STARŠÍ ČLÁNKY

 

 

 

     Rusům povolí sebeobranu bez omezení

  7.8.2017     Lidé se snaží chránit před zločinci, musí být více chráněni i zákonodárstvím. Většina veřejnosti ví o potrestání lidí, kteří se odvážili bránit proti zločincům. Naše populace se přizpůsobila okolnostem - lidé se chrání před zločinci, jak se dá. Ale přitom se na policii obracejí stále řidčeji. Prašť lupiče čím se dá – a utíkej, na nic se neohlížej. Ti uvědomělí občané, kteří se snaží přivést k životu zraněného banditu, volají záchranku a policii, se pak zpravidla jeví jako vším vinni. Již dávno byly provedeny změny trestního zákona (článku 37 a 38), ve kterém je vysvětlena koncepce sebeobrany a její překročení. Nejvyšší soud připomněl všem soudcům právo na sebeobranu, a vysvětlil, jak pohlížet na takové případy – podrobně o tom pojednala „Rossijskaja gazeta“ (RG). Besedující s dopisovatelem „RG“ , z orgánů činných v trestním řízení, sdělili, že nové Státní dumě předloží zákonodárnou iniciativu - zvážit návrh zákona o zvláštním projednávání případů sebeobrany.

 

     Odkaz:      http://www.safetymoscow.ru/blog/8329.html

     Překlad:    Rusum-povoli.doc

 

  

    Prohlášení Světové rady míru

k rezoluci RB OSN týkající se KLDR

          Světová rada míru vyjadřuje své vážné znepokojení nad nedávno schválenou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů číslo 2371/2017 ze dne 5. srpna 2017 o uložení nových sankcí vůči Korejské lidově demokratické republice a jejímu lidu. Světová rada míru usiluje o zákaz všech jaderných zbraní ve světě, odmítá však jednostrannou propagandu proti "jadernému programu" Korejské lidově demokratické republiky. Světová rada míru potvrzuje svou podporu korejskému lidu v jeho zápase proti imperialismu, za obranu své suverenity, za demilitarizaci a jaderné odzbrojení v regionu a za nezávislé a mírové znovusjednocení Koreje.

          Legitimní obavy Korejské lidově demokratické republiky nemohou být potlačeny sankcemi a hrozbami, snahou umlčet lid a vnucením geostrategické kontroly imperialistické dominance, která znamená skutečnou hrozbu pro mír a stabilitu v regionu. Zvláště v těchto dnech Světová rada míru připomíná, že Spojené státy americké jsou nejen jedinou zemí, která kdy použila atomové bomby při zločinu v Hirošimě a Nagasaki před 72 lety, ale zároveň i státem, který dokonce ani dnes neodmítá možnost prvního úderu jadernými zbraněmi. Organizace spojených národů by měla respektovat a bránit zásady své zakládající Charty a neporušovat je!

 

     Odkaz:      http://www.mirovehnuti.cz/2017/08/prohlaseni-svetove-rady-miru-k-rezoluci-rady-bezpecnosti-osn.html

     Celý text:    CMH.doc

 

 

 

          Proč socialismus?

 

Albert Einstein          Tato stať původně vyšla v prvním vydání Monthly Review (květen 1949), přeložil Vladimír Sedláček, odborné úpravy prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. Haló noviny, 16.8.2017, str. 11

          Nikde jsme skutečně nepřekonali to, co Thorstein Veblen nazval „predátorskou fází“ vývoje lidstva. Skutečným účelem socialismu je právě překonat a posunout se za predátorskou fázi vývoje lidstva. Ale cíle samotné jsou vymyšleny osobnostmi se vznešenými etickými ideály, a jsou přijímány a uskutečňovány těmi mnohými lidskými bytostmi, jež, zpola nevědomky, určují pomalý vývoj společnosti. Skutečným zdrojem zla je podle mého názoru ekonomická anarchie kapitalistické společnosti, jaká dnes existuje. Výsledkem vývoje je oligarchie soukromého kapitálu, neobyčejná moc, již nelze účinně kontrolovat ani demokraticky organizovanou politickou společností. Pro jednotlivého občana je extrémně obtížné, a ve skutečnosti ve většině případů zcela nemožné, aby došel k objektivním závěrům a rozumně využíval svá politická práva. Toto ochromování jednotlivců považuji za největší zlo kapitalismu.

          Existuje jediný způsob, jak odstranit toto nebezpečné zlo, a to prostřednictvím nastolení socialistické ekonomiky, provázené vzdělávacím systémem, který by byl orientovaný na sociální cíle. Dospět k socialismu však vyžaduje vyřešení některých neobyčejně složitých společenskoekonomických problémů: jak zabránit tomu, aby se, při dalekosáhlé centralizaci politické i ekonomické moci, byrokracie nestala všemocnou a nezkrotnou? Jak lze zajistit ochranu práv jednotlivce a s tím demokratickou protiváhu moci?

 

     Celý text:    Proc-socialismus.doc

 

   

 

     Účastní se Česká republika přípravy útočné války?

 

Rozhovor s předsedou Asociace Vojáci proti válce plk. v. v. Jiřím Burešem, Haló noviny, 14.8. 2017     Průjezdy, přelety, cvičení, příprava na výlet do Polska a Pobaltí. A to od jara do podzimu. Pořád nám někdo vsugerovává, že je to v rámci nějakých spojeneckých závazků. My jsme žádné takové závazky nikomu nedali. Ono nejde ani tak o »závazky«, jako spíše o horlivost některých politiků - vládních činitelů, některých poslanců a senátorů při tvorbě a přijímání závažných dokumentů v oblasti bezpečnosti splnit přání, požadavky a pokyny příslušných institucí USA. Ve své činnosti tedy místo prosazování a hájení zájmů ČR podporují a prosazují především splnění zájmů USA. USA se staví do role světového četníka i soudce. Jako nepřátelské státy jsou uvedeny: Rusko, Írán, Severní Korea, Čína.

Odpověď občanské veřejnosti a opozice není adekvátní. I přes potíže spojené s překážkami uměle vyvolávanými vládními institucemi by - vzhledem ke stále se zhoršující nejen bezpečnostní situaci - měl »hlas lidu« znít hlasitěji. V této situaci se jeví jako nanejvýš nutnou kompletní výměna odpovědných figur. A to důsledně, na všech úrovních. Mám na mysli legální oficiální klidnou výměnu s využitím blížících se parlamentních voleb.

 

     Celý text:    JBures.doc

 

  

 

     Odkud vane válečný duch…

 

Čeněk M. KADLEC, Haló noviny, 14.8. 2017, str. 5     Po celé poválečné období nás Henleinovi pohrobci, potažmo sudetoněmecký landsmanšaft (SL), »bombardují tvrzením, že »jim bylo odebráno právo na vlast«. Jiné cesty, než odsun, však po II. světové válce nebylo. Za aktivitami Wenzela Jaksche (německé sociálnědemokratické londýnské emigrace) se skrývalo vytvoření velmocenských pozic německé říše: Jaksch spekuloval s možností dalšího trvání »Grossdeutschland« i po pádu Hitlera; stavěl se proti obnově nástupnických států vzniklých po první světové válce. Vrcholem Jakschova nepřátelství byla podpora pro sudety čtvrtého Henleinova (karlovarského) návrhu a výhrůžka Benešovi občanskou válkou. Vytváření válečného vědomí má mnohem hlubší kořeny a širší záběr jejich tvůrců. Již dávno před Posseltem řešil teoreticky erudovaný Friedrich Naumaon (1860-1919) otázku »součinnosti mezi německou vlastí a zahraničními Němci na evropském kontinentu«. Představoval si Němce jako pány Středozemního moře, hlavně maloasijského, které mělo otevřít vrata německému průmyslu. Maximilian Harden hlásal krutou diplomacií: »Upírá-li se nám nadvláda, přijímáme válku.«

          Myšleni a existence odvážných koncepcí válečných teoretiků, plánů vojenských štábů, jakož i úvahy o novém územním uspořádání, po otřepání se z porážky, stojí v nových politických i vojenských seskupeních v pozici na prahu třetí světové války. Vznikem euroregionů hrozí rozpad ČR; kdo stojí za stavem zničení státu a likvidací národa? A tak, Čecháčkové, těšte se!

 

     Celý text:    Valecny-duch.doc

 

  

     Rýsuje se nebezpečí jaderné války.

 

 

 Global Research, 13. srpna 2017 , World Socialist Web Site

 

           Svět je každodenně, každou hodinu, blíže k hranici jaderné války, zatímco americký prezident Donald Trump udržuje neustálý proud mimořádně záludných a bezohledných hrozeb vůči Severní Koreji. Takový odporný jazyk, pocházející od člověka, který má na starosti nejmocnější vojenskou sílu na planetě, vytváří stále větší šok a obavy, že válka s jadernými zbraněmi by mohla kdykoli začít. Trump má podporu silných částí vojenských a politických elit ve Washingtonu, které naléhají, aby Spojené státy v případě potřeby šly do války s Čínou, považovanou za hlavní překážku americké globální dominance. Současná krize je výsledkem politického klimatu, který připravuje čtvrtstoletí neustálých válek amerického imperialismu na Středním východě, v severní Africe a ve Střední Asii, protože Washington se snaží využít své vojenské síly k překonání historického ekonomického úpadku. Násilí se stalo virtuálním článkem víry amerických vládních kruhů, že všechny jejich problémy na mezinárodní scéně lze vyřešit prostřednictvím vojenských akcí. Vzhledem k tomu, že vyhlídka na konflikt je stále nevyhnutelnější, vojenská logika stále více přebírá roli. Pokud je režim Pchjongjangu přesvědčen, že hrozí obrovský útok USA, mohl by rozhodnout o zahájení vlastního preventivního útoku dříve, než bude úplně zničena jeho schopnost odvety.

          Rubicon byl překročen. Spojené státy objasnily, že již nejsou omezeny předchozími dohodami o použítí jaderných zbraní a že jsou ochotné vést jadernou válku - v tomto případě proti slabšímu a hůře vyzbrojenému nepříteli. Po celém světě budou soupeři i spojenci nuceni změnit své strategické a vojenské plánování tak, aby zajistili, že budou moci hájit své životně důležité zájmy.

 

     Odkaz:      http://www.globalresearch.ca/the-world-on-the-brink-the-danger-of-nuclear-war-looms/5603801

     Překlad:    Svet-je-na-pokraji.doc

 

  

 

     Ruská společnost vykazuje známky ozdravění 

 

10.08.2017, Irina Alksnis     Sociologie a statistiky zaznamenávají pozitivní tendence ve společenském zdraví Ruské federace (RF). Snižuje se množství násilné trestné činnosti, sebevražd a konzumace alkoholu. I když v tomto ohledu je RF výše, než  celosvětový průměr. V roce 2016 bylo v Rusku 10.444 vražd a pokusů o vraždu (tato statistika se liší od světových tím, že tento údaj zahrnuje také pokusy), to je 7,1 na 100 tisíc lidí. V roce 2011 bylo v Rusku více než 14,5 tisíc vražd a pokusů, četnost na 100 tisíc obyvatel byla 10,2. Tedy za šest let, se počet vražd a pokusů o ně snížil o 4 tisíce, tedy o 30%. V roce 1990 se RF umístila na druhém místě na světě, pokud jde o četnost sebevražd, v roce 2013 byla na 14. a v roce 2016 na 30. místě.

          Situace je o to pozoruhodnější, že poslední léta nastala v RF krize, s těžkou hospodářskou situací a zhoršením materiálních podmínek velké části společnosti. Tradičně tento typ situace stimuluje zhoršování trestnosti a růst sebevražd. K tomuto procesu, samozřejmě přispívá státní politika: od zpřísnění pravidel prodeje alkoholu, po reformu bezpečnostních orgánů. Sociologové zaznamenávají vysokou úroveň sociálního zdraví a optimismu ruské společnosti. Ruská společnost  se stala hlavním zdrojem, jehož prostřednictvím bylo Ruská federace schopná překonat národní katastrofu tohoto období. A pak se, díky vnitřním zdrojům, začala ve velkém měřítku přeměna země.

 

     Odkaz:      https://vz.ru/society/2017/8/10/882133.html 

     Překlad:    Ruspol.doc

 

  

 

   Ukrajinci hlasují za Rusko prací a penězi

 

9.8.2017 Pavel Kočegarov , LIFE.RU      V úterý ministr infrastruktury Ukrajiny Vladimír Omeljan řekl, že jeho spoluobčané nemají důvod jezdit do Ruska, ani do Doněcké lidové republiky. Vyzval Ukrajince k častějšímu navštěvování Evropy, pro rekreaci  a za prací.

 

Podle statistik Federální migrační služby (FMS), v roce 2016 přijelo do Ruské federace (RF) jen o něco málo přes 16,4 milionu cizinců. Od 1. ledna 2017 přijelo zatím oficiálně asi deset milionů občanů z jiných zemí. Každý čtvrtý cizinec, který oficiálně přijede do RF, je občan Ukrajiny. Nejčastěji Ukrajinci uvedli jako účel cesty práci a soukromou návštěvu. Podle různých zdrojů pracuje v Rusku na šest milionů Ukrajinců. Nyní se podle různých odhadů nachází v Rusku asi tři až tři a půl milionu Ukrajinců, kteří v posledních pěti až deseti letech v RF žijí, pracují, vychovávají děti. A rozpočet na Ukrajině závisí na penězích, poslaných domů z Ruska ukrajinskými migranty. V roce 2016 Ukrajinci převedli z Ruské federace 977.6 milionů dolarů.  A stále více a více sousedů z Ukrajiny získává ruské občanství. Během prvního čtvrtletí roku 2017 bylo vydáno 19 tisíc ruských pasů, a za druhé - téměř 22 tisíc. Obecně platí, že asi 1,2 milionů občanů Ukrajiny, kteří přijeli do RF po roce 2014, bude chtít získat ruský pas. 250 tisíc lidí již občanství Ruské federace získalo. V poslední době Ukrajinci vyvážejí ruské automobily, protože auta z trhu evropských zemí, si nemohou dovolit. Podle ministerstva rekreačních zařízení a cestovního ruchu Krymu, navštívilo v roce 2015 poloostrov asi 400 tisíc ukrajinských turistů, a v roce 2016 - asi 800 tisíc. Během prvních šesti měsíců letošního roku je odhad přibližně 260 tisíc.

 

     Odkaz:      https://life.ru/t/rassledovanija/1033667/ukraintsy_gholosuiut_za_rossiiu_rabotoi_i_dienghami 

     Překlad:    Ukrajinci-hlasuji.doc

 

  

 

     Systém globální vlády oligarchů

 

Květen 2017,  quintus-sertorius.net , aeronet.cz     V českých podmínkách se debaty o Rothschildech a Rockefellerech nevedou, jako kdyby tyto nadnárodní oligarchické klany ani neexistovaly. Všichni naši vládní politici jsou oněmi „falešnými pěvci“, kteří reprodukují přidělený part, aniž by měli tušení o celkové harmonii skladby... Článek Vladimíra Pavlenka vyvrací ustálená klišé o chování kapitalistů a pootevírá dveře pohledu na naši nejistou budoucnost pod diktátem oligarchů a jejich politických loutek. Indoktrinovaní kariéristi typu Bohuslava Sobotky sekundují do rytmu bubnů v Bruselu holé fráze na podporu české účasti v Evropské unii a naší podřízenosti ...  Cyničtí zchytralci a kolaboranti typu Chovance, Kalouska a Bělobrádka kážou utahování opasků již tak zbídačelým občanům vlastního národa, umlčují poslední hlasy svobodného a kritického myšlení a ke svým kapitalistickým páníčkům si chodí pro pochvaly a odměny. Ve výsledku se české země doslova ztratí v politicko-hospodářském kombajnu Evropské unie a jako služebný přívěšek Německa a jeho Čtvrté říše přestanou existovat. Stejně tak celý český národ zmizí v multikulturním kotli kosmopolitní Evropy.

 

     Odkaz:        http://aeronet.cz/news/globalni-moc-system-globalni-vlady-oligarchu-zavery-a-prognozy-aneb-to-vecne-tazeni-na-rusko-a-neomarxismus-jako-konecna-forma-ovladnuti-lidstva/

     Celý text:    Globalni-moc.doc

 

  

 

     V4 se zúčastní projektu reaktoru MBIR

 

Výzkumné ústavy a firmy ze zemí Visegrádské čtyřky (ČR, SR, Maďarsko a Polsko) se budou podílet na výzkumné práci v mezinárodním výzkumném centru, které vznikne v Rusku společně s reaktorem MBIR, nejvýkonnějším výzkumným rychlým reaktorem na světě. Memorandum bylo podepsáno v pondělí 26. června během mezinárodní konference o rychlých reaktorech a jejich palivovém cyklu FR17, kterou pořádala MAAE 26.-29. června v Jekatěrinburgu a která je největší konferencí na toto téma. Reaktor MBIR má být podle plánů uveden do provozu v roce 2020 a patří k projektům označovaným jako megascience. V provozu má být 50 let, a dlouhodobě tak zajistí pro jaderný výzkum moderní výzkumné zařízení s potřebnou infrastrukturou. V4G4 Center of Excellence tvoří český výzkumný ústav ÚJV Řež, slovenská inženýringová společnost VUJE, maďarský výzkumný ústav Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának a polský výzkumný ústav Narodowe Centrum Badan Jadrowych. Sdružení je registrováno na Slovensku a vyvíjí reaktor Allegro, který patří do IV. generace a je chlazený plynem.

 

     Odkaz:        http://www.halonoviny.cz/articles/view/45825171

     Celý text:    V4-se-zucastni.doc

 

  

 

   Americké zpravodajské služby přinesly

 

      Trumpovi a Moskvě elegantní dárek

 

 5.8. 2017,  Jurij Makarenko, Politikus.ru     Bývalí zaměstnanci FBI, CIA a NSA v důchodu přišli v velmi neočekávaným prohlášením pro soudobé americké vojáky a rozvědčíky, poskytli Trumpovi, a nepřímo i Rusku, neuvěřitelný dar. Vyšetřování odhalilo, že tajemný ruský hacker by musel sedět přímo s počítačem u serveru, a to je zřejmý nesmysl. Vyšetřovatelé také vypátrali, že došlo ke dvěma únikům. První „tajné soubory“ byly umístěny následně na WikiLeaks. Po publikování došlo k druhému úniku bloku dokumentů Demokratické strany. První se snažil vyvolat skandál v rámci vnitřního boje mezi Hillary a Bernie Sandersem. Druhý se snažil napravit škody z rozpoutaného skandálu, a ukázat veřejnosti obětního beránka - všudypřítomného ruského hackera, jehož mýtus rozdmychávají již druhý rok po sobě. Dopis agentů ve výslužbě může být velmi silným trumfem v rukou Trumpa. Stačí mu jen tyto informace široce publikovat, a obvinit Hillary z vážného narušení prezidentské kampaně, ke kterému může být snadno připojena hospodářská špionáž. Celá rusofobní hysterie USA se opírá o tyto dva úniky. Americké zpravodajské služby poprvé pracovaly do rukou Trumpa (jak se říká, agent není bývalý nikdy) a umožnili mu masivní reorganizaci na americké šachovnici, ale také možnost zvrátit stále větší konfrontaci s Ruskem.

 

     Odkaz:      http://politikus.ru/events/97550-specsluzhby-ssha-prepodnesli-trampu-i-moskve-shikarnyy-podarok.html          Překlad:    Agenti-USA.doc

 

  

 

     Zkolabuje globální kapitalismus?

 

     4.8.2017 , Jaroslav KUČERA     Studie Goddardovo střediska kosmických letů z roku 2014 tvrdí, že současná »průmyslová civilizace směřuje k neodvratnému rozkladu« a »v příštích desetiletích by se mohla rozložit úplně«. A to zejména »v důsledku neudržitelného vyčerpávání přírodních zdrojů a stále nerovnoměrnějšího přerozdělování bohatství«. Její autoři však zapomněli dodat, že jde o kapitalistickou civilizaci. Jak zdůrazňuje naše vynikající ekonomka Ilona Švihlíková, šlo o krizi Západu a vlastně nikoliv pouze hospodářskou. Podle ní došlo k souběhu více krizí - sociální, politické, ekologické i geopolitické. Stále se prohlubující sociální propast mezi bohatými a chudými, zeje uprostřed kapitalistické civilizace. Nevládní švýcarská organizace Oxfan ji charakterizovala údajem, že majetek pouhých osmi nejbohatších se rovná majetku 3,5 miliardy lidí, tj. chudší poloviny lidstva.

     Výsledkem práce čtyřiceti českých vědců, vedených M. Bártou a M. Kovářem byla impozantní publikace »Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností«. V roce 2011, tedy čtyři roky před publikováním studie NASA, ji vydalo české nakladatelství Academia v Praze. Soudobý kapitalismus narazil nejen na své neoliberálně-ekonomické, ale i další obecně systémové meze (sociální, politické, ekologické i geografické)... Tím v podstatě vyčerpal svůj vývojový potenciál. Osobně se domnívám, že rozbuškou laviny kolapsu globálního kapitalismu se stane příští Velká hospodářská krize, která propukne během dvou až tří let a vyvolá souběh dalších krizí, jejichž zauzlení neschopné elity moci Západu nerozpletou.

 

     Odkaz:        http://www.halonoviny.cz/articles/view/45971146

     Celý text:    Zkolabuje.doc

 

 

 

            Válka sankcí: oko za oko?

   1.8.2017 , Sergej Jastrebov     Po vstupu v platnost nového amerického nástroje proti Rusku, přestává mít smysl naše jednostranná snaha, přesvědčit americkou politickou elitu o marnosti války sankcí. Reakce Moskvy musí být nejen symetrická, ale maximálně bolestivá pro washingtonskou politickou elitu jako celek. Kromě toho nelze opakovat chybu, kterou udělali Američané a nekodifikovat kontrasankce. Prezident Ruska by si měl ponechat naprostou volnost manévru a právo provádět úpravy struktury, rozsahu a hloubky odpovědi, pokud to bude v zájmu naší země. 28.července ruské ministerstvo zahraničí oznámilo,  že strany požaduje, aby od 1. září 2017 byl počet zaměstnanců pracujících na americkém velvyslanectví v Moskvě, Petrohradu, Jekatěrinburgu a Vladivostoku, v souladu s počtem ruských diplomatů a pracovníků, kteří jsou ve Spojených státech - to znamená snížení o 755 na 455 pracovníků. Za těchto okolností se stává zbytečné udržovat poradní orgán Ruska a NATO, a obnovovat rusko-americké rozhovory o strategických útočných zbraních. Kontrasankce se mohou objevit v přímém omezení bilaterálního obchodu a administrativním nátlaku vůči americkým společnostem v Rusku, a to zejména těm, které pracují ve farmaceutickém, spotřebitelském a IT sektoru.

Reakce musí být namířena proti americkým úředníkům, politickým, obchodním, ekonomickým, vojenským a jiným zájmům USA jako celku, ale bez vlivu na běžné občany obou zemí, jak je to jen možné. Předpokladem pro výběr by mělo být větší poškození americké strany než Ruska (v relativním, nikoli absolutním měřítku).

 

     Odkaz:      https://www.pravda.ru/world/01-08-2017/1344022-usa_rus_sanctions-0/

     Překlad:    Valka-sankci.doc

 

  

 

Víra v „korejskou hrozbu“ je nebezpečnější,

 

          než posedlost „ruskými hackery“

31.7.2017, Petr Akopov     Po pravidelných raketových testech KLDR zostřily USA rétoriku proti Pchjongjangu, zní slova o vojenském řešení. Na tom, jaký mají vztah Američané a elity USA ke „korejské otázce“ záleží hodně. V krajním případě, neadekvátní představy USA o Severní Koreji hrozí světu mnohem víc,  než víra Američanů, že „Rusko ukradlo naše volby.“ Strach ze severokorejských raket, padajících na Kalifornii? Je to obyčejné  zastrašování Američanů, navržené tak, aby odůvodnily případný budoucí útok na „potenciálního agresora“, nebo upřímné přesvědčení zkušeného stratéga? Koneckonců, pokud je druhý případ  pravdivý, pak je ještě nebezpečnější – protože sami věří vlastním výmyslům. Odtud vychází hrozba světu - od možnosti útoku USA na Severní Koreu. Na zem, která neohrožuje Spojené státy, ale naopak, žije již 65 let pod neustálým zaměřovačem amerických zbraní. Tak ať raději Američané blázní kvůli „ruským vlivům“ – je to bezpečnější pro lidstvo.

 

     Odkaz:      https://vz.ru/politics/2017/7/31/880924.html

     Překlad:    Trump-Kim.doc

 

  

 

     Stát ve státě - nové epizody

 

Jiří Pavlíček, Haló noviny, 31.7.2017, str. 5     Po nastoupení prezidenta Trampa jsem se zamýšlel, jak dlouho vydrží tlak tzv. Státu ve státě, běžně označovaného jako »Deep State - DS«. Deep State zvítězil za pouhé dva a půl měsíce. A pak už vlastně šlo o autonomní činnost DS, z času na čas s jalovými pokusy o usměrnění této činnosti ze strany Bílého domu. Než se blíže podíváme na další z pohledu mezinárodního práva jednoznačně protizákonné akce USA na území Sýrie, musíme pochopit jeden zásadní princip, o který se opírá americká společnost. Je to postulát výjimečnosti. Prezidenti a politici se v USA mění, ale politika zůstává stejná a karavana jde dál. Poslední extravagancí USA v Sýrii je sestřelení syrského letadla provádějícího bojovou akci proti IS. To, že představitelé DS akt sestřelení syrského letadla nad syrským územím hodnotí jako čin sebeobrany při výše zmiňované americké mentalitě, nepřekvapuje. Opakovaně využívaná taktika vytváření chaosu na Blízkém východě, jitření konfliktů mezi zónami arabsko-sunnitskou, šíitskou a euroasijskou bude sloužit USA i nadále. Vojenská přítomnost v Sýrii k tomu má přispět. Kolik životů to stálo a ještě bude stát, asi nikdo nespočítá. Kolik zničených rodin a uprchlíků to přinese, rovněž ne.

 

     Celý text:    DeepSt.doc

 

  

 

     USA byl zasazen včasný a drtivý úder

 

     29.7. 2017     Nyní jsou mnozí pobouřeni tím, proč Kreml tak dlouho čekal s odvetnými sankcemi, a pro emoce si nevšímají viditelných věcí. Pokud by Rusko odpovědělo Spojeným státům okamžitě, zrcadlovým vypovězením 35 amerických diplomatů, co by nám to přineslo, kromě okamžitého uspokojení? Tím způsobem si Rusko uchovalo v rukávě trumfové eso a použilo jej v pravý moment, sledujíce ne jeden, ale dva cíle.

     Za prvé, neschopné jednat a arogantní frajery usadili přesně v okamžiku, kdy přijímali  nové sankce proti Rusku. ... v situaci, kdy USA ztrácejí své dominantní postavení, ruská odpověď ještě silněji podkopává autoritu hegemona prohrávajícího v Sýrii.

     Za druhé, a to je hlavní, Rusko zasadilo drtivou ránu americkým tajným službám, které pod rouškou „diplomatické činnosti“ připravovaly převrat při prezidentských volbách v naší zemi. Moskva vypovídá ne kompars, ale přímo ty lidi, kteří po mnoho let budují zpravodajskou síť a pracují přímo s opozicí, na koordinaci její podvratné činnosti v naší zemi.

 

     Odkaz:      http://politobzor.net/show-139271-po-ssha-byl-nanesen-svoevremennyy-i-sokrushitelnyy-udar.html          Překlad:    USA-byl.doc

 

  

 

     K Armagedonu zbývají jen dvě a půl minuty

    

     Dr. Paul Craig Roberts , 28. července 2017     Jste připraveni zemřít? Vy a já budeme umírat ne pro stáří, ale protože naši američtí spoluobčané mají vymyté mozky a věří všem lžím, které nás vedou k našemu jistému zničení. To nám říkají atomové vědci. A mají pravdu. Čím vysvětlit naprostý nedostatek obav o vlastní životy ze strany obyvatelstva v Jižní Karolíně a Arizoně, kteří poslali do Senátu dva blázny, kteří se rozhodli provokovat válku mezi USA a Ruskem? Co je s Američany špatně, že nemohou pochopit, že jakýkoli „vůdce", který provokuje válku s velkou jadernou mocí, by měl být okamžitě dán do ústavní péče jako naprosto šílený? Proč hloupí Američané sedí do noci před televizí, polykajíce lži, které je bezpochyby ženou ke smrti? Amerika sama selhala, i svět.

 

     Odkaz:      http://www.globalresearch.ca/armageddon-is-two-and-one-half-minutes-away/5600870

     Překlad:    Armagedon.doc

 

  

 

                      Přišla zima

  26. 7. 2017 , Vladimir Možegov     Nové sankce proti Íránu a Rusku (a možná i Severní Koreji) udělaly hodně hluku. „Svět se opět dělí na dva tábory, nacházející se v nesmiřitelném nepřátelství“. Byla vyhlášena válka proti „ose zla“ (Iránu a Severní Koreji), Rusku (tím bylo tedy jednoznačně přiřazeno k „ose zla“). Současně bylo stejné ultimátum vysláno Trumpovi - že od této chvíle již nebude plnohodnotným prezidentem, že jeho zahraniční politika funguje velmi omezeně, že jakýkoli pokus „překročit vlaječky“ bude považován za sabotáž a automaticky zahájí postup jeho impeachmentu. Vládce (mezinárodní bankéře, vlastníky světového centrálního bankovního systému, nadnárodních korporací, jejich politické manažery, světový tisk, atd.), není těžké pochopit. Při porážce v Sýrii (nepodařilo se sesadit Asada, přenést válku do Íránu a proměnit oblast v permanentní válečnou zónu), při růstu vlivu Ruska, volbě Trumpa a sérii „konzervativních revolucí“ (které znamenají pokusy pravice dostat se k nezprostředkované vládě v Evropě), se projekt globalizace začal potápět. V současnosti je každá válka, tak či onak, občanskou válkou. Probíhá, jak se říká, „hodnotová válka“, na první pohled jakoby neviditelná. Válka mezi tradičním světem (tradičních hodnot, postojů, politik) a světem  «fantomů» Novým centrem odporu může být jen Rusko. Rusko je jedinou nadějí současného světa. Svět se prostě nemá o co jiného opřít. A Rusko nemá prostě žádné jiné východisko, než se stát touto nadějí.

 

     Odkaz:      https://vz.ru/opinions/2017/7/26/880254.html

     Překlad:    Prisla-zima.doc

 

  

 

     Smrt „Antonova“: Jaké závěry

 

                musí Rusko učinit

   Anton Kulikov, 27.7.2017     Ukrajinský letecký koncern „Antonov“ bude definitivně likvidován do dvou měsíců. To je uvedeno v nařízení vlády Ukrajiny ze dne 19. července... Dříve informační média uvedla, že mnozí zaměstnanci leteckého koncernu odešli na práci v jiných zemích. Například bývalý šéfdesignér „Antonova“ Dmitrij Kiva opustil Ukrajinu a přestěhoval se do Ázerbájdžánu, kde se bude zabývat leteckými projekty země. Vicepremiér Dmitrij Rogozin sdělil, že většina vysoce kvalifikovaných pracovníků podniku, ucházejících se o práci v dané odbornosti, se odstěhovala do Ruska a nastoupila v ruských leteckých závodech. A podle novin „Vojensko-průmyslový kurýr“, v čínské čtvrti Pu-čen v provincii Šen-si se  dokončuje výstavba výrobní oblasti Lujanchu, kde bude žít a pracovat 2 tisíce zaměstnanců Ukrajinské konstrukční kanceláře  (KK) „Antonov“...

          Jaké vývody by pro sebe mělo udělat Rusko z celé historie „Antonova“?

     Za prvé: Je zřejmé, jak pečlivě by mělo být zacházeno s high-tech odvětvími, aby nedošlo k opakování toho, co se stalo v devadesátých letech, a co se nyní děje na Ukrajině. Druhá šance pro zotavení jednoduše nebude.

     Za druhé: Neměli bychom zapomínat, že je vždy možnost, že „partner“, ještě včera prosazující rozvoj všech možných vztahů, se může dnes, „sám střelit do nohy“, z důvodů dalekých od racionálnosti. Tato zkušenost se může stát pojistkou proti všem druhům překvapení v budoucnosti.

 

     Odkaz:      https://www.pravda.ru/politics/authority/26-07-2017/1343413-antonov-0/

     Překlad:    Smrt-Antonova.doc

 

  

 

     Ekonomika založená na čučche funguje

 

Londýn, 21.7. 2017, Dr. Dermot Hudson http://www.kldr.info/     Titulek agentury Reuters uvádí: „Jižní Korea: Severokorejská ekonomika v r. 2016 sedmnáctým rokem roste navzdory sankcím“. Tato zpráva byla přinesena všemi tituly novin včetně zcela pravicového „The Daily Mail“. Termín „korejský zázrak“ byl poprvé použit profesorkou Joan V. Robinsonovou v Cambridgi k popsání KLDR. V časopisu „Monthly Review“ v roce 1964 uvedla, že „Před jedenácti lety v Pchjongjangu nebyl kámen na kameni. (Odhadli, že na každou hlavu populace byla shozena jedna bomba, tunová nebo těžší.) Na obou stranách široké řeky stojí moderní město s milionem obyvatel, se širokými ulicemi pětipodlažních bloků, lemovanými stromy, s veřejnými budovami, stadionem, divadly (jedno podzemní přežilo válku) a superluxusním hotelem. Průmyslový sektor zahrnuje řadu moderních textilek a továren na textilní stroje. Široce se vlnící řeka a stromky porostlé kopce zachované jako parky poskytují příjemné výhledy. Jsou zde některé záplaty šedých a bílých domků spěšně postavených z trosek, ale i tam jsou ulice čisté a světlo a voda jsou zavedeny. Město je bez slumů.“

     Nejen, že ekonomický růst KLDR je vyšší než v jižní Koreji (3,9% oproti 2,7%), ale hlavně je to samostatný hospodářský růst. Základním motorem růstu KLDR je nezávislé národní hospodářství, zatímco „růst“ jižní Koreje je zcela založen na zahraničním kapitálu a úvěrech. Při návštěvě KLDR během pěti let od roku 2012 do roku 2017 jsem viděl úplně nové ulice, mají ve skutečnosti velikost malých měst, jako jsou ulice Čchangčon, ulice vědců Miré a ulice Rjomjong. V KLDR jsou reálné mzdy lidu rozšířeny o věci, jako je bezplatné bydlení, bezplatná lékařská péče apod. Takže v zásadě i osobnosti z řad jihokorejských loutek a kapitalistických médií dokazují, že nezávislé národní hospodářství je lepší.

 

     Odkaz:        http://www.kldr.info/2017/07/24/ekonomika-zalozena-na-cucche-funguje/

     Celý text:    Ekonomika-KLDR.doc

 

 

 

      USA stále aktivněji pracují na rozvalu Ruska

  24.7.2017 , Andrej Fursov     K dispozici jsou informace, které zahraniční programy chtějí USA spustit v roce 2018. Kongresmani vydají více než pět miliard dolarů za aktivity v jiných zemích, včetně Ruska. Znovu Amerika vnucuje světu, že jej musí zachránit ... USA aktivně zasahují do vnitřních záležitostí jiných zemí - zejména Ruska. Naši zemi – jadernou velmoc, není tak snadné dobýt z vnějšku. To může být učiněno pouze zevnitř, podkopávat politický režim, podporovat oligarchy pro obsazení vládnoucí vrstvy, hecovat nálady lidí proti vládě. A to zejména sledují tím, že vedou informační válku, v tom je podstata jejich politiky. Minimální program je maximální oslabení a změna režimu. Maximální program - rozdělení Ruska do několika částí: čtyř, sedmi. Ukazuje se, že velmi zaostáváme a totální nešikovností prohráváme informační válku. Kromě toho je v Rusku, kvůli nedořešení celé řady problémů, úrodná půda, kterou mohou Američané používat ke ovlivňování situace v naší situaci. Ale nám nic nebrání v tom, abychom se ze svých chyb poučili a opatřili si ostré zuby.

     Rozhovor vedla Taťána Traktina

     Odkaz:      https://www.pravda.ru/expert/24-07-2017/1342786-usa-0/

     Překlad:    A-Fursov.doc

 

  

 

          Vlastenectví – evropanství

 

Jiří Jírovec , Haló noviny, 19.7.2017, str. 11     Moje poznámky k vlastenectví a evropanství budou amatérské, protože nejsem ani politolog ani sociolog. Mám ale velký respekt k tomu, co bylo dosaženo v období, které je teď mocně odsuzováno. Potlačuje se zejména období 1948-89. Měli bychom být hrdi na to, že jsme hodně dokázali, připomínat si, že leccos mohlo být lepší a něco jsme neměli zvrtat. Milada Horáková podle ÚSTR „udržovala spojení a vyměňovala informace s emigrací“. Měla smůlu, že se v té době ještě popravovalo. Ethel Rosenbergová skončila o několik let později na elektrickém křesle, protože přepisovala jakési informace pro Moskvu. Obě byly popraveny přes protesty světových osobností. Srpen 68 nelze pochopit mimo kontext invaze USA do Panamy v roce 1989. Komunisty, kteří se v šedesátém osmém obávali restaurace kapitalismu, nelze pochopit bez toho, co se stalo v roce 1989. Evropanství musí mít základ ve vlastenectví. Musíme si být vědomi vlastní ceny a toho, že nás okolní svět nepřeválcuje.

Předneseno na konferenci UČS na téma Vlastenectví? Evropanství?

 

     Celý text:   Vlastenectvi-JJ.doc

 

  

 

 Ukrajina je odsouzena znovu se stát Maloruskem

18.7.2017 , Petr Akopov     Máme co do činění s nejdůležitějším mezníkem v historii boje za Ukrajinu. Hlavní výčitka k vládní politice ze strany těch, kteří si říkají „ruští nacionalisté“ je, že Rusko nepřipojilo Donbas a Novorusko v roce 2014. Jednat tak, aby byla Ukrajina ponechána Západu - Připojit DLR a LLR  a Kyjev ponechat jako ztracené území. Západ by zavrčel podle zvyku, ale byl by rád za ukončení krize, dokonce by mohl i garantovat neblokový status své části Ukrajiny. Ale my bychom ztratili kolébku ruské civilizace, ponechali bychom desítky milionů našich spoluobčanů (i když je nyní většina z nich zmatena našimi společnými nepřáteli) na de-rusifikaci, na přenárodnění. Ale Ruská federace sama o sobě je jen dočasnou formou existence věčného ruského světa a Putin je garantem práv a zájmů ruských lidí, celého ruského světa. Putin soustavně zdůrazňuje, že ruský a ukrajinský národ - nejsou jen bratrské národy, je to téměř jeden lid.  Rusko bojuje za Ukrajinu ne se Západem - odtamtud opravdu nemohou spojování zabránit. Bojovat s Ruskem za Ukrajinu nikdy nebudou ani EU, ani USA. Rusko bojuje za Ukrajinu s Kyjevem, s „elitou“, která se chopila moci v zemi - boj o srdce a hlavy ukrajinského obyvatelstva. Nikdo neví, jak dlouho bude trvat přeměna Ukrajiny na Malorusko - tři, pět, deset let. Ale nevyhnutelně se stane Maloruskem, a pak částí velkého ruského světa.

 

     Odkaz:      http://www.vz.ru/politics/2017/7/18/879201.html

     Překlad:    Ukrajina-bude.doc

 

      

 

      Lekce z národní hrdosti

 

Michal Černík ,  Haló noviny, 19.7. 2017, str. 13     V devadesátých letech na jedné mezinárodní konferenci Václav Havel prohlásil, že se národy přežily a patří minulosti. Spolu s ním začali někteří intelektuálové prohlašovat národ za anachronismus. Anachronismem se staly i národní zájmy. Proč jsme zatratili vědomí hrdosti na svůj národ, na svou zemi, na sebe a na svou práci? Proč jsme se odevzdali do blahovůle mocných a nejmocnějších a lokajsky se podřídili zahraničním mocenským zájmům? Proč ruce na volantu českého hospodářství už nejsou naše? Proč jsme náš průmysl na zlatém podnosu předali zahraničním investorům? Proč jsme se vzdali především takových strategických komodit jako bankovnictví, výroba a distribuce energií a vody? Proč musíme potraviny, často závadné kvality, dovážet ze všech dalekých tramtárií, když jsme byli potravinově nezávislí? Proč se k vlastní zemi chováme jako horda Tatarů ze 12. století? Proč rozprodáváme už i zemi pod vlastníma nohama? Proč jsme zapomněli, že tady máme svůj domov?

     Jsme sice vzdělaný a pracovitý národ, ale světu jsme se představili jako národ, který si sám sobě neumí vládnout. Stále věřím, že náš národ se napřímí k národní a duchovní hrdosti ...

 

     Celý text:   Lekce-z-narodni-hrdosti.doc

 

 

  

 

          Ukrajinci začali více sympatizovat s Ruskem

 

15.7.2017   Jurij Nosovskij     Nedávný společný průzkum ruských a ukrajinských sociologů vykázal nárůst proruských nálad ve všech regionech Ukrajiny, včetně západní a střední. Ukazuje se, že nálady obyčejných Ukrajinců jsou zcela odlišné od prohlášení orgánů. Podíl těch, kteří nemají rádi „Moskaly“, je pouze 37%, zatímco těch, kteří mají rádi Rusy, je podstatně více - 44%. Růst proruských sympatií v Haliči (na 25%) a u obyvatel centrální části země (na 39%) již vyvolává u ukrajinského vedení obavy. Vzhledem k tomu, že podíl negativního sentimentu vůči Rusku na západě klesl o 13% (na 56%) a v centru o 10% (na 42%). To znamená, že podíl příznivců a odpůrců Ruské federace se na Ukrajině téměř vyrovnal. Hlavní otázkou nyní je, zda Rusko je připraveno odpustit Ukrajině. Sympatie Rusů k Ukrajině v únoru klesly z 34% na 26%. Ale není nic překvapivého nebo ukrainofobního v těchto výsledcích. Tři čtvrtiny samotných Ukrajinců se domnívají, že v  jejich zemi nastává skutečný chaos. Moskva od začátku rusko-ukrajinské krize setrvává na nejvyváženější pozici: pomáhat těm a chránit ty, kteří jsou připraveni se sami bránit, ale ne těm, kteří čekají jen na to, až všechnu tu tvrdou a nebezpečnou práci za ně udělají ruští vojáci.

 

     Odkaz:      https://www.pravda.ru/world/15-07-2017/1341577-ukr_rus-0/

     Překlad:    Ukrajinci-a-Rusko.doc

 

  

 

     Nebývalá recyklace bývalých politiků i stran

 

Jaroslav Bašta , 16.červenec 2017      Jde o jeden z fenomenů našeho současného života – ohlušeni reklamou a psychologickým nátlakem mnozí z nás občas koupili něco, o čem posléze zjistili, že to bylo zbytečně drahé a vůbec to nepotřebují. Pod vlivem barnumské reklamy, psychologického nátlaku a nesplnitelných slibů jsme koupili něco, co nám nevyhovuje, s čím nejsme spokojeni. A předem nás nikdo neupozornil, že to nelze reklamovat.
Týká se to zejména našeho členství v Evropské unii. Když jsme tam před lety vstupovali, nikdo nám neřekl, že se tím dobrovolně stáváme kolonií, ekonomicky i politicky. Pokud jsme se odvážili s něčím vyjádřit nesouhlas, v lepším případě jsme se mohli dozvědět, že jsme promeškali příležitost mlčet. Když dnes namítáme, že při vstupu do EU nám nikdo neřekl, že na oplátku musíme změnit etnické složení našeho státu (což bude logický důsledek přistěhovalecké vlny a povinných kvót), označili nás za kverulanty a parazity. Pokud bychom se rozhodli řešit svou nespokojenost tím, že tento spolek trpící nedostatkem vnitřní demokracie a syndromem skupinové hlouposti opustíme stejným způsobem, jako jsme do něho vstoupili, tedy referendem, zjišťujeme, že evropská demokracie funguje jako polovodič, tedy jednosměrně.
Připadá mi, že se to nejdůležitější téma nastávajících parlamentních a pak prezidentských voleb vynořilo jaksi mimochodem a neúmyslně. Je jím spor o možné referendum o našem setrvání či opuštění EU. Mně osobně připadá, že zastánci jednosměrné polovodičové demokracie, kteří tuto možnost odmítají, vyznávají etiku šmejdů.

 

     Odkaz:  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/basta-nastava-nebyvala-recyklace-byvalych-politiku-i-stran/              

     Celý text:   Smejdi.doc

 

  

 

     Únik z Rothschildem kontrolovaných médií

 

10.07.2017  Jay Syrmopoulos     „Připravte se na světovou měnu do roku 2018“. Časopis  The Economist publikoval před téměř třiceti lety článek, který diskutovat vyhlídky na světovou měnu Fénix , která by měla být očekávána kolem roku 2018. Největší změna ve světové ekonomice od počátku roku 1970 je, že toky peněz nahradily obchod se zbožím. Je to výsledek vytrvalé integrace světových finančních trhů. Národní hospodářské hranice se pomalu rozpouští. Jen o deset let později, v roce 1998, The Economist opět lákal veřejnost   ve snaze předat agendu globalistům, v článku s názvem „Jeden svět, jedna měna.“ Je třeba poznamenat, že vytvoření globální měny by dalo nadměrné množství geopolitického vlivu nevoleným mezinárodním bankéřům a následně by převzali moc od občanů každého národa a jejich vládních představitelů. „Dejte mi kontrolu nad peněžní zásobou národa, a mne nebude zajímat, kdo vytváří zákony,“ řekl   Mayer Amschel Rothschild, zakladatel Rothschildovy bankovní dynastie. Opravdu někdo chce aby měli mezinárodní bankéři takové obrovské množství politické moci z vrcholu masivního finančního vlivu, s ohledem na to, že již mají v velkou moc v pozadí?

 

     Odkaz:      http://www.activistpost.com/2017/07/rothschild-controlled-media-outlet-get-ready-world-currency-2018.html

     Překlad:   Rothschildove.doc

 

  

 

     Ruský svět, nebo ruský pochod?

 

18.6. 2017 , Rostislav Iščenko     Zatímco jsme denně mediálně masírováni mýtem zvaným „ruská hrozba“, v Ruské federaci naopak zaznívají hlasy kritizující údajnou neochotu země hájit byť „jen“ zájmy milionů Rusů, kteří po rozpadu SSSR zůstali za hranicemi federace. Zasahování v částech bývalého SSSR probíhá skrytou (hybridní) formou.  Západ se snažil stimulovat Rusko k tomu, aby odebralo část území s převahou obyvatel ruské národnosti sousedním státům. Přitom dobře věděl, že úplné obsazení těchto zemí a jejich začlenění do Ruska není možné; jednak vzhledem k ruské vnitřní politice (v Ruské federaci existuje dodnes silný pocit, že poté, co se „zbavila zátěže“ bývalých svazových republik, stala se zřetelně silnější), jednak i z pohledu mezinárodního práva. Takže není vyloučeno, že by Rusko po provedených anexích kromě nepřátel na hranicích, a to prakticky po celém jejich obvodu, získalo také ne zcela loajální obyvatelstvo v zabraných pohraničních oblastech (s vysokým, cca 30% podílem lidí, kteří by se chtěli vrátit zpět). Rusko nelze porazit. Jeho ozbrojené síly jsou schopny zemi zaručeně a spolehlivě ochránit. Rusko ale nemá a ještě dlouho nebude mít dost sil potřebných na větší expanzi. Jde o drahou (vyčerpaly se na tom dokonce i USA) záležitost, která je přitom k ničemu. Spojenec z přinucení – a tím spíš spojenec žijící na tvůj účet – je špatný spojenec a břímě. Někdy je takový spojenec horší než nepřítel (stojí tě peníze a přitom musíš dávat neustále pozor, aby tě nezradil). Rusko se postupně vydává cestou vytvoření atmosféry důvěry. Je to racionální, nikoli z emocí vycházející politika. Je to práce komplikovaná, dlouhá a těžká – zato však cesta šetřící prostředky, vedoucí k cíli, cesta bez velkých průlomů a vítězství.

 

     Odkaz:  http://eurasia24.cz/analyzy/item/2479-rusky-svet-nebo-rusky-pochod              

     Celý text:   Rusky-svet.doc

 

  

 

                     „Už jsme zvítězili!“

 

Zachar Prilepin , 6.7. 2017 , Nová válka ruského spisovatele

 Můj prapor, který se skládá ze dvou set mužů, už půl roku působí na území Donbasu. Ve stavu konkrétně mého praporu je Armén, Kazach, Srb. Jsou tam kluci z Tatarstánu, je tam asi 10-15 Rusů z různých oblastí země. 90% praporu jsou lidé z Doněcka a Luganska. Je tam opravdu mnoho velmi dobrých lidí. I když existují i špatní lidé. Ale obecně - ano, jsou téměř svatí. Za mizerné peníze, uplně nepochopitelné pro Moskvana - 16.000 rublů, bojují a umírají v 26.000-ové armádě domobrany po tři roky, obětujíce nejvyšší lidskou hodnotu, vlastní život. Na druhé straně byli přesvědčeni, že každý z nás bude rozšlapán a rozdrcen. To se nestane, už jsme vyhráli! Teď ať si říkají, co chtějí. A my se jim vysmějeme. Lidé na druhé straně jsou velmi odlišní. Srovnávací analýza může být udělána hned po osvobození ze zajetí. Když vyjdou Donbasané, usmívají se, objímají, křižují, začnou nějaké výkřiky. A ti druzí jsou sklíčení, mračí se. Vyhýbajíce se nastoupí do autobusů a zmizí. Ukrajinská propagandistická mašinérie běží na plné obrátky. V Donbasu nikomu nenapadne, aby vytáhl vězně před kameru, střílel je, mučil, jak to dělají na druhé straně „pravoseki". To zde nikdy nebylo. A tam, v Kyjevě, hrají komedii co děláme se zajatci, i když se jich nikdo nedotkl prstem, mluví o mučení a jiné naprosté nesmysly. Stávající ukrajinské orgány jsou neuvěřitelně prolhané! Já, jako člověk, který po dlouhou dobu pracoval v oblasti médií, to vidím. Západ je pečlivě učí lhát a manipulovat vědomím lidí.

 

     Odkaz:     http://zavtra.ru/blogs/mi_uzhe_pobedili

     Překlad:   Uz-jsme-zvitezili.doc

 

  

 

     15. července si připomeneme vypálení

Českého Malína německými vetřelci na Volyni

Josef LIŠKA, předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů na Moravě

S představami o šťastné budoucnosti na Východě zahájili Němci válečné tažení Drang nach Osten. Slované se měli stát otroky Germánů – nadlidí. O tom, jakou metodu při válečné expanzi používali, svědčí jména stovek vypálených vesnic, které při postupu za sebou zanechávali. O tom, co se stalo toho dne 13. července 1943 v Českém Malíně, o vraždění nevinných civilních obyvatel, o nelidské brutalitě německých vojáků, vypovídá velice podrobně Zápis o vyvraždění obyvatelstva, spálení a vyloupení obce Český Malín hitlerovskými zločinci ze dne 3. dubna 1944. Na rozkaz velitele 1. čs. samostatné brigády gen. Ludvíka Svobody byla ihned po osvobození volyňské oblasti od německých vetřelců ustavena vyšetřovací komise. Němci povraždili a upálili celkem 374 Čechy, z toho 104 muže, 161 žen, 65 dětí mužského pohlaví do 14 let, 40 holčiček do 14 let, dále 26 Poláků. Mezi upálenými jsou také 4 Češi z jiných obcí V Ukrajinském Malíně vyvraždili celkem 132 obyvatel. Očití svědci líčí jednotlivé hrůzné scény bestiálního chování Němců. Němci zabíjeli klečící před nimi ženy s dětmi, úpěnlivě prosící o slitování. Před hořící stodolou napíchli na bodáky klečící před nimi dětí, prosící o zachování života a hodili je do ohně. Zavřeli stařenku do chlívku, chlívek podpálili a do chlívku stříleli. V nemocnicích zabíjeli na lůžkách nemocné, kteří nemohli chodit. Do sklepů, kde se schovávali lidé, házeli ruční granáty.

 

     Odkaz:  http://www.halonoviny.cz/articles/view/45831612              

     Celý text:   Cesky-Malin.doc

 

  

     Česko-německý fond budoucnosti

 

          vozí do Česka migranty

 

4.7.2017 AE News     Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) vozí do Česka migranty a ukazuje je českým školákům jako přínosné multikulti obohacení pro národ! Školy v tichosti reprogramují vaše vlastní děti ke změně světonázoru a akceptaci migrace a Islámu jako přirozeného prostředí pro budoucí Evropu! ČNFB poskytuje dotace a granty jednotlivým českým a německým neziskovkám pro osvětové programy na podporu multikulturní inkluze. Německé neziskovky ve spolupráci s vybranými školami v Německu jezdí do Česka a pořádají s českými školami a gymnázii workshopy a semináře, kde české mládeži programují do hlav pozitivní náhled na soužití s jinými (rozuměj hlavně s arabskými) etniky. Globalisté se zaměřují na likvidaci národa na tzv. 1. prioritě řízení. Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti! ČNFB založily dvě vlády, vláda německá s vládou českou. Čili tyto procesy na multikulti přeprogramovávání českých studentů má na svědomí stejně tak česká vláda, která se navenek tváří v médiích jako největší odpůrce migrace, ale na straně druhé spolupracuje s Němci na řízení procesů proti českému národu. Je to dlouhodobý proces, ale probíhá intenzivně na všech úrovních škol. Má vést k vychování nového Euročlověka z české mládeže.

 

     Odkaz:  http://aeronet.cz/news/cesko-nemecky-fond-budoucnosti-vozi-do-ceska-migranty-a-ukazuje-je-ceskym-skolakum-jako-prinosne-multikulti-obohaceni-pro-narod-skoly-v-tichosti-reprogramuji-vase-vlastni-deti-ke-zmene-svetonazoru/               Celý text:   CNFB.doc

 

  

 

O kryptoměně, Gajdarovi, Kudrinovi,

 

imperátorovi a  G20

 

8.7.2017     Klíčovým prvkem jakékoliv výroby je, kdo dostane přidanou hodnotu. Systém řízení a procesní řetězec může být proveden tak, že hlavním příjemcem může být kdokoli, dělníci,  majitelé, nebo finančníci. Je možné jakkoli zvýšovat produktivitu práce, či pracovní výkon, jestli jsou úvěry a investice zahraniční, přidaná hodnota se bude i nadále vyvádět do zahraničí. Jmenovitě pro to, abychom svou prací podporovali západní finančníky. Gajdarův systém to dělal! A jeho následovníci stále fungují. Čína zavádí svou kryptoměnu („Fenix“), a pokud se rozhodne ji navázat na zlato, bude plně prolomen monopol petrodolaru. Existují závažné důvody se domnívat, že SI Tin Pching“ přijel do Moskvy z tohoto důvodu. i návštěva Kissingera (reprezentujícího zájmy Rothschildů), pár dní před SI Tin Pchingem, tomu byla věnována.

 

     Odkaz:     http://politikus.ru/articles/print:page,1,96570-mihail-hazin-o-kriptovalyutah-gaydare-kudrine-imperatore-i-g20.html          Překlad:   O-kryptovalutach.doc

 

   

 

        Fakta o současné světovládě

 

 (resp. o snaze zavádět Nový světový řád NWO vládci Západu)

 

Výňatky z knihy Martin Herzán: Totalitní světovláda (vydána r. 2005)      Usiluje o to tzv. tajná vláda - zejména ekonomická světová elita, která svým gigantickým finančním a světovým vlivem může diktovat i zákony. Tajná vláda je elitní spolek nejvlivnějších lidí světa, kteří se spojili pro vybudování jedné světové vlády. Bývalý vysoký úředník vlády Austrálie, Peter Sawyer, v úřadě vlády odhalil a zveřejnil, že ústředí světové vlády se připravuje v Canbeře v Austrálii. Již stojí gigantická vládní budova a 20 luxusních rezidencí bylo postaveno v tajnosti v Národní rezervaci, kde se nesmí stavět. Jen o kousek dál, západně od budovy světového parlamentu, konkrétně v Deakinu (předměstí Canberry) již mnoho let stojí budova tajného světového výzvědného střediska, kam se sbíhají informace z celého světa, aby zabezpečily kladný průběh a chod globální vlády. Zde se také vyhodnocují z odposlechu telefonů, korespondence i zpravodajských zdrojů informace. Po celém světě jsou připravovány systémy elektronické kontroly a manipulace s lidmi. Po celém světě světovláda vytváří vlnu nepokojů a kriminality, aby tak přinutila občany vzdát se svých lidských práv a přijala drastická omezení svých svobod za ideál potlačení (vykonstruované) kriminality. Existují přímé a nepodlomitelné důkazy této připravované tyranie světa. A pakliže je znáte, pak není třeba víra, ale vlastní rozumný úsudek a svědomí pro to, abyste zavrhli budování světovlády.

 

     Celý text:   Herzan.doc

 

  

 

     ChinaTech: Zajímavé poznatky

 

Fred Reed 30.června 2017 „ Information Clearing House “    

Při prvním pohledu na postup čínské vědy a techniky několik věcí vyniká. Za prvé, střemhlavé tempo. Za druhé, množství technologií, které se zdá býr zaměřeno na to, aby Čína byla technologicky nezávislá na Západu a předstihla technologicky Spojené státy.  Za třetí, zřejmě plánovité zaměření. V Americe si myslí, že Číňané „neumějí vynalézat,“ vynalézavost je považována za výsadu bílého muže. Na tenčí led už snad nelze šlápnout. Čína se stala světovou jedničkou v oblasti superpočítačů. Také ve vysokorychlostních železnicích, se strategickým významem pro svůj plán ekonomického spojení Evropy a Asie. Ve velkých investicích do solárních elektráren, slibujících snížení závislosti Číny na ropě. Čína aktivuje nejdelší ultrabezpečnou kvantovou komunikační síť ..“ Peking - Šanghaj. Čína  vypouští první na světě kvantový satelit. „ Čínské  letadlo se solárním pohonem prý může zůstat ve vzduchu po celé měsíce.  The National Interest: „Světový nový vůdce v superničivých hypersonických zbraních: Čína?“ Činský kvantový radar v zásadě umožňuje detekci stealth letadla. Phys.org: „Čína zkouší svou nejsilnější raketu, jak sdělila státní média. Země prosazuje program, který svědčí o tom, že se chce stát hlavní kosmickou velmocí.“  Nimble Dragon: - Čína vidí jadernou budoucnost v malých reaktorech“ - jsou jejím náhlým vstupem do hlavní technologické oblasti.

          V některých oblastech Číňané vedou svět. V jiných jsou pozadu, ale ne příliš a získávají. Čína může potenciálně poskytnout pětkrát tolik inženýrů než Amerika, v krátké době jich už bude mít dvakrát tolik. Zatímco Peking pracuje ve prospěch Číny, rychle zvyšuje svůj technicko-průmyslový vliv, Washington utrácí šíleně na zbraně. Je to pokus uplatnit vojenské řešení obchodního problému. Amerika se rozpadá ekonomicky, politicky, kulturně, ale má (zatím) ty nejlepší bombardéry.

 

     Odkaz:     http://www.informationclearinghouse.info/47364.htm

     Překlad:   ChinaTech.doc

 

  

 

     Kdo chce vrátit Rusko do „svatých“ 90-ých?

  25.6.2017 , Andrej Fursov     Byla 90-á léta dvacátého století v Rusku „svatými“, nebo triumfem bezpráví? O roli silné osobnosti v dějinách světa a specifikách řízení Ruska řekl médiu  pravda.ru  historik Andrej Fursov :

          Když jsem poprvé slyšel, že Naina Jelcinová řekla, že „90-á léta by měla být nazvána svatými,“ zprvu jsem myslel, že stará dáma zaspala, pak jsem si uvědomil, že ne, nezaspala, že je to její zcela vědomá pozice, pokus rehabilitovat ta léta. Ale my si pamatujeme, že v 90-ých letech vyteklo hodně krve: Čečensko, rozstřílení Bílého domu, ničení průmyslu ve velkém měřítku, drancování země, krach roku 1998. Došlo k poklesu porodnosti a zvýšení  úmrtnosti. Ukazuje se, že se něco stalo s morálkou naší populace, zejména těch skupin, které zbohatly z prolité krve. Tito lidé nic zapomněli, ale ničemu se také nenaučili. A v případě, že by se ocitli u moci, zakusili bychom zhruba to samé, co bylo v 90-ých letech. Problémy existují všude. Ale v Rusku se historicky vyvinulo to, že instituce pracují špatně, role osobnosti je proto vysoká. Lenin dokonce rozhodoval, kolik a kam hřebíků přidělit. Stalin se zabýval problémy kinematografie, prohlížel hodně filmů. U nás velmi záleží na první osobě. To je naše tradice. To je naše obrovská síla a kolosální slabost. Morální příkaz je : nepouštět slabochy v Rusku k moci. Nepotřebujeme Nikolaje II. a  Gorbačovy.

 

     Odkaz:  https://www.pravda.ru/expert/25-06-2017/1339135-fursov-0/              

     Překlad:   AFursov.doc

 

  

 

     Jak se stal pro bandu zločinců

            sen o migraci skutečností

     ( Jedna z etap vytváření NWO (nového světového řádu )).

 

Je nutné schválit v roce 2018 celosvětový zákon „Globální kompakt o migraci“ (Global Compact for Migration)? Schválení „Globálního kompaktu o migraci“ by znamenalo spuštění globální genocidy národních států. Neboť genocidy se podle definice OSN dopouští i ten, kdo připraví národu takové podmínky, ve kterých zahyne. A takové podmínky „Globální kompakt pro migraci“ skutečně nastaví, protože je určen k organizování trvalé řádné a pravidelné migrace. Je jasné, že evropské národy v tomto uměle řízeném migračním proudu zahynou. Pracovní plán OSN na přijetí „Global Compact for Migration“ najdeme zde: http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/work_plan_as_of_5may.pdf O tom, jak se k Agendě 2030 postavila vláda České republiky, si můžete udělat obrázek například z jednotlivých zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

          Naše vláda tedy neslouží českému lidu, ale oligarchům, kteří v pozadí Agendy 2030 stojí. Důvody uváděné pro zavedení migračních pracovních politik jsou samozřejmě účelově vylhané. Poklesu porodnosti a s tím spojeným stárnutím populace lze zabránit vhodnou prorodinnou politikou. Ale to zjevně není na pořadu dne. Dále se záměrně vynechává fakt, že robotizace způsobí obrovský úbytek pracovních míst. Cpát migranty do vyspělých zemí za takových okolností zavání cílenou snahou o rozbití těchto společností. A to je ten skutečný cíl. A politici, kteří se na tomto podílí, by měli být souzeni za vlastizradu.

 

     Odkaz:  http://www.zvedavec.org/komentare/2017/07/7310-jak-se-stal-pro-bandu-zlocincu-sen-o-migraci-skutecnosti.htm               Celý text:   Plan-2030.doc

 

  

 

                       Stalin! Putin! Puškin!

  Andrej Fefelov  ,  27.6.2017      Šedesát let neutuchajícího boje proti „kultu osobnosti“, třicet let divoké de-stalinizace přinesly „vynikající“ výsledky. V létě roku 2017, byl syn rolníka Tiflisské provincie sovětský generalissimus Iosif Stalin ohodnocen obyvateli Ruska jako   nejvýznamnější postava ve světové historie . Druhé místo podle sociologů sdílí prezident Ruské federace Vladimír Putin a génius ruské literatury Alexandr Puškin. Třetí místo pevně drží světově proslulý politik a revolucionář Vladimír Lenin. Další v seznamu nejuznávanějších historických osobností jsou revolucionář na trůně - car Petr První (Veliký). Po něm následuje Jurij Gagarin - ruský voják, který zahájil kosmický věk lidstva. Strašná katastrofa z roku 1991, zrada elit, kontrola ruského filmu zahraničními centry - to vše neporušilo mysl lidí. Nezničilo „státní instinkt“, o kterém napsal Ivan Soloněvič ve své práci „Lidová monarchie (Народная монархия).“ Dnes má ruská vláda schopnost vyrazit klíny, vražené do soukolí státu na počátku 90. let minulého století. Je schopna odstranit z řídicího systému vestavěné techniky cizí kontroly. Má schopnost identifikovat a neutralizovat ešalon agentů Západu, zahnízděný na všech úrovních státní správy.

 

     Odkaz:  http://zavtra.ru/blogs/stalin_putin_pushkin              

     Překlad:   Osobnosti.doc

 

 

     Kissinger: Rusko může vytvořit nový světový řád

Známý americký stratég Henri Kissinger vystoupil, v předvečer jednání „Konference o bezpečnosti Margaret Thatcherové“ v Londýně, s hodnocením zahraniční politiky prezidenta Ruské federace (RF) Vladimíra Putina. Kissinger poznamenal, že konfrontace USA s Ruskem v Sýrii bude pokračovat, stejně jako na Ukrajině. K takovému závěru asi „šedý kardinál“ americké politiky přišel proto, že Kreml nepřijal jeho plán ukrajinského urovnání -  „neutrální status“ Ukrajiny a „bezpečnost pro Donbas“ výměnou za Krym. Zvláštní zřetel Kissinger věnoval nebezpečí ruského vedení při vytváření „nového světového řádu“. V podstatě to znamená, že Moskva by mohla mít strategickou iniciativu před Západem, při přeformátovávání světa po skončení „studené války“. V tom jí také budou pomáhat nejlidnatější mocnosti - Indie a Čína, pokud na Západě neskončí „politický chaos“. Celkově je nový recept pro mezinárodní vztahy Henryho Kissingera navržen tak, aby bylo Rusko udrženo v orbitě západního vlivu na principu „udělat z nepřítele druha.“ 

     Odkaz:  http://politobzor.net/show-136610-kissindzher-rossiya-mozhet-ustanovit-novyy-mirovoy-poryadok.html         

     Překlad:   Rusko-NWO.doc

 

  

     EU nás chce zničit. Nyní jde

 

      o naši zemi a její svobodu

 

Jiří Weigl • 27. 06. 2017     Na přístupu EU k migrační krizi fascinuje jedna věc. Hlavní prioritou EU je otevření všech členských zemí masové migraci prostřednictvím prosazení systému povinných kvót, pokud možno trvalých. To vše ukazuje, že usazování miliónů migrantů napříč Evropou je strategickým politickým projektem, který má v představách vládnoucích evropských elit o dalším směřování evropské integrace zásadní význam. Je to faktor, od něhož si tvůrci evropské politiky slibují, že vyvolá změny, které napomůžou politickému sjednocení kontinentu a vytvoření nové společnosti a nového člověka. V plánech „pokrokářských“ elit na další utužení poměrů v Evropě a prosazení urychlené umělé centralizace a politického sjednocení hraje masová migrace úlohu beranidla, které má rozbít a rozklížit národní společenství v členských zemích, přeměnit je v souladu s "pokrokářskými" doktrínami a ideologiemi ve společenství menšin, paralelních, nesourodých, nejednotných a dobře ovladatelných. Nenechme se balamutit a vydírat slovy o soucitu a solidaritě nebo uplácet nesmyslnými korupčními dotacemi.

 

     Odkaz:  http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=185823

     Celý text:   EU-nas-chce-znicit.doc

 

  

          Je čas myslet na lidi?

 

  Аleksej Gordějev  20.6.2017     „Přímá linka“ prezidenta Ruské federace jako předvolební. 15. června 2017 se konala pravidelná, již patnáctá v řadě, prezidentská „přímá linka“ Vladimíra Putina, během níž téměř čtyři hodiny odpověděl na 73 otázek, a na konci krátce poskytl tiskovou konferenci pro novináře. Mnozí opozičníci to brali jako jeho osobní a obecné systémové politické „selhání“: prezident v roli „Dědy Mráze“, rozdávajícího zvlášť „z lidu“ vybraným osobám předvolební dárky ... Pokud si vzpomínáte na loňskou „přímou linku“, hlavním tématem byla korupce.

          A v „přímé lince“ 2017 očekávaná problematika korupce se zcela přirozeně odsunula na druhé nebo dokonce třetí místo. A to vzhledem k tomu, že byla řešena a ztratila prioritu z hlediska národní bezpečnosti. A jako nový prioritní cíl byl nalezen a předložen rozvoj sociální infrastruktury v Rusku. A jak byla modernizace armády a dalších bezpečnostních sil (v kombinaci s „vyčištěním“), z větší části dokončena a skutečná vojenská hrozba naší zemi v krátkodobém horizontu stažena z programu dne, jak byla řešena potravinová bezpečnost, vytvořila se možnost zaměřit se na posilování „lidského faktoru“. Shrneme-li „přímou linku“, můžeme říci, že prezidentská kampaň 2018 byla zahájena, a dostatečně úspěšně pro Putina ...

 

     Odkaz:  http://zavtra.ru/blogs/pora_dumat_o_lyudyah

     Překlad:   Myslet-na-lidi.doc

 

  

 

          Zbabělost - fenomén doby

 

23.6.2017 , Jiří Baťa      Zbabělost jako taková je v české politice běžně či standardně užívaný způsob v realizaci naší politiky, ale má také jisté konsekvence ve spojení s bagatelizací zákonných norem, ba co víc, naprosté a vědomé pošlapávání Ústavy ČR. Trestný čin podle § 315 tr. zákoníku, odst. 1: »Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost anebo poškodit mezinárodní organizaci, ač je pověřen zastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem, nebo vyjednávat s cizí mocí anebo jinak chránit zájmy České republiky nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, při jednání s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci, zneužije své pravomoci jednat za Českou republiku nebo uvedenou mezinárodní organizaci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let,« resp. § 315 tr. zákoníku, odst. 3, bod b): »Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsob-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.

          Zbabělost je významným negativem v charakteru člověka. který svým jednáním není ochoten či nechce podstoupit jisté riziko a raději volí cestu či způsob ústupku, opatrnosti, v současné době však především formou vypočítavosti s předpokladem pozdějšího osobního prospěchu. To měl také na mysli prezident Zeman, to mám také na mysli já v případě všech, kteří, ačkoliv jsou si vědomi animozity jednání, nepřijatelného, trestuhodného vystupování nebo vyjadřování některých politiků nebo jiných osob ve vztahu k porušování základních principů morálky, zákonů nebo dokonce Ústavy ČR, přesto možno říct takticky a pokrytecky mlčí a kryjí společensky nebezpečná jednání těchto proradných jedinců.     Haló noviny, 23.6.2017, str. 11

 

     Celý text:   Zbabelost.doc

 

  

             

           Německý komisař obrany slibuje:

   Nakonec tu Evropskou armádu mít budeme

 

21. 6. 2017  Parlamentní komisař pro Ozbrojené síly Hans-Peter Bartel trvá na tom, že „Tu Evropskou armádu nakonec mít budeme.“ Tvrdí, že Evropský lid „už nechce kráčet osamělou stezkou jednotlivých národů. Ne v Německu, ne v Holandsku, ne v České republice a ne v Itálii.“ Dodal: „Každý krok správným směrem, tj. k Armádě EU, je důležitý.“ Ke konci roku 2016 generálmajor Thomson varoval, že vládní činitelé podepisují za Británii všechny plány na vojenskou integraci, které jsou tak ambiciózní, že se rovnají „zapojení Británie do jednotné měny i v posledních dvou letech jejího členství v EU.“ Ještě nedávno v březnu 2017 trval francouzský prezident Francois Hollande na tom, že „Británie i mimo EU by měla být povinna se zapojit do vojenské integrace EU.“ Rovněž i Hollandovo protekční dítě a současný prezident Macron je ohromný nadšenec pro tento unifikační proces.

          „Britští ministři vytváří labyrint, z něhož bude třeba, abychom unikli,“ řekl mluvčí Veteránů pro Británii David Banks. „Nastal čas, aby ministři tato svolení opět vzali do svých rukou a dovolili poslancům prodiskutovat, kolik kontroly chce tato země odevzdat jinam. Když EU opustíme, tak bychom jim tam neměli nic nechat kromě našich už předtím existujících závazků k evropským partnerům vyplývajícím ze vztahů k nim v rámci NATO.“

 

     Odkaz:  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10563-nemecky-komisar-obrany-slibuje-nakonec-tu-evropskou-armadu-mit-budeme

     Celý text:   Armada-EU.doc

 

  

 

     Oděsa se postupně propadá do nebytí

 

20.6.2017 , Monika Hoření      Rozhovor Haló novin se Stanislavem Novotným, předsedou Asociace nezávislých médií

          Byl jsem pozván, abych zjistil, jaké jsou obchodní možnosti na jihu Ukrajiny, v Oděse... A protože bylo tříleté výročí od masakru v Domě odborů, zároveň mi to nedalo a šel jsem se se svým průvodcem 2. května podívat na oděské Kulikovo pole (náměstí v Oděse - porn. aut.) na tryznu a uctít památku obětí. Před třemi lety, 2. května 2014, tam zahynuly rukama násilníků, uhořely, desítky nevinných lidí. Pozoruhodné bylo, že byl uzavřen celý střed města. A co více, byla nasazena armáda! Přátelé mi také řekli, že krátce po onom tragickém 2. květnu 2014 byly v tomto objektu a okolí vymazány všechny stopy! V Domě odborů prý byly zavařeny sklepy, v nichž se tehdy měly nacházet oběti. Co také bylo pozoruhodné, že před tryznou byli hlavní organizátoři - příbuzní a přátelé obětí -, kteří se sešli na koordinační schůzce, odvezeni autobusem Asi byli svezeni mimo Oděsu. To jsou opravdu šílené věci.

          Tato akce se stala důležitou pro vyjádření nesouhlasu s tím, jak se Oděsa, toto jinak úžasné město, postupně propadá do nebytí. Oděsa byla vždy mnohonárodnostním městem, žili zde Rusové, Ukrajinci, Židé, Bulhaři, Řekové, Turci..., zkrátka řada národností. Mnoho z nich město opustilo. A dnes je situace taková, že projíždíte kolem zničených závodů, žádný průmysl, vše je rozbité až na padrť, takže se tam prakticky nic nevyrábí.

          Naše špičky, tedy státní představitelé, také mlčí a chodí si pro instrukce. Vědí, že právě teď se má říkat něco, a tak to říkají. Naši politici mají zájem být odměněni. Mají zájem mít stále dobrou pozici nebo dobrý penězovod. Podívejte, dostat se do nějakého evropského úřadu, mít 80procentní důchod (z původní velmi nadstandardní mzdy) bez zdanění, to je příjemné. Když budu dostatečně zrazovat svůj národ, svůj stát, tak nakonec budu za toto odměněn pohodlným životem až do smrti.

 

     Celý text:   Odesa.doc

 

  

 

     Boj kapitálu proti obyčejným lidem.

 

11. 6. 2017  Publicista Vítězslav Kremlík, který se roky zabývá tzv. globálním oteplováním, pro http://www.parlamentnilisty.cz/ informovaně promlouvá o tzv. Pařížské klimatické dohodě. Pařížská dohoda je nezávazná a za její nedodržování nejsou žádné sankce. USA ji tedy nemusejí dodržovat ani nyní. Její vypovězení je však důležité, aby se zakročilo proti hospodářské kriminalitě. Velké rozladění neskrývali ani evropští lídři jako Angela Merkelová, Emmanuel Macron nebo Jean-Claude Juncker. EU dlouhodobě proti změnám klimatu bojuje, nebo aspoň vytváří dojem, že bojuje. Co za tím je? Kdo zná Parkinsonovy zákony byrokracie, chápe, co za tím je. Zbyteční lidé, kteří by jinak byli propuštěni, bojují proti klimatu, protože jim to umožňuje předstírat nějakou činnost. Pro byrokratický aparát je klimatická změna jedinečná záminka, jak zvyšovat svoje rozpočty a pravomoci. Jedná se o lidi, kteří předstírají, že dovedou poroučet větru dešti a z důvěřivých občanů lákají peníze. Vzpomeňme, o kolik desítek miliard nás obrali čeští solárníci a pěstitelé biopaliv. Je to takový rituál, asi jako když poddaný padne na kolena před císařem. Tato dohoda symbolizuje podřízenost ČR mezinárodním mocenským elitám. Jejich zájmům totiž vyhovuje. Postavit se na odpor, to vyžaduje odvahu.  (Vladimír Putin říká, že člověkem způsobená klimatická změna je hoax: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10122-vladimir-putin-rika-ze-clovekem-zpusobena-klimaticka-zmena-je-hoax )

 

     Odkaz:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Boj-kapitalu-proti-obycejnym-lidem-Miliardy-dolaru-falsovani-dukazu-zlobbovany-Obama-Temne-pozadi-klimaticke-dohody-vypovezene-Trumpem-o-kterem-se-radeji-nemluvi-491583

     Celý text:   Boj-kapitalu.doc

 

  

 

     Vlastenectví versus evropanství

 

Petr Žantovský , Předneseno na konferenci UČS na téma Vlastenectví? Evropanství?     Nejlapidáměji to formuloval anglický spisovatel Richard Aldington: „Vlastenectví je živý smysl pro kolektivní zodpovědnost. Nacionalismus je hloupý kohout kokrhající na vlastním hnojišti." Spisovatel a esejista Lubomír Martínek napsal tato slova: „Na vlastenectví není nic špatného, bez pocitu sounáležitosti není možné bránit území proti vetřelcům, ani životní styl, který předci vytvořili často za cenu obrovských obětí. Bez vlasteneckého zápalu by spousta krásných a užitečných věcí nespatřila světlo světa. Radikální odstřihnutí od místa původu často dělá z lidí pouze karikatury obyvatel hostitelských zemí.“

          Na druhé straně nacionalismus vyzvedá jeden adorovaný národ ve všech ohledech nad národy jiné a dává tím základ případnému budoucímu snažení o to, aby „náš" národ ovládl „tamty" národy, prostě proto, že je lepší, a má tedy na to nárok. A o tom něco víme z časů Třetí říše. Hitler ovšem nebyl vlastenec, nýbrž jedinec vybavený ambici ke světovládě.

          Soudržnost společnosti a sdílení pozitivních hodnot se vůbec nehodí do krámu těch, kdo chtějí inženýrsky rozhodovat o našich osudech. Proto se ohánějí „vyššími" hodnotami, třeba „evropskými", samozřejmě aniž by je jakkoli přesněji definovali. Podle nich se lidé dělí na „proevropské" a „protievropské", avšak dělítkem tu není nějaký národní či územní princip, jako u patriotismu či dokonce národovectví. Rozhodující je kladný či záporný, poslušný či neposlušný vztah k evropanské byrokracii, která nalezla svůj esenciální průmět v administrativní struktuře Evropské unie.

 

     Haló noviny, 14.6.2017, str. 11          Celý text:   Vlastenectvi.doc

 

  

 

     Americký sen ako nočná mora

 

Kniha Karlheinza Deschnera (1924 - 2014) so slovenským názvom UTAJOVANÉ DĚJINY USA a podtitulom Skurvená Amerika (2016) pôvodne vyšla s nemeckým názvom Der Moloch (1992) s podtitulom Eine kritische Geschichte der USA. Preklad diela sprostredkúva čitateľom množstvo pozoruhodných faktov.

Treba poznamenať’, že USA vznikli revolúciou z hora - vyhlásením samostatnosti 13 štátov 4.7.1776. Slogany typu „to make money" (robiť peniaze) alebo „anoťher day - another dollar" (ďalší deň - ďalší dolár) signalizujú hodnotovú orientáciu USA. V najbohatšej krajine sveta sa peniaze váľajú na ulici a chudobní sú len tí, čo sú príliš leniví ich zdvihnúť. Preto je nemajetnosť’ v USA vždy hanbou. Okrádanie v obchode nehanebné nie je - naopak,  je pokladané za múdrosť a samozrejmosť’,  pravdaže ak sa okráda úspešne. Už v roku 1890 majetok 1 % obyvateľstva USA bol väčší než všetko vlastníctvo zvyšných Američanov. Spojené štáty až do Prvej svetovej vojny boli najväčším dlžníkom, ale počas globálneho ozbrojeného konfliktu sa z nich stala namiesto Anglicka rozhodujúca veľmoc. Tie isté kruhy na Wall Street, ktoré v roku 1917 financovali boľševickú revolúciu v Rusku, pomohli aj Hitlerovi, s jediným cieľom - aby mu umožnili prevziať moc, zbrojiť’ a vyvolať’ ďalšiu svetovú vojnu, na ktorej by zarobili ešte viac ako na tej predchádzajúcej. Po Druhej svetovej vojne sa Západ nedotkol nacistickej generality, ale ju prevzal, aby pôsobila proti dovtedajšiemu americkému spojencovi Sovietskemu zväzu. USA po Druhej svetovej vojne do roku 1975 vojensky intervenovali 215-krát. Kniha vyšla v roku 1992 a od jej vydania uplynulo štvrťstoročie. Takže rozsah amerických ozbrojených útokov je odvtedy podstatne väčší.

Pavol Janík, Literatura*Umění*Kultura, Haló noviny, 14.6.2017, str. 14

 

     Celý text:   Americky-sen.doc

 

  

 

     EU se chystá zbrojit jako nikdy předtím

 

14.6.2017 , Jiří Maštálka     Evropská komise předložila plán na vytvoření miliardového »obranného fondu« a v souvislosti s tím takzvaný »reflexní dokument«, který by prý měl podnítit celoevropskou debatu o slučování ozbrojených sil v rámci EU a o rozšíření vojenských operací EU mimo její teritorium. Cílem je – s ohledem na aktuální problémy s americkou administrativou – »strategická autonomie«. To, že v pozadí stojí rovněž vytvoření »evropské armády« mimo struktury NATO, je mimo pochyby. EU chce být co nejrychleji »globálně operující vojenskou mocností«! Obranný fond má do roku 2020 poskytovat v tomto směru 90 milionů eur ročně, od roku 2021 pak těžko uvěřitelných 500 milionů! Žádná mírová politika, žádné snižování už tak obrovských výdajů na ozbrojení; EU vedená Německem kráčí slepě za pošetilou vizí válečné mocnosti!

 

     Odkaz:  http://www.halonoviny.cz/articles/view/45684487

     Celý text:   EU-bude-zbrojit.doc

 

  

     Připravený prolhaný dokument

 

           závěrečné komuniké G7

 

10. 6. 2017 ,  Radim Lhoták přináší překlad a komentář k "utajenému" závěrečnému komuniké lídrů G7 - hlav Nového světového řádu. Zpráva celosvětového průzkumu agentury Pew Research Center: "Většinu Evropy a USA zachvátila vlna hlubokého pesimismu, jaká tady nebyla od velké krize ve 30. letech minulého století.To, že příští generace se bude mít automaticky lépe, patří k základům amerického snu, přesto tomu dnes v USA věří jen 37 procent lidí. Ve Francii pouze devět procent. Dokonce v Německu, kde ekonomika šlape, si to myslí zhruba jen třetina lidí. V Británii pouhá čtvrtina. A v Japonsku jen pětina."

      Neexistuje jediný bod závěrečného komuniké lídrů G7, z něhož by pro kritické a znalé oko netrčela mezi řádky nějaká záludná špinavost, nějaký vedlejší smysl ukazující kudy se ubírá myšlení pravých „Pánů světa“, pro něž je lid nutným zlem, nástrojem jejich nadřazenosti a zároveň překážkou jejich neomezené moci, překážkou, kterou je třeba eliminovat. Typickým znakem nečistých záměrů komuniké schváleného „vůdci“ Západu je fakt, že v textu nenajdeme jediné zdůvodnění pravých příčin stavu, který se tito vůdci rozhodli „napravit“. Text není určen k tomu, aby ho četli prostí lidé, zveřejnili ho jen Rusové. V českých zemích se nedočkal ani překladu z angličtiny do českého jazyka. Jde o manuál pro politiky, o čem a jak mají před lidmi mluvit. Jejich úkolem je udržovat stávající korporátní, finančně-ekonomický, sociální a byrokratický systém v bezkonfliktním chodu, hádat, napadat a prát se mohou pouze mezi sebou, jako dva hokynáři na jednom rynku. Smysl a účel všech kapitol je stále týž: Obelhat nezasvěceného čtenáře, že politickým šéfům vyspělých zemí jde o blaho lidí na celém světě. Přitom cíl těch, kdo ve skutečnosti vládnou, je právě opačný: Omezit a dostat pod kontrolu blaho ovládaných lidí tak, aby museli vyjít s málem a své schopnosti položili na oltář mocných. Ostatní jsou předurčeni k likvidaci.

 

     Odkaz:  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3178-inkluze-satana-v-hlavach-lidru-g7-proc-nebylo-zaverecne-komunike-prelozeno-do-cestiny-za-oponou-bolsevickych-frazi-se-rysuje-zkaza-akcni-plan-pro-zeny-frontalni-utok-na-rodinu-a-materstvi-co-mel-vedet-trump-pred-setkanim-se-saudy.htm

     Celý text:   Komunike-G7.doc

 

  

 

Za Hitlera je odpovědný celý německý národ

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 239-241, reprint vydání z roku 1948     Jan Masaryk - připomínám alibistům, kteří se začínají rojit, stanovisko Rooseveltova důvěrníka: Za Hitlera je odpovědný celý německý národ, pravil Berle, státní podsekretář amerických věcí zahraničních. V Rusku mají Stalina, v Americe Roosevelta, zde Churchilla a my Beneše. Němci se zmohli na intuitivního vulgárního Hitlera, který celou německou vědu a energii sjednotil pod egidou krvavé svastiky. Pokud se ho a jeho zrůdné společnosti Německo nezbaví, nemá místa mezi civilisovanými národy. Je a zůstane na lavici obžalovaných - a soudit se bude po zásluze přísně.

     Odkaz:  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Cely-nemecky-narod-170609.htm

     Celý text:   Nemecky-narod.doc

 

  

 

Opět jsou šířeny zločinecké lži sudeťáků a našich novokolaborantů

 

          Nesmíme zapomenout

 

 Otto Klikar, Haló noviny, 5.6.2017, str. 6     Žijeme v době, kdy pamětník občas nevěřícně čte novinové řádky a užasle zírá na televizní obrazovku. Mimo jiných bludů se totiž dozvídá, že to s tím odsunem Němců z českého pohraničí nebylo všechno v pořádku. Zvláště se hovoří o tzv. divokém odsunu, kdy se zlí Češi dopouštěli násilí na nebohých Němcích. Pohrobci sudetských Němců a českých kolaborantů jako by zapomněli, že odsunu předcházelo období, v němž si na svůj osud sami zadělali. Potvrzuje to fakt, že ve volbách v květnu 1935 obdržela sudetoněmecká strana (SdP) 1.249.497 hlasů, tedy 67,2 % z celkového počtu německých hlasů, a získala 44 poslaneckých mandátů. V Německu došlo ke zřízení tzv. Freikorpsu, který tvořili ozbrojení sudetští Němci. Řádění sudetoněmeckých ordnerů donutilo tisíce českých občanů k opuštění domovů a útěku do vnitrozemí. Při strastiplné cestě je doprovázely útoky sudetských fanatiků a jejich výsměch.

          Už v roce 1945 na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů Edvard Beneš mj. řekl: »Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou ,očišťovací‘ kampaní. Neboť na válku z let 1938 až 1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice.

 

     Celý text:   Nesmime-zapomenout.doc

 

  

 

     Nástroj - USA odstupují od dohody o klimatu

 

2.6. 2017 , Valentin Katasonov   Chci upozornit na frázi, která byla vyjádřena ve společném prohlášení, Merkelové, Makrona a Paolo Gentiloniho: „Jsme pevně přesvědčeni, že Pařížskou dohodu nelze přehodnotit, neboť je základním nástrojem pro naši planetu, společnost a ekonomiku.“ O jaký nástroj, skrytý v této větě, se jedná? „Nástroj“ - je, jak se říká, freudovská výmluva, protože ve skutečnosti programy a projekty pro „životní prostředí“ jsou zaměřené nikoli na zlepšení materiálního prostředí pro lidi - ale programy, které jsou jen nástrojem pro dosažení zájmů určitých podnikatelských skupin a finanční oligarchie. Ať už vezmeme jakýkoliv problém životního prostředí, je jasné, že se za ním skrývají tyto zájmy. V tomto případě je tématem skleníkový efekt - klimatické změny pod vlivem zvýšené koncentrace CO2 v atmosféře - to je dlouhodobý nástroj. Byl vyroben v minulosti. v 70-80-ých. letech. Pojďme se bavit o nejdivočejších zastáncích hypotézy globálního oteplování. Merkelová, Macron, Paolo Gentiloni, představitelé Kanady a Japonska, Tereza May z Velké Británie - vidíme jakousi internacionálu. S největší pravděpodobností patří představitelé západního liberalismu specificky do kategorie démonů. Entropické procesy dospěly k tomu, že je lidstvo degradováno. Tím by se v první řadě měli zabývat všichni poctiví ochránci přírody - lidskou přirozeností. Člověk je důvod pro všechno. Člověk je měřítkem všech věcí.

 

     Odkaz:  http://zavtra.ru/word_of_day/instrument_2017-06-02

     Překlad:   Nastroj.doc

 

  

 

     Rusko, které ztrácíme?

       1.6.2017 , Оleg Ščukin     25. května na Arbatu policie zadržela devítiletého Igora Skavronského, který četl básně Shakespeara. Záběry lidí v policejní uniformě vlečoucího za límec malého chlapce do „antonu“ obešly celý svět. Jistě, mladý milovník Shakespeara byl svým otcem a nevlastní matkou jasně použit jako „návnada“ pro provokaci, která měla ukázat světu „nelidskost“ ruských úřadů. Ale na tuto provokaci bezpečnostní síly, jak se říká  „skočily.“ To znamená, že jejich reakce byla předběžně odhadnuta a použita provozovateli  „flashmobu“.

          Mluvčí Rady federace Federálního shromáždění RF Valentina Matvijenko vyjádřila potřebu právních předpisů k zákazu účasti dětí a mladistvých v protestních shromážděních, zejména nepovolených, jakož i zavedení odpovědnosti rodičů za porušení tohoto zákazu. 

          Na to reagovala čtyřnásobná mistryně světa v silovém trojboji, osmnáctiletá Maryana Naumovová:   Valentino Ivanovno, pokud opravdu chcete dostat mládež z ulic, přemýšlejte o tom, jak nám zajistit dostupný sport, dostupné školství, dostupnou zdravotní péči a cenově dostupné dovolené a našim rodičům - práci a slušný plat. A požádejte své kolegy úředníky, aby umravnili své děti a vysvětlili jim cenu lidské práce a cenu peněz. Pokud si myslíte, že budeme žádat o povolení jak žít ty, kteří nás nepovažují za rovnocenné lidi, ty, kteří se nezajímají o naše názory - velmi se mýlíte. My vás vyslechneme, ale půjdeme svou vlastní cestou, a to se vám pravděpodobně nebude líbit.

 

     Odkaz:  http://zavtra.ru/blogs/rossiya_kotoruyu_mi_poteryaem

     Překlad:   Rusko-ktere.doc

 

  

 

          Ekonomika DLR přešla k růstu

 

1.6.2017     Ekonomická situace v Doněcké lidové republice republice v lednu až dubnu 2017, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, byla charakterizována nárůstem určitých druhů průmyslové výroby, zemědělské výroby, včetně produkce hlavních produktů živočišné výroby, vývozu zboží maloobchodu, nákladů na dopravu a objemu cestujících. Uvádí se podle tiskové služby Mineknomrazvitija (DLR). 

          Je třeba uvést zvýšenou produkci: v těžbě uhlí o 6,4%; maso vepřové - 2,8 krát více, slunečnicový olej - 7,5 krát více, mléčné výrobky – o 53,6%, koláče a podobné výrobky - 2,2 krát více, polotovary – o 20,7%, krmivo  pro zvířata - o 10,5% plasty v primárních formách - o 27,7%, prací prostředky - o 43,2%, farmaceutické výrobky - 7,6 krát více,  cementové výrobky z cementu - 13,6 krát více, z ocelového drátu - 3 krát více, nástroje ke kontrole - o 33,5%, nábytek dřevěný - o 5,1%; produkce plynu, páry, elektrické energie - o 36,2%. Index objemu zemědělské produkce v lednu až dubnu činil 127,6% oproti stejnému období loňského roku. Vývoz zboží v lednu až březnu 2017, v porovnání se stejným obdobím minulého roku, se zvýšil o téměř 30%. V lednu až dubnu bylo více přepravovaného nákladu o 15,2%, než ve stejném období předchozího roku. Cestujících více o 7,5%. Index spotřebitelských cen byl 100,3% v dubnu 2017, na začátku roku - 100,4%.

 

     Odkaz:  http://politikus.ru/events/95254-vopreki-blokade-ekonomika-dnr-poshla-v-rost.html

     Překlad:   Navzdory-blokade.doc

 

  

 

       Strategie ekonomické bezpečnosti

 

                   Ruska do roku 2030

      30.5.2017 ,  Jurij Kondraťjev     Ve Vladimírem Putinem schválené „Ruské strategii ekonomické bezpečnosti  pro období do roku 2030“ je hlavním úkolem vypracování opatření cíl - bojovat proti hrozbám a výzvám  ekonomické bezpečnosti Ruska. Mezi faktory, které  mohou být Západem použity k oslabení Ruska, jsou následující: výhoda Spojených států a EU v úrovni hospodářského rozvoje a ve špičkových technologiích, jako nástroji k celosvětové hospodářské soutěži, použití diskriminačních opatření, pokud jde o klíčová odvětví ruského hospodářství, ve zranitelnost ruského finančního systému, stejně jako ve snížení poptávky po ropě a plynu. Čína je pod sankcemi od roku 1989, ale žije dobře a úspěšně se rozvíjí. Írán ukázal, že i pod sankcemi je možné učinit fantastický technologický průlom. Naše omezení, například pro turecké zemědělské produkty, poskytly skvělý výsledek. Ruští zemědělci byli schopni vyplnit tuto mezeru a tuto pozici nyní nechtějí opustit. Náhrady importů je nutné rozvíjet co možná nejvíce, a ve všech ostatních oblastech.

     Takže máme dobrou šanci na kvalitativní skok, ale musí být všechno pečlivě zváženo a dobře zorganizováno. Prezident jasně předkládá problémy k řešení. My ještě nevíme, jak bude tato strategie určovat činnost vlády. Vláda je u nás velmi nesourodá, jsou tam některé skupiny, existují lidé, kteří jsou zaměřeni naopak na úplné otevření naší ekonomiky Západu.

 

     Odkaz:  https://www.pravda.ru/economics/30-05-2017/1335331-russia_oil-0/

     Překlad:   Ekonomicka-strategie.doc

 

 

 

   Kdy lidem dojde, že slova o vykořisťování

 

             zase popisují realitu

 

 28.květen 2017 ,  Jaroslav Bašta píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz     Kámen úrazu tkví ve změně příjemců zisku a tím také v novém rozvrstvení společnosti. Na jedné straně vznikla velmi úzká skupina extrémně bohatých jedinců, jakou moderní dějiny ještě nepoznaly, na straně druhé to doprovází stále se zrychlující eroze střední třídy a všech institucí, které v období. Neoliberalismus tvořící ideologický základ globalizace ve většině zemí vede k tomu, že demokratický systém střídá oligarchie. Nebezpečným důsledkem takové personální politiky je výskyt nadkritického množství psychopatů ve vedoucích funkcích na všech úrovních rozhodování. Bezpříkladnou solidaritu vůči sobě navzájem projevují globalisté, oligarchové a superoligarchové, pohádkám o jejich vyjímečnosti uvěřila většina těch, koho systém omezuje, okrádá a deptá, tedy příslušníci střední vrstvy, kteří podlehli nejsilnější zbrani, již mají současné politické a ekonomické elity k dispozici – mediální propagandě. Ta slouží k tomu, aby si lidé neuvědomovali svoje reálné postavení ve společnosti a svůj skutečný zájem. Toto zacílení nenávisti má zamlžit fakt, že jsme se stali kolonií, z které každoročně bez zdanění odcházejí stovky miliard a že naše mzdy jsou nespravedlivě nízké. Až se vytratí kouzlo pohádek o společnosti, ve které jsou oligarchové jenom „jedni z nás“, s nimiž jsme na jedné lodi, až lidem dojde, že zprofanovaná slova o vykořisťování zase popisují realitu, že neschopní blbci na vedoucích pozicích nejsou exces, ale základ systému, pak se teprve začne blýskat na lepší časy.

 

     Odkaz:  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/basta-kdy-lidem-dojde-ze-slova-o-vykoristovani-zase-popisuji-realitu/

     Celý text:   Basta.doc

 

  

 

          Americká vojenská rozvědka se

 

       ukázala být realističtější než politici

 

  25.5. 2017, Jevgenij Krutikov, Foto: Alex Edelman/Zuma/Global Look Press 

     Rusko neprovádí agresivní politiku vůči NATO - naopak, snaží se „dostat z obklíčení“, které mu připravuje NATO. Tento postoj nebyl vyjádřen oficiálním zástupcem ruského ministerstva zahraničí, ale Stewartem, šéfem rozvědky Pentagonu - DIA. Analýza amerického vojenského zpravodajství je v přímém rozporu s tím, co tvrdí američtí politici a politická rozvědka. Zprávy a pozice DIA nejsou příliš populární v politických kruzích v USA, kvůli svému pragmatickému a klidnému tónu. Mnohem výhodnější je opakovat pohádky korporace „Rand“, které každých šest měsíců slibují jadernou válku. Po ukončení slyšení v Senátu bude to, co řekl generál Stewart téměř jistě zapomenuto, a z celé zprávy se bude vytahovat jen část, která hovoří o „posilování ruské vojenské síly“.

 

     Odkaz:  https://vz.ru/world/2017/5/25/871813.html

     Překlad:   V-rozvedka-USA.doc

 

  

 

          Agresivita NATO neustále roste

 

25.5. 2017 , Rozhovor s Nikolou Čechem z Levé perspektivy.      Dnes začíná v bruselském ústředí NATO summit. Předně jsme dnes svědky bezprecedentní události. V letošním roce se poprvé v novodobých dějinách budují ve středoevropském a východoevropském regionu, konkrétně v Polsku, stálé vojenské základny USA a sil NATO. Přesouvá se do nich 4.000 vojáků americké armády z obrněné brigády ze základny v Arizoně a spolu s nimi se bude přesouvat i 87 tanků Abrams 1.300 pásových obrněnců a samohybných houfnic Paladina, 900 kolových obrněnců a dalších vojenských vozidel. V Pobaltí se dlouhodobě konají vojenská cvičení Saber Strike, kterých se v roce 2014 účastnilo 4.700vojáku, v roce 2015 6.000 vojáku, v roce 2016 již deset tisíc vojáků a letos se plánuje ještě vyšší počet. Vedle toho se ale loni konalo v Polsku svým rozsahem bezprecedentní vojenské cvičení Anaconda-16 s účastí 31 tisíc vojáku NATO. Je to Trump, kdo pokračuje v Obamově kurzu, schvaluje peníze na nové vojenské základny a vojska v Polsku a Pobaltí, kdo přijímá do NATO Černou Horu, kdo cvičí a vyzbrojuje ukrajinské neobanderovce.

          Proto prosím, mějme všichni oči otevřené, nenechávejme se obelhat, nenechávejme se ukolébat propagandou a nepropadejme iluzím o nějaké změně kurzu vedené »shora«. Změnu k mírové politice si musíme vydobýt my sami.

 

     Celý text:   Agresivita-NATO.doc  , Monika Hoření, Haló noviny, 25.5. 2017, str. 3

 

  

     O špionážních vášních a „správných zprávách“ o Rusku

  24.5.2017 Inna Novikova - Jak se dělají „správné zprávy“?        Včera všechna média u nás, a jsem si jistá, že ne „naše média“, sdělila,  že „obyvatel Kalifornie  chtěl prodat Rusku vojenská tajemství.“ 49-letý Gregori Dzhastis, pracující na základě smlouvy s ministerstvem obrany USA, ukradl z práce tajné informace ze satelitů a kontaktoval muže, o kterém si myslel, že je ruský zpravodajský důstojník. Ten však byl ve skutečnosti tajným agentem FBI a zabýval se prověřováním zaměstnanců “. Vlast prodával proto, aby získal peníze na léčbu vážně nemocné manželky. Proto se k němu dostal pokušitel, protože našel v jeho osobních materiálech „slabý článek“. Nyní mu hrozí až 35 let vězení.

          Námi nejen straší děti na celém světě. Námi inspirují, motivují a zaiteresovávají. A ještě používají naše jméno pro zakrytí svých vlastních sobeckých účelů. Ruští špioni, stejně jako ruská hrozba, ve všech jejích hypotetických projevech, vždy vzrušovala povědomí americké veřejnosti. A nezáleží na tom, je-li to podloženo.

 

     Odkaz:  https://www.pravda.ru/news/expert/24-05-2017/1335115-0/

     Překlad:   O-spionskich.doc

 

  

 

          Evropa ztratila deset tisíc dětí

23. května 2017 Viktorija Nikiforova , Foto: Alexandros Avramidis / Reuters    

Humanitární organizace a aktivisté za lidská práva bijí na poplach: více než deset tisíc uprchlických dětí v Evropské unii z Afriky, Asie a Středního východu, jednoduše zmizelo - zmizelo v Evropě. Loni v létě zatkla italská policie gang pašeráků s 38 trajekty pro uprchlíky z Afriky do Evropy. Jeden z nich přiznal při výslechu, že přistěhovalci, kteří nemohli zaplatit pašerákům, byli zabiti a jejich orgány prodávány. Mezi zabitými byly podle deníku La Reppublica i děti. Osud těchto nezletilých uprchlíků přináší děsivé důkazy o tom, jak v srdci "progresivní" Evropy roste obrovské imigrantské ghetto, který žije podle norem, jaké byly před staletími. Kriminalita, prostituce, drogy, obchodování s lidmi. Mafiánské klany si rozdělily prostor evropského kontinentu a vynucují tam své vlastní zákony. V nich, ať už si Brusel vykládá, co chce, neexistuje nic takového, jako „evropské hodnoty“.  ( A Brusel to mermomocí chce prosadit i do naší země. )

 

     Odkaz:  https://vz.ru/world/2017/5/23/871290.print.html

     Překlad:   Evropa-ztratila.doc

 

  

 

          My - z Donbasu

 

16.května 2017 ,  Aleksandr Prochanov     Všichni Russkije, bez ohledu na to, kde žijeme, ti, kteří jsme na Volze, i ti u Bílého moře a Tichého oceánu – všichni russkije jsme spojeni s Donbasem. My - z Donbasu. Tam, v Donbasu, jsme vybudovali hlubinné doly, postavili velké továrny, zpevněné silnice, mosty. Vytvořili jsme Doněck - úžasné město růží, město nádherných, vznešených lidí. Zkrášlili jsme Lugansk závody, chrámy, ústavy. Když se objevil s tím vším problém, když to všechno chtěli od nás odseknout, znesvětit, zmrzačit, když nás chtěli okrást o Puškina, Šolochova, zakázat slovo „ruský“, srovnat se zemí památník vítězství Saur-mohilu, vzbouřili jsme se. 

          Novorosija - to není vtip, to není chvilkový slogan. Novorosija - tato velká země, čeká na osvobození. V roce 1993 jsme bojovali o rudou zem na barikádách Bílého domu a byli poraženi. Byli jsme zabili, pohřbeni v bezejmenných hrobech, jako mučedníci nyní v Oděse. Nicméně naše oběť, naše ruské povstání se stalo ikonou budoucího ruského vítězství. Pronesli jsme tuto ikonu přes prokletá 90. léta a modlili se k ní, bojovat s ní v kavkazských horách. Tento symbol, ozářen krymským zázrakem, přišel do Donbasu. Donbas je země, kde je světová temnota převracena na světlo.

 

     Odkaz:  http://zavtra.ru/blogs/mi_-_iz_donbassa

     Překlad:   My-z-Donbasu.doc

 

  

 

          Banderovci ve školních osnovách

 Тrojakov Těmir   19.4. 2017     Těžko tomu uvěřit, ale je to pravda. Oslavování vlasovců a banderovců je obsaženo v programu literatury ruských škol. Ne ukrajinských, ale ruských. Otvírám povinnou literaturu a nacházím práci, „Souostroví Gulag.“ Solženicyn romantizuje obraz politického vězně, bojovníka a revolucionáře! Tento připravený materiál pro propagandu využili v „nězavisimoj“. „Čtyřicet dní Kengira“ darovalo ukrajinským televizním pracovníkům téměř hotový scénář k vytvoření „dokumentárního“ filmu. Ukrajinští propagandisté líčí účastníky povstání v Kengiru a představili bandu příslušníků UPA a Banderovce,  jako bojovníky za svobodu Ukrajiny v Steplagu. 

( Proč to mají obyvatelé Ruska, jimž "pouštějí žilou" oligarchové, tak těžké? Proč se rozpadá Ukrajina? Proč náš stát a náš národ je na cestě k zániku? Protože je všude dosti zrádců, ve všech strukturách společnosti, kteří vlastní "střílejí do týla" v zájmu superzločinců vládnoucích na Západě.)

     Odkaz:  http://www.lgz.ru/article/-15-6594-19-04-2017/banderovtsy-v-shkolnoy-programme/

     Překlad:   Banderovci.doc

 

  

 

     K jednání Zastupitelstva města Brna

 

Četné zastoupení měli občané, kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas s akcí Meeting Brno 2017 a maketou Německého domu na Moravském náměstí, který byl od dob Rakouska-Uherska symbolem německého útlaku českomoravské populace a v době protektorátu ústředím brněnských Němců. Vystupující předsedkyně výboru národní kultury Marie Veselá zde mimo jiné uvedla, že naši lidé nemají nic proti německým antifašistům a běžným Němcům, s kterými bychom měli udržovat - a také máme - dobré vztahy. Jednoznačně se však vymezila proti smiřování se se Sudetoněmeckým landsmanšaftem již několikrát v Brně zastupovaným B. Posseltem tak, jak to v současnosti dělá vedení města Brna. Zejména odmítla jimi projevovaný revanš výsledků druhé světové války. Další z vystupujících rozhněvaných občanů - předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů Jan Korbel například na závěr svého vystoupení prohlásil, že magistrátem organizovaný Pochod smíření by měl změnit trasu, protože dosud platné heslo sudeťáků Heim ins Reich (domů do říše) znamená, že by měli jít opačně. Reakce primátora P. Vokřála (ANO) k prý projevované demagogii ale byly vždy velice arogantní a povýšené.

H. Sýkorová, M. Říha, D. Borecký, J. Hráček, zast. klub KSČM, Haló noviny, 18.5.2017, str. 4

 

     Celý text:   ZastupBrna.doc         

 

  

 

     Putin schválil strategii ekonomické bezpečnosti

                                 pro období do roku 2030

     15. května 2017     Odpovídající vyhláška byla  Publikována na oficiálních stránkách právních informací. „Vláda Ruské federace má vyvinout ve 3-měsíčním termínu opatření organizačního, regulačního a metodického charakteru, potřebných k zajištění ruské ekonomické bezpečnostní strategie pro období do roku 2030, aby zajistila jejich realizaci,“ – říká dokument.

Strategie je navržena tak, aby se zabránilo krizím ve zrojově-surovinové oblasti, průmyslové, vědecké, technologické a finanční oblasti, jakož i aby se zabránilo poklesu kvality života občanů. Kromě toho vytváří mechanismy zlepšení odezvy v případě  sankcí cizích zemí, jakož i opatření pro deofschorizaci (přemísťování výrob) ekonomiky. Kromě toho se tato strategie zaměřuje na optimalizaci migrace pracovních toků a boj proti korupci a šedé ekonomice.

 

     Odkaz:  http://zavtra.ru/events/putin_utverdil_strategiyu_ekonomicheskoj_bezopasnosti

     Překlad:   Ekonomicka.doc

 

  

 

     Proč Ústava nenutí prezidenta okamžitě jednat

 

15.5.2017 , Rozhovor s JUDr. PhDr. Jaroslavem Kubou, CSc., ústavním právníkem    

          Smyslem »politické činnosti« je udržet či získat moc ve státě. Čili vládnout. Právo, především ústavní, by mělo tuto činnost regulovat svými pravidly. V Ústavě nalezneme pro některé situace nejednoznačně vyznívající pravidla - i dnes tak aktuální článek 74 Ústavy, cit. »Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády«. Ale toto pravidlo není kogentním. Tedy nařizujícím vyhovět návrhu, a navíc okamžitě. Je totiž dispozitivním. Což znamená, že prezident by měl - nikoli musí - návrhu vyhovět. Ale vraťme se k otázce, proč ústavodárce nepřímo poskytuje prezidentovi vlastně možnost »zdržovat, otálet...« Prezident musí zachovávat Ústavu a zákony. Ale jen mechanicky? Bez zvážení, zda premiér třeba nezneužil ke splnění svých politických cílů pravomoc odvolat jeho politického konkurenta? Co když nějaké cizí mocnosti vadí odvolávaný člen vlády, neboť by mohl být i do budoucna oporou někoho, kdo důsledně hájí zájmy ČR, a premiér tak jen ustupuje tlaku zvenčí? Anebo - co když člen vlády slouží zájmům »všeho lidu« o pár procent lépe než premiérova strana, a »vyhazov z vlády« jej má zdiskreditovat před voliči?

 

     Celý text:   Ustava.doc          Jaroslav KOJZAR, Haló noviny, 15.5.2017, str. 3

 

  

 

     K útoku na SSSR mělo dojít již v roce 1935

 

9.5.2017 Monika Hoření - Rozhovor Haló novin s ruským historikem profesorem Stanislavem Morozovem. Maršál Józef Pilsudski byl polským diktátorem, kolem něhož se pohyboval sovětský agent, který předával do SSSR velmi závažné informace. Polsko společně s fašistickým Německem a Japonskem připravovalo útok na Sovětský svaz, který se měl uskutečnit v roce 1935. Tyto dokumenty byly odtajněny již počátkem devadesátých let. Ačkoli jsou odtajněné již tolik let, nikdo o nich neví. Uběhlo 15-16 let a mně se podařilo je publikovat v mé nejnovější knize "Varšavská melodie« pro Moskvu a Prahu".

          Lidé, kteří za tím stáli v zákulisí byli Angličané: ředitel anglické banky Montagu Collet Norman (v letech 1920-1944 guvernér britské centrální banky Bank of England, která se aktivně podílela na prodeji zlata uloupeného nacisty v Československu během nacistické okupace – pozn. aut.) a lord Hailsham, předseda sněmovny lordů a ministr války. To byli ekonomičtí hybatelé provokování útoku na Sovětský svaz. Norman řekl polskému ministru Beckovi, že je nezbytně nutné, aby se tohoto útoku na Sovětský svaz účastnila i Francie. A aby se mohla účastnit Francie, muselo by Německo podepsat s Francií smlouvu. Jenže Francie by se v případě takové smlouvy propadla v hierarchii evropských mocností na významně nižší stupínek. Proto 2. května 1935 Francie uzavřela smlouvu nikoli s Hitlerem, ale se Sovětským svazem, a za 14 dní, 16. května 1935, přiletěl do Moskvy Edvard Beneš a podepsal v návaznosti na sovětsko-francouzskou smlouvu o vzájemné pomoci také obdobnou smlouvu sovětsko-československou. Pilsudský zemřel 12. května 1935 .

 

     Odkaz:  http://www.halonoviny.cz/articles/view/45475900          Celý text:   K-utoku.doc

 

  

 

          Francouzi ještě budou plakat

 

    Israel Šamir , 8.5. 2017     Musíme méně myslet na extrémní pravici, a více spoléhat na komunisty. Marine Le Pen bohužel prohrála. Trochu jsem jí fandil. Macron byl samozřejmě vybrán. Volit jej vyzývaly všechny noviny, všechny strany a vrchní rabín Francie. A Francouzi ještě budou plakat - byl ministrem financí a autorem zákonů proti pracujícím za Hollanda. Stejně si myslím, že neoliberální režim (oligarchy, bezpečnostní služby, média, banky), je třeba svrhnout. Buď pohřbí on nás, nebo my jeho. A to v celosvětovém měřítku. Kdyby to udělala krajní pravice - Buchanan, Bannon, Dugin, Soral - to by mi vyhovovalo. S nimi by se to pak řešilo. Ale lid oni nezorganizovali. 

          Takže musíme méně přemýšlet o extrémní pravici, a více spoléhat na komunisty. Kdysi byli schopni, a mohli by být schopni podruhé. Samozřejmě, musí se důkladně vyčistit. Najít nové vedoucí - ne ospalé tetřevy, ne totální nešiky jako Simoněnko, ne tajné západní agenty, jakými byli eurokomunisté. A ne sociál-demokraty, ne sociál-zrádce. Potřebujeme takové, jako Lenin.

 

     Odkaz:   http://zavtra.ru/blogs/frantcuzi_eshyo_naplachutsya     

     Překlad:   Francouzi.doc

 

  

 

     Washington připravuje nukleární útok proti Rusku.

Dr. Paul Craig Roberts , Global Research, 12.5.2017     Jste připraveni zemřít? Žádná varování a žádná diskuse. 26. dubna, před 16 dny – generál Viktor Poznihir, náměstek hlavního opperačního velitelství  ruských ozbrojených sil, uvedl na Mezinárodní bezpečnostní konferenci v Moskvě, že operační velitelství ruského generálního štábu došlo k závěru, že Washington připravuje nukleární úder jako první na Rusko. Vyhledávání Google neobjevilo žádné zprávy v americké televizi, a v žádném z kanadských, australských, evropských, nebo jakýchkoliv jiných prostředků, kromě RT a na internetových stránkách. Nebyl jsem schopen najít žádnou zprávu, že jakýkoli americký senátor nebo zástupce nebo jakákoli evropský, kanadský, nebo australský politik zvedl hlas pro tyto obavy. V současné době jsme v nejnebezpečnější situaci mého života, a není o tom žádné povědomí a žádná diskuse! Přes veškeré úsilí věřit něčemu jinému, ruští a čínští vůdcové si konečně uvědomili, že Washington je zlo až do morku kostí a je agentem Satana. Pro Rusko a Čínu zúžily satanské síly, které vládnou na Západě, volbu na - buď oni, nebo my.

     Odkaz:   http://www.globalresearch.ca/washington-is-preparing-a-nuclear-first-strike-against-russia-are-you-ready-to-die-zero-awareness-and-no-discussion/5589829          Překlad:   Washington.doc

 

  

 

               Den vítězství v tisícileté válce

  Inna Novikovová , 8.5. 2017     9. květen není jen datem podpisu kapitulace nacistického Německa a konce války, to je - den slávy, vznešenosti ducha a lásky ke svobodě ruských a sovětských lidí, lidí Ruské federace. Svátek, který má varoval nepřátele naší nekonečné lásky ke svobodě, aby nás nechali na pokoji a nikdy nebojovali s Ruskem. Dokonce i když se zde útočníkům podařilo držet po dobu 300 let, stále byli nepřáteli, kterých bylo ve středověku nespočet. A ruský voják nikdy nečekal na nějakého zachránce. Vše jsme museli udělat sami a zachránit sebe sami. A čas od času i celou evropskou společnost. V Rusku bylo v jeho tisícileté historii mnoho dní vítězství. A každé znamenalo bolest, krev, hrdinství a zoufalství, víru a sebeobětování. A pro každou generaci je to svátek s šedinami na spáncích a slzami v očích.

          9. květen je den, za který se naši dědové nemusí stydět ani před Alexandrem Něvským, Dmitrijem Donským, Sergijem Radoněžským, Petrem I. , ani Kateřinou II. Snad jen Petra III. by to nepotěšilo. Od toho není možné odhlédnout: od vzniku jsme nesouladili s Pruskem. Mimochodem, pruští generálové se snažili varovat své hloupé potomky. A Napoleon varoval svým nešťastným příkladem, a chán Mamaj a chán Ahmat by mohli doplnit pořadí, v jakém směru se vydat, pokud stojí v cestě Rusko. Ale potomci neslyšeli. Ukazuje se, že historie nikoho ničemu nenaučí.

 

     Odkaz:   https://www.pravda.ru/news/expert/08-05-2017/1333291-pobeda-0/

     Překlad:   O-dne-pobedy.doc

 

   

 

          Podepsání kapitulace Německa

 

     Kolem poledne 8.5. přiletěli na letiště v Tempelhofu představitelé vrchního velení spojeneckých vojsk. Vrchní velení spojeneckých vojsk zastupovali britský maršál letectva Arthur Tedder, velitel strategického letectva USA generál Carl Spaatz a vrchní velitel francouzské armády generál Lattre de Tassigny. V Karlshorstu, ve východní části Berlína, byl v jednopatrové budově bývalé jídelny vojenského ženijního učiliště připravován sál, kde měl být akt oficiálně podepsán. Na totéž letiště přiletěli z Flensburgu pod ochranou britských důstojníků polní maršál Keitel, admirál loďstva von Friedeburg a generálplukovník letectva Stumpff, kteří měli od Donitze plnou moc podepsat akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa. Přesně ve 24 hodiny jsme vstoupili do sálu. Nadešel 9. květen 1945 ...Všichni se posadili za stůl, stojící u zdi, na níž byly státní vlajky Sovětského svazu, USA, Velké Británie a Francie.

     Keitel se rychle zvedl, upřel na nás svoje zlé oči, potom sklopil zrak, vzal pomalu se stolu svou maršálskou hůl a nejistým krokem zamířil k na­šemu stolu. Monokl mu vypadl a zůstal viset na šňůrce. Na tváři mu naskočily červené skvrny. Spolu s ním přistoupili ke stolu generálplukovník Stumpff, admirál loďstva von Friedeburg a němečtí důstojníci, kteří je doprovázeli. Keitel si nasadil monokl, posadil se na kraj židle a třesoucí se rukou podepsal pět exemplářů aktu. Vzápětí po něm připojili své podpisy Stumpff a Friedeburg. Dne 9. května 43 minut po půlnoci bylo podepisování aktu o bezpodmínečné kapitulaci skončeno.

 

Výňatek z knihy: G. K. Žukov: Vzpomínky a úvahy , vydalo Naše vojsko, Praha 1976, str. 345-348

Celý text:   Kapitulace.doc

 

  

 

     Ruští poslanci chtějí pozvat kolegy z KLDR

 

26. duben 2017 , Eurasia24     Přišel čas obnovit kdysi těsné kontakty? Obě země čelí ekonomickým sankcím, obě země jsou vytrvale dehonestovány a démonizovány, obě země musí vzdorovat sílícímu vojenskému ohrožení. V ruské dumě zaznívají hlasy pro obnovení kdysi těsné spolupráce mezi Moskvou a severokorejským Pchjongjangem. „Už od roku 1949 nás s KLDR spojují těsné, výjimečně přátelské vztahy, nejednou jsme si navzájem pomohli. To vše nám diktuje nezbytnost pozvat do Státní dumy představitele parlamentu KLDR, což nám umožní lépe porozumět současné situaci, životu severokorejského lidu, problémům, které řeší, a také nastínit efektivní, konstruktivní plán další činnosti,“ řekl v ruské Státní dumě poslanec a člen vedení Komunistické strany Ruské federace (KPRF) Kazbek Tajsajev. Ruská federace čelí stále silnějšímu obkličování svého území: mohutnému posilování západních armád v čele s USA v Polsku a v Pobaltí, v Černomoří, ve Střední Asii a také ve východní Asii. Rusko má s KLDR sice jen velmi krátkou, ani ne dvacetikilometrovou hranici, Severní Korea s milionovou armádou zato neprodyšně odděluje teritorium RF od dislokace amerických sil na jihu poloostrova.

 

     Odkaz:  http://eurasia24.cz/aktualne/item/2416-prisel-cas-obnovit-kdysi-tesne-kontakty-rusti-poslanci-chteji-pozvat-kolegy-z-kldr               Celý text:   Obnova-s-KLDR.doc

 

  

 

          Skandál v německé armádě

 

5.5.2017 , Jiří MAŠTÁLKA     V rámci německé armády, tedy bundeswehru, byla odhalena tajná organizace důstojníků připravujících teroristické útoky. Franco A. je důstojníkem bundeswehru, tento muž si v Německu opatřil druhou identitu – jako uprchlík ze Sýrie. A pod touto identitou hodlal spolu se svými společníky z armády přikročit k teroristickým aktům včetně vražd známých politiků. Na jejich seznamu, který vyšetřovatelé objevili, byli například bývalý spolkový prezident Joachim Gauck, ministr spravedlnosti za SPD Heiko Maas či berlínská politička Levice (Die Linke) Anne Helmová. Inspektoři bundeswehru byli při prohlídce tamních kasáren údajně šokováni: na stěnách objevili portréty »hrdinů wehrmachtu«, kresby hákových křížů a další nacistické relikvie. Podle oficiálního sdělení spolkové vlády (na základě interpelace poslankyně za Levici Ully Jelpkeové) vyšetřuje vojenská zpravodajská služba (MAD) aktuálně 275 případů neonacistických projevů v bundeswehru.

          Nelze nevzpomenout na sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století. Tehdy po řadu let působily ve většině západoevropských států tzv. tajné armády, řízené, vyzbrojované a cvičené americkou CIA a NATO. Tajné armády (které pak byly zobecněny pod název Gladio, což byla jejich italská odnož) provedly velké množství teroristických útoků, kterým padly za oběť stovky lidí po celé Evropě, přičemž byly tyto útoky vydávány za »dílo« levicových extremistů. Tajné armády pak prý byly zrušeny. Ale bylo tomu tak skutečně? A pokud ano – nevznikají (a to nejen v Německu) opět nějaké podobné struktury?

 

     Odkaz:  http://www.halonoviny.cz/articles/view/45453279

     Celý text:   Skandal.doc

 

  

 

Le Pen slibuje, že bude-li zvolena prezidentem,

 

tak „zničí“ kartel Rothschildů

 

3. 5. 2017     Francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Pen slíbila obnovu národní suverenity stažením Francie z eurozóny, návratem francouzského franku a zabráněním kartelu Rothschildů, aby kontroloval centrální banku. Rozdíly mezi kandidáty, mezi nimiž se Francouzi musí rozhodnout, nemohou být ani kontrastnější – bývalý bankéř Rothschidů, který byl jako teenager vylákán do kroužků světové pedofilní elity, nebo žena, která slíbila vykázat Rothschildovské banky z Francie, vzít si zpět národní suverenitu a zničit pedofilní kroužky vedené evropskými politiky za scénou.

          Macron je bývalý člen Socialistické strany a kazatel další globalizace francouzské ekonomiky. Vítá s otevřenou náručí otevřené hranice, imigraci a Evropskou unii a kritizuje Brexit a Donalda Trumpa – v čemž zachází tak daleko, že Američanům, kteří se dostali do sporu se současnou administrativou, nabízí „bezpečné útočiště“.

          Le Pen, která si tento týden v průzkumech proti establishmentem předurčenému Macronovi silně polepšila, nastínila plány na „zničení Nového světového řádu“, bude-li zvolena prezidentkou, a vyslala vzkaz evropským elitám: „Když budu muset, tak ty jejich zkorumpované, vypočítavé instituce rozbiji třebas vlastníma rukama.“

 

     Odkaz:  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10297-le-pen-slibuje-ze-bude-li-zvolena-prezidentem-tak-znici-kartel-rothschildu

     Celý text:   LPslibuje.doc

 

  

 

 

Podle čínského technologa převezme umělá inteligence během následující dekády 50 procent všech pracovních míst

27.4.2017 , CNBC , Foto: Flickr/Hubert Burda Media   Renovovaný čínský technolog Kai-Fu Lee, zakladatel kapitálové firmy Sinnovation Ventures, tvrdí, že roboti a umělá inteligence převezmou během deseti let 50 procent všech pracovních míst. Podle jeho slov je umělá inteligence „singulární věcí, která bude větší než všechny lidské technologické revoluce dohromady, a to včetně elektrické, průmyslové, internetové nebo revoluce mobilního internetu, protože umělá inteligence je všudypřítomná…Je to rozhodující motor, který nahradí lidi.“ Lee dále upozornil, že společnosti, ve kterých jeho firma investovala, mohou dokončit výkony jako např. rozpoznání tří milionů obličejů najednou nebo schválit půjčky během osmi sekund. „To jsou věci, které jsou nadlidské, a myslíme si, že to bude v každém průmyslu, nahradí to nejspíš 50 procent lidských prací, vytvoří velkou úroveň bohatství a zničí chudobu.“ Na konferenci Global Mobile Internet Conference v Pekingu byl dále Lee televizí CNBC tázán, zda člověk bude mít ve světě místo. „Dotknutí se něčího srdce je něco, v čem stroje, já se domnívám, nikdy nebudou dobré.“

     Odkaz:   http://wertyzreport.cz/clanek/ai-cinsky-technolog

 

  

 

KLDR směřuje k cíli, stát se noční můrou USA

 

29.4. 2017 , Andrej Rezčikov , Foto: KCNA/Reuters     Na pozadí dalšího kola napětí na Korejském poloostrově, testoval Pchjongjang novou balistickou raketu. Tento pokusný odpal byl padesátý za vedení Kim Čong-una. Rusko také sledovalo let severokorejské rakety, protože se konala v zóně sledované její protivzdušnou obranou. Může to být náhoda, že se start konal několik hodin po zasedání Rady bezpečnosti OSN,   kde ministři zahraničních věcí Velké Británie, USA a Japonska unisono odsoudili severokorejský režim za rozvoj jaderného a raketového programu. Během setkání, ministr zahraničí Wang Yi vyzval k řešení problémů dialogem, ne silou, jak se v tomto případě vyvíjí situace. Ruský postoj byl zdrženlivý. Pro Čínu a Rusko je Severní Korea nejbližší soused. Ale situace je složitá tím, že na jedné straně Moskva a Peking potřebují KLDR , jako zemi schopnou zadržet USA a jejich spojence od provedení jakéhokoliv nesmyslu ve stylu Blízkého východu v regionu , ale na druhou stranu potřebují, aby nezvyšovala riziko současného globálního raketojaderného balancování. „V regionu neustále probíhá velmi významná vojenská aktivita, namířená proti Severní Koreji, na druhou stranu rakety vyžadují testy. Takže v první řadě je to technická záležitost a pak všechno ostatní“, shrnul expert Vladimir Chrustalev.

 

     Odkaz:   https://vz.ru/world/2017/4/29/322797.html

     Překlad:   Korea.doc

 

  

 

     11. září zničilo Ameriku

 

26. 4. 2017 , PaulCraigRoberts     Události 11. září 2001 změnily svět. Šlo o záměrně vytvořenou záminku, jíž americká vláda využila k napadení sedmi zemí Středního východu, zabila miliony lidí a vyslala do západního světa vlny muslimských uprchlíků. Pustošením cizích zemí a vražděním jejích žen a dětí utratila tato vláda biliony dolarů, zatímco infrastruktura doma šla od desíti k pěti. Američan nepožívá svobod, které v ústavě sice napsané zůstaly, ale fakticky vymahatelné už nejsou.

     Říct v Americe pravdu je dnes extrémně nákladná záležitost. Tak nákladná, že si ji jen stěží může kdokoli dovolit. A naši páni to dobře vědí a zacházejí proto s pravdou, jak se jim hodí. A jestliže se i za této situace najde odborník, který se za pravdu postaví, mějme ho v největší úctě. Stejně jak ji máme ke sdružení Architekti a stavební inženýři pro pravdu o 11. září.

 

     Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2017/04/pcroberts-11-zari-znicilo-ameriku.html#more

     Celý text:   Roberts-11zari.doc

 

  

 

     Co bylo uděláno v Rusku pod vedením Stalina

 

25.4.2017 politikus.ru     Během doby stalinského vedení, během 30 let, se chudá, na zahraničním kapitálu závislá agrární země proměnila v mocnou vojensko-průmyslovou velmoc světového měřítka, v centrum nové socialistické civilizace. Počet obyvatel SSSR se zvýšil o 41 milionů lidí. Při Stalinovi bylo postaveno více než 1500 velkých industriálních objektů ... Buržoazní specialisté dali v roce 1945 oficiální prognózu, že hospodářství SSSR se může dostat na předválečnou úroveň nejdříve v roce 1965, a to jen za podmínky, že přijme rozsáhlou zahraniční pomoc. Rusko se na tu úroveň dostalo mnohem dříve (1947-49) a bez zahraniční pomoci. V roce 1947 SSSR zrušil jako první země, postižená válkou, přídělový systém. A od roku 1948 se každoročně, do roku 1954, pravidelně snižovaly ceny na potraviny a spotřební zboží.

     Při všem tom dostatku byla vydržována po zuby ozbrojená 5-milionová armáda, ozbrojená nejmodernějšími systémy. V roce 1946 byly v SSSR spuštěny projekty: atomové zbraně a atomové energetika; raketová technika; automatizace technologických procesů; zavádění výpočetní techniky a elektroniky; kosmické lety; plynofikace země; bytová technika. První atomová elektrárna byla spuštěna v SSSR o rok dříve než v Anglii. Jen v SSSR byly postaveny atomové ledoborce. Dokonce ještě dnes žijeme hlavně díky stalinskému dědictví.

 

     Odkaz:  http://leva-net.webnode.cz/products/co-bylo-udelano-v-rusku-pod-vedenim-stalina-statistika/

     Celý text:   Za-Stalina.doc

 

  

 

 

       Proč je nezbytné vystoupit z EU ...

 

     Členství východoevropských zemí v EU lze přirovnat ke kolonizaci. Německé firmy na nás vydělávají ohromné peníze. Z ČR teče zahraničním majitelům zdejších firem ročně kolem 300 mld. Kč ročně jako renta. Plánovaná dvourychlostní Evropa bude rozdíly ještě zvětšovat. Je nezbytné odejít z EU, než nás zničí úplně a přestaneme existovat, neboť se staneme pouze spolkovou částí Německa. Vše jsme předali zahraničním investorům. Při privatizaci českého průmyslu byla zničena struktura, která tu byla budována generacemi našich předků. Privatizačním procesem jsme docílili naprosté závislosti na německém průmyslu - tedy bylo docíleno toho, o co usiloval např. Hitler, ale jinými, měkkými prostředky. Od nesamostatnosti hospodářské se odvíjí i nesvoboda v politickém rozhodování.

     Málokdo ví, že po brexitu EU představila  tzv. „EU Global Strategy“, v níž je vylíčeno budování evropského impéria, které má zahrnovat Blízký východ a severní Afriku. Evropská Unie stále pokračuje s postupnou imigrací 56 milionů severoafrických muslimů v rámci tzv. „společného řízení migračních toků a tlaků“, který nastolila Lisabonská smlouva. Toto číslo uveřejnil Eurostat, který ho uvedl jako odhad počtu imigrantů potřebných na vyrovnání demografického úbytku v celé Evropě mezi roky 2010 a 2050

     Máme zhruba tyto možnosti:

     1/vystoupit z EU a zachránit si krk (obrazně řečeno) nebo

     2/ zůstat v EU a čekat na její rozpad a zvýšit tak svoji ztrátu či

     3/ stát se součástí jádra EU tzv. Nové Evropy a udělat z naší země definitivně totální kolonii Německa.

Existuje poměrně snadná možnost vystoupit z EU. Lisabonská smlouva to výslovně zavádí, a to článkem 50 SEU.

 

     Odkaz:  https://www.aliancens.cz/odborne-komise-ans

     Celý text:   Vystoupit-z-EU.doc

 

  

    Odborníci řekli, kam se poděly

         neúspěšné Tomahawky

 Moskva, 7.4. 2017 , Denis Davydov    Jak sděluje FAN , celkem 59 řízených střel bylo odpáleno na syrskou základnu. 36 „Tomahawků“ nedosáhlo cíle. S těmito informacemi se podělil vojenský expert fondu „Lidová diplomacie“ a expertního klubu „Budoucnost dnes (Будущее сегодня)“ Andrej Rjazancev. Mohlo to být způsobeno tím, řekl expert,  že americká vojenská mašinérie je zastaralá a neefektivní. Není schopna řešit naléhavé vojenské úkoly. Kromě toho, uvedl Rjazancev, syrská protivzdušná obrana byla kdysi vybavena jen ruským obranným systémem S-300. Ten stěží identifikuje střely letící v extrémně malých výškách. Potřebuje cíle ve výškách nad 50 metrů. Kromě toho bylo pro syrskou protivzdušnou obranu obtížné, vypořádat se se salvou 60 raket. Toho je schopna pouze do hloubky rozvinutá obrana z většího počtu systémů PVO. Rjabov je přesvědčen, že výrazné posílení systému protivzdušné obrany Sýrie učiní touhu Washingtonu škodit Sýrii těžko splnitelnou. Přitom by agresivní akce přinášely USA další a další ztráty. V tom spočívá, podle názoru politologa, střízlivý výpočet Moskvy.

 

     Odkaz:   https://rueconomics.ru/239173-eksperty-rasskazali-kuda-delis-propavshie-tomagavki?utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=2604&utm_content=1156274&utm_term=2337

     Překlad:   Odbornici.doc

 

  

 

  „Mladá garda“ pokračuje ve své činnosti

 

      21.4. 2017 ,  Ve čtvrtek 20.dubna hostila Moskva kongres celoukrajinské veřejné organizace „Mladá garda“ (registrované Ministerstvem spravedlnosti Ukrajiny 31. března 2009).  Kongres, který se časově shoduje se 75. výročím vzniku stejnojmenné sovětské ilegální anti-fašistické organizace Komsomolu, působící v Krasnodonu během Druhé světové války, se poprvé konal v Rusku. Kongresu se zúčastnili zástupci oblastí Ukrajiny, lidových republik Luganské a Doněcké , občané Ukrajiny nyní žijící na území Ruské federace ...

     Klinčajev při vytváření organizace definoval její účel, jako výchovu mladé generace v duchu patriotismu a věrnosti myšlenkám socialismu, boje proti zkreslování historických faktů a proti šíření fašistické ideologie, která v současné době ohrožuje Ukrajinu. Jako ochranu ruského jazyka v Novorosiji a nativních tradic ruského obyvatelstva tohoto území. Již v roce 2009 Klinčajev varoval: „Pokud se v blízké budoucnosti nebudeme zabývat výchovou mladé generace, pak budeme za 20-25 let žít ve fašistickém státě, jak se to stalo v Lotyšsku a dalších pobaltských státech.“

 

     Odkaz:   http://zavtra.ru/events/vseukrainskaya_molodaya_gvardiya_vozobnovlyaet_svoyu_deyatel_nost_

     Překlad:   Molodaja-gvardija.doc

 

  

 

     Proč kancléřka jede do Ruska?

 

19. 4. 2017 , snews.com     Německá kancléřka Angela Merkelová se prý chystá do Moskvy. Její návštěvu tam zrovna moc nečekali. Vždyť ona sama říkala, že přijede až poté, kdy bude dosaženo pokroku v normalizaci situace na Ukrajině a v Sýrii. V Berlíně se říká, že formálně Merkelová jede kvůli přípravě červencového summitu G20 v Hamburku. Spiegel píše, že „ve skutečnosti je tato návštěva pokusem předejít nejhoršímu". Spiegel uvádí, že v Berlíně se obávají především toho, že Trump se dohodne s Putinem o Ukrajině „za zády" Merkelové, což bude silným úderem pro image paní kancléřky. Pro Německo je Ukrajina problém. A pouze proto, že oni sami rozfoukali z jiskry plamen a potom si navlékli chomout prostředníka. Ukázalo se, že tato role sluší Berlínu jak krávě sedlo. Proto zřejmě Merkelová přijede už ne jako vůdce evropské „společnosti", znepokojené politikou Ruska, ale na výzvědy. Jestli se pro ni najde místečko v budoucí rusko-americké šachové partii, nazvané geopolitika.

 

     Odkaz:  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10203-mise-merkelove-proc-kanclerka-jede-do-ruska     

     Celý text:   Mise-Merkelove.doc

 

 

 

     Trumpova politika funguje, ať se nám to líbí nebo ne

 

  17.dubna 2017  ,  Dmitrij Drobnickij   Všichni jsme trochu zklamáni Donaldem Trumpem, nebo ne? Udeřil na vojenské letiště v Sýrii, vypustil „matku všech bomb“ v Afghánistánu, přisunul jedno z leteckých uskupení ke břehům Korejského poloostrova. Zdá se, že přichází - třetí světová ...

          Již před rokem  bylo jasné, že bude jednat nezávisle a ano, někdy nečekaně. Že není „pro-ruský kandidát“, ale pro-americký. Co jsme koneckonců čekali od prezidenta Spojených států? Že se okamžitě vrhne do náručí Vladimíra Putina (jak „předpovídali CNN a The New York Times)? Že ihned po uvedení do úřadu rozpustí NATO a vystoupí na naší straně v Donbasu? Nebo možná nalezne přítele v Asadovi ... spolu s Kim Čong-unem?

          Je třeba přiznat, že „šílená“ a „chaotická“ administrace Trumpa se ukázala být obratným házením míčků na stranu Moskvy a Pekingu. A už začala hrát svůj další zápas. Trump v souladu s klasickou obchodní logikou, obtížný úkol rozdělil na několik částí. Moskvě, podle chodu událostí, „přenechal“ problém osy Teherán - Damašek - „Hizballáh“. Řešte sami, kdo tam bude vládnout, ale teď jste zodpovědní za činy tohoto svazku. Čínští partneři na Dálném východě dostali úkol snadnější – nějak se domluvit s Pchjongjangem... A nikdo se nebude „silně angažovat“ při řešení tohoto problému, pokud se jím bude úspěšně zabývat Peking. Mezitím Trump částečně řeší i nejkritičtější domácí problém.

 

     Odkaz:   https://vz.ru/columns/2017/4/17/866588.html

     Překlad:   Drobnickij.doc

 

  

 

   Proč je Trump tak posedlý Severní Koreou?

Napsal/přeložil:  Geo 15. duben 2017      Pokud by byl důvodem tamní jaderný program, musel by Trump ihned po svém nástupu do funkce zaútočit na Izrael. Na rozdíl od Spojených států Severní Korea neokupuje jiné země, nezpůsobuje smrt statisíců jejich obyvatel, neútočí na žádné státy pod lživými záminkami, nestřílí municí z ochuzeného uranu a nepoužila proti nepříteli atomovou zbraň. KLDR svůj jaderný program zdůvodňuje nutností obrany proti mohutné americké síle na jihu korejského poloostrova. KLDR je plnoprávnou členskou zemí Organizace spojených národů a je záležitostí každého svrchovaného státu, zdali praktikuje expanzivní plutokracii (jako USA) nebo čučche (spoléhání na vlastní síly) a songun (armáda v čele obrany a výstavby země).

     Odkaz:  http://eurasia24.cz/jak-to-je-s/item/2407-proc-je-trump-tak-posedly-severni-koreou-neni-to-jen-jaderny-program-video     Celý text:   Trump-KLDR.doc

 

  

 

          Válka na prahu

 

(Americké elity se zběsile snaží kdekoli zažehnout válečný požár)

 14.4. 2017 ,  Мир      Válka na prahu - vyhlášena nouzová evakuace Pchjongjangu. Severokorejský představitel vydal rozkaz, podle kterého musí 25% obyvatel hlavního města KLDR urychleně opustit Pchjongjang. Jinými slovy, 600.000 lidí má být evakuováno ...  kvůli extrémnímu zvýšení napětí se Spojenými státy. Přicházejí informace, že uskupení amerického námořnictva se rozvíjí u pobřeží Koreje, připojuje se alespoň jeden modifikovaný raketový nosič typu „Ohio“ nesoucí 154 řízených střel „Tomahawk“. Podle zpráv z médií se očekává, že dorazí do určeného přístavu 18. dubna. Připomeňme si, že o víkendu čínská sociální média rozesílala zprávy, že pomocné oddíly a lékaři jsou vysíláni na hranice Severní Koreje. Rozšířený je obrázek, který ukazuje řetězec vojenských vlaků pohybujích se u města Schenjangu, které se nachází asi 200 mil od severokorejské hranice. Připomeňme si, že Severní Korea odsoudila útok Trumpa v Sýrii, že jej označila za akt „nesnesitelné agrese“.

          Ruský orientalista, profesor Andrej Laňkov, který dlouhá léta pracuje v Soulu, varuje, že pokud US vojensky udeří proti cílům v Severní Koreji, pak odplata Pchjongjangu přímo ohrozí životy 25 milionů obyvatel Soulu, který se nachází blízko hranice mezi severem a jihem. „V tomto případě je nevyhnutelná nová korejská válka“, varuje vědec.

 

     Odkaz:   https://www.pravda.ru/news/world/12-04-2017/1330543-koreuy-0/

     Překlad:   Valka-na-prahu.doc

 

 

 

        Koncepce zahraniční politiky ANS.

11.4. 2017 , Jaroslav Bašta     Zahraniční politika suverénního státu představuje velmi účinný nástroj obrany národních zájmů. Rozvoji české demokracie stále více brání její prohlubující se deficit uvnitř Evropské unie. Naší prosperitu ochromuje to, že jsme se stali levnou evropskou montovnou a zdrojem laciné pracovní síly, energií a surovin. Stabilitu a bezpečnost České republiky v současné době nejvíce ohrožuje sebevražedná zahraniční politika EU. Česká republika nemá armádu, jen expediční sbor bojující občas za cizí zájmy a nemá ani (funkční) hranice. Existuje několik důvodů, proč nelze Českou republiku považovat za nezávislý stát. Za 24 let samostatné existence totiž ztratila většinu atributů státní suverenity. Současná situace v Evropě nasvědčuje tomu, že jsme se po dvou stoletích znovu dostali do situace, kdy řešíme základní otázky naší národní existence - zda se staneme součástí vymírající evropské civilizace, nebo se vydáme svoji vyzkoušenou cestou, a všem navzdory přežijeme, zachováme svůj jazyk i kulturu.

     Odkaz:  https://www.aliancens.cz/     Celý text:   KoncZP-ANS.doc

 

  

 

               Trump chce svůj podíl v Sýrii 
     Dmitrij Něrsesov, 11.4. 2017     Agrese USA proti Sýrii zvýšila hrozbu přímé vojenské konfrontace mezi Ruskem a Spojenými státy. To je snad jediný závěr, který lze vyvodit z analýzy situace po americkém raketovém útoku na syrskou leteckou základnu Shayrat. Předseda Finska Sauli Niinistö v Archangelsku řekl: „Jsme si vědomi, že se Washington a Moskva navzájem dobře znají, ale ne vždy se shodují. Jsou si dobře vědomi toho, co si myslí druhá strana." Až do Shayratu, nebo spíše do chemického útoku na Khan Shaykhun, zahrnovala rusko-americká agenda vytvoření praktické spolupráce v Sýrii. Tragédie v Khan Shaykhun, a okamžitá zběsilá mediální kampaň obvinění režimemu Assada, anuluje tento scénář. Byla to docela do očí bijící provokace, ale na první pohled se zdálo, že Moskva a Washington, s vědomím významu trestného činu, budou schopni vytrvat a využít své schopnosti „vždy vědět, co si druhá strana myslí.“ Rusko samo o sobě si tak vedlo. Ale chování Spojených států bylo jiné: President Trump dal rozkaz k útoku na leteckou základnu Shayrat.

          Co mu tato situace přinese? Musí se ukázat silnější a odhodlanější než Obama. On to udělal. A nevadí, že tím pomohl Rusku udělat „červenou čáru“, za kterou nemůže jít, když nechce vojenskou konfrontaci s Ruskem. Je to dokonce velmi příznivé, své „jestřáby“ nyní může zadržet slovy: „Chceš válku s Ruskem?“. Zároveň byla jedním z výsledků raketových útoků expanze ruského ochranného „deštníku“ v Sýrii. Jinými slovy, zopakovat útoky USA se stalo méně možné. Rusku však vyslal signál: Podívejte se, jak je pro mě složité držet „jestřáby“, pokud nedosáhnu ničeho v Sýrii. Oni mě roztrhají, a vy přijdete o všechno... Musím mít úspěch, musím zajistit americkou účast v budoucnosti Sýrie. Pomozte mi!

 

     Odkaz:   https://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/11-04-2017/1330277-trump_syria-0/

     Překlad:   Trump-chce.doc

 

  

 

     Kupředu levá! Nebo jaká…?

 

9.duben 2017      Žijeme v době, kdy se utahuje smyčka kolem krku lidstva, a za provaz táhnou politici, kteří povětšině netuší, co činí. V Česku a na Slovensku jsme se po sametové revoluci bezprostředně potkali s velkými tématy globalizace třikrát.     

          Napřed to bylo v souvislosti s privatizací, pak tu byl spor o radar a nakonec migrace. Privatizace změnila základy společnosti tím, že ekonomiku podřídila globálnímu trhu a nadnárodním monopolům. To je bytostně levicové téma, které ji odděluje od pravice. Roku 2015 podle Oxfordské univerzity mělo 85 nejbohatších jedinců v součtu stejně velký majetek jako chudší polovina lidstva, tedy cca 3,5 miliardy lidí. Právo na práci a právo na spravedlivou odměnu je bytostně levicové téma.

          Druhý definiční znak levice je: boj za mír. Nelze pokládat za levici liberály, kteří podporují vojensko-průmyslový komplex a jsou lhostejní k militarizaci společnosti, včetně školství a kultury. Levice musí vědět, že válka v kapitalismu přichází sama, za mír je ale třeba bojovat.

          Obavy z masové migrace má každý trochu rozumně myslící člověk. Podle demografických odhadů do konce tohoto století by se mělo dostat do pohybu 500 milionů lidí. Levice ví, že chudým a pronásledovaným se má pomáhat, jenže řešení nevidí v charitě, ale v pomoci přímo v zemích původu migrantů.

          Od osvícenství se levice chlubila vzdělaností, vědeckostí. Postup je jasný, popsal ho už Wilhelm Liebknecht: napřed studovat, pak propagovat, až nakonec organizovat. Levice musí dohánět dobu samostudiem – a to zatím nedělá.

 

     Odkaz:   http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/oskar-krejci-kupredu-leva-nebo-jaka/         

     Celý text:   Kupredu-leva.doc

 

  

          Proč si Trump vybral válku.

  

          8.4. 2017     V důsledku úderu, zasazeného USA syrské vládní letecké základně  Shayrat, zahynulo devět civilistů. Mezi mrtvými jsou čtyři děti. Na letiště Shayrat v provincii Homs v pátek večer vypálili asi 59 raket. Důrazně odsoudil akce USA, snad jen Írán. Podle íránského ministerstva zahraničí posílí údery na syrskou armádu „pozice teroristů a dále zkomplikují situaci v Sýrii“. Komentář odborníka investičního holdingu „Finam“ Vasilije Olejnika :

          Roubini, profesor na Americké univerzitě, řekl, že Trumpovi zesilují problémy a konflikty v ekonomice, které v současnosti není schopen vyřešit. Aby nepadl tváří k zemi, aby odvedl pozornost obyvatel jeho státu od hrozících problémů, se kterými se není schopen rychle vyrovnat, je nutné přesměrovat pozornost k jiným vnějším faktorům. Nyní může Amerika přežít a fungovat ve standardu dvou podmínek: buď bude svět nestabilní, nebo se použije tiskařský lis. Vzhledem k tomu, že tiskařský lis nyní není možné spustit, protože inflace v USA vyskočila (Fed zvýšil sazby), zůstává druhá alternativa: svět potřebuje nestabilitu. Žádná jiná volba není. A za druhé, včera a dnes jednají Xi Jinping a Trump. Letecký úder, byl proveden v tomto okamžiku, aby ukázal Trumpovy vlastní záměry, tvrdou politiku. 

          Zpočátku, když Trump přišel v prvním měsíci a řekl republikánům: „Změním sankce proti Rusku.“ Okamžitě mu ukázali, kdo v domě pánem, a bylo mu dáno na srozuměnou - doslova v příštím týdnu – kdo je kdo. Proto po pokusech v Kongresu a Senátu se svými prvními „reformami“ si uvědomil - buď bude tancovat podle jejich not, a bude s nimi dělat všechno společně, nebo mu budou házet klacky do koles, jeho reiting bude klesat, a skončí to impeachmentem.

 

     Odkaz:   https://www.pravda.ru/news/world/08-04-2017/1330071-oleynik-0/

     Překlad:   Proc-si-Trump.doc

 

  

     Trump zastrašuje Severní Koreu

 

     Stephen Lendman  6.4.2017      Severní Korea nikomu nevyhrožuje. (Sama si ale žádné vyhrožování nenechá líbit! Nechce dopadnout jako Srbsko, Irák, či Libye!) Je již celá desetiletí ohrožována americkým nepřátelstvím. Dychtí Trump po další americko-asijské válce, opět na Korejském poloostrově, když chce proti sobě postavit dvě země, vyzbrojené jadernými zbraněmi? V rozhovoru pro Financial Times Trump řekl, že bude diskutovat o Severní Koreji s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem 6. – 7. dubna na summitu v Mar-a-Lago na Floridě. V neděli agentura Reuters sdělila, že Trump může „použít obchod jako páku k zajištění čínské spolupráce proti Severní Koreji.“ „Přestože možnost preventivních vojenských útoků... není smetena ze stolu... méně riskantní“ nevojenská opatření jsou však pravděpodobnější, řekla agentura Reuters.

     Ať už má severní Korea jakýkoli vojenský potenciál, anebo v budoucnu bude mít, Pchjongjang chce mír, nikoli válku, chce standardní vztahy a nikoli neustálé, Amerikou podněcované nepřátelství. Je to na Washingtonu, aby zastavil šíření strachu ohledně neexistující hrozby. Místo toho však jen využívá vlastní zemi i ostatní státy k tomu, aby ospravedlnil svou imperiální agendu. Pokud by vypukla válka na Korejském poloostrově, byla by katastrofální. Způsob, jak „vyřešit otázku Severní Koreje“ spočívá v tom, že se ukončí šikana a nepřátelství, trvající po desetiletí, místo toho, aby se tato země využila jako boxovací pytel.

 

     Odkaz:   http://www.zvedavec.org/komentare/2017/04/7228-trump-zastrasuje-severni-koreu-preventivnim-utokem.htm          Celý text:   Zastrasovani.doc

 

  

 

     Donald Trump a systémová korekce . . .

 

 3.4.2017 http://www.zvedavec.org/   ,   Vladimír Pavlenko , doktor politických věd, člen ruské akademie věd , článek vyšel 19. března 2017 na http://zavtra.ru/  (Překlad Radim Lhoták)

     Co vlastně představuje Donald Trump, jaké síly za ním stojí a jaké jsou jejich cíle ... Nelze brát vážně rozšířenou pověst, že se Trump vzepřel západnímu systému a jeho elitám ... Profesor Pavel Cigankov tvrdí: S pomocí „okultních (zednářských) svazků a zájmů mezi vrchnostenskými elitami se utvářejí pevné horizontální vazby, které nezapadají do vládní hierarchie.“ Jádrem podobných subjektů jsou globální oligarchické struktury. Obvykle jsou jmenovány tři hlavní, označované jako „klany“, Rothschildové, Rockefellerové a Vatikán. Rothschildové jsou zodpovědní za peníze, Rockefelleři za moc a Vatikán za „nové světové náboženství". Oni přitom už dávno akumulují a plní reprezentační funkce ve vztahu k celé řadě s nimi svázaných „aktérů politického procesu“, kteří patří do sféry vlivu těchto „klanů“. Základní triádu globalistů tvoří tandem institutů Chatham House a The Council on  Foreign Relations s vlivovými skupinami Bildeberg (euroatlantická) a s Trilaterální komisí (asijsko-tichomořská). Trump, jako miliardář i rodák z německé „diaspory“, jíž tajně předsedají Rockefellerové a která je úzce spojena s nacistickým projektem, je přímý potomek oligarchického systému Západu.

     Projekt globálního kapitalismu (ultraimperialismu) je v závěrečné fázi své realizace. Probíhá transformace Západu. Vatikán bdí nad připraveností kontinentálního bojového křídla Evropy. Evropský parlament nedávno přijal usnesení, podle něhož je třeba vytvořit Evropský obranný svaz, „který v rámci strategického partnerství s NATO umožní EU jednat autonomně v zahraničních operacích“ a dovolí Evropské unii zvýšit úroveň „její vlastní obrany a bezpečnosti." Papež jako hlava německé „Čtvrté říše“: V boji o moc je obětováno vše, včetně katolicismu. Není vyloučeno, že to je předehra k zopakování událostí před 80 lety - před druhou světovou válkou. Oligarchický charakter Západu, jakož i povaha jeho konceptuálních strategických center se nemění, a to nejen z desetiletí na desetiletí, ale ani ze století na století. Perspektiva další kolize se Západem není to nejhorší, co můře Rusko potkat; daleko větší nebezpečí pochází od snahy uzavřít s Ruskem stínové, zákulisní dohody, které se promítnou do domácí politiky ... s výsledkem do země natažených „chapadel“ západních konceptuálních center ovládajících nadnárodní subjekty, do nichž jsou zavlečeni i zástupci ruských „elitních“ zájmových skupin. Potud kontrola jejich činnosti se zdá být kritická. A to nejen z důvodů sociálně-ekonomické a politické stability v souvislosti s nadcházejícími volbami. Ale také z důvodů národní, a co je nejdůležitější, branné bezpečnosti země jako celku.

 

     Odkaz:   http://www.zvedavec.org/komentare/2017/04/7226-donald-trump-a-systemova-korekce-globalisticko-oligarchicke-vlady-nad-svetem.htm          Celý text:   Vlada-nad-svetem.doc

 

  

     Shrnutí vojenské situace v LLR od 26.3. do 2.4.

 

3.4.2017 „Russkaja Vesna“ zveřejňuje shrnutí vojenské situace v Luganské lidové republice (LLR)  za uplynulý týden od 26.03 do 02.04 na základě informací poskytnutých Ministerstvem spojů republiky. Situace v zóně kontrolované  lidovou milicí LLR má tendenci ke stabilizaci. V uplynulém období od 26.03 do 02.04 časy nepřítel 75x porušil příměří. Při ostřelování používá minomety ráže 82 mm a 120 mm, granátomety, 122mm dělostřelectvo, a další zbraně. Celkově bylo na území republiky vypáleno 2.205 střel, min a granátů. Ukrajinské velení nerespektuje Minskou dohodou zakázané zbraně. „Antiteroristické ústředí “ VSU pokračuje v teroru a zastrašování civilistů na územích okupovaných  VSU. Zejména bylo zjištěno, že jsou místní obyvatelé předmětem neustálých kontrol, výslechů, stejně jako vymáhání peněz ze strany ukrajinských bezpečnostních služeb. V případě odmítnutí platit jsou obviňováni ze separatismu a na základě falešných obvinění je proti nim zaváděno trestní řízení.

          Na druhé straně je v je Lidové milici LLR prováděn plánovaný bojový výcvik, vojenský personál se zabývá údržbou zbraní a vojenské techniky, zlepšuje se výukově-materiální základna. Nepodlehneme provokacím VSU a důsledně dodržujeme zastavení palby zavedené od 1. dubna.

 

     Odkaz:   http://rusvesna.su/news/1491233196

     Překlad:   Rusvesna-3-4-2017.doc

 

  

          Proč o důvodech rozpadu SSSR?

 

Alexandr Rosljakov, 2.4.1970     Proč všichni začali mluvit o důvodech rozpadu Sovětského svazu? V očekávání kolapsu Ruska? Nejvýznamnější spisovatelé, odborníci - například Michail Chazin, Aleksandr Prochanov, Zachar Prilepin, Valerij Solovej – se postili nedomluvíce se, do rozebírání tohoto tématu. Jejich zájem o toto téma, a zaujetí celé společnosti, poukazuje na to, že pod naši kůži se dostala stejná nemoc, která vedla k smrti Sovětského svazu - a nyní hrozí zničením Ruska. Omezil jsem ji na tři hlavní důvody, které se dnes opakují jedna ku jedné:

1. Komoditní hlad: v pozdních osmdesátých letech nebylo co koupit - teď nejsou peníze na nákup. Pro spotřebitele - nulový rozdíl. Ale všechno to narušovalo pojetí sociální spravedlnosti a zásad trvale udržitelného sociálního rozvoje: „Naše děti by měly žít lépe než my.“

2. Totální stranická agitace, které nikdo nevěřil na konci osmdesátých let a nevěří dnes. Nyní - erární lekce patriotismu a pravoslaví, které se koná pod stejným přinucením, „Velká země Putina“ stejnými lokaji. A výsledek - úplná lhostejnost k politice „strany a vlády“, „duchu svatému“ a institucím moci.

3. Podivné vítězství vládnoucí třídy, která nezvládla vedení země a nechtěla se za nic zodpovídat, a přisvojila si všechny rajské blaženosti. A nyní - dokonce ještě ukázkové krádeže úředníků a týchž synáčků, pod novým názvem „mažorov“. A ještě nikdy vládnoucí elita nežila s takovým rozmachem jako nyní.

A v této známé linii, zdá se mi, budeme brzy pokračovat - pokud nevyvodíme poučení z důvodů, které zničily SSSR, jehož nástupcem se stalo současné Rusko.

 

     Odkaz:   http://politobzor.net/show-127477-pochemu-vse-zagovorili-o-prichinah-kraha-sssr-v-predchuvstvii-kraha-rossii.html

     Překlad:   Priciny.doc

 

  

 

     Vladimír Putin říká, že člověkem způsobená

 

          klimatická změna je hoax

 

2. 4. 2017  Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek řekl, že člověkem způsobená klimatická změna je hoax udržovaný Západními vládami a korporacemi k hrabání zisků. Globální oteplování je přirozený jev, ve skutečnosti začalo kolem 30. let,“ řekl Putin na Arktickém fóru uspořádaném v ruském severském městě Archangelsk. Silný muž Kremlu dodal: „Problém není, jak to zastavit… protože to není možné, jelikož je to tažené určitými globálními cykly ... Problém je se na to nějak adaptovat.“ Když se ho ptal moderátor CNBC Geoff Cutmore, co si myslí o jmenování Pruitta, klimatického skeptika, který chce zrušit účast Washingtonu na Pařížské klimatické dohodě, tak Putin řekl, že Pruitt si zaslouží, aby byl vyslechnut. „Postoje a názory těch, kdo nesouhlasí se svými odpůrci, nejsou nijak stupidní,“ řekl Putin. „Bože, dej mu zdraví a úspěch, všichni by měli naslouchat jeden druhému a teprve potom můžete najít optimální řešení problému.“ Rusko se podle vládních dat otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa a jak vědci, tak činitelé záchranných služeb poukazují, že katastrofy jako smrtící povodně a přírodní požáry jsou pod vlivem klimatické změny.

 

     Odkaz:   http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10122-vladimir-putin-rika-ze-clovekem-zpusobena-klimaticka-zmena-je-hoax          Celý text:   Klima-hoax.doc

 

  

 

          Moc pochází z lidu a pro lid

 

          František Nevařil23. března 2017     Vládnoucí kapitalismus je založen na zákonu džungle. Pokládám ho za nelidský až antilidský společenský systém, pro naprostou většinu lidí škodlivý a nebezpečný. Prolhaný a dokonce i neefektivní. Sleduji přitom čtyři zásadní okruhy podmínek našeho žití, a to úroveň společenských zločinů, ekonomickou efektivnost, míru skutečné demokracie a konečně materiální životní úroveň populace.

          Demokracie je „vládou lidu a pro lid“. Existují a jsou nám podstrkovány teorie a názory, podle nichž by v demokracii měli mít v rozhodování větší váhu tzv. společenské elity. Především lidé, kteří mají peníze a moc, kteří mají vyšší vzdělání či jinak danou společenskou prestiž. V tom je čertovo kopýtko, tedy lidé bohatí, politici, bankéři, manažeři, novináři, kněží, někde šlechta a jim podobní. To ovšem není demokracie ale oligarchie. Lze konstatovat, že kapitalismus změnil postavení voleb v politickém systému státu, ale stalo se tak jen formálně. U nás jsme dokázali, že se lidé na „volby“ dříve dívali jako na nutné zlo, dnes se na ně dívají jako na zbytečnost. Volené orgány v kapitalismu jsou vůči ekonomice v podstatě mimo hru, jsou vůči ní bezmocné. Máme tedy mimořádně drahou lidosprávu a stát, který navíc vystupuje jako „příručí, který za nic neručí“. Kapitalistické velkovlastnictví vlastně v praxi neguje jakoukoliv demokracii a činí občanskou rovnost formální a dokonce lživou. Je vysloveně antidemokratické. Narostly nám sociální nejistotou založené dluhy a z nich statisíce exekucí domácností. Lidé nad padesát let, invalidé nebo matky s malými dětmi jsou při hledání často jakékoliv práce takřka bez vyhlídky a zůstávají trvale v beznadějné situaci. Život většiny občanů se za dřívějšího režimu přece jen vyvíjel k lepšímu, jeho špatné stránky byly postupně odstraňovány nebo aspoň zmírňovány. V kapitalismu se jim však vede stále hůř a není naděje na pozitivní obrat ani v budoucnu. Lidé chtěli demokracii a suverenitu, a místo toho dostali onen zlodějský kapitalismus a daleko hrubší domácí i cizí poddanství. Jsem po těchto zkušenostech čím dál víc přesvědčen, že režim, který se takto vůči vlastním občanům chová, nemá právo na existenci. Že to není možné? Jak to, když to tady už oněch 40 let bylo a fungovalo…

 

     Odkaz:   http://outsidermedia.cz/retro-demokracie-nebo-demokratura-1-dil/

     Celý text:   Moc-z-lidu.doc

 

 

 

Pravidlo rovných podmínek v rámci EU jen pro emigranty?

 

31.3.2017 , Miroslav OPÁLKA     Do pohybu se daly statisíce nešťastných uprchlíků a ekonomických migrantů. S nimi do Evropy přicházejí i další osoby, často s falešnou identitou, s cílem šířit svou kulturu a postupně zabírat nová území. Spekuluje se také o spících agentech. Je přirozené, že se místní obyvatelé dotčených evropských států začínají bouřit. Historická paměť nás neopustila. Více jak 150 let ohrožení střední Evropy Osmanskou říší v 16. a 17 století zasáhlo i naše území a nezbyly jen písničky. Od konce 14. století přicházejí na naše území cikáni, chcete-li romské etnikum, které se nedokázalo ani po tolika staletích integrovat a po převratu v roce 1989 se ve své většině reálné snahy o jeho integraci zastavily a značná část má znamení »nepřizpůsobivý«. V 11. až 14. století přicházel na pozvání Přemyslovců na naše území bezpočet germánských kolonistů.

          Občané naší vlasti jistě zaznamenali informace o návrhu německého eurokomisaře Günthera Oettingera na harmonizaci sociálních dávek v rámci EU pro uprchlíky a imigranty. Dopady známe. Pokud pan eurokomisař myslí svůj návrh vážně, pak nejspíš neměl k dispozici dostatek informací, aby si udělal alespoň rámcovou představu o tom, jaké mzdy, platy, důchody a sociální dávky pobírají v reálné výši občané ČR ve srovnání například s občany SRN. Pokud by měli dostat utečenci, umístění na našem území, násobně vyšší podporu oproti tomu, co si zde vydělá pracující občan, neřku-li pobírá důchodce či klient sociálního systému, pak bych logicky očekával veliký občanský neklid.

 

     Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/45263732

     Celý text:   Opalka.doc

 

  

     Sen Německa o nadvládě v Evropě se stává skutečností

 

Dmitrij Něrsesov , 27.3.2017     25. března při příležitosti 60. výročí EU se v Římě konal slavnostní summit EU - ale už ve zkrácené podobě, bez Británie. A den předtím v Londýně byl slyšet hlas britského politika patriarchy Lorda Heseltina, který varoval: Právě Německo má velkou šanci realizovat svůj sen o úplné dominanci v Evropě. Co nebylo dosaženo ve druhé světové válce, může být  získáno mírovými prostředky. Podle logiky Heseltina, význam evropské integrace spočíval nejen v konstrukci sjednocené Evropy, ale v neposlední řadě v odradění německých ambicí. A v tom hrála nejdůležitější roli Británie, jejíž účast v Evropské unii umožňovala zachovat evropskou rovnováhu. Výstup Velké Británie z Evropské unie odstraní všechna omezení Německa.

          Není náhodou, že při růstu a vývoji evropské integrace, EHS a pak EU byla samotná koncepce rovnováhy zapomenuta.   A to tak, že za nejdůležitější princip není považována rovnováha, ale integrace demokracií. Vyhlašuje se, že právě tato integrace Evropy zajistila nejdelší období míru v historii. To je jeden z „oficiálních sloganů“, věnovaných aktuálním oslavám. Heseltine opět vytahuje na světlo zapomenutou „rovnováhu“, varujíce: duchy minulosti nikam nezmizely,  problémy a rozpory, které způsobily dvě světové války, nebyly překonány. Podařilo se je udržet pod pokličkou až do dnešního dne, ale teď, při vystoupení Velké Británie z Evropské unie, jsou mechanismy jejich zadržování rozbity. Takže nebuďte překvapeni, pokud se po určité době historie vrátí!

 

     Odkaz:   https://www.pravda.ru/world/europe/european/27-03-2017/1328698-europe-0/

     Překlad:   Sen-Nemecka.doc

 

  

     Westinghouse zbankrotoval, kdopak nám ji postaví?

 J. Loudil , 29. 3. 2017     Americká atomová firma Westinghouse dnes vyhlásila bankrot . Má dluh skoro 10 mld. USD, tedy 250 miliard Kč. Můžeme si ještě vzpomenout na rok 2014, kdy se tato firma ucházela o  dostavbu našich Temelína a Dukovan. A protože francouzská atomová firma AREVA se potýká se stejnými problémy jako  Westinghouse /nový reaktor ve Finsku staví už 12 let ! a další doma ve Francii už 10 let /Čína svůj poslední nový reaktor stavěla jen  4 roky/ , pak už na Západě není nikdo, kdo by nám reaktory mohl postavit. Už to dnes  nikdo nezvládne.  Zbývá nám obrátit se s prosíkem na východ  k Rusku, Číně nebo Koreji. Západ dnes není schopen dělat velké a složité věci. Když se Čína rozhodla postavit přehradu Tři soutěsky, tak vystěhovala 1,5 milionu obyvatel  a za 30 miliard dolarů přehradu bez problémů  postavila. Západní civilizace "pomalu vyhnívá" a rozkládá se. Krach Westinghouse je jenom jeden malý střípek této stavebnice krachu jedné civilizace. Nemáme už žádnou vizi, žádný vznešený národní cíl. Jenom nekonečná nenažranost, pohodlí a nabubřelá namyšlenost o tom ,že jsme stále ještě - "pupkem světa" !  Nikoli ,už nejsme. Zavinili jsme si to ale sami.

     Odkaz:   http://www.novarepublika.cz/2017/03/westinghouse-zbankrotoval-kdopak-nam-ji.html#more

     Celý text:   Westinghouse.doc

 

  

 

     Pravnuk Stalina: za co zabili mého praděda

 

 „PRAVDA.Ru ‚ 27.3.2017 , Alexander Artamonov promluvil ve videorozhovoru s pravnukem Josifa Stalina, Jakovem DžugašvilimTady jsou slova, pravděpodobně nejzajímavějšího a nejdůležitějšího ruského filozofa Alexandra Zinověva: „Nazývám XIX století - stoletím Napoleona a XX století – stoletím Stalina. Roky jsem studoval a na konci života jsem přesvědčen, že ve skutečnosti byl sovětský systém nejadekvátnější ruským podmínkám."

          ... v chápání slova „komunismus“ je vážný zmatek ... Existuje vážná konfrontace mezi marxisty, kteří mají svůj vlastní výklad, a prakticky pohřbívají veškerý pohyb myšlenek vpřed. Osobně si myslím, že Stalinův komunismus a diktatura byly neslučitelné. Věděl to, takže si myslím, že viděl, že v zemi není žádný komunismus a nebude tak dlouho, dokud bude trvat diktatura stranického aparátu. Tato diktatura byla odůvodněná v době chaosu a občanské války. Ale když nebezpečí zmizelo, bylo třeba s touto diktaturou něco udělat! V roce 1936 se vypracovával nový text ústavy, na jehož základě měly být státní orgány voleny nejen členy komunistické strany, ale i bezpartijními. Byla to přímá rána takzvaným oligarchům, CK-ovským oligarchům, prvním tajemníkům strany. A zejména oni pak rozpoutali represe, které pak později, už za Chruščova, nazvali stalinskými represemi. Stalin prohrál boj, protože se blížila válka. Ale zastavil nezákonnosti ... kterých se dopouštěly úřady – Ježov a další, spolu s prvními tajemníky. Pak přišla válka, a po válce, už v roce 1952, na XIX. sjezdu, se Stalin zase vrací k tomuto problému, znovu se snaží zastavit partijní aparát (nikoli stranu, ale diktátorský partijní aparát) a zničit tento orgán! A tehdy jej už zabíjejí!

 

     Odkaz:   https://www.pravda.ru/news/society/27-03-2017/1328653-dzhugashvili-0/

     Překlad:   Pravnuk.doc

 

  

 

     „Zachraňte nás, bratři! Jsme na prahu pekla"

 

25. března 2017 , Maxim Rudenko    Minulý čtvrtek, 23. března, došlo ke dvěma velmi pozoruhodným událostem na Ukrajině: V noci došlo na území vojenských skladů Bakaleje v Charkovské oblasti k požáru, který způsobil detonaci munice, a v odpoledních hodinách byl v centru Kyjeva zabit bývalý poslanec státní dumy Ruské federace Denis Voroněnkov. Kyjevanka Polina Orlovská, vytvářející stránku o životě v ukrajinském hlavním městě  http://kiev.vgorode.ua/  , uvedla, jak její kolegové regovali na mimořádné události.

          Podle nich Kyjev nespěchá, aby zjistil, co se stalo. Podle místních politiků jsou obě události způsobeny  „rukou Kremlu“, jehož cílem je destabilizovat situaci v zemi. A je-li ve vraždě Voroněnkova „agent ruských speciálních služeb“, čemuž někdo na Ukrajině věří, je zde i nepřesvědčivá verze o „dronu armády Ruské federace s projektilem“. Kyjevanka je přesvědčena, že příprava a provádění takovýchto katastrof je nejpohodlnější způsob, jak skrýt krádeže a obchodování do stínu, stejně jako pohádkové obohacování vyšších vojenských hodností. Vražda bývalého poslance Státní dumy je podle Orlovské křiklavou provokací Kyjevského vedení, jejímž cílem je potvrdit „ruskou agresi.“ 

          Na konci svého uvažování se Polina Orlovská obrací k ruským lidem, žádajíce naši zem o pomoc: „Zachraňte nás, bratři. Jsme na prahu pekla!“, a lze ji pochopit. Ukrajina se utápí v korupci a lži, je na pokraji katastrofy. A to vše je důsledek „spolupráce“ se Západem, který vedl zemi k totální krizi. 

 

     Odkaz:   http://politobzor.net/show-126593-vazhnoe-pismo-kievlyanki-k-russkim-spasite-nas-bratya-my-na-poroge-ada.html

     Překlad:   Dopis-Kyjevanky.doc

 

 

 

          Čínská meritokracie (vláda nadaných)

 

22.3.2017     Doc. Marek Hrubec z Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR.     To, co se Číně podařilo zejména od 80. let dodneška, je bezprecedentní. Čínskému ekonomickému a politickému systému se říká „socialismus s čínskými charakteristikami“. Čína sama záměrně přijala různé prvky ze Západu. Zpočátku marxismus a jeho socialistickou verzi, která byla přejata ze Sovětského svazu, než ji později transformovali, v poslední době pak prvky tržního hospodářství atd. Jde o kombinaci různých prvků, měli bychom to v klasickém pojetí při jistém zjednodušení charakterizovat jako plánované hospodářství s převahou společenského vlastnictví, ať už státního, městského, provinčního nebo jiného, zatímco kapitalismus je definován trhem a převahou privátního vlastnictví. Z tohoto hlediska se tedy v Číně jedná o specifickou kombinaci těchto modelů. Jde o unikátní, specifický systém, který není kopií Západu, ani není regresem do starších modelů, které byly v Číně dříve, ať už to byl konfucianismus za císařství nebo marxismus-leninismus sovětského typu.

          Jedná se o specifický model, který využívá výhodné prvky z jiných modelů, ale zároveň navazuje na to, co se v Číně osvědčilo jako původní. Ke specifické kombinaci společenského a privátního vlastnictví, plánování s trhem, musíme připojit ještě třetí rys, a tím je konfuciánská kultura. Je to „harmonická společnost“, což je právě starý konfuciánský termín. Taková společnost se nesoustřeďuje jen na konkurenci, jak je to běžné na Západě, kde lidé jsou pod neustálým tlakem tržních mechanismů, ale hlavně na snahy o vytváření sociálně soudržných mezilidských vztahů, jinými slovy vzájemné soužití lidí, jež se snaží omezovat sociální rozpory. Socialistický princip říká „Každému podle jeho zásluh“, tedy hlavně podle toho, o co se svým výkonem a snahou zasloužil. Stejný prvek je užíván i v západních zemích, přinejmenším v podobě ideologie, která říká: „Každému podle jeho výkonu“. (I když tyto principy mohou být praxi dosti vzdálené.) Konfuciánská meritokracie je přitom také úzce spojena s tím, jaké vážnosti se tam přikládá vzdělání. Zásluhovost je velmi vyzdvihována už ve škole.

          Je možné hovořit i o demokratickém deficitu v Číně, ale demokratický deficit v Bruselu je také velice silné téma a v loňském roce dokonce Princetonská univerzita vydala studii, podle které Spojené státy nesplňují definiční kritéria pro demokracii a jsou oligarchií.

 

     Odkaz:   http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/23895-inska-meritokracie-od-vzdlani-po-politiku

     Překlad:   Meritokracie.doc

 

  

 

Současný vývoj globalizace a úskalí její budoucnosti

 

22.3.2017 Lubomír Civín ,  casopisargument.cz/     Po referendu o brexitu, obsahu předvolební kampaně a prvních krocích nového amerického prezidenta ve funkci vzniká atmosféra nejistoty. Nejčastěji se mluví o globalizaci a jejich perspektivách. Globalizace zpomaluje už delší dobu. Dějiny nás učí, že každý sociálně politický, či ekonomický  proces, tudíž i globalizace je vratný , tj. že se může zastavit, či dokonce  nabrat zpětný chod, a to jak objektivně vlivem tržních či přírodních faktorů, nebo následkem subjektivních (politických ) zásahů, či kombinací obojího. Rozpornost globalizace i nerovnováha mezi jejími jednotlivými rozměry se stávají zdrojem nemalého napětí mezi subjekty globalizace a rovněž objektivním základem pro rozdílná hodnocení globalizace.

          Subjektivní – politické zásahy do globálních ekonomických procesů (nedají se sice nazvat ucelenou formou globální hospodářské politiky, spíš se užívá název „global governance“ celosvětové vedení, či správa) se realizují na několika formalizovaných a neformalizovaných politických úrovních. Neformální setkávání (“kluby G” - G7, G8, G20, G77) nemají žádné oficiální místo v systému globálního řízení a ani nedisponují kompetencemi a nástroji takovéhoto řízení. Z tohoto úhlu pohledu jsou proto zatím  stále daleko od toho, abychom je mohli označit za „světovou vládu“. Druhou skupinu tvoří stávající institucionalizované klíčové globální instituce a jejich nástroje ve vazbě na “kluby G” (BIS, MMF, SB, WTO, část institucí systém OSN a pod.)  Specifické postavení v této skupině formalizovaných struktur systému globálního vedení mají integrační seskupení jako EU, NAFTA, ASEAN. Paralelně s nimi však existují rovněž mezinárodní neformální struktury, které využívá globální elita (Bildenberský klub, Trilaterální komise, Římský klub, Globální ekonomické fórum, Rada pro zahraniční politiku).

          To všechno nám ukazuje, že perspektivy globalizace jsou v současném stádiu vývoje značně nejasné, často protikladné a rozporuplné.   Bude proto možné očekávat určitý boj v politické, ale i ekonomické rovině,  o její budoucí vývoj i obsahové zaměření, které zdaleka není jednoznačné. Globální ekonomika dnes stojí na rozcestí, kde si bude vybírat budoucí orientaci. Buďme optimisti a věřme, že volba dopadne ku prospěchu celého lidstva.

 

     Odkaz:   http://casopisargument.cz/2017/03/22/soucasny-vyvoj-globalizace-a-uskali-jeji-budoucnosti/

     Překlad:   Uskali.doc

 

  

    

 

          Rusové brzy uvidí vyvlastnění oligarchů

 

03.03.2017, Michail Chazin, prezident Nadace pro ekonomický výzkum     Generální ředitel VCIOM se podělil o poznatky z celostátní ankety: Občané Ruska se domnívají, že by neměli existovat žádní oligarchové, že jejich majetek by měl být vrácen státu. Vztah k nim mají špatný a nemění se. Rusové přestali považovat podnikatele za "boháče a vykořisťovatele". Například 27% dotazovaných uvedlo, že sami chtějí začít podnikat. Ve vztahu k oligarchům jsou naši občané přesvědčeni, že si vysloužili svůj obrovský kapitál "nějakým zvláštním způsobem prostřednictvím privatizace", při kterém "se dostali k ohromným a drahým částem toho, čemu se říkalo veřejný majetek."

Před 20 lety se nás Jelcinova oficiální propaganda snažila přesvědčit, že řízení je zjevně neefektivní a rozumně nakládáno s majetkem může být jen v soukromém vlastnictví. Ale to je nesmysl. Všichni vždy chápali, že jsou to čistě propagandistická tvrzení, se kterými přišli "prichvatizátoři" a jejich američtí podporovatelé. Jejich cílem bylo – aby se proti nim nezasahovalo při loupení majetku lidu", řekl Chazin. Znárodnění, samozřejmě  v mírné formě, proběhne, protože podniky oligarchů se postupně stanou nerentabilní. Bez státní rozpočtové podpory nemohou existovat, takže v určitém okamžiku bude oligarchům učiněna nabídka - buď podporujte podnik z vašich peněz, nebo jej předejte státu", - navrhl.

 

     Odkaz:   https://www.pravda.ru/news/society/03-03-2017/1326277-0/          Překlad:   Vyvlastneni.doc

 

  

 

          Bratrovražedné války Slovanů

 

          Oskar Krejčí, profesor a politolog, 19. březen 2017      Slovanská myšlenka je součástí obrany proti politické a mediální manipulaci. Neexistují dobré a špatné národy. Jsou jen období, kdy jsou národy a státy vedeny dobrým, nebo špatným směrem, říká politolog Oskar Krejčí. Eskalace napětí na Ukrajině je účelová. V širším smyslu se jedná o pokus torpedovat případné zlepšení vztahů Washingtonu s Moskvou, jde o snahu vyprovokovat Rusko k jednání na podporu povstalců, které by bylo Západem odsouzené. Na válku v Jugoslávii můžeme pohlížet i jako na útok proti poslednímu státu v Evropě, který si zachoval prvky socialismu. Pak následovaly útoky Západu proti třem státům, které se hlásily k nějaké verzi arabského socialismu. V Iráku byla u moci strana Bass, Socialistická strana arabské obrody, Muammar Kaddáfí vládl Libyjské arabské lidové socialistické džamáhíríji a v Sýrii je u moci strana Baas. Slované, Germáni, Arabové a podobně – to jsou superetnika, ze kterých se zformovaly národy. A je chybou přisuzovat superetniku mobilizační politickou sílu, kterou má národní idea.

          Dnes vidíme divoké aktivity ukrajinských nacionalistů, které nikterak nezajímá, že „Moskalové“ jsou také Slované. V roce 1919, když se Rudá armáda přiblížila k Varšavě, britský ministr zahraničí George Curzon navrhl hranici mezi sovětským Ruskem a Polskem, která byla na východ od válečné fronty (na základě jazykového rozhraní). Jenže pak došlo k „zázraku na Visle“ a Rudá armáda byla vytlačena daleko na východ od linie navržené Curzonem. Válka určila, že nové Polsko zahrnulo mimo jiné území s převážně ukrajinským a běloruským obyvatelstvem. Pakt Molotov-Ribbentrop stanovil východní hranici Sovětského svazu na Curzonově linii. A Jaltská konference stanovila polskou hranici  – také na Curzonově linii! Proč v období po studené válce mezi sebou převážně válčí právě Slované? Je tu strach z možné jednoty Slovanů. Těch je 300 až 450 milionů, což by mohla být síla, která někoho leká.

 

     Odkaz:   http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/oskar-krejci-bratrovrazedne-valky-slovanu/

     Celý text:   Bratrovrazedne.doc

 

  

    

          Lekce ekonomie pro silné žaludky

 

          Podle mezinárodního měnového fondu vzrostl globální dluh na nepředstavitelnou sumu 152 biliónů dolarů (v orig. krátké škále 152 trillion, pozn. PP). Jiné odhady dokonce hovoří o čísle mnohem blíže ke dvěma stům biliónů dolarů . Žijeme v největší dluhové bublině ve známé světové historii. A naši finanční inženýři stále nacházejí a musejí nacházet nové a nové způsoby, kterými budou dluh přifukovat mnohem větším tempem, než roste světový HDP. Jinak bublina praskne a zničí celý globální finanční systém. Ale tvorba dluhu má své limity. Pokud úroková míra příliš vzroste (a vzroste také procentuální podíl dluhu na HDP), pak celý systém zkolabuje, protože střadatelé, penzijní fondy a pojišťovací společnosti přestanou mít příjmy, jež by byly sto pokrýt jejich závazky.

          Ve Spojených státech bylo za Obamovy éry připočteno k dluhu více než devět biliónů dolarů. Namísto toho, aby si odbyli bolestivý krach hned, prodali budoucí generace Američanů do dlužního otroctví. Pokud se dluhový strop nezvedne, bude to téměř určitě znamenat, že je za dveřmi veliká politická krize a obrat ekonomiky ke katastrofě. Jenže těžko si vybrat. Pokud se opět zvedne, bude to znamenat, že se Donald Trump a Republikáni úmyslně účastní dalšího ničení ekonomické budoucnosti USA v dlouhodobém výhledu. Až praskne největší dluhová bublina lidské historie, následky opravdu nebudou triviální. Co bude následovat ve světě bez bubliny, je pro všechny totiž zatím absolutně nepředstavitelné.

 

     Odkaz:   http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3021-lekce-ekonomie-pro-silne-zaludky-kazda-ceska-rodina-dluzi-prumerne-dva-az-pet-milionu-polovina-lidstva-tone-v-chudobe-svetlo-na-konci-tunelu-zhaslo-co-bude-nasledovat-ve-svete-bez-bubliny.htm     Celý text:   Lekce-ekonomie.doc

 

  

 

          15. březen 1939

 

Prof. PhDr.Stanislava Kučerová, CSc.  Ten den byl nevlídný, studený, záblo a zalézalo za nehty, poletoval drobný bodavý sníh. Ulicemi našeho města se od rána valily motorizované jednotky německé armády. Šel z nich strach a hrůza. Lidé ochromeně strnuli na chodnících. My děti jsme se dověděly, že je to okupace. Zlověstnému 15.březnu předcházely události vynucené mnichovským diktátem 29.-30. září 1938. Postoupili jsme nacistickému Německu pohraničí, na které si činila nárok německá menšina. Ztratili jsme 1/3 území, 40% průmyslu, 250.000 Čechů přišlo v pohraničí o své domovy, president Beneš odešel do emigrace, místo něj byl zvolen JUDr. Emil Hácha.

          V „protektorátu“ zavládl fašistický teror, germanizace a drancování národního hospodářství ve službách válečného průmyslu Říše. „Cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace země a lidí.“ „Konečné řešení – všechny Čechy vystěhovat a jejich území osídlit Němci, nebo rasově vhodné Čechy ponechat v protektorátě a germanizovat je, zbytek vystěhovat za hranice říše nebo je fyzicky likvidovat.“ Takové byly projekty pověřených správců protektorátu, K.H.Franka, R.Heydricha a ostatních.

 

     Celý text:   15brezen.doc      Odkaz:   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1165933963530123&id=490810227709170&substory_index=0 

 

     Největší internetová "knihovna" vlasteneckých článků:     http://www.ceskenarodnilisty.cz/

 

  

 

          V Pekingu v tyto dny tvarují dějiny

 

Čína si stanovila cíl do roku 2020, tedy k výročí založení tamní komunistické strany, „učinit z Číny středně prosperující zemi“. Většina úspěchů v odstraňování chudoby ve světě, kterými se chlubí výroční hodnocení naplňování Mileniových cílů OSN, je dosažena díky Číně. Podle propočtů Mezinárodního měnového fondu (MMF) bude letos podíl Číny na světovém hrubém domácím produktu (podle parity kupní síly) 17,9 %. Čína prochází poměrně dramatickou restrukturalizací, i když zůstává továrnou světa, nejdůležitějším světovým ohniskem reálné ekonomiky. Čínské centrálně řízené státní podniky vykázaly za leden a únor meziroční souhrnný růst zisku o 29,1 %. Pro budoucnost ale je podstatné, zda bude pokračovat změna od „Vyrobeno v Číně“ na „Vymyšleno v Číně“.

          Už koncem 11. století severní Čína produkovala přibližně 125 tisíc tun železa, což bylo mnohem víc než produkce Velké Británie na počátku průmyslové revoluce o sedm století později. Podle propočtů historika a ekonoma Anguse Maddisona byl ještě v roce 1820 čínský HDP více než 1,4krát větší než HDP západní Evropy. Až do poloviny 19. století byl Peking největším městem na světě. Čína se svou jeden a půl miliardovou populací používá kontrolovanou meritokracii – tedy vládu odborníků, kteří podléhají několika kontrolám. Politici v Praze mají pocit, že ví lépe jak řídit Čínu, než to vědí Číňané. Neměli bychom podporovat žádné změny v Číně, které by tuto obrovskou zemi destabilizovaly. Ohrozilo by to kvalitu života tam i u nás. Peking nesdílí západní mesianismus, který je obsažen ve středověkém šíření křesťanství, rozpínání civilizace formou kolonizace, v sovětském prosazovaní socialismu či v dnešní snaze změnit svět šířením západní verze demokracie, a to třeba i silou. V současném světě, který má tendenci propadnout chaosu, je Čína stabilizujícím faktorem.

     Odkaz:   http://www.novarepublika.cz/2017/03/oskar-krejci-cina-jako-stabilizujici.html     Celý text:   O-Krejci.doc

 

  

 

          Osudy stovek irských dětí odhaleny

 

V bývalém katolickém sirotčinci v Irsku se našel hromadný hrob s ostatky mnoha malých dětí. O úmrtí nejméně 796 dětí v letech 1925-61 v sirotčinci řádu Sisters of Bon Secours ve městě Tuam a o existenci jejich neoznačených hrobů informovala v roce 2014 zpráva místní historičky Catherine Corlessové. Podle ní příčinou úmrtí mnoha dětí byla podvýživa a zanedbanost. Řada dětí zemřela na spalničky, křeče, tuberkulózu či zápal plic. Katolická církev provozovala ve 20. století v Irsku s finanční pomocí státu různé sociální služby. I domy, v nichž svobodné těhotné ženy včetně obětí znásilnění rodily a zanechávaly své děti.

          »Mohu si jen představit to ohromné citové utrpení z odloučení’ které zažívaly matky, když dávaly své malé děti k adopci či byly svědky jejich úmrtí. Bolest a rozpolcenost, kterou snášely, je nad naše chápání,« uvedl tehdy arcibiskup tuamský Michael Neary. Představitelka vládního výboru pro děti Katherine Zapponeová nyní řekla, že nalezení hromadného hrobu vyvolává smutek a znepokojení. Chce umožnit příbuzným někdejších obětí, aby jim uspořádali řádné pohřby: »Uctíme jejich památku a ujistíme se, že s jejich ostatky bude nyní správně naloženo.« (čtk) , Haló noviny, 11.3. 2017, str. 8

 

     Celý text:   Osudy.doc

 

  

 Naozaj nechcú Slováci pracovať ani za 1 300 eur,

 

 nerodia deti a preto treba podporovať migráciu?

 

Mikloš v blogu okrem špinenia na Sulíka doslova napísal: „Imigráciu je potrebné vnímať aj v súvislosti s demografickým vývojom, nízkou pôrodnosťou a starnutím populácie, takže by sme ju nie že nemali odmietať, ale mali by sme ju aktívne podporovať.“ Áno, toto doslova napísal človek, ktorý so svojimi kumpánmi rozkradol, rozpredal a ekonomicky položil tento štát na kolená, urobil z našej krajiny otrokársku dielňu s lacnou pracovnou silou, čím do biedy uvrhol státisíce Slovákov a ďalšie stovky tisíc ich vyhnal za prácou do zahraničia. A tento istý človek dnes vyzýva, aby sme aktívne podporovali migráciu smerujúcu do Európy, pretože je na Slovensku nízka pôrodnosť, starnúca populácia a údajne nedostatok pracovných síl! Tí sú v týchto závodoch do pracovného pomeru prijímaní väčšinou cez personálne agentúry, ktoré následne zhrabnú veľkú časť ich platu. Zamestnanec tak v trojsmennej prevádzke po zdanení a odvedení všetkých povinných odvodov zo mzdy reálne dostane okolo 600 eur a aj to niekedy až za asi 200 odpracovaných hodín! Priatelia, aj toto z našej krajiny a z našich občanov urobili všetky zapredané vlády, ktoré nám doposiaľ vládli.

 

     Odkaz:   http://www.zemavek.sk/articles/view/naozaj-nechcu-slovaci-pracovat-ani-za-1-300-eur-nerodia-deti-a-preto-treba-podporovat-migraciu          Celý text:   Naozaj-nechcu.doc

 

  

          Chorobná koncentrácia bohatstva

Organizácia Oxfam International, zverejnila v januári správu, podľa ktorej 8 najbohatších mužov vlastní dokopy toľko ako 3,6 miliardy ľudí, tvoriacich tú chudobnejšiu polovicu celosvetovej populácie. Analýza Oxfamu tiež vyvracia oficiálnymi médiami živenú predstavu, že väčšina miliardárov prišla k svojmu bohatstvu tvrdou prácou. Viac ako polovica svetových miliardárov svoje bohatstvo buď zdedila alebo nahromadila cez aktivity, spojené s klientelizmom a korupciou. Oxfam i IPS vychádzajú z rebríčkov magazínu Forbes, ktorý ako najväčšieho boháča uvádza zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa s majetkom v čistej hodnote 75 miliárd. Medzi ôsmich najbohatších sa zaraďujú aj finančný magnát Warren Buffett so 60,8 miliardami alebo spoluzakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg so 44,6 miliardami. Je pozoruhodné, že v rebríčkoch Forbesu sa málokedy objavujú osoby z rodiny Rothschildovcov. Bývalý dôstojník tajnej služby americkej armády ASA, ktorá je súčasťou štruktúry NSA, odhadol celkový majetok rodiny Rothshildovcov na neuveriteľných 100 biliónov dolárov. Je teda dosť možné, že bilionári už existujú a majetková nerovnosť medzi úzkou elitou a zvyškom sveta je ešte priepastnejšia, ako sa oficiálne priznáva.

     Odkaz:   http://www.zemavek.sk/articles/view/chorobna-koncentracia-bohatstva-existuju-uz-bilionari

     Celý text:   Chorobna.doc

 

   

                    Co dělat?

 

7.3.2017  Paul Craig Roberts   What Is To Be Done? vyšel 3. 3. 2017 na ICH.    

Otázka v názvu je otázkou, kterou položil V. I. Lenin. Jeho odpovědí bylo vytvoření revolučního „předvoje“, který šířil revoluční myšlenky mezi dělníky, ekonomickou třídu, o níž Karl Marx prohlásil, že je třídou, která se zhostí nadvlády politické moci. A konečně by se tak demokracie, kterou ve svých dřívějších projevech hatily zájmy horní třídy, stala realitou. Vládli by dělníci. Vzhledem k přítomnosti zla a lidského selhání to tímto způsobem nevyšlo. Ale Leninova otázka zůstává v platnosti.

          Američané, které korporace, umístěné v zahraničí, zbavily majetku, volili Trumpa. Oloupení Američané povstali. Ignorovali presstitutní média nebo je snad projevy nepřátelství v médiích dohnaly k tomu, aby podporovali Trumpa. Trump byl zvolen oloupenou Amerikou, dělnickou třídou. A tak dělnická třída a jí zvolený zástupce Donald Trump jsou plně pod palbou presstitutních médií. Jejich sloganem je: „Trump musí odejít“. Pokud nikde v populaci nezbude žádné porozumění ani uvědomění, a s největší pravděpodobností nejsou tyto kvality ani v západních vládách, západních médiích ani v politické totožnosti s liberální/progresivní/levicí, pak neočekávejte, že ještě dlouho zůstanete naživu. Svět se dostal zcela na hranu své existence kvůli aroganci, hlouposti a nadřazenosti neokonzervativní, americké světové hegemonie. Neokonzervativní ideologie je ideálním krytím pro hmotné zájmy armády/obrany „deep state“, který žene svět do zkázy.

 

     Odkaz:   http://www.zvedavec.org/komentare/2017/03/7202-co-delat.htm

     Celý text:   Co-delat.doc

 

  

          Padlé na Ukrajině už nikdo nespočítá

     7.3.2017 , Rozhovor Haló novin s Ivanem Kratochvílem     Jak to tam vypadá, obzvláště nyní, když se zase ve větším rozhořely boje? Na základě změny rovnováhy ve světové politice nástupem nového amerického prezidenta Donalda Trumpa se Porošenko (ukrajinský prezident - pozn. red.) rozhodl, že situaci zlomí silou. Doposud totiž platilo, že se střílí podle přítomnosti lidí z mise OBSE. Vědělo se, že lidé z OBSE vstávají kolem osmé hodiny ranní a do šesté odpolední už mají zase zavřené kanceláře, uklizená auta a sedí na hotelu nebo v restauraci. Alespoň v těchto hodinách se nestřílelo a Doněck podle toho žil. Sice je ostřelovali v noci, ale na to byli připraveni, přes den pak mohli normálně fungovat. Výbuchy byly slyšet zpočátku naší návštěvy pouze v noci, ale pak už to bouchalo i přes den, vlastně pořád. Slyšel jsem od místních, že mise OBSE je vlastně neoficiálním průzkumem Porošenkova dělostřelectva. Dohody z Minsku jsou podle mého názoru především dodržované už jenom jednou stranou, a to doněckou. Nedávno se v médiích objevila informace, že od začátku konfliktu na Ukrajině přišlo od roku 2014 o život zhruba 10 000 lidí. To je dost podhodnocené číslo, protože to jsou pouze prokázané ztráty, a to je tak třetina toho, co je tam ve skutečnosti. Porošenko se snaží prolomit linie a udělá pro to všechno, nicméně ti lidé, a to tam žije snad až 140 etnik - jsou tam lidé z Kavkazu, spousta kozáků, židů, muslimů, křesťanů - ti se nedají.

 

     Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/45134186      Celý text:   Na-Ukrajine.doc

 

  

 

          V Pardubickém regionu vyrostla

 

          výcviková základna cizích vojsk

 

          Rozhovor s plk. v. v. profesorem Ing. Bohumilem Svobodou, DrSc., J. Kojzar, Haló noviny, 6.3. 2017, str. 3     V Pardubickém kraji roste už dnes rozsáhlá vojenská základna cizích vojsk. Plíživě se vytváří už vlastně patnáct let. Jak zjistili reportéři časopisu Týden, obě země podepsaly tajnou dohodu, která Američanům de facto darovala Výcvikový prostor Brdy. V Česku podle ní vznikne první americká vojenská základna velká jako okresní město. Z Německa a přímo z USA sem má být převeleno na dvanáct tisíc vojáků! Na území, které česká armáda pro nadbytečnost opustila, vybudují Američané plnohodnotnou vojenskou základnu. Jejím centrem se stane podstatně rozšířená obec Jince.

          Dosavadní pravicové vlády i Sobotkova vláda národu lžou a záměry americké agresivní politiky proti Rusku uvádějí do života bez ohledu na rizika, která z toho pro národ vyplývají, bez ohledu na finanční prostředky, které to stojí naše daňové poplatníky. Dnes už je situace taková, že se vláda ani neschovává, protože takový rozsah kolaborace s USA a jimi ovládaným paktem NATO utajit nelze. Navíc počítají s tím, že za současné mezinárodní politické situace se stává dosažený výsledek nevratným.

 

     Celý text:   Zakladna.doc

 

  

Otázka budoucnosti Ukrajiny je rozhodnuta

 

5.3.2017       V posledních týdnech, po nástupu Trumpa do funkce se začala situace na Ukrajině vyvíjet přímo zběsilým tempem, pro pochopení dění je však třeba uvědomit si jednu veledůležitou věc: Ukrajinu řídí Spojené státy, žádná Ukrajinská státnost neexistuje, existují tam jen struktury, zajišťující zdání státnosti a realizaci funkcí státu v minimálním nutném objemu, aby nedošlo k rozpadu státnosti, chaosu a anarchii ("etiopizace státu" - divoké pole a boj všech proti všem). Rusko už aktivně počítá se stavem, kdy bude kyjevský režim minulostí a jeho aktéři budou sedět před obdobou norimberského tribunálu, a pracuje na stabilizaci Ukrajiny, její infrastruktury, strategických podniků. Pokud je úvaha výše správná, pak to znamená že dohoda Rusko-USA (partaj Trumpa) byla v dané otázce dosažena a USA dá ruce pryč, a kromě toho klan Trumpa patřičně přidusí regionální liberálně-fašistické "elity" USA, jejichž čistka ze státního aparátu USA se dá tak i tak čekat v blízké době a je nevyhnutelná, pokud má Trump splnit svou misi, ve které má podporu globálního zákulisí.

          Realita je taková, že bez podpory a bez pomoci liberálně-fašistických médií, by z principu nebylo možné aby se kyjevský režim udržel a páchal zločiny, které páchal na obyvatestvu Ukrajiny a hlavně v Doněcku a Lugansku. Ano, vy jste nedrželi v rukou kulomety, nenabíjeli jste vlastnoručně houfnice a minomety, jejichž granáty padaly na obytné čtvrti a trhaly na kusy civilní obyvatelstvo, včetně dětí, ale bez vaší aktivní podpory (vyplachování mozku většinové populaci) a krytí by se to z principu nemohlo dít.

          Pro všechny ty, kdo kryl zvěrstva kyjevského režimu a představoval účastníky tzv. "protiteroristické operace Kyjeva proti DLR/LLR" i zde v Evropě jako "ušlechtilé bojovníky za demokracii a svobodu", mám následující sdělení: jste spolupachatelé válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, máte na rukou krev, i krev dětí, roztrhaných dělostřeleckými granáty a reálně patříte na lavici obžalovaných vedle těch, kdo mačkal spoušť. I když chápu, že se tam nejspíš neocitnete, nežijeme v ideální společnosti.

 

     Odkaz:   http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-budoucnosti-ukrajiny-je-rozhodnuta/     

     Celý text:   OtBudoucnosti.doc

 

  

          Zločinné evropské hodnoty

 

28. únor 2017 Martin Koller     Když se podíváme na evropskou historii v posledních sto i více letech, vidíme nepřehlédnutelnou tendenci k pronásledování především Slovanů a Židů. V současnosti se rozšiřuje na všechny bílé, křesťanské a civilizované Evropany. Germánská rozpínavost se po staletí snažila zotročovat, případně vyhlazovat slovanské národy ve střední a východní Evropě. Snaha o zotročení a zničení národů Polska, Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Ukrajiny, Slovinska a Srbska pokračovala až do roku 1918, většinou ve formě německé či rakouské, případně maďarské okupace.

          Nelze se zbavit dojmu, že současná agresivní, multirasistická, islamizační a koloniální politika Německa a EU je pouze pokračováním této tendence, ovšem pod obzvláště odpornou pokryteckou maskou humanity a lidských práv.

Základem kolonizace a otrokářství je dlouhodobá propaganda a řízení politického vývoje. Je třeba zlikvidovat vlastenecké osobnosti a místo nich dosadit do vedení duševně průměrné, zkorumpované a zbabělé omezence, zbavit národ hrdosti a vazby na slavné předky, vytvořit novou protinárodní historii zdůrazňující na objednávku EU slovanskou zaostalost, hloupost, špatnost a malost. Paralelně probíhá destrukce školství a rodiny, včetně preference všeho co snižuje počet dětí. Ochuzování naší země a dlouhodobě stabilní nestabilita v oblasti zaměstnanosti vede k poklesu porodnosti ...

          Cílem nenávistné protiruské propagandy a sankcí nemusí být za všech okolností válka. Stačí zlikvidovat veškerou ekonomickou spolupráci Ruska se zeměmi především východní Evropy. Ty budou poté ekonomicky zcela závislými koloniemi Německa. Občané slovanských zemí budou dřít jako bezprávní otroci na blahobyt německého panstva a jeho rasové a ekologické experimenty. Můžeme to označit za evropské hodnoty té údajně nové Evropy propagované novým eurofýrerem Schultzem.

 

     Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/evropa/zlocinne-evropske-hodnoty.html     

     Celý text:   Zlocinne.doc

 

  

!Argument: Odbourávání mýtů, nebo přepisování dějin?

 

Jan Kadubec • 27. února 2017    Nový typ výkladu dějin. ... kdoví čeho se ještě dočkáme, ...  ale bude to určitě něco ve smyslu „protektorát byl nepěkný, ale to, co přišlo potom, to byla ta skutečná hrůza.“ Všichni někdejší spolupracovníci nacismu jsou dnes výkvětem demokracie a mají veškerou podporu (viz fašizující Albánce, Chorvaty, pobaltské elity, maďarské a ukrajinské nacionalisty), zato jejich oponenti (Rusové, Srbové, Bělorusové) jsou předmětem démonizace. Skoro se zdá, že kdyby se Adolf Hitler nezapletl s vyvražďováním Židů a nechal na pokoji britské a americké impérium a spokojil se jenom s likvidací Slovanů, Romů a dalších podlidí, byl by dneska oceňován jako zachránce civilizace a těch úžasných euroamerických hodnot. Nemyslím si, že to je nějaká náhoda či úlet, je to jen logický výsledek momentálního rozložení třídních sil po dočasném vítězství kapitálu ve studené válce včetně ovládnutí rozhodujících médií. Názorně tento obecně přijímaný postoj vystihl svým výrokem pro deník New York Times Jack N. Summe, velitel Čtvrté skupiny pro psychologické operace (PSYOP) Armády USA, když prohlásil: „Naše výstupy nazýváme informacemi, zatímco stejné materiály našich nepřátel jsou pro nás propagandou.“ ... některá česká periodika se snaží formou karikatur a „odbourávání mýtů“ prohlásit české dějiny za úchylku, její heroizované osobnosti za lupiče nebo blázny.

 

     Odkaz:   http://outsidermedia.cz/argument-odbouravani-mytu-nebo-prepisovani-dejin/     

     Celý text:   Prepisovani.doc

 

  

                 Diskuze o nemyslitelném –

    objeví se jaderné zbraně v EU a v Německu?

Německé noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung 6. února zveřejnily rozhovor s předsedou polské vládnoucí strany „Právo a spravedlnost“ J. Kaczyńským, v němž uvedl, že by uvítal transformaci EU v jadernou supervelmoc. Na počátku února možnost objevení se jaderných zbraní v EU nebo v Německu byla probírána na prvním kanále německé televize v pořadu „Panorama“.  Jejich základem je v první řadě pochopení odehrávajících se „tektonických posunů“ v mezinárodní politice a ekonomice a snaze Evropské unie aktivně – podporované i Německem – o dosažení „strategické autonomie“ a vstoupení do kategorie plnohodnotných světových velmocí. Držení vlastního jaderného potenciálu je důležitou součástí druhu „strategické autonomie“. Z tohoto pohledu otevření debaty o jaderných zbraních v EU nebo v Německu se zdá být nikoli výsledkem paniky, ale zcela racionálním krokem příznivců projektu „jaderné supervelmoci EU“. První krok byl učiněn a další zahraničně-politické tabu v Německu padlo.

     Odkaz:   http://www.nwoo.org/2017/02/28/diskuze-o-nemyslitelnem-objevi-se-jaderne-zbrane-v-eu-a-v-nemecku/

     Celý text:   Nemyslitelne.doc

 

 

 

Proč vlastenectví? Pro zachování nás i potomků!

 

Aliance národních sil, 18.2.2017     Národ je nejširší pospolitost, se kterou jsou lidé schopni se smysluplně ztotožnit, ať už vědomě, nebo nevědomě, a proto jej potřebují. Vlastenectví znamená hájit svůj národ. Zájmem národa je zachovat si svoji existenci, jak prosté fyzické přežití národní pospolitosti, tak specifické rysy etnické pospolitosti, proti vnějším vlivům, mezi nimi i tlakům jiných národů, považujících se za nadřazené. Nejúčinnějším prostředkem k takovému zajištění je vlastní rozvoj národa, organizovaný v současném světě politickou mocí.

     Rozpracovávat konkrétní realizaci obrany a rozvoje národa, zájmů národa, je nekončící složitý úkol všech, kteří se snaží zajistit kvalitní život sobě, svým potomkům i jiným příslušníkům národa. Bylo by zapotřebí, abychom dosáhli takové politické úrovně, abychom si své národní zájmy dost dobře uvědomovali a abychom na důležitých úsecích národního organismu měli většinou reprezentanty, kteří je budou hájit. Abychom  neustále byli schopni z těchto míst sesazovat politiky, úředníky, kteří pro své sobecké zájmy, či nekompetentnost, národní zájmy zaprodávají, zrazují. Doposud se tak neděje.

     Největší internetová "knihovna" vlasteneckých článků:     http://www.ceskenarodnilisty.cz/

 

     Odkaz:   https://www.aliancens.cz/odborne-komise-ans     Celý text:   ANS.doc

 

  

 

Paranoia studené války dovede Německo k sebevraždě!

 

25.únor 2017 , Jakob Augstein, Der Spiegel      „Německé tanky jedou na východ." Navíc do roku  2024 Němci budou utrácet na obranu 2% svého HDP. Dnes to činí 65 miliard dolarů, spočítal německý novinář. „Tato čísla nejsou z tweettu Trumpa, a nejsou fejkem. To my se chováme jako šílenci. Německá kancléřka osobně slíbila Američanům, že Německo dramaticky zvýší výdaje na obranu v takovém rozsahu,".  Na co jsou všechny ty peníze?" „Možná na jaderné zbraně,“ pokračuje Augstein. „Je to nesmyslné, ale za to drahé". „Je to návrat k paranoie studené války. Dosud platí věta bývalého německého kancléře Helmuta Schmidta, že Německo lze ochránit pouze za cenu „jeho úplného zničení". „A nyní zase musíme investovat miliardy na zbraně, které povedou pouze k naší sebevraždě. Měli bychom raději přemýšlet o tom, proč sověti nikdy nedobyli Západní Berlín. Oni to prostě nechtěli,“ uzavírá  Augstein svůj článek.

 

     Odkaz:   http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/der-spiegel-paranoia-studene-valky-dovede-nemecko-k-sebevrazde/     Celý text:   ParanoiaSV.doc

 

  

                      Svět je naruby:

 

     Hnědé košile, to jsou dnes antifašisté

 

23.únor 2017      Žijeme ve světě, ve kterém je všechno vzhůru nohama, jak to popsal George Orwell ve svém románu 1984. "Válka je mír - Svoboda je otroctví - Nevědomost je síla". Ti, kteří nejvíce vedli války a zabíjelí lidí dostali Nobelovu cenu za mír, jako ex-prezident Barrack Obama. I Angela Merkelová, během svého 11letého kancléřství nepřetržitě vedla válku,  konkrétně v Afghánistánu a v mnoha dalších zemích, kde nebyl Bundeswehr sice nasazen, ale podporoval válku.
     Proč pak aliance vedla mezinárodní  války, agrese, jako například proti Srbsku, proti Afghánistánu a proti Libyi, a proč vakuum ve východní Evropě naplnila svými vojáky, proč se posunula až k ruské hranici a je připravena k válce s Ruskem?
To by měla být obrana? Ve skutečnosti je NATO agresivní a vražedná válečná aliance!

Stínové síly v EU a v USA předstírají, že bojují za demokracii a lidská práva. Ve skutečnosti jdou do čela, do vedení, ale ignorují přitom demokratické volby, svrhávají legitimně zvolené vlády. Ideologie fašismu se skládá převážně z nesnášenlivosti vůči jiným a to je program liberální levice. Proto říkám že jsou projevem fašismu. Chtějí zavést svůj způsob myšlení a všechny ostatní  netolerovat. Mluví o svobodě projevu, ale potlačí každý  jiný názor. Oni nepřijmají rozhodnutí většiny, která jde proti jejich globalistickému programu Nového světového řádu.  Z tohoto důvodu jsou všichni vlastenci démonizováni a podporují se pouze zrádci jako je Hillary proti Trumpovi. Kapitalismus ve své podstatě spolupracuje s fašismem a využívá jej, dokud se neobrátí proti němu. Ten dělá za kapitalismus špinavou práci.

     Prezident Beneš varoval před zlehčováním viny nacistů během 2.sv.války: "Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto nové lži budou přednášet. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku," cituje pamětní deska Edvarda Beneše v Českém Krumlově.

 

     Odkaz:   http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/svet-je-naruby-hnede-kosile-to-jsou-dnes-antifasiste/    

     Celý text:   Svet-naruby.doc

 

  

 

          Vládnou proti České republice

 

Miroslav Grebeníček     Rozhádanost koaliční vlády bije do očí. Předseda vlády Bohuslav Sobotka kudy chodí, "okopává kotníky" místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi. A Babiš mu nezůstává nic dlužen. Za poslední tři roky se ale zdiskreditovalo i Babišovo ANO, když předvedlo, že jeho lidem jde přetahovaná o politické kšefty stejně dobře jako sociálním demokratům a lidovcům a že "makají" pro republiku stejně mizerně jako jejich koaliční partneři. A premiér Sobotka ještě nedávno prohlašoval, že Česká republika nutně potřebuje sudetské Němce typu Bernda Posselta, odmítl zdanění takzvaných církevních restitucí a ve vládě přicmrndává přednímu exponentovi sudetoněmeckého landsmanšaftu a majetkuchtivé římskokatolické církve. Až odpudivým způsobem poklonkuje jisté zločinecké organizaci, jíž je již řadu let Severoatlantický pakt.

 

     Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/45056205     Celý text:   Proti-CR.doc

 

  

          Trump a finančníci

 

19. únor 2017 , Michail Chazin , worldcrisis.ru     Proč a jak v současnosti probíhá proces rozdělení pomocníků globálních elit do dvou hlavních uskupení? Ke které skupině náleží americký prezident Donald Trump? Do roku 2011 byly elity jednotné, zdrojů bylo dost pro všechny. Ale pak se stalo zřejmým, že mechanismus bude muset být dříve či později (jak se během tří let ukázalo v praxi) opuštěn – byly vytvořeny dvě varianty východu z této situace.

     První – na nic nebrat ohled, prosadit svého člověka na post prezidenta USA a tupým pokračováním v emisích Fedu držet světové finanční instituce nad vodou. To byli budoucí „finančníci“(liberálové).

     Druhá skupina navrhuje odstranit ze světové ekonomiky dluhový „převis“, oživit reálnou poptávku a začít obnovu regionálních ekonomických uskupení.  To byli budoucí „izolacionisté“(konzervativci).

     Podřízení zástupci globálních elit rozkol cítí, ale nevědí, jak se rozhodovat. To není tak jednoduché, jde o dlouhodobé vztahy budované po generace, není jednoduché přijmout odpovídající rozhodnutí. Pro Trumpa je všechno jednodušší, protože tyhle lidi zná celá desetiletí. Proto jsou docela rozumné důvody se domnívat, že globální elity podpoří jako pomocníky spíše „izolacionisty“ než „finančníky“.

 

     Odkaz:   http://eurasia24.cz/analyzy/item/2323-trump-a-financnici     Celý text:   Rozkol.doc

 

  

Moc v Evropě chtějí přebrat Němci.

Usilování o evropský superstát.

(Neohitlerovskou - das neue Europa)

17. únor 2017 , Emil Kalabus     V minulém roce polská televize TVP tvrdila, že Francie a Německo připravují návrh tak zvaného evropského superstátu, který má vystřídat Evropskou unii, pokud by se Unie rozpadla. „Německo se snaží využít krizi EU po Brexitu k utužení své moci. Dokumenty německého ministerstva zahraničí potvrzují: Němci chtějí evropský superstát.

     Pozorujeme návrat národních států, které chtěla zničit globalizace. Vzpoura evropských národů proti elitám, které nikdo nevolil, trvá už deset let. Brexit a Trump jsou důsledky této vzpoury.

 

     Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/moc-v-evrope-chteji-prebrat-nemci-usilovani-o-evropsky-superstat.html          Celý text:   Moc-v-Evrope.doc

 

  

     Proč je Trump chytřejší než jeho kritici

Jak změní čtvrtá průmyslová revoluce svět? Bude znamenat konec globalizace, nebo její novou fázi? Jiří Malý, ředitel Institutu evropské integrace při Newton College, říká, že podle něj čtvrtá průmyslová revoluce posílí především přechod z fáze globalizace do fáze deglobalizace. Dojde k jakési ekonomické renacionalizaci, národní stát bude znovu klíčovou jednotkou, garancí řádu a pravidel. To také sníží potřebu mezinárodního obchodu, dohod o volném obchodu a velkých integračních uskupení typu Evropské unie. Podle Malého je zajímavé si všimnout, že nový americký prezident Donald Trump toto již ví a jedná podle toho – ruší zóny volného obchodu, zavádí protekcionistická opatření, omezuje migraci.

 

     Odkaz:   http://www.halonoviny.cz/articles/view/45041645          Celý text:   Trump-chytrejsi.doc

 

 

          Kdo chce vládnout Německu?

 

Autor článku: -vaz- • 17. 02. 2017 BERLÍN     Když se z evropské do německé politiky vrátil Martin Schulz, rázem jeho popularita v Německu předčila kancléřku Angelu Merkelovou a preference „jeho“ strany SPD se zvedly z úrovně mezi 20-22 procenty na 28-30, v jednom průzkumu na 31 bodů, informuje server ParlamentniListy.cz.

          A nyní životopis Marina Schulce, který se narodil jako syn policisty: Schulz se narodil ve vesničce Hehlrath, prakticky na hranicích Německa s Lucemburskem. Vyrůstal v bytě přímo nad místní policejní stanicí. Začal studovat místní katolické gymnázium, kde ovšem dvakrát propadl a ze školy jej vyloučili. Sám to prý vysvětluje tak, že školu zanedbával kvůli fotbalu, který hrál a snil o tom, že bude profesionálem v bundeslize. Po vyhazovu ze střední školy se začal učit na knihkupce. Výuční list má, maturitu nikoliv, a proto se nikdy nemohl ucházet o přijetí na žádnou vysokou školu.  Během dospívání Martin Schulz také propadl alkoholu a řetězily se další problémy. Vše vyvrcholilo tím, že se ve čtyřiadvaceti letech pokusil o sebevraždu. Pak se dal na politiku, byť zpočátku vzhledem ke všem svým handicapům jen komunální. Dotáhl to na starostu čtyřicetitisícového města Würselen. Z něj pak v roce 1994 přeskočil rovnou do Bruselu. V německé metropoli, ať to byl Bonn nebo Berlín, nikdy nevykonával žádnou funkci. Dnes toho využívá a tvrdí, že na rozdíl od Angely Merkelové a dalších, není zdeformován berlínskou bublinou. Je to trochu pikantní vzhledem k tomu, že Schulz je jeden ze služebně nejstarších eurokratů. V Evropském parlamentu, čili v bublině bruselské, strávil od roku 1994 do minulého měsíce přes 22 let. Jak ale poznamenává Daniel Kaiser, v Německu, jako snad v poslední zemi Evropy, je práce pro evropské instituce hodnocena jako bonus a pozitivní osvědčení.

 

     Odkaz:   http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=180746 

 

  

 

     Rozhovor s ruským rozvědčíkem v USA

 

1.2.2017      Andrej Olegovič Bezrukov, docent na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO) provedl interview s bývalým šéfem skupiny ilegálních ruských rozvědčíků ve Spojených státech.

          Ve Spojených státech je možné definovat šest elit: finanční, průmyslovou, vojenskou, mediální, intelektuální a administrativně-byrokratickou. Vedoucí elita která vládla “plesu” posledních 25 let, možná i trochu déle, je finanční elita. Její zájmy jsou globální. Je postavena na vývozu levného amerického kapitálu. Je levný, protože sami tisknou dolary. Trump zastupuje zájmy průmyslové elity. Mediální elita se krmí z peněz, které jim dává finanční elita. Proto samozřejmě hrála za finanční elitu. Vojenská elita plně podporuje Trumpa, včetně speciálních služeb. Ve skutečnosti celá armáda a zpravodajské služby, které k ní patří, jsou spíše patrioty než globalisty. Demokraté nejen že prohráli, ale krutě selhali.  Už začaly masové protesty proti Trumpovi. On jim vyhlásil válku a oni teď jemu. Tyto elity mobilizovaly všechny své příznivce, proto bude konfrontace mezi nimi a Trumpem pokračovat.

           Evropské elity u moci se utrhly od reality. Bylo jim velmi dobře, když byly peníze a všechno bylo v pořádku. Musí dojít k nějakému přeformátování, a to se stane. Evropa projde ještě přes jednu krizi. Přechod na nový způsob života bude dosažen prostřednictvím násilí. Vypadá to, že mobilizaci zdrojů budou provádět na úkor obyčejných lidí, zatímco zdroje bohatých a super bohatých jsou nedotknutelné. Pokud používáte jadernou zbraň, pak vám „zisk“ nezůstane. Jedná se o poslední tlačítko, a těžko je někdo zmáčkne. Všechny ostatní prostředky se použijí. Hlavní hra se přenesla z Evropy do Asie. Evropské jeviště zcela upadne ve své geopolitické váze. Číny se nelze dotknout, to by byly už tvrdé ekonomické rozhovory, Čína prostě nedovolí takovou rétoriku. Rusko by mělo hrát na Rusko. To znamená, že v tomto trojúhelníku USA-Čína-Rusko musíme hrát na sebe. Neobchodovat Čínou s Amerikou, a neobchodovat Amerikou s Čínou. V Evropě, stejně jako po celém světě, bude geopolitická agenda už velmi brzy úplně jiná.

 

     Odkaz:   http://euroasie.info/rozhovor-ruskym-ilegalni-rozvedcikem-usa-valce-elit-budoucnosti-evropy-i-nasich-usporach/          Celý text:   Rozhovor.doc

 

  

 

          Podívejte se, co na nás chystají

 

12.2.2017 Podívejte se, co na nás chystají Evropští super-bossové

 

Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předloží Frank-Walter Steinmeier devítistránkový dokument vzniku Evropského superstátu.

Členské státy se vzdají:

     1) vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny;

     2) kontroly nad státní hranicí včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů;

     3) bude vytvořen společný vízový systém, společná zahraniční politika, transformováno NATO.

 

     Odkaz:   http://www.zvedavec.org/prispevky/2017/02/7177-evropsti-super-bossove-podivejte-se-co-na-nas-chystaji.htm          Celý text:   Evropsti-S-B.doc

 

  

 

     Veľká časť sveta môže KĽDR závidieť

 

     Rozhovor s PhDr. Ivanom Draxlerom, predsedom Asociácie slovensko-kórejského priateľstva. V roku 2009 som založil Asociáciu slovensko-kórejského priateľstva, ktorej som predseda a odvtedy som bol v Kórei ešte štyrikrát, naposledy v októbri 2015. Dôležité je upozorniť, že iné je ísť do KĽDR ako turista a iné na pozvanie niektorej z vládnych agentúr. Snažíme sa sprostredkovať informácie o KĽDR bez senzácií a čo najviac objektívne, aby ľudia nemali predstavu o tejto zaujímavej krajine len cez hoaxy a polopravdy, ktoré sa šíria v médiách a na sociálnych sieťach.

     Najzákladnejšia téza je, že človek si je strojcom svojho šťastia a keď sa takíto ľudia spoja, vedia spolu vytvoriť šťastný sebestačný národ. Preto je aj samotný život v KĽDR vysoko organizovaný. Všetci ľudia pracujú na tom, aby sa ako národ mali dobre. Vnímam obrovský rozdiel vo vývoji v Európe a v KĽDR. Kým v Európe silnejú najrôznejšie extrémne nálady, ktoré sú častokrát protichodné a tým pádom deštrukčné, záleží len na tom, kto práve v tej chvíli najviac kričí a je teda vypočutý, v KĽDR je silný vodca, ktorý motivuje a inšpiruje svoj národ k lepším výkonom a krajšej budúcnosti. Kým v Európe sa dohadujeme kto, koho a ako bude obmedzovať, Maršál Kim Jong Un vo svojom novoročnom príhovore vyzval na väčší sebarozvoj a sebadôveru.  Je to krajina, ktorej veľká časť sveta môže závidieť.

 

     Odkaz:   http://www.kldr.info/2017/01/31/draxler-velka-cast-sveta-moze-kldr-zavidiet/

     Celý text:   IDraxler.doc

 

 

 

    Přehled o vojenské situaci v DLR za 7.- 8. únor

 

     Ostřelování z pozic VSU není ukončeno. Nepřítel pokračuje v ostřelování lidských sídlech republiky, především obytných oblastí. V průběhu uplynulého dne na ukrajinští narušitelé 775x znovu ostřelovaly území DLR. Z toho těžké dělostřelectvo bylo použito 6x, minomety různých ráží 195x, obrněná technika 83x, 23-mm protiletadlová děla, granátomety a ostatní palné zbraně – 492x. Pod nepřátelskou palbou byla civilní sídla: Dolomitnoje, Gorlovka, Širokaja Balka, Zajcevo, Michajlovka, Ozerjanovka, Jasinovataja, Jasnoje, Dokučajevsk, Novaja Marevka, Novolaspa, Kominternovo, Okťabr, Leninskoje, Spartak a oblast letiště Doněcka. Oběti místního obyvatelstva a ozbrojených sil jednotek DLR za uplynulý den nebyly zjištěny.

     Chci u pozornit svět na další, do očí bijící, fakt neochoty mise OBSE plnit své funkce, jakož i opomenutí, přijmout opatření k realizaci dohod z Minsku ukrajinskou stranou. Náš plán k normalizaci situace v plánu Donbasu, který zahrnuje odstranění zbraní a vytvoření zóny bez vojenských jednotek v jedné z "nejžhavějších" oblastí jsme připravili  4.února.

 

     Odkaz:   http://rusvesna.su/news/1486550678

     Překlad:   RusVesna-7-8unor.doc

 

  

 

     Přehled o vojenské situaci v DLR za 5.- 6. únor

 

     Za uplynulých 24 hodin narušitelé z Ukrajiny 1.229 krát vystřelili na území DLR. Z toho těžké dělostřelectvo 108x, minomety různého kalibru 435x, obrněnci 41x, další zbraně 569x. Ztráty armády DLR zahrnují dva mrtvé vojáky , jeden z nich byl zabit ukrajinským fašistickým snajperem, při podpoře opravářské brigády v oblasti DFS. Pozorně sledujeme pohyb děl a dalších zbraní, abychom je mohli při přechodu nepřítele do útoku okamžitě zničit. Všechny tyto skutečnosti potvrzují přípravu ukrajinských fašistů k zintenzivnění boje a ostřelování civilního osídlení Donbasu. podle zprávy mise OBSE za 3. února, potvrdili mezinárodní pozorovatelé úmyslný útok na město Doněck z RS30 "Ragan" z pozic VSU. To dokazuje flagrantní trestný čin ukrajinských orgánů proti civilistům Donbasu.

     Na území republiky působí horká linka Zvláštní komise - 071-320-39-90, který sbírá důkazy o zločinech ukrajinských orgánů. důkazy o trestné činnosti ukrajinských orgánů, proti obyvatelům Donbass, fakta o ostřelování obytných oblastí z pozic VSU, kontrolovaných ukrajinskými orgány, stejně jako údaje o důstojnících a vojácích, kteří se dopustí válečných zločinů proti lidu Donbasu. Společně budeme soudit tyto zločince kyjevské junty.

 

     Odkaz:   http://rusvesna.su/news/1486381910

     Překlad:   RusVesna5-6unor.doc

 

  

    

     Trump vymyslel, jak "řešit" ukrajinskou otázku

 

Aleksandr Sitnikov  , 4.2. 2017     V Bílém domě navrhují nabídnout pomoc Ukrajině na úkor jiných zemí, a ne v krátkodobém horizontu. Ještě předtím, než Trump nastoupil do úřadu, zveřejnil The National Interest seznam mezinárodních problémů, které bude muset jeho administrativa řešit. Na prvních místech jsou konfliktní vztahy se Severní Koreou a Íránem. V tomto seznamu  je Ukrajina zmíněna mimochodem, a někde na konci.

     Existuje shoda, že současná Ukrajina je země zvítězivší korupce. I pochybné statistiky Ukrajinského ministerstva obrany vypovídají o hrozném stavu armády. V roce 2016 zahynulo 256 vojáků a důstojníků při vnitřních hádkách VSU (vojenských sil Ukrajiny), sebevraždách, v důsledku alkoholu nebo drog, a v důsledku nehod. Jak napsal The National Interest - "Ukrajinská armáda se potýká se stejnými hluboce zakořeněnými problémy jako zbytek společnosti, bez jakéhokoli plánu na jejich řešení. 

     S ohledem na životaschopnost umírající Ukrajiny je tu názor, že USA, EU a Rusko "by měly společně posoudit" celkový balíček pomoci pro obnovu ukrajinské ekonomiky. Podle amerických odborníků, je politicky životaschopná Ukrajina důležitá v dlouhodobém zájmu všech zemí, včetně Ruska. Navzdory těmto iniciativám se zdá, že Washington nevěří v plán kolektivní spásy pro Ukrajinu. 

 

     Odkaz:   http://svpressa.ru/politic/article/165632/

     Překlad:   Trump-Ukrajina.doc

 

 

           Va-bank Porošenka

 

 Vladislav Šurigin  :  "Plíživý útok" Kyjeva může končit jeho odplazením po všech čtyřech.

Konec ledna byl poznamenán další a největší eskalací války v Donbasu od ledna 2015. Odborníci hledají odpověď na otázku, co způsobilo tak rozsáhlou eskalaci konfliktu? Porošenko má nyní několik velmi důležitých úkolů od svých nedávných patronů a kurátorů (především v USA). První z nich - v žádném případě neumožnit normalizaci vztahů mezi USA a Ruskem. Druhou výzvou pro Porošenka, je za každou cenu se zbavit dohod z Minsku. Kyjev „vynalezl" taktiku "plíživé války" - stálého vojenského tlaku na republiku Donbas, který by dříve nebo později vyvolal tvrdou reakci, která by byla "casus belli" pro začátek rozsáhlé ofenzívy Kyjeva, s odsuzováním republik a ruské agrese za vypuknutí války. Nicméně, s vytvořením "casus belli" utrpěl Kyjev neúspěch. Za těchto podmínek čelí Porošenko velmi obtížné volbě. Buď ukončit útok a vrátit se do formátu "Minsk 2", nebo jít na va-bank zvyšováním rozsahu války. "Gang čtyř" (Obama, Biden, Clinton, Nulandová) je připraven třeba vylézt z kůže, ale nedovolit normalizaci vztahů mezi novou vládou a Putinem. Do tohoto va-bank "gangu čtyř" je zapojena i německá kancléřka Merkelová. Proto můžeme říci s naprostou jistotou, že nadcházející týden bude určovat nejen výsledek další fáze vojenského konfliktu v regionu Donbasu, ale také globální politické klima pro celý rok 2017.

 

     Odkaz:   http://zavtra.ru/blogs/va-bank_poroshenko

     Překlad:   Va-bank-Porosenka.doc

 

 

 

     K Trumpovi, Sorosovi a záchodkům

 

Viktor DINKOV, Ostrava, Haló noviny, 3.2. 2017, str. 8     V posledních dnech se i Haló noviny zapojily do vášnivých diskusí na téma Trump. Zcela v souladu se svými novinářskými kolegy z informačních kanálů ovládaných buržoazií vystoupily na straně odpůrců nového prezidenta USA. (!!!) V jednom vydání se mihlo i označení George Sorose jako filantropa. Považovat spekulanta, který financuje kdejaký Majdan nebo barevnou revoluci, který se snažil ovlivnit zvolení nepříčetně militantní Clintonové prezidentkou USA, který porušoval americké daňové zákony, za lidumila, to je vpravdě levicový názor! (!!!)

          Myšlenkový chaos tak zvané moderní levice pokračuje. Jsme ochotni považovat globalizaci za prospěšný a objektivní jev, aniž bychom si uvědomili, kdo ho podněcuje a organizuje a komu přináší největší prospěch. Evropskou integraci považujeme za takřka levicový projekt, aniž bychom brali v úvahu, kdo se v této »čtvrté říši« znovu stal dominantní silou. Dojemným způsobem se zabýváme právy menšin, které o naši péči nestojí, protože jsou převážně zakotveny jasně napravo. V imigrantech vidíme přínos pro Evropu a strašně se bojíme paralely s třicátými léty, kdy světový kapitalismus nejdříve ožebračil a dostal na kolena Německo a pak s použitím značně primitivní ideologie, mystiky a demagogie vytvořil armádu nájezdníků, která měla dobýt svět.

 

     Celý text:   K-Trumpovi.doc

 

  

 

   Kozáci svolávají vojsko na pomoc Donbasu

 

1.2. 2017  ,  Dmitrij Rodionov     Ataman Velkého donského vojska Nikolaj Kozicin vyzval dobrovolníky k obraně Donbasu. Kozáci se jako organizovaná a bojeschopná síla osvědčili velmi dobře v postsovětském prostoru. Také v Podněstří, kde kozáci byli první, kdo poskytli podporu svým bratrským černomořským kozákům, i Abcházii a Jižní Osetii a Náhornímu Karabachu. Donbas - není pro kozáky prázdné slovo, a hlavní je motivace – stále říkají, že chrání svou historickou zemi  - zemi Velkého donského vojska.

     Již jsem mluvil o tom, že v roce 2017 s pravděpodobností 90 procent rozpoutá Ukrajina velkou válku v Donbasu. A opakuji to nyní. Není vyloučeno, že současné boje jsou začátkem ukrajinské bleskové války. A snad nejdůležitější věc. Pochybuji, že by Rusko nečinně přihlíželo, jestli Ukrajina znovu začne střílet z dělostřelectva a raketometů na města Donbasu. To by vedlo k obrovským ztrátám mezi civilním obyvatelstvem, desetitisícům obětí, statisícům uprchlíků na území Ruska.

 

     Odkaz:   http://svpressa.ru/war21/article/165431/

     Překlad:   Kazaki.doc

 

 

  

                 Stalingradská bitva

 

     Bitva u Stalingradu ( 17.7. 1942 –  2.2. 1943 ) byla nevětší bitvou a přelomem ve Druhé světové válce. 23. 11. bylo dokončeno obklíčení něm. vojsk, jež se marně snažila prorazit a dostat se ze „stalingradského kotle“. 10. 1. 1943 přistoupila Rudá armáda ke konečné likvidaci protivníka, dovršené 2. 2. 1943 kapitulací gen. Pauluse. Probíhala v prostoru velkého oblouku, Donu a mezi Donem a Volhou. Útok na stalingradském směru vedla fašistická vojska skupiny armád B (velitel generál von Bock; celkem 71 divizí) a vojska skupiny armád A (velitel polní maršál W. List; celkem 43 divizí). Zatímco pokračovaly úporné boje ve Stalingradu, soustřeďovalo velení Sovětské armády svěží zálohy na Dolním Donu a v prostoru na jih od Stalingradu. Pro útok připravilo vrchní velení celkem 14 armád vševojskových a jednu tankovou armádu, 17 000 děl a minometů, 1400 tanků a samohybných děl, 1267 letadel.

     19. listopadu 1942 byla zahájena útočná fáze stalingradské bitvy mohutnými údery Jihozápadního a Donského frontu. Stalingradská bitva byla dovršena jedinečným historickým vítězstvím Sovětské armády. V první a druhé fázi bitvy byly rozdrceny 32 nepřátelské divize a 3 brigády, dalších 16 divizí ztratilo svou bojeschopnost. Nepřítel ztratil v této mohutné bitvě přibližně 1,5 miliónu lidí padlých, raněných a nezvěstných, 3.500 tanků, 3.000 letadel, více než 12.000 děl a minometů a množství jiného vojenského materiálu.

Úryvek je z vyprávění amerického herce a moderátora Burta Lancastera k natáčení americko-sovětského televizního seriálu „Neznámá válka“.

 

     Celý text:   Stalingradska-bitva.doc

 

  

 

          Komunisté Charkovščiny:

 

              Bratrský svaz - bude!

01/30/2017 , Tisková služba Charkovského OV KPU   Komunisté z Charkovščiny (Charkovské oblasti) opět zdůraznili význam 363. výročí zlomové události, sjednocení bratrského lidu Ukrajiny a Ruska, aktivní účastí při vědecko-praktické konferenci o Perejaslavské Radě. Akce se konala dne 26. ledna v Charkově pod záštitou Ruské národní kulturní společnosti Charkovské oblasti za účasti Charkovské městské organizace veteránů Ukrajiny a protifašistického výboru. Po konferenci účastníci předvedli pamětní vydání publikace o Perejaslavské dohodě a byla předána ocenění.

 

     Odkaz:   http://www.kpu.ua/ru/86009/kommunysty_harkovschyny_bratskomu_sojuzu__byt    

     Překlad:   Bratskomu-sojuzu.doc

 

 

 

     Putin neohrožuje demokracii v USA,

              ale její vlastní rozvědka

 

americanthinker.com , 29. leden 2017     Nyní se ve Spojených státech provedl pokus o převrat, podobný pokusu o puč v srpnu 1991 v Rusku, napsal The American Thinker. Ten ruský neuspěl, ten americký stále probíhá. Autor materiálu, G. Murphy Donovan, bývalý zpravodajský důstojník USAF, poznamenává, že v současné době není největší hrozbou pro demokracii Rusko, ale vlastní americké zpravodajské agentury, které se snaží „sundat" Donalda Trumpa. Autor se domnívá, že v této chvíli ve Spojených státech puč stále probíhá. Nicméně „vzpoura poražených" není omezena jen na zpravodajské komunity. Ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo obrany také provádí všechno možné, aby „zahnaly Trumpa do rohu". American Thinker myslí, že „zmatek“ rozšířený v americkém zpravodajství, může představovat hrozbu pro samotnou existenci americké demokracie. „Ruská hrozba není nic víc než trik, vymyšlený proto, aby se ignorovala hrozba islamismu. A hrozba Putinem  je způsob, jak zvýšit rozpočet ministerstva obrany," uvedl American Thinker.

 

     Odkaz:   http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/american-thinker-putin-neohrozuje-demokracii-v-usa-ale-vlastni-rozvedka/    

     Celý text:   AmThinker.doc

 

 

  

                              Osvětim

 

   Z knihy: KALICH UTRPENÍ , PhDr Stanislava Klímová, Zdeněk Gavalec, OREGO, 2006.

    

          Dne 27.ledna 1945  byl osvobozen Rudou armádou  koncentrační tábor Osvětim. Bylo osvobozeno  7 tisíc vězňů, kteří v táboře zůstali i po evakuaci jednotkami SS. Kolik lidí zahynulo v nacistických koncentračních táborech od uchvácení moci nacisty v Německu v roce 1933 do konce druhé světové války spočítat nelze. Hrubý odhad se šplhá až k jedenácti miliónům obětí. Do koncentračních táborů bylo v létech okupace deportováno 270.000 československých občanů, z nichž jen 75.000 se dožilo osvobození a z tohoto počtu 23.000 se jich vrátilo s vážnou újmou na zdraví. Přežil tedy každý čtvrtý vězeň. Tři ze čtyřech vězňů se nevrátili. Nacisté zřídili od roku 1933 do konce druhé světové války celkem 636 koncentračních táborů, z nichž mnohé se staly velkotovárnami smrti.

          Koncentrační tábory byly zřízeny i v takzvaných Sudetech a v Protektorátu Čechy a Morava: Terezín, Mirošov u Rokycan, Svatava u Sokolova, Tanvald, Rychnov nad Nisou, Kaunicovy koleje v Brně, Rýnovice u Jablonce nad Nisou, Vimperk, Dětřichovice, Lety a jiné. Největší z nich byl Terezín. Z terezínského gheta odjelo celkem 63 transportů s 86.954 lidmi, z nichž se skončení války dočkalo pouze 5%. V samotném Terezíně bylo usmrceno více než 60.000 vězňů - příslušníků 17 států. Skutečný počet, který nelze dobře zjistit, byl ovšem značně vyšší.

 

     Celý text:   Osvetim.doc

 

 

    

     Dostali jsme se do pozice otroků

 

20. 1. 2017  ROZHOVOR      Petr Markvart, který se dlouhá léta profesně zabývá zahraničním obchodem, říká, že jsme si dobrovolně nechali zničit výrobní i finanční základnu a stali se zdrojem levných komponentů, levné pracovní síly a odbytištěm výrobků druhé jakosti. Postup konkurenčních zemí, které dnes v mnoha případech nazýváme našimi „aliančními spojenci“ či „unijními partnery“, je jednoduchý. V prostředí, které jim není politicky nakloněno, vyvolají napětí a lokální rozmíšky, které potom s pomocí velkých mediálních společností prohlásí za „občanské bouře“ a prostřednictvím mezinárodních a regionálních organizací potom uplatní proti těmto zemím sankce, či rovnou otevřeně vojensky intervenují.     

          Za situace, kdy obchodní a úvěrovou politiku hlavních čtyř bankovních ústavů v zemi určují rakouská, francouzská, belgická a italská matka, nelze očekávat podporu českých národních zájmů. Na jedné straně stojí dominantní státy západní a severní Evropy, které diktují a regulují ty ostatní, až se práší za kočárem. Na druhé straně stojí zadlužené, poněkud méně výkonné státy jižní Evropy a třetí jsme právě my, noví členové ze střední, východní a jihovýchodní Evropy, kteří si dobrovolně nechali zničit výrobní i finanční základnu a stali se zdrojem levných komponentů, levné pracovní síly a odbytištěm výrobků druhé jakosti. „Pokud nám takováto nedůstojná role nevadí, budeme ještě za svého života sledovat, jak se z našich dětí stávají otroci,“ varuje a hovoří o „idiotské“ EU.

 

     Odkaz:   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Spalena-zeme-Dostali-jsme-se-do-pozice-otroku-a-nechali-si-znicit-vyrobni-i-financni-zakladnu-a-jsme-zdrojem-levne-pracovni-sily-a-odbytistem-nekvalitnich-vyrobku-Znalec-obchodu-hovori-472065    

     Celý text:   Spalena-zeme.doc

 

  

 

          Ruská hra v oslabení 2014-2017

 

          Jako titulek tohoto článku se hodí použít hokejovou terminologii, protože ruská pozice v globální hře tomu dosud odpovídá. Až do tohoto roku, roku 2017, Rusko hrálo v podmínkách permanentního oslabení proti soupeři s plně obsazeným družstvem na ledě. Vedle toho je třeba mít na paměti ještě pátou kolonu v ruské „sborné,“ která dosud pracuje na soupeře proti vlastnímu týmu.

          Rusko po rozpadu SSSR však ustálo pokusy o export radikálního islámu do svého nitra skrze Čečensko a posléze dalo vědět, že se s ním stále musí počítat také ve válce označované někdy 8.8.8 v Gruzii a Jižní Osetii... Počátkem roku 2014 se vytvořila nová situace ... měla ctižádost nového plánu Barbarossa ... únosná míra nerovnováhy v neprospěch Moskvy vzala za své vlivem puče proti Janukovičovi. Ztráta základen na Krymu (a jejich následné využívání americkou ozbrojenou mocí) by bylo strategickou ztrátou pro Ruskou pozici v Černomoří i Středozemním moři a v důsledku i strategickou porážkou v globálním měřítku. Rakety NATO na Ukrajině coby členu NATO by nutily Rusko k rezignaci na samostatnou politiku a hájení vlastních zájmů ... USA by získaly vyřazením Ruska z pozice globálního hráče volné ruce na další akce kdekoliv ve světě, čímž by bushovsko-clintonovská politická linie dosáhla původně plánovaného vítězství. Pokud by Rusko nechalo padnout Asada ... bylo by to strategickou porážkou v důležité oblasti, kterou je Blízký východ.

          Past (na Ukrajině) nesklapla a Putinův tým dosáhl maxima možného za podmínky uchránění vlastních zdrojů před vyčerpáním nebo zapojením do rozsáhlého válečného konfliktu. Finanční zátěž s vydržováním ukrajinského režimu zůstala na EU a USA. Na Ukrajině se dnes diskredituje spolupráce s EU a USA. Ani v Sýrii se nepodařilo Rusko přinutit nebo nalákat, aby bojovalo s nasazením příliš mnoha sil a zdrojů. Sýrie se naopak stala velkým vítězstvím ruské „sborné“ a porážkou politiky USA na Blízkém východě. A to porážkou natolik těžkou, že lze konstatovat, že zásadní měrou podryla dosavadní vliv Washingtonu v této oblasti světa. Doufejme, že éra trojice Trump – Putin - Si Ťin Pching bude dobou realismu v mezinárodních politických vztazích. A přinese také novou šanci pro skutečnou Evropu, která toho času opravdové lídry nemá.

 

     Odkaz:   http://www.novarepublika.cz/2017/01/ruska-hra-v-oslabeni-2014-2017.html    

     Celý text:   Ruska-hra.doc

 

  

 

          Trumpovo vyhlášení války

 

 Paul Craig Roberts , 24.1.2017     Krátká inaugurační řeč prezidenta Trumpa byla vyhlášením války celé americké vládnoucí elitě. Mimo globalistů, CIA, korporací přesouvajících práci do zahraničí, zbrojního průmyslu, vedení NATO v Evropě a zahraničních politiků uvyklých na to, že jsou dobře placeni za podporu intervencionistické politiky Washingtonu, se bude muset Trump postavit i vůdcům lidí činících ze sebe oběti, černochům, hispáncům, feministkám, ilegálům, homosexuálům a dalším úchylům. CIA je organizací rozlezlou po celém světě. Její ziskové kšefty poskytují příjmy nezávislé na americkém rozpočtu. Tato organizace je schopna provést operace nezávisle na prezidentovi či dokonce na svém vlastním řediteli. CIA měla asi 70 let, aby se zakopala. Nikam neodešla. Lze-li říct pravdu, prezident Trump vyhlásil válku pro něj mnohem nebezpečnější, než kdyby vyhlásil válku Rusku či Číně.

 

     Odkaz:   http://www.zvedavec.org/komentare/2017/01/7163-trumpovo-vyhlaseni-valky.htm    

     Celý text:   Trumpovo.doc

 

 

 

Ruští emisaři globálního bankovního kartelu

 

           vyděšeni ze ztráty moci

 

22. 1. 2017 , southfront.org     Tiskový tajemník ruského prezidenta Dimitrij Peskov komentoval příběh šéfa ruské nano-technologické korporace Rosnano Anatolije Čubajse o „hrůze“ mezi velkou většinou účastníků Světového ekonomického fóra v Davosu ve spojitosti se zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem. „Nevíme, co se to v Davosu děje. Jsme v Moskvě. U nás v Moskvě je vše OK. Žádná hrůza tu není a pracujeme,“ řekl Peskov. Předtím Čublajs v interview s rádiovou stanicí Business FM řek, že „možná nejpřesnějším popisem dnešních pocitů v Davosu je hrůza z globální politické katastrofy,“ když odpovídal na otázku ohledně postoje účastníků Světového ekonomického fóra ke zvolení Trumpa americkým prezidentem.

     Čubajsův komentář je projevem toho, že mezi ruskou elitou je značný počet lidí napojených na globální bankovní kartel. Tito lidé v 90. letech infiltrovali do ruské vlády a od té doby ovlivňují ruskou zahraniční i vnitřní politiku. Odporující si změny ruské zahraniční politiky jsou důsledkem probíhajícího přetahování mezi emisary globálního bankovního kartelu a částí ruské elity, která hájí národní zájmy. Moskva mezitím přistupuje k oslabování vlivu tohoto bankovního kartelu (vyhozením ministra financí Alexeje Kudrina nebo propuštěním ministra hospodářského rozvoje Alexeje Uljukajeva), což vede k hysterii v mainstreamových médiích a k novým pokusům vytvářet na Rusko politický a ekonomický nátlak. Avšak teď, když jsou tu příznaky toho, že globální bankovní kartel ztrácí svůj vliv všude po světě, tak jsou z toho jeho zástupci už úplně vyděšení.

 

     Odkaz:   http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9673-bankovni-kartel-ztrata-moc

 

  

         

     Základní podmínky restaurace kapitalismu

 

Haló noviny, 16.1.2017, str. 3, 6     Druhá část rozhovoru s Františkem Nevařilem, bývalým poradcem tří předsedů vlád     Pokud jde o restituce a privatizace (»prichvatizace«), ty byly a zůstaly jádrem a základní podmínkou této naší restaurace kapitalismu. Celá tato monstrózní akce byla po pravdě jen antisociální, protidemokratický a protistátní čin, který dodnes volá po nápravě. Tedy po restituci dosud zašantročeného majetku našim lidem, na základě principu, podle něhož »co bylo ukradeno, musí být vráceno. Připomeňme si jen výsledky hospodaření »nové strany a vlády«. Tak jen výbuch závažné kriminality na území bývalé ČSFR (přírůstek zhruba o 200 vražd ročně) dává bratru za uplynulou dobu okolo 5500 mrtvých obětí navíc. Při vší pietě je to proti uváděným 246 nebo kolika obětem justičních vražd za 41 let totality pouhý pakatel. Nebo průměrná nezaměstnanost přesahující 400 tisíc frustrovaných a nešťastných lidí bez existence, což pro ně fakticky znamená ztrátu kvality života v rozsahu vyčíslitelném skoro na jedenáct milionů let jejich osobního neštěstí. Dobu obíhání úřadů práce a zaměstnavatelů a doprošování. Ztrátu lidské důstojnosti. Místo strachu z StB těch desítek disidentů dnes, jak známo, pořád žije v trvalém strachu o práci, z plantážnických manýrů dnešních zaměstnavatelů-otrokářů, z placení dluhů, exekucí, kriminálníků atd. už nejméně polovina populace. Socialismus prohrál proto, že byl záměrně přidušen a zrazen. To by si měli pracující lidé, tedy oněch 99 procent ze středních tříd, uvědomit a připomenout, aby se nebáli vrátit se k jeho ekonomickým zásadám zaručujícím daleko vyšší míru sociální spravedlnosti a sociálních jistot.

 

     Celý text:   Restaurace.doc

 

  

 

          Kdo chce svrhnout Trumpa?

 

     17.1.2017 , Ruslan Ostaško , Кто хочет свалить Трампа? vyšel 13. ledna 2017 na cont.ws. Překlad CROIX

 

     Za prvé. Trump bude hájit pouze americké zájmy a pouze zájmy těch zájmových skupin, které ho přivedly k moci. To je dobře. A dobře je to proto, protože Trump a jeho stoupenci víceméně správně a pragmaticky chápou, jaké jsou zájmy USA. Rusko a USA nemají rozpory, kvůli kterým by bylo nutné jít do ostré konfrontace až na úrovni vojenského konfliktu. Trump není proruský politik, ale v porovnání s šílenci z kruhů podporujících Clintonovou působí velmi přijatelným dojmem, protože je s ním přece jen možná diskuze a zničení naší země není jeho fixní ideou.

     Za druhé, je třeba chápat, že po volbách ty skupiny elit, které prosazovaly Clintonovou, nikam nezmizely. Kontrolují americká a značnou část světových médií. Mají velmi silný vliv v Pentagonu, v určité části amerických zpravodajských služeb a v americkém finančním sektoru. Pro mnoho pracovníků amerických zpravodajských služeb se otevírá perspektiva nejen ztráty služebního místa, ale také vězení nebo dokonce ztráty života. Aby se tomu vyhnuli, jsou připraveni nejen šířit jakékoliv falešné zprávy. Připomínám, že hned druhý den po zveřejnění skandálních tvrzení na CNN a BuZZFeed ředitel amerických zpravodajských služeb J. Clapper se od obsahu vysílání distancoval, uvedl, že rozvědka bude pracovat pro novou administrativu Bílého domu a pro americký lid.

     Sledujeme nyní naprostý institucionální rozpad USA. Politický boj a konflikt uvnitř samotné mocenské struktury přešel do nejostřejší fáze a tato situace může trvat měsíce i roky a podrývat samotné základy americké státnosti. Je to dobře nebo špatně? Na jednu stranu není dobré, když se odehrává něco takového v jaderné velmoci. Na straně druhé, pokud budou všechny složky amerického establishmentu zaujaty válkou mezi sebou, prakticky to paralyzuje schopnosti USA podnikat něco významného v zahraniční politice.

 

     Odkaz:   http://www.zvedavec.org/komentare/2017/01/7157-kdo-chce-svrhnout-trumpa.htm    

     Celý text:   Kdo-chce-svrhnout.doc

 

 

  

Nástupce Nelsona Mandely uzemnil Američany

 

11. 1. 2017     Mbeki v nejvyšší ústavní funkci Jihoafrické republiky vystřídal v roce 1999 nositele Nobelovy ceny míru Nelsona Mandelu a v úřadu setrval až do roku 2008. Bývalý prezident Jihoafrické republiky Thabo Mbeki tvrdí, že bipolární či unipolární svět je již dávno pasé. Žijeme v multipolárním světě a mezinárodní instituce by se tomu měly přizpůsobit, každý by měl mít rovné zastoupení, tvrdí africký politik. „Pro africké státy je nejúčinnější systém obrany mezinárodní právo. Nemáme žádné atomové zbraně, které by nám pomohly ubránit naši nezávislost, proto potřebujeme všeobecně závazné mezinárodní právo. Samotná existence Sovětského svazu znamenala, že se řešila celá řada otázek, které jsou dnes absolutně smeteny ze stolu, jako například nerovnost. „Nemůžete otevřeně hovořit o problému nerovnosti, aniž byste se zaměřili na fundamentální principy světového kapitalistického systému. Většina dnešních států jsou kapitalistické. Problém je v tom, že kapitalistický systém inherentně vytváří nerovnost, má ji v sobě zakomponovanou.“

 

     Odkaz:   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nastupce-Nelsona-Mandely-uzemnil-Americany-a-hezky-pohovoril-o-Rusech-Mnozi-se-budou-divit-470776     Celý text:   ThaboMbeki.doc

 

 

  

                    Patnáct let Eura

 

     Jan Stern, Haló noviny, 13.1. 2017, str. 9     Prvého lednového dne jsme krom Nového roku slavili též 15 let od zavedeni evropské měny euro. Pochybností kolem eura přibývá. A to i z úst jeho zakladatelů. Za dobu existence eura se prohloubily rozdíly mezi jednotlivými částmi eurozóny - bohatší státy bohatnou rychleji, chudší stagnují, o bohatých a chudých občanech platí to samé. Německý ekonom Thilo Sarrazin jasně vysvětlil, že euro bylo od počátku projektem politickým, nikoli ekonomickým. Euro měla být zásadní pojistka: bude-li euro, nebude již cesty zpět, věřil Kohl. Ekonomika měla sloužit politice, bez ohledu na ekonomickou realitu. Tragédií této hry podle Sarrazina je, že nevyšlo ani jedno: nejenže euro nefunguje ekonomicky, ale nefunguje ani jako tmel politický. Podle Sarrazina se tak čeká již jen na poslední explozi, která vyhodí euro do povětří: rozbití souznění mezi Německem a Francií. To politici vědí, nechtějí být těmi, kterým se domeček z karet zhroutí pod rukama, a problémy jen zametají pod koberec.

 

     Celý text:   15-let-Eura.doc

 

 

       Senzační odhalení bývalého agenta CIA

 

9. leden 2017 kosovoonline Zdroj a Zdroj     Bývalý agent CIA Robert Baer, který před několika lety opustil službu, odhalil  ... jak penězi a lžemi rozporcovali bývalou Jugoslávii a vinu za to všechno svedli na obětního beránka – na Srby. Mnoho agentů a vedoucích pracovníků CIA zmizelo, protože odmítali šířit propagandu proti Srbům v Jugoslávii. Osobně jsem byl šokován množstvím lží, kterými nás "krmili" agentura a politici! Mnoho agentů CIA se podílela na šíření propagandy a přitom ani nevěděli, co dělají. Všichni znali jen zlomek příběhu, a jen ti, kteří to všechno vymysleli věděli všechno, a to byli politici. Před několka lety bývalý agent CIA, který je nyní v Mezinárodním měnovém fondu, mi řekl, že Srebrenica je výsledkem domluvy mezi americkou administrativou a bosenskými politiky. Srebrenica byla obětována, aby Amerika měla důvod k napadení Srbů pro údajné válečné zločiny.

     Vše je velmi jasné: lidé, kteř vyvolali válku a kteří diktovali podmínky míru jsou nyní majiteli společností, které využívají přírodního bohatství! Udělali z národů Balkánu opravdové otroky, kteří makají za malý peníz a prodkty jejich práce končí v Německu, Americe …  Já se upřímně omlouvám za všechno. Právě z toho důvodu se už dlouho zabývám odhalováním tajností CIA a Bílého domu“ - říká Robert Baer.

 

     Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/senzacni-odhaleni-byvaly-agent-cia-odkryva-lzemi-jsme-rozhoupali-jugoslavii-ze-vseho-jsme-obvinili-srby.html     Celý text:   Jugoslavie.doc

 

 

  

 

Od „ekonomického zázraku“

 

k dnešní „blbé náladě“

 

Haló noviny, 9.1.2017, str. 3 a 6 , Rozhovor s Františkem Nevařilem, bývalým poradcem tří předsedů vlád

    Československo po druhé světové válce do konce osmdesátých let prodělalo úplný „ekonomický zázrak“, vybudovalo výhradně z vnitřních zdrojů a vlastní práce našich lidí takřka novou ekonomiku a zvýšilo  hodnotu domácího majetku (státu, místních orgánů, obyvatelstva) skoro osminásobně (v rámci toho na Slovensku - které v tomto období bylo nejrychleji rostoucí zemí Evropy a vyrostlo téměř od nuly - dokonce 11 krát). Hrubý domácí produkt vzrostí devětkrát, osobní spotřeba obyvatel skoro pětkrát, stát měl k dispozici 85 mld Kč finančních rezerv (v dnešních cenách je to  až desetinásobek), měli jsme 107 tun měnového zlata a stát, lidospráva i obyvatelstvo byly v podstatě bez dluhů. Byla zajištěna vlastní potravinová a nejméně na 25 až 35 let i energetická soběstačnost. Atd. Nedostatky byly v tehdejší socialistické ekonomice poměrně snadno odstranitelné. Jejich příčiny totiž nebyly fundamentální, ale spočívaly především ve sterilitě tehdejších politických a na bázi toho i ekonomických metod řízení. Základy národního hospodářství byly totiž zdravé.

 

     Pak přišel listopad 1989. Zatímco do té doby jsme se potýkali s ÚV KSČ, který jsme považovali oprávněně za sabotážní instituci, nyní jsme přišli „pod nůž“ těmto likvidátorům... Restituce a privatizace, navíc „za babku“ až zadarmo, je třeba posuzovat jako protiústavní ekonomický a politický zločin, jehož důsledkem bylo nejen založení našeho nového zlodějského oligarchického panstva jako nového domácího vládce a hlavně pak zahraniční kolonizace, které se už nikdy nezbavíme. Podotýkám že jsme žádný tzv. zahraniční kapitál nepotřebovali. A to nemohli naši noví domácí a hlavně cizí páni dopustit, proč by to jinak všechno dělali? Všechno toto bylo vlastizrádné a protilidové škůdcovství - jinak se to nazvat nedá - bylo prezentováno jako nevyhnutelná šoková terapie v letech 1990 až 1992. Pravda je, že to bylo nezbytné, pokud byla cílem nového režimu a jeho reprezentantů obnova kapitalismu, vládnoucí oligarchie a následné všeobecné politicko-hospodářské kolonizace. A samozřejmě ožebračení naší země a jejího lidu. To nebyly nějaké omyly či chyby, to byly záměry. Uskutečněné. Řekněme si otevřeně, že tyto důsledky jsou nevratné.

 

     Celý text:   Od-ek-zazraku-k-blbe-nalade.doc

 

 

Otazníky nad (ne)vyplácením

 

válečných reparací Německem

 

Jiří Baťa , 7. leden 2017     Blíže nejmenovaný čtenář Parlamentních listů.cz zaslal panu ministru kultury Hermanovi tento dotaz:  Jste znám svojí prací na urovnání vztahů ČR a Německa. Kdy nám v rámci zlepšení vztahů vyplatí válečné reparace? Víte přece, že tento nárok je oprávněný a nepromlčitelný. Vychází to z mezinárodních smluv.Německu bylo na konferenci v Paříži v  prosinci 1945 uloženo vyplatit ČSR, jako signatářskému státu pařížské Dohody o reparacích od Německa, válečné reparace. Výše československých reparačních nároků činila 306 mld. Kčs, vyjádřeno v dobové měně. (V dnešním kurzu by to byly biliony Kč.) Německem sice byla vyplacena částka 230,1 mil. Kčs, ale to je jen zlomek částky (0,08%).

          V odpovědi pro zdůvodnění pozastavení plateb válečných reparací, vycházejícího z údajného jednání ČR a SRN však není zřejmé, na základě jakých jednání mělo k dohodě dojít. V odpovědi není rovněž uvedeno, kdy a kde se mělo toto jednání konat, kdo a na jaké úrovni se jednání účastnil, kdo dohodu podepsal, jaký je text dohody. Pokud skutečně k takové dohodě došlo, je takové jednání nejen nezodpovědné, ale  i trestuhodné. Účastníci tohoto jednání, kteří k takovému závěru dospěli a takovou dohodu podepsali, by měli být neodkladně hnáni k trestní odpovědnosti. Nelze totiž ani vyloučit možnost, že tato dohoda byla realizována formou nekalého korupčního jednání ...

     Odkaz:   http://www.czechfreepress.cz/jiri-bata/otazniky-nad-ne-vyplacenim-valecnych-reparaci-nemeckem-aneb-neco-se-nam-taji.html     Celý text:   ReparaceCR.doc

 

 

  

          Německá vláda změnila Ústavu

 

By  Redakce led 03, 2017      O tomto zásadním kroku téměř nikdo neví. Německá vláda změnila Ústavu - útočná válka ze strany BRD není trestným činem. 01. prosince 2016 odhlasoval německý Bundestag zrušení § 80 trestního zákona s platností od 01. ledna 2017. Dle tohoto zákona bylo Německu znemožněno plánovat útočnou válku. Přesněji podle článku 26, § 1 Německé Ústavy:  „Ten, kdo připravuje útočnou válku (článek 26, § 1 Německé Ústavy), na které se má podílet Spolková republika Německo, a tím přivodí Spolkové republice Německa nebezpečí války, bude potrestán doživotním odnětím svobody nebo odnětím svobody trvající ne méně než deset let.“

     Z jakého důvodu byl tento zákon zrušen lze jen spekulovat. Faktem ale zůstává, že Německo dostalo od NATO vrchní velení nad vojenskými operacemi v Pobaltí a v blízkosti ruských hranic. Od 01. ledna 2017 může tedy Spolková republika Německo opět poprvé od roku 1945 zahájit a podílet se na útočných válkách. Zrušení tohoto zákona proběhlo v tichosti a média o něm neinformovala. Většina německého obyvatelstva tak o zrušení tak závažného zákona vůbec neví. Informuje o tom německý web Anonymous.     Zdroj: 12

 

  Odkaz:   http://www.lajkit.cz/zpravy/item/905-o-tomto-zasadnim-kroku-temer-nikdo-nevi-nemecka-vlada-zmenila-ustavu-utocna-valka-ze-strany-brd-neni-trestnym-cinem

 

 

   

          Co má v plánu Henry Kissinger?

 

     Paul Craig Roberts nám sděluje, že starý mazák Kissinger má v úmyslu využít Trumpovo odhodlání o urovnání vztahů s Ruskem k odtržení Ruska od jeho strategického partnera - Číny.

     Každý Rus si musí uvědomit, že být součástí Západu znamená žít podle pravidel Washingtonu. Jedinou zemí v rámci západní aliance, která má svou vlastní nezávislou zahraniční a ekonomickou politiku, jsou USA. Americký kapitalismus a sociální síť by fungovaly mnohem lépe, bez nutnosti odvádění finančních prostředků pro vojensko-bezpečnostní komplex. Přesněji řečeno, vojensko-bezpečnostní komplex potřebuje více než závody ve zbrojení nějakou velkou hrozbu. Nejnovější americká raketová loď měla dvakrát poruchu a musela být odtažena do přístavu. Stíhačka F-35 stála moře peněz, potýkala se s rozličnými technickými problémy (zde) a je již zastaralá. Ruské střely jsou hypersonické. Ruské tanky jsou kvalitnější. Ničivá síla ruské mezikontinentální střely Satan II je strašlivá. Morálka ruských vojsk je vysoká. Nevyčerpávala se patnácti lety nesmyslných a povětšinou neúspěšných válek proti ženám a dětem.

     Neokonzervativci jsou zdiskreditováni, ale pořád mají značný vliv na americkou zahraniční politiku. Dokud je Trump neodsune do ideologického propadliště dějin, Rusko a Čína udělají nejlépe, když budou nadále udržovat strategickou alianci. Kdokoliv, kdo by se pokusil tuto alianci narušit, by ohrozil nejen Rusko a Čínu, ale i USA a veškerý život na planetě Zemi.

 

  Odkaz:   http://www.zvedavec.org/komentare/2017/01/7146-co-ma-v-planu-henry-kissinger.htm  

  Celý text:   Kissinger.doc

 

 

Katastrofa ruského vojenského Tu-154

 

The Saker , Zdroj: thesaker.is , Překlad: Geo, Eurasia24.cz , 27. 12. 2016      

 

Pár krátkých prvotních úvah : Technická závada: Nepravděpodobné. Tu-154 je třímotorové letadlo a je to velmi spolehlivá mašina. Problém s palivem: Nepravděpodobné. Stejně jako ostatní letadla, i Tu-154 může klouzat a provádět manévry bez energie z pohonné soustavy. Kontakt s ptáky („birdstrike“): Nepravděpodobné. Ani katastrofický „birdstrike“ nemusí zamezit pokusu o přistání s plně naloženým dopravním letadlem. Chyba pilota: Vysoce nepravděpodobné. Chlapi, co pilotovali tohle letadlo, byli extrémně zkušení. Střela: Nepravděpodobné. Bojové hlavice MANPADu nemají rádius dostatečný k vyřazení všech tří motorů. Pobřeží Černého moře je velmi důsledně kontrolováno ruskými silami. Sabotáž/bomba: Nejpravděpodobnější Mnou preferovanou hypotézou je, že to byl teroristický čin vykonaný ukrajinskými operativci. Pokud to byl ukrajinský teroristický útok, následky budou velmi vážné.

 

  Odkaz:   http://www.eurasia24.cz/analyzy/item/2207-the-saker-katastrofa-ruskeho-vojenskeho-tu-154-par-kratkych-prvotnich-uvah     Celý text:   Katastrofa-Tu154.doc

 

   

Vánoce v roce 1986 a dnes

 

aneb Samopaly jako znamení cesty do pekel

 

Napsal/přeložil: brat , 20.12. 2016     Před třiceti lety jsme si mohli užít upřímně klidné a bezpečné Vánoce. Dnes místo pohody řešíme automatické zbraně na vánočních trzích. Jak charakteristické pro celý polistopadový vývoj naší země. Předvánoční Československo v prosinci roku 1986:  Byly Vánoce. Byly banány. Byla cenzura. Byla kontrola hranic. Bylo bezpečno.

          Je bezpečí dnes? Na to ať si každý odpoví sám. Teroristický útok v Berlíně i samopaly v centru Prahy jsou skutečnosti nezpochybnitelné a neúprosné – i když se budoucí pracovníci útvaru pro boj s dezinformacemi snaží vymýšlet, jak překrucovat realitu a být za ještě větší šašky. A cenzura? Tak na to ať si dle svého svědomí odpoví ministr vnitra Chovanec a jeho lidé z budovaného útvaru „pro boj s dezinformacemi“.

 

  Odkaz:   http://eurasia24.cz/blogy-a-komentare/item/2197-vanoce-v-roce-1986-a-dnes-aneb-samopaly-jako-znameni-cesty-do-pekel     Celý text:   Vanoce.doc

 

 

  Evropa na cestě do pravěku

 

     Bezpečnostní situace v Evropě se v průběhu posledního roku evidentně zhoršuje, protože politici v Bruselu, stejně jako u nás i v jiných evropských zemích, nic neudělali pro ochranu svých obyvatel ... Samozřejmě, s výjimkou záplavy bezobsažných řečí a výmluv. Německá policie evidentně nezvládá ochranu vlastních obyvatel. Ve Francii a Švédsku je situace podobná. Francouzští policisté se bouří, němečtí také, jen se o tom u nás mlčí.

     Jedinou cestou záchrany Evropy i našeho národa je ...  odmítnutí protinárodních globalistických vlád, podvodníků, komediantů a dočasných falešných mesiášů plnících direktivy komisařů z Bruselu ...  Dále volba opravdových a osvědčených vlasteneckých politiků, kteří budou prosazovat národ s jeho historickými kořeny, civilizovanou rodinu jako základ státu. Je třeba prosadit nezadatelné a vymahatelné právo každého občana na pravdivé informace, v plném rozsahu bez omezování jakousi politickou korektností a zrůdnými multikulturními ideologiemi z EU a OSN. V neposlední řadě právo každého občana na beztrestné odmítnutí názorů, ideologií, směrnic a zákonů, které ohrožují vlast a národ.

     Prvním krokem je prosazení všelidového referenda k všem důležitým domácím i mezinárodním otázkám, dalším vystoupení z EU a OSN, ovládaných globalisty, rasistickými multikulturalisty, tupými byrokraty a prodejnými korupčníky. To v plné míře platí i v naší republice!

 

  Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2016/12/evropa-na-ceste-do-praveku.html 

  Celý text:   Do-praveku.doc

 

 

     Hlavním problémem Ukrajiny je neonacismus

 

Autoritativní americké periodikum The Nation  konstatuje, že «…ozbrojené rasistické bojůvky, ovlivňující vnitřní i zahraniční politiku Ukrajiny, nejsou o nic méně nebezpečné, než korupce». Washington v posledním roce soustředil svou pozornost jen na to, že ukrajinská moc není schopna bojovat s všudypřítomnou korupcí, přičemž zapomínal na jinou fundamentální překážku rozvoje demokracie na Ukrajině – na ultrapravicové strany a organizace. The Nation přitom zdůrazňuje, že v zemi kvete nefalšovaný nacionalistický teror. «Kromě toho, že brání mírovému procesu, ultrapravičáci hrubě porušují zákony, rozsévají nestabilitu, podrývají demokratické instituty na Ukrajině. Bandy spojené s prapory «Azov», «Ajdar», «Pravý sektor» a «Tornado», vstupují do ozbrojených potyček s policií, ovlivňují soudy a volby, podpalují budovy, které jsou sídly médií, ničí pomníky připomínající sovětskou epochu, vyhrožují novinářům, otevřeně deklarují svůj záměr svrhnout zákonnou moc», – píše autor článku Lev Golinkin. Americký časopis nenechává bez povšimnutí tu skutečnost, že ultrapravicová seskupení na Ukrajině se fakticky stala součástí systému moci v rámci ministerstva vnitra.

 

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/12/20/the-nation-hlavnim-problemem-ukrajiny-neni-korupce-ale-neonacismus/

  Celý text:   The-Nation.doc

 

   

Syrské speciální jednotky zajaly 130 cizích důstojníků?

     18.12.2016 informoval ruský portál Warfiles a správu potvrdil aj americký Southfront Podľa sýrskych vládnych zdrojov v zajatí sa ocitlo 22 Američanov, 16 Britov, 21 Francúzov, 7 Izraelcov, 62 Turkov. Dňa 15. 12. 2016 objavili sýrski špecialisti prvý bunker s vysokopostavenými dôstojníkmi proamerickej koalície. Dôstojníci nekládli odpor a padli do rúk sýrskym špecialistom živí. Vyzradili aj miesta pobytu ďalších dôstojníkov, takže postupne sa počet zajatých dôstojníkov americkej koalície v Aleppe zvýšil na 130.

 

     Dosiaľ sýrski odborníci publikovali zoznam 14 mien a ich identifikácia má za úlohu informovať predstaviteľov cudzích rozviedok pôsobiacich v Sýrii, že sýrske bezpečnostné sily naozaj cudzích dôstojníkov zatkli. Zverejnenie zoznamu svedčí pravdepodobne o skutočnosti, že Rusi a Sýrčania pokračujú v spravodajskej hre a zároveň v diplomatických rokovaniach so západnými predstaviteľmi. Zajatie týchto dôstojníkov by vysvetľovalo aj zbrzdenie procesu odsunu členov “umiernenej opozície” do Idlibu – proste Západ sa zúfalo snaží dostať svojích zajatých dôstojníkov z ruských a sýrskych rúk, skôr ako ich sýrske bezpečnostné sily predstavia v živom vysielaní celému svetu.

 

  Odkaz:  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9397-syrske-jednotky-proamericka-koalice

  Celý text:   Zajatci.doc

 

 

 

          Na Sobotku a Hermana podáno trestní oznámení

 

Podáváme trestní oznámení na předsedu vlády Bohuslava Sobotku a ministra kultury Daniela Hermana, neboť existuje podezření, že jejich politická činnost, a to zejména spolupráce se Sudetoněmeckým Landsmanschaftem naplnila skutkovou podstatu trestného činu vlastizrady a dalších výše uvedených trestných činů nebo pokusu o ně.

 

  Podezřelí: Bohuslav Sobotka, nar. 23. října 1971, předseda vlády České republiky 
  Daniel Herman, nar. 28. dubna 1963, ministr kultury

  Oznamovatel: Svaz Českých právníků, z.s. IČ 02428890

  Zastoupen předsedou JUDr. Bc Norbertem Naxerou

  Poškozený: Česká republika a všichni její občané

 

Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů vlastizrada podle § 309 Trestního zákoníku, Rozvracení republiky, podle § 310 TrZ a Spolupráce s nepřítelem podle § 319 TrZ, Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ a Účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 TrZ

 

  Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/12/13/na-sobotku-a-hermana-podano-trestni-oznameni-za-vlastizradu/   

  Celý text:   Trestni-oznameni.doc

 

  

 

          Elitám se hroutí systém lhaní - Post-truth

 

     9.12.2016 , Geo, Eurasia24.cz      ČTK nás informovala mimo jiné o vyhlášení „slova roku“ ve Velké Británii a v Německu. Jaká náhoda: naši západní sousedé i ostrované vybrali stejné slovo – postfaktisch , respektive post-truth, čili postpravdivý. Člověku se dělá zle už jen z definice onoho slova ve zprávě ČTK: „Označuje skutečnost, kdy objektivní fakta mají menší vliv na utváření veřejného mínění než emoce“, kdy „lidé jsou ochotni ignorovat fakta a dokonce akceptovat i zjevně lživé informace“. Stále častěji totiž lezou na povrch skutečnosti, které jedna po druhé zasazují ránu elitám a jejich globalistickým záměrům. Pokoušejí se tímto navrátit „význam“ a „důvěryhodnost“ jejich monopolního prostředku prosazování vlivu ve světě. Systém šíření manipulací a lží se ale neodvratně hroutí – a končí právě teď.

 

  Odkaz:  http://eurasia24.cz/media24/item/2179-elitam-se-hrouti-system-lhani-post-truth-je-jejich-beznadejnym-pokusem-o-obranu          Celý text:  Post-truth.doc

 

 

 

          Mrazivá změna v rozhodování EU

 

14. 12. 2016 Britský deník Express  píše o alarmujícím rozhodnutí Evropského parlamentu, na základě kterého bude možné schvalovat směrnice za zavřenými dveřmi. Mnozí tento krok považují za další důkaz o demokratickém deficitu Evropské unie. Zatímco v minulosti se každý zákon projednával v Evropském parlamentu ve třech kolech, kdy mohli europoslanci do celého procesu zasahovat svými připomínkami a doplňky, nově tak projdou jen jedním jednáním.

Návrh nazvaný The Corbett Report, který vypracoval britský labouristický europoslanec Richard Corbett, by měl odstranit zdlouhavou byrokracii při schvalovacích procesech zákonů a nařízení. Za zavřenými dveřmi se tak sejdou nevolení úředníci, zástupci nevolené komise a pár vybraných europoslanců a připraví normu, kterou už nebude moci nikdo upravit. Zastánci této možnosti jsou nadšeni, že se "urychlí rozhodování v EU". Kritici EU to považují za „pohrdání voliči“.

 

  Odkaz:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/A-lidem-to-proste-nerekneme-Mraziva-zmena-v-rozhodovani-EU-467050  Celý text:  RozhodovaniEU.doc

 

  

     Petrohrad získal cenu World Travel Awards

 

Petrohrad, 11.12.2016 (HSP/Foto: Screenshot HospitalityNet)  Eugen Rusnák:  Mesto Sankt-Peterburg u nás známe ako Petrohrad alebo Leningrad získalo prestížnu prémiu  World Travel Awards ako najlepšia turistická a kultúrna destinácia sveta v tomto roku. Odborníci predpovedajú tomuto mestu perfektnú budúcnosť. Mesto vyhralo tu najprestížnejšiu cenu v turistickom svete. Severná metropola Ruska každoročne organizuje obrovské množstvo kultúrnospoločenských, športových a iných podujatí a podnikateľských a priemyselných fór. Toto ocenenie je to vysokým ohodnotením významu nášho mesta v oblasti turistiky a tento význam s každým rokom narastá,“ vyhlásil pre média predseda petrohradského Úradu pre rozvoj turistiky Andrej Muškarev. Sankt-Peterburg je jedným z najkrajších a najznámejších miest vo svete a je to perfektná príležitosť, aby zaujal svoje zákonité miesto v radu najlepších turistických a kultúrnych destinácií sveta,“ zdôraznil Prezident spoločnosti World Travel Awards  Graham Cooke.

 

  Odkaz:  http://www.hlavnespravy.sk/hospitalitynet-petrohrad-sa-stal-najlepsou-turistickou-a-kulturnou-destinaciou-sveta-a-ziskal-najprestiznejsiu-cenu-world-travel-awards/871078  Celý text:  Petrohrad.doc

 

  

    

 

     V bojích o Aleppo udeřila rozhodující hodina

 

 8.12.2016 , překlad: mbi , Eurasia24 , Zdroj: warfiles.ru     „Pohřební vzlyky“ USA a jejich spojenců nad úspěchy syrské armády (SAA) nejsou ničím jiným než pokusem udržet bojeschopnost teroristických skupin vytvořených a vycvičených americkými zpravodajskými službami. Pro Komsomolskou pravdu to uvedl plukovník ve výslužbě Viktor Baranec. Baranec uvedl, že během posledních let byly ženy a děti v Aleppu využívány jako „živé štíty“ ozbrojenců. Západní politici a mainstreamová média se snaží přiřknout odpovědnost za ztráty na civilním obyvatelstvu ruskému letectvu (VKS), pravdou však je, že se ruské vzdušné síly od Aleppa drží v uctivé vzdálenosti. Čím hlasitěji však západní komentátoři v souvislosti se situací v Aleppu volají po zavedení dalších protiruských sankcí, tím jasněji se ukazuje, že se USA a jejich spojenci snaží v první řadě zachránit teroristické skupiny. Není se co divit – vždyť si je „vypěstovaly“ západní tajné služby.

 

  Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2016/12/usa-placou-nad-hrobem-v-bojich-o-aleppo.html  Celý text:  Aleppo.doc

 

  

          Z těchto antisociálních lidí mrazí.

 

6.12. 2016 , deprogramyourself.org     Títo jednotlivci a rodiny sú skutoční ľudia, ktorí stoja za našou politickou korupciou, ničením našej planéty a naším ekonomickým zotročením. S priamym dôrazom na kriminalitu politikov, zvlášť u amerických prezidentských kandidátov, je ľahké opomenúť ľudí, ktorí sú skutočne zodpovední za celý tento chaos. Väčšinu americkej politickej scény už viac ako sto rokov a pravdepodobne dlho predtým riadila malá menšina bohatých rodín a jednotlivcov. Prostredníctvom politických a ekonomických machinácií v priebehu rokov tieto skupiny a ich prisluhovači financovali obe strany vojen a profitovali z nich. Vlastnia spoločnosti, ktoré znečisťujú našu planétu a vykorisťujú nás všetkých. Vlastnia banky, ktoré z nás robia otrokov splácajúcich imaginárny dlh.

Rodina Rothschildovcov. Predstavujú pravdepodobne najbohatšiu rodinu na svete a v podstate vlastnia väčšinu centrálnych bánk na svete. Táto jedna rodina má silu zničiť akýkoľvek národ, ak nebude robiť to, čo chce ona.

Rodina Rockefellerovcov. David Rockefeller sa podieľal na plánovanom príchode tohto „nového svetového poriadku“ prostredníctvom jeho vplyvu v skupine Bilderberg, v Trilaterálnej komisii a v Rade pre zahraničné vzťahy.

Henry Kissinger. Niet divu, že bol jedným z najbližších priateľov Davida Rockefellera od roku 1954. Je vojnový zločinec ako nikto iný, aj niektorí z jeho chránencov – napríklad Hillary Clintonová. Jeho dedičstvo je zjavné v nikdy nekončiacej „vojne proti teroru“ a mimosúdnych popravách amerických občanov.

Larry Summers. Spolu so svojím radcom Robertom Rubinom, boli zodpovední za dereguláciu bankového systému USA, a to odstránením Glass-Steagallovho zákona. Pretlačil všetky deregulácie, aby bankári zbohatli, pretože kríza v roku 2008 v podstate  predstavovala hromadný presun bohatstva ľudí k bankárom.

George Soros. Zbohatol ako manipulátor peňažnej meny, kedy dosiahol bilión dolárov za jeden deň odštartovaním britskej finančnej krízy a stávkou na výsledok. Thajsko ho nazýva „ekonomickým vojnovým zločincom“. Soros tiež presadzuje „jednu svetovú vládu“.

 

  Odkaz:  http://www.lajkit.cz/zpravy/item/831-lide-mrazi-antisocialni-hrozba-lidstvo  Celý text:  5-hrozeb.doc

 

 

 

          Ešte k hoaxu globálneho otepľovania

 

      Viktor Memfer     Nevládny medzinárodný vedecký panel (v kontraste k IPCC) vydal vlastnú analýzu pod názvom Climate Change Reconsidered II (CCR-II). Kedysi, keď o pravde (a živote) rozhodovala katolícka cirkev, vedcov aj s nepohodlnými faktami upaľovali.

     V súčasnosti o pravde (a prípadne vedeckej kariére) často rozhodujú politici a médiá, pričom sa dajú vedci bez svedomia presvedčiť na spoluprácu. Posledných viac ako 18 rokov žiadne GO nenamerali, priemerná teplota Zeme osciluje okolo tej istej hodnoty. Túto stagnáciu (vtedy 15-ročnú) priznal aj časopis Nature už pred tromi rokmi, v septembri 2013. Takže, o akom otepľovaní je reč? Myslím, že o fiktívnom, preto logicky nesúhlasím s vyjadrením, že „téma globálneho otepľovania je dôležitá“. Čo nie je, nemôže byť dôležité. Hlavné tvrdenie filmu Veľký podvod s GO bolo, že GO je podvod a bolo to vo filme jasne dokumentované najmä prezentovanými faktami 800-ročného posunu hodnôt CO2 za hodnotami teplôt. CO2 jednoducho nemôže byť príčinou toho, za čím sa vlečie s veľkým odstupom.

     V roku 2015 sa ku GO takto vyjadril držiteľ Nobelovej ceny za fyziku (nie za mier) Ivar Giaever: „Ak máte teóriu nesúhlasiacu s experimentom, tak musíte zmeniť teóriu, pretože bola chybná... GO sa stalo novým náboženstvom, pretože o ňom nemôžete diskutovať... je to ako katolícka cirkev... Faktom je, že za posledných 100 rokov teploty išli hore o 0,8 stupňa ... „Aká je optimálna teplota Zeme? Je to tá, ktorú máme práve teraz? To by bol zázrak. Nikto mi nepovedal, aká je optimálna teplota Zeme... Výraz Climategate označuje prípad tisícok uniknutých emailov z oddelenia výskumu klímy v University of East Anglia, ktoré dokazovali falšovanie údajov. Je veľký politicko-finančný tlak na vedcov, aby v záujme svojej kariéry „mysleli alarmisticky“

 

  Odkaz:  http://www.zemavek.sk/articles/view/este-k-hoaxu-globalneho-oteplovania  Celý text:  Hoax-GO.doc

 

 dále viz:  http://www.globalresearch.ca/copenhagen-and-global-warming-ten-facts-and-ten-myths-on-climate-change/16467  ,  Globalni-oteplovani.doc 

     Ještě ke klimatologické konferenci v Paříži :     Agenda využívající tezi o oteplování způsobeném člověkem - boj proti globálnímu oteplování, je dalším nástrojem vládců Západu. Obdobným nástrojem jako mezinárodní boj za lidská práva (podle kritérií tohoto panstva), boj proti mezinárodnímu terorismu (podníceném vládci Západu), boj za práva sexuálních menšin a další. Tyto nástroje mají sloužit k postupnému přesouvání moci od orgánů jednotlivých států na nadnárodní instituce, podléhající vládcům Západu. K postupnému ovládnutí světa západními superboháči, k nastolení NWO (jejich nového světového řádu).

 

  

Neonacisté z Ukrajiny budou

volně cestovat do ČR?

 Petr Cvalín • 30. 11. 2016     Od Nového roku může pro Ukrajince začít platit bezvízový režim, na kterém se dohodli diplomaté členských zemí EU. Tím pádem občané Ukrajiny nebudou potřebovat ke krátkodobým cestám do EU víza.

          Položme si otázku, zda-li je v národním zájmu Česka podporovat tento bezvízový styk. Myslím, že nikoli. Například z hlediska dovozu „levných pracovníků“ z Ukrajiny. Pokud tento dovoz ze země, která byla donedávna zmítána občanskou válkou posílí, tak to logicky sníží cenu práce v Česku. Samozřejmě, že na tomto trendu zbohatnou zejména podnikatelé a pracovní agentury. Je smutné, že tuzemská vláda toto nebere v potaz. Zde považuji za nutné zmínit, že dohoda ohledně bezvízového styku s Ukrajinou ke krátkodobým cestám do unie údajně zakazuje občanům Ukrajiny pracovat v zemích EU. Ale jak vše bude ve skutečnosti, je jiná otázka.

          Ovšem největší nebezpečí spatřuji v tom, že na Ukrajině je několik dobrovolnických polovojenských batalionů, patřících tamním oligarchům, kteří se netají sympatiemi k neonacismu. Jak víme, tak tyto bataliony se aktivně zapojily do bojů na východní Ukrajině, kde probíhala občanská válka. A pokud lidé, kteří se netají sympatiemi k neonacismu a zabíjeli i civilisty v době ukrajinské občanské války, budou moci bezvízově cestovat například do ČR, tak je to pro nás bezpečností riziko. To je prostě fakt, který nelze popřít. Ale bezpečnostní riziko představují i ti, kteří bojovali a zabíjeli na straně separatistů.

          Opravdu chceme, aby se tito lidé pohybovali na území ČR?

 

  Odkaz:  http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=174219

 

  

 

Nyní "Majdan naruby?"

 

Eugen Rusnák - Zaporožje, Charkov, Odesa, Moskva, 30. novembra 2016 (HSP/Foto: YouTube)      Na Ukrajine a v Rusku na sociálnych sieťach, ba dokonca aj v médiách sa začína hovoriť o novej revolúcii. Začala sa 13. novembra v ukrajinskom meste Zaporožje a potom sa rozšírila nielen na viaceré ukrajinské, ale aj na ruské mestá. Nekoná sa na Majdane a iných námestiach, ale absolútne netradične na… železničných staniciach. Je to presný opak Majdanu. Ľudia sa tam nebijú a nestrieľajú, ale… spievajú a tancujú. Ukrajinci spievajú ruské ľudové a populárne pesničky a Rusi spievajú ukrajinské ľudovky a populárne pesničky. Títo „revolucionári“ pripomínajú, že Rusi a Ukrajinci majú spoločnú minulosť, sú to dva bratské národy a vyzývajú k zmiereniu a obnoveniu dobrých vzťahov medzi dvoma krajinami.

 

 Ruská pesnička v Zaporožje :     https://youtu.be/Ch34Kr7nN7Y

 Ruská pesnička v Charkove:       https://youtu.be/qViOBLnGxOg

 Ruská pesnička v Odese:  https://youtu.be/wLtq2_q8C8w

 Ukrajinská pesnička v Moskve:             https://youtu.be/WdmytzKqpwU

 

  Odkaz:  http://www.hlavnespravy.sk/videoreportaz-nova-revolucia-na-ukrajine-a-v-rusku-vobec-to-nie-je-majdan-skor-majdan-naopak/866210     Celý text:  Anti-Majdan.doc

 

 

 

Paul Craig Roberts požiadal Putina o ruské občianstvo

Washington, 30. novembra 2016      Po Gérardovi Depardieovi, Stevenovi Seagalovi a iných známych osobnostiach o ruské občianstvo požiadal aj bývalý poradca ministra financií USA vo vláde Ronalda Reagana Paul Craig Roberts.

Paul Craig Roberts perfektne ovláda novinárske remeslo a v ironickej a sarkastickej forme brilantne kritizuje svojich oponentov. Presne v takej ironickej forme napísal aj otvorený list Vladimírovi Putinovi. Tvrdí, že po jeho kritických článkoch o politike prezidenta Busha – mladšieho mu od r. 2004 neumožňujú publikovať svoje články žiadne vedúce americké noviny a časopisy. V r. 2009 vystúpil s tvrdou kritikou všemožných „farebných revolúcií“ a potom aj revolúcií v Gruzínsku a na Ukrajine. Označil ich za naplánované akcie CIA. V marci 2014 ocharakterizoval Majdan ako ozbrojený štátny prevrat, nezákonné uchopenie moci a taktiež označil ho za cielenú akciu USA proti Rusku.

Eugen Rusnák

  Odkaz:  http://www.hlavnespravy.sk/paul-craig-roberts-byvaly-poradca-ministra-financii-usa-vo-vlade-ronalda-reagana-poziadal-vladimira-putina-o-ruske-obcianstvo/866199     Celý text:  Roberts.doc

 

  

Evropa na cestě od blahobytu do náruče

 

Nového světového řádu

 

          Je katastrofálním výsledkem budování našeho 27-letého kapitalismu, že máme, jak uvedla minulý týden MF Dnes, celkem 4,5 milionu exekucí díky kvetoucímu podnikatelskému sektoru soukromých exekutorů. Chudoba nepadá s nebe. Mají ji na svědomí ti, kteří ovládají finanční systém. Většina držitelů velkého majetku – tedy ono 1% světové populace, k němu nepřišla šikovným investováním, svou pílí nebo schopnostmi, ale díky enormní úvěrové emisi, podnícené Fedem, Evropskou centrální bankou a dalšími centrálními bankami západního civilizačního okruhu ...

          Barack Obama zůstane zapsán v dějinách jako rekordman, který připravil půdu pro pád, ze kterého budou nakonec obviněni možná právě konzervativci před nástupem jedné světové měny a vlády, kterou časopis Economist předpovídá v roce 2017–18. ...působení složeného úroku v ekonomice ... vede zákonitě ke kolapsu. Po celé Evropě nastoupí tzv. „konzervativní pravicoví populisté“, jak jim říká korporátní tisk. Ti budou moci být obviněni za všechno zlé, co přijde, od skutečných fašistů usilujících o jeden světový řád v duchu Orwella. Půdu k tomu připravovali dostatečně dlouhou dobu se svými spojenci: masmédii a koupenými politiky po celé zeměkouli.

 

  Odkaz:  http://news.e-republika.cz/article3769-Evropa-na-cest%C4%9B-od-blahobytu-do-naru%C4%8De-Noveho-sv%C4%9Btoveho-%C5%99adu     Celý text:  Lauterbachova.doc

 

  

 

Svět podle EU – Chudým brát a bohatým dávat

 

      Ondřej Konečný , 19. 10. 2016     Zatímco se všichni občané ČR skládají na to, aby mohl náš stát zaplatit svůj příspěvek do EU, z fondů EU čerpají ti nejbohatší a nejvlivnější, kteří mají konexe. Zastávat se současné podoby Evropské unie a jejích přerozdělovacích mechanismů znamená zastávat se doslova loupeže. Faktem je, že peníze do EU posíláme všichni. ČR z daní svých občanů platí příspěvek do rozpočtu EU, který jen za minulý rok činil 42 mld. korun. I ti nejchudší platí daně – minimálně ty nepřímé, jako jsou DPH, daň z pohonných hmot, tabáku nebo alkoholu. Málokdo si u pumpy uvědomuje, že je benzín téměř 2x dražší kvůli daním. V ceně zboží to zaplatí i ti, kdo auto nemají. Včetně důchodců nebo lidí bez práce.

          Peníze z EU se však dostanou jen k některým. Dotace z EU nepomáhají České republice. Pomáhají oligarchizaci českého státu a české politiky, jak vidíme na příkladu Agrofertu Andreje Babiše a dalších. Desítky milionů korun z evropských dotací čerpají v ČR také globální společnosti, jakými jsou například Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo či Wrigley.

          Jsem přesvědčený, že dotovat bohaté a zdaňovat chudé je ten nejnespravedlivější a nejamorálnější systém, jaký kdy kdo mohl vymyslet. Současná EU má alternativu.“

 

  Odkaz:  http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=172642

  Celý text:  Konecny.doc

 

  

Čína největším inovátorem

Haló noviny, 26.11.2016, str. 6     Čína zůstává v čele podávání patentových přihlášek. Během loňského roku jich jako jediná země světa poprvé registrovala více než milion. Uvedla to Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO). Asijské země se na celkovém množství žádostí o patenty podílely 62 %. Celkově loni Číňané podali 1,01 mil. z celosvětového poctu 2,9 mil. patentových žádostí. Naprostá většina z nich byla podána u domácího patentového úřadu, pomalu ale narůstá i počet čínských patentových přihlášek v zahraničí, uvedla WIPO.

     Čínské patenty se nejvíce týkají telekomunikací, elektroinženýrství, počítačových a zdravotnických technologií. »Dělají nyní z inovací ústřední bod své ekonomické strategie,« řekl o Číně generální ředitel WIPO Francis Gurry. USA skončily stejně jako předloni na 2. místě s 526 296 žádostmi. Za nimi následovalo Japonsko a Jižní Korea.

 

 

 

Předání darů škole „Naděžda“ v Alčevsku

 

Jaromír VAŠEK, Alčevsk, Haló noviny, 23.11.2016, str. 9, FOTO-autor a jeho archiv

 

          Po mém příjezdu z jarního pobytu na Donbasu jsme se s přáteli rozhodli založit Společnost přátel Luhanské lidové republiky a Donbaské lidové republiky (LLR a DLR). Jedním z jejích cílů je i vysílání humanitární pomoci na Donbas. Rozhodli jsme se konkrétně pomoci školám. Nadešlo 1. září, nový školní rok. Děti se scházely ve slavnostním (kluci v oblecích, děvčata v šatech, ve vlasech mašle) u školy č. 13 »Naděžda«. V půl deváté začal hodinový program. Nejprve zazněla luhanská státní hymna, pak byl slavnostní pochod s vlajkou LLR. Ředitelka představila hosty - dva z radnice, tři vojáky, popa a mě jako zahraničního hosta. Po projevu ředitelky provázeli programem chlapec s dívkou. Sledoval jsem hezká pěvecká a taneční vystoupení žáků. Moc pěkné bylo i představení 20 prvňáčků ... Zazněla česká státní hymna.

          Byl to krásný pocit slyšet naši hymnu 1700 kilometrů od vlasti, v těžce zkoušené LLR! Předstoupilo osm dětí z 1. až 8. třídy. Předal jsem jim dar z ČR - školní batohy se sešity a dalšími školními potřebami. My, Češi, jsme udělali obrovskou radost těmto chudým dětem v zemi války!!! Už navždy budou vědět o ČR, vážit si jí. Vědí, že v ní mají přátele.

 

  Celý text:  Alcevsk.doc

 

  

Sudetoněmecká hrozba našemu národu

 

           Projev P. Rejfa  na  demonstraci Aliance národních sil, Praha, Palackého náměstí, 17. 11. 2016:      Scházíme se při výročí popravy devíti českých studentů v Dělostřeleckých kasárnách v Praze – Ruzyni 17. listopadu 1939. Byl to následek odporu českého studentstva proti německé okupaci. V současné době jsme v obdobné situaci. Historie je převracena naruby. Jako v minulosti je k nám nasouvána a podporována pátá kolona – takzvaní sudetští Němci. Naprostá většina z nich podporovala Hitlera, v němž viděli záruku opětného „vyhoupnutí se do sedla“. Ve volbách v r. 1935 se stala Henleinova strana nejsilnější stranou v ČSR, 1.260.000 sudetských Němců bylo členy NSDAP. Za rozvrácení republiky dostalo od Hitlera 1.529.000 sudetských Němců vyznamenání. Sudetoněmecký landsmanšaft se nezřekl tzv. práva na vlast a na odškodnění za odsun, což je v příkrém rozporu s mezinárodním právem. Na druhé straně z poválečných reparací stanovených pro Československo Pařížskou konferencí v r. 1946, které činily 360 mld. předválečných korun (dnes to činí odhadem 3-4 biliony Kč) nám splatili necelé 1 %.

          Nesmiřujme se s Drang nach Osten současné doby, s převracením naší republiky v 17. zemi Německa. Pak bychom se mohli stát po sudetských Němcích a privilegované vrstvě z řad muslimů třetím podřadným etnikem v naší vlastní zemi. Nepodporujme vlastizrádné politiky, klaďme odpor rozvratným akcím EU, Německa.

 

  Odkaz:  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/projev-P-Rejfa-na-demonstraci-ANS-161119.htm    

  Celý text:  Podklad-k-vystoupeni.doc

 

  

Perestrojka pro ekonomiku 2x horší než hitlerovci

 

22. 11. 2016    zdroj     "Cena Gajdarových reforem je hrůzná, 2x horší, než byl vpád fašistů". "Musíme pochopit, jak hluboko jsme padli a jak obrovskou cena jsme zaplatili za ty takzvané tržní reformy", říká Alexej Puškov. Za roky druhé světové války SSSR pozbyl 24% HDP a od roku 1991 do roku 1998 přišlo Rusko o 48% HDP, což znamená, že ekonomika klesla dvakrát víc, než tomu bylo v důsledku vpádu hitlerovského Německa, konstatoval 20. listopadu ve vysílání pořadu "Nedělní večer s Vladimírem Solovjovem" předseda komise Rady federace pro informační politiku Alexej Puškov.

Pokud budeme suše a nezaujatě porovnávat výsledky činnosti Stalina a reformátorů 90-tých let, pak "se našim reformátorům podařilo zaplatit ještě větší lidskou cenu za mnohem menší výsledek. Protože tam jsme alespoň vydrželi ve válce. Obávám se, že pokud by v letech 1996-1997 začala válka, nebylo by možné, abychom ji přežili. Natolik byla země oslabena. "

 

  Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2016/11/cena-gajdarovych-reforem-je-hruzna-2x.html    

  Celý text:  Perestrojka.doc

 

    

 

 

 

Bude záchrana krvavá nebo ještě bez krve !!!?

 

 21.11.2016  Podíváme-li se na dnešní svět očima G.Orwella a jeho „manuálu“ 1984, nezbavíme se mrazení v zádech ještě dlouhou dobu, pokud vůbec někdy:

 

 

          Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla     ,     Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost…..Je třeba rozdupat vazby na minulost i rodinu i zemi….Rodina musí přestat fungovat i jako pojem…     ,     Ideopolicie, ideozločin, ministerstvo pravdy, kdo projevuje touhu po nezávislých informacích je zrádce     ,     Velký bratr

          Jsou „národovečtí“ politici opravdu extrémisté nebo vizionáři varující před globálním rizikem? O tom, že kontinuálně vedené války v různých částech světa jsou nutné pro mír, nás přesvědčují političtí představitelé naší jedinečné západní civilizace poslední dobou čím dále tím častěji. Tvrzení, jak úžasné období Evropa, díky jedinečné EU, prožívá, je velmi pokrytecké. O nevědomost se, měrou vrchovatou, starají téměř všechna mainstreamová média, ať už vlastněna oligarchy nebo s nedefinovatelným vlastnictvím, nazývaným veřejnoprávní instituce se svými koncesionáři.

          A pokračování….pokud neotevřeme oči ?     Pozvolna se rozjíždí cenzura na internetu ...  Pokračuje likvidace živnostníků, ... lépe bude všem ve fabrikách patřících těm správným lidem ... Hotové peníze budou zrušeny. …používejte čipový podkožní implantát… Tím bude zaručena absolutní kontrola nad občanem.

          Je nutné otevřít oči, vidět rozpory mezi mluvenými, slibovanými a činěnými skutky většiny politických stran včetně „státohnutí“, nebát se zkusit změnu mimo politický establishment a hlavně tlačit na správu veřejných věcí co nejblíže k občanovi. Snadné to však určitě nebude…

 

  Odkaz:  http://svobodnenoviny.eu/vzdyt-je-to-uz-realitou-aneb-bude-zachrana-krvava-nebo-jeste-bez-krve/    

  Celý text:  Zachrana.doc

 

  

 

Proč byla "Sametová revoluce" studentům ukradena?

 

          http://outsidermedia.cz , 19. listopadu 2016     Na tuto otázku někdejších studentů z konce roku 1989 je dnes snadná a velmi jednoduchá odpověď. Protože sám systém, který ta jedna z prvních východoevropských barevných "revolucí" od samého začátku vygenerovala, vůbec nebylo vyrovnání s minulostí, ale jen úplně obyčejný kapitalismus. Kapitalismus, který má sám v sobě geneticky zakódovanou sociální nespravedlnost. Kapitalismus, jehož funkce a tak zvaná „prosperita“ není založena na skutečně spravedlivém právu, ale pouze na korupci a lidské chamtivosti, na soustavných a opakovaných ideologických lžích a na majetkových krádežích všeho druhu.

          Nu a aby to bylo ještě zajímavější a vy jste měli ve volných chvílích nezaměstnanosti na koho tiše i hlasitě nadávat, tak si k tomu všemu ti hodní ideologové kapitálu navíc i „vypůjčili“ jméno starého Marxe a obdařili svůj aktuálně nejnovější mozkový výplod přívlastkem jeho jména, coby NEO-marxismus. (Podobně jako si hitlerovci ukradli slovo socialismus pro svůj nacionální socialismus.) Takže, vážení a milí dědicové důvěřivců roku 89, radujte se a veselte se, protože kapitalismus jednadvacátého století na vás a na vaše děti ještě nezapomněl. A možná přijde i nový legislativní kouzelník jménem pan Šaría!

 

  Odkaz:  http://outsidermedia.cz/proc-byla-sametova-revoluce-studentum-ukradena/    

  Celý text:  Proc-byla.doc

 

 

    

 

Svět je na počátku konce globalizace.

 

Lis 16, 2016 , http://aeronet.cz , -VK-      Svět je na počátku konce globalizace, projekt jednotného řízení světa selhal. Amerika se pootočila se zvolením Donalda Trumpa jiným směrem a svět už nebude nikdy takový, jaký býval předtím. Brexit nastartoval konec globalizace v Evropě. Na konci globalizační rovnice je člověk bez práce. Migranti tlačí na snižování mezd ve všech odvětvích. V praxi se ukázalo, že globalizace je jako virus, který pomalu zabíjí svého hostitele, na kterém je ale paraziticky závislý. Globalisté se problém zbytnělosti potřeby lidské práce pokusili kompenzovat procesem globálního chudnutí. Globalizace není životaschopný koncept. Stále více se proto mezi ekonomy hovoří o náhradě globalizace něčím, čemu se říká neokoloniální věk. Evropští politici nejsou na konec globalizace připravení. Budou se hledat nová řešení, společný trh, ale s regulacemi a ochranami, volný pohyb, ale s kontrolami, omezená migrace s velkými kontrolami. Národní elity se budou snažit přežít a zabránit lidovým povstáním a dalším exitům z EU.

 

  Odkaz:  http://aeronet.cz/news/svet-je-na-pocatku-konce-globalizace-projekt-jednotneho-rizeni-sveta-selhal-ceka-nas-navrat-ke-kolonialismu-v-cem-se-pjakin-mylil-a-proc-je-trump-zachrancem-zapadniho-sveta/  

Celý text:  Globalizace.doc

 

  

          Kdo vraždí ruské vědce?

 

          Vitalij Karjukov svpressa.ru     Za patnáct let záhadně zemřelo více než sedmdesát zástupců vědecké elity Ruska. V CIA mají speciálně vytvořený seznam vynikajících ruských vědců, včetně jaderných fyziků. Jsou v něm stovky jmen.“ Před pěti lety za podivných okolností havarovalo letadlo, ve kterém letělo pět nejlepších ruských jaderných fyziků. Vědci pracovali na výstavbě Bušerské jaderné elektrárny v Íránu. Jedním z nich byl Andrej Trofimov. Někdo "kuchá" hlavy nositelů strategických tajemství s použitím psychotropních, technických a jiných prostředků. Máme čekat na pokračování lovu na vědeckou elitu Ruska? Tato otázka zatím zůstává bez odpovědi.

 

  Odkaz:  http://eurasia24.cz/veda-technika/item/2132-kdo-vrazdi-ruske-vedce-za-patnact-let-zahadne-zemrelo-vice-nez-sedmdesat-zastupcu-vedecke-elity-ruska   Celý text:  Kdo-vrazdi.doc

 

 (CIA má dlouhé, krvavé prsty - viz též Seznam smrti :     http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2602-seznam-smrti-hillary-clintonove-pribehy-81-mrtvol-lemujicich-jeji-cestu-vzhuru-utajena-poprava-u-bileho-domu-jako-spicka-ledovce-ukradla-obet-tajne-dokumenty-pro-wikileaks-ma-hillary-smlouvu-s-dablem.htm  )

 

  

         

          17. 11. 1989 jako druhá Bílá hora

 

         František Nevařil • 15. listopadu 2016  Tento „vítězný“ převrat nám přinesl restaurovaný kapitalismus. Ztratili jsme respektovaný a významný (ozbrojený) stát. Přišli jsme o ohromný majetek My, dnešní kapitalistická Česká republika, jsme v důsledku zbídačení a nemajetnosti  pouhou zahraniční kolonií. Stali jsme se a zůstáváme evropskými občany druhé až třetí kategorie. Byli jsme připraveni i o naši „víru“. Ne v nějakého všemocného Boha, ale ve spravedlivou a perspektivní moderní sociálně spravedlivou společnost. Byli jsme odměněni popliváním naší země, našeho národa i naší historie. Nastal trvalý úpadek našeho propadlého zemědělství, zbytkového „montážního“ průmyslu i potácejícího se stavebnictví. Žijeme ve zlomové době. Pokud ji český stát a český národ ve zdraví přežije (nenalhávejme si to nelze vyloučit), čeká nás něco jako osud Lužických Srbů, nebo dokonce možná Palestinců. Svými důsledky (viz výše) je 17. listopad 1989 i přes ty věky srovnatelný, a to ve velké míře, právě s oním osudným 8. listopadem 1620.

 

  Odkaz:  http://outsidermedia.cz/17-11-1989-jako-druha-bila-hora/   Celý text:  17listopad1989.doc

 

  

          Mrtvá ruka Moskvy

 

      By  Redakce lis 10, 2016     Pokud Rusko napadnou, odpoví „Ruka smrti“. Obávaná zbraň je stále schopna reagovat na jaderný útok. Moskva údajne má stále k dispozícii systém, v Rusku nazývaný Perimeter, ktorý dokáže reagovať odpálením jadrových hlavíc aj v prípade, že by bolo zničené veliteľstvo ruských ozbrojených síl. Američania tento systém prezývajú Ruka smrti. Moskva má „Ruku smrti“ údajne stále v pohotovosti a vraj ju neustále modernizuje, aby bola schopná odpovedať na akékoľvek súčasné vojenské hrozby. Systém je vraj plne automatický a riadi sa informáciami, ktoré získava z analýzy dát o seizmickej aktivite, radiácii v ovzduší, atmosférickom tlaku a ďalších. Rozhodnutie odpáliť na nepriateľa jadrové zbrane v odvetnom útoku tak nemusí prísť z Kremľa, ale od umelej inteligencie, ktorá okrem spomínaných parametrov monitoruje aj telemetrické údaje z raketových základní systému skorého varovania pred útokom.

 

  Odkaz:  http://www.lajkit.cz/zpravy/item/777-rusko-napadeni-ruka-smrti   Celý text:  Mrtva-ruka.doc

 

 

  

 

     Apokalypsa Evropy začala!

 

     A je to tady! Evropský soud rozhodl, že zadržování nelegálních migrantů v detenčních centrech je v rozporu s Lisabonem. Státy EU budou muset pustit migranty na svobodu. A detence uprchlíků je trestem, protože dochází k zabránění volného pohybu běžence. Toto průlomové rozhodnutí lucemburského evropského dvora tak doslova hodilo granát do celé debaty, co s uprchlíky. Evropské směrnice také jasně říkají, co se má udělat se zadrženými uprchlíky. Mají být vyhoštěni, ale vyhoštění musí být dobrovolné a je na něj lhůta 30 dnů. Pokud během této lhůty migrant neopustí zemi EU, ze které byl vyhoštěn,můžou orgány země provést deportaci nucenou, ovšem ta musí proběhnout se souhlasem uprchlíka a bez násilí. Pokud migrant podle směrnice projeví odpor, neexistuje právní rovina, která by migranta donutila danou zemi EU opustit. Migranti dostali od Evropského soudu bianco šek na bezvízový pohyb.

          Rusko pochopilo procesy řízení globálních elit a Vladimir Putin se těmto procesům postavil. Nový světový řád nepočítá se západní civilizací v současné podobě. Typickým obyvatelem Střední Evropy v roce 2100 bude míšenec se středním vzděláním, muslim. Bude mít hypotéku na malometrážní byt, ve kterém bude bydlet s rodinou a svými osmi potomky, kteří se mu budou skládat na důchod, až 5 z nich se dožije dospělosti. Budou pracovat v montovně za minimální mzdu, jako 98% populace.     -      Vize roku 2100

 

                                 Celý text:  E-soud.pdf

 

 

   "EXTREME REPORT”: VÝSLEDEK AMERICKÝCH VOLEB

 

          11.11.16 Jaroslav Chvátal  (z e-mailu)     V posledních hodinách se objevila velmi zajímavá analytická zpráva z prostředí "Rady Akademie Bezpečnosti” Ruské Federace, která se bezprostředním způsobem týká aktuálních událostí ve Spojených státech amerických. V avízované zprávě je jasně řečeno, že volbami nového amerického prezidenta (které vyhrál Donald Trump), vstoupila do aktivní/žhavé fáze "NOVÁ AMERICKÁ REVOLUCE”, která může trvat i celé jedno desetiletí.

           V průběhu předvolebního boje sehrály bezprecedentní roli mainstreamové sdělovací prostředky včetně mnoha sociologických agentur ... V průběhu této zcela lživé kampaně prý bylo využito nejnovějších technologií na bázi umělé inteligence "UI", včetně hloubkového psychologického profilu amerických voličů. Ve hře ovšem byla i celá řada dalších nástrojů ...  to, co se nyní rozjíždí na půdě USA není nic jiného, než další z moha tzv. "barevných revolucí”, které v posledních letech na různých místech zachvátily náš svět. Ukazuje se, že nyní dochází k financování mnoha desítek tisíc demonstrantů, kteří by měli začít vycházet do ulic v mnoha velkých městech Spojených Států demonstrovat proti zvolení Donalda Trumpa prezidentem.    

          "Kdo s čím zachází, s tím také schází"

 

     Celý text:  Vysledek.doc

 

 

   Shození atomových bomb bylo válečným zločinem "na druhou". Jednak proto, že to bylo použití zbraně hromadného zabíjení, za druhé proto, že byly shozeny na - většinou - civilní obyvatelstvo. Ti, kdo jej provedli, patří mezi nejhrůznější válečné zločince všech dob a zemí.

 

70 let od Hirošimy

 

          Loni v srpnu uběhlo 70 let od svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, jednoho z nejstrašnějších činů v lidských dějinách, který podle Američanů ukončil válku a „osvobodil svět od utrpení“. Opravdu? Již 70 let nám média i učebnice připomínají, že nukleární útoky na japonská města vedly ke kapitulaci japonského císařství, a tím i k ukončení druhé světové války, a že neexistovala žádná jemnější varianta. Šlo vlastně o takové první „humanitární bombardování“ v praxi. „Skutečnou otázkou, kterou se stále snažíme zodpověvět, ale nemůžeme, je, zdali to ve skutečnosti zastavilo válku. Někteří lidé říkají, že ne, Japonsko by se vzdalo tak jako tak. Jiní lidé říkají, že by se nevzdalo, ale zastavila by jej zima. Ale nemůžeme to vědět, protože jsme to udělali a válka skončila, tudíž nevíme, jak by to dopadlo,“ glosoval v rozhovoru pro telvizi Russia Today prezidentův vnuk Clifton Truman Daniel. Právě tato otázka patří přitom mezi ty nejzajímavější a nejožehavější.

          Mezi vědci, kteří od začátku úvahu o použití atomovky důrazně odmítali, byl mimo jiné Leo Szilard, který patřil do skupiny fyziků a matematiků z Budapešti, jimž američtí kolegové pro jejich „nadpozemské“ schopnosti říkali Marťani. „Černé svědomí atomových vědců je jedna z nejpodivuhodnějších věcí, jaké jsem kdy zažil,“ napsal později Henry Wallace. ... šest ze sedmi amerických pětihvězdičkových generálů a admirálů prohlásilo bombu ještě před jejím použitím za hodnou morálního odsouzení a z vojenského hlediska bezcennou. Byla mezi nimi i velmi známá jména, například generálové Douglas MacArthur, Henry Arnold či Dwight Eisenhower. Prvně jmenovaný, vrchní velitel spojeneckých sil v Tichomoří, později po válce navíc řekl: „Japonci by kapitulovali už v květnu 1945, kdyby jim Američané slíbili, že si mohou ponechat císaře“. Zbytečnost použití atomové bomby ale přiznal dokonce i generál Curtis LeMay, jeden znejvýznamnějších amerických důstojníků 20. století, jehož rozhodně nelze podezřívat z nějaké útlocitnosti či změkčilosti. Ostatně když se i dnes pořádně rozhlédneme po světě, zjistíme, že stejná země, která má tento útok na svědomí, by pořádnou reflexi svých vojenských manévrů a postojů k „míru“ potřebovala jako sůl.

 

  Odkaz:   http://www.casopis-sifra.cz/o-tloustikovi-chlapeckovi-a-svatem-petrovi/   Celý text:  Hirosima.doc

 

     

Putinuv valdajský projev byl kázáním o spravedlnosti

      

      Alexandr Prochanov , 7. listopad 2016      Na Valdajském fóru vystoupil prezident Putin. Hovořil o konfliktech ve světě: o válce v Sýrii, o Donbasu, o stoupajícím napětí v Evropě. Mluvil o USA, které si chtějí podmanit celé lidstvo. O bohatých státech, nevšímajících si zemí chudých, zemí, jejichž obyvatelstvo strádá hladem a nemocemi. Mluvil o tom, že ve světě existuje nepředstavitelně bohatá „elita“ a na druhé straně stále a rychle chudnoucí lidé a celé národy. Hovořil o přírodě, kterou drtí a ničí naše průmyslová civilizace.

      Rusko jako země, která se celé 20. století stavěla světu „na zadní“, která se snažila dosáhnout spravedlnosti za cenu 20 milionů svých synů padlých ve veliké válce, Rusko, které vytrpělo tolik strádání, je připraveno vyslovit to dlouho očekávané slovo života, po kterém touží celý svět – slovo o nádherné, božské spravedlnosti. A i takové světově významné organizace, jakými jsou OSN, Evropská unie nebo Eurasijský svaz, by měly přispívat k harmonizaci našeho chaotického světa a vycházet přitom ve své činnosti z principů ... spravedlnosti.

     Odkaz:      http://eurasia24.cz/analyzy/item/2116-putinuv-valdajsky-projev-byl-kazanim-o-spravedlnosti-kterou-nas-svet-tolik-potrebuje          Celý text:  Spravedlnost.doc

 

  

Nadčasové varování prezidenta Beneše stále aktuální

    

      Jan TUREK, účastník domácího odboje, Haló noviny, 7.11.2016, str. 6      Prezident Beneš na aktivu protifašistických bojovníků a vězňů koncentračních táborů v roce 1946 řekl:  »Řekl jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve věznicích a KT. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou „očišťovací“ kampaní Neboť na válku z let 1938-1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou.

      Ve volbách do poslanecké sněmovny v ČSR, konaných v květnu 1935, se Henleinova strana stala nejsilnější stranou v republice a současně mluvčí 66 procent německé menšiny v ČSR. Mezinárodní vojenský tribunál v roce 1945 označil NSDAP za zločineckou organizaci, která měla rozhodující vliv a podíl na rozpoutání druhé světové války. Plně se podílela na přebudování sudetoněmeckého Freikorpsu na fašistickou teroristickou organizaci.  Za tuto nepřátelskou a diverzní činnost bylo 1.529.000 členů Freikorpsu z 3,5 milionu sudetských Němců vyznamenáno takto: 1.129.000 medailí »za Sudety«, 400.000 medailí »za rozbití ČSR bojem«, 1.260.000 sudetských Němců bylo členy NSDAP. Z mnoha článků a vystoupení funkcionářů SL jasně vyplývá, že se nepoučili a zůstávají věrni německé politice Drang nach Osten. Vrcholem všeho podbízení a urážek všech obětí fašismu je účast člena vlády ČR ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), se souhlasem jejího předsedy Bohumila Sobotky (ČSSD), na norimberském sjezdu SL 2016.

 

      Celý text:  Nadcasove.doc

 

  

„Je s námi konec?“ Leonarda di Capria – vrchol klimatické propagandy?

 

          Naprosto nepopiratelné je, že lidská společnost páchá na Zemi ekologické škody obrovského rozsahu a že je nutné s tím něco dělat. Avšak převážná většina těchto škod naprosto nesouvisí s klimatickými změnami. ...jakákoliv lidská činnost změnu klimatu neovlivní a veškeré politické aktivity se záměrem omezit produkci skleníkových plynů jsou zcestné. Jediné, co má cenu, je náprava skutečných ekologických škod.

          Dokument „Je s námi konec?“ je dobře natočeným pravdivým svědectvím o ekologických škodách, které jsou za pomocí lží a polopravd smíchány do propagandistické výzvy k vytvoření globální vlády, tj. nic nového „pod Sluncem“.

 

(Mějme na mysli, že pro západní superboháče, "rádoby pány  světa", jsou ekologicky nejškodlivější lidé - tedy i my. Při vytváření NWO (New World Order - Nového světového řádu) proto chtějí v průběhu několika generací, všemi možnými způsoby, "odstranit" většinu lidstva tak, aby jim zůstala jen tzv. zlatá miliarda, nebo ještě lépe jen několik set milionů očipovaných poskoků.)

 

     Odkaz:      http://www.nwoo.org/2016/11/03/je-s-nami-konec-leonarda-di-capria-vrchol-klimaticke-propagandy/

     Celý text:  Klima2.doc

 

  

 

Je lepší rozsvítit,

byť jen malou svíčičku,

než proklínat temnotu

Konfucius

 

Jiná země, jiný mrav

 

Ivana a Jan Bendovi (spoluzakladatelé a partneři šanghajské architektonické kanceláře Allied Architects International).  Číně se také někdy říká Říše středu. Tento název vyjadřuje nejen velikost země a její dominantní geografickou polohu v rámci Asie, ale i historické postavení a důležitost národa v rámci vývoje světa. Avšak toto označení znamená i pohled Číny na zbytek světa. Její kořeny sahají až k dobám před pěti tisíci lety a nikdo nepochybuje o tom, že Čína bude existovat i za dalších pět tisíc let. To se o Česku s takovou jistotou říci nedá. Čínská kultura je spředena ze složité pavučiny.

          První nití pavučiny je hierarchické uspořádání společnosti. Čína byla tradičně zemědělskou zemí. Díky mnoha vlivům se na polích vždy hospodařilo kolektivně, nikoli individuálně. Důraz na spolupráci, respekt ke starším lidem, ke vztahům v rodině i širší komunitě, loajalita, obecná harmonie mezi lidmi, to jsou základní hodnoty, které přetrvávají dodnes.

          Druhou nití, okolo které se kulturní pavučina utváří, je konfuciánský koncept morálních hodnot. Pravda v tomto konceptu není důležitá. Podstatná je cesta, nikoli cíl. K těmto dvěma myšlenkovým konceptům je nutné přiřadit i dílo čínského generála Sun-c´- koncept vojenské strategie, kdy nejpodstatnější věcí v době války je mír, tedy žádná válka.

          Třetí nití, která se významně podílí na utváření charakteru čínské kultury, je piktogramové písmo. Číňané jsou orientováni spíše k holistickému zpracovávání informací, na rozdíl od logického a analytického přemýšlení v kategoriích lidí západního světa.

          Čtvrtou nití pavučiny je principiální nedůvěra k cizincům a nečínským tradicím. Dobu v rozmezí mezi lety 1850 až 1950 dodnes cítí jako celonárodní ponížení, na které se nezapomíná. A tak z výdobytků západní kultury Čína přebírá převážně pouze technologický pokrok.

          K efektivní správě tak obrovské a lidnaté země je třeba jiných nástrojů, než poskytuje parlamentní demokracie. V Číně nad pravdou a právem stojí dohoda, kompromis a harmonie.

 

     Odkaz:      http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/23038-jina-zem-jiny-mrav     Celý text:  Cina.doc

 

  

Hra na levici zbankrotovala

 

          Rozhovor s básníkem Markem Řezankou    Haló noviny, 2.11.2016, str. 11, Radovan Rybák      Volby nevyhrál vlastně nikdo. Zvláště přibližně patnáctiprocentní účast ve druhém kole senátních voleb je alarmující. Na referenda máme nároky, aby mohla být platná - a tady se tváříme, že při patnáctiprocentní účasti je vše v pořádku. Ostatně, podobné fiasko bylo i u voleb do Evropského parlamentu.Je v ČR vůbec možná smysluplná politická debata? Není. A tento tristní stav není selháním preziden­tovým, ale selháním celé politické reprezentace, od starostů přes hejtmany, poslance, senátory až po ministry. Vnímám to tak, že fašizace nepřichází se Zemanem, ale se snahou určitých elit uzurpovat si absolutní vliv, a to v médiích, v kulturní sféře, na akademické půdě, ve školách, zkrátka všude.

          Ve volbách prohrála levice. Kde hledat důvody neúspěchu? V její neexistenci. Prožíváme nyní totální bankrot levice? Bankrot může nastat tam, kde něco bylo a již to není U „levice“, jak ji já vnímám, tedy jako sílu antisystémovou, bankrot nastat nemůže jednoduše proto, že taková levice podle mne neexistuje. A netýká se to zdaleka jenom našeho „domácího dvorku“. Stačí se rozhlédnout po Evropě - Francii, Itálii, Spojeném království, Španělsku - ale i Německu a podobně. Pokud něco bankrotuje, potom hra na levici.

          Aktuální politickou situaci v ČR i v Evropě vnímám velmi nedobře. Sice všude zní, jaké že máme hájit „naše hodnoty“, ale nějak se do nich nevešel ani rozměr sociální, ani mírový. Na to podle mě současná podoba Unie dojede. Neboť právě na těchto základech má stát - a ne štvát do války proti Rusku, mhouřit oči nad zjevným fašismem v nejvyšších patrech ukrajinské politiky a nad ždímáním řeckých občanů.

 

     Celý text:  Hra.doc

 

 

 

Jak Moskva (Chruščov) potlačila v r. 1956 majdan v Maďarsku

    

          Obsah pořadu ruské TV „Zprávy týdne s Dmitrijem Kiseljovem“ k 60. výročí Maďarského povstání v roce 1956 nečekaně vyvolal mediální skandál. Nicméně v Budapešti protesty kvůli přenosu Kiseljova nezazněly ... protože o konfrontaci a zhoršení vztahů s Moskvou nemá zájem ani jedna ze stran. Sám Dmitrij Kiseljov poukázal na to, že v programu byly zastoupeny oba pohledy na události v roce 1956, ale jeho autoři nezaujali ani jednu z pozic.

          Za více než 20 let své vlády zanechal Horthy v myslích občanů svůj otisk. ... obyvatelstvo Maďarska sice uvítalo osvobození země od nacistů, ale vůbec si nepřálo zůstat dál v socialistickém bloku. Nepokoje začaly 23. října. Jasně zde jsou vidět rysy „barevné revoluce“, kdy neozbrojení občané bez boje obsazují strategicky důležité objekty a centrální média. V noci na 24. října maďarská vláda požádala SSSR o zavedení vojsk do Budapešti, což také bylo neprodleně provedeno. 25. října se však v Budapešti objevili neznámí ostřelovači, kteří zahájili palbu jak po sovětských vojácích, tak i po demonstrantech. Přesně od tohoto okamžiku začaly násilné střety, jejichž oběti čekal smutný osud: fotografie znetvořených těl, pověšených na sloupech byly předvedeny před veřejností.

          Je třeba uznat, že maďarské povstání roku 1956 bylo v jádru logické, ale nepochopitelné mírou brutality. Poté, co SSSR zbavil země střední a východní Evropy fašismu, příliš spěchal vnutit obyvatelstvu nově osvobozených zemí komunistickou ideologii, aniž by vzal v úvahu zvláštnosti jednotlivých států. Naštěstí teď vláda Ruské federace chyby svých předchůdců neopakuje. Vladimir Putin nepožaduje od Bašára Asada přeměnu Sýrie v pravoslavný stát a od Nursultana Nazarbajeva vytvoření strany „Jednotný Kazachstán“.Celkově lze říci, že povstání v roce 1956 není překážkou v rusko-maďarských vztazích. Naštěstí se tyto události již dávno staly historickými, nikoli politickými.

 

     Odkaz:      http://www.nwoo.org/2016/11/01/jak-moskva-potlacila-v-r-1956-majdan-v-madarsku/    

     Celý text:  Majdan1956.doc

 

  

Kauza Zeman aneb puč sudetských Němců 2016

 

 Maru  1.11.2016     Neuvěřitelná kampaň, která byla rozpoutána kolem faktu, že prezident Zeman zcela podle svého práva nevybral strýčka ministra kultury Hermana mezi vyznamenané, není náhodná. Ne nadarmo psaly sudetoněmecké noviny po zvolení Zemana českým prezidentem zklamané reakce: „Taková historická příležitost se již nevrátí. Škoda! Škoda!“ Pokud by byl tehdy zvolen Schwarzenberg, byli bychom již možná součástí Německa a měli bychom zde už nejméně 80.000 migrantů. Tato skupina kolaborantů, kteří ovládají Českou televizi a mají vazby na většinu českých politických stran, se však svého cíle nevzdala. Naše zákony jsou pomalu uzpůsobovány zákonům Německa, přeshraniční spolupráce regionů rozmazává naše státní hranice. Kolaborantská media rozšiřují upravenou verzi českých dějin a účelově marginalizují vliv sudetoněmeckých skupin v České republice. Německé policii bylo před nedávnem dovoleno zasahovat na našem území i proti demonstracím – proč asi?

Ministr Herman je předsedou české pobočky Ackermann Gemeinde. Tato organizace je součástí Sudetoněmeckého Landsmannschaftu (SL). Když se Herman omlouval na sjezdu SL za odsun sudetských Němců z Československa, omlouval se bez mandátu českého národa předseda části sudetoněmeckého Landsmannschaftu Sudetoněmeckému Landsmannschaftu a vydával to za česko-německé smíření. I ANO kolaboruje: V roce 2015 schválili brněnští zastupitelé nehoráznou deklaraci, omlouvající se Němcům za jejich odsun z poválečného Brna v květnu 1945. Pro deklaraci hlasovala celá radniční koalice (ANO, KDU-ČSL, hnutí Žít Brno, Strana zelených, Piráti + TOP09). Zastupitelům za ODS a ČSSD vše bylo zřejmě jedno. Nehlasovali. Ostře proti byli pouze komunisté. V Německu se vzmáhá totalita, lidé jsou zatýkáni za protiimigrační příspěvky na FaceBooku a média jsou tvrdě cenzurována.

A uvědomme si, že se sudečtí Němci ve spolupráci s českými kolaboranty a americkou ambasádou právě nyní snaží v naší zemi o puč.

     Odkaz:      http://www.zvedavec.org/komentare/2016/11/7077-kauza-zeman-aneb-puc-sudetskych-nemcu-2016.htm    

     Celý text:  Kauza.doc

 

     

Z „prozápadního liberalismu“ se stává hnědý fašismus.

30.10. 2016, První zprávy.cz     Již delší dobu je patrna rostoucí nervozita některých západních politiků z vůle veřejnosti, vyjádřené ve svobodných volbách. Neochota uznat výsledky demokratického hlasování, když se to nehodí, přerůstá v aktivity, jež směřují ke zrušení volebního výsledku. Toto ‚hnědnutí liberalismu‘, návrat k jeho elitářským kořenům, patří k projevům narůstajícího chaosu a krize západního modelu demokracie,“ popisuje svůj pohled na situaci Krejčí v rozhovoru pro server První zprávy.cz.

     „Náladu politické elity přesně vyjádřil předseda  Evropského parlamentu Martin Schulz, poslanec za Sociálnědemokratickou stranu Německa, který aspiruje na funkci kancléře. Jeho údajná moudrost „Britové porušili pravidla. Není filozofií Evropské unie, aby dav rozhodoval o jejím osudu“ obletěla celý širý svět. „Je tudíž navýsost jasné, že lid představuje v demokracii rušivý, někdy přímo škodlivý element“, je Krejčí přesvědčen o pohledu Západu na demokracii.

     Odkaz:      http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Z-prozapadniho-liberalismu-se-stava-hnedy-fasismus-Oskar-Krejci-sledoval-akci-na-Staromestskem-namesti-a-vzpomnel-si-na-Ukrajinu-460555     Celý text:  Z-liberalismu.doc

 

 

  

Brazílie: Miliarda dolarů na státní převrat

 

 James Petras , 11. 10. 2016 , Global Research  Brazilská prezidentka Dilma Rousseffová byla odvolána z funkce na základě dobře zorganizované, pečlivě naplánované operace mezi zkorumpovanou brazilskou politickou elitou, úzce spojenou s burzou cenných papírů, finančními institucemi a zahraničními energetickými společnostmi. Tento „legislativní státní převrat“ odstranil demokraticky zvolené „politické zprostředkovatele“ a dosadil režim, přímo řízený výkonným ředitelem vůdčích nadnárodních společností. Státní „převrat“ nebyl žádným „utajeným spiknutím“ - bylo to neskrývané, přímé, kapitalistické uchvácení moci. Po nastolení se pokračovalo v odbourávání ekonomiky veřejného sektoru a přenesení klenotů brazilské ekonomiky zahraničním nadnárodním společnostem.

Dělnické straně se podařilo vyhrávat volby tím, že se stala normální buržoazní stranou se svým programem sociální péče, odkázaná na nestabilní, kapitalistický růstový cyklus vývozu komodit. Dělnická strana se hluboce mýlila, když ve svém spojenectví s kapitalistickou třídou viděla spíše něco trvalého, než jen „spojenectví z rozumu“, kdy je bude podnikatelská elita tolerovat, dokud nebude v takové pozici, že je svrhne.

 

     Odkaz:      http://wertyzreport.cz/clanek/brazilie-miliarda-dolaru-na-statni-prevrat     Celý text:  Brazilie.doc

 

 

    Již potřetí za století rozpoutávají německé vládnoucí kruhy evropskou tragédii:

 - I. světová válka, - II. světová válka, - imigrační kolaps

I Sudetští Němci se podíleli na vzniku tragédie pana Bradyho

28.10.2016  Pan Brady si možná neuvědomuje, že jeho synovec Daniel Herman, který je známý tím, jak podlézá odsunutým sudetským Němcům, vlastně podlézá i spoluviníkům tragédie, která postihla nejen pana Bradyho, ale miliony lidí. Co by se asi stalo, kdyby sudetší Němci (horliví poskoci pangermánských elit) tolik netoužili stát se součástí Hitlerovy říše? To, že Mnichovská dohoda a to, co po ní následovalo, bylo startem II. světové války asi pochybňuje málokdo. Na začátku toho všeho totiž byla Mnichovská dohoda na základě vydírání nejen Hitlera, ale hlavně sudetských Němců. Pokud by byl pan Brady skutečný formát, tak svému synovci Danielu Hermanovi vynadá, práskne dveřmi a nebude se chovat jako malý kluk, že od Zemana medaili nechce a nebude škemrat, že chce medaili od Bohuslava Sobotky a dalších zástupců „Pražské kavárny“.

     Odkaz:      http://svobodnenoviny.eu/i-sudetsti-nemci-se-podileli-na-vzniku-tragedie-pana-bradyho/     Celý text:  Vinici.doc

 

 

 

Na 28. října se něco chystá.

 

     V posledních dnech a hodinách se vyskytuje stále více signálů, že připomínka Dne vzniku samostatného československého státu v pátek 28. října bude zneužita k projevům proti české státnosti a legitimně zvolenému prezidentovi republiky a k nastartování další vlny rozkladu České republiky. Může to tak být, ale nemusí, každopádně je třeba mít se na pozoru.

     Pokud sledujete „plošná“ média, snažte se veškerý obsah chápat se všemi souvislostmi a možnými následky; veškeré sdělení, každá citace, každá pozvaná osobnost – to vše podléhá něčímu účelovému výběru a někdo tyto procesy důmyslně plánuje a řídí. Sledujte alternativní média. Sdílejte a šiřte tento text na internetu, na sociálních sítích, elektronickou poštou. A především ctěte českou státnost.

 

     Odkaz:      http://eurasia24.cz/aktualne/item/2098-na-28-rijna-se-neco-chysta-zde-je-par-instrukci-jak-i-vy-muzete-jednoduse-a-z-domova-pomoci-ceske-statnosti-a-prezidentovi-republiky     Celý text:  Na-28-rijna.doc

 

 

   Bude válka?

 

Válka mezi USA a Ruskem by mohla být dříve, než si myslíme

 

     Aktuální úroveň ohrožení každého lidského života na této planetě dokonce převyšuje říjnovou kubánskou raketovou krizi před 54 lety ... Přesto neokonzervativní šílenství Obamy, Hillary a jejich přisluhovačských mainstreamových médií (MSM) brání tomu, aby Američané znali tuto strašlivou pravdu, že se USA velmi pravděpodobně chystají rychle provést řadu akcí pod falešnou vlajkou, které by mohly zažehnout globální válku mezi USA-NATO a východními mocnostmi: Ruskem, Čínou a Íránem.

     FAA zavádí bezletovou zónu nad částí státu Montana ... v Montaně jsou řízené střely, vyzbrojené nukleárními hlavicemi. Minulý pátek oznámila americká odlehlá vojenská základna na ostrově Diego Garcia v Indickém oceánu ... nebývalé nahromadění amerických vojenských bombardérů – jak typů B-1, tak B-2. ... stav obranné pohotovosti (DEFCON) v USA je v současné době na 3. stupni, ... tedy oficiální výstražný index atomové války, naposledy k tomu došlo 9/11. Obama se minulý pátek setkal se zahraničními politickými poradci kvůli syrské krizi. Plánuje se vzepřít ruským varováním a napadnout Assadovy jednotky, jak to již záludně učinil 17. září, a tím zahájit válku přímo proti Rusku? NBC News právě oznámil, že CIA koordinuje spuštění kybernetických útoků proti Rusku. Velká Británie, americký posluhovač číslo 1, dala minulý týden stíhacím pilotům Královského letectva zelenou ke střelbě na ruská letadla v Sýrii. Rusko je zaneprázdněno přípravou svých občanů na případnou jadernou válku. Moskva nařídila všem ruským občanům, diplomatům a studentům, kteří cestují, pracují nebo studují v zahraničí, aby se okamžitě vrátili zpět domů.

     Západ a jeho terorističtí spojenci prohrávají válku v Sýrii. Amerika si uvědomuje, že dlouholetá investice do teroristů a terorismu se ztrácí. A to je právě to, co se nyní děje, kdy tyran světa – impérium Spojených států – konečně dostává to, co si zaslouží. Jediný problém je, že psychicky vyšinutý tyran vlastní zbraně hromadného ničení, které můžou ve skutečnosti zničit celou globální obec. ... bude tyran pokračovat ve své hrozbě, že spolu s ním bude svržena i celá planeta? To je velká otázka.

     Odkaz:      http://www.zvedavec.org/komentare/2016/10/7068-valka-mezi-usa-a-ruskem-by-mohla-byt-drive-nez-si-myslime.htm     Celý text:  Bude-valka.doc

 

 

 

Hranice Ukrajiny – historie

 

Ukrajina byla do roku 1654 nepatrný státeček, v rozmezí gubernie. Od roku 1654 do roku 1917 ruští carové darovali Ukrajině rozsáhlé území na severozápadě, včetně Kyjeva. Kyjev byl původně prvním hlavním městem Ruska. To si musíte uvědomit. V roce 1922  daroval  Lenin Ukrajině východní území, zvané Novorusko. To je ono území, ve kterém se dnes vede válka. V roce 1939 daroval Ukrajině Stalin západní území a v roce 1945 po válce přidal k území Ukrajiny část naší první republiky, Podkarpatskou Rus. V roce 1954 daroval Chruščov Ukrajině Krym.

 

 

 

 

 

 

 

     Odkaz:      http://www.zvedavec.org/prispevky/2016/10/7066-hranice-ukrajiny-historie.htm    

     Celý text:  HraniceUkrajiny.doc

 

 

 

 

Rakety rozhodují!

 

      www.lajkit.cz  21.10. 2016  To je gól. Jak Rusko jednou salvou odstranilo ze světových moří vojenskou přítomnost USA

 

     7. října samotná Kaspická flotila jednou salvou raket Kalibr po základnám ISIL v Sýrii nadlouho odstranila ze světových oceánů flotilu USA jako reálný faktor, schopný zabezpečit takzvanou projekci síly. Zasáhla cíle ve vzdálenosti 1500 kilometrů a to soudě podle všeho zdaleka není limit. Objevily se zprávy, že reálná efektivita může převyšovat 4000 km. To znamená že Kaspická flotila a Černomořská flotila jsou schopné bez opuštění svých vod zlikvidovat libovolného protivníka ve východním Středozemním moři a Perském zálivu, a Baltická flotila je schopna pokrýt Severní moře, La Manche a část Norského moře. Díky možnosti Severní flotily kontrolovat Severní Atlantik a být přitom mimo dostřel protivníka, a analogické možnosti Tichomořské flotily ve vztahu k Tichému oceánu severně od Havaje, flotila USA je neschopná projektovat nebezpečí na břehy Eurasie. Protože raketová salva může být odpálena ze zcela nenápadných lodí příbřežní zóny a na vzdálenost tisíců kilometrů (a rakety letí 15-20 metrů nad hladinou moře), američtí námořníci uvidí rakety teprve při zásahu nebo těsně před zásahem. Přijmout efektivní obranná opatření se jim nepodaří.

     Hlavní změna pro USA spočívá v tom, že Rusko je schopné ochránit své území a území svých spojenců před vlivem americké námořní flotily, která se tímto stává nesmyslnou zátěží na bedrech daňových poplatníků (ve své podstatě je likvidována jako vojensko-politický argument). Nikoliv jen to, Rusko má možnost z bezpečné vzdálenosti konvenčními zbraněmi zasáhnout cíle na území USA. Do 7. října byl Washington přesvědčen, že Rusko se není schopné efektivně bránit silovým akcím USA bez použití jaderných zbraní. Nyní se ukázalo, že Rusko může.

 

     Odkaz:      http://www.lajkit.cz/zpravy/item/730-rusko-salva-odstranilo-vojenska-pritomnost-usa    

     Celý text:  Rakety.doc

 

     

Je třeba vystoupit z NATO ( a z EU )

    

Rozhovor Haló novin s italským levicovým novinářem Giulietto Chiesou, účastníkem pražské konference »Společná bezpečnost po studené válce. Jak řešit nové problémy? Evropská bezpečnost a Rusko«

     Dva a půl roku jsem byl místopředsedou Komise pro ekonomické vztahy (EU) ... pak jsem byl členem Výboru pro bezpečnost a obranu EP ...  a z počátku na mě evropská integrace působila pozitivně. Ale v určitém momentě došlo k hlubokému přerodu. Evropská komise se stala sborem představitelů finančních skupin a kapitálu, moc přešla od lidu k těmto finančním strukturám, a ty diktují celé Evropské unii. Toto pokračuje a není to už žádná demokracie, je to ideologie. Struktury se zformovaly, daly pravidla a vše ostatní je třeba vytěsnit. Lid nemá možnost to ovlivnit, z referenda je vyloučen. Moc hledejme na Wall Streetu, který řídí Evropskou centrální banku prostřednictvím zákonů a opatření, jež byly napsány právě tam. Taková Evropa je "vězením národů". Podívejte se, kdo vybral ty, kteří řídí EU? Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka. Takové řízení nemá žádnou demokratickou legitimitu. ... levicové síly v EU prakticky neexistují nebo nemají takovou sílu (měnit EU směrem k demokracii).

     Chci proto najít spojence pro odstranění této Evropské unie, této Evropy – nedemokratické, byrokratické, neoliberální. Nehledím nalevo napravo, hlavní úkol je takovou Evropu porazit a vystoupit z NATO. Já jsem členem Výboru proti válce a NATO. Už jsme shromáždili 22 000 příznivců. Dokonce se v tomto výboru angažují i katolické skupiny. U nás máme 100 amerických základen. Byly a jsou protesty, nyní zejména na Sicílii. Tam Američané stavěli speciální základnu s novým systémem elektronického řízení světa. A kolem toho je mohutný pohyb odpůrců základny, desítky tisíc lidí. Země NATO jsou filiálky, ba dokonce protektoráty Spojených státu amerických.

 

     Celý text:  Vystoupit-z-NATO.doc

 

     

Matematik Kechlibar varuje!

    

21. 10. 2016 ROZHOVOR    Rada Evropy minulý pátek schválila rezoluci „Dopad evropské populační dynamiky na migrační politiku“. V dokumentu Rady Evropy se například navrhuje „zvýšit informovanost veřejnosti o ekonomických výhodách legální migrace a její kulturní rozmanitosti pro společnost“. Rada Evropy je sice nezávislá na Evropské unii, ale má tak velký vliv, že přijaté rezoluce jsou většinou v Bruselu „přetaveny“ ve směrnice a nařízení členským státům. Ve zprávě se uvádí, že je „nutné rozvíjet politiku k řešení současného poklesu porodnosti, známého pod pojmem ‚evropská demografická zima‘, a omezit negativní dopady stárnutí populace“. Členské státy mají podle tohoto přijatého dokumentu vyvíjet do budoucna migrační politiku, která je žádoucí, včetně bezpečné přepravy osob. V této rezoluci se objevují i výzvy k tomu, aby členské země zajistily, že migrující pracovníci budou mít mzdy a pracovní podmínky ekvivalentní tuzemským pracovníkům, že usnadní uznávání vzdělávacích diplomů a odborných dovedností přistěhovalců.

     Ti barbaři nás nezachrání, ale zničí, varuje matematik Kechlibar. Zachránil Římskou říši příchod barbarů? Ne, zřídili si svoje vlastní království. Ani je nenapadlo, aby dřeli na římskou smetánku a odváděli jí daně. Proč by také měli. ... nechce raději ani představovat, co se stane v den, kdy nebudou peníze na dávky pro nové Evropany. Ani ve Švédsku a Německu se nedařilo je zaměstnat, práci si našel zanedbatelný zlomek z nich. Ostatní zatěžují sociální systém. V podstatě se stalo to, že evropské sociální systémy, které už teď mají problém uživit důchodce a nezaměstnané, dostaly další ránu, protože musejí živit statisíce až miliony nekvalifikovaných imigrantů.

     Místní africké či arabské školy nejsou ani v první tisícovce univerzit světa, nemají vědecké výsledky, nemají kvalitní personál, úroveň výuky je velmi špatná. Pak samozřejmě ty diplomy nesnesou z hlediska kvality srovnání s evropskými. Pracovníci Institutu německého hospodářství v Kolíně nad Rýnem studovali úroveň vzdělání syrských přistěhovalců a zjistili, že v průměru pokulhávají asi pět let za německými žáky a studenty, tj. syrský maturant je na tom z hlediska znalostí zhruba stejně jako žák sedmé třídy v Německu. A to jsou na tom Syřané ještě relativně dobře. Afričané či Afghánci jsou na tom s úrovní vzdělání ještě daleko hůře, je mezi nimi mnoho negramotných. A chtějí se vůbec integrovat? Spíše mám dojem, že ta naše budoucnost bude zahrnovat těžké etnické a náboženské konflikty, jaké proběhly v bývalé Jugoslávii, Libanonu, Iráku a podobně. Některé země už jsou skoro tam. Podívejte se na Francii.

 

     Odkaz:      http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zazitek-s-silenym-ceskym-multikulti-aktivistou-Ti-barbari-nas-nezachrani-ale-znici-varuje-matematik-Kechlibar-459235     Celý text:  Kechlibar.doc

 

 

 

Od (lžipokroku) globalizace

 

k (pokroku pro lidi) decentralizaci.

 

     Od globalizace k decentralizaci. Jaké měny potřebujeme k udržení ekologické rovnováhy a spravedlnosti. Autor: Květa Pohlhammer Lauterbachová - Zveřejněno 18.10.2016.

     Příspěvek z konference "Nové peníze pro nový život. České ženy na obranu české koruny. Monetární a etická modernizace i pro Česko."  Video:  https://youtu.be/8wI3JB3KkTQ  ,  https://youtu.be/blU8czCpW1Q

 

     Za jakých okolností mohou peníze fungovat jako směnný prostředek? Pouze tehdy, když byly získány na základě výkonu. Pokud tomu tak není, hrozí zneužití peněz, kdy si někdo přivlastní produkt cizí práce – neposkytl reciproční plnění. Dnešní peněžní systém umožňuje zneužití peněz ve velkém stylu jako nástroje moci a vykořisťování. Jsou pouze komunikačním prostředkem, statkem, který zprostředkovává směnu, a jsou založeny na důvěře. Kapitalistický systém začlenil práci jako zboží, zaměstnavatel si kupuje zaměstnance. Trh práce je zastřeným trhem s otroky, kteří jsou nabízeni a kupováni. Knauer dochází k závěru, že peníze nejsou kapitál, kapitál jsou pouze výrobní prostředky a lidská schopnost vyrobit zboží. Peníze jsou pouze komunikačním prostředkem. Optimalizovat systém podle něj znamená osvobodit tržní systém od kapitalismu. Cesta humánní tržní ekonomiky. Život sám ukazuje, jak fungují a jak jsou zneužívány opět k přerozdělování (tlak na placení bezhotovostně, kreditní karty, digitální technologie nasměrované tak, aby byl status quo zachován). Prozatím k tomu vše směřuje. Do té doby, kdy ještě budou existovat bankovky a mince, budeme ještě pořád mít alespoň malou část svobody. Ta je dnes ohrožena více než kdy jindy.

     Přerozdělování prostředků probíhá prostřednictvím úroku obsaženého v cenách zboží a služeb, prostřednictvím devizového kurzu na úrovni mezinárodního obchodu, kdy je závislá země využita jako levná kolonie prostřednictvím právně neukotveného privilegia obchodních bank (u nás monopol zahraničních bank) poskytovat úvěry bez 100% krytí a ovlivňovat tím hospodářskou strukturu země a odvádět dividendy do zahraničí. A na nadnárodní úrovni vidíme roli ECB jako nejsilnější politické instituce, která umožňuje realizovat geopolitické zájmy v Evropě a vytvářet uměle nerovnosti mezi národy a podmínky k nenávisti a akceptovatelnosti války jako řešení nahromaděných problémů.

 

     Odkaz:      http://e-republika.cz/article3735-Od-globalizace-k-decentralizaci-Jake-m%C4%9Bny-pot%C5%99ebujeme-k-udr%C5%BEeni-ekologicke-rovnovahy-a-spravedlnosti     Celý text:  Decentralizace.doc

 

       

 

Americká delegace v Sýrii

 

Autor článku: -lik- , 16. 10. 2016 , HlavnéSprávy.sk , WASHINGTON

     Americká delegace v Sýrii se postavila proti vlastní vládě a obvinila ji z podpory terorismu a klamavé propagandy vůči Asadovi. Americká delegace z komise OSN pro lidská práva odcestovala do Sýrie, aby zjistila vážnost situace v okolí Damašku. Výsledky pozorování pro americkou vládu nevyzněly velmi pozitivně. Americká delegace totiž obvinila svou vládu z podpory terorismu, tak z propagandy namířené proti legitimní Syrské vládě Bašára al-Asada.

     „Na tiskovou konferenci americké delegace přišlo jen pár novinářů. Západní propagandisté ​​zřejmě něco tušili, proto nepřišli. První člen delegace na úvod zdůvodnil proč vlastně do Sýrie cestovali. Chtěli zjistit jaká je ve skutečnosti situace v Sýrii. Hned na to padlo i první obvinění vůči americké vládě,“ píše redaktor zmíněného slovenského deníku Samuel Gdovin. „Kampaň na zmatení amerického lidu byla intenzivní,“ řekl člen delegace. Druhý člen delegace mu dal také za pravdu a prohlásil: „Tato propaganda má za úkol démonizovat legitimní Syrskou vládu Bašára al-Asada a u amerických občanů navodit dojem, že z humanitárních důvodů je třeba vládu Asada svrhnout a nahradit ji jinou, takovou, která bude poslouchat americkou vládu na slovo.“ Další členka delegace prohlásila: „Jako americká občanka je pro mě hanebné přiznat, co moje vláda dělá v suverénní zemi, v Sýrii.“ Zkritizovala také americké sankce vůči Sýrii. Argumentuje tím, že tyto sankce neškodí Syrské vládě, ale obyčejným lidem. Členka delegace následně obvinila Spojené státy a západ z podpory terorismu v Sýrii.

 

     Odkaz:      http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=172555

 

     

 

Prečo sa Rusi neboja jadrovej vojny?

 

Moskva 09. októbra 2016     Grigorij Ignatov uverejnil dnes ráno veľmi zaujímavý článok s výrazným sociologickým a psychologickým kontextom, v ktorom si všíma niektoré zaujímavé aspekty ruskej národnej povahy vo vzťahu k ohrozeniu, nebezpečenstvu či k nevhodným životným podmienkam. Tie aspekty sú charakterizované slovami “my sme zvyknutí, ale dokážete to aj vy, naši drahí priatelia?” Dôvodom je skutočnosť, ktorú potvrdia všetci psychológovia – ak sa človek bojí dlho, strach sa oslabí a nastúpi fatalizmus – bude čo má byť. Je lepší strašný koniec, ako strach bez konca. Zažili sme tri katastrofy v 20. storočí 1917 – porážka v I. svetovej vojne, revolúcia a občianska vojna v Rusku, 1941 – útok Hitlera a 1991 – rozpad ZSSR, v ktorom sme my Rusi dopadli najhoršie. Západ k nám tristo rokov lezie a snaží sa nás ako hrozbu zlikvidovať, snaží sa ovládnuť našu krajinu a naše zdroje. My sme boli ochotní ku kompromisu, každý nás pokus o kompromis však Západ ponímal ako znak slabosti a neustále sa tlačil na východ – čo Nemci definovali ako “Drang nach Osten”.

     Keď už máme umrieť, nech teda umrie náš nepriateľ spolu s nami. Nebude žiadna sviňa tancovať na našich hroboch, pretože nebude žiadneho víťaza. Vďaka naším atómovým zbraniam vieme že neprehráme a to našemu naturelu vyhovuje. Fatalizmus, čoraz silnejšia nenávisť k naším nepriateľom, odpor k porážke a živoreniu nás sformovali okolo hesla španielskej legendy boja voči Frankovi – Dolores Ibarruri, ktorá povedala, “Lepšie je umrieť postojačky, ako žiť na kolenách”.

 

     Odkaz:      http://www.hlavnespravy.sk/preco-sa-rusi-neboja-jadrovej-vojny/842394    

     Celý text:  Preco.doc

 

     

Začíná boj o přežití. Miliony, miliony, miliony uprchlíků...

 

     Dochází podzemní voda. Egypt nezvládá populaci, hovoří se již o více než sto milionech obyvatel. Do toho islamisté, kteří ničí památky, a k tomu neutěšená ekologická situace. Začíná boj o vodu a přežití. Podle světově uznávaného egyptologa Miroslava Vernera již dnes jezdí lidé autobusy za vodou desítky kilometrů a vzedme se stamilionová uprchlická vlna. Pochmurné vize uznávaný odborník na starověký Egypt sdělil několika stovkám lidí na setkání v Rokycanech.

     „Co dělat s tímto světem?“ povzdechl si. „Nejnovější geologické a hydrogeologické průzkumy jasně ukazují, že 90 procent podzemních vod v celém pásmu severní Afriky a Předního východu je vyčerpáno. A varují, že možná během příští dekády se vydá na pochod až sto milionů lidí. Nevím, co se bude dít. Ale nás se to samozřejmě velmi dotýká.“

 

     Odkaz:      http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Cesky-vedec-lidem-Zacina-boj-o-preziti-Nevim-co-bude-s-timto-svetem-Miliony-miliony-miliony-uprchliku-458066     Celý text:  Verner.doc

 

     

Sobotka i Herman na straně landsmanšaftu

    

     Marie KUDRNOVSKÁ, Haló noviny, 14.10. 2016, str.  3 ,     To, že premiér Bohuslav Sobotka vysílá na sjezd landsmanšaftu svého ministra kultury Daniela Hermana, jsme se nedozvěděli od českého premiéra, ale od mluvčí Sudetoněmeckého landsmanšaftu, Hildegardy Schusterové. Premiér ale na tomto oficiálním kontaktu své vlády s landsmanšaftem nevidí nic špatného. Vyjádřil se dokonce, že landsmanšaft můžeme potřebovat k podpoře politiky Česka v Německu a v Evropě. V každém případě ale touto formou podlézavosti porušuje slib ústavního činitele, který zavazuje předsedu české vlády hájit zájmy České republiky. Nejde o pouhé hlupáčky, které landsmanšaft jen zneužil k novému útoku na dekrety prezidenta republiky a na právní základy a zájmy České republiky. Landsmanšaft tak z návštěvy a vystupování českého ministra kultury vyvozuje, že česká vláda už netrvá na klíčových rozhodnutích vítězné protihitlerovské koalice ani na právnosti a nezpochybnitelnosti odsunu německých nacistů a těch Němců, kteří zradili Československou republiku, optovali pro Hitlerovu Třetí říši a nevzepřeli se nacismu.

     Pro Českou republiku je ovšem i dnes smrtelně nebezpečné, když ve vládě nebo v jejím čele jsou lidé, kteří zpochybňují právní základy českého státu a plácají cokoli, co chtějí tu protektoři z Washingtonu, tu úředníci z Bruselu nebo třeba i landsmanšaft a nacističtí pohrobci slyšet a za co jim zatleskají.

 

     Celý text:  S-i-H-SL.doc

 

 

     

Rusko: Východní Evropany máme rádi,

ale palbu budeme opětovat!

 

Jiří Babača  13. 10. 2016  Poradce ruského prezidenta Vladimíra Putina odpověděl na dotaz „Jak se Rusko zachová k zemím východní Evropy v případě konfliktu? Použije Rusko jaderné zbraně?“ v tom smyslu, že nás sice mají rádi, avšak v duchu zákonitostí války budou opětovat palbu na všechna území, odkud bude na Rusko přicházet útok! Tedy případně i na Českou republiku.
     Dne 26. 9. 2016 nám vyslal vlivný poradce prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, Valerij Pjakin, varovný a jednoznačný vzkaz, kdy na dotazy „Jak se Rusko zachová k zemím východní Evropy v případě konfliktu? Použije Rusko jaderné zbraně? A jaký má dnes Rusko vztah k východoevropanům?“, odpověděl, že Rusko má k nám kladný vztah. Podle poradce Vladimíra Putina „Rusko má zájem na tom, aby všechny národy světa žily ve zdraví a míru, v dobrých sousedských vztazích. Rusko nemá zájem na tom, aby kdekoliv byla válka.“ Avšak v případě vlastního ohrožení Rusko nebude moci na nás východoevropany brát zřetel, budeme-li součástí útočných formací ohrožující ruskou bezpečnost. S tím, že pokud od nás bude přicházet útok ohrožující ruskou bezpečnost, tak pak nazpět od Ruska „také své dostaneme, to bude válka, to se nedá nic jiného dělat.“ Více zde.

     Odkaz:      http://www.novarepublika.cz/2016/10/rusko-vychodni-evropany-mame-radi-ale.html     

     Celý text:  Vychodni.doc

 

 

 

          Revoluce 4.0 je hrozba i šance

    

     Monika HOŘENÍ - Rozhovor Haló novin s ekonomem profesorem Peterem Staňkem, členem Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd.

     Revoluce 4.0 (německy Industrie 4.0) je první technologický koncept, který radikálně mění celou společnost. Znamená nejen nasazení robotů do výrobních systémů, znamená také nový způsob komunikace, individuální produkci přizpůsobenou přání zákazníka, úplnou změnu fungování spotřeby společnosti a může být zásadním nástrojem na změnu každého z nás. Může být šancí na pozitivní změnu, nebo šancí na totální podřízení se a budoucí otroctví. ... použití umělé inteligence povede k absolutnímu poklesu práce ve všech oblastech a převážná většina dnes pracujících lidí nebude potřebná. ... vládnoucí elita tento systém udržuje a vyhovuje jí ... zvláštní strukturu společnosti dnes tvoří úzká elita, přisluhovači, mlčící většina a stádo. ... už nebude diskuse o levici a pravici a jejich programech ... dojde k ovládání vaší mysli. Proč bych těžce dobýval cizí území, když ovládnu mysl lidí na tom území, které potřebuji?

     Jsme ještě v ekonomice, která se řídí ekonomickými principy? Ne. Ekonomie přece nesmí být vědou, která »vytváří HDP«. Ona má vytvořit takový ekonomický systém, ve kterém má každý občan společnosti kvalitní a dobrý život. ... kapitalistický systém povzbuzuje, žádá, abyste pořizovali věci, které nepotřebujete a které stejně vyhodíte, ačkoli na jejich výrobu byla vynaložena práce. Dle analýzy zadluženosti na planetě v letech 2008-2016 se zadluženost zvýšila o 59 bilionů dolarů, současná je 219 bilionů dolarů. Zkusme si představit, kolik peněz potřebujeme na radostný a šťastný život, kolik skutečných věcí potřebujeme, neboť mnoho výrobků se vyrábí zcela zbytečně a mrhá se tak prací i zdroji.

     Úlohou starší generace zůstává radost myšlení. Střední generace má povinnost vychovávat děti k myšlení a děti by se měly vést k tomu, aby neťukaly do Smartphonu, ale aby se vrátily k radosti života a radosti hraní. Povinností levice je říci pravdu o stavu společnosti a varovat, aby se z nás nestala individua, která baží jen po svém úspěchu a své spotřebě. Vím, že to bude těžké, možná nebezpečné, bude to žádat od každého oběť. Ale jak nepřiznáme pravdu, kde jsme, nikdy nevytvoříme nástroje, které mohou zabránit katastrofě.

 

     Odkaz:      http://www.halonoviny.cz/articles/view/44265644      Celý text:  Revoluce-4-0.doc

 

         

 

 

          Totální selhání. Pomalá smrt.

 

     10. 10. 2016 ROZHOVOR  Petr Schnur z Německa hlásí, jaká katastrofa nás čeká. Obecně mohu a chci říct následující.

     Celý tzv. kapitalistický systém je zkorumpovaný, degenerovaný a podle mého nereformovatelný. Moc globálních finančních trhů překročila rubikon, stala se fakticky nekontrolovatelnou a je úplně jedno, zda jde o Lehman Brothers, Deutsche Bank nebo jiné finanční, globálně operující domy či tzv. investiční fondy. Vzhledem k sociální pustině a krvavé stopě, kterou za sebou ve světě zanechávají, se jedná o zločinecké organizace, o rakovinu světa, která svého hostitele bude žrát tak dlouho, až z něj nezbude nic. A východisko? Východiskem byla vždy válka a na jejích přípravách se Evropa zdatně podílí – v Sýrii, na Ukrajině i jinde. Kde je poučení z historie, když se v této souvislosti zmiňujeme o Hitlerovi? Dnes se všeobecně ví o podílu anglo-amerického kapitálu na vzestupu moci NSDAP. Největší blbost je tvrzení, že se historie neopakuje. V detailu jistě ne, ale v proudu lidské hamižnosti, stupidity a lhostejnosti stále a stále.

     Argument nedostatku odborných sil měl zvýšit akceptanci milionové imigrační vlny mezi občany. Velmi brzy se ovšem ukázalo, že syrský dětský lékař a další odborníci jsou mýtus, který s migrační realitou nemá nic společného. Paradox je, že domácí odborné pracovní síly najdete na úřadech práce nebo na seznamu těch, kteří Německo opouštějí, tedy mezi vystěhovalci. Jakou logiku má politika státu, která ty, kteří se rozhodli mít děti, staví do sociálně prekérní situace, a když porodnost klesá, tak chce situaci zachránit nekontrolovanou masovou imigrací?

     ... především bychom museli pečlivě rozlišit mezi levicí verbální a politickou. ... Die Linke, která je verbálně nalevo od SPD? V okamžiku, kdy se dostane do zemské vlády, dělá „realistickou“, tedy, jak se obecně říká, středovou politiku. A Zelení? Ti se stali nejefektivnějším spojencem amerického hegemonismu a euro-neoliberalismu.

 

     Odkaz:      http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Totalni-selhani-Pomala-smrt-Petr-Schnur-z-Nemecka-hlasi-jaka-katastrofa-nas-ceka-457554      Celý text:  Ke-katastrofe.doc

 

         

                    Americký holokaust

 

     4. Okt. 2016 Z knihy David E. Stannard – American holocaust (Oxford Press, 1992)

 

     Indiáni, pôvodní obyvatelia Ameriky boli vyhubení takmer všetci rôznymi dobyvateľmi prérií a inými zločincami, ktorých doteraz v USA a Kanade považujú za národných hrdinov. Každý vie o holokauste, genocíde židov, ale genocída Indiánov na základe etnického pôvodu sa zamlčuje. Ide jednoznačne o genocídu, pretože ľudí zabíjali iba preto, že sú Indiáni. Viac ako pol storočia po objavení Ameriky miestne obyvateľstvo nepovažovali za ľudské bytosti.
     Hitler je iba začiatočník v porovnaní s „dobyvateľmi Ameriky“. V dôsledku genocídy Indiánov, tiež známej ako „päťstoročná vojna“, bolo zlikvidovaných 95 zo 114 miliónov pôvodných obyvateľov súčasných teritórií USA a Kanady.

 

Největší genocidu v lidské historii neprovedlo nacistické Německo, ale proběhla na americké půdě.

 

     Odkaz:      http://www.biosferaklub.info/americky-holokaust/

     Celý text:  Americky-holokaust.doc

 

              

Malajské letadlo MH17 sestřelila dvě ukrajinská letadla.

Jaromír Bradávka , 6.10.2016 Rukojmí      Eric Zuesse: Důkazy jsou přesvědčivé: Malajské letadlo MH17 sestřelily dva ukrajinské vojenské tryskáče. Nebyla to raketa země-vzduch ‚Buk‘. Ve zprávě ze zpravodajské komunity se dostalo titulků 3. srpna od Roberta Parryho (odhalil mimo jiné aféru Watergate) „Posuvy ve scénáři sestřelení Letu 17,“ a ten odhalil, že: „Na rozdíl od veřejných prohlášení Obamovy administrativy obviňujících ze sestřelení letu 17 Malaysia Airlines ukrajinské rebely a Rusko, už někteří zpravodajští analytici dospěli k závěru, že ani rebelové ani Rusko za to nejspíš nemohou, a že to vypadá, že za to mohou ukrajinské vládní síly, jak ukazuje zdroj obeznámený s těmito zjištěními.         „Španělský řídící létání z kyjevského letiště Borispol: Ukrajinská vojska sestřelila Boeing MH17,“ a ten byl na „@spainbuca’s TWITTER FEED”, kde uvedl svá pozorování pouhé minuty po sestřelení: „V těsné blízkosti toho letounu letěly 2 bojové tryskáče.“ Navíc těsně před tím tweetnul: „Ten letoun B777 letěl v doprovodu ukrajinského bojového tryskáče 2 minuty před tím, než se ztratil z radaru.“ Takže se možná druhý tryskáč objevil vzdálený od něj jen těsně před sestřelením. Jak uvádí doprovodná novinová zpráva také ze 17. července: „Tento kyjevský řídící létání je španělský občan, co pracuje na Ukrajině. A ten byl postaven mimo službu jako řízení letového provozu spolu s dalšími cizinci okamžitě poté, co byl pasažérský letoun Malaysia Airlines sestřelen nad východní Ukrajinou i se zabitím 295 pasažérů a posádkou na palubě.

     Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2016/10/eric-zuesse-dukazy-jsou-presvedcive.html

     Celý text:  SestreleniMH17.doc

 

     

 

Hrob Ivo Stejskala, českého dobrovolníka na straně povstalců, který padl v boji s ukrajinskými fašisty

 

     Ivo Stejskal, učitel z Brna, který vloni odjel na Donbas a přidal se na stranu povstalců, byl zavražděn ukrajinskou tajnou službou. Podle jiných zpráv a TV Nova však Ivo Stejskal zahynul v přímém boji s ukrajinskou armádou. Video, které se teď objevilo na YouTube, ukazuje jeho hrob na úbočí slavné a památné mohyly Savur v Donbasu, spolu s dalšími hroby padlých hrdinů v boji proti ukrajinským fašistickým oddílům. Ve videu Jurije Kotěnka vidíme jednoduché sypané hroby s pravoslavnými kříži. Je nepochybné, že jednoho dne se Ivo Stejskal dočká nejvyšších státních vyznamenání České republiky za protifašistický boj na Ukrajině, za statečnost a chrabrost, ale na to si ještě budeme muset chvíli počkat, než dojde k pádu loutkového režimu, nejen v ČR, ale v celé tzv. západní Evropě reprezentované Bruselem.

     Ihned po smrti Ivo Stejskala se vyrojila celá řada nechutných výlevů na mainstreamu, že byl blázen, magor a hazardér. Ne, nebyl nic z toho. Byl to člověk, který pro spravedlnost odešel nasadit svůj vlastní život do války, aby chránil civilisty a obyvatele na Donbasu před etnickým vyhlazováním ze strany ukrajinské armády. Čest jeho památce hrdiny, na kterého nikdy nezapomeneme.

 

     Videa:          https://youtu.be/rlZDYqDEP28     https://youtu.be/P5aBjySVAmA

 

     Odkaz:  http://aeronet.cz/news/video-hrob-ivo-stejskala-ceskeho-dobrovolnika-na-strane-povstalcu-ktery-byl-zrejme-zavrazden-ukrajinskou-tajnou-sluzbou/

 

     

„Mnichov 1938“ aneb

„západní přátelé a nepřátelské Rusko“.

 

     Paradoxně, jsou ti, kteří nás zradili, dnes považováni za věrné spojence – USA počínaje a Německem konče, zatímco Rusko je stále líčeno jako okupant a nepřítel!  A kde je to ruské nebezpečí, když jsou to dnes základny NATO, kdo táhne na Moskvu stejně, jako Napoleon i Hitler? A historie jako by se opakovala – od roku 1929 se Spojené státy zmítaly v největší  krizi všech dob, která se přenesla i do Evropy a zoufale potřebovaly válku (stejně jako po krizi 1906 potřebovaly první světovou) A Američané se ve své nové krizi do třetice snaží rozpoutat další válku. Za pozornost stojí datum obou předchozích krachů na newyorské burze: 24. říjen! Což je datum, které se právě blíží a článek Německý kolaps možná přijde už v pondělí možná není od věci…

 

     Odkaz:  http://aeronet.cz/news/video-mnichov-1938-aneb-zapadni-pratele-a-nepratelske-rusko/    

     Celý text:  Mnichov1938.doc

 

         

          Německo se hroutí.

 

29. 9. 2016      Bude to opravdu zlé, říká muž, který se málokdy plete. Ve světových médiích hojně citovaný americký politolog a analytik George Friedman se před několika dny vyjádřil k vývoji v Německu. Německo podle Friedmana směřuje k politické krizi, která bude rezonovat. Hlavní příčinu vidí v migrační krizi, ale ekonomické problémy také považuje za neméně důležité. „Německá ekonomika by podle Bundesbank mohla ve třetím čtvrtletí zpomalit. To je znepokojivá informace i v souvislosti s problémy Deutsche Bank, jež by měla zaplatit pokutu ve výši 14 miliard dolarů. „Německé HDP tvoří téměř z 50 % vývoz. A to ještě všem nedošlo, že nadměrný vývoz je známkou nikoli síly, ale slabosti, protože činí zemi závislou na jejích zahraničních zákaznících.

 

     Odkaz:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nemecko-se-hrouti-Bude-to-opravdu-zle-rika-muz-ktery-se-malokdy-plete-455918     Celý text:  Nemecko.doc

 

     

 

„Je jednodušší zabít milión lidí, než je všechny ovládat“

 26. září 2016 svobodnenoviny.eu     Obamova pravá ruka Zbigniew Brzezinski, zasvěcenec a globalista NWO ... uvedl, že „ v dřívějších dobách bylo snadnější ovládat milión lidí, a to doslova, než fyzicky milión lidí zabít,“ zatímco „dnes je nesrovnatelně snazší zabít milión lidí, než je ovládat.“ Pro agenty NWO, kteří jsou těžce posedlí eugenikou a depopulací, není žádný velký problém zabít milión lidí. Jejich plán, vytesán v Georgijských poradních kamenech, je snížit světovou populaci na 500 miliónů, což je mnohem „zvládnutelnější“ počet otroků.

     Odkaz:  http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/je-jednodussi-zabit-milion-lidi-nez-je-vsechny-ovladat.html

 

         

     Základem každé americké strategie je provokace

 

26. 9. 2016 Eurasia24 Leonid Ivašov     Její provokativní základ vznikl již dávno – v okamžiku vzniku amerického státu. A s využitím provokací byly zničeny celé civilizace. A tímto způsobem probíhá celá historie USA – zinscenovat provokaci a potom porazit a zničit. . Je proto zapotřebí se zbytečně nevysilovat a Američanům nevěřit ani slovo. „Bohulibá“ lež ...   bude opět silnější než pravda, protože více než 70 % sdělovacích prostředků světa je řízeno americkými oligarchy ...

     Strategie národní bezpečnosti USA, přijatá loni v únoru ... je odporná věc – ani Hitler se neodvážil vyhlásit něco podobného! „ Vedoucí postavení USA ve světě nemá alternativu. Nebude žádný multipolární svět. Budeme vojenskou silou hájit svoje zájmy kdekoli na zemském povrchu i mimo něj. Nebudeme se ohlížet na mezinárodní normy, budeme jednat jednostranně a používat vojenskou sílu v oblastech, které to budou zpochybňovat.“ Chápete – to, z čeho byl obviňován Hitler, dnes dělají samy USA.

 

     Odkaz:  http://eurasia24.cz/nazory/885-zakladem-kazde-americke-strategie-je-provokace

     Celý text:  L-Ivasov.doc

 

 

              

 

Jak porazit Rusko - ale proč?

 

          Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění Ruské hrozby, začíná varianta přímého vojenského střetu. Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodenním slovníkem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučů radí zdebilizovaným masám nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Evropské mocenské elity nejsou schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. Tento spolek elitářů, žijících v jiné realitě, má svého vůdce ze zámoří. Pro světového četníka neplatí žádná pravidla, určuje je sám a stejně tak nám určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání zdrojů, se ve světové politice nedělo a neděje. Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím mocenských ekonomických elit. O žádná lidská práva a demokracii nejde! Jen zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně distribuce.

          Rusko není Libye a Putin je Rus a Slovan. A ty jeho jaderné zbraně, co s tím? Slušná armáda, velké území, vlastní zdroje a místo žoldáků národ vlastenců. Toho všeho jsou si Rusové vědomi. Sankce vydrží, armáda je připravena. Jak začít velkou válku a zbavit Rusko jednou provždy zdrojů? Plánů mnoho, klíčové jsou Ruské hranice a zážeh na Evropě. Osvědčená taktika z historie! Plán rozšiřování paktu NATO se ukazuje jasně. Stejně jako instalace Čecha, generála Pavla do vysoké funkce NATO, jako Tuska, Poláka do EU. Jen s pomocí Slovanských národů lze ublížit Rusku nejvíce. Ve vzduchu je další provokace, taková, která musí zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do války. Akce pod falešnou vlajkou jsou běžná praxe vojenské strategie. Neustálé obkličování Ruska paktem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry, hrotit napětí. Z toho dříve či později musí eskalovat střet. Válka mezi Ruskem a paktem NATO je nastartovaná a téměř nevyhnutelná. Aktualizovaný odhad na sílu jaderných zbraní a počet mrtvých je 60 -100 milionů okamžitě. Do 15. dnů následně, vlivem radiace a spadu, kontaminace prostředí 300-400 mil. lidí. Do půl roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení základních životních zdrojů.

 

     Odkaz:  http://ers-blog4.webnode.cz/news/jak-porazit-rusko/     Celý text:  Jak-porazit-Rusko.doc

 

 

              

     Chystají se další kroky k "bezpečné" nesvobodě.

 

     20. 9. 2016 cevroinstitut.cz Pod pláštíkem boje proti terorismu a současné migrační krizi připravila vláda, resp. Ministerstvo vnitra, další sérii návrhů na posilování pravomocí státu a tedy další omezování práv a svobod občanů. Tyto návrhy schválila již v dubnu Bezpečnostní rada státu (BRS) a nyní, jako rozloučení s prázdninami (dne 31. 8. 2016) i sama vláda.

     Podle těchto záměrů by tak např. policie měla mít k dispozici nejen údaje o elektronické komunikaci, kdy podnikatelé v této oblasti jsou povinni požadované údaje po stanovenou dobu uchovávat a následně je v souladu se zákonem poskytovat policii, ale nově by stejná povinnost měla platit i pro podnikatele podle zákona o některých službách informační společnosti. Takže kromě informací z našich telefonních hovorů či sms, by to nově měly být i údaje z internetu, jako třeba z mailové pošty, ze správy diskusního místa, atd. Obvinění tak však budou omezováni na svých právech, neboť podmínky pro získání zpravodajských informací jsou v zákonech mnohdy nastaveny významně šířeji a jednodušeji, než v případě podmínek policie v rámci trestního řízení. O tom, že nejen získat, ale rovnou „nechat vyrobit“ a následně uplatnit, operativní informaci, není pro žádnou ze zainteresovaných bezpečnostních složek problém, není třeba pochybovat.

     Má-li nám být už nadále bezpečná a zároveň svobodná Evropa zapovězena, o čemž jsme našimi politiky trvale přesvědčováni, pak bedlivě sledujme, kdy se nám poměrně nebezpečná svoboda začne rychle měnit v naoko bezpečnou, zato však totální, nesvobodu. Ten čas už nastává.

 

     Odkaz:  http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/8787-krok-bezpecna-nesvoboda-centrum-bezpecnostni-studia    

     Celý text:  Chystaji.doc

 

         

 

Přestaňme posluhovat planetárním magorům!

    

          Místopředseda školského výboru Miroslav Grebeníček interpeloval ve věci nedostatečné informace premiéra poskytnuté 21. 1. a 22. 3. sněmovně  k identifikaci a řešení skutečných příčin migrační krize.

          Expanzivní politika a státně teroristické silové metody vlád USA, ekonomické vydírání a drancování chudých zemí nadnárodními koncerny a spoluúčast nejen členů NATO včetně Německa, ale i podíl EU na krytí a podpoře těchto metod jsou stále zamlčovanou a neřešenou příčinou.

          Slepá a lokajská podpora expanzivní strategie NATO a lokajské postoje české vlády, jejích jednotlivých ministrů vůči vládě USA, ale i Bruselu, nás do budoucna zatahují do dalších ještě vážnějších problémů, než je současná migrační krize. Změna lokajského stylu a gumových páteří české zahraniční politiky je nezbytně nutná.

 

     Celý text:  Prestanme.doc

 

 

         

     Regionální konference Světové rady míru

          Praha  12. 9. 2016 , Vladimíra Vítová     Ve dnech 9. – 10. 9. 2016 se v Nicósii setkali zástupci dvou regionů – Evropy a Středního Východu. Konkrétně například Portugalska, Řecka, Bulharska, Rakouska, Turecka, Palestiny, Bahrajnu, Sýrie, Iráku, Iránu, Libanonu a dalších, samozřejmě včetně České republiky a Kypru - jako hostitelské země. Zástupci všech zúčastněných zemí se shodli na tom, že největším nepřítelem míru jsou USA. Použití ozbrojených sil se dnes stalo určujícím faktorem v současných mezinárodních vztazích, což je v rozporu s mezinárodním právem. Válka je nyní označována jako "boj proti terorismu", "humanitární mise", "poslání chránit protestující civilisty", "ochrana a podpora lidských práv a demokracie", "zajišťování bezletové zóny" atd.  Vždy to začíná destabilizací vlád a různými tzv. „jary“, což jsou fakticky státní převraty organizované USA, které se snaží stát vládci světa za každou cenu.

          Součástí jednání byly též informace o celosvětovém setkání Světové rady míru, které se uskuteční v listopadu v Brazílii, a na němž má být formulován (jiný – vložil správce stránky) Nový světový řád, založený na suverenitě lidu, mezinárodním právu, spravedlnosti a především na míru - jako jediném řešení pro lidstvo.

 

     Odkaz:  http://www.ceskemiroveforum.com/426587381     Celý text:  Konference-SRM.doc

 

         

        Na protestu proti Sudeťákům bylo dusno

         

          Příznivci levice i pravice, mladí lidé z Národních socialistů až po důchodce z KSČM se sešli na manifestaci proti konání tzv. komunitního či komunálního kongresu, který uspořádal sudetoněmecký landsmanšaft 9.-11.9. v Plzni. Manifestaci organizovala Aliance národních sil (ANS) a Český svaz bojovníků za svobodu z Plzně. Oldřich Lukáš z ANS konstatoval, že „poprvé vůbec se scházejí zástupci takzvaných extrémních stran, tedy levice na jedné straně a pravice na straně druhé". Kolem stovky lidí z Klubu českého pohraničí (KČP), Bojovníků za svobodu i náhodných kolemjdoucích si vyslechlo řadu projevů a stanovisek.

          Předseda Národní rady KČP, RSDr. Milan Richter, představil své sdružení: „Jsme jedna z nejsilnějších vlasteneckých organizací v naší zemi, která již čtvrt století bojuje s tím, proč jsme se tu dnes sešli – s revanšistickými požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu. Sudetští Němci přijali rasistickou teorii, ideologii Hitlerova Německa. Mají podíl na 360 000 obětech našeho lidu ve druhé světové válce. Více než milion sudetských Němců bylo vyznamenáno nejvyššími řády za rozbití Československé republiky. Krajská radní Hana Lišková odsoudila, že „sudetoněmecký landsmanšaft" požaduje kroky vedoucí k prosazení práva na domovskou půdu. Je to dlouhodobý tlak na Českou republiku. Od Čechů požadují sebekritiku a tento úkol velice dobře plní někteří naši politici, aniž by k tomu měli mandát našich občanů.

 

     Odkaz:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Merkelova-a-jeji-prisluhovaci-Cechy-patri-Cechum-nejnebezpecnejsi-zjisteni-pro-CT-Na-protestu-proti-Sudetakum-bylo-dusno-453013     Celý text:  Protest-proti-SL.doc

 

           

 

 

 

Kolaps dvojčat WTC

 

          Koncem roku 2014 vyšla v nakladatelství Scholars‘ Press kniha „Dynamics of Collapse of a High-Rise Building“ kolektivu autorů pod vedením docenta Ivana Němce z VUT Brno. Autoři představili obecnou diferenciální rovnici pádu výškové budovy a provedli  její numerické řešení pro parametry odpovídající budovám dvojčat WTC. Kniha se nezabývá příčinou kolapsu, ale studuje dynamiku pádu samotného, ​​zejména rychlost a rozsah kolapsu.

          Byly provedeny některé závěry týkající se pádu WTC Twin Towers. “ …(kniha) “Dokazuje  nemožnost mechanismu kolapsu,  který byl předložen v závěrečné zprávě NIST, z čehož  vyplývá potřeba dodatečného vyšetřování kolapsu Dvojčat WTC. “ Závěr autorů knihy – kolaps tak jak proběhl, nemohl být způsoben pouze gravitační silou. A byl dokonce ještě rychlejší, než v limitním případě, kdy by sloupy nekladly pádu vůbec žádný odpor.

 

     Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/09/08/odborna-studie-dynamiky-kolapsu-dvojcat-wtc-recenze-knihy-ceskych-autoru/     Celý text:  KolapsWTC.doc

 

          

     Centrální bankéři otevřeně o zrušení hotovosti

 

Autor: Květa Pohlhammer Lauterbachová - Publikováno: 31.08.2016     Na prvním místě produktivita, výkon a soutěž o co největší zisky. To ovšem společnost něco stojí. A vyžaduje celého, plně flexibilního člověka, jehož celoživotním hlavním úkolem je výroba nadhodnoty. Pro mezilidské vztahy a rodinu tu prostor není. Teď jsme tedy na konci. Kapitál začal požírat svůj vlastní ocas.

     Minulý týden se konalo zasedání bankéřů Fedu of Kansas City v Jacksone Hole. Centrální banky narazily na strop a neví kudy dál. Největší experiment v historii se vymkl z rukou a bezuzdný tisk nekrytých peněz a nulová úroková sazba ne a ne nastartovat hospodářské oživení. Jedinou cestou, kterou je možné jít při prosazování negativní úrokové sazby, má být zrušení hotovostních peněz. Návrh odstranit hotovost ukazuje, jak bezmocní a zbyteční jsou centrální bankéři v dnešním systému a jakou škodu jsou schopni způsobit.

 

     Odkaz:  http://news.e-republika.cz/article3693-Jackson-Hole-Centralni-banke%C5%99i-otev%C5%99en%C4%9B-o-zru%C5%A1eni-hotovosti     Celý text:  Zruseni-penez.doc

 

 

              

 

Fašistům začínají jít po krku

 

Už rok probíhá v Kyjevě soudní proces se členy dobrovolnické roty »Tornado«. Jsou viněni z vražd, sexuálního násilí, loupeží - zločinů, z nichž každý sám o sobě stačí na udělení trestu smrti. Rota Tornado vznikla z kriminálníků - kdo si ve vězení podal žádost o zařazení do dobrovolnických praporů, získal prominutí trestu. Nebylo rozlišováno, zda jde jen o zloděje či násilníka, nebo pachatele ozbrojené loupeže.

Soud vlastně ještě pořádně nezačal. Soudce vždy zahájí zasedání, z míst pro obecenstvo se zdvihnou příslušníci jiných dobrovolnických oddílů, slibují soudcům smrt a sápou se po nich. Cestu jim přehradí připravená policejní jednotka, dojde ke rvačce. Soudce odloží zasedání. A tak stále dokola. Fašisté si z nějakého důvodu, snad se svou zvráceností chtěli chlubit, všechny zločiny natáčeli na video. »Jakýmsi způsobem«, ale určitě k tiché radosti prokuratury, důkazy unikly. Viděla je třeba opoziční poslankyně Tatjana Černovolová, v minulosti blízká spolupracovnice bývalého premiéra Arsenije Jaceňuka. Zhrozila se a začala burcovat veřejnost. Videa viděla také Lylyja Bolbatová, sama členka dobrovolnických oddílů. Prohlásila, že mnozí Ukrajinci se nestali dobrovolníky, aby bojovali, ale aby získali prospěch. »Začaly krádeže, únosy lidí s cílem získání výkupného. Kdepak, oni neútočili na povstalce, ale na vlastní lidi,« uvedla v televizi a rozhořčeně pokračovala: »Mám vám vyprávět, jak vojáci unesli děvčátko, deset dní ho znásilňovali, až zemřelo? Chcete ten hnus podrobně slyšet? Dělo se to v téměř každé jednotce.«

 

     Odkaz:  http://www.halonoviny.cz/articles/view/44053697     Celý text:  Azovec.doc

 

              

 

          Brněnský »pochod smrti«

     

     Josef SEDLÁK, Haló noviny, 29.8.2016, str. 6      Po snůšce lží a obvinění, která se objevila v tisku kolem poválečného odsunu brněnských Němců, se okamžitě rázně ozval i přímý svědek. Zaslal redakci Práva dopis, kde vylíčil, jak to doopravdy probíhalo. Dnes již 88letý inženýr Radovan Poděl doprovázel celý transport až k rakouským hranicím. Byl příslušníkem vytvořené Národní stráže a především mu vadí název »pochod smrti«. Dříve se tento výraz neužíval, začalo se s tím až roku 2006, kdy zesílila celková kampaň landsmanšaftu vůči nám za pomoci českých nohsledů. Takové označení je výstižné u těch pochodu, kdy esesáci hnali za nelidských podmínek vězně z koncentračních táborů. Tam docházelo k bestiálním činům a nyní je snaha »naroubovat « onen termín na některé poválečné odsuny.

     Brněnská Němka K. M. v knize Slyšme i druhou stranu napsala, že »…30. května 1945 jsme byli večer o půl deváté vyrozuměni českými orgány, že během půl hodiny musíme opustit své domovy a vzít s sebou jen to, co uneseme v ruce«. Dále líčí průběh noci strávené v klášterní zahradě na Mandlově náměstí. Pan Poděl dále uvádí, že spolu s dalšími členy Národní stráže z pověření Národního zemského výboru v Brně obcházeli byty zdejších Němců tři dny předem. Všichni byli zároveň upozorněni, a to písemně, že v kanceláři na sběrném místě mohou požádat v rámci prověřování o vyškrtnutí z transportu. Týkalo se to zejména smíšených rodin. Objevila se i zpráva o zastřelení jednoho staršího Němce. Náš voják reagoval zbrkle, když Němec sáhl do kapsy, obával se, že vytáhne zbraň. Chyba, ale v tak napjaté situaci? Ostatně položme si otázku – jak by reagovali esesáci při oněch pochodech smrti? Ti stříleli »preventivně« zesláblé vězně, neschopné pohybu. A zajatecký tábor v Pohořelicích? Ten byl místem, kde lidé z transportu onemocněli tyfem. Naše oficiální údaje, s kterými souhlasí i pan Poděl, uvádějí, že tam a v okolí zemřelo 629 lidí, v Rakousku 1062 a cestou z Brna do Pohořelic tři osoby.

 

      Celý text:  Brn-poch-smrti.doc

 

         

 

 

     Cvičení »Vydatný úder« je provokací

         

     Uvedli to představitelé občanských iniciativ Ne základnám a Nezávislá média, kteří vojenské letecké cvičení Ample Strike (Vydatný úder) považují za nezákonné. Cvičení pořádá Armáda ČR ve dnech 30. srpna až 20. září pod hlavičkou NATO, má se ho zúčastnit 1500 vojáku ze sedmnácti členských a partnerských státu aliance. Jeho cílem je »sladění činnosti pilotů taktického a vrtulníkového letectva s činností předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních operací«. Zvažují i trestní oznámení.

     Jak zástupci Ne základnám zmínili, vláda hlasováním ve sboru přijala v loňském a letošním roce tři usnesení: rozhodnutí o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných státu přes naše území v roce 2016, účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účast ozbrojených sil jiných státu na vojenských cvičeních na našem území, a tato nepředala neprodleně k projednání zákonodárcům. »Ústava ČR ukládá vládě o takto přijatých usneseních vlády neprodleně informovat obě komory Parlamentu ČR. Tuto povinnost vláda ve smyslu výše uvedeného článku nesplnila. Je to tedy neústavní jednání vlády ČR a nezákonná činnost ministerstva obrany. »Lokajská politika, nahánějící nás do střetu s jadernou velmocí, se před lidmi skutečně všelijak tutlá. Tím naléhavější je dělat vše pro to, aby jí to tak snadno neprocházelo« . . .

 

     (mh, ici), Haló noviny, 29.8.2016, str. 2     Celý text:  Cviceni.doc

 

            

 

Symetrická odpověď: Rusko může

zničit USA za méně než půl hodiny

 

         Členové Vadajského klubu se zeptali Putina: „Vy snad můžete zničit Spojené státy do půl hodiny?“ Ruský prezident se na pár sekund zamyslel a řekl: „Ve skutečnosti rychleji...“ „Rusko je jedinou zemí, která může zničit Spojené státy, protože Rusové mají možnosti a jaderné zbraně, aby to to udělaly,“ cituje článek náčelníka štábu americké armády generála Marka Millyho.

          Ukázalo se, že Rusové byli schopni dovybavit svoji armádu a ochránit se před nepřátelskými raketami elektronickým bojem, které je oslepí a učiní z nich bezvýznamnou hromadu šrotu. V případě, že se USA náhle rozhodnou, že použijí takový preventivní nukleární útok na Rusko, naivně věří, že zůstanou bez trestu. Hluboký omyl. I když se z ničeho nic zničí všechna velitelská stanoviště ruské armády, spustí se systém Perimetr. Systém zahrnuje  hardware a software, který by umožnil za jakýchkoli podmínek, i těch negativních, odpálit rakety. Systém mohl provést přípravu a odpal raketových střel, a to i v případě, že by byli všichni z obsluhy mrtví a nebylo by komu dávat rozkazy.

         „Řeč je o systému Perimetr v minulém čase z toho prostého důvodu, že známe pouze jeho dřívější verzi. V současnosti je přísně tajný. Víme jen, že modernizovaná verze povede k nevyhnutelné odplatě,“ píše se v článku.

     Odkaz:  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/symetricka-odpoved-rusko-muze-znicit-usa-za-mene-nez-pul-hodiny/     Celý text:  Perimetr.doc

 

 

               Projekt Sever-Jih.

 aeronet.cz/news/  ,  Srp 25, 2016      Rusko zabránilo válečnému konfliktu a vstupuje do projektu Sever-Jih. Aneb více o tom, o čem hovoří V. V. Pjakin. Vytvoření koridoru Sever-Jih umožňuje Rusku stát se subjektem globální politiky. Snahy o odstavení Ruska co by evropského energetického zdroje jsou opět v tahu, jak si toho všímá i Forbes. Vstupem do Sýrie si získalo respekt nejen schopností jako jediné tento konflikt řešit bez hrozby celosvětové války, ale také zbraněmi, které předvedlo. Právě těmi totiž vyslalo zásadní vzkaz – „kdo chce rozkrást naše zdroje, ten ať se podívá, s čím se setká“. A byl to vzkaz nejen USA, ale i globalistům. Rusko se nenechalo vyšachovat ze světového dění přes Sýrii poté, co došlo k jaderné dohodě s Íránem (a o které já od začátku tvrdím, že tehdy začalo velké soupeření o přátelství/“přátelství“ s Íránem jak ze strany USA, tak Číny, tak globalistů), tak Rusko v tomto soupeření bodovalo už tím, že na své straně má spojence Íránu – Sýrii. Podstatná globalizační dění probíhají dlouhodobě a skrytě a pouze někteří (jako Putin a samozřejmě Pjakin) chápou, jak se jim bránit.

     Odkaz:  http://aeronet.cz/news/rusko-zabranilo-valecnemu-konfliktu-a-vstupuje-do-projektu-sever-jih-aneb-vice-o-tom-o-cem-hovori-v-v-pjakin/     Celý text:  Sever-Jih.doc

 

 

          Čech, který emigroval do Ruska

     www.parlamentnilisty.cz , 19. 8. 2016       Čech, který emigroval do Ruska, vysílá vzkazy k výročí srpna 1968. Mnohým z toho může prasknout hlava.

     „Tak jako mnohokrát v historii opět záchrana a svoboda pro opakovaně nevděčnou Evropu přijde z Východu, z Ruska.“ O tom je přesvědčen Petr Michalů, který emigroval z České republiky a teď žije v Moskvě. Tvrdí, že v přítomnosti ruských tanků nám bylo lépe, a domnívá se, že „RVHP fungovala a rozvíjela se, ale EU krachuje“, dokonce hovoří o hrozbě zániku České republiky. Lituje Američany, o kterých si myslí, že závidí Rusům jejich způsob života a historii. A že by se chtěl vrátit do rodného Česka? To ani náhodou.

 

     Odkaz:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cech-ktery-emigroval-do-Ruska-vysila-vzkazy-k-vyroci-srpna-1968-Mnohym-z-toho-muze-prasknout-hlava-449457     Celý text:  Emigroval-do-Ruska.doc

 

 

          

     P.C.Roberts: Puch nejohavnější propagandy

    

     Právě jsem z úst někdejšího presstituta Davida Sattera vyslechl tu nejprimitivnější odrůdu propagandy ... Za ta léta v politice už bych měl být obrněný, ale i tak se nedokáži ubránit údivu, když vidím a slyším, jak se agenti, pracující pro elitu, neštítí vypouštět z úst ty nejprimitivnější a nejprůhlednější lži. Možná už lidé zapomněli, že když washingtonský plán invaze do Sýrie zablokovaly britský parlament a ruská diplomacie, poslal Washington jednotky, použité proti Kaddáfimu v Libyi, do Sýrie, kde se tyto – po čase – vynořily na světlo světa jako Islamský stát (IS), páchající ty nejodpornější zločiny.

V 21. století lze všechny válečné zločiny připsat na účet USA a Izraele. A umožnila je i EU, vždy ochotná poskytnout jejich oficiálním lžím své krytí. Ať už se jednalo o lež o iráckých zbraních hromadného ničení, či o iránské atomové hrozbě, jichž Washington využil pro nevyprovokovanou agresi, vedoucí ke zpustošení sedmi zemí. Skutečným expertům je vlastní morální integrita, vyžadující, aby režimy Clintona, Bushe ml. a Obamy byli za své zločiny volány k soudní zodpovědnosti. A na oné lavici obžalovaných by neměl chybět ani David Satter.

 

     Odkaz:  http://www.nwoo.org/2016/08/13/p-c-roberts-puch-nejohavnejsi-propagandy/

     Celý text:  Puch.doc

 

 

              

                         Pátá kolona

     Ladislav ŠAFRÁNEK,  Haló noviny, 10.8.2016     Soudobé teroristické útoky jsou jen špičkami ledovce zastrašující veřejnost a odvádějící její pozornost od skutečného nebezpečí vyplývajícího z krachu multikulturalismu a selhání integrační politiky států Evropské unie. K radikalizaci a militantním postojům muslimských menšin ve státech Evropské unie totiž dochází již nejméně dvacet let a intenzita tohoto procesu neustále roste. Kupodivu zachvacuje imigranty druhé či dokonce třetí generace. Jde o to, že tito imigranti, jedno, které generace, se odmítají identifikovat se svou novou vlastí, avšak současně se nechtějí vrátit do země původu. Nedělejme si naděje, že imigranty a obecně ostatní civilizace přetvoříme k našemu pojetí hodnot, demokracie a kultury. Nemůže se to povést, neboť gravitace směrem k tradici u věřících a chudých překonává emancipační snahy sekulárních elit. Naivní snahy integrovat běžence pomocí otevřené náruče jsou, jak již víme, kontraproduktivní.

     Celý text:  Pata-kolona.doc

 

    

                   "Říše" se hroutí !

     4.8. 2016 , The Saker ,  Zvědavec

     Pachatelé (teroristických útoků) jsou naprosto směšní: pseudomuslimové ... Přesně tento typ lidí chtějí zvláštní služby (a náboženské sekty) ukořistit ... Položíme-li si otázku kdo má z toho prospěch (cui bono), ...  samozřejmě sionisté, ale také neokonzervativní elity v USA a EU. Jejich velkou nadějí bylo, že Rusko „vtrhne“ na Donbas. Potom by bylo možné svést všechny vnitřní problémy v Evropě na ruskou hrozbu. Pokud by se našlo hodně lidí, kteří by uvěřili této teorii „ruské hrozby“, museli by rovněž akceptovat větší vojenský rozpočet (ještě více vykrmit americký vojensko-průmyslový komplex) a rozmístit více amerických ozbrojených sil ve východní Evropě. Když si neokonzervativci uvědomili, že Rusové neskočili na návnadu, náhle prudce vzrostl stálý příval uprchlíků, přicházejících ze Středního východu a z Afriky, a to zásluhou zmatku a chaosu, který vytvořila neokonzervativní politika na Středním východě. Tato vlna uprchlíků vytváří řadu větších sociálních problémů, které by mohly být využity k tomu, aby odvedly pozornost od masivní krize a hospodářských strastí EU. Když jsou vládnoucí kompradorské elity EU ohroženy nespokojenou veřejností, uprchlická krize vytváří ideální záminku k tomu, aby byla přijala mimořádná legislativa a případně zavedeno stanné právo.

     Jestliže se nakonec v EU skutečně budou šířit nepokoje, povstání a chaos - hádejte, kdo se objeví, aby „ještě jednou zachránil Evropu?“ Ano, je to tak - strýček Sam a NATO. Docela dobrá mise pro jinak nelegitimní přežitek z dob studené války, ne? V ideálním případě by se evropská populace měla rozdělit na ty, kteří předstírají, že uprchlíci nejsou vůbec žádný problém, a na ty, kteří na ně všechno svalují. Čím více se společnost polarizuje, tím více bude „zapotřebí“ udržet zákon a pořádek. To, co po nás naši imperiální vládci opravdu chtějí, je, abychom buď bojovali proti sobě navzájem, nebo abychom alespoň bojovali proti větrným mlýnům. Podívejte se na americkou veřejnost - ta je naprosto posedlá nedůležitými otázkami, jako je např. homosexuální manželství, kontroly zbraní versus „aktivní střelci“, Black Lives Matter versus policajti a časem prověřené interrupce versus protesty proti interrupci. To je přesně to, jak nás naši vůdci chtějí vidět: vyděšené, zmatené a především roztěkané s rozptýlenou pozorností. Dobrou zprávou je, že bez ohledu na naši naivní pasivitu "Říše" se hroutí, sice možná ne tak rychle, jak by si někteří z nás přáli, ale dostatečně rychle na to, abychom si skutečně dělali obavy o naše vládce. V nadcházející době bude show „islámské hrozby“ nadále pokračovat, stejně jako „aktivní střelci“, Black Lives Matter a celý zbytek programu, který si pro nás "Říše" připravila. Falešné vlajky budou i nadále vlát v mnoha dalších prázdných slovech z "Říše".

 

     Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2016/08/jsem-presvedcen-ze-to-co-se-deje-je.html#more  

     Celý text:  Rise-se-hrouti.doc

 

              

Sbohem střední třído    

The Economic Collapse     Michael Snyder, dne 28. července 2016

     Podíl vlastníků obydlí v USA se dostal na rekordně nízkou úroveň. Důvodem toho samozřejmě je, že střední třída v Americe umírá. V minulém roce jsme se dozvěděli, že střední třída Američanů nyní tvoří minoritu v populaci vůbec poprvé. V dnešní Americe nemá nikdo práci  v každé páté rodině . 62 procent všech Američanů má uspořeno méně než 1,000 $ V roce 2007 žilo přibližně každé osmé dítě v Americe na potravinových lístcích. Dnes je to  každé páté. A co by mohlo brzy nastat je pro střední třídu mnohem horší , neboť nová světová hospodářská krize se urychluje. Vysoce uznávaný ekonom Peter Schiff je přesvědčen, že hlavní pokles v USA  je na spadnutí ...

     Odkaz:  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/bye-bye-middle-class-the-rate-of-homeownership-in-the-united-states-has-hit-the-lowest-level-ever          Překlad:  Stredni-trida.doc

 

 

               Proč Rusko nemá inovace?

     Prezident Ruské akademie věd Vladimír Fortov říká: „Ve vědě zůstali jen optimisté“. Akademik Oleg Figovskij mluví o tom, že oligarchové v Rusku investují do fotbalových klubů, ale ne do univerzit, a věda stojí na pokraji propasti. Nehledě na bohaté historické zkušenosti stále ještě není v Rusku přijato rozhodnutí, aby bylo vytvořeno prostředí  pro inovace a hledání přelomových objevů a inovací. V případě neexistence potřebného socio-ekonomického prostředí statisíce vědců odjely a odjíždějí jen proto, že zde nemohou realizovat své inovace. Ale na Rusko v posledních letech dopadla ještě další rána - kolaps (neboli  tzv. reorganizace) Ruské akademie věd. Vědci bijí na poplach... Co dala zemi parta, kterou vede Čubajs? Obrátí úřady pozornost k tomuto výkřiku zoufalství akademiků? Pokud ne, pak v několika letech může Rusko zůstat nejen bez inovací, ale celkově také bez vynálezů a vědy.

     Odkaz:  http://www.aif.ru/society/opinion/izobreteniya_v_stol_pochemu_v_rossii_net_innovaciy

     Překlad:  Vynalezy.doc

 

 

         

Putin oznámil ultimátum Ukrajině: nyní to bude po zlém

 

(Na serveru http://glsvet.ru znovuvyvěšený text z roku 2014)  

 

     Ruský prezident Vladimír Putin uspořádal veřejné setkání s členy vlády. Tentokrát bylo oznámeno skutečné ultimátum Ukrajině a orgánům EU.

     Co řekl Putin: 1. Evropě -  Dohoda o přidružení Ukrajiny s EU představuje hrozbu nejen pro ekonomiku Ukrajiny, ale také pro ruskou ekonomiku. Po podepsání dokumentu by nevyhnutelně začala nekontrolovatelná blokáda ruského trhu duty-free zbožím z Evropy a třetích zemí, což by způsobilo škodu ruským výrobcům. Kromě toho, Ukrajina by musela zrušit desítky a stovky dohod s Ruskem, odporujících legislativě EU. 2. Ukrajině - Přes všechny těžkosti ve vztazích jsme poskytovali průmyslu Ukrajiny objednávky za 15 miliard $ v hotovosti ročně. Nechcete-li po dobrém - nedostanete nic. 3. Evropě a trochu Ukrajině - Od této chvíle bude palivo proudit jen tehdy, když bude Kyjev platit jeden měsíc předem. Pokud Ukrajina nenajde tyto miliardy, bude na podzim Evropa bez plynu. 4. Ukrajině a trochu Evropě - Celková výše dluhu Ukrajiny, který může Rusko okamžitě požadovat je 16,6 miliard $. A budeme je požadovat. KOMPLETNĚ. Putin varuje: … Buďto Evropská unie, Spojené státy a Ukrajina okamžitě přijmou podmínky vyjádřené Ruským ministerstvem zahraničí a nyní přikročí k jejich realizaci ... Nebo: Rusko zruší veškeré průmyslové objednávky na Ukrajině,  uzavře Ukrajině plynový ventil, zavře své hranice pro ukrajinské zboží a zboží tranzitu přes Ukrajinu. Začne-li Evropa mrznout – nechť všechny reklamace pošle svým přátelům v Kyjevě.

 

     Odkaz:  http://glsvet.ru/putin-obyavil-ultimatum-ukraine-teper-budet-po-ploxomu/?yclid=4339790804681229349    

     Překlad:  Ultimatum-Ukrajine.doc

 

 

         

Muž za nezdařeným pokusem o převrat v Turecku?

     Copyright © Global Research News , 26. července 2016, (Michel Chossudovsky)     Podle konzervativního anglicky píšícího deníku  Yeni Savak,  "byl  bývalý americký velitel Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF), bezpečnostní mise pod vedením NATO v Afghánistánu, organizátorem vojenského pokusu o státní převrat 15. července v Turecku". Campbellovi se podařilo získat více než 2 miliardy dolarů, z peněžní transakce prostřednictvím UBA banky v Nigérii pomocí příkazů CIA, pro distribuci mezi pro-převratový vojenský personál v Turecku. Zpráva odhaluje, že generál Campbell spolupracoval s organizací Fethullah Gülen. Také odhaluje, že americké tajné služby a vojáci stáli za nezdařeným pokusem o převrat.

     Odkaz:  http://www.globalresearch.ca/the-man-behind-the-failed-coup-in-turkey-us-army-general-john-f-campbell-report/5538083     Překlad:  Campbell.doc

 

 

    

Kritikům bývalého režimu

    

          Z e-mailu upravil Jiří BAŤA, Haló noviny, 19.7.2016, str. 11     Nemusíte mít rádi komunisty, můžete být také zásadními odpůrci socialismu, můžete být proti Rusku, velebit USA, ale tohle prostě nemůžete popřít. Byli jsme průmyslově, ale i vzdělanostně vyspělá republika, velmi schopný, ve světě uznávaný národ. Republika, která byla i v tu dobu naprosto soběstačná v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí... atd., atd.

          Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme prakticky NIC. Ta česko-německá auta (Škoda, resp. VW) nás nespasí. Nepatří nám v naší milované zemičce ani rezavý hřebík ve zdi, ani příkop u cesty a pomalu ani kapka vody. Ba ani vzduch už není náš, když jej Američané záměrně otravují tzv. chemtrails.

      ... vy jste se tohoto národa zřekli, resp. jste ho zradili, když se vám naskytla vidina bezpracného zisku peněz za nic jiného, jen když podpoříte jejich tzv. západní demokracii, politiku, imperiální a válečnické zájmy ... . »Přijde den, zúčtujem spolu« (Petr Bezruč) a národ se postaví všem, kteří se nechali zlákat rádoby »(ne)přáteli«, kterým nejde o nic jiného než o peníze, vládu a moc ve světě.

 

     Celý text:  Kritikum.doc

 

 

          

 

“Pochopte to, ani my vám nedôverujeme”

 

     Moskva 23. júla 2016,  rozhovor pre časopis Spiegel     Sergej Karaganov, 63-ročný ruský politológ, ekonóm, je dekanom fakulty svetovej ekonomiky a svetovej politiky moskovskej elitnej Nacionálnej výskumnej univerzity „Vysoká školá ekonomická“. Je čestným predsedom Rady pre zahraničnú a obrannú politiku a taktiež aj osobným poradcom ruského prezidenta.

Christian Neef (Spiegel): Európania v súčasnosti nedôverujú Rusku, nechápu ho, považujú ho za čudnú krajinu. Nerozumejú cieľom vášho vedenia v Moskve.

          Nuž, pochopte, aj my vám dôverujeme presne na nula percent. Po nedávnych rozčarovaniach je to absolútne logické. Berte si to do úvahy. Robíme niečo, čo sa dá označiť ako taktické varovanie. Aký je náš cieľ? Musíte konečne pochopiť, že sme múdrejší, silnejší a rozhodnejší, ako si myslíte.

Christian Neef (Spiegel): Existujú šance, že Rusko v blízkej budúcnosti predsalen bude hľadať cesty ku spolupráci?

Chceli by ste počuť, že robíme chyby? Nedočkáte sa, pretože máme pravdu. V súčasnosti sa Rusko premenilo na ázijsko-európsku veľmoc. Bol som jedným z tých, ktorí vyznačili práve túto cestu – na Východ a myslím si, že je to správna cesta. Samozrejme, chceme spolupracovať aj so Západom. Na daný moment je to všetko, čo vám môžem povedať… Eugen Rusnák

 

     Odkaz:  http://www.hlavnespravy.sk/pochopte-to-ani-my-vam-nedoverujeme-osobny-poradca-vladimira-putina-poskytol-otvoreny-a-tvrdy-rozhovor-pre-casopis-spiegel/811194  

     Celý text:  Neduverujeme.doc

 

 

         

Gestapo America

     Paul Craig Roberts, 13.7.2016     Ředitel FBI James Comey  je pro tvrdý přístup ke všem internetovým aktivitám. Comey, který by skvěle zapadal do Hitlerova Gestapa, říká Kongresu, že Spojené státy nejsou v bezpečí, pokud FBI nebude vědět, komu každý Američan online odesílá e-maily a od koho je přijímá, a znát webové stránky každého Američana. Jinými slovy, Comey chce způsobit neplatnost čtvrtého dodatku ústavy USA a zcela zničit právo na soukromí. Většina Američanů dnes bohužel, na rozdíl od svých předchůdců, je příliš neznalá a nevzdělaná v hodnocení práv na ochranu soukromí, ne jako naši Otcové, kteří vytvořili americkou ústavu. Jen hlupáci říkají nesmysly, jako například: "Neudělal jsem nic špatného. Nemám se čeho bát." Bůh pomoz idiotům. Pokud by americký lid byl dostatečně sofistikovaný, divil by se, proč tak velká část amerického Senátu představuje spíše FBI než americký lid, jejich voliče, nikoliv policejní síly ve Washingtonu. Proč tolik amerických senátorů lépe reaguje na přání FBI, změnit policejní síly na gestapo, než na dodržování občanských svobod, zakotvených v americké ústavě? Média se skládají z lidí dobře placených za klamání a ti podporují nastolování policejního státu. Tomu, aby byli lidé zbaveni veškeré ústavní ochrany a byli ponecháni nechránění před policejním státem, slouží New York Times, Washington Post, Fox "News", CNN, a zbytek tiskových presstitutů, televizních médií a mnoho internetových stránek. Adolf Hitler je živ a zdráv ve Spojených státech a rychle stoupá k moci.

 

     Odkaz:  http://sputniknews.com/columnists/20160713/1042874888/us-fbi-patriot-act.html              

     Překlad:  Gestapo-America.doc

 

 

              

Otřesná fakta o událostech v Srebrenici

 

     Rajko DOLECEK , Haló noviny, 19.7.2016, str. 8     Ibran Mustafič, jeden ze spoluzakladatelů Strany demokratické akce Aliji Izetbegoviče, ...  byl svým způsobem pro muslimy »černou ovcí« při líčení dění kolem Srebrenici. V září 1993 dokonce Izetbegovič tvrdil, že mu prý prezident Clinton navrhl, aby pustil Srby do Srebrenice, aby tam povraždili 5.000 muslimů a že by pak USA šly do války proti Srbům. Toto totiž potvrdil i bývalý šéf policie v Srebrenici Hakija Meholjič v sarajevském časopise DANI (cti dany), v textu Hasana Hadžiče „Pět tisíc muslimských hlav za vojenskou intervenci“ (22. června 1998). V bělehradském deníku Politika vyšel 21. února 2013 jako zpráva on line rozhovor s Ibranem Mustafičem, který vylíčil „domluvenou genocidu“ muslimů mezi Clintonem a Izetbegovičem. Dokonce byl prý pro tuto příležitost připraven seznam těch muslimů, kteří „za žádnou cenu nesmějí živí dosáhnout svobodné teritorium Tuzly“. Museli být zavraždeni svými muslimskými soukmenovci. Jednalo se prý o celkem 500-1.000 Bosňanů, muslimů. Závažnou chybou, výmyslem, každodenně hlásaným na Západě, je, že bylo popraveno 7.000-8.000 zajatých muslimů, chlapců a mužů, aniž byla objevena těla odpovídající těmto hrozným číslům. V roce 2013 uvádí známý americký profesor Edward Herman, že „masakr v Srebrenici byl obrovský podvod“, že v něm bylo 2.383 zavražděných srbských civilistů, v tom značný počet žen, dětí a starých lidí, nejen mužů. Zatím nebyl zjištěn jediný rozkaz srbského velení k „popravám“. Kdo je přikázal? Odkud bylo zlato, které měli dostat „popravčí“ (7-8 mužů), jež byli zatčení až po knize Žerminala Civikova - Srebrenica: korunní svědek (2009) o divném korunním svědku Erdemovičovi a divně se chovajících soudcích ICTY...

     Absolutním a trapným nedostatkem v údajích o „masakru“ kolem Srebrenice, je skutečnost, že zprávy Západu a pochopitelně i muslimských a chorvatských zdrojů, vůbec neuvádějí už před tím ověřené veliké vraždění srbských obyvatel východní Bosny, kolem Srebrenice.

    

     Celý text:  Otresna-fakta.doc

 

 

              

Pětašedesát let od přijetí zákona na ochranu hranic

 

     Miroslav Maršálek , Haló noviny, 15.7.2016, str. 11     V letním období probíhá při státní hranici řada setkání bývalých ochránců československých státních hranic. Pro ty, kdo se tentokrát nedostali do Poběžovic ...

     Za Národní radu Klubu českého pohraničí vystoupil předseda Středočeské krajské rady plk. Jiřího Vrzala Jiří Pokorný. Zdůraznil, že jsme se na 7. celostátním setkání ochránců hranic v Nymburce přihlásili k těm, kdo se po druhé světové válce zasloužili o celistvost Československé republiky. Připomněl mimo jiné i rozsáhlé aktivity ze zabránění výstavby amerického radaru či jiných základen v Brdech a vyjádřil přesvědčení, že se semkneme k boji v případě, že to bude opět potřeba. Tak jako několik dalších vystupujících odsoudil snahy sudetoněmeckého landsmanšaftu o překrucování dějin a tendence některých představitelů české vlády a obcí jim vycházet vstříc.

 

     Celý text:  Pobezovice.doc

 

 

              

Doktorka Líza : Hlavní pro mě nyní je

 

– pomoc dětem Donbasu

 

alex1943, 12.7.2016     Jelizaveta Glinková, na bojujícím Donbase dobře známá jako „Doktorka Líza“, odmítá jakoukoliv funkci a bude pokračovat ve své činnosti – záchraně dětí ze zóny tak zvané „ATO“ (anti-teroristické operace). Sdělila to doněckým novinářům poté, co se objevily informace v ruských médiích, které Jelizavetu Glinkovou považují za jednoho z kandidátů na post zplnomocněnce (ombudsmana) pro práva dětí, na prezidiu Ruské federace.

"Hlavní věc, pro mě nyní je pomáhat dětem Donbasu, proto až do konce války žádnou funkci přijímat nebudu. Budu vaší lékařkou až do konce nepřátelských akcí a do té doby, až budou otevřeny svobodné humanitární koridory a bude poskytnuta pomoc dětem v plné výši, jakou potřebují. Jsem velmi dojata důvěrou, ale není to pro mě ", řekla Jelizaveta Glinková. Doktorka Líza vozí těžce nemocné a zraněné během "ATO" děti z Donbasu na léčbu v nejlepších nemocnicích v Moskvě a Petrohradu. Za více než dva roky války na území Donbasu fakticky zachránila před smrtí několik set dětí. Nyní je Jelizaveta Glinková členkou Rady rozvoje občanské společnosti a lidských práv u prezidenta Ruské federace.

     Odkaz:  http://anna-news.info/node/60807

 

 

              

Válka přichází a globální finanční situace

 je mnohem horší, než si můžete představit

    

         http://theeconomiccollapseblog.com/  

 

     Na první pohled se věci zdají být docela v klidu, v polovině července 2016. Ale pod povrchem ...  podmínky pro "příšerné bouře" se připravují velmi rychle, a zbytek roku 2016 slibuje, že bude mnohem chaotičtější než to, co jsme dosud znali. ... čínský prezident Xi Jinping vydal příkaz Lidové osvobozenecké armádě "připravit se na boj" se Spojenými státy v případě, že Obamova administrativa bude nutit  Čínu, aby opustila tyto ostrovy v Jihočínském moři ... Při veřejném vystoupení 17. června se ruský prezident Vladimír Putin snažil, aby západní reportéři pochopili, že je svět tažen k válce. ... rezoluce OSN, která rozděluje Izrael a formálně zřizuje palestinský stát ... by to mohla být největší chybou Obamovy éry, která by připravila půdu pro velkou válku mezi Izraelem a jeho sousedy.

 

     Zároveň se vše děje za situace stavu celosvětové hospodářské krize, která i nadále eskaluje. Dobře kapitalizované banky mají mít dvoumístné hodnoty kapitálových záloh, přitom s nízkým rizikem. Deutsche Bank ale má úroveň kapitálu ve výši méně než 3% (stejně jako Lehman), a neuvěřitelně riskantní základnu aktiv, která se pyšní pomyslnými deriváty za více než 70 bilionů $, zhruba o velikosti světového HDP. Tyto bouřkové mraky houstnou a podmínky pro "příšerné bouře" narůstají. Je smutné, že většina lidí nebude rozumět tomu, co se děje, dokud nebude příliš pozdě.

 

     Odkaz:  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/war-is-coming-and-the-global-financial-situation-is-a-lot-worse-than-you-may-think               Překlad:  Valka-prichazi.doc

 

 

               Sklizeň probíhá na nových ruských kombajnech

 

     alex1943, 10.7.2016     V loňském roce poskytla Ruská federace v rámci humanitární pomoci Doněcké lidové republice (DLR) také zemědělskou techniku: kombajny, traktory a vlečné vozy, celkem 201 kusů. Ředitel strojně-technické stanice (STS), státního podniku "Agro Donbas" Ruslan Spachi sdělil, že zemědělské podniky DLR dnes sklidily prvních tisíc hektarů raných zrnin právě ruskými kombajny.

"Mechanici strojně-technické stanice - pobočky "Agro Donbasu" státního podniku, začali sklizeň roku 2016. Již sklidili prvních tisíc hektarů obilí a luštěnin, - řekl. Pracovníci této stanice mají v sezóně sklidit obilí a luštěniny na rozloze deset tisíc hektarů. Do polí vyjelo 20 kombajnů "Vektor-410", které v uplynulém roce republice darovala Ruská federace." Podle Spachi, po sklizni raného obilí a luštěnin začnou operátoři STS sklízet kukuřici a slunečnice.

Podle generálního ředitelství agroprůmyslového rozvoje Ministerstva zemědělství a  výživy DLR, sklizeň raného obilí a luštěnin již probíhá v pěti oblastech DLR. Na polích pracuje až 350 kombajnů a stovky žacích strojů. Budou sklízet 122 tisíc hektarů plodin. Celkové plánují při sklizni roku 2016 dní získat 350 tisíc tun obilí, což je o sto tisíc tun více než loni. Sklizeň v zemědělských podnicích v republice nabývá na dynamice.

 

Odkaz:  http://anna-news.info/node/60673

 

 

          Co možná ještě nevíte o naplánované depopulaci.

     10.07.2016     V médiach sa už dlhé roky objavujú správy o tom, ako je ľudstvo premnožené a že je nutné znížiť pôrodnosť a počet obyvateľstva planéty. Horšie je, keď si človek uvedomí, že za väčšinu ekologických problémov a spotrebu zdrojov môže malý zlomok ľudstva, zatiaľ čo ostatní žijú veľmi skromne. USA tvoria 5% svetovej populácie, ale spotrebovávajú 50% svetových zdrojov. A práve elity USA, ktoré sú najväčšími konzumentmi zdrojov, hovoria o nutnosti depopulácie chudobného tretieho sveta.

     Na konferencii v Cassablanke začiatkom roku 1944 Roosvelt povedal: “Musíme být k Německu tvrdí: mám na mysli německý národ, nejen nacisty. Bylo by třeba Němce buď kastrovat, nebo s nimi zacházet tak, aby se nemohli reprodukovat, aby neměli potomstvo, kterému by se jednou zachtělo chovat se tak, jako se chovali v minulosti”

     Už pár rokov po skončení druhej svetovej vojny, v roku 1949 vznikol plán Dropshot, ktorého podstatou bola myšlienka prekvapivého jadrového útoku na ZSSR, s využitím 300 jadrových bômb na vybombardovanie všetkých veľkých ruských miest. Plán počítal s 60 až 100 miliónmi obetí, čo predstavovalo väčšinu vtedajšej populácie.

     Agenda 21 je oficiálnym programom OSN. Pod zámienkou ochrany životného prostredia obsahuje plány na centralizovanú svetovú diktatúru, zrušenie súkromného vlastníctva, vyvlastnenie detí až po globálnu depopuláciu ľudstva. Vypracovaná bola v roku 1992, ČR a SR jej program ratifikovali niekedy okolo roku 2004. Jedným z bodov programu Agendy 21 je odovzdanie rozhodovacích právomocí štátu na nikým nevolené neziskovky.

 

     Odkaz:  http://www.quintus-sertorius.net/news/co-mozna-jeste-nevite-o-naplanovane-depopulaci/

     Celý text:  Co-nevite.doc

 

 

              

Přetvářka Dne nezávislosti, žádná demokracie

Stephen Lendman , Global Research, 4. červenec 2016     Dne 4. července 1776 získala Amerika nezávislost na Británii. První soudce Nejvyššího soudu Ameriky John Jay řekl, Amerika by měla být řízena muži, kteří ji vlastní. John Adams zdůraznil, lidé mající "bohatství, urozenost a schopnosti" se mají  starat. Vláda lidu a pro lid byl doublespeak (dvojznačnost), obecné blaho bylo pro privilegovanou hrstku, demokracie zakázaná. Američtí zakladatelé měli na mysli své vlastní zájmy.

Nejvyšší právo země neodrazuje žádného prezidenta, nebo vládu od toho, co se jim zlíbí. Vždy vymýšlejí důvody pro ospravedlnění. My lidé jsme zcela vynecháni. Mocné zájmy kontrolují běh věcí, zmocnily se moci, duopolu síly s dvěma pravými křídly, které se o to starají. Tyranie je dnes na kluzkém svahu směrem k plnohodnotnému stavu, základní svobody mizí. Válka proti lidskosti zuří, přežití je možná ohroženo jako nikdy předtím. Slavnostní víkendové akce mají odvést pozornost od toho, co je nejdůležitější.

     Odkaz:  http://www.globalresearch.ca/independence-day-hypocrisy-not-democracy/5533972

     Překlad:  Independ.doc

 

  

              

Hospodaření 25 let po převratu

 

- 4x horší než světová válka

 

    

                                                   2.7. 3016 http://www.novarepublika.cz/     Výsledek dvacetiletého hospodaření našich národohospodářských ekonomických elit a expertů na transformaci socialismu v kapitalismus. Prodali grunt, peníze z prodeje jsou bůhví kde a nás zadlužili. To by žádný dobrý sedlák neudělal. Na to museli přijít Klausové, Kalouskové a jim podobní. Kdo kradl plnými hrstmi a byl souzen či odsouzen, byl následně amnestován a bez trestu zbaven odpovědnosti za své činy.

     Státní zadlužení - z +280,0 mld. Kč v r. 1989 na - 1.700,0 mld Kč (odhad ČNB duben 2013)

     Výdaje za dluhovou službu 82 mld. Kč v r. 2012

     V žebříčku konkurenceschopnosti WEF propadla ČR za poslední 2 roky z 31. na 46.místo na světě! ČR, která je počtem obyvatelstva 48 x menší než celá EU, má 6 x více heren a kasin než zbytek EU dohromady! Zahraniční kapitál vlastní cca 80 % klíčových firem a je kontrolován ze 40 % z daňových rájů! 56 tun českého zlata bylo po roce 1989 vyměněno za dluhopisy. Německo má stav zlatých rezerv 3 396 tun, ČR pouhých 12 tun a dále “tak zvané zlaté žíly u obyvatelstva”.
     Hospodářské škody vzniklé na území ČSR ve 2. SVĚTOVÉ VÁLCE byly vyčísleny (v dnešních cenách) na 1 bilion 351 miliard Kč. Zmizelé národní jmění od r. 1989 představuje téměř 4 násobek hospodářské ztráty ČSR za druhé svět. války!

 

     Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2016/07/hospodareni-25-let-po-prevratu-4x-horsi.html

     Celý text:  Po-prevratu.doc

 

 

             

 

Výměna elit.

 

          Мichail Chazin 29.června     BREXIT je součástí globálního procesu, soudí Michail Chazin. Mění se elity a mění se principy řízení světa. Cameron uspořádal referendum v situaci, kdy se Spojené království snažilo vyvinout tlak na představitele evropské byrokracie. Evropská unie šla na vážné ústupky - Velká Británie  obdržela nová dodatečná práva v rámci EU, ale Cameron už vypustil myšlenku referenda,  a pak už bylo jeho odmítání nějak nepříjemné. Dnes můžeme vidět velmi dobře, jak úředníci EU, zástupci takzvané občanské společnosti a novináři, soptí na nezodpovědnost Camerona, který si dovolil referendum s takovou nebezpečnou otázkou, aniž by si byl jistý jeho výsledkem. V době, kdy se připravovalo, si každý myslel, že téma je už zastaralé a výsledek zřejmý - každý chce být v Evropské unii.

     Nicméně, na jedné straně zdá se působil Trump, na druhé straně způsobila globální finanční elita těžkou ránu Británii prostřednictvím tzv. panamské dokumentace. Rozhodli se vykuchat Londýn jako finanční centrum, ve prospěch nadnárodních finančních institucí. A v této situaci začaly britské elity vážně přemýšlet nad tím  - zda je nutné udržovat vztah s Evropskou unií, která kontroluje činnost elit a dovoluje si odebírat Británii peníze. A z tohoto důvodu, zdá se, bylo rozhodnuto, že je nutné z Evropské unie opravdu odejít. A z tohoto důvodu je výsledek hlasování je velmi odhalující. Ukazuje – že finančním globalistickým elitám narostla protiváha regionálních elit.

         

     Odkaz:  http://worldcrisis.ru/crisis/wc_2382015

     Překlad:  Vymena-elit.doc

 

 

     Ruské hranice budou zajištěny umělou inteligencí

 

     30.června 2016     Na pozemních hranicích Ruska na Urale, na Dálném východě a na jihu bude testováno zabezpečení moderními technickými prostředky. Systém automaticky komunikuje s kamerami, infračervenými a seizmickými senzory, radary a drony, identifikujícími porušování hranic a potom pomocí expertních systémů umělé inteligence provádí analýzu a predikci situace a poskytuje návrhy na ochranu hranic, na posouzení možných rizik, na informační služby. "Systém je plně založen na domácím programovém  vybavení, které zajistí ochranu informačních zdrojů proti ztrátě dat, hackerům a dalším neoprávněným zásahům," - řekl náměstek ředitele OPK Sergej Skokov, jehož slova citovala tisková služba.

 

     Odkaz:  http://www.zavtra.ru/content/view/v-rossii-ispyitayut-iskusstvennyij-intellekt-dlya-ohranyi-granits/

     Celý text:  Hranice.doc

 

 

 

Dekrety Edvarda Beneše jsou „vyhaslé“?

 

Jaroslava Dvořáková, Haló noviny, 29.6. 2016, str. 13, foto Wikipedie

 

     Rozhodli jsme se pro odsun našich Němců do říše. Pokusili jsme se až do r. 1938 a zejména v roce 1938 dohodnouti se s nimi v duchu opravdu liberálním a opravdu lidsky. Všechny naše pokusy totálně zklamaly. Je dnes jasno, že od roku 1934 záměrně v plné dohodě s Hitlerem v plné zodpovědnosti veliké většiny našich Němců k říši byl připravován rozvrat celého našeho státu. Nešlo jen o připojení našich Němců k říši; naši Němci se dali ve své 80–90% většině úplně do služeb barbarského nacismu k zničení našeho státu a k podlomení všech mravních a kulturních sil a hodnot našeho národa. A když se pak zmocnili za vedení Hitlerova a společně s Němci z celé říše celého našeho státu, neslýchaným způsobem, barbarsky a nelidsky nás a naši zemi tyranizovali. Všecky mosty mezi nimi a námi byly jejich postupem navždy strhány; náš společný život s nimi není možný. Musí tudíž odejít, neboť jiného řešení v zájmu klidu a míru Evropy prostě není.

 

     Benešovo vyvažující úsilí na vyhraněných rozporech roku 1938 a 1948 ztroskotalo; jeho přínos pro teorii a praxi demokracie socializující ovlivnil však způsob myšlení značné části našich občanů a utvářel jejich uvažování a rozhodování v celospolečenských demokratických obrodných hnutích. Ta, ať už si to přiznávala či nikoli, byla formována, zejména r. 1968, Benešovým odkazem demokracie socializující, i když představitelé těchto hnutí, toužící po popularitě (především Václav Havel), nedosahovali ani vzdělanosti, ani filozoficko-mravní hloubky Benešovy. Uplatňování demokracie socializující a překonání přežilého liberalismu znamenalo roku 1945 vykročení správným směrem. Všemi dosavadními pravicovými vládami od r. 1989 prosazovaný odvrat od tohoto směřování byl zpátečnický.

 

     Celý text:  DekretyEB.doc

 

    

     Ivan David: Projev na demonstraci ANO MÍRU, NE VÁLCE!

     25. 6. 2016, Václavské náměstí     ... EU je projekt sjednocování Evropy pod vedením Německa. To je sedmdesát let okupováno Spojenými státy. Máme v Evropě dočasně umístěná vojska USA. EU, to je také NATO a NATO je příprava na válku. Představitelé našeho státu říkají: „Jsou to naši spojenci.“ Mají pravdu. Jsou to jejich spojenci. Naše armáda je ve skutečnosti jejich. Nebránila by nás, ostatně je vycvičena pro boj v poušti. Mají nás rádi. Jak napsal Gabriel Laub: „Kočka nijak nepřehání, když tvrdí, že má rada myši.“ Prý nás chtějí chránit. Ale mafiáni také nabízejí ochranu. Pokud budeme platit.

 

     ... V generálu Pavlovi vidím talentovaného plukovníka Emanuela Moravce z protektorátní vlády. Podle obou je největší hrozbou Rusko. Jenže Rusko nemá motiv ke zločinu války. Na rozdíl od Západní Evropy má suroviny a obrovské možnosti rozvoje. Nepotřebuje vlastnit Evropu s jejím stagnujícím hospodářstvím, chce s ní obchodovat. Oni ale nechtějí nakupovat ruské suroviny, oni je chtějí prodávat. Připravují ozbrojenou loupež a genocidu.

 

Nechceme vyhrát válku, ale když budeme stateční, aktivní a neústupní, můžeme vyhrát mír!

     Odkaz:  http://www.novarepublika.cz/2016/06/ivan-david-projev-na-demonstraci-ano.html

     Celý text:  Ano-miru.doc

 

 

               První přehlídka vítězství: jak to bylo v roce 1945

     Komunistická strana Ukrajiny , 24/6/2016 , Nikolaj Kukoba     Před 71 lety, 24.června 1945, se na Rudém náměstí v Moskvě konala přehlídka vítězství. Byl to triumf sovětského lidu-vítěze, který zvítězil nad nacistickým Německem, které vedlo spojené síly Evropy ve Druhé světové válce. Rozhodnutí uspořádat průvod na počest vítězství nad Německem bylo přijato vrchním velitelem Josifem Stalinem krátce po Dni vítězství - v polovině května 1945. 

     Byl to skutečný triumf pro lid-vítěze, pro sovětskou civilizaci. Sovětský svaz přežil a vyhrál nejstrašnější válku v dějinách lidstva. Sovětský lid a armáda zvítězili nad nejefektivnější vojenským strojem západního světa. Zničili hrozný zárodek "Nového světového řádu" - "Věčné říše", který plánoval zničit celý slovanský svět a zotročit lidstvo. Byl to plný smysl svátečního aktu, svého druhu posvátný obřad. Symboly nacistického Německa, a "EU-1" své doby byly zahozeny. Sovětská civilizace prokázala svou převahu nad Západem. Bohužel, toto vítězství, stejně jako ostatní, nebylo věčné. Nová generace lidí bude opět stát v boji proti světovému zlu a porazí jej!

 

   Odkaz:  http://www.kpu.ua/ru/84449/pervyj_parad_pobedy_kak_eto_bylo_v_1945_godu      

   Překlad:  Prehlidka-vitezstvi.doc 

 

 

               Afrika: sucho přinese další vlnu migrace

     Jaromír SEDLÁK, Haló noviny, 18. června 2016, str. 6     Hladem ohroženy až stamiliony obyvatel. Podobných příběhů je v posledních měsících v zahraničních novinách a časopisech ke čtení stále více a všechny míří stejným směrem: počasí na mnoha místech Afriky se značně mění k horšímu, viníkem rekordního sucha jsou hlavně klimatické změny. Podle členů Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) je pravděpodobné, že průměrné teploty v Africe v příštích desítiletích stoupnou mnohem více než jinde ve světě a rozsáhlé oblasti tohoto kontinentu úplně vyschnou. Danny Simatele, odborník na klima v JAR sdělil redaktorům The Guardianu: »To, co vidím v Zimbabwe je předzvěstí toho, co uvidíme i v celém zbytku Afriky a pocítí to Evropa v podobě masového přílivu migrantů.

     Existují však šance, jak může Evropa této narůstající krizi přicházející z Afriky na svých hranicích preventivně aspoň do určité míry zabránit. Die Zeit: »Venkované nejprve hledají práci ve městech své vlastní nebo sousední země. Pokud ji tam například díky investicím evropských a případně i jiných zemí, včetně Číny, najdou, klesá jejich chuť vydávat se na delší a nejistou cestu na sever. Motivace k plavbě do Evropy se také sníží, pokud budou Evropané tyto migranty po odmítnutí žádostí o azyl důsledně vracet zpět. Migrace by mohla probíhat především uvnitř Afriky.« Ani to není v uměle kolonialisty vytvořených státech plných etnických rivalit snadné. Bude to chtít i úpravu pravidel mezinárodního obchodu ve prospěch chudých zemí.

     Celý text:  Afrika.doc 

 

 

               Ví pan Sobotka o čem mluví?

     Jaroslav KUBA, ústavní právník, Haló noviny, 20.6. 2016, str. 5     Pokud lze věřit textu, premiér Sobotka v rozhovoru pro Právo z 21. května prohlásil o Sudetoněmeckém landsmanšaftu (SL) nepřímo, že ho do budoucna potřebujeme jako spojence, abychom zvládli rizika, před nimiž stojí Evropa. A dále, že »rozhodně nelze vnímat sudetské Němce jako nějaké pohrobky německých nacistů«.

      ... nemálo členů některých z jeho společenství (SL) – a to nejen Wittikobundu – má podle veřejných vyjádření příslušných spolkových orgánu »hnědou« minulost. Sobotka o landsmanšaftu tvrdí, že »vypustil ze stanov majetkové požadavky«. Již v červnu 2015 to mnichovský správní soud