STARŠÍ ČLÁNKY

 

     Hlavní stránka:      http://www.conematevedet.cz/Index.htm

 

 

 

Systém Liana zvýší obranyschopnost Ruska

 

7. 6. 2019 , military , Alexandr Artamonov     Ministerstvo obrany Ruska oznámilo brzké zprovoznění všech prvků nového systému radarové rozvědky s kódovým označením Liana. Nezbytnost použití tohoto druhu techniky přímo souvisí s novým typem vedení boje, který nyní Pentagon aktivně implementuje jako novou doktrínu obrany. Jde o síově orientovanou organizaci velení při vojenském konfliktu. Tuto metodu poprvé použili Američané v Iráku. To znamená, že každá bojová jednotka (od vojáka po generála), každý prvek sledovacího systému a umělá inteligence každého bojového vozidla tvoří společně jednotný informační prostor, který umožňuje velení pozorovat reálnou a každou sekundu se měnící situaci na bojišti. Je pochopitelné, že nejdůležitější role síového centrického systému velení je přiřazena družicím radarového průzkumu. Celkové zkušenosti válečných akcí v Iráku, Sýrii, Libyi a dalších horkých místech na planetě umožnily Američanům vyvinout nová kosmická zařízení Lacrosse prostřednictvím společnosti Martin Marietta. Po definitivním zprovoznění Liany bude Rusko také schopno organizovat komplexní bojové akce na principu sítě.

 

   Odkaz:   http://www.novarepublika.cz/2019/06/system-liana-zvysi-obranyschopnost-ruska.html

   Celý text:      Liana.doc

 

 

 

Proč arabští imigranti neimigrují do bohatých

 

arabských zemí? Tento rozhovor otevře oči

 

  6. června 2019 , Redakce Určitě dobrá otázka, řeknete. Jenže ji nepoložil nikdo z evropských činitelů. V interview se však na to zeptal čínský televizní kanál Tian Wei předsedy Ligy arabských zemí Ahmeda Aboula Gheita. Arabské země jsou imigrantům zcela otevřené, avšak imigrace má svá jasná pravidla. A to především v tom, že imigrantům nejsou přiznávány žádné výjimky a imigranti musí dodržovat zákony a podléhají trestnímu řádu v nezmenšené míře jako místní občané. Prakticky všichni arabští uprchlíci migrující do Evropy se jeví být ekonomickými, protože v případě jejich skutečné nouze by mohli imigrovat i do zemí teritoriálně a kulturně bližších, které k pomoci nakonec i zavazuje jeden z 5 základních pilířů islámu. Není tedy zřejmě pravdou, že bychom museli přijímat a vydržovat za miliardy eur masy imigrantů. Ostatně, předseda Arabské ligy Gheita dal všem proimigračním evropským politikům velkorysou nabídku: zkusit si požádat o azyl v Dohze či Kataru.     Zdroj: nemzeti.netvoxnr.com

 

   Odkaz:   https://ac24.cz/-/proc-arabsti-imigranti-neimigruji-do-bohatych-arabskych-zemi-tento-rozhovor-otevre-oci?redirect=%2F

   Celý text:      Proc-neimigruji.doc

 

 

 

Ako pracova s informáciami.

 

5 tipov pre samoštúdium

 

 9.6. 2019 , Veronika Faktorová       Väčšina žudí konzumuje mainstream ako svoju hlavnú informačnú obživu. Je to predsa tak jednoduché. Pre skupinu občanov, ktorá si nemyslí, že vymývanie mozgov médiami a využívanie žudskej nedokonalosti k presadeniu vlastnej moci je také IN majú liberáli označenie. Jednoducho „prakokoti“, fašisti, extrémisti…. vežmi „milé“ pomenovania. A my tomu agresívnemu Slovensku na oplátku „slniečka“.

     Ak však disponujete kritickým zmýšžaním, mali by ste pri spracovaní informácií postupova takto: 1. Ide o názor, alebo fakt? Nie je to to isté. 2. Kto je odborník? Je to osoba nestranná? Samostatná? Alebo cíti propagandu istého názorového prúdu?   3. Je v texte odkaz na samotnú štúdiu? Je tam jej názov? Viem si ju dohžada? Ak áno, prejdite rovno na štúdiu a utvorte si názor sami. 4. Vežmi dôležité : ZDROJ pod článkom. Vždy overujte zdroje informácií. Hžadajte aspoň 1 zdroj z krajiny pôvodu informácií. Najmä v mainstreame často tento dôležitý prvok chýba. 5. FOTOGRAFIA Podvrh z fotografiami je dnes už jednoduchší ako poveda svoj názor v spoločnosti. Každú fotografiu môžete overi napríklad cez: TinEye search…jednoduchý nástroj, pre vyhžadávanie histórie obrázkov.

     To je pä mojich tipov, ako pracova s informáciami. Vystúpte zo stáda a utrieďte si informácie sami.

 

   Odkaz:   https://zemavek.sk/5-tipov-pre-samostudium/

  Celý text:      Ako-s-informaciami.doc

 

 

 

„Sudetští Němci“ byli pátou kolonou Adolfa Hitlera

 

 10.6.2019 , Jiří Vyvadil      Je to myšlenka prezidenta Zemana z dob, kdy byl předsedou vlády. Nepřicházel bych s ní, kdyby nᚠznámý Berndt Posselt na právě uplynulém sněmu Sudetoněmeckého landsmanšaftu nevyjádřil sen, aby se jednou jejich sněm konal v České republice, protože Češi a „sudetští Němci“ jsou přece jedna rodina. Sudetští Němci uplatňují své nároky na domovinu. A to je nepřijatelné, protože to vždy výslovně či nevýslovně zahrnuje i jakési majetkové nároky. Svého času „sudetští Němci“ v drtivé většině sehráli při rozbití Československa svou touhou Heim ins Reich rozhodující mezinárodněpolitickou i vnitropolitickou příčinu, nebo v té době, ještě Hitler potřeboval alibi. Když nám dnes různí Schwarzenbergové a havlisté všeho druhu vytýkají, že po osmi letech obrovského utrpění Čechů, Moravanů a Slezanů, v letech 1938 -1945, kdy nás zahynulo přes 360.000, sem tam nějaký ten Němec byl zabit, případně týrán, tak se člověk diví té drzosti.

     Každý ví, že druhá světová válka rozsahem neúprosných vojenských operací, mírou ztráty rudoarmějců, ale i civilistů na jedné straně, ale i agresorů, tedy Němců byla rozhodnuta v Rusku. Tam šlo o milióny. To, co se odvíjelo v části západní Evropy, bylo jen v podstatě začisovací akce. Je neskutečnou ostudou, že mezi účastníky spojenců při vyloďovací akci v Normandii, seděla právní nástupkyně tehdejšího nacistického Německa Angela Merkelová. Ale nástupce Sovětského svazu přizván nebyl.

     My Češi musíme mít svou hrdost. Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Česku? Doufám, že nikdy…

 

   Odkaz:   http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jiri-vyvadil-sudetsti-nemci-byli-patou-kolonou-adolfa-hitlera

  Celý text:      SudetstiNemci.doc

 

 

Jak obchodní válka ovlivní ekonomický růst Číny

 

 10.6. 2019     Mezinárodní měnový fond (MMF) snížil prognózu růstu čínské ekonomiky v roce 2019 kvůli eskalaci obchodní války z 6,3 % na 6,2 %. Experti z fondu, kteří navštívili Čínu, dospěli k závěru, že i když obchodní válka mezi ČLR a USA ovlivňuje ekonomickou situaci v Číně, bude její negativní dopad po jistou dobu omezený. Prognózované zpomalení růstu o 0,1 % tak zjevně není účinkem, který očekává americký prezident Donald Trump, jenž slíbil maximální tlak na čínskou ekonomiku. Podle výpočtů agentury Reuters nesmí růst poklesnout pod 6 %, aby byl cíl vytyčený čínskou vládou splněn, a sice zdvojnásobení HDP do roku 2020. Takový pokles se však neočekává ani podle oficiálních čínských prognóz, ani podle prognóz mezinárodních organizací a předních světových finančních společností. Čínská vláda aktivně stimuluje domácí spotřebu a že je dělba práce na domácím trhu stále přesnější. Dá se říct, že dopad obchodní války na čínskou ekonomiku bude patrný, ale nikoli dramatický, jak se může mnohým zdát,“ domnívá se expert ústavu Chongyang z čínské Lidové univerzity Zhou Rong.

     O nutnosti věnovat pozornost kvalitě růstu, nikoli jen kvantitativním ukazatelům, se hovořilo již na 19. sjezdu čínské Komunistické strany, tedy, před vypuknutím obchodní války. Již tehdy však čínské vedení chápalo, že růst má být zdravý a technologický. Základ konkurenceschopnosti dnes tvoří špičkové technologie. A jen stěží někdo odmítne spolupráci se zemí, která vede v inovační sféře, a to navzdory veškerým rozporům. Finanční základ čínských inovací již nebudou tvořit příjmy z exportu, ale příjmy z domácí spotřeby.

 

   Odkaz:   https://cz.sputniknews.com/byznys/2019061010110667-jak-obchodni-valka-ovlivni-ekonomicky-rust-ciny/

  Celý text:      ObchodniValka.doc

 

 

 

Soudím, že v Bruselu se nezmění vůbec nic

 

 10.6. 2019, Rozhovor s profesorem Janem Kellerem      Z toho, jak jsem poznal fungování evropských institucí, typ lidí, kteří v nich působí, a duch, který v Bruselu vládne, soudím, že (po eurovolbách) se nezmění vůbec nic. Zbytky suverenity národních států jim vadí. Většinu mají ti, kteří chtějí EU doširoka otevřít proudu imigrantů. Odráží se to i v příslušných dokumentech, a to již od 90. let minulého století. Oproti těm v zemích na západ od nás pracují naši lidé zadarmo, nemají z čeho spořit, a pokud by si peníze ukládali, jenom by jim je znehodnocovala inflace. Mladí lidé nemají prakticky šanci během svého života získat aspoň středně kvalitní bydlení. Co se týče organizace NATO, ta dělá všechno jiné, než aby přispívala ke klidu a míru. Evropa dnes stupňuje napětí na východních hranicích, místo toho, aby chránila hranice jižní. Armády se staly jen prostředkem k tomu, aby si majitelé a akcionáři zbrojařských koncernů mohli mastit kapsy.

     U nás panují určité iluze o tom, proč Evropská unie vůbec vznikla. Nebylo to kvůli zabránění válce. Evropská integrace se už od počátku formuje proto, aby kapitalistické poměry nemohly být zvráceny na úrovni jednotlivých zemí. Pokud někdo tvrdí něco jiného, pak buď povahu a fungování EU stále ještě nepochopil, anebo si dělá legraci ze svých voličů. Aby EU byla opravdu demokratickou musely by výrazně klesnout pravomoci nikým nevolené Evropské komise, v Evropské radě by nesmělo hrozit, že menšina států bude přehlasována většinou, a Evropský parlament by se musel změnit v místo, ve kterém by zasedali poslanci národních parlamentů v takovém zastoupení, v jakém vyhráli parlamentní volby ve svých zemích. Troufám si tvrdit, že nic z toho se nestane, i když všichni budou neustále opakovat, že je třeba Unii změnit.

Jaroslav Kojzar, Haló noviny,  str. 3

 

  Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/51052199

  Celý text:      Soudim-v-Bruselu.doc

 

 

 

P.C.Roberts: Válka o pravdu

 

8. červen 2019 | P. C. Roberts     Nikdy nekončící války, výhradně založené na lžích, sloužících skrytým agendám, zlikvidovaly představu lidí o Západu jako nadějí na život humánní a lidský. Propadnout by měl i současný policejní stát, který se už dlouhé roky jako morová nákaza ukládá do struktur zemí západních. Poprvé se tento policejní stát rozkročil nad celým Západem po 11. září 2001 a po jeho následně vyhlášené válce proti teroru, ve které občanské svobody utržily více ran než teroristé, a to a už domnělí, nebo skuteční. Jak nám prozradil admirál Smedley, umírají naši vojáci za materiální zájmy naší vládnoucí oligarchie. A Assange je jen jednou z prvních obětí washingtonské války proti pravdě. Další budou následovat a bude těch obětí přehršel. Přitom dnes nikdo – s výjimkou individuálních osob – pravdu nepodporuje a nebrání, a nad vodou ji tedy drží jen pár jednotlivců. Takže zda pravda převáží, záleží na nás všech.

Vybral a přeložil Lubomír Man

 

  Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/svet-kolem-nas/p-c-roberts-valka-o-pravdu.html

  Celý text:      Valka-o-pravdu.doc

 

 

 

USA chybně hodnotí čínskou ekonomiku

 

 9.6.2019 , VSa      Je americké hospodářství tak silné a to čínské tak slabé, jak si mnozí analytici myslí? David Goldman srovnává čínskou a americkou ekonomiku, americká je slabší a čínská silnější, než si analytici myslí. Goldman přiznává, že jako Američan si přeje, aby USA obchodní válku vyhrály, když už ji tedy začaly. Ale iluze tohoto typu nevedou k triumfu, ale k ponížení. Když chceme vidět komplexní obrázek, píše Goldman, pak je vcelku jedno, jestli Čína roste 6 % nebo 4 %. Hlavní je totiž technologický souboj gigantů. USA moc nevzaly v úvahu, že hlavní čipové firmy závisí na asijských trzích. Takže Intel dosahuje 2 % svých tržeb v Číně, Singapuru a Tchaj-wanu. Qualcomm dokonce 52 % svých tržeb v Číně, Nvidia 16 %, nemluvě o dalších asijských destinacích. Huawei přeskočila své konkurenty nejen v 5G. Také vytvořila své vlastní procesory, které se směle mohou postavit tomu nejlepšímu z USA. A zřejmě má i schopnost vytlačit cenově americké firmy z asijských trhů. Je to zkrátka technologická válka, USA si navíc nemohou být jisté, že Čína nezíská dominantní pozici i u polovodičů. Goldman tvrdí, že americká data růstu směřují k 1 % – už jen dle maloobchodních tržeb, či spotřebitelských úvěrů. A cla na čínské zboží pořádně zakrojí do spotřebitelské poptávky. Pak se růst v USA rychle může změnit v recesi, varuje Goldman.

 

  Odkaz:   http://casopisargument.cz/2019/06/09/usa-chybne-hodnoti-cinskou-ekonomiku/

  Celý text:      USA-chybne-hodnoti.doc

 

 

 

Spojené státy zvyšují podporu teroristům v Sýrii;

 

Vymažou Rusové americké základny v Sýrii ze

 

zemského povrchu?

 

 Autor článku: -asa-  9. 6. 2019 DAMAŠEK      Situace se v Sýrii notoricky opakuje. Po každé porážce Spojené státy (SS) požadují „oddechový čas,“ aby se teroristické skupiny, které SS podporují, mohly konsolidovat. O taktice vrahů z Washingtonu informuje slovenský konzervativní deník HlavnéSprávy.sk. Krátce po porážce teroristé slibují, že budou dodržovat příměří, kdy se však konsolidují, doplní své stavy a Spojené státy jim dodají dostatek nových zbraní a munice. Pak teroristé přestanou své sliby plnit a znovu se zapojují do útoků vůči syrským vládním vojskům. V Idlibu se nachází dnes přibližně 30 tisíc teroristů v různých organizacích. Teroristé brání civilistům opustit provincii a násilím verbují nové vojáky do svých řad. Odpůrce teroristé mučí, nebo rovnou likvidují. Teroristé používají ženy a děti jako živé štíty. Americká rozvědka dnes zásobuje teroristy informacemi z terénu od vlastních arabských agentů a informacemi z družic. Právě družice nebo průzkumné drony velmi rychle dokáží zjistit, které syrské jednotky polevily v ostražitosti a informace se poměrně rychle dostanou k teroristům v Idlibu. Podle ruského vojenského experta Alexeje Leonkova v případě, pokud se situace nezlepší a teroristé podporováni Spojenými státy budou nadále zvyšovat své aktivity, bude muset opět zasáhnout Rusko, kdy nebude možné vyloučit, že pak smetou i americké okupační základny v Sýrii, aby byl konečně klid.

 

  Odkaz:   http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=224697

  Celý text:      Podporu-teroristum.doc

 

 

 

Jaká témata k volbám do Evropského

 

parlamentu měla být a vesměs nebyla

 

 4.6. 2019 , Jaroslav Tichý     Témata k volbám do Evropského parlamentu se lišila skupinu od skupiny politických subjektů a voličů, a to podle jejich základního pohledu na Evropský parlament a na naši další účast v EU. Základní rozdělení voličů: 1) Eurohujeři; 2) skupina nepovažující volby do EP za důležité; 3) skupina s výhradami k EU. Do první skupiny patří lidé, kteří automaticky převezmou a bez přemýšlení budou dále papouškovat sebevětší hloupost či nepravdu, a to v naději, že získají nějaký úřad či jinou výhodu. Pro druhou skupinu nejsou témata k volbám do EP důležitá, protože s EU vesměs nesouhlasí, a proto chtějí dát najevo, že ji takto budou „bojkotovat“. Třetí skupinu pak představuje alternativa, a to  1. Fiat alternativa, která se tváří jako alternativa, nepřináší ale žádné koncepty vedoucí ke skutečným (a nutným) změnám. 2. Skutečná alternativa, které je již jasné, že nepomůže nic jiného, než EU opustit.

     Při pokračování členství v EU (naší země i dalších), dojde postupně k našemu zatažení do války s Ruskem; pokračování v naší další kolonizaci; naší islamizaci; zániku našeho státu a postupně i národa a jazyka, které se rozpustí v rámci 4. říše a ta se změní na evropský islámský chálifát. Tento vývoj pociujeme (Marakéšská deklarace, Globální kompakt k uprchlíkům, legalizace organizované migrace k nám a její realizace, hrozba předání zbytku naší suverenity do Bruselu spojená se zánikem našeho státu atd.).

     Bezpodmínečná a prvořadá je nutnost sjednocování skutečných alternativních sil podle základních cílů a dohody o společně prosazovaném programu. Záměr je jasný: Začít dosahovat pronikavě lepších výsledků než dosud, což bez koordinace cílů a postupů k nim vedoucích politickými subjekty skutečné alternativy nepůjde. Na další otálení již opravdu není čas.

 

  Odkaz:   http://e-republika.cz/article4164-Jaka-temata-k-volbam-do-Evropskeho-parlamentu-m%C4%9Bla-byt-a-vesm%C4%9Bs-nebyla

  Celý text:      K-volbam-do-EP.doc

 

 

 

Jak USA podpořily Hitlerův vzestup k moci

 

 7. června 2019 , (rp,prvnizpravy.cz,realnews, foto:arch.)     6. června 1944, spojenecké síly zaútočily na pláže Normandie, otevřely druhou frontu proti německému fašismu. Postoj ve Spojených států (před II. světovou válkou) spočíval v tom, že Spojené státy byly výrobci zbraní a bankéři půjčovali. To, že místo toho, aby se svět stal bezpečným pro demokracii, aby bojoval s válkou, aby ukončil všechny války, byla ve skutečnosti válka o zajištění obrovských půjček Morganů Britům a Francouzům a způsob, jak naplnit pokladny DuPontu. a dalším výrobcům munice, “ říká  Peter Kuznick,  profesor historie a ředitel Institutu jaderných studií na Americké univerzitě, v rozhovoru pro Real News.

     Po vzniku 2.světové války byla, „velká základní strategie USA“ umožnit Německu a Rusku bojovat proti sobě a „zabíjet se“, i když Sovětský svaz chtěl „Brity,  Američany a Kanaďany spojit v jednotné frontě nebo široké frontě spojenectví proti Hitlerovi již v roce 1939, “ pokračuje Peter Kuznick. „Existuje mnoho amerických elit, které se v tomto období podílely na pomoci Hitlerovi finančně a pomáhaly při přestavbě a při obnově německé ekonomiky. Viděli nacisty jako pevnost proti bolševismu, stejně jako proti komunismu, a byli proto šastní a ochotní podporovat a tolerovat slepě přezbrojení Německa během této doby, protože viděli nacisty jako způsob, jak zastavit komunisty a Sovětský svaz.

 

  Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/jak-usa-podporily-hitleruv-vzestup-k-moci/

  Celý text:      USA-podporily.doc

 

 

 

DM: Rusko úspěšně otestovalo novou

 

raketu na obranu před Západem!

 

 5. června 2019 , (kou, prvnizpravy.cz, mirror.co.uk, foto: arch.)      Rusko úspěšně odstartovalo nový systém pokročilé protiraketové obrany schopný odrážet údery Západu, napsal Daily Mirror. Jak noviny poznamenaly, i když není znám přesný typ rakety, předpokládá se, že se jedná o PRS-1M, který může být vybavena jadernou hlavicí o několika kilotun. Ačkoliv Kreml odmítl upřesnit, o jaký druh rakety jde, jedná se o smrtící protiraketovou střelu PRS-1M, která hraje klíčovou roli v ochraně Moskvy a dalších strategických zařízení v regionu před potenciálním dopadem raket NATO nebo nějakého jiného nepřítele. Nová raketa je vývojem starší verze 53T6, která mohla „létat několikrát rychleji než kulka a během několika sekund získala rychlost více než 3 km s, čímž je nejrychlejší raketou na světě". Rychlost modernizované verze se blíží 4 km/s. Nová raketa zároveň zvýšila zónu střetu ve výšce a doletu jeden a půl krát. Raketu lze ale také osadit jadernou hlavicí o kapacitě několika kilotun.

 

  Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/dm-rusko-uspesne-otestovalo-novou-raketu-na-obranu-pred-zapadem/

  Celý text:      Test-rakety.doc

 

 

 

Zvláštní zpravodaj OSN proti mučení informoval novináře, že Julian Assange je v kritickém zdravotním stavu ...

 

3.6. 2019     Britská tajná služba chce podle všeho z Juliana Assange dostat přiznání, že Wikileaks je projekt, který řídí Kreml a Vladimir Putin! Americké vyšetřovatele prý zajímají i uniklé emaily o kauze Pizza Gate z roku 2016, které odhalily napojení politických špiček v USA na satanisticko-pedofilní skupinu Bohemian Grove! Nils Melzer, zvláštní zpravodaj OSN proti mučení, který 9. května navštívil Juliana Assange ve věznici s vysokou ostrahou v Londýně a spolu se dvěma zdravotnickými experty, řekl médiím, že Julian Assange je ve strašném stavu, pod silným stresem a neschopný vedení soudního procesu.

Julian Assange je držen ve vězení, které neexistuje… po právní stránce. V nadzemní části platí civilní právo, ve spodní části neplatí žádné právo, jedná se totiž o území, které legislativně nepatří Velké Británii. Podzemní část věznice totiž po právní stránce neexistuje, a podle britského zákona z konce 19. století, kterou velmi zdatně využívají všechny britské tajné služby, které v objektech, které oficiálně neexistují, provozují nejrůznější nelegální aktivity, od výroby drog, chemických zbraní, obohacování uranu, až po mučení a vraždy nepohodlných britských a západních novinářů, kteří oficiálně zemřeli na stáří, na infarkt, měli dopravní nehodu apod.

     Melzer poskytl rozhovor i pro ruskou televizi RT, ale i tam je dokument bez konkrétních detailů o mučení Juliana Assange. Američané už přiletěli, ve věznici “pracují” na Assangeovi od rána do večera jako Gestapo, aby podepsal všechno, co mu předloží. Julian Assange je autorita mezi whistleblowery a cokoliv podepíše, resp. jako "k čemu se přizná", to bude mít pro mainstream média rázem automatickou platnost a bude to pravda.

 

  Odkaz:   https://aeronet.cz/news/zvlastni-zpravodaj-osn-proti-muceni-informoval-novinare-ze-julian-assange-je-v-kritickem-zdravotnim-stavu-a-podle-vsech-znamek-byl-vystaven-systematickemu-muceni/

  Celý text:      Assange.pdf

 

 

 

Sudetští Němci jsou proti V4? O čem

 

se skutečně hovoří v Bavorsku

 

 8.6. 2019     V bavorském Řezně probíhá 70. sjezd Sudetoněmeckého krajského sdružení. Podle Posselta by sudetští Němci mohli uspořádat budoucí sjezd v České republice, ale jsou si vědomi toho, že to je citlivá otázka pro českou společnost. Dodal, že se obává psychologické atmosféry, která možná ještě není příznivá. Posselt však upozornil na to, že v Česku již proběhla řada souvisejících kongresů a komunálních setkaní. Dotkl se několika témat včetně evropského nacionalizmu, uspořádaní budoucího sjezdu v České republice a roli Visegradské čtyřky v EU.

     Posselt uvedl, že považuje nacionalismus za neštěstí, které trápilo Evropu v minulém století. Jde podle něj šlo o 2. světovou válku, následné vysídlení Němců a rozdělení Evropy železnou oponou. Proto si myslí, že je třeba bojovat proti nacionalismu, populizmu a extremismu, jak pravicovému, tak i levicovému. Dříve v rozhovoru pro ČTK Posselt uvedl názor, že „nacionalismus zničil starou Evropu v první světové válce… a po druhé světové válce východní země Evropy nebyly svobodné“. Podle něj právě po překonání nacionalismu se Evropanům podařilo vybudovat „novou Evropu“.

 

  Odkaz:   https://cz.sputniknews.com/svet/2019060810098109-sudetsti-nemci-jsou-proti-v4-o-cem-se-skutecne-hovori-v-bavorsku/

  Celý text:      Sudetsti-Nemci.doc

 

 

 

Také invaze do Normandie má svoji stínovou pověst

 

 6. června 2019 , (rp, prvnizpravy.cz, foto:arch.)     Jednání Churchilla s Rooseveltem v roce 1943 na konferenci v Quebeku skončila plánem na vylodění ve Francii - plán „Overlord“. Druhým plánem byl „Rankin“, a není odtajněn do dnešního dne, a proto je s ním spojena otázka, zda o něm něco skutečně víme. Podle plánu „Rankin“ mělo dojít k dohodě s německými generály, aby mohl být v klidu proveden  výsadek anglo-amerických vojsk na kontinent. Další krok: Německo rozpustí západní frontu a vojska Wehrmachtu se měla přesunout na východ k zadržování Rudé armády. Na jaře 1945 britský podrazák Churchill vydal tajný rozkaz, aby polní maršál Montgomery, velící britským vojskům v poraženém Německu, shromažďoval německou bojovou techniku, aby v případě potřeby mohly být přiděleny zpět německým jednotkám, kdyby se západní spojenci rozhodli zastavit, či spíše zahnat směrem na východ, sovětské jednotky. Plán měl označení „Nemyslitelný“. V britském okupačním pásmu byly soustředěny tři milióny německých vojáků částečně vybavených lehkými zbraněmi pod velením německých generálů. Britští inspektoři je kontrolovali a drželi v pohotovosti pro případ válečného tažení proti bývalému sovětskému spojenci. Maršálové Alexander a Montgomery souhlasili s Churchillovou antisovětskou orientaci. Nakonec, jediné co se hmatatelně ocitlo na stránkách historie, je vylodění západních spojenců v Normandii.

 

  Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/language=cs/zpravy/zpravy/take-invaze-do-normandie-ma-svoji-stinovou-povest/preview=true/

  Celý text:      Take-invaze.doc

 

 

 

Poslední velké protesty v Praze vedly

 

k rozkradení národního majetku

 

 6. června 2019 , Ĺuboš Blaha , (rp,prvnizpravy.cz,fb,foto:arch.)      Já tedy nechci brát nikomu iluze, ale když naposledy v Praze protestovalo přes sto tisíc lidí a zpívali Pravda vítězí, tak z toho byla největší rozkrádačka národního majetku v dějinách, píše na facebooku slovenský poslanec Ĺuboš Blaha. Já jen, že a taková sluníčkářská "pravda" už raději nikdy nezvítězí. A zvítězí český národ nad liberální kavárnou. Liberálové již více nechtějí demokracii, protože jen oni mají pravdu. Český národ, pokud vím, zvolil ve volbách Babiše a přitom věděl o kauze Čapí hnízdo. A takto si to vyhodnotil. Ale rozhodně vnímám s pobavením, že Andrej Babiš, jehož tak nenávidí pražská kavárna je v téže liberální bruselské frakci ALDE jako projekt bratislavské kavárny s názvem Progresivní Slovensko. To je pěkné schizma (rozštěpení). Babiš je evropský  spolustraník Čaputové a Valla, k smíchu. Ale vážně - prosím vás, bratři, nechte si Šeligu v Praze. Pošleme také Farskou. Zde je kromě americké ambasády a Nadace otevřené společnosti nikdo nechce, končí svůj příspěvek slovenský poslanec Ĺuboš Blaha.

 

  Odkaz:   http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/posledni-velke-protesty-v-praze-vedly-k-rozkradeni-narodniho-majetku/

  Celý text:      Posledni-velke.doc

 

 

 

Tvrzení, že na náměstí Thien-an-men v Pekingu rozjezdily před třiceti lety pásy tanků tisíce čínských studentů je opět nehoráznou lží

 

7.6. 2019     Článek od - Břetislava Olšera -     Budou-li vám čeští presstituti v čele s americkým poskokem Etzlerem tvrdit, že na náměstí Nebeského klidu v Pekingu rozjezdily před třiceti lety pásy tanků tisíce čínských studentů; vězte, že opět nehorázně lžou. Na českém velvyslanectví v Pekingu mě na moje otázku o masakru na náměstí Nebeského klidu diplomaticky odkázali na pekingské velvyslanectví USA. Na americkém velvyslanectví jsem dostal informace, které opět opakuji i v den 30.výročí jako vyvrácení největšího HOAXU nejen českých médií...Depeše z ambasády Spojených států v Pekingu, které unikly na server WikiLeaks tvrdí, že na náměstí Nebeského klidu v centru Pekingu krev tisíců lidí nikdy netekla. Lídři protestů, včetně pozdějšího držitele Nobelovy ceny míru Liou Siao-poa, (dnes již zemřelého) podle diplomata vyzvali studenty k pokojnému odchodu z náměstí. “Když bylo dosaženo dohody o odchodu studentů, spojili ruce, aby vytvořili zástup a společně opustili náměstí jihovýchodním koncem,” píše se v depeších americké diplomacii.

     Boj s odpůrci režimu, jejichž vzdor si v ničem nezadal s násilím neonacistů na kyjevském Majdanu, se odehrál necelých pět kilometrů západně od náměstí Nebeského klidu a byl vyprovokován „studenty“. Ke krveprolití v noci ze 3. na 4. června podle zpráv do Washingtonu opravdu došlo, ale odehrálo se v docela jiné části města. „V jedné aleji v západním Pekingu zapálili demonstranti celý vojenský konvoj s více než 100 nákladními vozidly a pancéřovými vozidly. Letecké záběry a sloupy kouře podpořily argumentaci vlády, že vojáci byli oběmi a nikoli pachateli.  Výpověď z diplomatické pošty sice ostře kontrastuje s příběhy reportérů, kteří v té době „byli v centru dění na náměstí Nebeského klidu“, ale není zdaleka osamocená. Před dvěma lety například tehdejší zpravodaj BBC v Pekingu James Miles připustil, že před 30 lety zprostředkoval divákům své mylné dojmy. Ne nadarmo se v roce 1989 uskutečnily pod taktovkou CIA studentské bouře nejen v Číně, ale i v Československu a jinde.

 

  Odkaz:   http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/8261-budou-li-vam-cesti-presstituti-v-cele-s-americkym-poskokem-etzlerem-tvrdit-ze-na-namesti-nebeskeho-klidu-v-pekingu-rozjezdily-pred-triceti-lety-pasy-tanku-tisice-cinskych-studentu-vezte-ze-opet-nehorazne-lzou

  Celý text:      Thien-an-men.doc

 

 

 

V sovětských časech byl úspěch při studiu

 

přímo spojený s životním úspěchem.

 

 1.6. 2019, Sergej Čerňachovskij, WorldCrisis admin [wc_admin]     K vyřešení rozporu mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou trhu vzdělávání je třeba uvažovat o oživení praxe umístěnek pro absolventy. V sovětských časech existoval systém povinného zaměstnávání absolventů vysokých škol. Někdo to považoval za totalitní regulaci a omezení svobody : po absolvování vysoké školy nemohl člověk jít pracovat tam, kam by chtěl, ale tam, kam byl poslán, a zároveň tam pracovat nejméně dva roky. Dnes se absolventi stali mnohem svobodnějšími, zbavili se regulace a mohou jít kamkoliv ... Pokud samozřejmě „kdekoli“ je místo. Ve skutečnosti byl starý systém pro absolventy zárukou zaměstnání v oboru a profesionální adaptace.

     Úspěch ve škole přímo souvisel s následným úspěchem v životě. Dnes toto spojení prakticky neexistuje. V současnosti již od počátku studia nemůže student, aniž by pracoval, aby zajistil svou fyzickou existenci (nemá-li relativně zabezpečené rodiče). Ale také se setkává s volbou. Buď studovat s pílí a po ukončení studia nedostane dobrou práci, nebo současně pracovat na úkor studia (ve většině případů je nemožné zároveň pracovat a studovat na plný úvazek). Ale po absolvování už může mít práci a dva nebo tři roky praxe. Zaměstnavatelé dávají přednost trojkařovi s absolvovanou stáží, než  vynikajícímu studentovi bez ní. Vzdělávací systém, pracující jako součást sociální sféry zajišující právo na vzdělání, byl současně silně zaměřen na řešení výrobních problémů země, a tím i řešení úkolů rozvoje státu. Gosplan (Státní plánovací komise), formulující úkoly pro průmysl na léta dopředu, plánoval také počet těch či oněch odborníků, které je na to nutné připravit.

     Dnes soukromé univerzity obecně připravují ne ty, po kterých bude poptávka v ekonomice, ale ty, kteří jsou ochotni zaplatit za vzdělávání v prestižním v tuto chvíli oboru. Avšak říci, kolik lidí a v jakých oborech bude potřeba za pět, deset let (což Gosplan dělal), nemohou ani zaměstnavatelé ani stát. Výsledkem je, že vzdělávací systém a výrobní systém jsou dnes odtržené. Jak byly propojeny v sovětském plánovacím systému je dobře známo a bylo to mnohokrát kritizováno. Ale ještě nikdo nenavrhl lepší variantu jejich propojení.

 

  Odkaz:   http://worldcrisis.ru/crisis/3371108

  Celý překlad:      V-sovetskoje-vremja.doc

 

 

 

Zachránit životy a zachovat mír

 

 6.6. 2019 , Milena Městecká     ťCelý tento táborový systém, nelidský systém, hodnotím jako masovou krutost. Nemůže to být nikdy vymazáno z lidské paměti. Nejhůře na tohle všechno doplácejí právě děti. Pokud tyto tábory zachováme, dopustíme se na dětech hromadné vraždy.Ť Čtete slova Emily Hobhouseové. Nejvíce je známa a ctěna v Jižní Africe. Ptáte se, proč tam? Ta slova výše uvedená totiž nemluví o nacistických koncentrácích, ale o britských koncentračních táborech. Byla vyslovena s nadějí, že lidstvo přestane takové zločiny páchat. Bohužel, nebylo tomu tak. A není tomu tak dodnes. Britské koncentrační tábory pro jihoafrické Búry a černošské obyvatele. Jak se často říká – první koncentrační tábory. Ale první nebyly, předcházely jim turecké věznění Arménů, a internace civilistů probíhající v začátku minulého století i v dalších afrických zemích. Za tzv. druhé búrské války Britové postupně od listopadu roku 1900 zřídili 45 koncentračních táborů pro búrské obyvatelstvo a 64 pro obyvatelstvo černošské. V táborech – ve stovkách stanů na holé pláni, v jednom bydlely třeba i tři rodiny najednou – umíraly denně stovky lidí. Především dětí. Konečná čísla byla otřesná. Do roku 1902 v nich z 94.000 zemřelo 28.000 Búrů, z nichž bylo 24.000 dětí pod 16 let. To byla tehdy polovina dětské búrské populace. V černošských táborech bylo internováno 24.500 lidí a zemřelo jich 14.000.

     Už v prosinci roku 1900, měsíc po založení prvních táborů, přijíždí do Jižní Afriky naše hrdinka Emily Hobhouseová, coby členka tzv. Jihoafrické komise, smírčího orgánu. Intervenuje u armády spravující tábory, u velitele britských jednotek lorda Kitchinera, zástupce britské vlády zodpovědného za oblast Alfreda Millnera. Bezúspěšně. Emily odjíždí zpět do Británie, píše podrobnou zprávu, publikuje ji na vlastní náklady. Hlavně apeluje na vládu a parlament. Její národ ji nazývá zrádkyní zastávající se nepřátel země. Organizovala pomoc hladovějícím v Evropě v době první světové války. Zemřela nakonec v ústraní v rodném Cornwallu s podlomeným zdravím 8. června 1926 v 66 letech. Nedožila se hrůz nacistických koncentračních táborů. Nepochopila by je.

 

  Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/51021009

  Celý text:      Britske-koncentraky.doc

 

 

 

Slovensko a Rusko posilují spolupráci v oblasti jádra

 

Autor článku: Radek Velička • 6. 6.  2019     MOSKVA | Dne 5. června 2019 bylo během návštěvy slovenského premiéra Petera Pellegriniho v Moskvě podepsáno mezi slovenským ministerstvem hospodářství a ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie. Memorandum určuje to, kam bude směřovat spolupráce v oblastech údržby a modernizace slovenských jaderných elektráren, zajištění bezpečných a stabilních dodávek ruského jaderného paliva, realizace perspektivních projektů na výstavbu jaderných elektráren a jejich vyřazování z provozu, účasti slovenských společností a organizací na dodávkách komponent a služeb pro projekty výstavby jaderných elektráren Rosatomu.

     „Jaderná energetika již přes půl století představuje pro Slovensko důležitý zdroj energie. Přes 55 % elektřiny na Slovensku vyrábí reaktory typu VVER. Tímto memorandem plánujeme posílit naše vztahy v oblasti jádra. Základem slovenské elektrizační soustavy jsou jaderné elektrárny o celkovém výkonu 1940 MW. Dva bloky Jaslovských Bohunic (spuštěny 1984 – 1985) a dva bloky Mochovců (spuštěny 1998 – 1999) vyrobí společně každý rok téměř 15 TWh elektřiny, což představuje 55% podíl na výrobě elektřiny v zemi. Zastoupení jádra v energetickém mixu je na Slovensku jedno z nejvyšších na světě.

 

  Odkaz:   http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=224400

  Celý text:      Slovensko-a-Rusko.doc

 

 

 

Harabin: źSNS je fašistická strana? Když EU toleruje

 

 Stepana Banderu na Ukrajině, tak kde je fašismus?

 

 3.6.2019     Harabin prohlásil, že se dne 1. července vrátí do soudcovského taláru. Poznamenal také, že důvěra, kterou mu dali občané ve volbách, ho vůči nim zavazuje. A proč mu vlastně dali tito lidé svůj hlas? „Nebo jsem proti islamizaci Evropy a proti likvidaci tradiční křesanské slovenské rodiny. Protože bych zabránil umístění amerických základen na našem území a nedovolil ani služebnictví Slovenska vůči mocnostem a bruselským elitám. Zatím však Harabin s potvrzováním informací, že se chystá do politiky, nespěchá. A dělá to, jak sám uvedl, z jednoho prostého důvodu. Nikdy nepolevím ze svých principů, včetně zásad, které jsem prezentoval v předvolební prezidentské kampani,“ konstatoval.

     Závěrem se Harabin pozastavil nad návrhem ohledně rozpuštění źSNS. Prozradil také, jestli je tato strana z jeho pohledu opravdu fašistická. „Když EU toleruje Stepana Banderu na Ukrajině, tak kde je fašismus? Vždy v Kyjevě došlo k rehabilitaci válečného zločince Bandery,“ prohlásil. Návrh na rozpuštění źSNS, pod který se podepsal i generální prokurátor Čižnár, je podle Harabina právní hloupost. Jak uvedl, není potřeba zakazovat politické strany prostřednictvím návrhu generálního prokurátora, ale je porazit v demokratické volební soutěži.

 

  Odkaz:   https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019060310062602-harabin-sns-je-fasisticka-strana-kdyz-eu-toleruje-stepana-banderu-na-ukrajine-tak-kde-je-fasismus/

  Celý text:      SHarabin.doc

 

 

 

KS Irska: Místní a evropské volby ukazují

 

politickou stabilitu systému

James Connolly     Prohlášení Komunistické strany Irska 30. května 2019

 

 Neděle, 2. červen 2019 , Překlad VS     Z účasti v nedávných volbách na severu i jihu (Irska) je jasné, že značný počet lidí (víc než polovina) se rozhodl volbami vůbec neobtěžovat - fenomén, jenž není omezen jen na Irsko, ale je vzrůstajícím trendem v kapitalistických zemích. Levicové strany, včetně Sinn Féin, Lidé nad zisk a Socialistické strany, nedokázaly v místních volbách získat tolik, kolik doufaly, a v případě Sinn Féin ztratily hodně. Významným faktorem v těchto ztrátách bylo manévrování a postranní dohody s místními mocenskými strukturami, což u pracujících nezůstalo bez povšimnutí. Pracující začínají odhalovat politický oportunismus složek levice, organizací, které jsou až příliš ochotné využít hněvu pracujících ke krátkodobým volebním zájmům. Mnozí pracující, kteří se podíleli na takových kampaních, se cítí být oklamáni těmi, kteří se připravovali vstoupit do vlády s Fianna Fáil (Republikáni), s Labour Party nebo dokonce s Fine Gael (Konzervativci). Irská levice, stejně jako většina levice v EU, šířila iluzi, že "jiná Evropa je možná," s oportunistickými slogany jako "Lidová Evropa" (People?s Europe). Většina irské a evropské levice se stavěla do pozice zásadně levicových liberálů, jen zřídka napadajících základní povahu systému, jaký je zodpovědný za tvrdou nerovnost, chudobu, masovou nezaměstnanost a super-vykořisování, jež denně zakoušejí miliony rodin pracujících - systému, vytvořeného k ochraně zájmů jednoho procenta. "Nebuďte 'praktičtí' v politice. Být praktický v tomto smyslu znamená, že jste se naučili myslet v liniích a drážkách, do jakých touží dostat vaše myšlení ti, kteří vás okrádají."

 

  Odkaz:     http://www.ksm.cz/ze-zahranici/ks-irska-mistni-a-evropske-volby-ukazuji-politickou-stabilitu-systemu.html

  Celý text:      KS-Irska-EU.doc

 

 

 

Přesídleme do východní Evropy celé syrské vesnice, navrhuje německá europoslankyně Zelených

 

ČTK  20.6. 2017     Do zemí ve východní části Evropské unie by měli být uprchlíci posíláni po celých skupinách, nikoli jako jednotlivci. Společně relokováni by tak mohli být například obyvatelé jedné syrské vesnice, naznačila v rozhovoru poskytnutém listu Neue Osnabrücker Zeitung německá europoslankyně za stranu Zelených Ska Kellerová. Po ostrých reakcích na její vyjádření však popřela, že by navrhovala přesidlování celých vesnic. Podle Kellerové by relokace celých skupin uprchlíků mohla usnadnit jejich integraci v zemích, kde téměř žádní migranti nejsou. Politička, která je spolupředsedkyní frakce zelených stran v Evropském parlamentu, rovněž kritizovala Česko, Polsko a Maďarsko za jejich odmítání kvót na uprchlíky. "Ten nápad se syrskou vesnicí je přece jen jednou z možností, která by se dala využít. Například v případě, když uprchlíci nechtějí jít sami do některé země, protože v ní nejsou žádní jiní uprchlíci," uvedla Kellerová. "Lidé chodí rádi tam, kde už jsou jejich krajané, to činí integraci a přijetí jednodušším. Odmítání Česka a dalších států přijímat uprchlíky je v rozporu s právem EU. Proto přece Evropská komise zahájila řízení proti těmto zemím kvůli porušení smlouvy o EU," prohlásila europoslankyně. Její slova vyvolala ostré reakce, mimo jiné i českých čtenářů. Politička proto musela svá vyjádření dodatečně vysvětlovat.

 

  Odkaz:     https://zahranicni.ihned.cz/c1-65774700-presidleme-do-vychodni-evropy-cele-syrske-vesnice-navrhuje-nemecka-zelena-europoslankyne

  Celý text:      Presidleme-vesnice.doc

 

 

 

Čtyři důvody prohry evropské levice

 

 3.6.2019 VSa Wolfgang Streeck píše pro internetový časopis Jacobin: Jaké jsou důvody, proč ztratila evropská levice přes čtvrtinu křesel v Evropském parlamentu? Vidí čtyři hlavní důvody.

     První důvod: Strategie - Chybí realistická, antikapitalistická nebo alespoň anti-neoliberální strategie. Místo toho je tu naivní, nebo oportunistické přijímání „evropanství“.

     Druhý důvod: Evropanství - Levice si pospíšila po boku dalších stran centristického typu vést válku proti národní pravici, ale levice jaksi mohla říci, že demokracie není mobilizace progresivních voličů do bezmocného parlamentu. Ona je to také autonomie místních vlád, kolektivní vyjednávání, odborová organizovanost, režim veřejných financí podporující veřejné investice a skutečně pluralitní média.

     Třetí důvod: Klima - Levice se nesmí připojit k Zeleným a k buržoazii a jasně říci, že dobrovolná změna životního stylu jaksi nestačí. Levice musí mít realistický program, který by mohl vést i ke vzniku nových pracovních míst, což by pro pracující třídu znamenalo zisky, a ne jen přeložení břemene.

     Čtvrtý důvod: Falešný federalismus - Levice podceňuje „národní otázku“. Pro ty dole znamená centralizace politiky ještě menší hlas, nemají k tomu žádný vztah a nepotřebují nadnárodní identitu. Cítí se „vyvlastněni“, protože jejich národní stát je delegitimizován a zbavován moci ve jménu „evropského“ supranacionalismu. A musí bránit demokracii v rámci národního státu, proti jeho náhradě tou „nadnárodní“ demokracií. Což znamená říkat, že demokracie začíná zdola. Krátce po zvolení se z členů Evropského parlamentu stanou lobbisté v počtu 751 pro nadnárodní technokracii, která se tváří jako zástupci evropského lidu, který ovšem neexistuje. Od nich tedy sociální změna nepřijde.

 

  Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/06/03/ctyri-duvody-prohry-evropske-levice/

  Celý text:      Duvody-prohry.doc

 

 

 

Válka je hrozná, ale horší je dlouhý mír!

 

 4.6.2019 Ivo Šebestík      Kdo sleduje svět kolem sebe, tomu nemůže ujít, že se jeho jistá část zbláznila. Galerie výtvarných děl na obrazech ze 16. a 17. století zakrývají ženskou nahotu, málem na index mezi libri prohibiti jsou odesílány pohádky Peraultovy, bratří Grimmů, Erbenovy i Boženy Němcové, neb nejeví dostatek genderové korektnosti. Školáci ve Francii už nemají matku a otce, ale číslované rodiče. A kdyby ani to nestačilo na stoprocentní diagnózu v blázinci, pak v záloze číhají toalety pro „třetí“ pohlaví.

     A tak se člověk chtě nechtě táže po příčinách takovéto šaškovské úrody zvonící rolničkami na každém kroku. A napadá jej, že lidstvo patrně neví co roupama dělat. Tedy jistá část lidstva, která asi dost dobře neunesla dlouhý mír, jemuž se těší. Patrně tyto lidi mrzí, že jim nad hlavami nekrouží letadla a že jim nikdo neshazuje na střechy jejich domů bomby. Nic z toho by jistě nehrozilo, kdyby se lidé v zemích stižených bláznovstvím některých vrstev, netěšili dlouhému míru. Je ale opravdu nutné, aby přišla nějaká pohroma s léčivým psychiatrickým účinkem? Nebo postačí přestat sledovat mainstreamové televize, poslouchat mainstreamové rozhlásky a na novinových stáncích si koupit raději žvýkačky nebo pohlednici ošklivého města než některý mainstreamový deník?

 

  Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/06/04/valka-je-hrozna-ale-horsi-je-dlouhy-mir/

  Celý text:      Valka-je-hrozna.doc

 

( Poznámka správce webu:    Šílenosti jsou především podporované a organizované z pozadí.

Pro západní superelity (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu a dalších asi 6.000 nejbohatších a nejmocnějších… ) usilující o východisko z konce západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují, ( http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html ) docílí tak, že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod.  43. zpráva thinktanku temné elity - Římského klubu – dokonce otevřeně mluví o tom, že životní prostředí nejvíce ničí nejbohatší část světové populace „zlatá půlmiliarda“ – viz Kapitalismus-mrtvola.doc Odpor většiny lidstva proti genocidě, včetně také části tzv. „zlaté půlmiliardy“, superelity lépe překonají organizováním a podporou rozbujení všemožného šílení. )

 

 

 

Bilderberg 2019. O svetovláde? Utajene

 

v Švajčiarsku. Bol som tam

 

 3. červen 2019 | Roman Bednár      Krátko po EÚ vožbách sa konala od štvrtka do nedele tajuplná Bilderberg-konferencia v švajčiarskom Montreux. Zúčastnilo sa jej 130 osobností z politiky, ekonomiky a finančného sektoru. Prišli z 23. štátov Európy a severnej Ameriky. Bilderberg sa konal prvý raz v roku 1954 v hoteli De Bilderberg v Holandsku. Tam pozval holandský princ Bernhard významných politikov a podnikatežov z Európy a severnej Ameriky na obsiahly dialóg, aby prekonali vznikajúce odstredivé sily v západnom spoločenstve v období studenej vojny a sa zjednotili v zápase proti spoločnému nepriatežovi, komunistickej Moskve.

     Každá konferencia Bilderbergovcov sa ukončí bez záverečného vyhlásenia – v každom prípade neexistuje žiadne písomné prehlásenie. Žiadne médiá nemajú k týmto konferenciám prístup. Sú prísne strážené množstvom policajtov. Tí, ktorí však majú interné informácie o tomto „pochybno-podivnom spolku“, vedia dobre, že sa v jeho rámci (ktorý siaha vežmi ďaleko) robia nesmierne dôležité rozhodnutia nielen politického a ekonomického, ale aj strategického charakteru, a to bez akejkožvek verejnej kontroly a bez demokratického mandátu. Preto sa nerobia nijaké písomné záverečné vyhlásenia o tom, na čom sa tento „spolok“ uzniesol.
     Zmienení „tí, ktorí majú interné informácie“, tvrdia, že aj idea realizácie EÚ vznikla v hlavách Bilderbergovcov a že to boli tiež oni, ktorí iniciovali svetovú ropnú krízu v sedemdesiatych rokoch, zjednotenie Nemecka, vojnu v Iraku, vznik meny eura, ako aj početné ďalšie svetoborné udalosti. Robertson vydal pred niekožkými rokmi knihu New World Order, kde uviedol, že má informácie o tom, že Bilderbergovci a tí, s ktorými su tajne spojení, majú kontrolu nad všetkými politickými rozhodnutiami a udalosami Západu a z vežkej časti aj v ostatnom svete.

 

  Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/bilderberg-2019-o-svetovlade-utajene-v-svajciarsku-bol-som-tam.html

  Celý text:      O-Bilderbergu-2019.doc

 

 

Monsanto, vědecký podvod a rakovina

 

4.6.2019 , Binoy Kampmark     Pro gigant Monsanto, který se podílí na pravidlech i chaosu ohledně geneticky modifikovaných plodin, známý svými zastrašujícími praktikami vůči farmářům, se v poslední době věci nevyvíjely příliš slibně. Společnost narazila na řadu zákonných zádrhelů, které uškodily jejím fondům a dokonce jsou tak velkým rizikem, že ji mohou potopit společně se společností Bayer AG.

      Tento německý koncern zakoupil Monsanto v loňském roce za 63 miliard dolarů. Hlavním důvodem je používání glyfosátu, což je nejrozšířenější herbicid na světě, který se prodává od roku 1974 jako Roundup. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která je součástí Světové zdravotnické organizace, v roce 2015 uvedla, že považuje glyfosát za „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“, kromě toho, že je genotoxický a zjevně karcinogenní pro zvířata. Závěry, k nimž dospěla agentura IARC v roce 2015, popudily společnost Monsanto. Program Monsanto je založen na zkreslování a zamlžování empirických údajů o používání herbicidů. Šéf vědeckého oddělení společnosti Monsanto William Heydens navrhl jeden způsob, produkovat anonymní dokumenty pod tenkou rouškou vědecké legitimity. Tisíce lidí se soudí z důvodu, že byli poškozeni jako “přímý a bezprostřední výsledek nedbalého, úmyslného a protiprávního jednání [Monsanto] v souvislosti s koncepcí, vývojem, výrobou, testováním, obalovou technikou, propagací, marketingem, distribucí a/nebo prodejem herbicidu Roundup a/nebo dalších výrobků společnosti Monsanto, obsahujících glyfosát.“     Monsanto, Scientific Deception And Cancer vyšel 24. května 2019 na Oriental Review.

 

  Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2019/06/7926-monsanto-vedecky-podvod-a-rakovina.htm

  Celý text:      Monsanto.doc

 

 

 

Smrt české levice

 

 3.6.2019 Oskar Krejčí Zdroje neúspěchů české i evropské levice hledá ve svém komentáři politolog Oskar Krejčí. Přežije KSČM sté výročí založení Komunistické strany Československa? Při zachování současných tendencí jako malá skupina spravující zajímavý majetek tu bude, jako parlamentní strana, ale příští volby do Poslanecké sněmovny KSČM nepřežije. Z revolucionářů se stali příštipkáři, kteří obhajují svá křesla v domě oligarchy řečmi o možnosti upravit rozpočet. Levice, zvláště ta sociálnědemokratická, se stala zajatcem transformace: byla to vláda ČSSD, která po selhání akce Čisté ruce posvětila výsledky privatizace a restitucí.

     Programová chyba klasické radikální levice je neúplná definice člověka, která uvízla v podvědomí téměř všech autorů programů evropské levice. Marxismus na úrovni politických programů předpokládal, že člověk je výsledkem prostředí, a to především ekonomického postavení. Dnes psychologové uvádějí, že 60 až 70 % lidské osobnosti je výsledkem dědičnosti, která se míchá s vlivem prostředí. Proto se nemohl objevit nový člověk. Systém sice stále měl sebeobranné nástroje, jako je policie či armáda, ale ztratil vůli k přeměně, která jediná mohla umožnit další rozvoj. I proto se tolik komsomolců po více než sedmdesáti letech budování socialismu v Sovětském svazu nadšeně zapojilo do privatizace a pro řadu lidí v postsocialistickém Československu zůstaly restituce podstatou lidských práv.

     Nejen současná česká, ale celá evropská levice se ztratila v civilizačním chaosu. Je zápecnická, nechápe globální procesy. Uvězněná v parlamentních kuloárech čeká na zázrak, který nepřijde. Jistě přijde den, a vstanou noví bojovníci; otázkou je, zda ještě budou potřebovat ČSSD či KSČM. Levicová politika musí být něco víc než žebřík ke kariéře či poslaneckému platu několika vyvolených. Její voliči utíkají za monotematickými uskupeními, která mluví radikálním jazykem tu o ekologii, jindy o migraci, případně o internetu – a zároveň napomáhají obhajobě těch nešvarů kapitalismu, které jsou za hranicemi jejich uzoučkého programu.

 

  Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/06/03/smrt-ceske-levice/

  Celý text:      Smrt-levice.doc

 

 

 

Pět let zločinů! Generální prokuratura Ukrajiny uznala za nezákonné použití armády v bojích na Donbasu.

 

Autor článku: Irina Vladivojna Zajceva , 3.6. 2019 , KYJEV – PRAHA     Na Ukrajině vybuchla největší bomba za posledních pět let, informuje o zjištění Generální prokuratury na Ukrajině slovenský konzervativní deník www.hlavnespravy.sk „Generální prokuratura Ukrajiny uznala za nezákonné použití armády v bojích na Donbasu, protože je to v naprostém rozporu z Ústavou země,“ uvedl na tiskové konferenci bývalý náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny generálplukovník Vladimír Zaman, kterého obvinili z velezrady, rozkladu ukrajinské armády a „předání“ Krymu Rusku. Novináři, analytici a veřejnost vyzývají, aby byli tvrdě potrestáni všichni kompetentní, počínaje exprezidentem Porošenkem. „K probuzení došlo po 5 letech …“ připomíná slovenský deník. Jak příznačné ukrajinští nacističtí teroristé páchali na Donbasu teroristické činy a nacista Porošenko to označoval, za protiteroristickou operaci – učil se od CIA rychle, jak šířit lži. Známá analytička deníku Strana Olesja Medveděvová. Zdůraznila, že v souladu s článkem č. 17 Ústavy se Síly Ukrajiny nemohou používat proti civilnímu obyvatelstvu a nemohou se účastnit žádného konfliktu uvnitř země. Ozbrojené síly lze použít pouze v případě vnější agrese. „Otisknou tuto zprávu česká média?“ ptá se komunista Ondráček, který Doněck nedávno navštívil.

 

  Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=224124

  Celý text:      Pet-let-zlocinu.doc

 

 

 

Fórum civilizací: Nové světové mocenské

centrum se hlásí o slovo.

 

 1.6. 2019     Vladimír Pavlenko přináší sondu do integračních procesů na Východě pod vedením Číny a Ruska a značně tak narušuje přetrvávající přesvědčení Západu o nepostradatelné roli euro-americké civilizace v dnešním světě. Ve zprávě Si in-pchinga, přednesené na konferenci o „dialogu mezi civilizacemi“ asijského kontinentu, která se konala koncem dubna v Pekingu návazně na fórum „Pás a stezka“, najdeme stručný výčet jeho hlavních myšlenek: všeobecná stabilita Asie a koordinovaný rozvoj asijského společenství na kulturně-humanitární bázi společného osudu a potažmo společného osudu lidstva. Základní principy ("čínské globalizace"): rovnoprávnost, rozvoj ve prospěch sebe i druhých, společný pokrok prostřednictvím humanitárních a technologických výměn, inovativní řízení. Čína coby pilíř Asie a garant rovnoprávné směny s využitím čínské „měkké moci“. Čínská otevřenost vůči sousedům a oddanost světové harmonii.

     Podle západní Trilaterální komise mělo být Rusku rozděleno podél Uralu a začleněno do dvou různých bloků. Z Číny se měl stát vazal Japonska. Západ obdržel z Pekingu jednoznačnou zprávu. Civilizační svazek asijského Východu je jedním z křídel velké kontinentální integrace, zatímco druhým křídlem je obnova jediné velké země na postsovětském prostoru. Nezáleží na tom, zda půjde o „velké euroasijské partnerství“, jaké navrhl Vladimír Putin, nebo si proklestí cestu jiné pojetí. Důležité je především to, aby mezi Moskvou a Pekingem existoval jednoznačný strategický konsenzus na tom, že k takové integraci dojde. Osudem eurasijského islámu, který se západní autoři řady radikálních projektů snaží použít na vnesení chaosu do „eurasijského Balkánu“ (podle Brzezinského) po mnoho desetiletí – a není to žádné tajemství – nasměrovat proti Rusku a Číně. Proces vytváření ohniska kontinentální konsolidace na Východě je v plném proudu. A pokud vznikne „symetrické“ centrum na západním křídle, pak bude dána historická odpověď na výzvu, před níž dnes stojíme všichni – Rusko, Čína, lidstvo.

 

  Odkaz:     http://www.protiproud.cz/politika/4458-forum-civilizaci-nove-svetove-mocenske-centrum-se-hlasi-o-slovo-co-na-to-zamery-trilateralni-komise-tedy-bilderbergu-zanikne-islamismus-jako-zbran-zapadu-ceho-se-nejvic-boji-donald-trump-varianty-vyvoje-v-evrope-ktera-jiz-nebude-civilizaci.htm

  Celý text:      Forum-civilizaci.doc

 

 

 

Čína vytvoří černý seznam zahraničních struktur,

 

které blokují čínské společnosti

 

 Autor článku: -hoo- 1.6. 2019 , PEKING     Čína vytvoří černý seznam zahraničních společností a fyzických osob, které blokují čínské podniky a sledují přitom nekomerční cíle, prohlásilo Ministerstvo obchodu Čínské lidové republiky. List The Financial Times dříve oznámil, že společnost Huawei svým pracovníkům nařídila, aby zastavili porady s americkými partnery a také vypověděla do vlasti Američany poté, co Ministerstvo obchodu Spojených Států (SS) zařadilo v polovině května Huawei na černý seznam. Jak nedávno v rozhovoru pro list oznámil hlavní vývojář strategie Huawei Dang Wenshuan, všichni američtí občané, kteří pracovali v oblasti výzkumů a projektování v hlavních sídlech Huawei, byli vypovězeni do SS před čtrnácti dny. Přitom zprávu o zařazení společnosti na černý seznam dostali Číňané v průběhu porady, která byla okamžitě zastavena, a všechny americké občany poprosili, aby si vzali své počítače a opustili prostory Huawei.

     Kromě Huawei americká vláda zaútočila na společnost Hikvision, výrobce pozorovacích systémů, prý kvůli porušení práv národní menšiny Ujgurů v Číně. Společnost může být umístěná na černou listinu, aby zastavila byznys v SS. Že SS porušují lidská práva obyvatel Portorika, které okupují, se nemluví… Čína, která chce, aby ji Spojené státy vnímaly jako rovnoprávného partnera, mnohokrát kritizovala americkou protekcionistickou obchodní politiku a žalovala SS u Světové obchodní organizace.

 

  Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=223890

  Celý text:      Cerny-seznam.doc

 

 

 

NATO řeší údajně rostoucí hrozbu Ruska a

 

Číny novou vojenskou strategií

 

 Očekává se, že vedoucí představitelé členských zemí NATO dají konečnou podobu ambiciózní válečné strategii Aliance pro Rusko, prvnímu novému plánu boje od doby studené války, řekl předseda Společných náčelníků štábu gen. Joseph Dunford, předseda Společných náčelníků štábu. "Je to první vojenská strategie NATO za několik desetiletí,… Jasně vyjadřuje výzvy, kterým čelí NATO a poskytuje rámec pro různé plány, které budou zavedeny v případě, že odstrašující účinek selže," dodal. Je to takzvaný "30-30-30 plán", podle kterého se členové aliance zavazují mít 30 pozemních praporů, 30 válečných lodí a 30 stíhacích a bombardovacích letek připravených k nasazení kdekoli do 30 dnů, jako jeden z mnoha příkladů síly aliance. Jednání generála Dunforda s ruským náčelníkem generálního štábu gen. Valerijem Gerasimovem však bylo rozhodující pro zajištění toho, aby opatření na odstrašování s Ruskem zůstala nepoužita. "Jediná věc, na které jsme se dohodli, je… nepolitizovat nᚠvztah, pokud chceme zmírnit riziko nesprávného výpočtu," řekl generál Dunford.

     Připomeňme: James Baker, bývalý ministr zahraničí USA od roku 1989 do roku 1992 ve vládě prezidenta George H. Bushe st. slíbil Gorbačovovi, že po odchodu sovětských vojsk z východní Evropy NATO nevyplní vakuum a nepohne se blíže k Moskvě, slib, který nebyl dodržen a ve skutečnosti se NATO posunulo až k ruským hranicím. Zdroj: https://www.washingtontimes.com/news/2019/may/29/joseph-dunford-nato-military-strategy-tackle-russi/  

 

  Odkaz:     http://berossos.blog.cz/

  Celý text:      Nato-resi.doc

 

 

 

V Malajsii ostře zkritizovali vyšetřování sestřeleného letounu Ukrajinou

 

 1.6. 2019 TOKIO – KUALA LUMPUR      Malajský premiér Mahathir Mohamad prohlásil, že vyšetřování havárie malajského Boeingu na Ukrajině v roce 2014 je příliš politizováno. Informují o tom noviny Malay Mail. „Obviňují Rusko, ale kde jsou důkazy? Víme, že raketa, která zasáhla letadlo, byla sovětského typu, ale mohla by být také vyrobena na Ukrajině,“ uvedl politik na tiskové konferenci v Tokiu. Proč nesmí Malajsie být připuštěna k vyšetřování sestřelení jejich vlastního letounu? „Nevíme, proč jsme byli ze studie vyřazeni, ale od samého počátku vidíme v této oblasti příliš hodně politiky, myšlenkou nebylo zjistit, jak se to stalo, ale zdá se, že se soustředili na snahu obvinit Rusy,“ dospěl k závěru Mohamad. Malajský Boeing-777, který vykonával let MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpur, se zřítil 17. července 2014 nedaleko Doněcku na východní Ukrajině. Na palubě bylo 298 lidí, všichni zemřeli. Většina obětí byla z Nizozemska. Kyjev obvinil donbaské ozbrojence. Ti odpověděli, že nemají prostředky, které by dokázaly sestřelit letadlo v takové výšce. Vyšetřování vede mezinárodní skupina v čele s Nizozemskem. V její zprávě se uvádí, že protiletadlový raketový komplex Buk, který zasáhl Boeing, byl dodán z Ruska, následně byl do Ruska opět převezen. Toto vše nebylo nikdy důkazy prokázáno a je to jen tvrzení. Proč se nesmí na vyšetřování podílet samotná Malajsie? Experimenty koncernu Almaz-Antej, vedoucího podniku na výrobu systémů protivzdušné obrany, včetně komplexů Buk, také potvrzují, že Boeing byl sestřelen z území kontrolovaného ukrajinskou armádou. Tyto informace však vyšetřovatelé ignorovali. V dubnu letošního roku německý časopis Telepolis obvinil Evropský soud pro lidská práva ze „zamlčování“ viny Ukrajiny v případu MH17.

 

  Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=223903

  Celý text:      V-Malajsii-zkritizovali.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderberg 2019: Kto príde a o čom sa bude diskutova?

 

29.05.2019      Diskutova sa bude o témach ako Rusko, Brexit a budúcnos umelej inteligencie (AI). Mimoriadne tajné stretnutie sa uskutoční od štvrtka do nedele vo švajčiarskom Montreux. 

  Odkaz: https://www.infovojna.sk/article/bilderberg-2019-kto-pride-a-o-com-sa-bude-diskutovat?fbclid=IwAR1p4DxVJGA4XokXksIzympW5_Bpo9G4uq-CrrvQcqKJcUFLlxHS-RWoauk

  Celý text:      Bilderberg-2019.doc

 

Čína oznámila, že je připravena posílit

 

spolupráci s Ruskem ve Venezuele

 

 30.05.2019 , Š Sputnik / Vitalij Ankov    Čína a Rusko mají podobné pozice. Udržujeme stálý kontakt s Venezuelou. Jsme proti cizím zásahům do vnitřních záležitostí Venezuely. Podle Paula Craiga Robertse, bývalého asistenta ministra financí USA v době úřadování prezidenta Ronalda Reagana, si chce Washington tuto jihoamerickou zemi podmanit a zruinovat ji.

       Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/svet/2019053010036181-cina-pripravena-posilit-spolupraci-rusko-venezuela/

 

Jak mohou USA reagovat na čínskou restrikci

 

v oblasti vzácných zemin?

 

30.5.2019 VSa     USA nemají ani zpracování, ani zařízení na výrobu kovů, ani kapacitu na zpracování magnetů, závisejí téměř zcela na Číně. To je nebezpečná situace, tvrdí Bryen, jak pro národní bezpečnost, tak i pro konkurenceschopnost.

       Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/30/jak-mohou-usa-reagovat-na-cinskou-restrikci-v-oblasti-vzacnych-zemin/

 

Potvrzeno: 30% žadatelů o azyl přilétá do Německa letadlem

 

 30.5.2019 Komentáře     Informaci o obrovském podílu letecké dopravy na masové imigraci do Německa zjistil poslanec za Alternativu pro Německo pan Leif-Erik Holm. Podle odhadů přibyly do Evropy za posledních pět let tři milionů imigrantů z arabské oblasti a Afriky.

       Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7922-potvrzeno-30-zadatelu-o-azyl-prileta-do-nemecka-letadlem.htm

 

Zahraniční politika USA:

 

31. květen 2019 , Michal Brand     Americká vlivná RAND Corporation publikovala návrh politiky USA k rozvrácení a zničení Ruska. V oblasti zbrojení  stavět co nejvíce „obranných“ V oblasti rozvrácení a likvidace Ruska zevnitř využití multikulturalismu, globál-oteplismu, homosexualismu , rozvrácení rodiny jako základu fungující společnosti.

       Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/amerika/zahranicni-politika-usa-budeme-se-k-vam-chovat-jako-svine-a-po-vas-chceme-abyste-se-k-nam-chovali-mile-a-hezky-se-na-nas-usmivali.html

 

Čína vytváří svou vlastní měnovou zónu, Rusko přes palubu

29.5. 2019 ,  Michail Děljagin     Čína nepohřbí Huawei a nevzdá se svrchovanosti; železný Xi nepadne do stejného politického hrobu s Gorbačovem. Strategickou reakcí Číny na agresi CIF může být pouze vytvoření měnové zóny jüanu, která na rozdíl od eura bude nezávislá na dolaru. Nevyhnutelnost konfliktu prosazovaného Trumpem mění situaci: teď už není problémem americké nepřátelství vůči Rusku, ale závislost liberálních elit Ruska na USA.

       Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/kitaj_sozdayot_svoyu_valyutnuyu_zonu_rossiya_za_bortom

       Překlad:      Cinska-zona.doc

 

 

 

Fly to kill ! – Lítej, abys zabíjel !

 

 29. 5. 2019 , Lubomír Man     Jak kameraman zabíral americká letadla připravená pro bombardování Bělehradu, zaznamenala kamera i nápis na trupu jednoho z nich: FLY TO KILL. Čili lítej, abys zabíjel. Takto otevřený krvežíznivý nápis jsem ani na letadlech až dosud uznávaných největších hrdlořezů historie, ani na jakýchkoli jiných jejích válečných vozidlech, nikdy nezahlédl.

       Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/05/fly-to-kill-litej-abys-zabijel.html

 

20 let eura: Neslavné výročí. „Všichni věděli,

že je to nesmysl, a přesto to udělali“...

5.5.2019 , Milan Vidlák, časopis Šifra     Euro totiž nebylo projektem ekonomickým, ale politickým, jak se shodli i další řečníci únorového semináře – Německo na euru nesmírně vydělalo, a to, co dává do Řecka, je zanedbatelná věc,“ řekl Václav Klaus.

       Odkaz:     https://www.casopis-sifra.cz/20-let-eura-neslavne-vyroci-vsichni-vedeli-ze-je-to-nesmysl-a-presto-to-udelali-rika-cesky-poslanec-aneb-jak-nemci-vydelali-a-ostatni-zaplakali/

 

Nacistické kořeny „bruselské EU“

28. 5.  2019     Recenze knihy Vladislava Herinka: NACISTICKÉ KOŘENY „BRUSELSKÉ EU“ Nesmírně nákladná kampaň, zastírající korporační původ obou světových válek, byla evidentně podmínkou třetího pokusu kartelu o dobytí a kontrolu Evropy – tentokrát pod vlajkou bruselské EU.

     Odkaz: http://severoceskapravda.cz/index.php/historie/2219-nacistick%C3%A9-ko%C5%99eny-bruselsk%C3%A9-eu

     Krácený text:      Nacisticke-koreny.doc

 

Ruská raketová vojska přebrala první Avangardy,

 

kterými mohou vymazat americkou PVO z povrchu zemského

 

Autor článku: -sla- • 26. 05. 2019 MOSKVA      Dnes už nikdo o Avangardech nepochybuje. Avangard hodnotí jako jednu z nejnebezpečnějších ruských zbraní, na kterou nemají Spojené Státy (SS) odpověď, i američtí vojenští odborníci.

          Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=223452

 

Lidé bez velkého majetku a vysokých příjmů

 

nemají v ČR politické zastoupení

 

 28.5.2019 Ivo Šebestík      Levicový politik „má trampot více“, jeho čeká těžký boj se systémem a žádné teplé manažerské místo v nadnárodní firmě po vypršení mandátu. Asi i proto je v současné „levicové“ politice po celém světě tak málo levičáků, natož reformátorů ba dokonce revolucionářů!

       Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/28/lide-bez-velkeho-majetku-a-vysokych-prijmu-nemaji-v-cr-politicke-zastoupeni/

 

Nejnebezpečnější zbraň Ruska na světovém trhu.

 

Ne, není to S 400

 

 28. 5. 2019   sputniknews  Irina Alxnisová     Ve skutečnosti se veškerý moskevský "machiavellismus" omezuje tím, že světu je nabídnuta alternativa k zahraničněpolitické pozici USA, založené na postoji: "Co je dobré pro Ameriku, je dobré i pro ostatní svět. Rusko proti tomu staví princip: "Každá země má své vlastní zájmy, které má plné právo obhajovat

       Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/05/nejnebezpecnejsi-zbran-ruska-na.html#more

 

Američtí zemědělci jsou první obětí ekonomické

války vůdce Trumpa s Čínou.

28.5. 2019  Zvýšení čínského dovozního cla na 25 % na rudy a produkty obohacení rudy může být silným úderem. Michail Běljajev se domnívá, že bude možné hovořit o dalším kole obchodní války mezi USA a Čínou v případě, pokud se neshody skutečně dotknou kovů vzácných zemin.

       Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=223547

 

 

EU je nedemokratický skandál

 

 27.5. 2019 , VSa     Italský novinář Thomas Fazi píše pro Jacobin:  Evropský parlament má pravomoci velice omezené. Nemá ani pravomoc navrhnout legislativu, tohle může Komise. Proto jsou národní elity a oligarchie tak nadšené z toho, že předají moc EU. Pokud se ocitnou pod společenským tlakem, mohou tvrdit, že „to je vůle Evropy“.

           Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/27/eu-je-nedemokraticky-skandal/

 

Nejvyšší riziko jaderného konfliktu od druhé světové války!

 

27. 5.2019 PrvníZprávy -kou-      Renata Dwanová, ředitelka Institutu OSN pro odzbrojení, poukázala, že od konce druhé světové války nebylo nebezpečí jaderného konfliktu nikdy větší. National Interest předpověděl „náhodnou" jadernou světovou válku!

       Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/05/nejvyssi-riziko-jaderneho-konfliktu-od.html

 

Země populárního komika: Kdy jeho zničený

 

stát dožene a předežene Somálsko?

 

27. 5. 2019   Dmitrij Alimkin     Zelenskyj je typický výsledek hlasování na principu „proti“. Hlavní teď je, aby se zalíbil svým protektorům na Západě. A tam libertariány přímo milují. 

       Odkaz:     http://www.protiproud.cz/politika/4450-zeme-popularniho-komika-kdy-jeho-zniceny-stat-dozene-a-predezene-somalsko-obcan-zapadu-by-se-mohl-od-ukrajiny-poucit-o-smyslu-voleb-hraci-v-temnem-pozadi-vsichni-jsme-v-jejich-protektoratu-cesta-do-nikam.htm

 

Drama z jara roku 1942

 

 27.5. 2019 , Jiří Pondělíček     Muži výsadku Anthropoid měli jiný úkol. Odstranit tyrana. Jmenují se Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Tyran byl smrtelně raněn. Nikoho z nich nedostalo gestapo do rukou živého.

       Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/drama-z-jara-roku-1942-1

 

Největší a nejvýkonnější atomový ledoborec

 

na světě byl v Rusku spuštěn na vodu

 

 28.5. 2019  PETROHRAD     Třetí jaderný ledoborec z Projektu 22220 byl spuštěn v sobotu na vodu v Baltských loděnicích v Petrohradu. Ural tak doplnil dvě další jednotky z této třídy - Arktiku a Sibir. Také dieselový ledoborec nové generace - Ilja Muromec - podstupuje měsíční testy.

       Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=223541

 

Rand Corporation: Jak zničit Rusko

 

 25.5. 2019 , Manlio Dinucci , Global Research     Podle analytiků zůstává Rusko pro Spojené státy v určitých základních směrech silným protivníkem. Analytici Randu odhadují, že největší zranitelnost Ruska je v jeho ekonomice, a to kvůli jeho velké závislosti na vývozu ropy a zemního plynu. Příjmy z těchto vývozů lze snížit posílením sankcí a zvýšením vývozu energie z USA.

       Odkaz:     https://www.globalresearch.ca/rand-corp-how-destroy-russia/5678456

       Překlad:      Jak-znicit-Rusko.doc

 

Homer Simpson a Greta Thunberg aneb

Klimatická nouze, komedie pouze

24.5.2019 , Karolina Stonjeková , Zatímco dříve jsme slýchávali, že klima je přece odbornou záležitostí, ke které se mají vyjadřovat odborníci, dnes je do role „odborníka“ pasována školačka. Zkrátka komedie v popředí lukrativního miliardového byznysu, kterému dělají stafហnaivní Homerové, toužící spasit svět.

       Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/05/homer-simpson-greta-thunberg-aneb.html

 

     Pro připomenutí

Európsky súd priznal nevinu ZSSR v prípade

 

smrti požských dôstojníkov v Katyni

 

 14.3. 2015 , Boris Jakemenko     V závere vyjadrenia Európskeho súdu pre žudské práva v Štrazburgu  sa hovorí, že nové svedectva a dôkazy, ktoré by dokazovali zodpovednos ruskej vlády a umožnili pokračovanie vyšetrovania, sa nenašli. Tverský súd pred časom potvrdil, že Katyňský masaker sa uskutočnil v roku 1941 a nie v roku 1940, čo značí iba jediné: požských dôstojníkov postriežali fašisti.

       Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/evropa/europsky-sud-priznal-nevinu-zssr-v-pripade-smrti-polskych-dostojnikov-v-katyni.html

 

Zadlužená generace

 

 Autor článku: Markéta Šichtařová • 25. 05. 2019  Dluhy domácností u bank a družstevních záložen koncem roku 2018 činily 1,65 bilionu korun. Zatímco (někteří aktivističtí) středoškoláci bijí na poplach kvůli údajné klimatické krizi, (všichni) ekonomové by měli bít na poplach kvůli zjevné předluženosti. Podle Institutu mezinárodních financí se globální dluh v roce 2011 pohyboval kolem 200 bilionů dolarů, vloni už byl kolem 240 bilionů dolarů.

       Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=223365

       Celý text:      Zadluzena-generace.doc

 

Česká republika masivně dováží tisíce migrantů,

... jako vízované cizince s povoleními k pobytu!

23.5. 2019 , Redakce Aeronetu , VK     migrace probíhá v režimu utajení a vízového přikrytí! V roce 2017 zahraniční firmy vyvedly z ČR (jen) na dividendách 237 miliard korun. Merde! V roce 2018 na dividendách odteklo dokonce o 20 miliard více 256,7 miliard korun do zahraničí. Samotná státní tiskárna cenin podle smlouvy z 22. 11. 2016 vytiskla pro Správu uprchlických zařízení ministerstva vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) 30 tisíc kusů dokladů pro přechodný pobyt cizinců za 615 285  Kč, dokument zde.

       Odkaz:     https://aeronet.cz/news/ceska-republika-masivne-dovazi-tisice-migrantu-jenze-je-nedeklaruje-jako-azylanty-nybrz-jako-vizovane-cizince-s-povolenimi-k-pobytu-mame-dukazy-originaly-smluv-cisla-a-objemy/

 

O co jde kolem Huawei

 

 23.5.2019 , Zbyněk Fiala     S nástupem sítí 5G od Huawei by Američané ztratili kontrolu nad komunikačním provozem. Teď Američané tuto kontrolu nad telefonním, mailovým a textovým provozem mají

       Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/o-co-jde-kolem-huawei

 

Ruská „ofenziva“ ohrožuje americké plány v oblasti plynu!

 

 24. května 2019 , handelsblatt.com,    Faktem je, že ve Spojených státech jsou náklady na výrobu jedné takzvané britské tepelné jednotky - měřicí jednotky LNG přijaté ve Spojených státech - 2,6 dolaru, zatímco ruské koncerny to stojí pouze 0,1 dolaru

       Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/handelsblatt-ruska-ofenziva-ohrozuje-americke-plany-v-oblasti-plynu/

 

Ne EU!     ( retro z roku 2003 )

 17.4. 2003 , P. Rejf     Kapitalistická globalizace je objektivní nutností pro skupiny kapitalistických elit, aby obstály ve vzájemné konkurenci. Pro většinu lidstva je nevýhodná až zničující. Ten, kdo nezastává zásadní NE k našemu vstupu do EU, nebude patřit v příštím období do vlastenecké a levicové části společenského a politického spektra v naší zemi.

       Celý text:      Ne-EU.doc

 

John Whitehead: Jak přežít čas, který přichází

 

 24. květen 2019 | John Whitehead      Přes půl milionu občanů USA žije dnes na ulici. 46 milionů jich žije pod hranici chudoby a 16 milionů amerických dětí žije v rodinách trpících hladem, dva miliony Američanů je v současnosti uvězněno, sedm milionů Američanů podléhá tzv. nápravné péči

       Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/amerika/john-whitehead-jak-prezit-cas-ktery-prichazi.html

 

Děkuji Rusku za vítězství ve druhé světové válce

 

 24.5.2019 , Abel Cohen , Couternpunch Hrdost Ruska z vítězství je zcela pochopitelná - byl to vrchol ruské kultury, civilizace a sebeúcty. Porazili nacisty, dobili Berlín a zastavili Holokaust.

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/05/dekuji-rusku-za-vitezstvi-ve-druhe.html

 

EU polyká demokracii

 

 24.5. 2019 , Petr Schnur     Narůstající poptávka občanů po kritické analýze namísto obvyklých politických banalit se z pochopitelných důvodů obrátila k internetu, což ohrožuje informační monopol moci.

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/24/eu-polyka-demokracii/

 

JE TO VE VAŠICH RUKÁCH A HLAVÁCH! JAK VOLIT?

 Pokud si přeji změnu musím volit jinak a nemohu přispívat k zabetonování strůjců našich současných i budoucích malérů v jejich pozicích na dalších pět let!

      Odkaz:     http://severoceskapravda.cz/index.php/nazory/2208-je-to-ve-va%C5%A1ich-ruk%C3%A1ch-a-hlav%C3%A1ch

 

Demonštrácia na Václaváku očami nepriatežsky

 

naladěného pozorovateža

 

 23.5.2019     Dojmy: Nevedia o téme nič, spožahnú sa na to, čo im niekto poroprával a na fakt, že aj ich kamaráti tam idú. Evidentne veria tomu, že tam svojou účasou bojoujú za spravodlivos a lepší svet.

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7916-demonstracia-na-vaclavaku-ocami-nepriatelsky-naladeneho-pozorovatela.htm

 

Francie směřuje ke konfrontaci s Německem - na ruku Trumpovi!

23. května 2019 , Zoufalý pokus Macrona o pevné spojení křehké Francie s EU byl blokován německou pozicí, která oponovala jeho návrhům na reformu Evropské unie.

      Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cnbc-francie-smeruje-ke-konfrontaci-s-nemeckem-na-ruku-trumpovi/

 

Oběti holocaustu mohou být obviněny z trestného činu nenávisti

 

 23. května 2019 , Asociace soudců "Drets" se obává, že i oběti holocaustu mohou být nyní obviněni z trestných činů z nenávisti vůči nacistům, kteří jsou ve Španělsku chráněni. „Demokratičtí soudci“  jsou zděšeni a poukazují  na to, že na základě nového výkladu lze obvinit i přeživší z Osvětimi.

      Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/obeti-holocaustu-mohou-byt-obvineny-z-trestneho-cinu-nenavisti/

 

Plukovník-rozvědčík cupuje Ústavní soud.

21.05.2019 ParlamentníListy     Kauza ,,Ruse, omluv se za Krym”: Bomba?  Obecně mě děsí, jak si nejvyšší funkcionáři a ústavní činitelé dokážou vše odůvodnit bez toho, aby se obávali postihu za své často úmyslné pochybení nebo nedbalost.

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/05/kauza-ruse-omluv-se-za-krym-bomba.html

 

Proč mají jít k volbám do Evropského parlamentu i odpůrci EU

 

 22.5. 2019 , Adam Novotný   „Nelpi až tolik na důsledcích, které konkrétně nastanou. Zaměř se hlavně na to, abys postupoval správným způsobem k tomu, co by sis doopravdy přál." Přejte si a volte přímo to, co opravdu chcete. (Zánik EU, nebo alespoň vystoupení naší republiky z ní.)

      Odkaz:     https://ac24.cz/-/proc-maji-jit-k-volbam-do-evropskeho-parlamentu-i-odpurci-eu

 

Pohádka o hodné Unii a zlých úřednicích v podání K. Konečné

 

 8.8.2018     Špičky KSČM ovládají iluze o možné „reformě“, zlepšení Evropské unie bez změny v samotné ekonomické základně. Nuže, EU a její předchůdci nikdy nebyli lidovým projektem, ale vždy projektem velkého kapitálu. Dříve se v oficiálních dějinách komunistické strany za synonymum zrady dělnické třídy považovala jména Jílka, Bolena, Haise a dalších. To dnešní vedení je trumfne ve všech ohledech.

      Odkaz:     http://www.rudyprapor.cz/2018/08/     (dole na stránce)

       Celý text:      Pohadka-o-hodne-EU.doc

 

Vzkaz sám sobě

 28. duben 2019 | Dan Niel      Neví se, jak to mají (západní superbohatí a supermocní) naplánované, ale je jisté, že celková výše populace je ohrožuje a nechtějí riskovat naše vystřílení za plného vědomí, proto s populací mají takový plán, že ovládnou naši mysl. Po napuštění člověka kovy (chemtrails), spustí vysílače nové 5G sítě, z jejich (grilování) budeme trpět. Pak nabídnou léky a budeš lépe přijímat (jejich) indoktrinaci, kam až dnes mohli, při neomezeném rozpočtu, dojít pokračovatelé Mengeleho.

      Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/vzkaz-sam-sobe.html

       Celý text:      Vzkaz-sam-sobe.doc

 

( Poznámka správce: Pokud jen "mávneme rukou" nad podobnými možnými šílenostmi, pak jsme hlupáky. Vždy si uvědomme, že šílenosti, které byly před jejich uskutečněním nemyslitelné, se stále dějí - továrna na smrt (Osvětim), použití zbraně hromadného ničení (atomové bomby) a k tomu ještě proti civilnímu obyvatelstvu! ( Hirošima, Nagassaki), 11. září 2001 (demolice 3 mrakodrapů americkými speciálními službami) - aby vznikla záminka k zeměpisně a časově neomezené válce proti "mezinárodnímu terorismu", fakticky organizovanému západními speciálními službami !!! )

 

Němci shodili rakouskou vládu!

19.5. 2019 , Milan Vidlák, časopis Šifra     Celá akce může působit jako snaha nadnárodních elit zbavit se nepohodlných Svobodných, kteří se řadí do proudu protiimigračních stran nabourávajících tu správnou euroideologii.

      Odkaz:     https://www.casopis-sifra.cz/nemci-shodili-rakouskou-vladu-jen-par-dni-pred-evropskymi-volbami-byl-sestrelen-ucelove-natocenym-diskreditacnim-videem-mistopredseda-vlady-a-sef-protibruselskych-rakouskych-svobodn/

 

Putin neplánuje setkání se Zelenským, ani mu neblahopřál

20.05.2019      bude blahopřát prezidentu Zelenskému po prvních úspěších při urovnání vnitřního konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny a rovněž při prvních úspěších při normalizaci rusko-ukrajinských vztahů," citoval TASS Peskova.

      Odkaz:     https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/putin-neplanuje-setkani-se-zelenskym-ani-mu-neblahopral_522515.html

 

Teroristé v žoldu Washingtonu Džabhat Fatah aš-Šám

se pokusili zaútočit na ruskou leteckou základnu Hmímím

Autor článku: -asa- • 21.5. 2019     DAMAŠEK – MOSKVA  Ruskými leteckými silami byly zlikvidovány. Koalice USA drží v koncentračním táboře uprchlé civilisty na území Sýrii, kteří slouží živý štít pro ochranu a pro ochranu spojenců Spojených států z řad teroristických organizací jako je Islámský stát, Front an-Nusrá, či Bílé přilby.

      Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=223036

 

Kolik zaplatilo Německo za uprchlíky? Výdaje jsou neuvěřitelné

 

 20.5. 2019, Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK     Výdaje německé vlády související s migrací loni stouply na rekordních 23 miliard eur (593 miliard korun). Informoval o tom dnes deník Bild

      Odkaz:     https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/258191-kolik-zaplatilo-nemecko-za-uprchliky-vydaje-jsou-neuveritene/

 

Šialenci so záporným IQ v inscenácii EÚ

 

 20. květen 2019 | politolog     Piati kandidáti sa prakticky predbiehali v tom, kto viac otvorí náruč imigrantom z Afriky a Ázie.

      Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/evropa/sialenci-so-zapornym-iq-v-inscenacii-eu.html

 

( Poznámka správce: Nejsou to šílenci, ale „zločinní slouhové“. Migrační zbraň se považuje za jeden z hybridních nástrojů prosazování NWO (Nového světového řádu). Pro západní superelity usilující o východisko z konce západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a „zařídit“ depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují, docílí tak, že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod. )

 

Návštěva Pompea: Překupníci kradeného…

 

 19. května 2019 , Rostislav Iščenko ,  UkrainaRu    Dnes Rusko není tím, kým bylo před pěti lety (podstatně zesílilo) a Moskva není nakloněna dílčím úmluvám. Washingtonu navrhuje zařazení USA do systému mezinárodního práva, ne jako hegemona, ale pouze jako jedné z velkých zemí. A přebít to Američané v podstatě nemají čím.

          Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/05/navsteva-pompea-prekupnici-kradeneho.html

       Celý text:      Prekupnici-kradeneho.doc

 

A bába vezme smeták!

 

Advokátka popisuje život ve „skvělé“ EU

 

 20.05.2019     Advokátka Monika Čírtková se na svém facebookovém profilu vyjádřila k Evropské unii : https://www.facebook.com/monika.cirtkova.5/posts/313629036223921  „Unie miluje lidi. Hlavně ty, kteří příliš nepřemýšlí …

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/At-baba-vezme-smetak-Advokatka-popisuje-zivot-ve-skvele-EU-582148

 

USA vůči Evropě po starém anglickém zvyku

 

 20.5.2019 Ivo Šebestík     Ve skutečnosti jsou to ale Spojené státy, kdo se bojí, aby neztratily Evropu. Takto je asi třeba rozumět i snaživým českým rusofobům, kteří nevynechají jedinou příležitost, aby v cizích službách (či ve službách vlastní blbosti) neobviňovali Rusko při sebemenší příležitosti.

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/20/usa-vuci-evrope-po-starem-anglickem-zvyku/

 

Guardian: Podle většiny Evropanů se EU do 20 let zhroutí!

 

 19.5. 2019 , Průzkum provedený výzkumným střediskem YouGov ve 14 evropských zemích ukázal, že většina Evropanů věří, že EU se v příštích 10–20 letech zhroutí, uvedla zpráva The Guardianu.

      Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/guardian-podle-vetsiny-evropanu-se-eu-do-20-let-zhrouti/

 

Číně docházejí lidé zrovna v době, kdy pracovní místa přebírají roboti

 

 19.5.2019 VSa     Dean Baker píše, že populace více než jedné miliardy lidí asi nebude mít problém s tím, kdo zaplatí daně. Čína bohatne a zlepšuje technologie

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/19/cine-dochazeji-lide-zrovna-v-dobe-kdy-pracovni-mista-prebiraji-roboti/

 

Bývalý předseda Nejvyšší rady: Ukrajina do pěti let zmizí!

 

 18.5. 2019 , (kou, prvnizpravy.cz, newsone, foto: arch.)     V případě, že konflikt v Donbasu nebude ukončen do pěti let, pak „Ukrajina nebude." K rozpadu země může přispět jazykový zákon. Otázka vzbouřeného Donbasu je pak klíčová. Navíc bude muset Zelenskij čelit mnohým radikálním nacionalistům.

      Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/byvaly-predseda-nejvyssi-rady-ukrajina-do-peti-let-zmizi/

 

Je třeba omezit radiaci z telefonních vysílačů,

rozhodl nejvyšší soud v Bangladéši.

8.5. 2019 , Milan Vidlák, časopis Šifra      Soud zakázal jejich instalaci na střechách obytných domů, škol a v obydlených oblastech.      Někdy by bylo dobré vzít si příklad třeba z Bangladéše…

      Odkaz:     https://www.casopis-sifra.cz/je-treba-omezit-radiaci-z-telefonnich-vysilacu-rozhodl-nejvyssi-soud-v-bangladesi-nesmeji-byt-instalovany-na-strechach-domu-skol-a-v-obydlenych-oblastech-ty-ktere-tam-jiz-jsou-budou-odstraneny/

 

JE EU POKRAČOVÁNÍM TŘETÍ Ř͊E?

 

 Odtajněná zpráva americké vojenské zpravodajské služby uvádí detaily tajné schůzky v hotelu Maison Roudge ve Štrasburku 10. 8. 1944. Evropská unie má své kořeny v nacistickém myšlení. Ve 30. letech vytvořil nacistický režim plán na evropské ekonomické společenství, který je téměř identický se strukturou dnešní Evropské unie.

      Odkaz:     http://severoceskapravda.cz/index.php/historie/2198-je-eu-pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%ADm-t%C5%99et%C3%AD-%C5%99%C3%AD%C5%A1e

       Celý text:      EU-pokracovanim.doc

 

Policie obvinila prvního člověka za schvalování teroru v mešitách

 

 17.05.2019     ... na Novém Zélandu...  Podle informací listu se pražská policie zabývá více než třemi desítkami případů schvalování útoku na sociálních sítích. Podobné množství příspěvků řeší i Národní centrála proti organizovanému zločinu.

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Policie-obvinila-prvniho-cloveka-za-schvalovani-teroru-v-mesitach-581884

 

Vyšetřování odhalilo, kdo nechal zavraždit doněckého

 

prezidenta Alexandra Vladimiroviče Zacharčenka

 

Nikolaj Jurjevič Pravendikov • 18. 5. 2019 DONBAS    Díky vyšetřování se také podařilo zjistit, že mezi objednavatele patří vysoce postavení občané Ukrajiny. „Velmi vysoce postavení. A také občané jiných zemí,

      Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=222820

       Celý text:      Vysetrovani.doc

 

Válka s Íránem, kterou Trump plánuje, má začít na podzim 2019

 

 18.5.2019     Plán zahrnuje pozemní invazi a využití taktických jaderných zbraní v rámci vojenské akce, která je plánována na podzim 2019. Předtím dojde k „předpokládané operaci pod falešnou vlajkou.

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7911-valka-s-iranem-kterou-trump-planuje-ma-zacit-na-podzim-2019.htm

 

Rosatom - komplexní dodavatel jaderek

 

 Ivan Cinka   Firma se stala největším stavitelem jaderných reaktorů na světě i kvůli finančním problémům dvou jejích velkých konkurentů, jimiž jsou společnosti Westinghouse a Areva, které snížily svou schopnost podílet se na výstavbě jaderných elektráren v zahraničí.

      Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/50797855

 

A žije EU, ale za své

 

 Petr Havlíček • 16. května 2019     Za pomoci byrokratů EU, ovládaných globalistickou elitou, hodlají tyto skupiny zničit nezávislost národních ekonomik Tato sebedestruktivní unijní ideologie vede k likvidaci národů a je jen těžké uvěřit tomu, s jakou rychlostí se prohlubuje degradace staré Evropy.

      Odkaz:     http://outsidermedia.cz/at-zije-eu-ale-za-sve/

       Celý text:      EU-za-sve.pdf

 

Svět na kritickém rozcestí: Válka, nebo jenom

konec monopolu Západu?

 14. 5. 2019      Doslovný citát citát z Naryškinova projevu na Moskevské mezinárodní konferenci o bezpečnosti zní: „Pokud Západ vedený Spojenými státy nemá dostatek soudnosti a odvahy, aby se vydal racionální cestou, potom ostatní centra moci budou muset navrhnout architekturu globální budoucnosti bez něho.“

      Odkaz:     http://www.protiproud.cz/politika/4426-svet-na-kritickem-rozcesti-valka-nebo-jenom-konec-monopolu-zapadu-poradime-si-bez-vas-varuje-sef-ruske-rozvedky-co-vystrida-zkrachovaly-novy-svetovy-rad-diktovany-dosud-spojenymi-staty-moc-casu-nezbyva.htm

 

Skutečná práce již nemá smysl!(?)

13.5. 2019     Petr Hampl: Podle odhadu tvoří mocenskou elitu 3-5% společnosti. Noví aristokraté se ve svých centrálách shodnou také na tom, že oni jsou ti, kdo vytváří skutečné hodnoty. V evropských dějinách se už párkrát něco takového stalo. Kdy se šlechta sestěhovala se na královský dvůr, kde vytvořila vlastní uzavřený svět. Šlechtu pak smetla revoluce, a nikomu nechyběla.

      Odkaz:     http://www.protiproud.cz/politika/4427-nova-aristokracie-skutecna-prace-jiz-nema-smysl-padl-tajemnik-prouza-na-hlavu-zrusime-vsechna-remesla-kavarna-a-jeji-predstava-o-vyrobe-mleka-smete-elity-muslimska-invaze-nas-ale-s-nimi.htm

 

 

Návštěva Donbasu: Po stížnosti Petříčka teď

 

promluvil sám Ondráček. Velmi ostře

 

 16.5. 2019     Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček se na svém facebookovém profilu: „Přátelé, tak podle ministra Petříčka dělám ostudu. Já tam do té válečné oblasti na vlastní nebezpečí přivezl hračky, omalovánky a pastelky dětským sirotkům – a on tam posílá miliony korun pro fašistické neziskovky, armádní výstroj a zbraně, kterými jsou zabíjeni rodiče těchto dětí. Kdo z nás je větší padouch?

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Navsteva-Donbasu-Po-stiznosti-Petricka-ted-promluvil-sam-Ondracek-Velmi-ostre-581679

 

Tereza Spencerová předpověděla Izraeli smutnou budoucnost

16.5. 2019     Analytička Tereza Spencerová „nevidí nijak skvěle“ budoucnost Izraele. „Prostor k životu pro sekulární Izraelce se neustále smrskává.“ „Sekulární Židé budou logicky postupně ve stále větších počtech odjíždět, a už do Evropy, Ameriky nebo třeba zpátky do Ruska...

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/politika/201905169904873-z-toho-nekouka-nic-dobreho-tereza-spencerova-predpovedela-izraeli-smutnou-budoucnost/

       Celý text:      Predpovedela-Izraeli.doc

 

20 000 dětí v Oregonu jsou bezdomovci.

7.5. 2019 , Milan Vidlák, časopis Šifra      Julie Atkinsová založila místní neziskovku Forever Homes, Vehicle for Change, takovou, co buduje ze starých školních autobusů plně funkční příbytky na kolech.      Je dobré se inspirovat a popřemýšlet, kde budou bydlet Češi, až splaskne hypoteční bublina předražených bytů a oni nebudou moct splatit hypotéky.

      Odkaz:     https://www.casopis-sifra.cz/20-000-deti-v-oregonu-jsou-bezdomovci-mistni-neziskovka-pro-ne-dela-bydleni-ze-skolnich-autobusu/

       Celý text:      Bezdomovci-v-Oregonu.doc

 

Michael Morris: Co nesmíte vědět!

 

 16.5.2019 , Michael Morris , StřípkyZeSvěta     Viděl jsem, jak se bída jako šedá clona znovu roztahuje nad celým západním světem, zatímco hrstka jedinců stále bohatne. Proč? A já jsem klíč nalezl v okamžiku, kdy jsem si položil rozhodující otázku: „Komu to přináší užitek ?“ Malému "osvícenému" kruhu superbohatých lidí. Jejich plán je nový světový řád (NWO - New World Order). Velká část lidstva má být kvůli tomuto záměru obětována; miliardy nic netušících lidí, kteří nikomu nic neudělali, musí zmizet !

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/05/michael-morris-co-nesmite-vedet.html#more

       Celý text:      Co-nesmite-vedet.doc

 

„Nejnebezpečnější banka na světě.“

 

Kdo může způsobit novou finanční krizi

 

   15.5. 2019 , Redakce AC24 , Natalja Dembinskaja     MMF již uznal hlavní německou banku za největší hrozbu pro světový finanční systém.

      Odkaz:     https://ac24.cz/-/-nejnebezpecnejsi-banka-na-svete-kdo-muze-zpusobit-novou-financni-krizi

       Celý text:      Nejnebezpecnejsi-banka.doc

 

Rusofobové proti Glazjevovi

 8. května 2019     Publikace článku Sergeje Glazjeva „Okupace“ způsobila mimořádně ostrou reakci pro: "Nevylučuji například možnost masového stěhování na  jihovýchodní Ukrajinu, "vyčištěnou" od ruského obyvatelstva, obyvatel ze "zaslíbené země" unavených z neustálé války na Středním východě země - stejně jako křesanů prchajících před islamizací Evropy."

      Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/rusofobi_protiv_glaz_eva

      Překlad:      Rusofoby-x-Glazjev.doc

     Poznámka: Američan, který mluví také o plánech na přestěhování Izraelců do USA -

     Aaron Russo o Rockefellerech a 11. září     https://youtu.be/QkRqBDyefE8     (13 min 50 sec od začátku)

 

Dana Drábová strhala Merkelovou za její politiku

 

 15.5.2019      I kdybychom měli planetu pokrytou solárními panely, v noci slunce nesvítí a větrné elektrárny nečinně stojí, když nefouká vítr. Za současné situace musíme podle jejího názoru kombinovat energii z obnovitelných zdrojů a zdroje jaderné.

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dana-Drabova-strhala-Merkelovou-za-jeji-politiku-581548

       Celý text:      DDrabova.doc

 

 

Robert Reich: Americká ekonomika je neudržitelná

 

 15.5. 2019 VSa     V dnešních cenách plat roku 1979 (plný úvazek) je 43.680 dolarů. V roce 2018 byl mediánový plat 45.708 dolarů. Americká ekonomika se ovšem od roku 1979 trojnásobně zvětšila. Kam tedy šlo toto zvětšení ekonomiky? Těm nahoře, odpovídá si Reich. Jde o instituce a politiku. Jde o moc.

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/15/robert-reich-americka-ekonomika-je-neudrzitelna/

       Celý text:      Neudrzitelna-ekonomika-USA.doc

 

„Hlavně nevěřte českým médiím.“ Ondráček ukázal,

 

jak v DLR oslavovali Den republiky

 

 14.5. 2019     Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček - „Všem, kdo chtějí znát skutečnou pravdu, doporučuji tam zajet a přesvědčit se na vlastní oči. ( Doněck  ) Hlavně prosím nevěřte českým médiím!“

Video:     https://www.facebook.com/OndracekZdenek /videos/628016987622901/

      Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/svet/201905149884021-hlavne-neverte-ceskym-mediim-ondracek-ukazal-jak-v-dlr-oslavovali-den-republiky-video/

       Celý text:      Den-republiky-DLR.doc

 

CNN: USA plnou parou k defoltu - a Washington neví, jak to zastavit!

 

14. května 2019 ,     Nad Spojenými státy visí hrozba bezprecedentního bankrotu, který vyvolal potřebu snížit rozpočet o 100 miliard dolarů, pokud to Kongres před říjnem nevyřeší, napsal televize CNN.

      Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cnn-usa-plnou-parou-k-defoltu-a-washington-nevi-jak-to-zastavit/

       Celý text:      USA-k-defoltu.doc

 

Vítej, nový německý občane – i se všemi svými manželkami

 

 13.5. 2019 , Marian Kechlibar      „Islám patří k Německu,“ pravily významné osobnosti, jako například bývalý německý prezident Wulff nebo stále ještě úřadující kancléřka Angela Merkel. Patří k němu mnohoženství

      Odkaz:     https://www.securitymagazin.cz/security/vitej-novy-nemecky-obcane-i-se-vsemi-svymi-manzelkami-1404063191.html

       Celý text:      Vitej-obcane.doc

 

Jak "myslí" Evropa

 

14.5. 2019 Jan Vosáhlo     Pro summit EU v Sibiu, který se konal začátkem května, byla jedna z myšlenek bruselských elit, že Evropa stárne, a tak je nutno ji osvěžit novou krví, které by měla přijít od uprchlíků, kteří utíkají z míst – a to je ten paradox – kde některé  členské země EU rozpoutaly vnitrostátní konflikt. Nemá-li generace lidí do 30 – 35 let  trvalé zaměstnání, asi těžko budou zakládat rodiny a vychovávat děti !!!???

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/14/jak-mysli-evropa/

       Celý text:      Jak-mysli-EU.doc

 

Den vítězství na Ukrajině - zásadní obrat

 

 12. 5. 2019    jpgazeta     50.000 lidí, 365.000, 700.000! Tak se v posledních třech letech měnila dynamika počtu účastníků oslav Dne vítězství na Ukrajině.

      Odkaz:     http://www.novarepublika.cz/2019/05/den-vitezstvi-na-ukrajine-zasadni-obrat.html

       Celý text:      DV-na-Ukrajine.doc

 

Německo: Hromadné propouštění

 

a současné hromadné přistěhovalectví

 

 13. května 2019Německo již dlouho není motorem růstu v Evropě. Hromadné propouštění ve velkých podnicích a současné hromadné přistěhovalectví znevýhodněných vrstev do sociálních systémů - to nemůže fungovat.

      Odkaz:     http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/nemecko-hromadne-propousteni-a-soucasne-hromadne-pristehovalectvi/

       Celý text:      Nemecko-propousteni.doc

 

Milí mladí příslušníci eco-HitlerJugend

 

 10.5. 2019 Michal Brand     Milí mladí příslušníci eko-HitlerJugend, vaše nová ikona, vᚠvzor, vaše inspirace – je prostě a jednoduše nervově labilní. Je naprosto neuvěřitelné pozorovat takřka v přímém přenosu takový jev pro psychiatrii téměř nevídaný. Nikdy bych nevěřil, že duševní nemoc může být přenosná.

      Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/mili-mladi-prislusnici-eco-hitlerjugend.html

       Celý text:      Mladi-ECO.doc

 

Rozpad hodnot

 

 13,5. 2019 , Leo K.     Nejzákladnějším levicovým požadavkem je dle mého názoru,  důsledně odmítat ideu, že problémy způsobené fungováním systému musí každý řešit individuálně. Druhým je odbourat tabu o nedotknutelnosti soukromého vlastnictví, dalším musí být důsledná a striktní regulace finančního impéria, které už dávno přerostlo národní státy. Naučme se o zjevených pravdách pochybovat.

      Odkaz:     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/05/13/rozpad-hodnot/

       Celý text:      Rozpad-hodnot.doc

 

Komunistická iniciativa k volbám do EP

 

 9. duben 2019     Prohlášení 35 komunistických a dělnických stran Evropy k evropským volbám v květnu 2019:  Očekávání, že EU může být přeměněna ve prospěch lidu, se ukázala marnými. Společně bojujeme proti EU, která ovládá národy v zájmu bohatnutí kapitalistů. EU úzce spolupracuje s NATO a USA proti národům. - NE EU monopolů, kapitálu a válek! - Za Evropu prosperity národů, míru, sociální spravedlnosti a demokratických práv, za socialismus!

      Odkaz:     http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/aktuality/komunisticka-iniciativa-k-volbam-do-ep.html

       Celý text:      Komunisticka-iniciativa.doc

 

Projev V. V. Putina dne 9. 5. 2019 na přehlídce v Moskvě

 12.5. 2019     Vítězství bylo ukuto celým národem. Potomkům nechali přísahu a odkaz: „Zemřu, ale nevzdám se.“ Poučení z minulé války jsou stále relevantní. Udělali jsme a uděláme vše potřebné k zajištění vysoké bojové schopnosti našich ozbrojených sil.

      Odkaz:     http://leva-net.webnode.cz/news/projev-v-v-putina-dne-9-5-2019-na-prehlidce-v-moskve/

       Celý text:      Projev-Putina.doc

 

Květnové dny a mýtus „osvobozování“

( Vulgárně, ale namnoze pravdivě o vítězství nad německým fašismem. )

 11.5. 2019 , Josef Komárek     To „(americké) osvobozování“ je takový nᚠmýtus. Je nepochopitelné, že Stalin chtěl mít konečně na svých západních hranicích sanitární kordon buď přátelských nebo aspoň ovládaných zemí? Po těch miliónech obětí, které SSSR celé to tažení proti nacismu stálo?

      Vznešený boj proti Východu byl nad síly pana Hitlera. Kdo se má ujmout tohoto "Svatého Dějinného Poslání"?

       Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/kvetnove-dny-a-mytus-osvobozovani.html

       Celý text:      Mytus-osvobozovani.doc

 

Co je ve skutečnosti Nový světový řád (NWO)?

 

Vše do sebe zapadá!

 

 Zveřejněno 10.5.2019     Termín odkazuje na skupinu geneticky příbuzných lidí s globalistickou agendou, kteří chtějí vytvořit fašistickou světovou vládu. Jsou to mnozí přední političtí představitelé světa, nebohatší lidé, korporátní vůdci a vysocí členové královské krve (známější jako Černá šlechta Evropy). Ropní baroni (zejména Rockefellerové), mezinárodní bankéři (zejména Rottschildové) a vysoce postavení lidé z velkých nadnárodních korporací ... Královská rodina Anglie... Součástí NWO jsou OSN, NATO, (také EU).

      Odkaz:     http://svobodnenoviny.eu/co-je-ve-skutecnosti-novy-svetovy-rad-nwo-vse-do-sebe-zapada/

       Celý text:      Co-je-NWO.doc

 

Společná výzva 25 pokrokových organizací mládeže zemí EU.

EU je sdružením států, jehož cílem je sloužit velkému kapitálu, vyzýváme mladé lidi, aby masově podpořili činnost těch komunistických a dělnických stran v Evropě, které bojují proti EU.

      Odkaz:     http://severoceskapravda.cz/index.php/informace/2190-spole%C4%8Dn%C3%A1-v%C3%BDzva-25-komsomol%C5%AF-evropy

       Celý text:      Spolecna-vyzva.pdf

 

Na soukromých zahraničních účtech je nyní

 

přes tisíc miliard dolarů vyvedených z Ruska

 

 Autor: odjinud | Publikováno: 11.5.2019 , Michail Poljakov  Vinu mají úředníci nebo oligarchové, kteří Rusko okradli o miliardy. Život nakonec tyto parazity donutí pochopit prostého člověka. Potom nebude potřeba jejich soucit  ke zbídačeným, ale přiznání a soupisy majetků.

      Odkaz:     https://www.euportal.cz/Articles/21102-na-soukromych-zahranicnich-uctech-je-nyni-pres-tisic-miliard-dolaru-vyvedenych-z-ruska.aspx

       Celý text:      Vyvezene-miliardy.doc

 

Čína a USA jsou v pasti studené války

 

 11.5.2019 VSa     Asia Times se domnívají, že a už dohoda bude nebo ne, studená válka mezi USA a Čínou je na spadnutí. Zástupci, například Rady mezinárodních vztahů nevidí spor mezi USA a Čínou jako čistě obchodní, ale přímo jako civilizační, prý jako bitvu mezi komunismem a kapitalismem.

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/11/cina-a-usa-jsou-v-pasti-studene-valky/

       Celý text:      Cina-a-USA.doc

 

Rajko Doleček: Vzpomínka na globalizované lži

 

 10.5.2019     Globalizovaný informační systém má pro své pány velikou výhodu, protože při nedostatku zpráv „z té druhé strany“ mu postupně může mnoho lidí začít věřit i když si cokoli vymyslí. Pravá orgie lží probíhala vzhledem k událostem na Kosovu a Metohiji

      Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/rajko-dolecek-vzpominka-na-globalizovane-lzi

       Celý text:      Globalizovane-lzi.doc

 

Co se tajilo a o čem je zakázáno mluvit?

 

Konec války 1945 v Plzni...

 

 Napsal Svět kolem nás , dne 8. květen 2016 , Připravil J. Groušl     5.5.1945 v Plzni české síly získaly silné pozice. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni.

      Odkaz:     http://www.svetkolemnas.info/novinky/domaci/2049-co-se-tajilo-a-o-cem-se-nehovori-konec-valky-1945-v-plzni

       Celý text:      Co-se-tajilo-.doc

 

65 let první jaderné elektrárny světa

 

 Dne 9. května 1954 byl v SSSR spuštěn reaktor AM-1 v Obninsku , který o měsíc a půl později jako první na světě dodal elektřinu do rozvodné sítě.

       Celý text:      65-let-prvni-JE.doc

 

Propaganda

 

 10.5.2019 Oldřich Lukᚠ     Propaganda dnešní všechny hodnotové pilíře cílevědomě bourá, aby po nich zůstal jen chaos, národní vykořenění, etický úpadek a mravní nihilismus.

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/prispevky/2019/05/7904-propaganda.htm

       Celý text:      Propaganda-.doc

 

Němci chtěli bránit "Sudety" v českých pevnostech

 

 3.5. 2019 , zdroj: Vladislav Prouza, Právo      Rusové se cestou na Berlín v roce 1945 prohnali v hlavním sledu tehdejším východním Pruskem, dnešním Dolnoslezským vojvodstvím. Němci ukradenou slušně vyzbrojenou linii českých pohraničních bunkrů takticky minuli.

      Odkaz:     https://www.novinky.cz/domaci/504051-nemci-chteli-branit-sudety-v-ceskych-pevnostech.html

       Celý text:      Nemci-chteli.doc

 

Stalingradská bitva byla nejvýznamnější bitvou

Druhé světové války.

  Dokumentují to zveřejněné výroky:

     H. Johnson, představený canterburské katedrály, 29. června 1941:        Na jedné straně je světlo a pokrok, na straně druhé temnota, reakce, otroctví a smrt. Rusko hájí svou socialistickou svobodu a současně bojuje i za naši svobodu. U Moskvy brání i Londýn.

       Celý text:      StalingradskaBitva.doc

     ( Poznámka správce: Vítězství nad fašismem přišlo především z Východu. Západ fašismus nejprve záměrně vypěstoval, aby jej použil proti SSSR. Ten se mu pak „utrhl ze řetězu“. )

 

Pamela Anderson navštívila politického vězně Juliana

 

Assange v britském kriminále; Co se děje kolem WikiLeaks?

 

 Autor článku: -heh- • 08. 05. 2019     LONDÝN V případě vydání do SS a následného usvědčení mu hrozí až pět let vězení. Vzhledem, že justiční totalita v SS je rusofobní, tak jej čeká jistý kriminál a v něm „nešastnou náhodou“ smrt rukou vraha CIA, která se bude vykládat jako sebevražda či nehoda.

      Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=222169

       Celý text:      Navstivila-Assangeho.doc

 

Známý britský odborník na Čínu: Západ

 

musí najít jiný způsob, jak jednat s Čínou

 

 2019-05-08 , cri     Z University Cambridge Martin Jacques:  Největším problémem Západu je to, že v hloubi myšlení západní země Číně nerozumí, naopak si myslí, že Západ je univerzální, ve skutečnosti s tvrdou konkurencí čínské ekonomiky a její vitalitou je velmi důležité, aby se americké společnosti zapojily a učily se od Číny.

      Odkaz:     http://czech.cri.cn/811/2019/05/08/1s185465.htm

       Celý text:      Jinak-s-Cinou.doc

 

Poslanci ostali v úžase: Brusel nám vnucuje novú

 

zákernú pascu. Onedlho máme by všetci očipovaní

 

 Ivan Lehotský , Bratislava 7. mája 2019     Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov. Národný identifikačný doklad ako občiansky preukaz, a potom doklad o pobyte, by mali ma bezkontaktný čip

      Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/poslanci-ostali-v-uzase-brusel-nam-vnucuje-novu-zakernu-pascu-onedlho-mame-byt-vsetci-ocipovani/1747906

       Celý text:      Vsetci-ocipovani.doc

 

Budeme oslavovat vrahy a ignorovat osvoboditele?

 

 6.5.2019 , Růžena Chrastekova     Na Slavnostech svobody promlouval velvyslanec Německa a měl radost z toho, že prý zapomínáme, jinak řečeno, na všechna zvěrstva, co nám Sudeáčtí nacisté prováděli.

      Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/budeme-casem-oslavovat-vrahy-nasich-predku-ignorovat-uplne-jejich-osvoboditele

       Celý text:      Budeme-oslavovat.doc

 

Záujem o Novú hodvábnu cestu rastie

 

 7.5.2019 , Leopold Moravčík     Na tohtoročnom samite sa zúčastnili delegácie zo 126 krajín a 29 medzinárodných organizácií, z toho ich v 37. prípadoch viedli prezidenti a premiéri

      Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/vip-blogy/leopold-moravcik-zaujem-o-novu-hodvabnu-cestu-rastie

       Celý text:      Zaujem-o-BRI.doc

 

Kdo je vlastníkem českých bank?

 

 Ryze českou bankou je pouze Fio banka, kterou vlastní dvojice českých podnikatelů: Petr Marsa a Romuald Kopún.      Když je řeč o tzv. sovětské okupaci 1968 tak odpovídám, že šlo o internacionální pomoc, která zabránila tomu, co se stalo s ČSSR po r. 1989, kdy došlo fakticky k okupaci naší vlasti západním kapitálem,

       Celý text:      Vlastnici-bank.pdf

 

Zničující diplomacie sankcí USA

6. 5. 2019 Valentin Katasonov      Washington nahrazuje diplomacii coby nástroj zahraniční politiky nediplomatickými nástroji, především vojenskou silou, za níž odpovídá Pentagon, a ekonomickým tlakem na cizí země, s tvrdohlavostí slepého dělá vše, co je v jeho silách, aby rozklížil a nakonec zničil dolarový mezinárodní valutový systém, na němž pracoval po mnoho desetiletí.

      Odkaz:     http://www.protiproud.cz/politika/4412-znicujici-diplomacie-sankci-usa-vyhrozovani-misto-vyjednavani-ma-sanci-ekonomicky-a-vojensky-tlak-jak-dlouho-to-vydrzi-dolar-dlouha-hul-na-rusko-cinu-a-turecko-bez-stare-dobre-diplomacie-zbyva-uz-jen-valka.htm

       Celý text:      Znicujici-diplomacie.doc

 

Osvobození znemožnilo „konečné řešení

 

české otázky“ v koncepci R. Heydricha

 

      Heydrichův plán nebyl výplodem jednoho nemocného mozku, ale oficiálním německým nacistickým projektem. Koncepce německé „přirozené“ hegemonie v částech Evropy včetně „českomoravského prostoru“ je i dnes dobře čitelná mezi řádky v jednání, projevech i psaní mnoha veřejně činných lidí.

       Celý text:      Kon-res.doc

 

Bude křik? Klaus ml. vytáhl fakta proti globálnímu

 

 oteplování. A proti mládeži ve stávce

 

 06.05.2019     „Dávno před industrializací byly doby, kdy bylo mnohem tepleji než dnes. Nelze je tedy zdůvodnit lidskou činností a tato období nebyla ani katastrofická, ani nevratná. Příroda neposlouchá akademie věd, státní byrokracii, politiky ani aktivisty...

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bude-krik-Klaus-ml-vytahl-fakta-proti-globalnimu-oteplovani-A-proti-mladezi-ve-stavce-580390

       Celý text:      Bude-krik.doc

     Poznámka správce: Po potřeštěných představách že "Poručíme větru dešti" z doby před desítkami let, se dnes prosazuje ještě potřeštěnější agenda "Poručíme klimatu Zeměkoule". Tato agenda je především v ekonomickém zájmu nadnárodních koncernů, které tím mají získat - prostřednictvím států vymahatelných obřích investic do alternativních technologií - snadnou "těžbu (klimatické) renty". Dále má tato agenda, za pomoci "neziskovek", sloužit k posilování moci západních superelit - k přesouvání pravomocí národních vlád na nadnárodní instituce jimi ovládané. Dalším motivem je odvádění pozornosti aktivní části společnosti od nejožehavějších problémů západní civilizace - odstranění rizika světové války a odstranění záhubného extenzivního kapitalismu. Agenda oteplování klimatu způsobeného člověkem je jednou z hybridních zbraní západních superelit proti většině lidstva, za nastolení jejich New World Order !!!)

 

A opä tu máme propagandistické školenia

 

na našich vzdelávacích inštitúciách

 

 6.5. 2019 , afinabul     Terajší držitelia moci v štáte, za výdatnej pomoci početných zahraničím financovaných treosektorových organizácii, spolkov, združení a nadácií sústreďujú svoje aktivity na pôdu našich školských zariadení s ciežom ovplyvňova myslenie a postoje našej študujúcej mládeže.

      Odkaz:     http://afinabul.blog.cz/1905/a-opat-tu-mame-propagandisticke-skolenia-na-nasich-vzdelavacich-instituciach

       Celý text:      A-opat-tu-mame.doc

 

Strategie řízeného chaosu

 

 27.4.2019 ,  Manlio Dinucci     Washington je centrální motor strategie - strategie chaosu - která tím, že ničí celé státy, vyvolává řetězovou reakci konfliktů, které mohou být využity způsobem starověké metody „rozděl a panuj“.

      Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7892-strategie-rizeneho-chaosu.htm

       Celý text:      Rizeny-chaos.doc

 

Měli Marx a Engels rasistické názory na Slovany?

25.4. 2019 - PhDr. Josef Skála, CSc.    Nehoráznosti Junckera, Tuska a celého panoptika "eurokracie" se česká pravice snaží vydávat za hříchy "socialismu", ne-li přímo "marxismu" v novém staniolu. Rasismus, leckdy i maskovaný liberální frází, patří do výbavy těch, kdo upsali duši "právu" silnějšího, skutečnému evangeliu kapitalismu. Marxismus s ním kříží kordy rozhodněji, než kdokoli jiný.

      Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Josef-Skala-CSc-46766/otazka/Mel-Marx-a-Engels-rasisticke-nazory-na-Slovany-136284

       Celý text:      Marx-a-Slovane.doc

 

... V roce 1989 byl zavražděn mocný bankéř, který odmítal euro ...

12.1.2019 , Milan Vidlák, časopis Šifra     Muž, který nechtěl dluhy. V roce 1989 byl zavražděn mocný bankéř, Alfred Herrhausen, který odmítal euro a zadlužení států východního bloku.

      Odkaz:     https://www.casopis-sifra.cz/muz-ktery-nechtel-dluhy-v-roce-1989-byl-zavrazden-mocny-banker-ktery-odmital-euro-a-chtel-aby-byly-po-rozpadu-sssr-oddluzeny-staty-vychodniho-bloku-vcetne-ceska/

       Celý text:      Zavrazdeny-banker.doc

 

DIE WELT: Ve světě roste nespokojenost s demokracií

 

 2.5. 2019 , by Rudolf Hruboň      V Itálii, Británii, Francii, Spojených státech i jinde je přes polovinu občanů rozladěno "demokracií. Míra nelibosti z demokracie není zásadně ovlivněna velikostí osobního příjmu.

      Odkaz:     https://www.narodninoviny.cz/die-welt-ve-svete-roste-nespokojenost-s-demokracii/

       Celý text:      Die-Welt.doc

 

 

Matoucí chaos v pojmech užívaných jako nadávky

 

 3.5. 2019 Ivo Šebestík     Příkladem je užívání nálepky „euromarxista“ nebo „neomarxista“. Přitom jediným efektem takového nálepkováním je úplný rozpad pojmů a jejich významů. Bertrand Russell už v roce 1938 v knize Power. A New Social Analysis upozornil na to, že plutokracii se nejlépe daří tehdy, když veřejnost nemá jasný přehled o tom, co se kolem ní děje.

      Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/05/03/matouci-chaos-v-pojmech-uzivanych-jako-nadavky/

       Celý text:      Matouci-chaos.doc

 

Ani Venezuela není ťjen o ropěŤ

 

 André Vltchek, 4. dubna 2019  Po činnosti ve všech koutech světa jsem však stále přesvědčenější, že kapitalismus je vlastně výsledkem západní kultury, která je založená převážně na expansionismu, exceptionalismu (výjimečnosti) a agresivitě.

       Celý text:      Ani-Venezuela.doc

 

Nová studie odhaluje, že elektromobily vyprodukují

 

 mnohem více emisí než dieselová auta

 

 28.4. 2019 , Milan Vidlák , Časopis Šifra    Elektromobily v žádném případě nemohou přispět ke snížení emisí CO2. Baterie pro automobil Tesla Model 3 znečistí planetu 11 až 15 tunami CO2. Různé ekotrendy jsou často jen dalším druhem skvělého byznysu a úžasného marketingu, ale s ekologií nemají absolutně nic společného.

      Odkaz:     https://naseveru.org/2019/05/01/nova-studie-odhaluje-ze-elektromobily-vyprodukuji-mnohem-vice-emisi-nez-dieselova-auta/

       Celý text:      Nova-studie.doc

 

Kolaps USA se zrychluje

 

 4.5. 2019 , P. C. Roberts     Hordy bezdomovců zabírají pozemky kalifornské elity, táboří v zahradách multimilionářských usedlostí a mění dříve pohádkové pláže v nepoužitelné pustiny. Během příští recese bude situace s bezdomovci daleko svízelnější – a vláda, jak se zdá, nemá nejmenšího tušení, jak se s ní vypořádat.

      Odkaz:     http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/pc-roberts-kolaps-usa-se-zrychluje

       Celý text:      Kolaps-USA.doc

 

Transněft: Ropa pro Evropu byla kontaminována úmyslně

 

 30. duben 2019, Daniel Grecman     Nyní probíhá vyšetřování v kancelářských prostorách několika menších soukromých společností sídlících na Samaře za účelem objasnění jejich role v tomto incidentu

      Odkaz:     https://oenergetice.cz/ropa/transneft-ropa-evropu-byla-kontaminovana-umyslne/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

       Celý text:      Transneft.doc

 

Vstup do EU byl největší podvod v historii

 

České republiky - zločin na českém lidu!

 

 1.5. 2019     V roce 2000 obsadil spacákový terorista Ruml Českou televizi a tím se zahájila kampaň pro umlčení každého, kdo nesouhlasil. A finance? 100% dotací šlo na kampaň "Pro Evropu"  Tehdy se jednalo o základní informovanost, co je to Evropská unie a proč by bylo dobré stát se jejím členem.

      Odkaz:    http://skrytapravda.cz/domaci/2454-vstup-do-eu-byl-nejvetsi-podvod-v-historii-ceske-republiky-zlocin-na-ceskem-lidu

       Celý text:      Vstup-do-EU.doc

 

Je to řízeno z ciziny, ovlivňují vše, chod ČT i výuku dětí. Petr Hampl sbíral informace o některých neziskovkách, je to silná káva

1.5. 2019 , Petr Hampl      Neziskovky jsou podle něj prostředkem v hybridní válce a na jejich činnost by se mělo pohlížet jako na jiná bezpečnostní rizika na jejich aktivity reagovat jako na agresi.

      Odkaz:    https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Je-to-rizeno-z-ciziny-ovlivnuji-vse-chod-CT-i-vyuku-deti-Petr-Hampl-sbiral-informace-o-nekterych-neziskovkach-je-to-silna-kava-579890

       Celý text:      Rizeno-z-ciziny.doc

 

Prečo na Západe nenávidia Rusko

 

 Moskva 3. mája 2019 (HSP/RusVesna/Foto:Pixabay)     Čím viac Američania a proamerickí politici kričia, tým lepšie. Ich krik je dôkazom, že Rusko kráča po správnej ceste. A keby sa náhodou “západní partneri” rozhodli použi proti Rusku zbrane, Rusko bude bráni svoju slobodu. Rusko ubránilo svoju slobodu pred Napoleonom či Hitlerom, za ktorými stála široká koalícia, v prípade potreby ju ubráni aj pred Američanmi a NATO.

      Odkaz:    https://www.hlavnespravy.sk/preco-na-zapade-nenavidia-rusko/1743863

       Celý text:      Preco-na-Zapade.pdf

 

Pantomimická figura padla

 

2.5.2019 P.C.Roberts , překlad: Lubomír Man     Všechno, co Washington řekne, je lež. Politická propaganda v USA zaznamenala úspěch v tom, že se jí podařilo odlákat pozornost veřejnosti od skutečných a aktuálních problémů

      Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/pcroberts-pantomimicka-figura-padla

       Celý text:      Pantomimicka.doc

 

JAK UVAŘIT ČECHA V EU?

 

 2.5. 2019 , Ivan Cícha       Proti českému národu probíhá zase biologická válka, sice plíživá, ale důsledná ... uvedené stačí každému rozumnému občanovi ČR k tomu, aby pochopil, jaký úděl je českému národu připravován, pokud se nezbaví současných okovů EU a nevystoupí i z dalších (podobných) spolků.

      Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/van-cicha-jak-uvarit-cecha-v-eu.html

       Celý text:      Jak-uvarit.doc

 

HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI?

 

Návrh diskusního vystoupení s. Říhy na celostranické konferenci KSČM 27. 4. 2019.  Katko, jsem proti Evropské unii, protože tento národ zotročila a zlikvidovala jeho zemědělství, průmysl a teď bude drancovat i přírodní zdroje. Okamžitě musíme odejít z vlády, která nás táhne do dalších válek!

      Odkaz:    http://severoceskapravda.cz/index.php/nazory/2178-hlas-volaj%C3%ADc%C3%ADho-na-pou%C5%A1ti

       Celý text:      Navrh-Rihy.doc

 

Deep state vs. WikiLeaks

 

 1.5.2019 Pepe Escobar     Obžaloba Juliana Assangeho ze strany FBI skutečně vypadá jako chodící mrtvý muž. Žádné důkazy. Žádné dokumenty. Žádné zaručené svědectví.

      Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7895-deep-state-vs-wikileaks.htm

       Celý text:      DS-vs-Wikileaks.doc

 

Nová území, ovládaná organizací Daeš

 

 2.5.2019 , Thierry Meyssan     Jelikož je organizace Daeš výtvorem zpravodajských služeb NATO, představuje ideologii, která mobilizuje džihádisty a může ji přežít. Al-Káida byla pomocnou armádou NATO - v každém případě hrůzy, spáchané v Kongu a na Srí Lance, ukazují, že se džihádisté ​​neodzbrojí, a že západní mocnosti je budou i nadále používat mimo Střední východ.

      Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7896-nova-uzemi-ovladana-organizaci-daes.htm

       Celý text:      Nova-uzemi-Daes.doc

 

Lubomír Man: To je to, oč lži a zlu běží

 

 30.4. 2019     Jak je možné, že média, tak finančně mocná a tak svorná ve snaze učinit z nás názorově jednotné proamerické a protiruské stádo v této své snaze tak fatálně selhávají? Odpověď je jednoduchá. Tím balvanem je pravda.

      Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/lubomir-man-je-oc-lzi-zlu-bezi

       Celý text:      To-je-to.doc

 

Jediný pokyn Putina a kabaretní vojenský

 

puč Trumpovy loutky Guida se sesypal…

 

 1.5.2019 , Jiří Vyvadil     Věci jsou už dnes přehledné a nové síly poráží staré…. Proto musel být drtivě poražen Porošenko, proto zvítězil v Sýrii Asad, proto zřejmě v Libyi zvítězí Haftar, a proto drtivě budou poraženi Američané v Afganistánu ...

      Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jediny-pokyn-putina-kabaretni-vojensky-puc-trumpovy-loutky-guida-se-sesypal

       Celý text:      Jediny-pokyn.doc

 

Byla to sabotáž? Škody pro Rusko jsou kvůli

 

situaci s ropovodem Družba velmi závažné

 

 1.5. 2019 Autor článku: -sla- MOSKVA    Problém s kvalitou ropy, která se dováží z Ruska do Běloruska přes ropovod Družba na jihu republiky, vznikl v polovině dubna. Společnost Transněft v ní naměřila vysoký obsah chloridů

      Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=221683

       Celý text:      Byla-to-sabotaz.doc

 

Finanční elity zdánlivé a skutečné

 

 1.5. 2019 , Michal Brand     Podle odhadů má rodina Rockefellerů majetek 10.000 miliard dolarů a rodina Rothschildů majetek 100.000 miliard dolarů. Sám jsem si potvrdil, že to je docela klidně možné a nelze to vyloučit.

       Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/05/financni-elity-zdanlive-skutecne.html

      Celý text:      Financni-elity.doc

 

Reparace nebudou nikdy ČR doplaceny???

Jak by měla ČR postupovat ...

29.04.2019 - PhDr. Josef Skála, CSc.     Reparace jsou jasnou zprávou všem, kdo hrozí lidstvu kolektivní sebevraždou - i kdo té psychopatii posluhují či zbaběle ustupují. Zprávou o tom, že zločince proti míru a lidskosti – i jejich komplice a advokáty – nemine trest, by třeba až po desítkách let.

      Odkaz:    https://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Josef-Skala-CSc-46766/otazka/Reparace-nebudou-nikdy-CR-doplaceny-Jak-by-mela-CR-postupovat-a-zda-vyvola-KSCM-jednani-se-SRN-136410

       Celý text:      Jak-na-reparace.doc

 

V Rusku byl vyroben nejvýkonnější raketový motor na světě

13.03.2019 , Sputnik Česká republika     RD-171MV je nový a nejvýkonnější raketový motor na světě. Tah motoru s hmotností deseti tun přesáhne 800 tun. Motor bude použit v prvním stupni nositele střední třídy Sojuz 5 (Irtyš), jehož první start je naplánován na rok 2022. První stupeň Sojuzu 5 se stane bočním blokem pro super-těžkou raketu Jenisej.

      Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/foto/201903139429944-vesmir-nejvykonnejsi-raketovy-motor-Rusko/

       Celý text:      Raketovy-motor.doc

 

 

5G: Dominové kostky začínají padat

 

 25.4.2019 Claire Edwardsová     (bezdrátová) 5G znamená zhuštění, kdy každá jednotlivá viditelná anténa bude nahrazena tisíci drobnými anténami, které budou ohrožovat lidi, zvířata a přírodu. Z každého koutu na Zemi a z 20.000 nebo více satelitů, které mají „pokrývat“ celou Zemi

      Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7890-5g-dominove-kostky-zacinaji-padat.htm

       Celý text:      Dominove-kostky.doc

     Poznámka správce:   Co proti nebezpečí dělat? To je uváděno v textu

http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7880-telekomunikacni-prumysl-neprovadel-zadny-vyzkum-o-zdravotnim-dopadu-5g.htm :     Je naprosto možné navrhnout nejrychlejší telekomunikační systémy, a zároveň minimalizovat dopady na zdraví. Za prvé, dejte nejvyšší prioritu rozmístění sítí optických vláken v domácnostech a ve firmách, což může být v konečném důsledku mnohonásobně rychlejší, než (bezdrátová) 5G. Za druhé, využijte kabelové připojení, které, podobně jako kabel, přivede do vašich domovů rychlost 10 gb/s. Za třetí, přiznejte si, čím mobilní telefony jsou: je to zařízení, vydávající záření. Přepracujte je tak, aby se minimalizovala expozice uživatelů, což může mít za následek snížení o faktor 100. A používejte je střídmě, nedopuste, aby se staly náhražkou za pracoviště a pastvou pro oči.

 

Bomba pro světovou ekonomiku obsahuje 243 bilionů dolarů

 

 29.4. 2019 , Natalja Dembinskaja     Výše světového dluhu činí 243 bilionů dolarů. Je to rekord, který třikrát překročil globální HDP, tedy cenu všech produktů a služeb na planetě.

      Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/byznys/201904299759055-tohle-je-konec-bomba-pro-svetovou-ekonomiku-obsahuje-243-bilionu-dolaru/

       Celý text:      Bomba-dluhu.doc

 

CNN: NASA bude muset znovu hledat pomoc u Rusů!

 

 28.4. 2019  Spojené státy dnes nemají technologii, aby posílaly lidi na oběžnou dráhu, takže nehoda během zkoušek lodi SpaceX Crew Dragon může narušit plány na vyslání amerických kosmonautů na vlastních lodí.

      Odkaz:    http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/cnn-nasa-bude-muset-znovu-hledat-pomoc-u-rusu/

       Celý text:      Pomoc-NASA-u-Rusu.doc

 

Papež požaduje humanitární koridor

 

pro 500.000 migrantů nasáčkovaných v Lybii

 

 28.4.19 , Vatikán: Globalistický papež zvyšuje nátlak, aby protlačil migraci z Mexika do USA a z Afriky do EU.

      Odkaz:    http://www.zvedavec.org/vezkratce/16244/

       Celý text:      Papez-pozaduje.doc

     ( Poznámka : Není divu, "nejvyšší patro" Vatikánu je uváděno jako jedna ze tří hlavních složek globálních superelit (západních superboháčů), vedle klanu Rothschildů a klanu Rockefellerů. Migrační zbraň se považuje za jeden z hybridních nástrojů prosazování jejich NWO (Nového světového řádu). Pro západní superelity usilující o východisko z konce západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a "zařídit" depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují, docílí tak, že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod. )

 

Mýty Druhej svetovej vojny.  Katyň: represie

 

sa odohrali v čase, keď bola oblas okupovaná nacistami

 Bratislava 28. apríla 2019 , Tibor Korečko , (HSP/Foto:Screenshot Youtube)     Bolo dokázané, že represívne operácie sa uskutočnili v čase, keď bolo toto územie ovládané Nemcami.

     Správu priniesla napríklad televízia Vesti :      https://youtu.be/8fLmlPMq3aI

      Odkaz:    https://www.hlavnespravy.sk/myty-druhej-svetovej-vojny-katyn-represie-sa-odohrali-v-case-ked-bola-oblast-okupovana-nacistami/1739949

       Celý text:      Myty-vojny.doc

 

Řecko požaduje válečné reparace na Německu

 

 29.4. 2019     V Řecku se blíží 75. výročí masakru v Distomo nedaleko antických Delph, kdy v této malé obci v červnu 1944 povraždila jednotka SS 218 jejích obyvatel včetně dětí.

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/recko-pozaduje-valecne-reparace-na-nemecku

       Celý text:      Recko-reparace.doc

 

Jiří Vyvadil: Putin už se s Ukrajinou nemaže…

 

 27.4.2019 , Jiří Vyvadil     Ukrajinská Nejvyšší rada schválila doslova totalitní jazykový zákon, kde pro milióny obyvatel Ukrajiny, kteří vždy užívali ruštinu jako svůj rodný jazyk zavádí povinné užívání ukrajinštiny

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/jiri-vyvadil-putin-uz-se-s-ukrajinou-nemaze

       Celý text:      Putin-s-Ukrajinou.doc

 

Putin promluvil o možnosti spojení Severní

 

mořské cesty s Mořskou hedvábnou stezkou

 

 27.04.2019     Prezident RF Vladimir Putin pozval země, které se účastní fóra Jedno pásmo – jedna cesta v Pekingu, aby se zapojily do projektů Severní mořské cesty a Mořské hedvábné stezky

     Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/politika/201904279746045-putin-promluvil-o-moznosti-spojeni-severni-morske-cesty-s-morskou-hedvabnou-stezkou/

       Celý text:      Morske-cesty.doc

 

Ďalší deň návštevy váženého najvyššieho vodcu súdruha KIM ČONG UNA v Rusku ...

Pchjongjang, 27.4. 2019,  www.kcna.kp      Návšteva Kim Čong Una, v Ruskej federáciiaci, pokračovala v piatok 26. apríla.

     Odkaz:    http://www.kldr.info/2019/04/27/dalsi-den-navstevy-vazeneho-najvyssieho-vodcu-sudruha-kim-cong-una-v-rusku-a-jeho-navrat-domov/

       Celý text:      Kim-Cong-Un-v-Rusku.pdf

 

Švýcar považuje hotovost za součást kultury

 

 27.4. 2017, Haló noviny, str. 6, (ici,čtk) Švýcaři v březnu představili další z nové série modernizovaných bankovek v hodnotě 1000 franků (22 500 Kč).

     Odkaz:    http://www.halonoviny.cz/articles/view/50629952

       Celý text:      Svycar-hotovost.doc

 

Možnost jaderné války je nejvyšší za

 

poslední desítky let, přesto to média ignorují

 

 26.4.2019 Linda McQuaig     Toto děsivé vyhodnocení, jež Rada bezpečnosti OSN obdržela minulý týden od šéfky OSN pro odzbrojení Izumi Nakamitsuové, se sotva mihlo v médiích.

     Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7891-moznost-jaderne-valky-je-nejvyssi-za-posledni-desitky-let-presto-to-media-ignoruji.htm

       Celý text:      Moznost-valky.do

 

Vítězem Trumpova íránského ropného bojkotu je Vladimir Putin

 

 25.4. 2019 , prvnizpravy.cz,cnn     Zatímco růst cen ropy, který je již dnes očekáván americkými akciemi, může podpořit ruské hospodářství, významně přispívá také k břemenu spojenců Ameriky v západní Evropě, kteří denně spotřebují 13 milionů barelů ropy.

     Odkaz:    http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/vitezem-trumpova-iranskeho-ropneho-bojkotu-je-vladimir-putin/

       Celý text:      Vitezem-bojkotu.doc

 

NI: Revoluční design a cena „Armaty“ poráží západní tanky!

 

 26. dubna 2019 , prvnizpravy.cz, nationalinterest.org,      Armata rozhodně překonává hlavní bojová vozidla NATO, pokud jde o palebnou sílu, manévrovatelnost a schopnost přežití,“ zdůraznil NI.

     Odkaz:    http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ni-revolucni-design-a-cena-armaty-porazi-zapadni-tanky/

       Celý text:      Design-Armaty.doc

 

Evropská unie dováží většinu energie ze zahraničí,

 

prohlubuje se i závislost Česka

 

 16.4.2019 by admin     Evropská unie pokrývá více než polovinu své energetické spotřeby dovozem. Hlavními dodavateli ropy a plynu jsou Rusko a Norsko.

     Odkaz:    http://atominfo.cz/2019/04/evropska-unie-dovazi-vetsinu-energie-ze-zahranici-prohlubuje-se-i-zavislost-ceska/

       Celý text:      EU-dovazi.doc

     ( Poznámka správce: Očekává se, že po odstavení dalších zastaralých elektráren v Německu, začátkem dvacátých let, dojde ke zvýšenému nákupu elektrické energie Německem od ČR. Odhaduje se, že v důsledku toho stoupne u nás cena elektřiny 2x až 3x.)

 

Chudoba pracujících Čechů

 

 23.4. 2019     Eva Šedivá, členka ANS     V mých deseti letech na nákupu s matkou jsem se nepozastavila nad tím, kolik a čeho kupuje. Tenkrát měl i člověk pracující za nízkou mzdu jistotu, že mu postačí na důstojný život

     Odkaz:    https://aliancenarodnichsil.cz/chudoba-pracujicich-cechu/

       Celý text:      Pracujici-chudoba.doc

 

Rosatom dokončil montហreakční komory

 

nejvýkonnějšího laseru na světě

 

 25. 04. 2019 , autor článku: -rav- SAROV      Dne 15. dubna byla v ruském výzkumném ústavu VNIIEF dokončena montហreakční komory nejvýkonnějšího laserového zařízení na světě. Cílem vědců je v této komoře zažehnout termojadernou fúzi.

     Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=221263

       Celý text:      Rosatom-dokoncil.doc

USA se hroutí: Boeingy zabíjejí, F-15, výbuch

u SpaceX a experti z USA prchají

25. 4. 2019     Předlužené USA jsou stejně jako dolar před zhroucením. Svět se otáčí k Hedvábné stezce a odvrací se od Evropy a USA. Německá ekonomika padá, odhad ze skoro 2% padl už na 0,6 HDP a propouští. Pád západu se zrychluje.

     Odkaz:    http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2407-usa-se-hrouti-boeingy-zabijeji-f-15-vybuch-u-spacex-a-experti-z-usa-prchaji

       Celý text:      USA-se-hrouti.doc

 

Levice není jen redistribuce

 

 24.4. 2019 Ilona Švihlíková  Levice bude vždy v defenzívě, pokud se bude v rámci systému orientovat příliš dominantně na to, čemu v ekonomii říkáme druhotná redistribuce či přerozdělování

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/24/levice-neni-jen-redistribuce/

       Celý text:      Nejen-redistribuce.doc

 

V Číně byl zprovozněn radioteleskop FAST, největší na světě

 Průměr teleskopu činí 500 metrů. FAST tak překonal teleskop v Portoriku, který má průměr 300 metrů. Podle údajů ústřední čínské televize bude FAST napojen na jeden z nejrychlejších počítačů na světě, na počítač Sky Eye 1

     Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/svet/201609263875117-cina-nejvetsi-svet-radioteleskop-fast/

       Celý text:      Radioteleskop-Fast.doc

 

Ukrajinské prvenstvo: Prezident aj premiér židovskej národnosti zároveň. Izraelské média oslavujú ukrajinské vožby

 

 22. apríl 2019 , Andrea Lopatková , Kyjev/Tel-Aviv     Prvýkrát v histórii existuje okrem Izraela krajina, ktorá si zároveň zvolila tak ako prezidenta, tak aj premiéra, z radov občanov židovského pôvodu.

     Odkaz:    https://www.hlavnespravy.sk/ukrajinske-prvenstvo-prezident-aj-premier-zidovskej-narodnosti-zaroven-izraelske-media-oslavuju-ukrajinske-volby/1734200

       Celý text:      Ukrajinske-prvenstvo.doc

     (Poznámka správce:   Premiér Ukrajiny Volodymyr Groysman je taktéž Žid v obou rodových liniích, takže Volodymyr Zelensky a Groysman vytvoří židovské řídící duo na Ukrajině.)

 

Bude o všem rozhodovat Brusel? Prý se v EU

 

chystá šílená věc, varuje český poslanec

 

  23.4. 2019  Redakce      Naprosto klíčovým záměrem Bruselu je snaha rozšířit počet oblastí, kde by se v Radě EU mělo v budoucnu hlasovat takzvanou kvalifikovanou většinou namísto dosavadního jednomyslného hlasování – tím by Česká republika mohla být přehlasována a musela by se podřídit diktátu.

     Odkaz:    https://ac24.cz/-/bude-o-vsem-rozhodovat-brusel-pry-se-v-eu-chysta-silena-vec-varuje-cesky-poslanec

       Celý text:      Rozhodovat-Brusel.doc

Ošklivý přešlap ČT.

24. 4. 2019     Šestnáctiletá švédská školačka Greta Thunbergovájistě neupadne jen tak v zapomnění. Česká televize se rozhodla svým divákům její boj za záchranu klimatu znovu připomenout

     Odkaz:    https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Osklivy-preslap-CT-Idiot-Vypatlany-eko-mozek-Je-chora-Lide-nesdileji-nadseni-z-klimaticke-Grety-578995

       Celý text:      Osklivy-preslap-CT.doc

     (Poznámka správce: Po potřeštěných představách že "Poručíme větru dešti" z doby před desítkami let, se dnes prosazuje ještě potřeštěnější agenda "Poručíme klimatu Zeměkoule". Tato agenda je především v ekonomickém zájmu nadnárodních koncernů, které tím mají získat - prostřednictvím států vymahatelných obřích investic do alternativních technologií - snadnou "těžbu (klimatické) renty". Dále má tato agenda, za pomoci "neziskovek", sloužit k posilování moci západních superelit - k přesouvání pravomocí národních vlád na nadnárodní instituce jimi ovládané. Dalším motivem je odvádění pozornosti aktivní části společnosti od nejožehavějších problémů západní civilizace - odstranění rizika světové války a odstranění záhubného extenzivního kapitalismu. Agenda oteplování klimatu způsobeného člověkem je jednou z hybridních zbraní západních superelit proti většině lidstva, za nastolení jejich New World Order !!!)

 

Zbyněk Fiala: Čína a stabilita

 

 20.4.2019     Čínská strategie postupně zvládla propojení socialismu s tržní ekonomikou, otvírání světu a přijetí globalizace. Teď potřebuje stabilitu, stabilita tedy začíná být stále vzácnějším zbožím

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/cina-stabilita

       Celý text:      Cina-a-stabilita.doc

 

Ani s případným novým prezidentem nemá

 

Ukrajina Rusku hospodářsky co nabídnout

 

 ukraina.ru • 21. dubna 2019           Co už obnovit nelze - Vysokotechnologickou spolupráci v oblasti strojírenství a zdaleka ne jen zbrojního.  A mohou ruští byznysmeni začít znovu investovat do ukrajinské ekonomiky? Poté, co Ukrajinci odvrhli Sberbank a Vněštorgbank (největší ruské banky – pozn. překl.) ?

      Odkaz:    http://outsidermedia.cz/ani-s-pripadnym-novym-prezidentem-nema-ukrajina-rusku-hospodarsky-co-nabidnout/

       Celý text:      Ukrajina-Rusku.doc

 

EU velí do propagandistického boje: Miliardy pro neziskovky.

My z tebe euročlověka uděláme!

23. 4. 2019     TomᚠVyoral  Poslanci EU minulý týden schválili program „Evropa občanů, práv a hodnot“, skrze který potečou desítky miliard korun většinou neziskovkám, aby mimo jiné: vychovávaly k evropskému občanství

     Odkaz:    http://www.protiproud.cz/politika/4389-eu-veli-do-propagandistickeho-boje-miliardy-pro-neziskovky-my-z-tebe-eurocloveka-udelame-tatinek-dvou-pejsku-ma-radost-protiopatreni-proti-euroskepticismu-co-je-smutne-sami-tu-vec-sponzorujeme.htm

       Celý text:      EU-veli.doc

P. C. Roberts: Triumf zla

 

 Paul Craig Roberts • 21. dubna 2019  Washington ukradl Venezuele vklady v bankách a odpojil ji od mezinárodního finančního systému. A Britové zas Venezuele ukradli její zlato. Čímž se stalo, že pro Venezuelu je dnes obtížné splácet své dluhy. Jediným možným způsobem, jak tuto situaci nazvat, je Triumf zla.

     Odkaz:    http://outsidermedia.cz/p-c-roberts-triumf-zla/

       Celý text:      Triumf-zla.doc

 

Vojska USA u nás? Zpevňování mostů, zájem o letiště,

říká Kohlíček z KSČM.

22.04.2019     To zaznělo na velikonočním mírovém pochodu a na manifestaci, které uspořádali tamní aktivisté a na které již pravidelně jezdí několik desítek členů a podporovatelů KSČM ze západních Čech.

     Odkaz:    https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Vojska-USA-u-nas-Zpevnovani-mostu-zajem-o-letiste-rika-Kohlicek-z-KSCM-Brojil-proti-Americanum-v-Nemecku-578639

       Celý text:      Vojska-u-nas.doc

 

Západ a jeho Porošenka dnes čeká na Ukrajině totální debakl

 

 21.4.2019 , Jiří Vyvadil     Před pěti lety Západ, zejména Obamovy USA a EU v podstatě vedená Angelou Markelovou odstartovali „konečné zúčtování“ s drzým Ruskem, které podle západních ideologů i politiků už mělo právo jenom mlčet a nechat si vše líbit. Výsledek se dostavuje, ale přesně opačný od zámyslu.

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/vip-blogy/zapad-jeho-porosenka-dnes-ceka-na-ukrajine-totalni-debakl

       Celý text:      Totalni-debakl.doc

 

Příklady táhnou? A blbé dvojnásob!

 

 19.4.2019 Ivo Šebestík     Velkým úskalím lidské mentality je právě napodobování.  Co udělá jeden člověk – a je-li to dostatečně hloupé – pak totéž za chvíli udělá i druhý a po něm třetí, čtvrtý, desátý a stý. Až to tak dělají všichni, jimž se hloupost některého projevu zamlouvá.

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/19/priklady-tahnou-a-blbe-dvojnasob/

       Celý text:      Priklady-tahnou.doc

 

Berlín píše o „modernizaci" Bundeswehru

 

a má na mysli - válku s Ruskem!

 

22.4. 2019          „Nicméně, i když Bundeswehr potřebuje naléhavou modernizaci zbraní, stále to vyvolává otázku, co je skutečně za tímto záměrem. ... konečným cílem Berlína je stále příprava na vojenský konflikt s Ruskem,“ dodal Michael Steiner.

     Odkaz:    http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/berlin-pise-o-modernizaci-bundeswehru-a-ma-na-mysli-valku-s-ruskem/

       Celý text:      Modernizace-Bundeswehru.doc

 

Na válečné reparace máme stále nárok

 20.4. 2019      Vše zastavila podřízenecká, nebojím se říci protičeská Česko-německá deklarace z roku 1997. Nebrání nám však věc znovu otevřít. Tato deklarace totiž ani zdaleka nesplňuje základní právní náležitosti mírové smlouvy

       Celý text:      Valecne-reparace.doc

 

Dokaž, že jsi nevinen

 

 16.4.2019 Marian Kechlibar     Do poslanecké sněmovny jde návrh zpřísnění antidiskriminačního zákona. Převracel by kompletně důkazní břemeno a umožňoval neziskovkám hromadné žaloby

     Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7882-dokaz-ze-jsi-nevinen.htm

       Celý text:      Dokaz-nevinu.doc

 

O soupeření v Arktidě – a nejen o něm

 

 Vesti FM • 16. dubna 2019   K osvojení Arktidy jsou třeba ohromné zdroje a hlavně ona obrovská zkušenost, kterou Rusko má a kterou dostalo od Sovětského svazu USA se opozdily, zapomněly naskočit do tohoto vlaku a teď křičí nejhlasitěji, že je třeba se podělit. Já se domnívám, že my se s nimi dělit nebudeme.

     Odkaz:    http://outsidermedia.cz/o-soupereni-v-arktide-a-nejen-o-nem/

       Celý text:      Soupereni-v-Arktide.doc

 

Zákony relativity na jičínské a čínské železniční dráze

Michal Z. Čenko • 16. dubna 2019     Čína v roce 2011, dosáhla světového prvenství v délce 8.500 km tratí sítě vysokorychlostních vlaků (nad 300 km/hod.).  Čínské vlaky budou jezdit do budoucnosti, nikoliv jako ty naše jičínské do minulosti.

     Odkaz:    http://outsidermedia.cz/zakony-relativity-na-jicinske-a-cinske-zeleznicni-draze/

       Celý text:      Zakony-relativity.doc

 

Dvojí migrace žene Německo do ekonomické a sociální krize

15. dubna 2019      Z Německa, podobně jako v době emigrační vlny v 19.století, odchází vysoce kvalifikovaní emigranti a přichází přistěhovalci s nízkou kvalifikací.

     Odkaz:    http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/dvoji-migrace-zene-nemecko-do-ekonomicke-a-socialni-krize/

       Celý text:      Dvoji-migrace.doc

 

Rusko říká - tvoří se „Nový světový pořádek“

 

 od L Todda Wooda , 12. dubna 2019     Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že západní, liberální model společnosti umírá a nový světový pořádek zaujímá jeho místo. 

       Odkaz:    https://tsarizm.com/news/eastern-europe/2019/04/12/russia-says-new-world-order-being-formed/

       Překlad:      Rusko-rika.doc

 

Stanislav Novotný: Vraždy a zase vraždy

 

 15. duben 2019 , Stanislav Novotný, extrémní projevy strachu globalistů, vraždy a vraždy. Vraždy provokující už jen samotnou časovou souvislostí. A to je zjevně jenom část zviditelněného.

       Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/stanislav-novotny-vrazdy-a-zase-vrazdy.html

       Celý text:      S-Novotny.doc

 

Pchjongjang 2425 - smartphone ze „středověku“

 

Severokorejci se vytáhli s další technologicky vyspělou novinkou. Jmenuje se Pchjongjang 2425 a představuje smartphone se vším všudy – včetně možnosti bezdrátového nabíjení či odemykání obličejem…

       Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/asie-a-pacifik/pchjongjang-2425-smartphone-s-cernym-obocim-z-kldr.html

       Celý text:      Pchjongjang2425.doc

 

Brexit

 

 KS Irska 16. 3. 2019 (překlad Vladimír Sedláček)    Irské zavedené instituce se stále víc ukazují být vazaly EU, a dovolují, aby irská národně demokratická otázka byla využívána coby zbraň oběma stranami

přišlo e-mailem

       Celý text:      KS-Irska-k-brexitu.doc

 

KSM k volbám do Evropského parlamentu 2019

 

 12. 3. 2019      Evropská unie je především mezistátní kapitalistická, imperialistická struktura.  KSČM je v současnosti chápána jako „proevropská strana“ (a už to znamená cokoliv) a nevyužila možnosti a svého místa jako komunistické strany

       Celý text:      KSM-k-volbam.doc

 

Čína sprintuje v inovacích

 16.4.2019 VSa     Během pár let se dramaticky změnil pohled na inovační schopnosti Číny, píše Christopher Scott pro Asia Times. V jedné kategorii za druhou Čína dělá nesmírné pokroky, předhání USA a získává tržní podíl ve vysoce technologicky náročných odvětvích.

       Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/16/cina-sprintuje-v-inovacich/

       Celý text:      Cina-v-inovacich.doc

 

Jako lidstvo balancujeme na hraně zániku

Rozhovor s P. Sakem - Monika Hoření     Jako lidstvo jsme dospěli do dnešní situace, kdy se již nenacházíme v pozici za pět minut dvanáct, ale balancujeme na hraně zániku.

       Odkaz:    http://www.halonoviny.cz/articles/view/50540361

       Celý text:      Jako-lidstvo.doc

 

„Blackout“ ve Venezuele způsobily útoky zvnějšku, potvrdilo Rusko

15. dubna 2019 ,  „Jde o komplexní vzdálený úder na řídicí a monitorovací systémy hlavních elektrických distribučních stanic, kde bylo instalováno zařízení vyrobené v jedné ze západních zemí“.

       Odkaz:    http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/blackout-ve-venezuele-zpusobily-utoky-zvnejsku-potvrdilo-rusko/

       Celý text:      Blackout.doc

 

Slavoj Žižek: Assange má už jen nás. Musíme ho bránit

 15.4.2019 VSa Panika a zuřivý vztek těch, co jsou u moci, těch, kteří kontrolují naše „digitální společné statky“, ukazují hloubku působení Juliana Assange. Ano, WikiLeaks je špionážní organizace. Ta, která slouží lidem, dodává jim informace o tom, co se děje za kulisami.

       Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/15/slavoj-zizek-assange-ma-uz-jen-nas-musime-ho-branit/

       Celý text:      SZizek.doc

 

Nebojme se CZEXITu. (ne)Opustíme-li EU co se stane?

 15.4. 2019 , Jiří Kobza     Co z nás zbude, když v EU zůstaneme: bezprávný euroregion... Můžeme přijít jen o svá europouta, protože pravdou je, že Českou republiku EU potřebuje víc než Česká republika EU.

       Odkaz:    https://www.euportal.cz/Articles/20920-nebojme-se-czexitu-opustime-li-eu-co-se-stane-.aspx

       Celý text:      Nebojme-se.doc

 

Západní paradox: Bohatí si stěžují na nedostatek peněz.

 15. 4. 2019 , Viktorie Nikiforová ukazuje, že tři čtvrtiny Američanů nemají na to, aby si v současné spirále růstu příjmů i cen ušetřili na horší časy - a ve zbytku západního světa tomu není jinak.

       Odkaz:    http://www.protiproud.cz/politika/4376-zapadni-paradox-bohati-si-stezuji-na-nedostatek-penez-chudi-na-to-hledi-s-uzasem-jak-obstat-ve-sve-tride-nikdo-nebere-dost-vetsina-je-pod-financnim-tlakem-za-vodou-jsou-uz-pouze-nadlide-zivot-konzumenta.htm

       Celý text:      Nikdo-nema-dost.doc

 

Kdo chce Lenina bít, moc toho o něm neví

 15.4. 2019 , Miroslav Grebeníček     Viděl totiž jasně, že samoděržaví je hlavním obhájcem zájmů šlechty a jednou z hlavních překážek společenského pokroku v Rusku. Leninův přínos spočívá totiž nejen ve zobecnění a vyvrcholení toho, co lidstvo ve svém úsilí o pokrok a lepší zítřek dosáhlo, nýbrž je současně i vyjádřením jeho tehdejších revolučních perspektiv.

       Odkaz:    http://www.halonoviny.cz/articles/view/50528176

       Celý text:      Kdo-chce-Lenina.doc

 

Potvrzená podřízenost Babišovy vlády a Ústavního

soudu Spojeným státům americkým

 14. duben 2019     Ústavní soud České republiky dne 9. dubna 2019 rozhodl, že vydání (extradice) ruského občana Jevgenije Nikulina do Spojených států amerických na konci března 2018 bylo protizákonné.

    Odkaz:    http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/496-potvrzena-podrizenost-babisovy-vlady-a-ustavniho-soudu-spojenym-statum-americkym

       Celý text:      Potvrzena-podrizenost.doc

 

Lidová domobrana bude součástí venezuelské armády

14.04. 2019      Lidová domobrana bude teď součástí ozbrojených sil Venezuely, sdělil prezident Nicolás Maduro, jehož projev byl vysílán na Twitteru. Potvrdil, že ke konci roku bude mít domobrana až 3 miliony lidí,

    Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/svet/201904149630286-lidova-domobrana-bude-soucasti-venezuelske-armady/

       Celý text:      Lidova-domobrana.doc

 

EU vystavuje svojí imigrační politikou občany

ohrožení a zároveň usiluje o jejich bezbrannost.


13. 4. 2019 , Ivan David      Generální advokátka Soudního dvora EU Sharpstonová doporučila tomuto soudu, aby zamítl žalobu České republiky na unijní směrnici zavádějící přísnější pravidla pro nabývání a držení palných zbraní

       Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/04/eu-vystavuje-svoji-imigracni-politikou.html

       Celý text:      Ohrozeni-a-bezbrannost.doc

 

Retro: Co udělat!?

14. 4. 2019 , František NevařilOutsidermedia , Vyšlo 1. 4. 2012      Česká republika, Evropa i celý tzv. západní svět se potácí v hluboké ekonomické, sociální, ekologické i politické krizi. Podle mého soudu reálné zásadní, trvalé a perspektivní politické změny nelze dosáhnout v rámci dnešního (západního) kapitalismu, přesněji řečeno banksterismu.

       Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/04/retro-co-udelat.html

       Celý text:      Co-udelat.doc

 

Jak "tucet banditů" zaútočilo na velvyslanectví KLDR

 

 2.4. 2019, Foto: Sergio Perez / Reuters ; Text: Jevgenij Krutikov      MZV KLDR považuje nedávný útok na velvyslanectví země v Madridu za teroristický akt a požaduje v dobré víře, vyšetření incidentu španělskými orgány. 

       Odkaz:    https://vz.ru/world/2019/4/2/971268.html

       Překlad:      KLDR-v-Madridu.doc

 

Plný brexit je nezbytný pro průmysl a

veřejné služby, říkají (britští) komunisté

 

 7. dubna 2019 , The MorningStar , (překlad Vladimír Sedláček)     Vedení KS zdůraznilo svou „nekompromisní opozici“ vůči jakémukoli dalšímu odkladu data brexitu i jakémukoli dalšímu referendu, navrženému k udržení Británie v EU místo splnění rozhodnutí lidu v červnu 2016.

   Odkaz:     https://www.communist-party.org.uk/britain/2504-full-brexit-vital-for-industry-and-public-services-communists-say.html

    Překlad:      Ks-brit-k-brexitu.doc

 

KDYŽ SE NEHODÍ ÚSTAVA A ZÁKONY

 Z ústavního zákona o referendu https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-327#cl1 ze dne 18. července 1991 (Zákon 327/1991) :    ČL. 1 , ... (2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem. 

     Odkaz:    http://severoceskapravda.cz/index.php/historie/2164-kdy%C5%BE-se-nehod%C3%AD-%C3%BAstava-a-z%C3%A1kony

       Celý text:      Ustava-se-nehodi.doc

 

Dostali Assangeho

 

 12.4. 2019 , Vladimír Stwora     Váleční zločinci, kterých je v americké vládě jedenáct do tuctu, ale nejen oni, ale i všichni zkorumpovaní, zrádní, prolhaní, zbabělí, bezpáteřní, zločinní politikové všech států světa, si mohou oddychnout. Dostali Juliana Assangeho. Konečně. Už nebude žádné odhalování jejich zločinů.

     Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7879-dostali-assangeho.htm

       Celý text:      Dostali-Assangeho.doc

 

Slovensku není co závidět

 

 12. duben 2019 | Petr Štěpánek     Ve druhém kole si obyčejný Slovák mohl vybrat mezi eurohujerem a eurohujerkou, pročež se není co divit, že raději zůstal doma. Opravdu je Slovákům co závidět?

     Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/slovensko/slovensku-neni-co-zavidet.html

       Celý text:      Slovensku-neni.doc

 

Bazilej III – revoluce, kterou opět nikdo neviděl

 

 8.4. 2019 , Boletus     29. března proběhlo finále procesu, připravovaného již od r.2017. Zlato se po 29.3.2019 vrací zpět. V aktivech bank bude započítáváno 100% své světové ceny, je tedy opět aktivem 1. kategorie . Epocha dolaru , trvající od r. 1944 do letoška, nenávratně tímto signálem končí.

     Odkaz:    http://leva-net.webnode.cz/news/bazilej-iii-revoluce-kterou-opet-nikdo-nevidel/

       Celý text:      Bazilej-III.pdf

 

Vlevo volno, vpravo narváno

 

 10.4.2019 , Ilona Švihlíková     Není to moc dobrá zpráva o stavu naší demokracie. Napravo je narváno k prasknutí, na levici zůstávají dva subjekty, přičemž u obou je možné dát velké „ale.“

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/10/vlevo-volno-vpravo-narvano/

       Celý text:      Vlevo-volno.doc

 

Americký miliardář věští konec kapitalismu.

 

Do dvou let čeká revoluci

 

 11. dubna 2019 , Marek Kerles      „Zbývají nám už jen dva roky na to, abychom zachránili naši společnost,“ napsal  americký miliardář Ray Dalio. v rozsáhlé eseji, kterou zveřejnil na sociální síti LinkedIn.

     Odkaz:    https://www.info.cz/svet/americky-miliardar-vesti-konec-kapitalismu-do-dvou-let-ceka-revoluci-41244.html

       Celý text:      MDalio.doc

 

Udivuje mě bohorovný klid těch, kteří by se měli třást

 

 11. duben 2019 | Lubomír Man     Věty „tohle se z ČT nedov횓 nebo „ to na na našich televizích nehledej“ atd. a tak pod, dokazuje to dnes rozšířenou nedůvěru a nesouhlas se způsobem, jakým nás naše média a zvláště naše televizní organizace informují o dění doma a hlavně pak ve světě.

 

         Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/podoteky/udivuje-me-bohorovny-klid-tech-kteri-by-se-meli-trast.html

NI: Ruský „projektil“, který může zničit nejlepší americké tanky!

10. dubna 2019 Kanón 2A82 může střílet nové BOPS 3BM69 Vacuum-1 a 3BM70 Vacuum-2 (z wolframu a ochuzeného uranu), se zvýšenou počáteční rychlostí projektilu, jeho průrazností a přesností. Jejich rychlost je 2 km/s a v průměrné vzdálenosti může projektil prorazit pancíře 900 - 1000 mm tlusté

         Odkaz:    http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/ni-ruska-kulka-ktera-muze-znicit-nejlepsi-americke-tanky/

 

KOMENTÁŘ T. SPENCEROVÉ: USA vs. Mezinárodní trestní soud

 

 9.4. 2019 , Tereza Spencerová     USA znovu dávají bez obalu najevo, že se jim mezinárodní právo hodí, jen když v daném případě odpovídá americkým národním zájmům.

         Odkaz:    https://prima.iprima.cz/novinky/komentar-terezy-spencerove-usa-vs-mezinarodni-trestni-soud

 

Nové šance pro české firmy – během 7 let

 

postaví Rosatom v Číně 4 nové bloky

 

 10.4. 2019 , autor článku: -hub     PRAHA | V květnu 2021 začne výstavba 7. bloku čínské jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan) a poté se vždy v pětiměsíčním intervalu rozběhne výstavba dalších tří bloků typu VVER-1200.

         Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=220268

 

Hrdinný majore Gagarine!

 

 10.4.2019 , Přemysl Votava  Sovětský kosmonaut major Jurij A. Gagarin, 12. dubna 1961 se stal prvním člověkem, který obletěl naši modrou planetu, nezapomínáme na ten slavný den a ani na hrdinného majora Gagarina.

         Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/hrdinny-majore-gagarine

 

Po třiceti letech: Co jsme měli a co jsme neměli za socialismu?

10. 4. 2019 , Christo Prodanov , Zdroj:  Zemja     Věci, které jsme měli za socialismu a dnes nemáme, jsou zemědělství; průmysl; armádu; vzdělání; zdravotní péči; bezpečnost; spravedlnost; stát; Dnes nemáme žádnou budoucnost.

         Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/04/po-triceti-letech-co-jsme-meli-co-jsme.html

 

NATO - 70. výročí nejvražednější - a zákonné -

 

organizace na naší planetě

 

 10.4.2019 ,  Peter Koenig     NATO a její „spojenci“, kumpáni, zástupci a žoldáci zabili více než 20 milionů lidí od doby existence NATO, v podstatě od konce druhé světové války

     Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7877-nato-70-vyroci-nejvrazednejsi-a-zakonne-organizace-na-nasi-planete.htm

 

Pápež mlčí a miluje moslimov, hoci prenasledujú

milióny kresanov a státisícky ich vyvraždili

 

9. duben 2019 , Roman Bednár     V minulom roku bolo už viac ako 250 milónov kresanov, ktorí žijú v krajinách, kde sú za svoju kresanskú relígiu vystavení ohrozeniu života.

     Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/papez-mlci-a-miluje-moslimov-hoci-prenasl-miliony-krest-a-vyvrazdili-statisicky.html

     ( Poznámka správce: Žádný div. Podle odhadu antiglobalistů je "horní patro Vatikánu" třetí hlavní větví globálních superelit, vedle klanu Rothschildů a Rockefellerů. Je zapojeno do prosazování "Nového světového řádu - NWO" (s "depopulací" planety o velkou většinu lidstva) a logicky tedy prosazuje migrační úder Evropě ze strany radikálních muslimů jako alternativní zbraň hybridního válčení za NWO. )

 

Lepší ruský reaktor v české elektrárně,

než závislost na ruském plynu, varuje energetik.

 

9. 4. 2019      Hynek Beran. Velké zdražení energií očekáváme až v roce 2022, kdy Němci zavřou v Bavorsku jaderné elektrárny, a bude nedostatek elektřiny. Zde očekávám zdražení komodity na dvoj až trojnásobek.

     Odkaz:    https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Lepsi-rusky-reaktor-v-ceske-elektrarne-nez-zavislost-na-ruskem-plynu-varuje-energetik-A-detem-stavkujicim-kvuli-klimatu-vzkazuje-576666

 

Putin predstavil ambiciózny program expanzie v Arktíde

 

 Petrohrad 9. apríla 2019     Ruský prezident Vladimir Putin predstavil v utorok ambiciózny program na zabezpečenie ruskej prítomnosti v Arktíde na Medzinárodnom arktickom fóre v Petrohrade

     Odkaz:    https://www.hlavnespravy.sk/putin-predstavil-ambiciozny-program-expanzie-arktide/1724267

 

NATO aneb Jak jednou oklamaný znovu uvěřil

 

 9.4.2019 ,  Ivo Šebestík     NATO by bránilo Českou republiku pouze, pokud by ohrožení České republiky znamenalo pro Alianci vítaný casus belli. Tedy, pokud by to bylo pro Alianci prospěšné. Měla-li by být obrana ČR prospěšná pouze pro Čechy, nebude to stát za námahu.

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/09/nato-aneb-jak-jednou-oklamany-znovu-uveril/

 

Agrese proti Jugoslávii byla zdůvodněna jasnou lží

 

 9.4.2019 Obvinění, že Srbové spáchali masakr v Račaku - svědectví jasně ukazuje, že agrese NATO proti Jugoslávii, od níž uběhlo dvacet let, byla odůvodněna lží. Není třeba nic dodávat. (S využitím textu na www.messin.cz)

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/clanky/agrese-proti-jugoslavii-byla-zduvodnena-jasnou-lzi

 

Nejvyšší státní zástupce nesmí lhát

 

 8.4.2019  Alena Vitásková    Existuje v právním státě větší zločin proti spravedlnosti, než je vytvoření falešných důkazů nejvyšším státním zástupcem?  Personální ozdravení státních zastupitelství totiž může být právě tím rozhodujícím základním krokem při obnově právního státu.

      Odkaz:    http://svobodnenoviny.eu/nejvyssi-statni-zastupce-nesmi-lhat/

 

57 procent zákonů jsou nařízení Evropské unie

 

 JUDr. PhDr. Jaroslav KUBA, CSc.  V návrhu Ústavnímu soudu ČR jsem varoval, že pokud ČR ratifikuje Lisabonskou smlouvu, tak se její ústavně proklamovaná nezávislost promění na závislost na vůli EU.

          Celý text:      57-procent.doc

 

Komunista prozradil, proč je EU předurčena k zániku

 

 Autor článku: -piš- • 08. 04. 2019   Zdeněk Ondráček: „Přátelé, stále tvrdím, že migraci do Evropy nelze efektivně řešit individuálně, tedy stát od státu, jak to dělá třeba Maďarsko, ale že selhává EU jako celek. Jenže tam je to jen banda blbů, která je nejednotná a žádné řešení ani nemá. EU je i proto předurčena k zániku a čím dříve to bude, tím lépe.

     Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=220159

 

Na co NATO?

 

 8.4.2019 Politolog Oskar Krejčí      Možná ale nastal čas oživit v moderní podobě Rapackého plán z října 1957 - vytvoření bezjaderného pásma ve střední Evropě.

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/08/na-co-nato/

 

Příslušníci elit jsou hloupější než průměrný vesnický idiot

 

 7.4. 2019 , Autor článku: Petr Hampl      Tak podle německého ministra vnitra následoval po migrační vlně POKLES počtu trestných činů. Z toho vyplývá, že: více než milion bezprizorních mladých mužů z jiné civilizace nespáchalo ANI JEDINÝ trestný čin nebo přítomnost těch lidí dokonce způsobila, že část Němců přestala páchat trestné činy. Nejspíš se tedy jednalo kvalifikované psychoterapeuty a učitele meditací.

     Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=220107

 

 

„Ukázalo svou pravou tvář.“ Německý poslanec

 

vyzývá k rozpuštění NATO

 

  7.4. 2019     Redakce AC24     NATO je hrozbou pro světovou bezpečnost, a proto by měla být aliance zrušena, vyjádřil poslanec Německého spolkového sněmu Alexander S. Neu.

     Odkaz:    https://ac24.cz/-/-ukazalo-svou-pravou-tvar-nemecky-poslanec-vyzyva-k-rozpusteni-nato

 

Americká loutka Guaido škemral o protesty, ale nikdo se neukázal!

 

 Zveřejněno 5.4.2019     „Jedna z delegátek je ve Venezuele a snažila se jít na tyto protesty, které však nikde nenašla. Zdá se, že se na těchto protestech nikdo neukázal...“

     Odkaz:    http://svobodnenoviny.eu/americka-loutka-guaido-skemral-o-protesty-ale-nikdo-se-neukazal/

 

CNN Globální průzkum: zabíjí nás to, co nejíme

 

7.4. 2019     Horší je nedostatečná konzumace zdravého jídla, je to závažnější faktor než konzumace škodlivých potravin,“ sdělil vědec.

     Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/svet/201904079583270-cnn-globalni-pruzkum-zabiji-nas-to-co-nejime/

 

Drahé brambory, cibule, česnek, petržel, byty, léky,

 

doprava a za všechno může Babiš. (???)

 

Článek od Oldřich Rambousek    Je nutné ohlédnout se trochu do minulosti, ze které v mnohém sklízíme dnes trpké plody. Závěrem vám všem řeknu jediné, problém není Babiš. Problém jste vy-občané, ze kterých se staly ovce!

     Odkaz:    http://www.rukojmi.cz/clanky/7927-drahe-brambory-cibule-cesnek-petrzel-byty-leky-doprava-a-za-vsechno-muze-babis

 

Ruská ponorka K-560 Severodvinsk odpálila střelu Kalibr z doku

 

 5.4. 2019 , Zdroj: Izvestija, thebarentsobserver.com     Je to poprvé, kdy jaderná ponorka odpálila řízenou střelu přímo z doku a nemusela vyplout na otevřené moře.

     Odkaz:    https://www.securitymagazin.cz/defence/ruska-ponorka-k560-severodvinsk-odpalila-strelu-kalibr-primo-z-doku-1404062899.html

 

Záhada rozkutálených 21 000 000 000 000 dolarů

 

 Jan Vítek (autor je český novinář žijící v Ženevě) , Zdroj : Forbes, 9.1. 2019     ...aneb jak americká vláda protiústavně a nezákonně financuje věčnou válkou Pentagon

    Odkaz:    https://prima.iprima.cz/novinky/zahada-rozkutalenych-21000000000000-dolaru

 

Stanislav A. Hošek: Změna klimatu není stěžejním problémem lidstva

6.4.2019     Tvrdím, že „údajná ekologická aktivistka je novodobou Bernadettou Soubirousovou, je stejně naivní, stejně fanatická, a stejně zneužívaná skrytými vládci. Žádné elity mezi námi by si neměly ani ve snách připouštět, že pro své přežití zbytek lidstva zničí.

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/stanislav-hosek-zmena-klimatu-neni-stezejnim-problemem-lidstva

     ( Poznámka správce: Po potřeštěných představách že "Poručíme větru dešti" z doby před desítkami let, se dnes prosazuje ještě potřeštěnější agenda "Poručíme klimatu Zeměkoule". Ta je především v ekonomickém zájmu nadnárodních koncernů, které tím mají získat - prostřednictvím států vymahatelných obřích investic do alternativních technologií - snadnou "těžbu (klimatické) renty". Dále má tato agenda sloužit k posilování moci západních superelit - k přesouvání pravomocí národních vlád na nadnárodní instituce jimi ovládané. Dalším motivem jistě je, jak autor píše, odvádění pozornosti aktivní části společnosti od nejožehavějších problémů západní civilizace. Agenda oteplování klimatu způsobeného člověkem je jednou z hybridních zbraní západních superelit proti většině lidstva, za nastolení jejich New World Order !!! )

 

Vyprázdněná demokracie

 

 3.4.2019 , Veronika Sušová-Salminen  Zvolení Zuzany Čaputové prezidentkou je především projevem vyprázdnění demokracie a politiky jako takové. Média, politický marketing a reklama nebezpečně „náhražkují“ demokracii

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/03/vyprazdnena-demokracie/

 

I vývoz nejkvalitnějších léků z Ruska roste,

 

dokonce v desítkách procent!

 

 Zveřejněno: 5. 4. 2019 , V roce 2018 vzrostl vývoz ruských léků o 20% ve srovnání s rokem 2017.

     Odkaz:    http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2391-i-vyvoz-nejkvalitnejsich-leku-z-ruska-roste-dokonce-v-desitkach-procent

     Celý text:      Vyvoz-leku.doc

 

Boeing 737 MAX hned tak létat nebude, firma objevila další problém

 

 5.4. 2019 , Seattle , Novinky           Předběžná zpráva o březnovém pádu etiopského stroje, který si vyžádal 157 mrtvých, potvrdila, že do řízení letu podobně jako v případě říjnové havárie indonéského Boeingu 737 MAX zasahoval systém MCAS

     Odkaz:    https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/501768-boeing-737-max-hned-tak-letat-nebude-firma-objevila-dalsi-problem.html

 

EU nařizuje Evropanům, co si mají myslet

 

31. 3. 2019 ,  Judith Bergman , Gatestone,  Člověk nemusí celý záměr studovat příliš do hloubky, aby si uvědomil, že přinejmenším některé aspekty politiky Evropské komise v oblasti mediální gramotnosti jsou spíše než o zvyšování povědomí občanů o tom, jak je nekompromisně vést k tomu, co si mají myslet.

     Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/03/eu-narizuje-evropanum-co-si-maji-myslet.html

 ( Poznámka správce:  V socialistickém režimu byli občané vychováváni ve směru celospolečensky prospěšných hodnot. V nynějším západním režimu jsou vedeni k chování prospěšnému vládnoucí oligarchii. Aneb - "Když dva dělají totéž, není to totéž". )

 

Když jsem s Prof. Rajko Dolečkem vzpomínal na jeho přítele Radovana Karadžiče, napřed v Haagu odsouzeného na 40 let vězení, nyní byl trest haagskou justiční mafií prodloužen na doživotí

 Článek od - Břetislav Olšer -    Platila úplná jednostrannost Západu a systém dvojího měřítka, svalování viny ze všeho pouze na srbskou stranu a při tom nikdo nebyl zcela bez viny v tamní občansko-etnicko-náboženské válce, v nemalé míře podporované Západem (např. Německem).

     Odkaz:    http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/7878-kdyz-jsem-s-prof-rajko-doleckem-vzpominal-na-jeho-pritele-radovana-karadzice-napred-v-haagu-odsouzeneho-na-40-let-vezeni-nyni-byl-trest-haagskou-justicni-mafii-prodlouzen-na-dozivoti

 

Retro: Dřív jsme živili jen stát, dnes živíme kapitalisty a taky stát

 

 1.4. 2019 , onlooker      Za socialismu  byly ceny i platy nízké. Půda a průmysl patřil „všemu lidu“, v účetní praxi tedy státu. Nadhodnota, vytvářená pracujícími, šla do státní pokladny.

     Odkaz:    http://outsidermedia.cz/retro-driv-jsme-zivili-jen-stat-dnes-zivime-kapitalisty-a-taky-stat/

 

EU se už úplně zbláznila!

 

 30.3.2019 , Jan Dočekal     ve Štrasburku bylo přijato následující "Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899 (RSP))"

     Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/03/7868-eu-se-uz-uplne-zblaznila.htm

 ( Poznámka správce:     EU se nezbláznila, jedná se o jeden z promyšlených superzločinů. Pro západní superelity usilující o východisko z konce západního kapitalismu nastolením NWO není výhodné zničit odpůrce (a "zařídit" depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují, docílí tak, že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, pouličních bitkách s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod.)

 

Německá města v pasti chudoby

 

 3.4.2019 VSa     Německý Die Welt píše, že vzestup ekonomiky vedl k poklesu chudoby. Ale některá německá města naopak padají dolů. Týká se to především Severního Porýní – Vestfálska.

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/03/nemecka-mesta-v-pasti-chudoby/

 

Upřímně jsem ztratil trpělivost

 

 3.4.2019 , Marian Kechlibar zveřejňuje odpověď Hatema Berrezougy na svůj otevřený dopis:     Pochopil jsem, že jediný, kdo dělá ze života muslimů PEKLO, je to ten samý SOUČASNÝ ISLÁM, který tady rozšiřují a chtějí podle něj žít.

     Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7871-uprimne-jsem-ztratil-trpelivost.htm

     Celý text:      Ztratil-trpelivost.doc

 

Hitlerův věrný druh ,,slavně" osvobodil

 

Mussoliniho. Po válce vraždil pro Izrael

 

 11.9. 2018     Otto Skorzeny byl SS standartenführer Waffen-SS, jehož komando v roce 1943 osvobodilo svrženého diktátora Benita Mussoliniho ze zajetí. Není zcela jasné, jak nacistický prominent vešel do služeb Mossadu. Jisté je to, že Skorzeny byl pověřován klíčovými úkoly, v nichž hrála roli fyzická likvidace

     Odkaz:    https://www.securitymagazin.cz/historie/hitleruv-verny-druh-slavne-osvobodil-mussoliniho-po-valce-vrazdil-pro-izrael-1404056575.html

 

Indie vyslala na orbit špionážní družici

 

 2.4. 2019 , Autor článku: -hoo-     NOVÉ DILLÍ      Indie v pondělí úspěšně umístila na oběžnou dráhu Země špionážní družici a 28 dalších satelitů patřících Spojeným státům, Litvě, Španělsku a Švýcarsku 

     Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=219742

 

Hybridná vojna medzi Ruskom a USA. Ako ju vidia Američania

 

 Washington 1. apríla 2019     Sergej Iščenko na portáli SvPressa píše o tom, akým smerom sa môže vyvíja hybridná vojna, ktorú medzi sebou vedú Rusi a Američania na pôde tretích štátov. 

     Odkaz:    https://www.hlavnespravy.sk/hybridna-vojna-medzi-ruskom-usa-ako-ju-vidia-americania/1715005

 

Financial Times: Začíná asijské století

 

 1.4.2019 VSa     Asie se vrací na místo, které zaujímala po většinu svých dějin. Do roku 2020 budou asijské ekonomiky větší než zbytek světa. Takže asijské století začne – už za rok.

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/01/financial-times-zacina-asijske-stoleti/

 

Proč je pojem levice, levicový, nadávkou?

 

( Je takto masmédii formován, aby byl pojem emociálně odpudivý. )

 2.4.  2019 , Napsal Leo K.     Kde je politika, tam jsou peníze – vždy politika není o ničem jiném než být u rozdělování peněz. A kde jsou peníze, tam jsou i ochotní sluhové a lokajové těch sluhů a lokajové těch lokajů a tak dále, až na konci jsou tací, co se nazývají novináři.

     Odkaz:    https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/04/02/proc-je-pojem-levice-levicovy-nadavkou/

     Celý text:      Pojem-levice.doc

 

Hurá do války!

 

1.4.2019 , Oskar Krejčí     Rčení „chceš-li mír, připravuj válku“ v českých ani slovenských podmínkách neplatí. Praha a Bratislava mají jediný nástroj k zahraničněpolitickému zajištění svých národních zájmů: umnou diplomacii.

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/04/01/hura-do-valky/

 

Ze 6. ÚV KSČM

 

Z diskuse na 6. zasedání ÚV KSČM

 31. 3. 2019 , Karel Klimša     Několik stručných poznámek k projednávanému. 1) Mám pocit (a jistě nejsem sám), že se v té naší podpoře vlády začínáme NĚJAK BOŘIT! 

     Odkaz:    http://severoceskapravda.cz/index.php/informace/2153-ze-6-%C3%BAv-ks%C4%8Dm

 

Římskokatolická církev, biskupové, kardinále

 

- to se ani trošku nestydíte?

 

 31.3.2019     Postupně, po roce 1989, církev začala stát vydírat, sosat z něj peníze na provoz těchto všech zařízení

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/rimskokatolicka-cirkev-biskupove-kardinale-se-ani-trosku-nestydite

 

K tvrzení pana dr. Rudolfa Jindráka o reparacích

 

 1.4. 2019 , J. Skalský   Naše vyjádření:  Pokud jde o reparace, které je nám Německo povinno zaplatit, a úlohu, jíž sehrál s námi H.-D. Genscher, pak můžeme říci, že byla pod vší myslitelnou úrovní

     Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/k-tvrzeni-pana-dr-rudolfa-jindraka-o-reparacich.html

 

Polovica sveta je nadosmrti zaviazaná Rusku

 

 14. 2. 2019 , Veikko Korhonen (Ari-Veikko Peltosen)  Vy sa pýtate na výsledky "agresie" Ruska? Tu sú: polovica Európy a čas Ázie získali svoju štátnos z rúk menovite Ruska. Vidíte, prečo je pol sveta zaviazaný Rusku až po hrob ...

     Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/02/polovica-sveta-je-nadosmrti-zaviazana.html

 

Nešastná Ukrajina: Bude možný život po volbách?

 

 30. 3. 2019 , Rostislav Iščenko Co dělat se Somálskem na vlastních hranicích? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek lze získat pouze empiricky. Ale skutečnost, že Rusko je připraveno reagovat na něco nepříjemného na Ukrajině, je zřejmá.

     Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/03/nestastna-ukrajina-bude-mozny-zivot-po.html

     Celý text:      Nestastna-Ukrajina.doc

 

28. Březen – Den učitelů

Učila jsem asi 30 let na různých typech škol, začínala jsem začátkem 80. let na učilišti - byli to super kluci, jednodušší, ale rozumní, slušní a féroví. Dnes bych do té džungle nešla.

     Odkaz:    http://severoceskapravda.cz/index.php/nazory/2150-28-b%C5%99ezen-den-u%C4%8Ditel%C5%AF

     Celý text:      28-brezen.doc

 

Ruská armáda tvoří novou strategii. Analytik

 

vysvětlil, co je hlavním cílem

 

 30. března 2019, Marek Bláha / EuroZprávy.cz     Náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerij Gerasimov přednesl zprávu o oficiálním pohledu na vývoj vojenské strategie a vědy

     Odkaz:    https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/253220-ruska-armada-tvori-novou-strategii-analytik-vysvetlil-co-je-hlavnim-cilem/

     Celý text:      Ruska-armada.doc

 

Zánik hotovosti – „třetí nevolnictví“?

 

 27.3.2019      Miroslav Tejkl píše o tom, proč zánik peněžní hotovosti může v podmínkách současného kapitalismus vést ke „třetímu nevolnictví“.

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/03/27/zanik-hotovosti-treti-nevolnictvi/

     Celý text:      Zanik-hotovosti.doc

 

Kdyby ty internety nebyly. Kde udělali architekti globálního

 

světového řádu chybu? A můžou informační revoluci 2.0 zastavit?

 

 15.11.2018 , Milan Vidlák, časopis Šifra     Loni v létě to ve společnosti Google pořádně vřelo. Nikoli kvůli sluníčku, ale proto, že se vzbouřili zaměstnanci.

     Odkaz:    https://www.casopis-sifra.cz/kdyby-ty-internety-nebyly-kde-udelali-architekti-globalniho-svetoveho-radu-chybu-a-muzou-informacni-revoluci-2-0-zastavit/

     Celý text:      Kdyby-ty-internety.doc

 

Nepřátelství mezi Slovany z vůle cizích mocností

 

 29.3.2019 Ivo Šebestík     Animozity mezi národy, tak silně živené a podporované zvenčí, zasahovaly především Slovany, zatímco probíhala úspěšná integrace germánských kmenů

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/03/29/nepratelstvi-mezi-slovany-z-vule-cizich-mocnosti/

     Celý text:      Nepratelstvi-Slovanu.doc

 

Bývalý předseda rakouských lidovců:

 

Jsme na začátku třetí světové války

 

29.3.2019 VSa     EU už není mírový projekt. Ve skutečnosti jsme, jen na jiné úrovni, na prahu třetí světové války, řekl v nedávném rozhovoru bývalý šéf rakouských lidovců Erhard Busek.

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/03/29/byvaly-predseda-rakouskych-lidovcu-jsme-na-zacatku-treti-svetove-valky/

     Celý text:      Byvaly-predseda.doc

 

Vysoký ukrajinský zpravodajský činovník šokuje:

 

To Ukrajina sestřelila let MH17

 

  29.3. 2019 , Paul Craig Roberts , Redakce AC24     Se snahou vyvolat propagační útok proti Rusku zavraždila Ukrajina 298 cestujících a posádku letadla Malajsijských aerolinií.

     Odkaz:    https://ac24.cz/-/vysoky-ukrajinsky-zpravodajsky-cinovnik-sokuje-to-ukrajina-sestrelila-let-mh-17?redirect=%2F

     Celý text:      Zbehly-zpravodajec.doc

 

Zdrcující vysvědčení německé Energiewende

 

 27.3.2019 VSa Trendy     V žádné zemi není energetický mix tak nevýhodný jako v Německu. Německá ekonomika stále závisí na fosilních palivech, v této oblasti je na 111. místě!

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/03/27/zdrcujici-vysvedceni-nemecke-energiewende/

     Celý text:      Zdrcujici-vysvedceni.doc

 

Svět je řízen na základě lži

 

  27. březen 2019 , Dan Niel     Slovo "lež" má mnoho masek a převleků. Může se obléci jako fikce, polopravda nebo dokonce na sebe může hodit i převlek pravdy.

     Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/svet-je-rizen-na-zaklade-lzi.html

     Celý text:      Svet-lzi.doc

 

Lavrov ze Ženevy

 

 Projev ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova na konferenci o odzbrojení, Ženeva, 20. března 2019.

     Odkaz:    http://severoceskapravda.cz/index.php/informace/2149-lavrov-ze-%C5%BEenevy

     Celý text:      Lavrov-ze-Zenevy.doc

 

Expert Jan Campbell, který pracoval pro EU:

 

„Evropské unii věří jenom ti, kteří ji neznají.“

 

 28.3.2019  Milan Vidlák, časopis Šifra    Tím, kdo za tím stojí, není podle pana Campbella nikdo jiný než mýty opředený deep state – globální stínová vláda, která celé tohle divadlo z pozadí řídí, a, jeho slovy, „ovládá svět a globalizační procesy od 70. let minulého století“.

     Odkaz:    https://www.casopis-sifra.cz/expert-jan-campbell-ktery-pracoval-pro-eu-evropske-unii-veri-jenom-ti-kteri-ji-neznaji/

     Celý text:      Expert-J-Campbell.doc

 

Loď unesená africkými "migranty" zakotvila

na Maltě. Piráti byli zadrženi

28. března 2019      Stovka migrantů se nedaleko Tripolisu zmocnila lodi, která je zachránila u libyjských břehů a chtěla se s nimi vrátit do přístavu v Tripolisu.

     Odkaz:    https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/migrace-libye-lode-zakaz-italie-malta-unos.A190328_052632_zahranicni_remy

     Celý text:      Lod-unesena.doc

 

Prezidentské volby na Ukrajině nejsou poctivé

 

 27.3. 2019     Rozhovor Haló novin s bývalou poslankyní ukrajinského parlamentu Olenou Bondarenko. Pro Ukrajinu je 31. březen, kdy budeme volit nového prezidenta, jakýmsi bodem předělu, z něhož není návratu, nebo je návratem.

     Odkaz:    http://www.halonoviny.cz/articles/view/50357859

     Celý text:      Volby-na-Ukrajine.doc

 

Po odchodu z EU nepříjde žádná apokalypsa,

 

naopak se budeme mít lépe

 

 Autor: František Matějka  Odchodem z EU nezmizíme z Evropy. Budeme v ní dál, stejně jako jsme v ní byli před vstupem do EU. Budeme ale respektovaný stát s normálními a zdravými sousedskými vztahy.

     Odkaz:    https://www.euportal.cz/Articles/20823-po-odchodu-z-evropske-unie-neprijde-zadna-apokalypsa-naopak-se-budeme-mit-lepe.aspx

     Celý text:      Po-odchodu-z-EU.doc

 

Indie sestřelila družici a prohlásila se

za vesmírnou velmoc

 27.3. 2019 , Redakce AC24.cz     V Indii se konaly úspěšné zkoušky protidružicové zbraně a byla sestřelena družice ve výšce 300 kilometrů.

     Odkaz:    https://ac24.cz/-/indie-sestrelila-druzici-a-prohlasila-se-za-vesmirnou-velmoc

     Celý text:      Indie-sestrelila.doc

 

Od recese ve Státech ke krizi v Rusku ...

 25.3. 2019 , Autor - Michail Melnikov , překlad: st.hroch     Spojené státy zahájily existenci v režimu „330 dní před krizí", což tradičně předchází vážnému hospodářskému poklesu.

     Odkaz:    https://tsararad.tv/artides/za-recessiiu-v-ssha-riskuet-zaplatit-rossMa 190895

     Celý text:      Od-recese.doc

 

Institut Aleny Vitáskové: Pokusy státních zástupců

 

na občanech v laboratoři zvané naše vlast

 

25. 3. 2019     Představa, že vás chce dostat do vězení, či připravit o majetek na „objednávku“ mi stále zvedá žaludek. Bohužel, tento systém objednávky stíhání nepohodlných osob se používá, čím dál více.

     Odkaz:    https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Institut-Aleny-Vitaskove-Pokusy-statnich-zastupcu-na-obcanech-v-laboratori-zvane-nase-vlast-575299

     Celý text:      Pokusy-zastupcu.doc

 

Proč už Rusku neříkají „surovinový přívěsek“

 

25.3. 2019 , Irina Alksnis     Generální tajemník Světové energetické rady (WEC) Christoph Frei prohlásil, že Rusko zůstane energetickou supervelmocí, a už se světová energetika rozvíjí jakýmkoli směrem.

     Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/nazory/201903259501998-proc-uz-rusku-nerikaji-surovinovy-privesek/

     Celý text:      Proc-Rusku.doc

 

Mašiny bez bohů

26.3.2019 , Lenka Procházková , přišlo emailem , (Projev na pietní akci před srbskou ambasádou k dvacátému výročí zahájení náletů sil NATO na Jugoslávii)    

     Odkaz:    http://www.zvedavec.org/prispevky/2019/03/7864-masiny-bez-bohu.htm

     Celý text:      Masiny-bez-bohu.doc

 

Jak se vyznat v současném chaosu

 

na naší politické scéně

 

 20.3. 2019 , Jaroslav Tichý     Na naší politické scéně dochází k narůstajícímu chaosu a k dezorientaci --- Mají-li naši občané v masovém měřítku podporovat obhajobu našich národních zájmů, bude zřejmě nezbytné tyto zájmy pojmenovat a vysvětlit.

     Odkaz:    http://www.czechfreepress.cz/politika/jak-se-vyznat-v-soucasnem-chaosu-na-nasi-politicke-scene.html

     Celý text:      Jak-se-vyznat.doc

 

Proč muselo umřít Srbsko, ženy a děti

pod teroristickými nálety NATO?

Začalo obklíčení Ruska a základna Bondsteel!

     Odkaz:    http://www.skrytapravda.cz/

     Celý text:      Proc-muselo.doc

( Poznámka správce: Nezapomeňme, že "se přičinili" i další. Německé tajné služby v odplatě Srbům za odpor proti hitlerčíkům za II. světové války a Vatikán, jemuž Srbové  nepodléhají, protože jsou pravoslavní. )

 

Příštím generacím

 Milan Kohout     Digitální omluva příštím generacím - Za přicházející globální kolaps životního prostředí bychom měli v prvé řadě vinit bohaté lidi a jimi podporovaný kapitalistický kult bohatství.

     Odkaz:    http://severoceskapravda.cz/index.php/kam-jsme-se/2147-p%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C3%ADm-generac%C3%ADm

     Celý text:      Digitalni-omluva.doc

 

Církev římskokatolická nezná pokání a polepšení

 

Vatikán přikázal povodně migrantů a islamizaci Evropy:

papež František a jeho 21- bodový plán

 Odkaz:  http://severoceskapravda.cz/index.php/nazory/2141-c%C3%ADrkev-%C5%99%C3%ADmskokatolick%C3%A1-nezn%C3%A1-pok%C3%A1n%C3%AD-a-polep%C5%A1en%C3%AD

     Celý text:      Cirkev-nezna.doc

     ( Poznámka správce: Žádný div. Podle odhadu antiglobalistů je "horní patro Vatikánu" třetí hlavní větví globálních superelit, vedle klanu Rothschildů a Rockefellerů. Je zapojeno do prosazování "Nového světového řádu - NWO" (s "depopulací" planety o velkou většinu lidstva) a logicky tedy prosazuje migrační úder jako alternativní zbraň hybridního válčení za NWO. )

 

Akt agrese. Kreml reagoval na ospravedlnění bombardování

 

Jugoslávie silami NATO

 

 24.03.2019     Aliance tehdy neobdržela povolení od Rady bezpečnosti OSN k provedení vojenských operací na Balkáně. Kromě toho NATO porušilo ustanovení vlastní smlouvy z roku 1949, v němž se zavázalo, že nebude používat síly v mezinárodních vztazích, pokud by to bylo v rozporu s cíli OSN.

     Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/svet/201903249499075-akt-agrese-kreml-reagoval-na-ospravedlneni-bombardovani-jugoslavie-silami-nato/

     Celý text:      Akt-agrese.doc

 

Pravda o válečných a poválečných událostech na Postoloprtsku.

 

S fámou o „masakru,, v Postoloprtech jsem se setkal nedlouho po válce. Fámu prověřovalo velitelství armády z Prahy a dokonce jakási mezinárodní komise. V jejich závěrech bylo řečeno, že se fáma nezakládá na pravdě. Takže tvrdit v roce 2005, že v Postoloprtech došlo před šedesáti lety ze strany Čechů k nějakému masakru, dokonce masakru osmi set (!) osob, je neslýchaná lež. Přímý účastník událostí RsDr. Jaroslav Šimůnek, vojenský historik

     Celý text:      Pravda-o-Postoloprtsku.doc

 

Spojené státy ví, kde se skrývají poslední členové IS

po porážce, o které informovali Kurdové – Mezi migranty

 

 24.3. 2019 , Autor článku: Anett Hoopskins , DAMAŠEK     Spojené státy své teroristy IS chrání před likvidací, jelikož je mají na svých okupovaných územích. V listopadu roku 2018 ruské ministerstvo obrany odhadlo počet teroristů v daném táboře na šest tisíc lidí.

     Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=219143

     Celý text:      Kde-se-skryvaji.doc

 

3.února 2009 se srazily dvě jaderné ponorky s 32 balistickými

 

střelami na palubě

 

 Pozdě v noci 3.února 2009 se francouzská jaderná ponorka Le Triomphant  srazila. Ve stejné době se ale s nějakým objektem srazila s britskou jadernou ponorka třídy Vigilant, HMS Vanguard.

     Odkaz:    https://www.securitymagazin.cz/historie/3unora-2009-se-srazily-dve-jaderne-ponorky-s-32-balistickymi-strelami-na-palube-1404062812.html

     Celý text:      Nebezpecna-srazka.doc

     ( Poznámka správce: Nebezpečí náhodné raketojaderné přestřelky v důsledku technického selhání vskutku existuje. Nenechme zneužít ČR k umístění americké vojenské základny !!! )

 

Srbský generál promluvil o plánech NATO zabít v Kosovu

 

20 tisíc jugoslávských vojáků

 

  23.3. 2019     Velení NATO plánovalo likvidaci více než 20 tisíc vojáků a důstojníků armády Svazové republiky Jugoslávie v Kosovu a Metochii v průběhu bombardování v roce 1999, sdělil Sputniku generálplukovník Vladimir Lazarevič.

     Odkaz:    https://ac24.cz/-/srbsky-general-promluvil-o-planech-nato-zabit-v-kosovu-20-tisic-jugoslavskych-vojaku

     Celý text:      Srbsky-general.doc

 

Christchurch aneb Malá teorie Velké lži

 

 22. 3. 2019 , Michal Brand     Napsal jsem malou sérii článků na téma Psychologické operace Christchurch a teď na ni chci navázat ... Ten trik je přeci v tom, že vidíte jednu věc a MYSLÍTE SI, že vidíte věc jinou.  

     Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/03/christchurch-aneb-mala-teorie-velke-lzi.html

     Celý text:      Christchurch.doc

 

Dorostenecká fraška

 

 Posted on Březen 22, 2019 by vlkp napsal Leo K.     Zatím se nepodařilo najít teoretický model, který by požadavku dobrého popisu vlivů na změny klimatu věrně vyhověl. Ale šestnáctiletá školačka to ví…Pro Boha – žijeme snad ve středověku, abychom věřili v Boží vyvolení?

     Odkaz:    https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/03/22/dorostenecka-fraska/

     Celý text:      Dorostenecka-fraska.doc

 

... Nepřítel nejen naslouchá, ale také píše a pochybuje, místo aby věřil.

 22.3. 2019 Autor článku: Ivan David      Svitla mi naděje, že se konečně dozvím, jak je to s těmi ruskými dezinformacemi, t Nic takového, zato jsem se hodně nasmál.

          Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=219019

     Celý text:      Expert-na-dezinformace.doc

 

Zdeněk Jemelík: Nekončící příběh Aleny Vitáskové

 

 22.3. 2019      První jarní den přinesl další zastavení na nekonečné křížové cestě pronásledování Aleny Vitáskové orgány trestního řízení.

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/zdenek-jemelik-nekoncici-pribeh-aleny-vitaskove

     Celý text:      Nekoncici-pribeh.doc

 

Rosatom jde v Číně do nové lokality ...

První blok turecké JE Akkuyu má hotové základy

12.3.2019 by admin     Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom vstupuje na čínský trh s dalším projektem, s reaktory VVER-1200. 8. března 2019 bylo dokončeno betonování základové desky 1. bloku turecké jaderné elektrárny Akkuyu. Tuto elektrárnu s reaktory VVER-1200 generace III+ také staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom.

     Odkaz:    http://atominfo.cz/2019/03/rosatom-jde-v-cine-do-nove-lokality-podepsal-smlouvy-na-7-a-8-je-tchien-wan-a-3-a-4-blok-je-su-ta-pao/

                     http://atominfo.cz/2019/03/prvni-blok-turecke-je-akkuyu-ma-hotove-zaklady/

     Celý text:      Rosatom-jde.doc

 

Co ohledně NATO nevíte pravděpodobně a co docela určitě

 

 Posted on Březen 21, 2019 by vlkp      Slavíme  20. výročí porušení přijatých závazků! NATO necelých  100 km  od  Petrohradu  je  průšvih. To je  jen kousíček od  3. světové…. A  tohle  my  slavíme! 

     Odkaz:    https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/03/21/co-ohledne-nato-nevite-pravdepodobne-a-co-docela-urcite/

     Celý text:      Ohledne-NATO.doc

 

Na radikalizaci společnosti se podílejí vlády jednotlivých zemí ...

19. březen 2019 Společnost se ve vyspělých zemích jak polarizuje, tak radikalizuje. Na tomto vývoji se však významnou měrou podílejí národní vlády včetně té české ...

     Odkaz:    http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/492-na-radikalizaci-spolecnosti-se-podileji-vlady-jednotlivych-zemi-aneb-jak-to-mysleli-cesti-politici-kdyz-mluvili-o-cr-jako-o-6-nejbezpecnejsi-zemi-ve-svete

     Celý text:      Na-radikalizaci.doc

 

Čína dokončuje vytvoření „umělého slunce“. Tento rok má být hotové

 

 12.3. 2019     V roce 2019 bude dokončen proces vytvoření čínského experimentálního reaktoru pro termonukleární fúzi EAST.

     Odkaz:    https://ac24.cz/-/cina-dokoncuje-vytvoreni-umeleho-slunce-tento-rok-ma-byt-hotove

     Celý text:      Cina-dokoncuje.doc

 

Proč bohatí kupují atomové kryty? Tyto bunkry jdou na dračku

 Jan Vítek     Nejluxusnější útočiště pro přežití atomové Apokalypsy se buduje v České republice, prozradila před dvěma dny CNN.

     Odkaz:    https://prima.iprima.cz/novinky/proc-bohati-kupuji-atomove-kryty-tyto-bunkry-jsou-na-dracku

     Celý text:      Kupuji-kryty.doc

 

K čemu povede Nazarbajevova rezignace?

 

 21.3.2019 VSa Téměř 80letý Nazarbajev si připravil terén pro výběr vhodného následníka.  Nazarbajev si přesedl na jiné křeslo, ale Kazachstán má zůstat sedět na místě.

     Odkaz:    http://casopisargument.cz/2019/03/21/k-cemu-povede-nazarbajevova-rezignace/

     Celý text:      Nazarbajevova.doc

 

Jak se chránit před elektromagnetickým zářením

 

 March 19, 2019   Dr. Joseph M. Mercola   překlad: Vlabi     Nejnebezpečnějším znečištěním, kterému jsme v současnosti vystaveni, je neviditelné moře elektromagnetických polí (EMP) .

     Odkaz:    https://naseveru.org/2019/03/19/jak-se-chranit-pred-elektromagnetickym-zarenim/

     Celý text:      Jak-se-chranit.doc

 

Čína bleskově posiluje své námořnictvo

 

 19. březen 2019 , Napsal/přeložil:  Geo     Posilování čínské flotily pokračuje neuvěřitelně rychlým tempem, kterému se zdaleka nevyrovná žádné námořnictvo na světě včetně amerického.

     Odkaz:    https://eurasia24.cz/vojenstvi/item/2895-cina-bleskove-posiluje-sve-namornictvo

     Celý text:      Cina-posiluje.doc

 

Kdo zastaví teroristu Putina? Krym, Nord Stream II, Síla Sibiře...

19. 3. 2019     Putin za pouhých 27 měsíců postavil 19 kilometrový most na Krym , za pár dní či týdnů zprovozní jeden z největších plynovodů na světě Síla Sibiře, z poloviny financuje plynovod Nord Stream II

      Kruci, kde bere to žebrácké Rusko peníze na tento terorismus - výstavby elektráren, mosty, plynovody, když USA vynakládá na mírové bomby tolik, že zadlužením se hroutí a Rusko už nemá skoro žádný dluh?

     Odkaz:    http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2352-kdo-zastavi-teroristu-putina-krym-nord-stream-ii

     Celý text:      Kdo-zastavi.doc

 

Hnutí pro ochranu klimatu – žádná zmínka o válce

19.3.2019 , Michel Chossudovsky     Zatímco 15. března proběhly po světě demonstrace pod transparenty o globálním oteplování, dnešní války nebyly vůbec zmíněny. Stejně nebylo zmíněno nebezpeční třetí světové války, která ohrožuje budoucnost lidstva.

     Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/03/michel-chossudovsky-michel-chossudovsky.html

                    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=218918

     Celý text:      Hnuti-pro.doc

 

Americká říše končí – Spojené státy se uzbrojí a zbankrotují

 

 18. 3. 2019 , John Vojtek     CHARLOTTESVILLE | Hlavním viníkem stálého růstu dlužních závazků Spojených států (SS) je vojenský průmysl země a nekompetentní vedení státu. Píše to ředitel Rutherfordova institutu, americký publicista a veřejný činitel John Whitehead v článku pro CounterPunch.

     Odkaz:    http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=218734

     Celý text:      Americka-rise.doc

 

Promlouvá první místopředseda ČSBS Emil Kulfánek

26.01.2019  Promlouvá první místopředseda ČSBS. V posledních měsících se  strhla pomlouvačná kampaň proti vedení Českého svazu bojovníků za svobodu. Myslím si, že je to hlavně kvůli jednoznačnému vlasteneckému postoji ČSBS.

     Odkaz:    https://bojzasvobodu.cz/promlouva-prvni-mistopredseda-csbs-emil-kulfanek/

     Celý text:      Promlouva-CSBS.doc

 

Washington vede válku proti Číně na nové úrovni - a utrpí hořkou ztrátu

 

 19.3.2019 , Peter Koenig     Trump zahájil novou zběsilou a jako obvykle naprosto nelegální kampaň agrese proti rychle rostoucí ekonomice Číny.

     Odkaz:    http://www.zvedavec.org/komentare/2019/03/7858-washington-vede-valku-proti-cine-na-nove-urovni-a-utrpi-horkou-ztratu.htm

     Celý text:      Washington-vede.doc

 

Miroslav Hruška: Kam se ztratila voda?

 

17.3. 2019     Jaksi se zapomnělo, že spodní voda je vespod a musí se tam někudy dostat. Tady musí přijít radikální řešení a to hodně brzy. Odborníci, začněte pracovat a pokud možno, poraďte se i se zdravým selským rozumem.

     Odkaz:    https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-hruska-kam-se-ztratila-voda?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

     Celý text:      Miroslav-Hruska.doc

 

Současný boj s terorismem? Muž ze CIA nešetří kritikou

 

 19. března 2019, Marek Bláha / EuroZprávy.cz      Údery bezpilotních letounů, které zabíjejí nevinné civilisty, mohou Spojeným státům z dlouhodobého hlediska způsobit značné škody

     Odkaz:    https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/252111-strategie-ve-valce-s-terorismem-muz-ze-cia-nesetri-kritikou/

     Celý text:      Boj-s-terorismem.doc

     Na doplnění k tématu:     GlobWar.doc  ,  Americke-valky.doc

 

Němečtí experti uvedli dvě možné příčiny katastrofy boeingu 737 Max 8

 

 18.03.2019     Havárie boeingu modelu 737 MAX, druhá za půlroku, odhalila vážné problémy se software.

     Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/nazory/201903189461025-nemecti-experti-uvedli-dve-mozne-priciny-katastrofy-boeingu-737-max-8/

     Celý text:      Nemecti-experti.doc

 

Okamžitě si vymažte Facebook!

18.3. 2019 , Redakce     Brian Acton, spoluzakladatele WhatsApp, vyzval lidi prostřednictvím sociální sítě Twitter, aby si vymazali svůj účet na Facebooku. Důvodem má být obchodování se soukromím uživatelů

     Odkaz:    https://ac24.cz/-/okamzite-si-vymazte-facebook-spoluzakladatel-whatsappu-obvinil-zuckerberga-s-obchodovanim-se-soukromim

     Celý text:      Vymazte-facebook.doc

 

"Ministře" Petříčku, vyznamenal jste vrahy a zloděje! Je to stejný zločin, jako byste postavil Hitlerovi děkovný pomník v Osvětimi!

Nela Lisková     Ministerstvo zahraničí udělilo nové medaile "osobnostem", které se zasloužily o členství České republiky v    NATO. Vstupem ČR do NATO, jsme se stali oběmi vydírání a plátci výpalného za okupaci americkou armádou.

     Odkaz:    http://www.rukojmi.cz/clanky/7787-ministre-petricku-vyznamenal-jste-vrahy-a-zlodeje-je-to-stejny-zlocin-jako-byste-postavil-hitlerovi-dekovny-pomnik-v-osvetimi

     Celý text:      Vyznamenal-jste.doc

 

Historický idiotismus. Historik o srovnávání německé okupace a 21. srpna

 

 15.03.2019   Sputnik hovořil se známým historikem, Jiřím Jarošem Nickellim:   „Historie tohoto data je současně historií naprosté velezrady západního spojence Francie

     Odkaz:    https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201903159437974-historicky-idiotismus-historik-o-srovnavani-nemecke-okupace-a-21-srpna/

     Celý text:      Historicky-idiotismus.doc

 

Necenzurované záběry masakru muslimů v Christchurch vyvolávají podezření, že se jednalo o False Flag operaci s krizovými herci!

Bře 16, 2019     Všechno to nasvědčuje tomu, že jsme byli svědky dalšího zinscenovaného masakru, ... žádná krev při střelbě do těl obětí, čisté oblečení bez krve, střelba do hlavy bez krve, obě s kuklou Fantomase na hlavě a další nesmysly! Co se stalo, když střelec při jízdě v autě střílel přes čelní sklo?

     Odkaz:    https://aeronet.cz/news/video-necenzurovane-zabery-masakru-muslimu-v-christchurch-vyvolavaji-podezreni-ze-se-jednalo-o-false-flag-operaci-s-krizovymi-herci-zadny-krik-obeti-zadne-diry-od-kulek-ve-zdech-zadna-krev/

     Celý text:      NZeland.pdf

 

Ivan David: EU to vyřeší!?

12.2.2019     Evropská unie není řešením problému, ale jeho příčinou. Byli jsme přijati, abychom se nemohli bránit. Evropská unie je projekt ke zhoubě Evropských národů.

     Odkaz:    http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/ivan-david-eu-vyresi

     Celý text:      EU-to-vyresi.doc

 

Atomový Hřib na Prahou

 

16. 3. 2019     Za posledních tisíc let i déle k nám ze západu přicházela především agrese arogantních a chtivých lupičů a násilníků. Podpora válečné psychózy a agrese NATO proti Rusku v Pobaltí a na Ukrajině nás může přivést do jaderné války v Evropě.

     Odkaz:    http://www.novarepublika.cz/2019/03/atomovy-hrib-na-prahou.html

     Celý text:      Atomovy-hrib.doc

 

Kronikář vzpomíná

 

 Milena Městecká     Kniha Jiřího Neséta POCHODY HLADU A SMRTI 1944-1945 je ojedinělé a velmi detailní zpracování svědectví o pochodech smrti válečných zajatců, především přes oblast Moravy a Slezska.

     Odkaz:    http://www.obrys-kmen.cz/index.php/rocnik-2019/269-11-2019-16-brezna-2019/2723-kronikar-vzpomina

     Celý text:      Kronikar-vzpomina.doc

 

Vyzvání na cestu – trnitou a úzkou

 

Text projevu proneseného na shromáždění na Václavském náměstí k osmdesátému výročí německé okupace

 

 16.3.2019 , Lenka Procházková     Obdobný rozklad společnosti, by za odlišných okolností a v delším čase, vidíme dnes znovu.     přišlo emailem

     Odkaz:    http://www.zvedavec.org/prispevky/2019/03/7856-vyzvani-na-cestu-trnitou-a-uzkou.htm

     Celý text:      Vyzvani-na-cestu.doc

 

Polská tv stanice TVP INFO informovala polské občany

 

o tom, co EU, USA a NATO "upekly".

 

Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předložil Frank-Walter Steinmeir devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu     přišlo e-mailem

     Odkaz:    http://ww.tvp.info/25939587/

     Celý text:      Evropsky-superstat.doc

 

KDO ZAVINIL 2. SVĚTOVOU VÁLKU?!

 

aneb byl Churchill větší zločinec než Hitler?

 Vytvořit významnou politickou sílu bylo možno jen s podporou ze zahraničí. Stručně a jasně: Hitler byl vybrán jako nástroj ke zničení Ruska. A tak se mu po klopotném rozjezdu dostávalo pomoci ze strany Anglie, Ameriky, ale také Francie.

     Odkaz:    http://severoceskapravda.cz/index.php/radime/2134-kdo-zavinil-2-sv%C4%9Btovou-v%C3%A1lku

     Celý text:      Kdo-zavinil.doc

     ( Poznámka správce: Pro úplnost je třeba ještě dodat, že Hitler i Churchill byli majetkově a mocensky níže postavení a nepřímo ovládaní sionoanglosasskými superelitami. Nacisté vyrůstající z germánského velmocenského šovinismu byli jimi "vykrmeni" jako bojoví psi proti nepodrobené alternativní společensko-ekonomické formaci - a také, aby vysílili a pomohli podrobit Germány, jako možnou vznikající velmocenskou konkurenci. Němečtí nacisté se jim však poněkud "utrhli ze řetězu" - proto byl použit nouzový postup - dočasná (by chabá a dobře vydělávající - lend and lease) spolupráce s SSSR, která měla být co nejdříve nahrazena jeho zničením. )

 

Případ Greta Thunberg versus Rosalia Bertell

 

 Autor: Květa Pohlhammer Lauterbachová     Víra v CO2 jako příčiny změny klimatu vede všechna úsilí špatným směrem a nepomáhá jít ke kořenům a skutečným nebezpečím, která jsou jiná, a mnohem větší než ta, která se normálně uvádějí.

     Odkaz:    http://e-republika.cz/article4137-P%C5%99ipad-Greta-Thunberg-versus-Rosalia-Bertell

     Celý text:      Pripad-Greta.doc

     ( Poznámka správce: Po potřeštěných představách že "Poručíme větru dešti" z doby před desítkami let, se dnes prosazuje ještě potřeštěnější agenda "Poručíme klimatu Zeměkoule". Ta je především v ekonomickém zájmu nadnárodních koncernů, které tím mají získat - prostřednictvím států vymahatelných obřích investic do alternativních technologií - tedy snadnou "těžbu (klimatické) renty". Dále má tato agenda sloužit k posilování moci západních superelit - k přesouvání pravomocí národních vlád na nadnárodní instituce jimi ovládané. Agenda oteplování klimatu způsobeného člověkem je jednou z hybridních zbraní západních superelit proti většině lidstva, za nastolení jejich New World Order !!! )

 

Okupaci ČSR 15.3. 1939  a  „Drang nach Osten“ připravovala také Mnichovská dohoda 30.9.1938

 Němci i Angličané hráli v jednom družstvu, připravujícím předání Československa Hitlerovi.

     Pasហz knihy: N. V. Starikov – Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina (str. 174-184) , 15.3. 2019 vybral P. Rejf

     Celý text:      Starikov-o-Mnichovu-1938.doc

 

První web vymazán z internetu na základě nového

 

paragrafu §7b trestního řádu

 

 Publikováno Březen 13, 2019 Od WEDOS     13. 3. 2019 jsme v 9:56 obdrželi první výzvu k okamžitému vypnutí webu podle nového paragrafu §7b trestního řádu

     Odkaz:    https://blog.wedos.cz

     Celý text:      Prvni-web.doc

 

 

Maduro tvrdí, že za výpadkami elektriny sú Američania.

 

 Caracas 15. marca 2019     Maduro uviedol, že výpadky elektriny sú zapríčinené sabotážami, v ktorých majú prsty Spojené štáty. Tejto verzií nahráva aj fakt, že podobnú taktiku “blackoutu” použili USA a ich tajné služby aj v 80. rokoch počas prevratu v Čile.

     Odkaz:      https://www.hlavnespravy.sk/maduro-tvrdi-ze-za-vypadkami-elektriny-su-americania-ti-mali-vyuzit-taktiku-blackoutu-uz-predtym-v-cile/1697760

     Celý text:      Maduro-tvrdi.doc

 

EU je opravdu na dvě věci: k problémům a k vzteku !

 

 14. březen 2019 , Jiří Baa     Zahnuté okurky, olomoucké tvarůžky, tuzemský rum, omezení střelných zbraní, zákaz kontroly dováženého polského masa do ČR a také se prý zvažuje zákaz nošení kapesních nožů a nožíků. To jsou ty tak veledůležité problémy, kterými se evropský parlament zabývá, že jim nezbývá čas na řešené jiných, opravdu závažných problémů občanů Evropy.

     Odkaz:      http://www.czechfreepress.cz/jiri-bata/eu-je-opravdu-na-dve-veci-k-problemum-a-k-vzteku.html

     Celý text:      EU-k-vzteku.doc

 

 

15. březen 1939

 

Prof. PhDr.Stanislava Kučerová, CSc.    Zlověstnému 15. březnu předcházely události vynucené mnichovským diktátem 29.-30. září 1938. Byl to čas truchlivý, žili jsme s pocity bezmoci, zklamání, zrady, křivdy

     Odkaz:     https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1165933963530123&id=490810227709170&substory_index=0

     Celý text:      15brezen.doc

 

Ambasádu KLDR přepadli muži s vazbami na CIA, tvrdí list.

13.3. 2019     Severokorejská ambasáda ve Španělsku leží v klidné madridské čtvrti, v pátek 22. února do sídla vpadla skupina maskovaných mužů s falešnými zbraněmi.

     Odkaz:     https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/utok-na-severokorejskou-ambasadu-v-madridu/r~9319bb44459611e98a200cc47ab5f122/?redirected=1552588965

     Celý text:      Ambasadu-KLDR.doc

 

Generál Pavel šíří lež o NATO.

13.3. 2019     Rozhovor Parlamentních listů se zkušeným bývalým zpravodajcem Jiřím Wagnerem,

     Odkaz:     https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/General-Pavel-siri-lez-o-NATO-Politici-nechteji-rozhnevat-ty-nahore-boji-se-o-pozice-Svedectvi-zkuseneho-zpravodajce-vam-vyrazi-dech-573671

     Celý text:      Svedectvi-zpravodajce.doc

 

Proč je pro ČR nezbytné vystoupit z NATO.

 

 13. březen 2019 , Vladimíra Vítová    NATO na ruských hranicích považujeme za zdroj našeho smrtelného ohrožení, nikoliv za zvýšení naší bezpečnosti.

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/politika/bez-miru-nemame-budoucnost-proc-je-pro-cr-nezbytne-vystoupit-z-nato.html

     Celý text:      Bez-NATO.doc

     Viz také:      Americke-valky.doc ,  11zari.doc , Armada-v-NATO.doc

 

Nákup 12 vrtulníků od vlády USA se přiblížil

 

 12.3. 2019 , dan, rei, Právo     Nákup dvanácti vojenských vrtulníků až za 12,5 miliardy korun pro českou armádu přímo od vlády USA se po návštěvě premiéra Andreje Babiše v Bílém domě přiblížil.

     Odkaz:     https://www.novinky.cz/domaci/499450-nakup-12-vrtulniku-od-vlady-usa-se-priblizil.html

     Celý text:      Nakup-vrtulniku.doc

 

Proč socialismus?

 Albert Einstein - Nikde jsme skutečně nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazval „predátorskou fází“ vývoje lidstva. Do této fáze spadají pozorovatelná ekonomická fakta a dokonce i takové zákony, které, jak si z nich můžeme odvodit, nejsou v dalších fázích použitelné. Skutečným účelem socialismu je právě překonat a posunout se za predátorskou fázi vývoje lidstva.

     Celý text:      Proc-socialismus.doc

 

Tajná zbraň Pekingu. Čína je připravena rozprodávat státní dluh USA.

13.03.2019 , Natalja Dembinskaja     Čína, která je hlavním věřitelem USA, se začala aktivně zbavovat investic do amerického státního dluhu.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/byznys/201903139424416-tajna-zbran-pekingu-cina-je-pripravena-rozprodavat-statni-dluh-usa-nazor/

     Celý text:      Zbran-Pekingu.doc

 

Co slavíme? Konfrontaci s jadernou velmocí? Názor

 

 12.3. 2019 , Jana Petrova     20. výročí vstupu do NATO v Česku nevyvolává entuziasmus u všech, ne všichni jsou ochotní v Severoatlantické alianci vidět garanci národní bezpečnosti

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201903129425347-20-vyroci-vstup-nato-ceska-republika-skala/

     Celý text:      Co-slavime.doc

 

Okamurův výstup ve sněmovně

 

 11. březen 2019 , Milena Doušková    NÁVRH NA ZAŘAZENÍ NOVÉHO BODU PROGRAMU SCHŮZE “ NĚMECKÉ VÁLEČNÉ REPARACE“.          http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=68890

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/okamuruv-vystup-ve-snemovne.html

     Celý text:      Okamuruv-vystup.doc

 

Politické posuny a nová štěpení. Co znamenají pro levici?

 

 12.3.2019     Ilona Švihlíková se zamyslela nad tím, proč potřebujeme radikální a vskutku populistickou levici a proč se obou pojmů není třeba bát.

     Odkaz:     http://casopisargument.cz/2019/03/12/politicke-posuny-a-nova-stepeni-co-znamenaji-pro-levici/

     Celý text:      Politicke-posuny.doc

 

 

Kedmi o amerických raketách, ktoré chcú proamerickí

politici rozmiestni v Európe.

Moskva 10. marca 2019 Jakov Kedmi (izraelský bezpečnostný analytik)  na portáli politpuzzle vystríha všetky politické elity na americkej výplatnej listine, ktoré  súhlasia s tým, aby boli americké rakety stredného a krátkeho doletu rozmiestnené na ich územiach.

     Odkaz:     https://www.hlavnespravy.sk/kedmi-americkych-raketach-ktore-chcu-proamericki-politici-rozmiestnit-europe-odveta-ovela-horsia-predstavujete/1693111

     Celý text:      Kedmi-o-raketach.doc

 

 

Česká armáda v NATO dospěla? Jako Rudá armáda

po Stalingradu a Kursku? Názor

 

08.3.2019 , Jana Petrova   Vstup, či spíše přijetí České republiky do NATO nebyl nevyhnutelným krokem, řekl v rozhovoru pro Sputnik vojenský analytik pplk. v záloze Martin Koller.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/nazory/201903089402724-ceska-armada-v-nato-dospela-jako-ruda-armada-po-stalingradu-a-kursku-nazor/

     Celý text:      Armada-v-NATO.doc

 

Jaký záměr sledují Spojené státy stažením své armády z Afghánistánu?

 

11.3.2019 , Sergej Latyšev          Spojené státy získaly jistotu v tom, že po jejich odchodu je v Afghánistánu zajištěno celkové vzplanutí.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2019/03/7850-jaky-zamer-sleduji-spojene-staty-stazenim-sve-armady-z-afghanistanu.htm

     Celý text:      Jaky-zamer.doc

 

Další úder rodině

Francouzský parlament přijal zákon, podle kterého se ve školách zakazuje používat pojmy ťotecŤ a ťmatkaŤ a nařizuje se je nahradit pojmy ťrodič 1Ť a ťrodič 2Ť. Genderové šílenství škodí rodině

     Celý text:      Dalsi-uder-rodine.doc

 ( pozn. správce: Jedním z hybridních nástrojů oslabení odpůrců NWO ("temné šlechty" alias západních superboháčů) a depopulace planety, je i rozklad klasické rodiny )

 

Ženy hrají důležitou roli v rozvoji Koreje

 

 Pchjongjang, 7. března čučche 108 (2019) (KCNA) – Velké množství žen získalo čestné tituly lidových vědkyň, zasloužilých vědkyň, členek korespondentek akademie věd, profesorek a doktorek a hrají důležitou roli v rozvoji vědy, techniky a vzdělání v zemi.

     Odkaz:     http://www.kldr.info/2019/03/08/zeny-hraji-dulezitou-roli-v-rozvoji-koreje/

     Celý text:      Zeny-v-KLDR.pdf

 

Na prahu změn: Dějiny se vždy falšovaly.

Dnes je Angela Merkelová a její éra pomalu u konce a je otázka, co bude po ní. Podle Mariana Kechlibara budou problematická především tři dědictví. Prvním jsou nešastná ekologická rozhodnutí

     Odkaz:     http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/na-prahu-zmen-dejiny-se-vzdy-falsovaly-tri-dedictvi-angely-merkelove-a-proc-uz-i-nemecti-duchodci-obraceji-kazde-euro.html

     Celý text:      Na-prahu-zmen.doc

 

Dostojevskij o nevděku slovanském

 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij  ŤRusko nebude míti a nikdy ještě nemělo takových nenávistníků, závistlivců, pomlouvačů a dokonce zjevných nepřátel, jako všechna ta slovanská plemena, jakmile je jen Rusko osvobodí

     Odkaz:     http://www.isstras.eu/cs/2015/12/25/2027/dostojevskij-o-nevdeku-slovanskem/

     Celý text:      Dostojevskij-o-nevdeku.doc

 

LGBT přechází do útoku

 

 9.3.2019 , Ruslan Ostaško     Další udělování cen americké filmové akademie, běžně označované jako Oskaři, opět ukázalo sílu nátlaku ze strany sexuálních menšin.

     Odkaz:     http://www.zvedavec.org/komentare/2019/03/7849-lgbt-prechazi-do-utoku.htm

     Celý text:      LGBT-utoci.doc

 ( pozn. správce: Jedním z hybridních nástrojů oslabení odpůrců NWO ("temné šlechty" alias západních superboháčů) a depopulace planety, je i rozklad klasické rodiny )

 

Vede nás NATO k válce a vtahuje do konfliktu s jadernými

mocnostmi? Aneb Yankee, go home!

  8.03.2019    Událost iniciovalo České mírové fórum, České mírové hnutí, Iniciativa NE základnám ČR, Nezávislá média, Strana demokratického socialismu a Vojáci proti válce.

     Odkaz:     https://cz.sputniknews.com/nazory/201903089400493-vede-nas-nato-k-valce-a-vtahuje-do-konfliktu-s-jadernymi-mocnostmi-aneb-yankee-go-home/

     Celý text:      NATO-vede-k-valce.doc

 

 

Lžou, že se máme dobře. Mezi lidmi je chudoba

 

 Autor článku: Ivan David • 9.3. 2019      Výsledkem těchto negativních jevů, které u nás mnoho let působí, je velmi nízká porodnost a vymírání populace.

     Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=218135

     Celý text:      Je-chudoba.doc

     ( pozn. správce: O depopulaci planety přece "temné šlechtě" (západním superboháčům) přece jde !!! viz:

http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html

http://www.conematevedet.cz/Kapitalismus-mrtvola.htm   )

 

Rusko a Turecko uspořádaly společné cvičení v Černém moři

 Autor článku: -sla- • 09. 03. 2019     MOSKVA – ANKARA | Lodě Černomořského loďstva se zúčastnily společného cvičení s tureckým vojenským námořnictvem.

     Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=218108

     Celý text:      Rusko-a-Turecko.doc

 

8. březen – Mezinárodní den žen

Posted on Březen 8, 2019 by vlkp  Napsal : Řezníček z Brna

     Odkaz:     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/03/08/8-brezen-mezinarodni-den-zen/

     Celý text:      Osmy-brezen.pdf

 

Krásná, elegantní a smrtící. Sovětská snajperka Roza Šaninová zlikvidovala 54 nepřátel během necelého roku

8.3. 2019     Za svůj boj na frontových liniích byla oceněna Medailí za statečnost č prestižním Řádem slávy.

     Odkaz:     https://www.securitymagazin.cz/historie/krasna-elegantni-a-smrtici-sovetska-snajperka-roza-shaninova-zlikvidovala-54-nepratel-behem-neceleho-roku-1404059269.html

     Celý text:      Roza-Saninova.doc

 

Sprosárnou Kateřiny Tučkové vůči Čechům kalich přetekl

 Dr.Jiří Jaroš NickelliPaní spisovatelka by měla své generalizace odvolat a omluvit se českému národu jako celku.

     Přišlo e-mailem

     Celý text:      KTuckova.doc

 

Bohaté USA? 20% lidí bydlí v papundeklech a obytných přívěsech. To je nᚠvzor?

 8. 3. 2019   Americký úřad pro bydlení a městský rozvoj (HUD) zveřejnil pravidelnou zprávu, podle které je v zemi celkem 554.000 bezdomovců.  

     Odkaz:     http://skrytapravda.cz/zahranicni/2328-bohate-usa-20-lidi-bydli-v-papundeklech-a-obytnych-privesech-to-je-nas-vzor

     Celý text:      Bohate-USA.doc

 

Architektura zpravodajských služeb by měla být štíhlá a ťgotickáŤ

6.3. 2019  "V Evropě padly sjednocením Německa Jaltské dohody, rozbitím Jugoslávie zbytky Versailleského systému a uznáním samostatného Kosova Helsinský protokol, Od té doby žijeme bez pravidel."

     Odkaz:     http://www.halonoviny.cz/articles/view/50175299

     Celý text:      Architektura-zpravodajskych.doc

 

Babiš - Trump? Posílení středounijního prostoru

 7.3. 2019          V US vrcholí boj mezi Trumpem a jádrem současné globální moci (Deep State v jeho nejperverznější podobě).

     Odkaz:     http://radimvalencik.pise.cz/6683-babis-trump-posileni-stredounijniho-prostoru.html

     Celý text:      Babis-Trump.doc

     ( Poznámka správce:  Podle názoru, V. Pjakina probíhá nyní střet mezi superglobalisty (Rothschildové, Rockefellerové, Morganové, Warburgpvé, královské rody Anglie a Nizozemska, horní patro Vatikánu … ), jejichž člověkem je Trump, a nižším patrem globalistů - euroatlantisty (Deep State) s EU řidícími elitami, kteří jsou méně bohatí, zato však mnohem početnější a jsou výkonnou složkou dosavadního systému vládnutí PanAmericana,  a personálně převládají v Pentagonu, vládě USA, v NSA, CIA, MMF, EK ...  Superglobalisté chtějí "utáhnout opasek" nižším elitám a středním vrstvám Západu - resp. je částečně zredukovat, z důvodu zachování svého bohatství a moci a zároveň zdrojové udržitelnosti civilizace.  Nižší patro globalistů - euroatlantisté - chtějí pokračovat v dosavadním stylu - PanAmericana, i za cenu dalšího drancování přírodních zdrojů a riskování světové války. viz - 43. zpráva think tanku západních elit – Římského klubu – která je převratná v tom, že říká, že životní prostředí na Zeměkouli zatěžuje nejvíce takzvaná zlatá půlmiliarda – nižší elity a střední vrstvy Západu. Zatěžuje tedy Zeměkouli více než ostatních 6,5 miliardy chudých obyvatel Zeměkoule. http://www.conematevedet.cz/Kapitalismus-mrtvola.htm )

 

 

V Rusku okomentovali držení civilních zajatců v táboře

Spojených států v syrském Rukbanu

 Autor článku: -sla- , 7.3. 2019 ,   Pozice Spojených států (SS) ohledně uprchlického tábora Rukban v Sýrii poukazuje na to, že jej Washington potřebuje k tomu, aby odůvodnil svou nezákonnou přítomnost v Sýrii.

     Odkaz:     http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=217998

     Celý text:      Zajatci-v-Rukbanu.doc

 

Srbský poslanec promluvil o vyšetřování záhadných zmizení lidí v Kosovu

 7.3.2019     Nejhroznější případy se týkají obchodu s drogami, únosů lidí a obchodu s lidskými orgány.

     Odkaz: https://cz.sputniknews.com/svet/201903079393989-srbsky-poslanec-promluvil-o-vysetrovani-zahadnych-zmizeni-lidi-v-kosovu/

     Celý text:      Srbsky-poslanec.doc

 

Čekání na katastrofu od listopadu do března

 

 7. března 2019 , komentář Františka Ročka pro Prvnizpravy.cz     Po okupaci pohraničí došlo mezi obyvateli Československa doslova k výbuchu malomyslnosti a ponížení.

     Odkaz: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/cekani-na-katastrofu-od-listopadu-do-brezna/

     Celý text:      Cekani-na-katastrofu.doc

 

Josef Skála: „Elity“ NATO čeká tvrdý test.

 

 5.3.2019 ROZHOVOR      Spoléhat na to, že Moskva a Peking polezou ke křížku, je šílený hazard, říká lídr rebelů v KSČM.

     Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Josef-Skala-Elity-NATO-ceka-tvrdy-test-Vime-kdo-jsou-paraziti-Pane-Babisi-mluvite-hezky-a-ja-Vas-beru-za-slovo-572650

     Celý text:      Elity-NATO.doc

 

ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ – ROZKRÁDANÉ

 

 Posted on Březen 6, 2019 by vlkp  napsal Xaver  Za léta 2010 – 2016 bylo na dividendách vyvezeno 2.252 miliardy korun, zatímco z fondů EU přiteklo 563 miliard.

     Odkaz: https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/03/06/cechy-krasne-cechy-me-rozkradane/

     Celý text:      Cechy-rozkradane.doc

 

Americe nelze věřit? Profesor si nebere servítky

 

 6. března 2019, 00:01 — Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz     Profesor z prestižní Princetonské univerzity a nositel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman v komentáři pro server New York Times

     Odkaz: https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/250836-americe-nelze-verit-profesor-si-nebere-servitky/

     Celý text:      Americe-neverit.doc

 

Novinka dějin: Propast mezi generacemi

 

6.3.2019 Ivo Šebestík  Co když aplikace některých technologických novinek velice výrazně narušují lidský faktor v myšlení, učení, morálce i v samotném jednání?

     Odkaz: http://casopisargument.cz/2019/03/06/novinka-dejin-propast-mezi-generacemi/

     Celý text:      Generacni-propast.doc

 

Stern: Ruský „Zirkon“ udělá ze Západu bezmocné Tálibánce!

 4. března 2019 , (kou, prvnizpravy.cz, stern.de, foto: arch.)      Námořní hypersonická raketa „Zirkon“ se ukázala být mnohem rychlejší a nebezpečnější, než věřili západní experti

     Odkaz: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/stern-rusky-zirkon-udela-ze-zapadu-bezmocne-talibance/

     Celý text:      Stern-Zirkon.doc

 

Nejistá budoucnost evropských automobilek

 

 5.3. 2019   Politiku EU v oblasti automobilového sektoru považuje za jasnou pouze polovina šéfů automobilek ze západní Evropy.

     Odkaz: http://www.halonoviny.cz/articles/view/50173186

     Celý text:      Budoucnost-automobilek.doc

 

Rusko zaznamenalo tři miliony kybernetických útoků z USA!

5. března 2019 , (kou, prvnizpravy.cz, ria.ru, foto: pl)    Rusko před několika dny zaznamenalo tři miliony kybernetických útoků na své IP adresy ze Spojených států

     Odkaz: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/rusko-zaznamenalo-tri-miliony-kybernetickych-utoku-z-usa/

     Celý text:      Utoky-z-USA.do

 

Skála: Rosatom je pro ČR výhodnou volbou. Jednoho premiéra

však už stála křeslo

 2.03.2019     Vladimír Franta   Josef Skála - v této sféře je vždy potřeba uvažovat perspektivně, v horizontu dvaceti a více let.

  Odkaz: https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201903029357889-Rosatom-ceska-energetika-Temelin-Dukovany/

     Celý text:      Skala-Rosatom.doc

 

Je to ještě čeština?

 27. 06. 2017     Do našeho jazyka proniká tolik nových slov, že pokud bychom se díky nějakému stroji času mohli potkat se svým dřívějším já, nedokázali bychom se sami se sebou domluvit

     Celý text:      Je-to-jeste-cestina.doc

 

Je neoliberalismus zabíjením Ruska?

 

2.3. 2019 , Dr. Paul Craig Roberts Západní svět má skutečně životní zájem na silném Rusku, aby nemohlo být napadeno nebo provokováno, nebo silné Rusko je jediný způsob, jak omezit západní agresi, která vede k jaderné válce.

     Odkaz: https://www.globalresearch.ca/is-neoliberlism-killing-russia/5670223

     Překlad:      Neoliberalismus-zabiji.doc

 

Narkotická závislost na uranu. Jak Rosatom zničil atomový průmysl USA.

 

22.01.2019 , Maxim Rubčenko     Miliardář Bill Gates vyzval Bílý dům, aby se soustředil na rozvoj atomové energetiky, nejlepšího prostředku proti globálnímu oteplování.

     Odkaz: https://cz.sputniknews.com/byznys/201901228993518-uran-usa-rusko-jaderna-energetika/

     Celý text:      Zavislost-na-uranu.doc

 

Černé díry v červených číslech 5 – příliš velké letadlo

 

2.3. 2019 , Autor: Marian Kechlibar Megaprojekt Airbusu, čtyřmotorový A380, bude ukončen.

  Odkaz: https://www.securitymagazin.cz/security/cerne-diry-v-cervenych-cislech-5-prilis-velke-letadlo-1404062679.html

     Celý text:      Cerne-diry.doc

 

Pokračující dezinformace a dezinterpretace o jednání mezi Trumpem a Kimem

 Dosáhnout oficiálního ukončení války je snahou severokorejského režimu a přáním jihokorejské vlády, ale není to výhodným tahem pro Spojené státy.

  Odkaz: http://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/488-pokracujici-dezinformace-a-dezinterpretace-o-jednani-mezi-trumpem-a-kimem

     Celý text:      KLDR-USA.doc

 

Českoslovenští vlastenci podporují venezuelského vlastence presidenta Nicolase Maduru

Vážený pane presidente,

                                       my níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a opozičních politických stran v České republice hluboce nesouhlasíme s tím, že vláda a president České republiky uznali za „prozatímního prezidenta“  Venezuely samozvance a pučistu Guaidóa.

     Odkaz: https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2019/03/ceskoslovensti-vlastenci-podporuji.html

     Celý text:      Vlastenci-podporuji.doc

 

Nulový dohled ERÚ: regulátor loni přestal kontrolovat ceny energií

1. března,  David Tramba     Téměř nikoho a nic nekontrolujeme. Tak lze ve stručnosti shrnout znění zprávy, kterou poslal Energetický regulační úřad ministerstvu financí.

     Odkaz: https://www.euro.cz/byznys/energeticky-regulator-malo-reguluje-ceny-tepla-i-dalsich-energii-temer-nekontroluje-1441930

     Celý text:      Nulovy-ERU.doc

 

Rozdíl mezi současnou levicí a pravicí je jako mezi Pepsi a Colou

3. března 2019 Ačkoli pravo-levé třídění stran nevymizelo, dominantní je dle ní členění na strany podporující a nepodporující současný establishment.

     Odkaz: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/rozdil-mezi-soucasnou-levici-a-pravici-je-jako-mezi-pepsi-a-colou/

     Celý text:      Levice-pravice.doc

 

Zeman se podstatně spletl, když uvedl cenu amerického plynu pro Česko

2.03.2019     Jana Petrova    Společnost Novotek, prohlásila, že může dodávat ruský LNG do Evropy 2-3krát levněji než stojí plyn americký.

     Odkaz: https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201903029352434-Ceska-republika-USA-Rusko-Milos-Zeman-Jaromir-Soukup-plyn/

     Celý text:      Zeman-se-spletl.doc

 

Máme málo migrantů, potřebujeme 10 milionů dalších. Německo

volá po nových uprchlících

18. února 2019, Autor: Ivan Hájek / EuroZprávy.cz     Německo trpí nedostatkem lidí, konkrétně těch v produktivním věku.

     Odkaz: https://eurozpravy.cz/ekonomika/evropa/249370-mame-malo-migrantu-potrebujeme-10-milionu-dalsich-nemecko-vola-po-novych-uprchlicich/

     Celý text:      Malo-migrantu.doc

 

Ukrajinská exposlankyně: Rusové nesebrali Krym Ukrajincům,

ale Američanům.

2.3.2019 , Milan Vidlák, časopis Šifra     Jelena Bondarenková je žena, která řídí v Kyjevě nezávislé Centrum svobody slova a zabývá se otázkami politických vězňů.

     Odkaz: https://www.casopis-sifra.cz/ukrajinska-exposlankyne-rusove-nesebrali-krym-ukrajincum-ale-americanum-ti-na-nem-chteli-zakladnu-nebylo-jim-lito-ukrajincu-zlobi-se-jen-proto-ze-je-rusove-predbehli/

     Celý text:      Bondarenkova.doc

 

O majetku nejen katolické církve

2.3. 2019     K vyvlastnění majetku KSČ postačoval jediný argument, že KSČ získala svůj majetek v době, kdy měla totalitní moc. Církev i šlechta získaly svůj majetek v dobách, kdy také měly totalitní moc.

     Odkaz: http://www.novarepublika.cz/2019/03/o-majetku-nejen-katolicke-cirkve.html

     Celý text:      O-majetku.doc

 

Čína, Rusko a Indie: euroasijský trojúhelník se upevňuje

1.03.2019     Mechanismus konzultací ministrů obrany Číny, Ruska a Indie může upevnit roli tohoto „trojúhelníku“

     Odkaz: https://cz.sputniknews.com/politika/201903019337822-cina-rusko-indie-jednani/

     Celý text:      Cina-Rusko-Indie.doc

 

Vezměte si radikály zpět, nebo bude další norimberský proces,

vyzývají země Kurdové

 1.3. 2019 , Novinky    Trump tlačí na evropské země, aby si své občany vzaly zpět a postavily je před soud.

     Odkaz: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/498638-vezmete-si-radikaly-zpet-nebo-bude-dalsi-norimbersky-proces-vyzyvaji-zeme-kurdove.html

     Celý text:      Vezmete-radikaly.doc

 

Putinovo varování ohledně sebeobrany bylo překrouceno jako „nepřijatelná hrozba“ pro USA

  1.3.2019 , Finian Cunnigham        New York Times obvinil ruského lídra z „řinčení jadernými zbraněmi“,

     Odkaz: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/03/7842-putinovo-varovani-ohledne-sebeobrany-bylo-prekrouceno-jako-neprijatelna-hrozba-pro-usa.htm

     Celý text:      Putinovo-varovani.doc

 

Obchodníci se smrtí

 1. březen 2019 , Daniel Novák  Ta "civilizační nemoc" se ve skutečnosti jmenuje chemicko-farmaceutický kartel, jehož temná historie sahá k jádru ekonomiky nacistické Třetí říše - kartelům IG Farben a American IG

     Odkaz: http://www.czechfreepress.cz/zdravi/obchodnici-se-smrti.html

     Celý text:      Obchodnici-se-smrti.doc

 

Snaha o zničení historické paměti našeho národa.

 

 27. únor 2019 , Vladimíra Vítová     V úterý 26. 2. 2019 proběhlo v Praze 9. zasedání Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. Jeho účastníci semkli své řady.

     Odkaz: http://www.czechfreepress.cz/podoteky/snaha-o-zniceni-historicke-pameti-naseho-naroda.html

                 http://aliancenarodnichsil.cz/snaha-o-zniceni-historicke-pameti-naseho-naroda/

     Celý text:      Zniceni-pameti.doc

 

„Věřit v nezávislost tisku je bláznovství. Jsme nástroje

a vazalové bohatých za scénou.“

 27.2.2019 Mediální expert Petr Štěpánek je bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

  Odkaz: https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201902279329141-petr-stepanek-tisk-novinari-nezavislost-bohati-muzi/

     Celý text:      Nezavislost-tisku.doc

 

Je ohrožena peněžní hotovost? Co prozkoumává MMF?

28.2.2019 Ilona Švihlíková píše o posledních nápadech MMF

     Odkaz: http://casopisargument.cz/2019/02/28/je-ohrozena-penezni-hotovost-co-prozkoumava-mmf/

     Celý text:      Penezni-hotovost.doc

 

Podoby kolonializmu: Hladomor v Bengálsku.

 

 19. únor 2019 , devana      Koloniálne mocnosti, ktoré stáročia žijú z práce a zotročovania iných sa svojich spôsobov nevzdávajú ani v súčasnosti. Pre koloniálne mocnosti nikdy nebudeme partnermi, aj keď sme s nimi v rôznych spolkoch, či už je to EÚ, alebo NATO.

     Odkaz: http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/podoby-kolonializmu-hladomor-v-bengalsku.html

     Celý text:      Podoby-kolonialismu.doc

 

George Bush sr.: "Ak by nešlo o zrútenie ZSSR, Spojené štáty by očakávali kolaps"

 

 27. únor 2019 , Emília Balážová     Prezident Georg W. Bush: "Kolaps a porážka sovietskeho štátu v roku 1991 bola spásou nášho chorého štátu, v januári 1987 môj minister financií Jakonski povedal, že kvôli nášmu obrovskému verejnému dlhu by sme na konci roka mali hospodársky kolaps,

  Odkaz: http://www.czechfreepress.cz/amerika/george-bush-sr--ak-by-neslo-o-zrutenie-zssr-spojene-staty-by-ocakavali-kolaps.html

     Celý text:      Bush-senior.doc

 

Může se levice znovu vzchopit ?

 

 27.2.2019 Miroslav Tejkl     Těžko říci, soudobé společenské většiny levici nevěří, že je jejich hlasem. A nejen, že jí nevěří tu bývalou první charakteristiku (že je hnutím neprivilegovaných společenských většin), ale že se kriticky a pochybovačně vyslovují i k plnění role emancipačního subjektu.

  Odkaz: http://casopisargument.cz/2019/02/27/muze-se-levice-znovu-vzchopit/

     Celý text:      Muze-se-levice.doc

 

Každý muž má mít nůž? Zřejmě už ne, EU vybízí k jejich zákazu

 

 27.2. 2019 , Autor: Bohumil Straka      Rozsáhlá zpráva výboru pro terorismus, která mj. vybízí k zákazu nožů, schválená nedávno plenárním zasedáním Europarlamentu, je věc, která děsí miliony lidí, skauty nebo turisty

  Odkaz: https://www.securitymagazin.cz/security/kazdy-muz-ma-mit-nuz-zrejme-uz-ne-eu-vybizi-k-jejich-zakazu-1404062659.html

     Celý text:      Muz-ma-mit-nuz.doc

 

Rozsudok bol vynesený. Dolár príde o štatút svetovej rezervnej meny

25.2.2019 , Zdroj:   Natalja Dembinskaja, Analytici americkej investičnej banky JP Morgan Chase predtým vypočítali, že pokles začne ku koncu roka 2019 a že zastavi tento trend dolár nedokáže.

  Odkaz: http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html

     Celý text:      Rozsudok-vyneseny.doc

 

Jaký svět tu bude?

 25.2.2019 , Sergej Karaganov Západní intelektuální elity, dosud dominující v mezinárodní diskusi, nechtějí vidět pro ně nepříjemnou budoucnost, zánik jejich dominantních pozic.

  Odkaz: http://www.novarepublika.cz/2019/02/jaky-svet-tu-bude.html

     Celý text:      Jaky-svet.doc

 

Švýcarský příklad

 

Otakar Zmítko        Švýcarsko není v NATO. Musí se tedy bránit samo, každý muž od devatenácti let dostane zbraň, dá si ji doma do skříně - pochopitelně musí prodělat přibližně půlroční výcvik.

     Celý text:      Svycarsky-priklad.doc

 

Euro je brzda? Německo a Nizozemsko jsou podle studie

jedinými skutečnými euro vítězi

 26.02.2019     Jednotná měna eurozóny je vážnou brzdou ekonomického růstu téměř všech členských států. Německo a Nizozemsko však v posledních 20 letech z eura těží

  Odkaz: https://cz.sputniknews.com/svet/201902269313604-Evropa-euro-dolar-Nemecko-Nizozemsko-Recko-Spanelsko-Irsko/

     Celý text:      Euro-je-brzda.doc

 

 

Úvaha nad rozhovorem s expertkou na genderovou

problematiku Petrou Kubálkovou

24.2. 2019 , Blogy / Zdeněk Bálek     Aby tohle vše člověk pochopil, musí si to začít skládat jako mozaiku, protože to vše spolu velmi úzce souvisí a je součástí plánu na likvidaci evropských národů a to skrze zrušení tradiční rodiny a pád tradičních hodnot.

  Odkaz: http://www.czechfreepress.cz/zdenek-balek/uvaha-nad-rozhovorem-s-expertkou-na-genderovou-problematiku-petrou-kubalkovou.html

     Celý text:      Uvaha-nad-genderovou.doc

          Viz též článek:      Studijni-obory.doc

 

Politické strany a 25. únor 1948

 

 Po osvobození si lidé v Československu přáli poválečnou republiku na nových základech. Na jednoznačné porážce pravice v únoru 1948 nic nemohou změnit stále opakovaná tvrzení dnešních vládnoucích politiků a jim poplatných novinářů o komunistickém puči.

     Celý text:      PS-a-Unor.doc

 

Německo vyplácí důchody belgickým kolaborantům a členům jednotek SS

 

 22. února 2019 , Novinky     V Belgii jsou to asi tři desítky mužů ve věku přes 90 let, kteří dostávají z Německa pravidelné měsíční platby ve výši od 425 do 1275 eur, v Lotyšsku je pobíralo v polovině 90. let minulého století kolem 1500 bývalých členů jednotek SS.

     Odkaz: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/498097-nemecko-vyplaci-duchody-belgickym-kolaborantum-a-clenum-jednotek-ss.html

     Celý text:      Nemecko-vyplaci.doc

 

Putin, Trump a hlas lidu

 

25.2.2019 Oskar Krejčí   Putinova orientace na vnitrostátní problémy je zpravidla spojována s poklesem jeho popularity. Výzkumy ukazují, že i při poklesu popularity Vladimíra Putina je jeho současné postavení na ruské politické scéně bezkonkurenční.

     Odkaz: http://casopisargument.cz/2019/02/25/putin-trump-a-hlas-lidu/

     Celý text:      PaT.doc

 

Vládě USA už nikdo nevěří. Včetně Američanů samých.

 

 24. únor 2019 , P.C.Roberts      Poslední průzkum Gallupova ústavu prokázal, že dvakrát víc je těch Američanů, kteří za největší problém USA považují jejich vládu, než těch, kteří za něj považují imigraci

     Odkaz: http://www.czechfreepress.cz/amerika/vlade-usa-uz-nikdo-neveri-vcetne-americanu-samych.html

     Celý text:      USA-neveri.doc

 

Před převratem bylo Československo vysoce rozvinutou zemí.

 

 Československý průmysl vyráběl typově 90% sortimentu. Zahraniční dluh celého Československa byl kolem 5 miliard $ přičemž půjčky do zahraničí poskytlo Československo zhruba v dvojnásobné výši.

     Celý text:      Pred-prevratem.doc

 

Svoboda slova? Jak pro koho

 

 24.2. 2019 , Autor: Zdeněk Jemelík      „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, (jen) jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“.

     Odkaz: https://www.securitymagazin.cz/security/svoboda-slova-jak-pro-koho-1404062640.html

     Celý text:      Svoboda-slova.doc

 ( Poznámka: Na druhou stranu naše masmédia a většina politiků překrucují a lžou, "až se jim od huby práší" , "na opratích" západních superelit, bruselských pánů i za přičinlivé "pomoci sudeáčků". Otvírají tak Overtonova okna ke zničení zbytků naší státnosti, ke zničení našeho národa. A to našim "ochráncům práva"  nevadí !!! )

 

Už víme, co radili západní politici lídrům Majdanu

 Monika Hoření , Rozhovor s ukrajinským novinářem a blogerem Ruslanem Kocabou.  Každý den, nebo ob den či dva - jak to stíháme - na webových stránkách ťSBUŤ zveřejňujeme další a další přepisy odposlechů.

     Odkaz: http://www.halonoviny.cz/articles/view/50033402

     Celý text:      Uz-vime.doc

 

Kandidáti do EP podepisují prohlášení o transatlantických hodnotách.

24.2.2019 , Mirko Raduševič FTV Prima     Politici, kteří se hodlají stát novými poslanci Evropského parlamentu, jsou podrobováni „zkoušce“, zda jsou plně oddáni takzvaným transatlantickým hodnotám.

     Odkaz: http://www.novarepublika.cz/2019/02/kandidati-do-ep-podepisuji-prohlaseni-o.html

     Celý text:      Kandidati-do-EP.doc

 

Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost nacistické

Ukrajiny ohledně incidentu v Kerčském průlivu

 

23.2. 2019 , Autor článku: -sla- ŠTRASBURK – MOSKVA     Evropský soud pro lidská práva (ESLP) zamítl žádost nacistické Ukrajiny o přijetí předběžných opatření ve věci zadržení lodí ukrajinského námořnictva

     Odkaz: http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=217129

     Celý text:      EU-Kercsky.doc

 

Církev ničila záznamy o sexuálním zneužívání, tvrdí německý kardinál

 

Církev zakrývala a tajila případy sexuálního zneužívání dětí a mladistvých, prohlásil německý kardinál Reinhard Marx v sobotu na summitu ve Vatikánu

   Odkaz: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/498140-cirkev-nicila-zaznamy-o-sexualnim-zneuzivani-tvrdi-nemecky-kardinal.html

     Celý text:      Cirkev-nicila.doc

 

Velebí na Slovensku banderovce?

 

 23.02.2019 , Š Sputnik / Grigoriy Vasilenko  Glorifikace banderovců je nepřijatelná i pro EU a OSN. Bandera a banderovci jsou v rozporu s evropskými kulturními a civilizačními hodnotami.

     Odkaz: https://cz.sputniknews.com/slovensko/201902239283853-slovensko-bandera-cesko-media-fabry/

     Celý text:      Velebeni-banderovcu.doc

 

Rockefellerova nadace čelí miliardové žalobě za úmyslné infikování lidí syfilidou

 23.2.2019 , Milan Vidlák, časopis Šifra     Žaloba proti Univerzitě Johna Hopkinse, farmaceutické společnosti Bristol-Myers Squibb a Rockefellerově nadaci je za to, že tyto instituce úmyslně infikovaly lidi syfilidou během experimentů americké vlády ve 40. letech 20. století v Guatemale.

    Odkaz: https://www.casopis-sifra.cz/rockefellerova-nadace-celi-miliardove-zalobe-za-umyslne-infikovani-lidi-syfilidou/

     Celý text:      Zaloba-na-Rockefellerovu.doc

 

 

JE TŘEBA JI ZABÍT

Strastiplná cesta pro Alenu Vitáskovou začala, když si ji v červenci 2011 jmenoval premiér Petr Nečas  na post nové předsedkyně ERU. Odhad NKÚ je, že do roku 2030 celkové náklady na podporované zdroje elektřiny převýší bilion

     Celý text:      Je-treba-ji-zabit.doc

 

Indie přijala do výzbroje první stíhačku vlastní výroby

 

 21.02.2019 , Š AFP 2018 / Manjunath Kiran     Letecký regulátor Indie (CEMILAC) poskytl definitivní povolení k použití nadzvukových stíhaček Tejas domácí výroby ve vojenském letectvu země

  Odkaz: https://cz.sputniknews.com/svet/201902219267088-indie-stihacka-vlastni-vyroba-foto/

     Celý text:      Indie-prijala.doc

 

Kosovo se sice odtrhlo, ale Srbsko za něj bude ještě 22 let platit dluhy

 

 19. února 2019     I přesto, že Kosovo už před více než deseti lety vyhlásilo samostatnost, Srbsko za něj i nadále splácí dluhy. Stále ho totiž považuje za součást svého území, a tak se dluhů nemůže zříct.

  Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/srbsko-splaci-dluhy-za-kosovo-veritel-je-i-cesko.A190219_112236_zahranicni_kha

     Celý text:      Kosovo-Srbsko.doc

 

A málem zničili Ameriku sami

22.2. 2019     V roce 1961 mohlo dojít k nejhorší jaderné katastrofě v historii lidstva.  Uprostřed letu se Tullochův stroj B-52 Stratofortress začal rozpadat a z jeho trupu vypadly dvě atomové bomby

     Odkaz: http://severoceskapravda.cz/index.php/historie/2106-a-m%C3%A1lem-zni%C4%8Dili-ameriku-sami

     Celý text:      Malem-znicili.doc

 

Po Maďarsku prichádza so silnou prorodinnou politikou aj Rusko

 21.2. 2019 , Autori: Martin Bago, Eugen Rusnák     A to s politikou založenou na podobnom princípe ako maďarská vláda – na princípe čím viac detí, tým menej daní.

     Odkaz: https://zemavek.sk/po-madarsku-prichadza-so-silnou-prorodinnou-politikou-aj-rusko/

     Celý text:      Po-Madarsku-Rusko.doc

 

Brexit: Tvrdý? Chaotický? Divoký? Čistý!

 

 21.2. 2019 , Autor článku: Ladislav Jakl     Zahynuli jsme při „divokém“ odchodu z rakouské monarchie? Bez RVHP jsme také nezahynuli. A co rozpad federace? Zahynuli jsme my nebo Slováci?

     Odkaz: http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=216948

     Celý text:      LJakl.doc

 

Bytovku chudých nájemníků zlikvidovali za necelý rok. Záběry, proč města ze severu píší Babišovi

19.2. 2019 , Petr Švihel     Zástupci čtyř severočeských měst se obrátili na premiéra, aby vláda zakročila proti obchodu s chudobou.

     Odkaz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/za-necely-rok-bytovka-padla-zabery-toho-proc-mesta-ze-severu-pisi-babisovi-66404?dop-ab-variant=2&seq-no=1&source=hp

     Celý text:      Bytovku.doc

 

Ambivalence vzájemných vztahů mezi Ruskem a Čínou

v postsovětském prostoru

 20.2. 2019 Veronika Sušová-Salminen Budoucnost vzájemných vztahů mezi Ruskem a Čínou bude určovat hledání postzápadní multipolarity v rámcích Šanghajské organizace spolupráce i seskupení RIC a také zvládnutí rostoucí mocenské asymetrie mezi Ruskem a Čínou.

     Odkaz: http://casopisargument.cz/2019/02/20/ambivalence-vzajemnych-vztahu-mezi-ruskem-a-cinou-v-postsovetskem-prostoru/

     Celý text:      Ambivalence.doc

 

Česku hrozí arbitrហza znárodnění OKD

19.2. 2019 , -VK- Šéfredaktor AE News     Česká republika má totiž uzavřené smlouvy o ochraně investic jak s Velkou Británií, tak s USA a dalšími zeměmi, ze kterých pochází investoři Bakalovy bývalé NWR.

     Odkaz: https://aeronet.cz/news/cesku-hrozi-arbitraz-za-znarodneni-okd-cesky-prezident-a-premier-obdrzeli-z-londyna-ultimatum-od-byvaleho-likvidatora-nwr-ze-cesky-stat-musi-do-3-mesicu-vyplatit-byvalym-akcionarum-nwr/

     Celý text:      Arbitraz.doc

 

Migrační úder kvůli „přelidnění Afriky“?