NE zrušení dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.

 

    

České národní listy: http://www.ceskenarodnilisty.cz/                          New World Order Opposition:   http://www.nwoo.org/

Nová republika: http://www.novarepublika.cz/                                      Střípky ze světa: http://www.stripkyzesveta.cz/

OV KSČM Frýdek-Místek:   http://www.ovkscmfm.estranky.cz/             České nezávislé zpravodajství   http://www.czechfreepress.cz/

Zvědavec:  http://www.zvedavec.org/                                                    Sputnik česká republika   http://cz.sputniknews.com/

Haló noviny   http://www.halonoviny.cz/                                                 Přátelé Ruska :     https://www.facebook.com/groups/pratele.ruska/  

Společnost česko-slovensko-korejského přátelství   http://www.kldr.info/     České mírové fórum :    http://www.ceskemiroveforum.com/

Aliance národních sil   http://www.aliancens.cz/                                     Klub českého pohraničí :     http://www.klub-pohranici.cz/

HLAVIČKA

NOVÉ ČLÁNKY :

 

 

Socializmus s ľudskou tvárou...

 

 22. srpen 2019 | DEVANA     V auguste 68 sa údajne odohral vpád vojsk Varšavskej zmluvy ktorý zmaril budovanie „Socializmu s ľudskou tvárou“. O čom sa skoro vôbec nehovorí je to, čo sa v skutočnosti dialo v roku 1968 v Európe a vo svete, keď sa ľudia búrili proti svojvôli kapitalistického vykorisťovania, protestovali proti vojne vo Vietname, akým krvavým spôsobom boli potláčané takéto protesty a koľko mali obetí a už si nikto ani len nespomenie na obete vojnového šialenstva vo Vietname. Počúvame však slová o zázračnom „Socializme s ľudskou tvárou“, ktorý sme tu mohli mať.

     Zamatová revolúcia sa niesla v podobnom duchu a jej tvárami boli aj ľudia, ktorí boli tvárami Pražskej jari. Tridsať rokov po Zamatovom prevrate, máme možnosť vidieť, čo v tomto štáte skutočne vybudovalo. Tí, ktorí prevrat roka 89 riadili, mali konečne možnosť ukázať ako sa dá „Socializmus s ľudskou tvárou“ vybudovať. Mali príležitosť dokázať, že komunisti boli babráci a nedokázali vôbec nič za 40 rokov vládnutia. Po divokej privatizácii a výpredaju toho, čo tí neschopní komunisti vytvorili a postavili za 40 rokov, sa 30 rokov motáme v bludnom kruhu a dá sa povedať, že trištvrte občanov tohto štátu nemá šancu dosiahnuť životnú úroveň spred roku 1989. Namiesto sľubovanej slobody a demokracie a socializmu s ľudskou tvárou sa podarilo vybudovať „Kapitalizmus s neľudskou tvárou“, presné taký, proti akému protestovali ľudia v Európe, USA, Mexiku, či Japonsku v 1968. Takže vytváranie mýtov o tom, aký raj na zemi sme mohli mať v našom štáte, ak by sem nevtrhli vojská Varšavskej zmluvy je scestné a zavádzajúce.

 

      Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/socializmus-s-ludskou-tvarou.html

      Celý text:      S-ludskou-tvarou.doc

 

 

 

Co s blbými „informacemi“?

 

 18. 8. 2019, M. Starý     Pokud se ze sdělovacích prostředků linou špatné informace, ideologicky směrované v neprospěch běžných občanů, má takový divák, čtenář nebo posluchač tři možnosti: Vypnout inteligenci a věřit všem nesmyslům, lžím a ptákovinám, které jsou mu předkládány. Takové lidi jistě kolem nás vídáme nebo jsou nám předkládáni. Když se třeba nějaký účastník vědomostní soutěže při představování hlásí k zájmu o politiku. Druhou možností je sdělované informace logicky posuzovat a hodnotit lži jako lži, nesmysly jako nesmysly, ptákoviny jako ptákoviny. Druhá možnost přináší soudným konzumentům rozčilení různých stupňů. Tito lidé by se měli zavčas řídit moudrostí – rozčilovat se, znamená mstít se vlastnímu zdraví pro blbost jiných! Třetí možnost, pro naše zdraví nejvýhodnější je, vynechávat nedůvěryhodné zdroje informací a blbé pořady. Tím se řídím už více let.

     Jistým zdrojem informací je internet. V tomto směru je ovšem třeba vědět, kterým zdrojům lze jejich informace věřit. Vytypovávání může trvat poměrně dlouho a člověk si také může „naběhnout“ na tendenční a účelové informace. Je to sice pracné, ale srovnávat s více zdroji se vyplatí. K jisté důvěryhodnosti je třeba a nejlépe se dopracovat sám průzkumem, srovnáváním, konfrontací a logickým během faktů. Technika sloužící k získávání informací může být dobrým pomocníkem, ale ne jednoduchým, někdy i hodně pracným, náročným na čas. Ale také může být cíleně a účelově zaměřovaná k mlžení, matení i šíření lží. To je třeba vědět a brát v úvahu!

 

      Odkaz:   http://severoceskapravda.cz/index.php/radime/2310-co-s-blb%C3%BDmi-informacemi

      Celý text:      Blbe-informace.doc

 

 

 

Profesor Pavlíček chladí horké hlavy Zemanových odpůrců:

 

 23.08.2019 , ROZHOVOR    Okamžitě poté, co byl prezident Zeman podruhé v přímé volbě zvolen, se objevila petice směřovaná senátorům s velmi podobnými požadavky. Takže já bych to popsal spíš jako snahu té skupiny, která se ve volbách ukázala jako menší, aby když se jí nepodařilo zvítězit ve volbách, tak aby prezidenta odstranila z jeho funkce. Samotný návrh žaloby vypadá tak, že je to spíše spor politických koncepcí než spor o neplnění Ústavy. Lze to doložit zejména na tom, že skutky, které jsou prezidentovi vytýkány, činili i předcházející prezidenti a za protiústavní delikt se to u nich nepovažovalo. Obecně je třeba říci, že pro interpretaci Ústavy je v každém systému klíčový ten první prezident, který po nějakém politickém převratu úřaduje. Platilo to za první republiky u Masaryka, platilo to víceméně i po převratu v roce 1948 u Klementa Gottwalda, a platí to plně u toho, co po roce 1989 uplatňoval Václav Havel. On také nejmenoval rektora vysoké školy, který byl řádně zvolen.

     Je třeba, aby za pravomoci, které jsou v Ústavě vymezeny, někdo odpovídal. V případě pravomocí podle článku 63 nese odpovědnost vláda, respektive příslušný ministr. To odpovídá parlamentnímu systému. Já jsem si tento týden přečetl v Právu názor publicisty Žáka, který je jinak přemýšlivý, ale tady tvrdil, že ministři nepotřebují být kvalifikovaní, že na to mají náměstky. Ale to je zásadní omyl, protože kdyby nebyli kvalifikovaní, tak jak mohou odpovídat za to rozhodnutí podle čl. 63, které spolupodepisují? Teď se to řeší třeba u soudu s bývalou ministryní obrany Parkanovou. Dnes někteří právníci nebo politici argumentují ve stylu „prezident je povinen konat“. To přitom Ústava nikde nestanovuje, a ani nemůže stanovovat. Prezident například nemůže jmenovat ministrem nikoho jiného, než koho mu navrhne předseda vlády. Ale není to tak, že musí jmenovat každého, kdo je mu navržen. Je to omezené negativně, ale pozitivně nikoliv.

 

      Odkaz:   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Pavlicek-chladi-horke-hlavy-Zemanovych-odpurcu-To-vsechno-nastavil-uz-Havel-Rychle-jste-zapomneli-co-provadel-Sobotka-Babisovi-593428

      Celý text:      Profesor-Pavlicek.doc

 

 

 

Velká mzdová krádež

 

 23.8. 2019 Pavel Janíčko     Ve světové ekonomice (a společnosti obecně) probíhá v období posledního desetiletí minulého století a v prvních desetiletích století současného celkem jasný trend rozšiřování majetkových rozdílů mezi společenskými třídami, jednoduše řečeno: mezi bohatými a chudými. Kromě jiných faktorů svou možná rozhodující roli sehrála i porážka a likvidace socialismu v zemích východní Evropy, včetně SSSR. Znamenala totiž likvidaci alternativy k režimům nadvlády kapitálu, které se staly celosvětově dominantními. Jejich elity začaly bez zábran maximalizovat své zisky a stejně tak bez zábran minimalizovat příjmy a výdobytky pracujících tříd. Celková produktivita americké ekonomiky vzrostla v daném období o 69,3 %, zatímco hodinové čisté mzdy o pouhých 11,6 %. Jinými slovy: produktivita rostla 6krát rychleji než mzdy. Nepotvrzuje se ani oblíbené liberalistické tvrzení o „přílivu, který zvedá všechny loďky v přístavu“, tedy o rostoucí ekonomice, z níž mají užitek všichni.

     Zatímco v celoevropském měřítku se mzdy na hrubém domácím produktu podle propočtů ETUC podílejí 62,9 procenty (v ČR je to 53,5 %), ještě počátkem devadesátých let to bylo v rámci dnešních zemí Evropské unie 66 %. Pokud by podíl mezd na HDP byl stejný jako na začátku devadesátých let, mohl si loni v Česku každý zaměstnanec vydělat v průměru o 4107 eur více, tedy o 108 137 korun. Firmy se na zaměstnancích dopouštějí velké mzdové loupeže.

 

      Odkaz:   http://casopisargument.cz/2019/08/23/velka-mzdova-kradez/

      Celý text:      Mzdova-kradez.doc

 

 

 

Povyk kolem Grónska je signál pro Rusko a Čínu

 

 23.8.2019 VSa     Sebastian Smith a Camille Bas-Wohlertová píší pro Asia Times, že spor mezi USA a Dánskem je třeba nazírat v širším kontextu strategického boje o Arktidu. USA tak daly jasně najevo svůj strategický zájem o stále důležitější Arktidu. Nelze vyloučit, že celý povyk kolem Grónska je i vypuštění testovacího balónku – jak moc budou Evropané reagovat. Dá se očekávat, že Trump bude grónskou kartu hrát dál, neboť Dánsko je prý servilní spojenec, který bude USA nadále poslouchat. Trump se spoléhá, že Grónsko zaujme i v kampani, protože Američané neví, kde Grónsko je, kdo ho řídí, takže mu téma může vydržet řadu týdnů. Trump nákup Grónska přirovnal k velké dohodě o nemovitostech s tím argumentem, že Grónsko závisí na velkých dotacích z Kodaně a je pro Dánsko de facto břemeno. Grónsko bylo dánskou kolonií do roku 1953, v roce 1979 získalo status autonomního území. Má 55 000 obyvatel, a více než 90 % z nich jsou Inuité. Vláda ostrova trvá na tom, že „nejsou na prodej“, což plně podpořila i dánská premiérka. V roce 1867 chtěly USA koupit Grónsko, v roce 1946 prezident Harry Truman nabídl 100 milionů dolarů ve zlatě, nebo části Aljašky, výměnou za Grónsko.

 

      Odkaz:   http://casopisargument.cz/2019/08/23/povyk-kolem-gronska-je-signal-pro-rusko-a-cinu/

      Celý text:      Kolem-Gronska.doc

 

     (Poznámka správce webu: Tomuto pokusu se nelze divit. Vždyť většinu politiků i vysoce postavených úředníků na celém světě se elitám daří kupovat snadno.)

 

 

 

Vladimír Manda: Klaus o Marxovi a marxistoch

 

 12.5. 2018 , doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc., autor je filozof     Václav Klaus vystúpil 5. 5. 2018 na pôde nemeckej AfD v Trevíre s prejavom, pri príležitosti 200. výročia narodenia K. Marxa. Začína ho tým, že Marxa ako ekonóma, ktorý objasnil vznik a vývoj kapitálu v rovnomennej trojzväzkovej práci Kapitál, bagatelizuje a kvalifikuje ho ako „druhoradého ekonóma“. Pomník v Trevíre, postavený za čínske peniaze považuje za „výsmech dejín, za výsmech obetiam režimov, ktoré vznikli na základe Marxovho učenia“. Pomníky stavané na oslavu predstaviteľov „slobodnej spoločnosti a trhového mechanizmu“, ktoré sú výsmechom obetí tohto systému, Klausa celkom zjavne nevzrušujú. Klaus tu maľuje Marxa nie na základe poznania, ale na základe svojho ideologického presvedčenia. Pri čítaní riadkov Klausovho prejavu sa vynára otázka „pokory“ a „rešpektu“ samotného Klausa a jeho politických spoločníkov, nie len k dedičstvu pracujúceho človeka, ktoré Klaus a jeho spoločníci bez „pokory“ a „rešpektu“ odovzdali do rúk domácich a zahraničných špekulantov. Ale aj otázka „rešpektu“ a „pokory“ k spoločnému štátu Čechov a Slovákov, ktorý Klaus spolu s Mečiarom poslali na „smetisko dejín“ bez toho, aby sa dotazovali na názor občanov.

     Ak by sa Klaus držal aspoň čiastočne racionálneho postupu v boji proti Marxovi a marxizmu, tak jeho postup by bol podstatne efektívnejší, ak by svoj prejav neorientoval na varovania pred marxizmom, ale zacielil svoj príspevok na hľadanie odpovedí, prečo dnešný kapitalizmus, alebo v jeho vyjadrení, prečo dnešná „slobodná spoločnosť a jej trhový mechanizmus“ zlyhávajú pri riešení ľudských problémov.

 

      Odkaz:   https://davdva.sk/vladimir-manda-klausov-o-marxovi-a-marxistoch/

      Celý text:      Klaus-o-Marxovi.doc

     (Poznámka správce webu: Dnešní boj nedovtipů proti marxistům je bojem proti tzv. "neomarxistům", "euromarxistům", "kulturním marxistům", apod. kteří nejsou žádnou variantou marxistů, ale fakticky antimarxisty. Podobně, jako Hitlerův nacionální "socialismus" nebyl žádnou variantou socialismu. Tento populární termín hitlerovci vykradli, aby zmátli masy. Nacionální socialismus byl naopak koncentrovaný elitářský, třídní systém, pro societ (velkou většinu společnosti) nepřátelský systém. S oprávněně kritizovanými "neomarxisty" se jedná o stejný terminologický podvod.)

 

 

 

Jan Campbell: Když ptáčka chytají….

 

23.8.2019 , Jan Campbell     V době, kdy lež se stala povinností a každý může vyjadřovat svoji pravdu, ale zřídka ji může prosadit, staré přísloví – Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají, neztrácí na aktuálnosti a platí pro všechny sféry života. Má případná účast RF v nové G8 smysl, když ano, jaký a za jakých podmínek? Ruští neoliberálové jsou výlučně, část úředníků MZV RF, podobně jako část ruských médií jsou významně západně orientováni. To dokazuje jejich konání, reakce MZV a obsah a forma zveřejňovaných informací. Východní hodnoty a orientace na ně jsou pro uvedené kruhy osobností trnem v oku. Výsledkem je jejich ochota zobchodovat národní zájem RF za pseudointegraci do západních institucí, naděje ruských elit stát se členy západních elit (nerozumějící jejich tradici, o které se málo mluví a píše), zachránit své nakradené bohatství a vyhnout se představitelnému případnému znárodnění, nebo dokonce trestu.

     Stalin nikdy nebyl pro západně orientován, politicky a teritoriálně ve smyslu rozšíření teritoria SSSR. Evropa nepředstavuje subjekt, ale objekt vnějšího řízení. Stalin věděl, že Marshallův plán je prostředkem kontroly Evropy. Kdyby SSSR přijala Marshallův plán, což by v případě dobytí západní části Evropy musel, USA by měly méně práce na rozložení SSSR. Stalin považoval střední Evropu za ochranné pásmo SSSR před napadením USA a jeho pozdějšími asymetrickými spojenci a slouhy. V tomto kontextu se nachází současné obavy Kremlu a další důvody proč ignorovat G8.

 

      Odkaz:   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jan-campbell-kdyz-ptacka-chytaji

      Celý text:      Ptacka-chytaji.doc

 

 

 

K ROKU 1968

 

 Severočeská pravda - objevili jsme následující vyjádření Josefa Skály pro – The Guardian:     Klíčový cíl byl vojenské povahy – dorovnat převahu sil NATO, narůstající západně od našich hranic. Moskva žádala Prahu, aby umožnila sovětskou vojenskou přítomnost v Československu, opakovaně už od počátku 60. let. Antonín Novotný, tehdejší prezident a první tajemník ÚV KSČ, tomu odolával. Chruščovovi a potom Brežněvovi opakovaně argumentoval, že pokud bychom té žádosti vyšli vstříc, anuluje to politický kapitál, který přineslo naše osvobození Rudou armádou. Když se roku 1988 ptal jeden novinář Gorbačova, jaký je rozdíl mezi ním a Dubčekem, odpověď zněla: „Pouze těch dvacet uplynulých let.“ Vedlo by „Pražské jaro“ ke stejné pohromě jako „perestrojka“? Zdeněk Mlynář, takto i Gorbačovův spolužák na Moskevské státní univerzitě. Když se počátkem 90. let vrátil z emigrace, nevyhýbal se ani spletitým otázkám. Včetně té, může-li garantovat, že k obnově kapitalismu by nedošlo už samotíží „obrodného procesu“. Mlynář odpovídal na rovinu: „To opravdu nevím.“ Komunisté by se měli stydět či omluvit především za to, že nedokázali dvě věci – prosadit modernizaci způsobem, který by 21. srpnu předešel, a vést potom svou zemi způsobem, vylučujícím restauraci kapitalismu.

     Léto 1968 uvolnilo řetězovou reakci, která nadělila mraky těžkostí a politických ztrát nejen socialismu, ale i ostatním antikapitalistickým silám. Český kluk usmrcený sovětským vrstevníkem, který včas neubrzdil náklaďák nebo tank, je pro mne mnohem větší tragédií než „martýrium Dubčeka a jeho nejbližších“ v moskevských vládních vilách. Skuteční státníci by buď projevili adekvátní iniciativu aspoň v této fázi, anebo by rezignovali a omluvili se. Většina špiček „Pražského jara“ si však raději hrála na „mučedníky“ způsobem, udržujícím lidí ve slepých iluzích, i v následujících měsících. Stát v čele „Pražského jara“ státníci, odpovídajícím objektivním nárokům, socialismus by byl ještě silnější, a to nejen v naší zemi. Protože tomu ale tak nebylo, komplex modernizačních změn to naopak zpomalilo - a některé v podstatě zablokovalo úplně.

 

      Odkaz:   http://severoceskapravda.cz/index.php/nazory/1869-k-roku-1968-1

      Celý text:      K-roku-1968.doc

 

 

 

Barevný rozruch v Hongkongu: Věří tu někdo na reálný převrat?

 

18. 8. 2019 , Petr Akopov     se pozastavuje nad slepou setrvačností, s jakou se pokouší americká továrna na barevné revoluce podporovat "opoziční síly" v někdejší britské kolonii. Čína není Ukrajina. Provokace v rámci obchodní války? Setrvačnost upadající velmoci. Komu to prospěje? “Nádherná scenérie” jak u nás na Letné… Washington vyvíjí tlak na Peking mnoha způsoby v závislosti na situaci a tématu. Z hlediska propagandy se práce zaměřuje především na pro Číňany citlivá místa a nevylučuje ani takové zakázané téma z hlediska dvoustranných vztahů, jakým je Tchaj-wan. Spojené státy stále častěji rozehrávají své oblíbené téma lidských práv: ať už jde o „utlačovanou muslimskou populaci v oblasti Sin-ťiang“, Tibet, čínské obhájce lidských práv nebo hongkongské demonstranty. Setrvačnost návyků upadající supervelmoci je hrozná síla. Zejména tehdy, když se zdá, že všechno funguje jak má, přestože „podvratná činnost“ žádné strategické výhody nepřináší. Škody však může přinést velké – a nikoli Číně.

 

      Odkaz:   http://www.protiproud.cz/politika/4594-barevny-rozruch-v-hongkongu-veri-tu-nekdo-na-realny-prevrat-cina-neni-ukrajina-provokace-v-ramci-obchodni-valky-setrvacnost-upadajici-velmoci-komu-to-prospeje-nadherna-scenerie-jak-u-nas-na-letne.htm

      Celý text:      Barevny-rozruch.doc

 

 

Rok 1968 a okolnosti

Video KSM k 50. výročí 21. srpna 1968:

https://www.youtube.com/watch?v=SJUssDPCdtE

 

 V Mimoni 29. 8. 2018, M. Starý     Chruščovův destalinizační sjezd měl dalekosáhlé důsledky. Oslabil socialismus a nová ekonomická politika zhoršila hospodářskou situaci východního bloku. Masová neopatrná rehabilitace politických vězňů znamenala návrat některých škodlivých živlů na politickou scénu. Trockisté, tržní socialisté, nacionalisté se u nás opět dostávají do popředí a formují vnitrostranickou opozici v KSČ. S XX. sjezdem související absurdní tvrzení o „konci třídního boje“ znamená sníženou opatrnost vůči domácím antikomunistickým živlům. I v šedesátých letech USA a kapitalistický blok představovaly velkou hrozbu a jejich tajné sužby prokazatelně působily i na našem území. Otevření hranic se Západem koncem šedesátých let toto působení výrazně usnadnilo.

     Do KSČ vstoupilo mnoho lidí často bez potřebné průpravy a ideologického přesvědčení. Přes 10 % dospělé populace ČSSR bylo ve straně. Sami antikomunisté veřejně hlásili, že je třeba hromadně vstupovat do strany a demokratizovat ji zevnitř. Experimenty kryptokapitalisty Oty Šika, známého advokáta tzv. „třetí cesty“ pokaždé skončily drastickým neúspěchem. Co začalo jako pokus o liberalizaci, rychle přerůstalo v otevřeně antikomunistické projevy. Zrušení cenzury umožnilo otevřené útoky na politiku KSČ, které se stávaly stále běžnější. Připomeňme, že nějaká míra cenzury v té době byla běžná ve většině států, i těch západních. Reformistické tendence paralyzovaly KSČ a znemožnily autentickým komunistickým silám zabránit rostoucí hrozbě kontrarevoluce. Jako tolikrát předtím, kdy naše země čelila problémům, které sama nezvládala.

     Spojeneckým vojskům se podařilo obsadit republiku během jediné noci. Kontrarevoluce se však odmítala jen tak vzdát. Štvavé listy včetně Rudého práva a rozhlas mnoho dní vyzývaly občany k aktivnímu boji se spojenci. Část zfanatizovaných občanů především v Praze aktivně ničila tanky a vozidla a zavraždila kolem stovky vojáků. Profesionalita vojsk Varšavské smlouvy byla obdivuhodná a civilní ztráty minimální. Zahynulo kolem stovky civilistů, stejně tolik jako vojáků. Říká se, že to byla okupace, ale skutečná okupace byla v r. 1939, pár dní po obsazení Německem. V r. 1968 zde naopak pokrytci volají „okupace“ a vrhají se na vojska vědouc, že se jim nic nestane. Žádný okupant není tak hloupý, aby si nechal pobít 100 vojáků a zničit mnoho kusů techniky pouhými civilisty. Tolerance excesů vůči vojákům potvrzuje charakter - záchrany socialismu u nás - operace Dunaj.

 

      Odkaz:   http://severoceskapravda.cz/index.php/ohlasy/1887-rok-1968-a-okolnosti

      Celý text:      Rok-1968.doc

 

 

 

Odpověď předsedy vlády České republiky na otevřený dopis Pražské rady Klubu českého pohraničí

 

Vážený pane předsedo,

                                      reaguji na Váš dopis ze dne 23. července 2019 týkající se žádosti o rozhodné odsouzení jednání českého soudu v tzv. kauze Walderode a o vyvolání zákonodárné iniciativy pro zabránění podobných skutků v budoucnosti.
     Předně si Vás dovolím upozornit, že z pozice své funkce nemohu zasahovat do pravomoci nezávislého soudu. Je třeba postupovat pouze podle platného občanského soudního řádu. Byl jsem v tomto případě informován, že nejen Národní památkový ústav, ale i další dotčené subjekty připravují podat proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové dovolání k Nejvyššímu soudu.
     Ubezpečuji Vás, že zainteresované státní instituce využijí všechny zákonné prostředky k tomu, aby při správě státního majetku postupovaly jako správný a odpovědný hospodář.
     S pozdravem

                             Babiš

 

      Obsah textu odpovědi:      Odpoved-PV.pdf

      Obsah textu otevřeného dopisu:      OD-PR-KCP-110719.pdf
 

 

 

 

Třicetiletý útok na dekrety je útok na státnost republiky

 

 19.8. 2019 , Jiří Jaroš Nickelli     Útok na dekrety není v naší společnosti ani nový, ani překvapivý. Předvídal jej jjž sám prezident Beneš, když varoval, že za půlstoletí přijdou nepřátelé republiky s útoky na samu její republikánsko-demokratickou podstatu, a že jejich útok bude provázet nápor na naši svobodu národní i lidskou. Útok symbolicky i fakticky zahájil sám prezident Havel svou katastrofální omluvou bývalým československým Němcům. Útok má jediný cíl - rozkotat a zničit nejdříve Československo a nakonec i zbylé Česko (i Slovensko!). Nejvíce ovšem na tříleté Benešově republice vadilo a vadí její dekretální právo. To vadí nejen zahraničním nepřátelům – německým i rakouským landsmanům a jejich politickým ochráncům v SRN - ale také domácí páté koloně. Elity klanově korporátních skupin žádný strach z vývoje nemají, dokud někdo nesáhne na jejich postavení a privilegia. Naopak pracující třídy a vrstvy národa strach mají - a projevuje se každodenně existenčním strachem o přežití, aniž se zabývají vysokými politickými úvahami. Ovšem pracující správně vidí krach dosavadního systému po 30 letech »budování kapitalismu v Čechách«. Toto má být český národní zájem? Dobrovolné sebezničení republiky, ohrožení českých občanů?

Haló noviny, 19.8. 2019, str. 4

 

      Celý text:      Tricetilety-utok.doc

 

 

 

The National Interest: Ruské námořnictvo se nám mění před očima

 

 17. srpna 2019 , (rp,prvnizpravy.cz,ni, foto:arch.)     O přeměně ruského námořnictva píše David Axe, redaktor  The National Interest. Transformace ruského námořnictva na flotilu malých lodí se zrychluje. Vyřazuje se z provozu více velkých lodí a nastupují menší plavidla - nová i modernizovaná - a přeměňují to, co bylo kdysi hlavní globální silou, na nový druh regionální flotily. Ruské námořnictvo operuje s méně než 30 velkými, oceánskými fregatami, torpédoborci a křižníky. Americké námořnictvo naproti tomu má jen několik desítek malých bojových lodí a více než 100 velkých. Americká a ruská flotila jsou protiklady, z nichž každá odráží strategii jejich země, historii, průmysl a geografii. Americká flotila, podporovaná výkonným a technologicky vyspělým průmyslem, upřednostňuje velké lodě kvůli jejich schopnost nasazovat velké vzdálenosti na podporu intervencionistické zahraniční politiky.

     Ruská flotila se naproti tomu spoléhá na loděnice, které spolehlivě mohou produkovat pouze malá plavidla. Naštěstí pro Moskvu jsou menší lodě vhodné pro strategické zaměření Ruska. Kreml koupil v roce 2018 jen čtyři nové válečné lodě, všechny korvety. Tyto lodě jsou sice malé, ale obsahují i velkou palebnou sílu. V posledních letech korvety z flotily Kaspického moře vypálily raketové střely s dlouhým doletem Kalibr na cíle v Sýrii - to vše bez toho, aby opustily ruské vody. Snad nejzřejmější je, že americká flotila může nést přibližně 12.000 útočných střel. Čínské lodě celkem mohou nést 5.200 raket. Ruská flotila, navzdory upgradu, jako jsou ty na Tornádu, nepřesahuje více než 3.300.

 

      Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/the-national-interest-ruske-namornictvo-se-nam-meni-pred-ocima/

      Celý text:      Ruske-namornictvo.doc

 

 

 

Karol Ondriaš: Ďakujem vojakom Varšavskej zmluvy, ktorí 21. augusta 1968 prišli na Slovensko, aby zabránili našej kolonizácii a úpadku

 

 Milí a vážení vojaci Varšavskej zmluvy, ja viem, že Vás naši kolonizátori Vyvoleného hamburgera, „humanisti, demokrati“ a morálni uchyláci všetkého druhu len okydávali a okydávajú za to, že ste zabránili našej kolonizácii a úpadku v roku 1968. Ale nech Vás poteší, že po rokoch, keď títo uchyláci pomrú a skončí kolonizácia Slovenska, skončí výroba morálnych uchylákov a pominie smrteľný strach z pravdy, tú veľkú kopu hnoja, ktorú na Vás nakydali, rozpráši vietor a pohnojí s ním konečne naše polia. A verte, že príde nová generácia občanov Slovenska, ktorá nebude mať smrteľný strach z pravdy, a prídu aj odvážlivci, ktorí budú na Vás spomínať len v dobrom, a ktorí Vám za tých 20 rokov rozvoja Slovenska, ktoré ste zabezpečili, postavia aj pomník.

     Milí a vážení vojaci Varšavskej zmluvy, ešte raz Vám ďakujeme. (Píšem v množnom čísle, lebo predpokladám, že ďakujeme aspoň dvaja).

 

      Odkaz:   http://leva-net.webnode.cz/news/karol-ondrias-dakujem-vojakom-varsavskej-zmluvy-ktori-21-augusta-1968-prisli-na-slovensko-aby-zabranili-nasej-kolonizacii-a-upadku/

      Celý text:      Dakujem.doc

 

 

 

Toto je informace pro všechny, kteří se ukájejí přesvědčováním sami sebe i svých blízkých v jakém bezpečí a jistotě žijeme!

 

 Je to velice zajímavý rozbor, proč válka (možná) bude. Mrazí z toho. NATO s jednou miliardou lidí, stojí proti 150 mil Rusů.  Propaganda války dostatečně otupila vědomí populace a výdaje na zbrojení rostou - zdroje Ruska musí být rozděleny.  Celá slavná Evropa a její hodnoty je parta korporátních magnátů. Tito největší světoví zločinci zneužili každého slova humanita. Kdo se podílel na válkách v Kosovu a kdo rozpoutal peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění mají na svědomí USA, Francie, Anglie a Itálie. Koloniální státy svojí historií i současností. Celé africké tažení slavná OSN přikryla mlčením. Všichni váleční štváči, celá propagandistická nezisková armáda, politická garnitura včetně korporátních médií. Ti všichni podporují válku o zdroje. Kdo ovládne zdroje v Rusku, bude pánem nad distribucí uhlíku a pitné vody v celosvětovém měřítku.

     Ruská velká města včetně Moskvy dostanou pravděpodobně vodíkové údery, které jsou ničivější než atomové pumy. Automatizovaný ruský systém řízení jaderné války pochopitelně odpálí nejsilnější balistické střely Topol a Satana na vybrané cíle v EU a USA. Aktualizovaný odhad na sílu jaderných zbraní a počet mrtvých je 60 -100 milionů okamžitě. Do 15 dnů následně, vlivem radiace a spadu, kontaminace prostředí 300-400 mil. lidí. Do půl roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení základních životních zdrojů. Každodenně omílané Evropské hodnoty a západní kultura je jen divadlo a vrcholné pokrytectví.Tento spolek je nutné reformovat, postavit na jiných a férových základech. Je třeba odvolat celé vedení EU a slavnou komisi. Současné elitářské uskupení je nutné odstavit z funkcí a zbavit je řídících procesů na všech úrovních. Demokraticky se musí Jednotlivé národy všech členských států zbavit parazitů.

 

      Odkaz:   http://berossos.blog.cz/

      Celý text:      Zajimavy-rozbor.doc

 

 

 

V pasti

 

 20.8.2019 , Ilona Švihlíková píše o vyčerpání měnové politiky, hrozbě nové hospodářské krize a zároveň s tím o neochotě cokoliv v hospodářské politice měnit. Foreign Policy nedávno zveřejnily pozoruhodný článek Adama Tooze o světové ekonomice. Tvrdí v něm, že monetární politika se už dostala „za zrcadlo“... Záporné úrokové sazby jsou rovněž fenoménem, který by si zasloužil samostatnou studii. Jejich deformační vliv je nesporný, na druhé straně ovšem vyjadřují to, že se „něco“ hodně závažného děje ve světové ekonomice. Na rovinu jde o to, že kořeny Velké recese nebyly vyřešeny, ale překryty. Druhým důvodem je, že z ideologických důvodů (viz dále) je znehybněna fiskální politika.

     Hospodářská politika vyspělých zemí (Čína nebo Indie se chovají jinak) je v pasti. I proto OECD stále zoufaleji nabádá k využití fiskálního prostoru u zemí, které ho mají (Německo) a ke koordinovanému stimulu. Je to jako by hrách na stěnu házel. Západ sám svou ideovou zaslepeností na straně jedné, a na straně druhé tím, jak moc je prožrán zájmy rentiérů, znehybnil svou akceschopnost tváří v tvář další velké poruše ve světové ekonomice, kterou si – a to je ta ironie – s největší pravděpodobností způsobí sám. Mocní tohoto světa budou bránit svůj rentiérský status quo. Jako obvykle v dějinách jde o politický zápas: o zápas společenské většiny proti parazitům, kteří u sebe koncentrují ekonomickou a politickou moc.

 

      Odkaz:   http://casopisargument.cz/2019/08/20/v-pasti/

      Celý text:      V-pasti.doc

 

 

 

U lidí, kteří berou heroin, se aktivují úplně stejné neurotické cesty jako u těch, co jsou na Facebooku

 

10.5.2019 , Rozhovor Martiny Kociánové s Prof. MUDr. Martinem Janem Stránským Přehrát pořad       

Česká školní inspekce uvádí, že většina školáků má neuspokojivou úroveň dovedností, které souvisí se čtením a porozuměním textu. Moderní technologie, jakákoliv obrazovka, jakákoliv komunikace přes obrazovku, ať je to mobilní telefon nebo počítač, toto víceméně rozbourá a vytvoří umělý, falešný a plochý svět. A to je vidět ve výsledcích standardizovaných zkoušek. To jsme slyšeli i od ministerstva školství, že výsledky na stejných zkouškách klesají. A nejpodstatnější je, že mladá generace má 15 až 20 procentní nárůst úzkostí a depresí v porovnání s předchozí... Když porovnáme mozky lidi, kteří používají hodně moderní technologie, hlavně společenské sítě, Facebook a podobně, s osobami, kteří je nepoužívají tak moc, vidíme obrovské rozdíly. Počítačový svět je velice plochý a nabízí čistě reflexní chování. Lidé, kteří vyrostou s počítačem a mobilním telefonem, jednoduše řečeno, neumějí přemýšlet. Přílišné používání technologií a sítí není pokrokem, ale obrovskou neuroevoluční destabilizací, kdy přicházíme o lidské schopnosti a začínáme být závislí na systému, který má jediný cíl – prodávat naše osobní data. Facebook zde není pro nás, ale pro své majitele.

 

      Odkaz:   https://www.kupredudominulosti.cz/stransky-martin-jan-1d-u-lidi-kteri-berou-heroin-se-aktivuji-uplne-stejne-neuroticke-cesty-jako-u-tech-co-jsou-na-facebooku/

      Celý text:      Neurotizace-facebookem.doc

 

 

 

Vzpomínky pamětníka na "ruskou okupaci 21. srpna 1968"

 

 Opět vzpomínáme, ale dnes už jinak než před lety. Nevidíme svět tak černo-bílý a srovnáváme. Bohužel - dnešek v takovém srovnání nevychází nejlépe. Ano, už můžeme veřejně říkat, že prezident je vůl, ale chleba proto levnější nebude a ceny potravin rostou ... Před listopadem bych si nikdy nepomyslel, že řeknu „Měl jsem to štěstí, že jsem měl možnost žít v socialismu“. A sovětská okupace k tomu přispěla. Mluví se o vojenské intervenci. Ano, přijeli k nám sovětští vojáci na tancích. Všichni víme, že Rusové neútočili na lidi, v podstatě se jen bránili. Kdyby totiž nepřišli, tak zde byl Klausův „tržní systém“ o 20 let dříve. Mluvili o volném trhu, protože slovo kapitalismus se tenkrát báli použít.

     Stojí za to srovnat ruskou intervenci u nás v roce 68 a americkou intervenci v Panamě probíhající v době, kdy jsme u nás zvonili klíči. Útok v Panamě byl nejrozsáhlejším vojenským úderem amerických jednotek od vietnamské války. Každý takový útok je třeba vhodně pojmenovat, tenhle se jmenoval "Spravedlivý důvod" (Just Case). Zemřelo při něm "spravedlivě" asi 6000 (dle místních) nebo 500 (dle údajů armády USA) lidí. Hrdinná americká armáda likvidovala mrtvoly i pomocí helikoptér, kterými je odvážela a shazovala do moře. Nedovedu si přestavit, že by tam demonstranti lezli na americké tanky, zapalovali je jako u nás, a přežili to. Srovnávat počty mrtvých ruské a americké intervence se nedá - to vidí každý. "Komunisté páchali zlo" - dneska je to k smíchu. Co je to zlo, poznáváme až dneska.  Zlo je nemít práci, být bezdomovcem. Zlem byla Klausova reforma, která nám připravila tento nenáviděný režim. V těchto dnech budou opět zprávy plné hororu z ruské okupace. Ale lidé už jim to tolik nežerou. Přemýšlejí a srovnávají.

 

      Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/ruska-okupace-21-srpna-1968.html

      Celý text:      Vzpominky-na.doc

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY

 

 

HLAVIČKA

ČLÁNKY Z ARCHIVU :

 

  

 

 

Německý orloj české politiky

 

      15.6. 2018 , -VK- Šéfredaktor AE News      Zmapovali jsme alarmující prorůstání chapadel moci Berlína a německé lobbistické chobotnice do nejvyšších struktur české politiky, ale i na všech úrovních společenského života v České republice! Německo skrze své fondy a organizace v ČR má pod kontrolou všechno, od školství až po zahraniční politiku české vlády! Tento článek odhlauje důvody a příčiny tohoto stavu, který je podporován již od roku 1989. Jedná se propojení politiků, činovníků, jednatelů a zástupců desítek firem, organizací a subjektů, které v pozadí a v zákulisí ovlivňují chod české domácí a zejména zahraniční politiky.

     Sobotkův dopis o úloze Česko-německého strategického dialogu: “Cílem je propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky.

 

       Odkaz:     https://aeronet.cz/news/nemecky-orloj-ceske-politiky-i-cast-zmapovali-jsme-alarmujici-prorustani-chapadel-moci-berlina-a-nemecke-lobbisticke-chobotnice-do-nejvyssich-struktur-ceske-politiky-ale-i-na-vsech-urovnich/

       Celý text:    Nemecky-orloj.pdf

 

  

 

 

Sudety sobě: Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení

 

16.10. 2018     Rozkryli jsme napojení Čižinského sdružení Praha sobě na extrémistickou sudetoněmeckou skupinu Witikobund. Ta je v hledáčku BIS jako bezpečnostní hrozba pro Českou republiku! Voliči v Praze si zvolili na magistrát trojského koně ortodoxního křídla "Sudetoněmeckého" landsmančaftu, které vzniklo jako projekt bývalých esesáků a důstojníků Wehrmachtu po II. sv. válce! "Sudetská" lobby je vítězem komunálních voleb v Praze! Dne 9. září 2016 se v plzeňském hotelu Marriot konal velký „komunální kongres“ "Sudetoněmeckého" landsmanschaftu financovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Na toto jednání se dostavil vedle ostatních i tehdejší starosta sedmého pražského obvodu a aktuálně poslanec za KDU-ČSL Jan Čižinský [1]. Jan Čižinský je bývalým asistentem Mariána Jurečky (KDU-ČSL) a také Cyrila Svobody. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) se sám dříve účastnil sjezdů Sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Starší bratr Jana Čižinského - Pavel Čižinský vlastní firmu Bohemia Komunikation s.r.o., prostřednictvím které vlastní dvoupodlažní objekt na adrese Jiráskova 168, Horní Planá na Šumavě. Jenže v tomto objektu sídlilo Centrum Adalberta Stiftera, coby krycí organizace pro extrémistickou organizaci Witikobund sudetoněmeckého Landsmanschaftu. Firma Pavla Čižinského má za společníky přímo osoby z Witikobundu, Horsta Löfflera ze Stuttgartu ...

 

       Odkaz:        https://aeronet.cz/news/sudety-sobe-rozkryli-jsme-napojeni-cizinskeho-sdruzeni-praha-sobe-na-extremistickou-sudetonemeckou-skupinu-witikobund-ktera-je-v-hledacku-bis-jako-bezpecnostni-hrozba-pro-ceskou-republiku/

       Celý text:    Sudety-sobe.pdf

 

  

 

 

                      Kapitalismus je mrtvola!

   Аleksej Anpilogov , 19.1.2018 (Volný překlad P. Rejf)   V tomto roce 2018 jeden z nejuznávanějších západních „think tanků“ – Římský klub vyprodukoval zprávu „Pojďme na to! (Come On!)". Jubilejní zpráva 43. v pořadí byla sepsána oběma prezidenty této organizace - Andersem Vijkmanem a Ernstem Weizsäckerem, s aktivní účastí dalších třiceti čtyř členů klubu. Je popřením všech receptů pro budoucnost, které klub vyprodukoval za posledních padesát let. Její neúprosná logika říká - globální kapitalismus je úplně vyčerpaný, neexistuje možnost jeho přežití, a když tuto „škodnou nezastřelíme“, zničí nás společně s sebou! Tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnost planety, byl nahrazen jeho ještě „predátorštější“ podobou. Stal se jím globální finanční kapitalismus, který vedl k degeneraci kapitalistického výrobního způsobu na úroveň finančních a bankovních spekulací. V první zprávě z doby před padesáti lety (slavné "Limity růstu") viděli základní problém v populační explozi a základní řešení v jejím obrácení. Nyní tvrdí, že je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání nejbohatší části světové populace (Vyhladit „zlatou půlmiliardu“?! podle dřívějších způsobů uvažování? – poz. překl.)

"Nezbytný" scénář pro svět podle myšlení autorů "Pojďme na to!" je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Když vyvrcholí krize a otevřeně položí otázku - Smíří se lidstvo s přístupem „ty umřeš dnes a zítra já“ a vrátí se ke starému stavu 500 milionů lidí na světě - nebo převládne nový přístup k životnímu prostředí, k spravedlivější, stabilnější a ve své podstatě lidštější společnosti? Výzva tohoto textu Římského klubu pak bude možná znít jako rozkaz: „Pojďme na to! Jednejme! Nastal čas!".

 

     Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/kapitalizm_trup  

     Překlad:    Kapitalismus-mrtvola.doc

 

  

 

 

Bilderbergský klub: světová vláda, nebo anachronismus?

 

9.06.2018 , Vаlentin Katasonov  (Volný překlad P. Rejf)    Jednou za rok světová média určitě vzpomenou  Bilderbergský klub. Zpravidla se to děje na začátku června. Jeho pravidelné 66. zasedání se konalo od 7. do 10. června v Itálii v Turíně. Existuje názor, že Bilderberg Group je jedním z nástrojů, jak Washington řídí Evropu, a vznikl z iniciativy CIA. Projekt takového klubu byl schválen v roce 1954 americkým prezidentem Dwightem Eisenhowerem. Na těchto schůzkách jsou údajně každoročně přijímána rozhodnutí, která jsou pak prostřednictvím „delegátů" přenášena příslušným vládám. Například na loňském setkání v Chantilly (USA, Virginie) byla hlavním tématem otázka migrace do Evropy. V roce 2018 byla podle zpráv navrhována témata: „populismus v Evropě“, „světová dominance USA“, „nerovnost“, „zaměstnanost“, „kvantové počítače“, „umělá inteligence“, „volný obchod“, „post-pravda v moderním světě", situace v Rusku, Saúdské Arábii a Íránu, stejně jako určité "aktuální události"... zpravidla se však na setkáních neprojednávají více než dvě nebo tři klíčová témata.

     Domnívám se, že dnes má humbuk ve světových elitních médiích kolem událostí, jako jsou (již sledovaná)  každoroční setkání Bilderbergského klubu, odvést pozornost od institucionalizovaných setkání dalších vlivových skupin, na kterých vládci peněz přijímají pro osud světa opravdu důležitá rozhodnutí.

 

     Odkaz:      https://www.fondsk.ru/news/2018/06/09/bilderbergskij-klub-mirovoe-pravitelstvo-ili-anahronizm-46274.html

     Překlad:    Clanek.doc

 

 

 

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět

 

 5.9. 2008 , režisér Jones: "Boháči chtějí zabít až 98 % lidstva"     Šokující plány asi 130 nejbohatších a nejvlivnějších lidí světa, kteří jsou sdruženi do tajné elitářské organizace Bilderberg Group, na vyhlazení 90-98 % lidstva odkryl ve svém dokumentu pro nezávislá média americký filmař Alex Jones. Do plánu jsou podle něj namočeni kromě jiných i magnát David Rockefeller, bankéřská rodina Rothschildů a třeba nizozemská královna Beatrix. Plán boháčů na zotročení lidstva má podporovat OSN i EU. Elita po 2. světové válce vytvořila OSN podle Jonese proto, aby sloužila jako regulátor odbojného třetího světa.

     Americký filmař, který se těší obrovské oblibě mezi antiglobalisty, dál uvedl, že stavebními pilíři budoucí vězeňské planety mají být EU, Severoamerická unie (Kanada, USA, Mexiko) a Asijská unie. Plán na sjednocení Evropy se zkoušel mnohokrát, ale byl vždycky velice nepopulární. Tam, kde ztroskotali Napoleon a Hitler se svými zbraněmi, uspějí globalisté v utajení, uvedl Jones. Cílem globalistů je podle něj nyní vytvořit evropský superstát , kde národní vlády budou postupně předávat většinu důležitých pravomocí Bruselu. Informace, že elity připravují eliminaci značné části světové populace, podpořil Alex Jones faktem, že ještě apartheidní JAR vyvinula rasově selektivní biologické zbraně... V kopii konceptu Konvence OSN o biodiverzitě se velmi jasně říká, že musíme zredukovat lidskou populaci ze současné úrovně šesti miliard lidí na jednu miliardu.

 

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html    

     Celý text:     Elitari-z-Bilderbergu.doc

 

 

  

 

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

    

          Nikolaj Mališevskij , 29.10.2014    V Polsku se rozhořel skandál kvůli nápadu zřídit v Krakově památník rudoarmějcům, zahynuvším v polských koncentračních táborech. Ruská vojensko-historická komunita zorganizovala výběr prostředků na památník vojenským zajatcům z řad rudoarmějců, kteří zahynuli v koncentračním táboru v oblasti Dombe a pohřbeným v bratrské mohyle. „Na pozemku vojenské části pamětního městského hřbitova je pohřbeno více než 1200 vojenských zajatců z řad rudoarmějců, zahynuvších v koncentračních táborech z období sovětsko-polské války z let 1919-1921 v okolí Krakova. V důsledku Polskem započaté války proti sovětskému Rusku zajali Poláci přes 150,000 rudoarmějců.

         Celkem zemřelo v polském zajetí a internaci přes 50,000 ruských, ukrajinských a běloruských vězňů: asi 10-12,000 rudoarmějců zemřelo před internací v koncentračním táboře, cca 40-44,000 v místě internace (přibližně 30-32,000 rudoarmějců plus 10-12,000 civilistů a bojovníků protibolševických a nacionalistických uskupení).

     Odkaz:     http://zvedavec.org/komentare/2014/10/6200-polske-koncentracni-tabory-a-jejich-ruske-obeti.htm    

     Celý text:     PolskeKT.doc

 

     

 

       STRATEGICKÉ ALIANCE MOSSADU

 

Jednu z největších akcí uskutečnil však Mossad pro CIA v roce 1956. 25. února 1956 pronesl generální tajemník KSSS Nikita Chruščov jeho mezitím slavný projev na XX. sjezdu strany sovětských komunistů. V tomto utajeném projevu pranýřoval svého předchůdce Stalina a jeho politiku formou generálního zúčtování a vedl politický vývoj, nejen v Sovětském svazu, k cíli skoncovat s politikou Stalina.

CIA viděla v této řeči a v jejich důsledcích historickou možnost ovlivnit v jejím smyslu politické procesy ve východní Evropě a rozbít socialistické systémy ve východní Evropě. V „Archiv der Gegenwar“ - 11.7.56 komentoval tehdejší americký ministr zahraničních věcí Dulles výsledky sjezdu KSSS z hlediska americké strategie takto: „Kampaň proti Stalinovi a její liberalizační program uvolnily řetězovou reakci, kterou v dlouhodobém výhledu nelze zastavit.“ Proto Agentura dělala vše, aby získala včas originální text této řeči. Co se nepodařilo CIA, zajistil Mossad prostřednictvím své sítě agentů, kterou mohl vybudovat v socialistických zemích pomocí sionistických aktivistů.

Z knihy Michael Opperskalski: MOSSAD, str. 14-16, OREGO, 2002

 

     Celý text:     Operskalski.doc

 

 

               Roosevelt a Stalin

      Zdeněk Hrabica , Haló noviny, 29.6. 2016, str.11,13  Je sympatické, že se na knižní pulty a do štaláru knihoven dostala nyní rozsáhlá kniha Susan Butlerové: „Stalin & Roosevelt.. Portrét partnerství“ (JOTA, 2016, 672 stran) s pohlednou obálkou. Autorka nás přivádí do děje nejsložitějších okamžiků, které nakonec dovedly protihitlerovskou koalici do vítězného konce a k porážce Hitlera. „Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak,“ uvádí autorka knihy mezi mnoha superlativy. Její hodnocení v knize musí přivádět k šílenství goebbelsovské pojetí i aktéry české propagandy a současného protiruského tažení.

     Oba se při schůzce v Teheránu shodli, že po vítězství nad Hitlerem musí zabránit opětovnému vzestupu Německa. I když Roosevelt před Stalinem často nenávist vůči Němcům skrýval, nedala se ukrýt, a jeho stanoviska byla maximálně intenzivní. Z tohoto hlediska Susan Butlerová připomíná Rooseveltova slova v jednom rozhovoru s ministrem financí Morgenthauem: „Musíme být k Němcům patričně tvrdí, a když říkám, že k Němcům, nemyslím tím jen nacisty, ale skutečně všechny německé občany. Buď je musíme nechat vykastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby neplodili potomky, kteří si v budoucnu budou počínat stejně jako jejich předci.“ Roosevelt byl přesvědčen v rozhovorech se Stalinem, že pokud má být v budoucnu dosaženo trvalého míru, je třeba zajistit, aby Němci již nikdy nenosili uniformu. Stalin připojoval stanovisko, že nejhlavnějším a nejdůležitějším úkolem je kontrola Německa a prohlásil, že Německo bylo a vždy bude hlavní hrozbou pro světový mír.

     Celý text:     Roosevelt-a-Stalin.doc

 

 

               Proč socialismus?

     Albert Einstein 22.03.2016 E-republika     Je radno někomu, kdo není odborníkem na ekonomiku a sociální záležitosti, aby vyjádřil své názory na téma socialismus? Z mnoha důvodů si myslím že ano. Historická tradice je, tak říkajíc, ze včerejška; nikde jsme totiž zatím nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazývá "predátorskou fází" lidského vývoje. skutečným účelem socialismu je právě překonat predátorskou fázi lidského vývoje a pokročit za ni. Socialismus je směrován ke společensky etickému cíli. Cíle však věda tvořit nemůže a dokonce ještě méně je umí vštěpovat lidským bytostem.

     Ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jak dnes existuje, je podle mého názoru skutečným zdrojem zla. Vidíme před sebou ohromné společenství výrobců, jehož členové bez přestání touží zbavit jeden druhého plodů jejich kolektivní práce - nikoli silou, ale celkem vzato za poctivého dodržení legálně stanovených pravidel. Výsledkem tohoto vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, jehož ohromná síla nemůže být účinně kontrolována ani demokraticky organizovanou politickou společností. Jsem přesvědčen, že je tu jen jeden způsob, jak odstranit toto vážné zlo, totiž ustavením socialistické ekonomiky, doprovázené vzdělávacím systémem, který by byl orientován na společenské cíle.

     Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2016/03/proc-socialismus_22.html#more    

     Celý text:     Einstein.doc

 

 

               Lži týkající se dějin Sovětského svazu

     15.6.1998, Mario Sousa , mario.sousa@telia.com člen Komunistické strany marxisticko-leninských revolucionářů Švédska KPML (r)

     Historie milionů lidí, které byly údajně vězněny a zemřely v pracovních táborech Sovětského svazu a následkem hladomoru během vlády J. V. Stalina. Kdo se může vyvarovat alespoň doslechu o milionech lidí trpících hladem a milionech opozičníků popravených v Sovětském svazu během doby vlády Stalina? Text nám ukazuje, z čeho tyto příběhy o milionech obětí hladu v pracovních táborech Stalinova Sovětského svazu vznikly a kdo je za nimi.

     Pravicové lži se donekonečna omílají s jediným cílem – bojovat proti dnešním komunistům. Tyto lži se točí dokola, takže pracující nenacházejí žádnou alternativu ke kapitalismu a neoliberalismu. Jde o součást špinavé války proti komunistům, kteří sami alternativu mají a mohou ji do budoucna nabídnout – socialistickou společnost. Takový je důvod výskytu všech těchto nových knih obsahujících staré lži.

     Celý text:     Lzi-o-SSSR.pdf

 

 

               Andrej Fursov: Pravé libreto XX. sjezdu KSSS

     22.2.2016, Andrej Fursov, http://www.stripkyzesveta.cz     XX. sjezd KSSS se konal právě před 60 lety. Patří k onomu torzu ze sovětské éry, co voní libě i „kavárně“. Paradox je to jen zdánlivě. Pravý smysl zvratu, maskovaného humbukem „destalinizace“, rozebírá profesor Andrej Fursov.  

     „XX. sjezd byl zdařilým pokusem nomenklatury zablokovat reálnou demokratizaci sovětské společnosti liberalizací. Po válce se v sovětské společnosti nakupil obrovský demokratický potenciál. Nomenklatura ho usměrnila do řečiště primitivního antistalinismu a liberalizace pro sebe samotnou.“ XX. sjezd je tak – uzavírá ruský historik – „velice důležitým mezníkem proměny nomenklatury v kvazitřídu a její integrace do světového systému coby elementu, závislého na globální vrchnosti. Od Chruščova vede přímá linie ke Gorbačovovi a Jelcinovi, tj. ke zradě národních a třídních zájmů.“

     Odkaz:     http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1546/andrej-fursov-prave-libreto-xx-sjezdu-ksss    

     Celý text:     XX-sjezd.doc

 

 

               Kolaborovala-li či nekolaborovala-li Lída Bárová?

     Karel Sýs, Haló noviny, 2.3.2016, str. 11,13     Musíme nejdříve definovat, co je to vlastně kolaborace. Můj dědeček zahynul v Terezíne. Babička s dvěma dětmi zůstala najednou bez prostředků a byla nasazena, tedy přinucena pracovat, a dělala lehátka pro wehrmacht! Kolaborovala tedy? O nic víc než tisíce dělníků, co lámali normy v protektorátních továrnách na letadla, kulomety a spol., aby měla Luftwaffe na čem lítat a Wehrmacht čím střílet. Jistě, našli se hrdinové, a nebylo jich málo. Hrdinové však nepatří do statistik a hrdinství není povinné.

     Bárová měla smůlu, protože byla mladá, krásná a nešla přehlídnout. Byla moc vidět. Byla vidět víc než nějaký soustružník z Letňan. Ale ona chtěla, aby ji viděli. Bárová byla naivní i mazaná. Chápala, že je herečka hezké tváře a hodí se jen pro určité role. Dobře věděla, kdo rozhoduje o přidělení rolí. Bylo to lákavé. Goebbels byl megaloman, z Barrandova chtěl udělat v brzkém budoucnu Hollywood. Volal jí tak často, že odposlechová služba musela přijmout jednu sílu navíc. Proti lásce není léku, ale že by Bárová nějaký vztah brala až tak smrtelně vážně? A Goebbels byl taky mistrem nesplněných slibů. Suma sumárum, nemáme právo někoho soudit, když jsme aspoň na chvilku nevlezli do jeho kůži. Přesto musím říci, že kolaborovala. Musím, a sice proto, že dnes je nejen ona zástupně líčena coby zcela nevinná oběť a protektorát je prezentován jako období, kdy ne všechno bylo špatné. V Böhmen i Mähren byl pořádek, nízká kriminalita – bodejť taky ne, když věznice a koncentráky praskaly ve švech! Kdyby Hitler nešel po Židech, tak vlastně byl docela dobrej. Koneckonců předvídal dobu, stejně jako Eman Moravec.

     Evropa se sjednotila, a pod německým vedením, akorát že Berlín nevládne červenými vyhláškami, nýbrž povely z Bruselu. To by Goebbels ani Hitler nevymysleli, že banány se musí rodit rovné!

     Celý text:     Barova.doc

 

 

               Rodině bavorských králů přichází stále miliony

     Haló noviny, 20.2.2016, str. 8     Náležet do rodiny Wittelsbachů se stále vyplácí. Přestože poslední bavorský král abdikoval už před téměř sto lety, putuje jeho potomkům každoročně bezmála 14 milionů eur (téměř 400 milionů korun), zjistil německý deník Süddeutsche Zeitung. Tzv. fond pro vyrovnání s Wittelbachy nemůže kvůli speciální výjimce kontrolovat ani Nejvyšší účetní dvůr, místní obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu. Do knih fondu mohou nahlížet pouze dva státní komisaři za ministerstva financí a vědy, výzkumu a kultury, nominovaní do správní rady. Ministerstvo financí se právními kroky pokouší dosavadní exkluzivitu fondu zvrátit. Chce zejména přesně vědět, kolik peněz lze z fondu vyvádět a kam až sahají kontrolní pravomoci bavorského státu. První stání se uskuteční před mnichovským správním soudem, konstatuje Süddeutsche Zeitung. (kp)

     Celý text:     Wittelsbach.doc

 

 

               Rozhovor H. G. Wellse s J. V. Stalinem

     23. července 1934     Wells: Jsem vám, pane Staline, velmi vděčen, že jste se uvolil mne přijmout. Nedávno jsem byl ve Spojených státech, měl jsem obsáhlý rozhovor s presidentem Rooseveltem a snažil jsem se zjistit, v čem tkví jeho vůdčí ideje. Nyní jsem přijel k vám, abych se vás dotázal, co děláte k pozměnění světa.

     Stalin: Spojené státy mají jiný cíl, než máme my v SSSR. Cíl, který sledují Američané, vznikl z hospodářské neuspořádanosti, z hospodářské krize. Američané chtějí odstranit krizi na podkladě soukromokapitalistického podnikání, neměníce hospodářskou základnu. Snaží se snížit na minimum onen rozvrat, onu škodu, která je způsobována současnou hospodářskou soustavou. U nás však, jak víte, byla místo rozvrácené staré hospodářské základny vytvořena naprosto jiná, nová hospodářská základna. I když ti Američané, o kterých mluvíte, dosáhnou částečně svého cíle, t. j. sníží na minimum tyto škody, pak ani tehdy nezničí kořeny té anarchie, která je vlastní současné kapitalistické soustavě.

     Odkaz:     http://pvpravda.cz/?p=798     Celý text:     Rozhovor.doc

 

 

               Kdo vyhrál ekonomickou frontu války

     Josef SKÁLA, Haló noviny 10.12.2015, str. 6     V létě 1941 už na Hitlera pracovala i skoro celá kontinentální Evropa. S wehrmachtem vyrazila na Moskvu i desítka jeho satelitů. Sovětský svaz ztratil počátkem války území, kde žilo 42 % jeho populace. Bylo tu i 47 % jeho osevních ploch, 30 % kapacit průmyslu, 70 % kapacit výroby litiny, 60 % oceli a 63 % těžby uhlí.

     Přesto SSSR vyrobil v r. 1944 - 24 000 tanků, nacistické Německo 18 200. Sovětský válečný průmysl produkoval na tisíc tun oceli v průměru pětkrát víc tanků a děl než nacistické Německo – a osmkrát víc bojových letounů na tisíc kovoobráběcích soustruhů a fréz. Za celou dobu války vyrobil zbraní a vojenské techniky dvakrát tolik, co »Třetí říše« (i s kapacitami okupovaných zemí).

     Britský historik A. Clark v knize »Barbarossa. Ruskoněmecký konflikt« z roku 1965 to dokonce pojal takto: »Rusové mohli válku vyhrát sami (…) bez jakékoli pomoci Západu. To ulehčení, které Sovětskému svazu poskytla naše pomoc, nebylo zdaleka rozhodující.«

     Celý text:     Kdo-vyhral.pdf

 

 

               NATO s naší obranou vůbec nepočítá

     Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty ... Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona ... Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy.

     Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru.

     Odkaz:     http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/   

     Celý text:     15-let-v-NATO.doc

 

 

                                     Uvalit sankce na USA?

     Andre Vltchek s Noamem Chomskym          André Vltchek pro the Counterpunch, 16. února 2015 (překlad =npa=)

     Tak tohle je jejich slavná „demokracie" - ta, již chce Západ „vyvážet" a ucpat s ní hrdlo Číňanům, Rusům, Latinoameričanům... Stávající režim může zmasakrovat miliony lidí v Demokratické republice Kongo, v Somálsku, v Libyi, Afghánistánu, Iráku, Palestině, Papui, Kašmíru, Sýrii a na Ukrajině, může zkusit svrhnout jakoukoli demokraticky zvolenou vládu v Latinské Americe, ale občané Impéria jsou skutečně tak „zpacifikovaní", tak zmršení, že dokonce ani nepoznají, co se jim děje před očima nebo co se děje jejich jménem. A i když to poznají, nestarají se o to.

     Chystáme se snad spolknout to nejhorší, co kdy z Impéria vzešlo? Snaží se snad nestvůrný fašistický a trh vyznávající systém vyváznout absolutně ze všeho? Jak jsem vysvětlil v mé poslední knize s Noamem Chomskym, jen od konce druhé světové války už zavraždil nějakých 60 milionů lidí.

     Celý text:     Vltchek.doc

 

 

               Nový svetový poriadok – návrat k nevoľníctvu!

     Ak politik nejakého štátu hovorí o novom svetovom poriadku, myslí tým označenie nového smerovania dejín spoločnosti, v ktorom prichádza zmena v spoločnosti z pohľadu politického myslenia a celkového pohľadu na svet. Pod rovnakým označením – nový svetový rád, či poriadok sa skrýva aj konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že úzka skupina ľudí ovláda svet. Takže pár super bohatých medzinárodných elít zasahuje do politiky, a celého finančného systému. Keď sa však pozrieme na ta to z oboch strán, ten názov dvoch rozdielnych vecí nie je len náhoda. Veľmi sa totiž spája politické smerovanie sveta s konšpiračnou teóriu. Ten jednotný názov hovorí vlastne o tom istom, ak na to pozrieme skutočne nezaujatým postojom na svet.

     Odkaz:     http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2162-novy-svetovy-poriadok-navrat-k-nevolnictvu-.aspx   

     Celý text:     NWO-navrat.doc

 

 

               Česká televize lže

     Operace Kavčí bouře vznikla jako akce proti manipulaci České televize, proti porušování jejího vlastního kodexu a proti dalším zvěrstvům, kterých se stále dopouští.

     Odkaz:     http://www.freepub.cz/2014/ceska-televize-lze/    Celý text:     CT-lze.doc

 

 

               11. září 2001 jako příležitost na vytvoření NWO

     Když se Rona Paula, známého amerického kongresmana, ptali zástupci organizace We are change: „Proč neřeknete lidem pravdu o 11. září?“ odpověděl: „Je to příliš kontroverzní a už takto je toho na mých bedrech díky mému návrhu na audit Fedu přiliš“. ...  Plán světovlády, který je v prodlení a dle slov Rockefellerova spoluzakladatele Trilaterální komise Zbigniewa Brzezinského, pronesených na Radě pro mezinárodní vztahy, se „moc nedaří“

     Nejlépe asi vystihuje princi budování Nového světového řádu citát na straně 70 z veřejně dostupné publikace Římského klubu První globální revoluce (1993) : „Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému.“ Na straně 75 se konstatuje „Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové.“[20]

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Krysí stezky "Ratlines"

     Na konci války, kdy už bylo zřejmé, že Hitler prohrál, bylo nutno nějakým způsobem ochránit válečné zločince, kteří se dopouštěli těch nejkrvavějších zrůdností v koncentačních táborech a po celém světě.

     Zřejmě bude překvapením, že Krysí stezku vytvořil Vatikán který hlásá morálku, lásku, humanitu, pravdu, slušnost atd. Díky této stezce se podařilo mnoha elitářům SS, Gestapa a dalších vycestovat do Argentiny a jiných zemí s falešnými doklady a v přestrojení za kněze a uprchlíky. Stezky měly zůstat utajené veřejnosti a nikdy se nepočítalo s tím, že by se o nich vědělo. Chyba lávky. Žádné tajemství nemůže zůstat tajné. Každé se časem dostane na světlo Boží.

     Odkaz:     http://www.reformy.cz/zpravy/11-zari-2001-jako-prilezitost-na-vytvoreni-noveho-svetoveho-radu/     

     Celý text:     Ventura.doc

 

 

               Pravdivý příběh skupiny Bilderberg

Kris Millegan     22. září 2007

     Každoročně se shromažďují představitelé evropské a americké politické elity a nejbohatší výkonní ředitelé světa, aby diskutovali hospodářskou a politickou budoucnost lidstva. Tisku nebylo nikdy dovoleno se zúčastnit. Stejně tak nebyla nikdy vydána oficiální prohlášení o závěrech skupiny a o diskusích, které, jak ukazuje autor této knihy, měly velké důsledky pro obyvatele celého světa. Neústupné odhalování Daniela Estulina toho, co světoví politici a vůdčí finančníci projednávali na svých každoročních tajných schůzkách – konferencích skupiny Bilderberg – vedlo k ohromujícím odhalením, k absolutně přesným předpovědím světových událostí a k rozčileným útočným pokusům zastřít světlo, které Daniel rozsvítil uprostřed temnoty – kde se světové události stávají hrou, prezidenti jsou vybíráni, války připravovány, trhy s energiemi manipulovány apod.… vše za účasti významných novin, které o tom ale nikdy nepíší.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2012/03/4885-pravdivy-pribeh-skupiny-bilderberg.htm     

     Celý text:     Intriky.doc

 

 

          Majetek církvi nikdy nepatřil

     Největší potíž je v samotném jádru věci ... majetek, který je předmětem zákona, byl v tehdejších pozemkových knihách zapsán jako vlastnictví far, kostelů, hřbitovů a jiných podobných právnických osob. Tedy nikoli církví dnes registrovaných...

     Názor, že církev ani nemůže být subjektem nějakých majetkových nároků, a to z toho prostého důvodu, že takový majetek nikdy ani nevlastnila, zastávají mimo jiné přední ústavní právníci (např. prof. Pavlíček).

     Zákonodárce, respektive vládní koalice s dosti silným deficitem legitimity vlastně zcizuje veřejný majetek v obrovském rozsahu a hodnotě soukromému subjektu. Nevratně.

 Odkaz:     http://www.blisty.cz/art/64940.html     Celý text:     Majetek.doc

 

 

"HUMANITA" ZÁPADU

               Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

     Nejmenovaná dívka byla přivezena do Británie ze Somálska, se záměrem odstranit ji orgány a prodat je zoufalcům čekajícím na transplantaci. Charity působící v oblasti ochrany dětí varovaly, že tento případ pravděpodobně není ojedinělým incidentem, protože pašeráci propašovali do země pravděpodobně celou skupinu dětí. Tento případ se objevil ve vládní zprávě, která uváděla, že počet obětí pašování lidí v Británii vloni vzrostl o více než 50% a dosáhl rekordní úrovně.

 Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2013/10/5712-divka-propasovana-do-britanie-za-ucelem-sklizne-organu.htm     Celý text:     Humanita.doc

 

 

               Euroráj? Čtvrtina obyvatel v Evropě žije na pokraji chudoby

      27.prosinec 2013  Chudobou trpí téměř čtvrtina evropské populace, což je více než 124 milionů Evropanů, uvádí průzkum Evropského statistického úřadu. Podle sociologů bylo v loňském roce na pokraji chudoby 124 500 000 osob, neboli 24,8 % z celkového počtu obyvatel Evropy. V roce 2011 činil jejich počet 119,6 milionu, neboli 24,3 %, a v roce 2008 23,7 %.

     Nejtěžší situace je v Bulharsku, kde chudoba a sociální izolace hrozí 49 % populace. Následují Rumunsko a Lotyšsko, kde hrozí riziko chudoby 42 % a 37 % obyvatel. V Litvě chudoba ohrožuje 33 % obyvatel, v Polsku je to 27,2 % a v Estonsku 23,1 %. V Itálii sice procento chudého obyvatelstva není nejvyšší (29,2 %), ale zahrnuje 18,2 milionů obyvatel, což je nejvyšší počet v Evropě.

     Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/euroraj-ctvrtina-obyvatel-v-evrope-zije-na-pokraji-chudoby/ 

 

 

               Zástupce veteránů odsoudil

Schwarzenberga s Kalouskem

     Jsme legitimisté republiky, dekretů prezidenta Beneše, konference vítězů v Postupimi, Pařížské reparační dohody a poválečného uspořádání Evropy. Oni jsou vzbouřenci a vede je vzbouřenec Schwarzenberg  se svou stranou TOP 09, stranou národních a státních zrádců,“ říká tvrdě za sebe a zároveň za svou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) expert odbojářů Jiří Jaroš.

     Odkaz:     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sudetaci-kolaboranti-Vatikan-Zastupce-veteranu-odsoudil-Schwarzenberga-s-Kalouskem-282874         celý text:     Kolaboranti.doc

 

 

               Jan Palach a sebevraždy z existenčních důvodů

     V současné době počet lidí, kteří trpí psychickými problémy, neustále roste. Za posledních 10 let (za období 2002 – 2012) se počet pacientů navštěvujících psychiatrickou ambulanci, téměř zdvojnásobil. Narůstá také počet pacientů trpících depresí. V roce 2000 bylo předepsáno 37 milionů dávek antidepresiv, v roce 2012 už 178 milionů, což je téměř pětkrát tolik. Bohužel také stoupá i počet lidí, kteří si sáhnou na život. Jen v roce 2012 si sáhlo na život 1.647 lidí. Podle reportérů FTV Prima je situace alarmující, protože tolik sebevražd jsme tu nikdy neměli.  Tedy alespoň s vyjímkou krizových let 1925 – 1935, kdy bylo zaznamenáno ročně na 3.000 až 4.000 sebevražd. Česká republika se začíná řadit mezi země se zvyšujícím se počtem sebevražd.

     Odkaz:     http://pavelherman.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=373084&bk=72537         celý text:     Bankrot.doc

 

 

               O globalizácii

     Každé vládě, ať si říká, že je levicová, středová nebo pravicová, dávají procesy globalizace nůž na krk a nařizují: vaše politika musí být velice jednoduchá. Musíte udělat daňové úlevy pro velké firmy, aby přišly do vaší země, a peníze, které se vám z této strany nedostanou do státní pokladny, musíte ušetřit na tom, že uděláte sociální škrty. Globalizace tedy umožňuje velkým nadnárodním společnostem a nejbohatším příjmovým skupinám vydírat stát.

     Celý text:     O_globalizacii.doc

 

 

               Švýcarská armáda se připravuje na

násilné nepokoje v celé Evropě

     Národ většinou známý pro své hodinky, banky a čokoládu, má obavy, že by v blízké budoucnosti mohl čelit masivnímu přílivu evropských uprchlíků. Švýcarsko udržuje otevřeně neutrální postoj po celá desetiletí a odmítlo se připojit k eurozóně, kdy měla příležitost.

     V roce 2009 Švýcarsko prošlo národním referendem zakazující výstavbu islámských minaretů. A zatímco globální ekonomická krize přinutila několik evropských států snížit vojenské výdaje, Švýcarsko udržuje relativně stálou úroveň výdajů na obranu.

     Odkaz:     http://rt.com/news/switzerland-prepares-europe-unrest-263/         překlad:     Svycarska.doc

 

 

               Drážďany 1945

     Němci měli štěstí, že tvrdé stalinské velení přivedlo do Berlína Rudou armádu rychle, že bylo Německo poraženo včas. Již za čtvrt roku se vedení USA chystalo předvést své nové "atomové svaly" v Evropě.

     Bylo tomu 62 let od noci, kdy angloamerická vojska zničila hlavní město Saska, Drážďany a povraždila desítky tisíc jeho obyvatel i uprchlíků, kteří v něm hledali útočiště. Způsob a podmínky, za jakých byl dvojitý nálet proveden (město bez jakékoli funkční vojenské obrany, bez strategického průmyslu, přeplněné uprchlíky, zároveň jedno z nejkrásnějších měst světa s nespočtem historických památek) ukázal, že svět nezná ani lepší, ani horší stranu války. Jen vítěze a poraženého. A dějiny, jak známo, píšou vítězové... Hrůza rozpoutaná "demokratickými" mocnostmi si nijak nezadala s hrůzou, již zasévalo nacistické Německo.

     Drážďany byly jedno z mnoha měst, které zničilo šílenství vyvolané bestií člověkem. Stejně jako Rotterdam, Varšava, Hirošima, Nagasaki... nikdo by neměl dovolit, aby se do této řady dostal například Teherán.

     Celý text:     Drazdany1945.doc

 

 

               Volyňský masakr

Během roku 1943 jednotky UPA a speciální jednotky bezpečnostní služby OUN zabíjely Poláky jak individuálně, tak kolektivně v polských vesnicích a osadách, a ty Poláky, kteří žili v ukrajinských vesnicích. Podle četných svědeckých zpráv ukrajinští nacionalisté a jejich spojenci vypálili domy, postříleli nebo pochytali ty, kteří se snažili uniknout, a ty, které se podařilo chytit na ulici, zabili kosy a vidlemi. Kostely, naplněné farníky, vypálili do základů. Přeživší Poláky zastrašovali a nutili je k útěku. Bandité vystavovali těla bez hlav, ukřižované, rozčtvrcené nebo rozpárané."

Dokonce i Němci byli ohromeni jejich sadismem – vypichováním očí, rozpáráním břicha a brutální mučení před smrtí bylo samozřejmostí. Zabíjeli všechny - ženy, děti ...

     Celý text:     Masakr

 

 

                    Když dobytek tvoří demokracii: Podívejte se

                                jak se na Ukrajině hlasuje  10. duben 2014 | RAV |

Mnoho "poslanců" obsluhuje několik hlasovacích tlačítek za násilím vyhnané právoplatné poslance.

     Podívejte se na dobytek, který si říká poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny, jak hlasují. Takovým způsobem byl svržen legitimně celým světem uznaný prezident Ukrajiny Janukovyč. Takovým způsobem se k moci dostal nynější prezident a premiér. Potom jim neříkejte zločinci. Nejedná se o komedii, jedná se dokumentování, jak může vypadat demokratický proces, který podporuje Evropská unie a Spojené státy americké (SSA).

    Celý článek http://www.czechfreepress.cz/evropa/kdyz-dobytek-tvori-demokracii-podivejte-se-jak-se-na-ukrajine-hlasuje.html 

     nebo Podivejte

 

 

 

STARŠÍ ČLÁNKY Z ARCHIVU

HLAVIČKA

SNÍMKY Z AKCÍ :   

Z oslavy dne vítězství - 9.5.2015 - na náměstí Krasnoarmějců (Palachově)

    

Ze zasedání Rady ČT 4.2.2015                Demonstrace na podporu srbského

                                                          Kosova 15.2.2015

 

    

Protest proti politice USA před           Beseda o Ukrajině 26.1.2015

velvyslanectvím 7.1.2015                                                            

    

Pokračování ostudy v novém roce 2015     Petice za nepovolení Pražského Maidanu

    

 

HLAVIČKA

  Víte že ?:

 

 

hrozí jaderný konflikt ?

     Generální tajemník OSN Kofi Annan při zahajování konference signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 24. dubna 2000 v New Yorku uvedl, že jaderný konflikt je i na začátku nového století strašlivou, ale reálnou možností, s níž lidstvo musí počítat.

Ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Muhammad Baradej 24. ledna 2004 v rozhovoru pro německý Der Spiegel dokonce prohlásil, že nebezpečí jaderné války nikdy nebylo tak velké jako dnes.

A hirošimský starosta Tadatoši Akiba 6. srpna 2004, při vzpomínko­vém aktu k 58. výročí Hirošimy, varoval: „Svět bez jaderných zbraní a bez válek, po němž lidé, kteří přežili atomovou bombu, tak dlouho touží, začínají překrývat černé mraky, z nichž se každou chvíli může stát atomový hřib.

Jakkoli byla účinnost obou jaderných útoků ( na Hirošimu a Nagasaki v r. 1945 ) mimořádná, o jejich vojenském významu lze pochybovat. Předně ani jeden z těchto úderů nebyl namířen proti dostatečně mohutným, opevněným, a dobře ozbrojeným silám protivníka s cílem zničit jeho odpor, takže měl nepochybně hlavně demonstrativní, demoralizující a odstrašující účinek.

Původní cíl vývoje jaderné zbraně, pro který byly využity vědomosti a schopnosti nejvýznamnějších světových vědců, totiž zabránit Německu v použití podobné zbraně, pozbyl platnosti. Japonsko stálo před zhrouce­ním, které podle tajných krymských americko-sovětských ujednání měla dokončit Rudá armáda v Mandžusku rozdrcením miliónové kuantungské armády. Sovětský svaz, který se zavázal, že vstoupí do války proti Japonsku do tří měsíců po vítězství nad Německem, splnil svůj závazek přesně na den. Měsíc před Hirošimou americký štáb předpokládal, že v případě invaze na japonské ostrovy ztratí 20 000 až 46 000 vojáků

Vědomé obětování životů nevinných civilistů za životy vlastních vojáků, což je podstata argumentů převažující části Trumanovy administrativy, se jeví z pohledu vojenské etiky jako nemístné. Kdyby totiž bylo použití jaderných zbraní oprávněné tehdy, muselo by být logicky oprávněné i ve všech následujících vojenských konfliktech, dnešek nevyjímaje.

Admirál William Leahy ve svých pamětech uvádí: „Podle mého názoru použití této barbarské zbraně na Hirošimu a Nagasaki podstatně neovlivnilo naši válku s Japonskem. Japonci již byli poraženi a připraveni kapitulovat.. Generál Curtis LeMay tvrdil, že válka s Japonskem mohla být skončena do dvou týdnů a atomová bomba na tom nic nemohla změnit. Také admirál Er­nest King a generál Henry Arnold považovali jaderné údery z vojenského hlediska za zbytečné. Podobná hodnocení se objevila i na britské straně, například v memoárech generála Hastingse Ismaye, nebo dokonce i Winstona Churchilla, který ve své knize Triumph and Tragédy uvedl, že by bylo omylem domnívat se, že o osudu Japonska rozhodla právě atomová bomba.

V tomto smyslu, jak píše Patrick Blackett, Hirošima a Nagasaki nebyly ani tak posledními vojenskými akty druhé světové války, ale spíše první velkou operací studené války proti Sovětskému svazu. Jaderné útoky způsobily japonskému obyvatelstvu nesmírné utrpení a vy­volaly obavy ostatních národů, ale hluboce poznamenaly i samotné Spojené státy Ty se už nikdy nezbavily pocitu výjimečnosti a nadřazenosti, s nímž přistupovaly k nejdůležitějším otázkám o osudu světa.

Amerika po Hirošimě a Nagasaki už nemohla být jako ta před nimi. Je paradoxní, že jedním z výsledků použití jaderných zbraní bylo, že nakonec Spojené státy ztratily svou někdejší strategickou nezranitelnost, místo aby ji posílily. Prezidentův Výbor pro leteckou strategii (Air Policy Committee) na čele s Thomasem Finletterem vydal v lednu 1948 zprávu Přežití v leteckém věku, která obsahuje nelítostnou myšlenku, že vynález jaderných (a biologických) zbraní činí obranu Spojených států prakticky nemožnou.

JADERNÉ ZBRANĚ NEJVYŠŠÍ FORMA ZABÍJENÍ, Vladimír Pitschman, Naše vojsko, Praha, 2005

 

 

Archiv víte že

HLAVIČKA

Publikace:

 

    

     Teroristický útok na USA 11.9.2001 je velký podvod  Meyssan.pdf

     Pentagate (výňatky z knihy)  Pentagate.pdf

     Poprask kolem Krasilnikova  Krasil.pdf

     Německo, my a NATO  Nemecko.pdf

     Gorbačov  Gorbacov.pdf

 

 

HLAVIČKA

Zajímavá videa :

 

Ruský politilog V. V. Pjakin

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.01.2016 Titulky CZ

 

 

Peter Staněk – Supraintegrácia ako nový fenomén globálnej ekonomiky

     Slovenský ekonom a analytik se ve své 22 minutové přednášce z 15.10.2015 pro Ekonomický ústav Slovenské akademie věd hovoří na tato témata: globální souvislosti smluv TTIP a TPP, přílivu migrantů, zadlužení domácností, boje o suroviny, úsilí Američanů nedovolit integraci Euroasie, homogenizace EU, neviditelná síla finančníků, změna výpočtu HDP a podvod v ekonomických statistikách, klimatické změny tropické Afriky, přelidnění a nedostatek potravin, rostoucí výdaje na zbrojení, robotizace války a měnící se technologie války, a další.

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/01/28/peter-stanek-supraintegracia-ako-novy-fenomen-globalnej-ekonomiky/

 

Co dělat? MUDr. Ivan David, CSc.

Vratimovský seminář 2015

 

Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

Prof. Ing. PETER STANĚK, CSc. ze Slovenské akademie věd hovoří o kolapsu současné západní civilizace

 

 

PRAVDA o PODRAZU: Jménem BARACK OBAMA (krize 2008, WTC 2001, Afgánistán 2010, Ukrajina 2014)

 

 

 

 Archiv zajímavých odkazů

 

HLAVIČKA

Kulturní akce :

 

 

Prodej i půjčování ruských knih, CD, DVD         http://www.ruskakniha.cz

Z akcí Ruského střediska vědy a kultury - cze.rs.gov.ru

 

 

HLAVIČKA